Kategoorias auditeerimine leiti 10 faili

Majandus >> Auditeerimine
auditeerimine on ettevõtte või asutuse võiorganisatsiooni raamatupidamisaruannete ja nendega seotud finantsinfo, kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda info kvaliteedile hinnang. Auditeerimisobjektiks võivad olla nii kasumit tootva kui mitte tootva juriidilise isiku finantsaruanded, sõltumata omandivormist, tegevusalast või suurusest.
Auditeerimine
12
doc

Auditeerimine

OSA 1. vandeaudiitor ­ isik, kes on sooritanud arvestusala eksperdiala kutseeksami(hiljem kutseeksam) raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosa kellel on antud rahandusministri otsusega vandeaudiitori kutse ning kes on andnud vande. Avaliku sektori vande audiitor on vande audiitor kes on sooritanud kutse eksami avaliku õiguse eriosa ning kellele rahandus ministri otsu...

Auditeerimine - Kutsekool
95 allalaadimist
Auditeerimine
17
doc

Auditeerimine

10.10 Raamatupidamise aruande koostamisel tuleb lähtuda eelkõige järgnevatest põhiprintsiipidest, mis lähtuvad rahvusvahelise arvestuse ja aruandluse üldtunnustatud põhitunnustest ja raamatupidamise heast tavast. 1) Majandusüksuse printsiip ­ raamatupidamiskohustuslane peab arvestama oma vara kohustusi ja majandustehinguid, lahus tema omanike,...

Auditeerimine - Kutsekool
83 allalaadimist
Sisekontroll ja auditeerimine
doc

Sisekontroll ja auditeerimine

Siseauditi funktsiooni olemus, siseaudiitori vastutusala, siseauditi ja sisekontrolli terminoloogia. Controlling. Riigikontroll...

Auditeerimine -
8 allalaadimist
Auditeerimine
docx

Auditeerimine

Auditeerimise konspekt...

Auditeerimine - Kutsekool
9 allalaadimist
SISEKONTROLL JA AUDITEERIMINE
14
docx

SISEKONTROLL JA AUDITEERIMINE

01.2014 10.03.2010 audiitortegevuse seadus Sisekontrolli süsteem (toimib igas EV-s) ­ igasse organisatsiooni sisse kodeeritud, võiks koosneda kolmest komponendist: 1) Käsuliin ehk administratiivne liin ­ liigub ülevalt alla (juhist madalamate töötajateni) 2) Tagasiside ­ algab madalamast tasemest ja liigub üles välja 3) Horisontaalliin ­ üksuste ja töötaja...

Auditeerimine - Kutsekool
53 allalaadimist
Auditeerimise alused
17
docx

Auditeerimise alused

09 RAAMATUPIDAMISE ARVESTUSE JA ARUANDLUSE PÕHIPRINTSIIBID 1. majandusüksuse printsiip - raamatupidamiskohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustes ja majandustehingutest. 2. jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamisaruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidam...

Auditeerimine - Kutsekool
97 allalaadimist
Erinevad gaasid ja kasutus
7
doc

Erinevad gaasid ja kasutus

Kool Autode ja masinate remondi osakond Nimi Erinevad gaasid ja kasutus Iseseisev töö Juhendaja : Tartu 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus .......................................................................... 3 2. Hapnik...

Auditeerimine - Kutsekool
10 allalaadimist
Auditeerimine-Viktor Arhipov
40
docx

Auditeerimine, Viktor Arhipov

Semestri jooksul kaks testi. Testi tulemus võib anda eksami hinde. Mõisted Sise audit, sise audiitor, välisaudiitor-seda enam ei kasutata, rmp kohustus ja kohustuslane, Vande audiitori funktsioonid Tema funkts on hinnata rmp arvestuste finantsaruannete kvaliteeti ja korraldusi. Audiitor peab ise teadma kuidas tuleb rmp aruandlus korraldada. Aluseks on rmp ja aruandluse printsiibid. Rmp ja aruandluse...

Auditeerimine -
57 allalaadimist
Audiitoritegevus-Kodutöö nr 2
doc

Audiitoritegevus, Kodutöö nr 2

Leidke a) Auditi läbiviimise olulisus b) Kontrollisüsteemide testi valimi suurus c) Detailide testi valimi suurus...

Auditeerimine -
8 allalaadimist
Auditeerimise alused
42
pdf

Auditeerimise alused

Töötasu sõltub: 1) Audiitori oskustest ja tedmistest 2) Auditeerimisel osalenud isikute koolitustest ja kogemustest 3) Auditeerimiseks kulutatud aeg 4) Vastuse suurusest 9. Suhtumine teistesse audiitoritesse- Audiitor ei tohi mingil moel halvustada või põhjendamatult kritiseerida teisi audiitoreid. 10. Reklaam- Teenuse pakkumisel ei tohi audiitor kasutada esitavat ega pealetükkivat reklaami. AUDITEERIMINE JA AUDIITORI MUUD FUNKTISOONID • Auditi kohustus võib tuleneda ka seadustest, mitte ainult majandusnäitajatest. • Auditi kohustus on kõikidel aktsiaseltsidel, mittetulundusühingutel ja kohalikulomavalitsusel. • Auditeerimine on organisatsiooni raamatupidamise aruannete ja selle informatsiooni kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda hinnang info kvaliteedile. • Aud...

Auditeerimine - Kutsekool
4 allalaadimist