Kategoorias evolutsioon leiti 38 faili

Bioloogia >> Evolutsioon
evolutsioon tähendab kõige üldisemas mõttes mingi süsteemi pöördumatut ajaloolist arengut, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist  Füüsikaline evolutsioon („suur pauk“, elementaarosakesed)  Keemiline evolutsioon (makromolekulid)  Bioloogiline evolutsioon e bioevolutsioon (prokarüoodid)  Sotsiaalne evolutsioon (hulkrakne) Erasmus Darwin (1731 – 1802), Charles Darwini vanaisa.
Inimese evolutsioon
2
odt

Inimese evolutsioon

Kivistis oli vana lõualuu, mis sisaldas vaid viit hammast, mis sarnanesid inimese hammastega. Lõualuu omanik võis olla maailma esimene inimene. Teadlane Louis Leaky leidis 1964. aastal Aafrikast kolju ja mõne käeluu. Leaky leidis ka käe lühikesed sõrmed, mis tõenäoliselt suutsid juba haarata ja tööriistu...

Evolutsioon - Keskkool
2 allalaadimist
Taimede-loomade ja inimeste evolutsioon
23
pptx

Taimede, loomade ja inimeste evolutsioon

Evolutsioon 4. Taimeriigi evolutsioon 14. Roomajad 5. Vetikad 15. Imetajad 6. Ürgraikad 16. Inimese evolutsioon 7. Sõnajalgtaimed 17. Australopiteek 8. Katteseemnetaimed 18. Homo habilis 9. Paljasseemnetaimed 19. Homo erectus 10. Lo...

Evolutsioon - Põhikool
42 allalaadimist
Bioloogia kontrolltöö kordamine 9 klassile-Evolutsioon
2
docx

Bioloogia kontrolltöö kordamine 9.klassile. Evolutsioon

klass Evolutsioon 1. Liikide järkjärgulist muutmist põlvkondade jooksul nimetatakse bioloogiliseks evolutsiooniks. 2. Olelusvõitluseks nimetatakse võitlust, mida võideldakse ellujäämise nimel. Konkureeritakse eluks vajalike tingimuste pärast. 3. Looduslikuks valikuks ni...

Evolutsioon - Keskkool
37 allalaadimist
Bioloogia KT - Evolutsioon
3
docx

Bioloogia KT - Evolutsioon

Füüsikaline etapp ­ ebapüsivate elementaarosakeste kuni kõigi teiste raskemate aatomite edasise arenguni. Universum tekkis 12-15 miljardit a. tagasi. Päikesesüsteem tekkis 5 miljardit a. tagasi. Maa on 4,55 miljardit aastat vana. Keemiline etapp ­ aatomite ühinemine molekulideks ja lihtsamatest anorgaanilistest mol...

Evolutsioon - Keskkool
59 allalaadimist
Bioloogia Evolutsioon II
1
docx

Bioloogia Evolutsioon II

Populatsioon on mingi liigi isendid mingis piirkonnas (Nt Eesti). Populatsiooni genofond ­ populatsiooni isendite kõigi geenide ja nende alleelide ning genoomi mittekodeerivate osade kogum. Populatsiooni geneetilise struktuur ­ alleelide ja genotüüpide suhteline sagedus populatsioonis. Populatsiooni tasakaaluseisund: populatsioon...

Evolutsioon - Keskkool
11 allalaadimist
Evolutsioon ja selle vormid
1
pdf

Evolutsioon ja selle vormid

Füüsikaline, keemiline, bioloogiline, sotsiaalne. Milliste katsete abil on püütud tõestada keemilist evolutsiooni? Stanley Miller: katse aminohapete abiootilise võimalikkuse kohta; kuum vesi, varase atmosfääri mudelina gaasisegu H2, CH4, NH3, veeaur ja elekter. Sidney Fox: aminohapete kuumutamine laavatükil; tekivad polüaminuhapped, vees moodustavad mikrokerasid, mis...

