Kategoorias maakorralduse põhikursus leiti 5 faili

>> Maakorralduse põhikursus
Teede kõverjoonelisuse määramine
4
docx

Teede kõverjoonelisuse määramine

10.2011 Töö eesmärk: Antud praktilise töö eesmärgiks on uurida teede kõverjoonelisust. Leidsin teede kõverjoonelisuse koefitsiendi, hindasin selle täpsust ja seeläbi õppisin teede kõverjoonelisuse ning kõverjoonelisuse koefitsiendi määramise metoodikat. Ühtlasi õppisin kasutama internetis kättesaadavaid töövahendeid ja oma t...

maakorralduse põhikursus - Eesti Maaülikool
14 allalaadimist
Maakasutuse raskuskeskme määramine
3
docx

Maakasutuse raskuskeskme määramine

10.2011 Töö eesmärk: Käesoleva töö eesmärgiks on õppida leidma erineva kõlvikulise koosseisuga maaüksuse maakasutuse raskuskeset, et teada saada, kuhu oleks otstarbekas rajada talu tootmiskeskust. Selleks kasutatakse järgnevas töös erinevaid matemaatilisi võtteid. Kasutatud töövahendid: Töövahendeiks on erinevat värvi...

maakorralduse põhikursus - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
Maakasutuse piiride korrigeerimine-maade ümberkruntimine
6
doc

Maakasutuse piiride korrigeerimine, maade ümberkruntimine

Praktikum 4 ­ Maakasutuse piiride korrigeerimine, maade ümberkruntimine väärtuse alusel Töö koostaja: Töö koostamise kuupäev: 5.11.2011 Töö eesmärk: Käesoleva töö eesmärgiks on õppida maade ümberkruntimist väärtuse alusel, selleks, et uued maatükid oleks kompaktsemad kuid nende väärus liialt ei muutuksvõi jääks isegi samaks. Kasutatud töövahendid: Töövahendeiks on harilik pliiats, kustukumm, joonlaud, kalkula...

maakorralduse põhikursus - Eesti Maaülikool
41 allalaadimist
Maa ala kruntideks jagamine
2
docx

Maa ala kruntideks jagamine

11.2011 Töö eesmärk: Käesoleva praktilise töö eesmärgiks on etteantud maa ala jagada 20 krundiks nii, et kõikide kruntideni viiks tee ja nende suurus jääks 1200-1600m² vahele. Kasutatud töövahendid: Kasutatud on tintelpen'e, etteantud joonist maa alaga, mis tuli kruntideks jagada, harilikku pliiatsit, kustukummi, kalkulaa...

maakorralduse põhikursus - Eesti Maaülikool
37 allalaadimist
Elektriliinide planeerimine
2
docx

Elektriliinide planeerimine

11.2011 Töö eesmärk: Käesoleva praktilise töö eesmärgiks on planeerida elektriliinid nii, et liinid jõuaksid igasse majapidamisse ning samas oleks elektriliinide viimine majapidamisest majapidamisse võimalikult odav ning maksumus ühe majapidamise kohta tuleks võimalikult väike. Kasutatud töövahendid: Kasutatud on tintelpe...

maakorralduse põhikursus - Eesti Maaülikool
37 allalaadimist