Pedagoogika - vastamata küsimused


Mis on lapsest lähtuv õpikäsitus?

Oleks vaja analüüsida kahte intervjuud seoses õpetajate infovajadusega, et oleks kriitiline ja analüütiline ! Maksan 75 eurot!
Pedagoogika - vastatud küsimused


Palun mitte vastata ainult "jah" või "ei." Ootan vastust koos põhjendusega.

Parimale vastajale 50 punkti...

mis on põhilised kasvatusvahendid (lastehoius, lasteaias)