Evolutsioon - Keskkool
26 allalaadimist
EVOLUTSIOON
4
docx

EVOLUTSIOON

Selgita evolutsiooni mõistet? Evolutsioon on päritavate tunnuste pöördumatu muutumine põlvkonnast põlvkonda organismide populatsioons. 2.Millised on 3 põhiseisukohta elu tekke kohta Maal? 1)säde süütas elu Maal 2)elu tekkis sügavkülmas 3)ehituskivid tulid väljaspoolt Maad 3.Milline evolutsioonivorm tänapäeval kõige kindlamini paika peab? Elu tekkis merepõhjas 4.Kirjelda, milised tingimused...

Evolutsioon - Keskkool
54 allalaadimist
Bioloogia - evolutsioon
1
odt

Bioloogia - evolutsioon

Mõiste ­ mingi süsteemi pöördumatu ajalooline areng, selle järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist 2. Vormid ­ Füüsikaline evo. - universum viis keem. elem, galaktikate, tähtede, planeetide arenguni. Keemiline evo. - aatomid ühinesid molekulideks ning lihtsamatest anorg. ja org. Molekulidest tekkisid keerukamad ühend. Bioloogiline evo. - elu areng Maal algas keem. evo. Tule...

Evolutsioon - Keskkool
20 allalaadimist
Evolutsioon
4
docx

Evolutsioon

Darwini teooria ja selle tõendid Evolutsiooniteooria ehk arenguteooria, pooldab arengut ja muutumist. Darwini teooria põhineb Lamarck'i teoorial ning sellele eelnes ümbermaailmareis. Austraalia loomastik viis mõttele, et miks mujal maailmas loomad on sarnased, aga Austraalias teistsugused. 1859. aastal sõnastas oma teooria ,,Liikide tekkimine ...''. Teoor...

Evolutsioon - Keskkool
22 allalaadimist
Paljunemise evolutsioon
pptx

Paljunemise evolutsioon

Esitlus paljunemise evolutsioonist. Slaididel käsiteltakse nii paljunemise mõistet, sugulise ja mittesugulise paljunemise eripärasid ja eeliseid ning plajunemise evolutsiooni teooriaid. Kuigi enamus informatsiooni on slaididel märksõnadena, siis pikem ja täpsustavam info, mida juurde rääkida on märkmete all olemas ;)...

Evolutsioon - Keskkool
2 allalaadimist
Inimese evolutsioon
docx

Inimese evolutsioon

...

Evolutsioon - Keskkool
1 allalaadimist
Inimese evolutsioon
odt

Inimese evolutsioon

Nagu kõigi teiste organismide evolutsiooni, määrasid ka inimese arengu ahvilaadsetest eellastest praeguse inimeseni evolutsioonitegurid: pärilik muutlikkus, geenitriiv, geenisiire ja looduslik valik. Geenitriivi soodustas inimese eellaste karjaline eluviis ning geenisiiret ulatuslikud ränded uutele elualadele. Kõik need tegurid muutsid inimlaste geenifondi ja geneetilist struktuuri. Arheoloogilised tõendid inimeste eelaste kohta on 4 miljonit aastat vanad. Fossiilid...

Evolutsioon - Kutsekool
3 allalaadimist
Inimese evolutsioon
4
docx

Inimese evolutsioon

Inimese evolutsioon Millal elas? Milline võis olla ajumaht? Milline oli kehaehitus? Millest toitus? Oskused? Kui vähegi võimalik siis ka pilt tõenäolisest välimusest. Australopiteek Aju ruumala (380 – 450 cm^3), tal on pikad käed, lühikesed jalad, lai vaagnaluu ja suur kõht toitusid marjadest, pähklitest, seemnetest Homo habilis 2,1 – 1,5 miljonit Suurem Aju 460-800 cm 3 Kolju kuju, mis sarnaneb tänapäeva inimesega Lamedam nägu...

Evolutsioon - Keskkool
2 allalaadimist
Evolutsiooni kursuse konspekt
11
doc

Evolutsiooni kursuse konspekt

Lamarcki ja Darwini vaated evolutsioonile ­ kokkulangemised ja erinevused Lamarck Darwin Erinevus: Darwin arvas, et kogu elu võib olla tekkinud ühest liigist (DNA uurimine kinnitab seda mõtet). Olemasolevad liigid ei ole tekkinud ega loodud, vaid LV käigus välja kujunenud varem eksisteerinud liikudest. Lükkas ümber arvamuse, et liikide arv on muutumatu ­...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
Evolutsioonimehhanismid
5
doc

Evolutsioonimehhanismid

J-B Lamarcki ja C. Darwini seisukohtade kokkulangevused ja erinevused Lamarck arvab, et elu omandatud tunnused päranduvad edasi aga Darwin arvas teistpidi. Lamarck ei arvestanud looduslikku valikut. Lamarck arvas, et liigid on püsivad, aga Darwin ütles, et liigid tekivad üksteisest ja ka kaovad(looduslik valik). Lamarck väitis,et liigid evolutsoneeruvad ees...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
Evolutsiooni mehhanismid ja protsessid
1
docx

Evolutsiooni mehhanismid ja protsessid

Mutagenees, geenivool,geenitriiv,looduslik valik ­ mikroevolutsiooni tegurid. Mutatsioonid on geneetilise muutlikkuse esmaseks põhjuseks. (Geenimutatsioonid tekitavad uusi alleele ja mõnikord ka uusi geene.) Geenivool ­ toomingavaksiku individuaalne muutlikkus, geenitriiv -, pudelikaelaefekt - katastroofi tagajärj...

Evolutsioon - Keskkool
15 allalaadimist
Kordamine evolutisooni osale
2
docx

Kordamine evolutisooni osale

Uue liigi püsimajäämise eeldusteks on: arvukuse tõus levila laienemine ristumisbarjääri teke geograafiline eraldatus 4. reasta süstemaatilised üksused Riik.- Loomad- Hõimkond- Keelikloomad Alamhõimkond.- Selgroogsed Klass- Imetajad Selts- Kiskjalised Sugukond- Kaslased Perekond- Kass Liik- Ilves 3. mit...

Evolutsioon - Keskkool
7 allalaadimist
Bioloogia - evolutsioon-looduslik valik
docx

Bioloogia - evolutsioon, looduslik valik

...

Evolutsioon - Keskkool
4 allalaadimist
Bioloogia kontrolltöö
18
docx

Bioloogia kontrolltöö

Mõisted: evolutsioon, fossiilid, homoloogilised elundid, analoogilised elundid, mantunud elundid, paleontoloogia. Evolutsioon – organismide päritavate tunnuste muutumine põlvkondade jooksul Fossiilid – ammustel aegadel elanud organismide jäänused Homoloogilised elundid – eri liikide elundid, millel on sarnane ehitus, kuid erinev funktsioon Analoogilised elundid – eri liikide elundid, mi...

Evolutsioon - Keskkool
47 allalaadimist
Looduslik valiku mehhanismid ja nende kaasaegne seletus
14
doc

Looduslik valiku mehhanismid ja nende kaasaegne seletus

Liigid, mis põlvnevad ühest ja samast eellasest, olid algul väga sarnased, kuid pika aja jooksul on üksteisest eristunud. Darwini kontseptsioon erinebki Lamarcki omast just ühise eellase idee poolest. Teine põhiline seisukoht on Darwini teooria põhjuslike tegurite kohta evolutsioonilises muutumises, mis ongi sisuliselt loodusliku valiku teooria. Kui tekivad variatsioonid, mis on kasulikud organismile, on neil organismidel suurim võimalus jääda olelusvõitluses peale, paljuneda ja luua endale sarnane järglaskond – see põhimõte ongi looduslik valik. Kogu Darwini evolutsiooniõpetuse võib jagada viieks väiksemaks alateooriaks: Evolutsioon ise on lihtne seisukoht, et organismide ja nende sugupuude omadus...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
9 allalaadimist