Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"utle" - 15 õppematerjali

47
docx

Äriõiguse konspekt

Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õiguse idee kolm elementi Õigus koosneb: õiglusest - on inimeste koosluse põhiväärtus, mis esitab õigusele nõ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
2
docx

Emil Tode alias Tõnu Õnnepalu esikromaan „Piiririik”

Neil oli kibe maitse ja nad tegid suu paksuks kui pihlakad.  Raamatus on väga raske aru saada mis on tegelase reaalsus või mis on väljamõeldis. Utoopiline on see koht (Riik) kuhu minategelane arvab end kuuluvat. Kuigi lääneriikides on kõik hea ja tore, ei taha ta sinna kuuluda. Ta meenutab oma alaväärset päritolu ja tunneb ,et ei sobi ka sinna tagasi.  Angelo on minategelase kujutletav kirjasõber, kellele teine oma kuritegu üles tunnistab, ,,sest sa oled võõras, sest me ei pruugi enam kunagi kohtuda, sest sa oled tulnud teiselt poolt maakera ega ma tea midagi sellest, mida ma sulle jutustama hakkan : ma võin valetada, välja mõelda, nagu süda lustib !’’ Ilma Angelota ,,Piiririik’’ ei toimiks, kuna minategelane vajab kedagi, kellele oma lugu jutustada, kedagi võõrast ,et määratleda enn...

Kirjand - Keskkool
19 allalaadimist
4
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON II KODUTÖÖ

Haagi-Visby reeglite (HVR), Hamburgi reeglite (HR), Rotterdami reeglite (RR) ja Kaubandusliku meresõidu seaduse (KMS) sarnaste sätete võrdlus merevedaja vastutuse kohta. Vastused tuua lühidalt koos viidetega vastavale sättele reeglites javõi seaduses. Sätted HVR HR RR KMS Vedaja peab enne reisi ja reisi...

Meretranspordi... -
3 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks haldusõiguse õppekursuse omandami...

Haldusõigus -
1 allalaadimist
3
docx

Geriaatriline õendus iseseisev töö - Dementsus ja Hooldekodu

See võib olla valus ja masendav kuulda kui lähedane/patsient, kes kannatab dementsuse all, küsib pidevalt koju. Edasi saab lugeda mõnest ideest, mis võib olla abiks. Eakas, kelle eest hoolitsed on emotsionaalsel äärel. Nad võivad olla hiljuti kolinud uude keskkonda/hooldekodusse. Sa oled an...

Õendus -
8 allalaadimist
17
doc

Mis on filosoofia?

3. Milles seisneb valetaja antinoomia (paradoks)? Valetaja paradoks on paradoks, mis tekib, kui mingi propositsiooni kohta jõutakse järeldusele, et ta on tõene parajasti siis, kui ta ei ole tõene. Kui ma ütlen: "Praegu ma ei räägi tõtt," pidades silmas hetke, mil ma seda ütlen, siis võib küsida, kas ma seda öeldes räägin tõtt. Uurime seda arutledes. Oletame, et ma räägin tõtt. Siis peab olema tõsi, et ma ei räägi tõtt, seega ma ei räägi tõtt. Kui aga oletada, et ma ei räägi tõtt, siis pole tõsi, et ma ei räägi tõtt, seega ma räägin tõtt. Niisiis tuleb välja, et kui ma räägin tõtt, siis ma ei räägi tõtt, ja kui ma ei räägi tõtt, siis ma räägin tõtt. See on paradoks. 4. Iseloomustage tõe vastavusteooriat ja esitage vähemalt kaks etteheidet sellele! Tõ...

Filosoofia -
1 allalaadimist
473
pdf

NANDA õendusdiagnoosid 2012-2014 e-raamat

ȱSeeȱkõikȱmoodustabȱosaȱrefleksiivsestȱpraktikastȱjaȱpidevȬ õppest.ȱȱ IgaȱdiagnoosiȱloojaksȱonȱüksȱpaljudestȱNANDAȱInternationaliȱvabatahtlikest,ȱ enamikȱ diagnooseȱ tuginebȱ selgeltȱ esitatudȱ tõenditele.ȱ Igaȱ uutȱ võiȱ täiendatudȱ diagnoosiȱ täpsustatakseȱ jaȱ kaalutletakseȱ diagnoosiarenduskomisjonisȱ enne,ȱ kuiȱ seeȱsaadetakseȱNANDAȱInternationaliȱliikmeteleȱhääletamiseks.ȱUusȱvõiȱtäiendaȬ tudȱdiagnoosȱkantakseȱväljaandesseȱüksnesȱsiis,ȱkuiȱliikmedȱonȱhääletanudȱselleȱ poolt.ȱ NANDAȱ Internationaligaȱ ühinedesȱ olinȱ niisugusestȱ demokraatiastȱ võluȬ tudȱjaȱolenȱrahul,ȱetȱmeȱeiȱoleȱkunagiȱneistȱpõhiväärtustestȱkõrvaleȱkaldunud.ȱKuiȱ saȱagaȱtunned,ȱetȱmõniȱdiagnoosȱeiȱoleȱsobivȱjaȱvajabȱülevaatamist,ȱolemeȱvalmisȱ si...

Õendus -
40 allalaadimist
21
docx

Sotsiaalne tunnetus ja sotsiaalne käitumine

Sellepärast eristatakse oma tegeliku, kujutletavat ja teise tehtud samasugust sooritust. Enda viskenooleviskamise tulemust on kergem ennustada kui teise oma. - Skeemid või ajupiirkonnad on iseseisvalt töös näitab miks me saame matkida ilma et see teisi funktsoone segaks Kas loomad matkivad? - Rizzolati – esmalt täheldatud makaakide ventraalse premotoorse aju osas aktiveeruvad peegelneuronid kui sooritab eesmäripärase käitumise, ka siis kui vaatab kedagi sama asja tegemas Matki...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
12 allalaadimist
16
docx

Isiksusepsühholoogia kordamisküsimused

Nende kujunemise eripära (kognitiivse ja biheivioristliku lähenemise hübriid, mis oli algjärgus ajendatud psühhoanalüüsist). Walter Mischeli jt CAPS mudel: eesmärgid, väärtused, tunded, eneseregulatsioonioskused jne kui isiksuse komponendid. Kahe-protsessi-teooriad (dual process theories): kontrollitud ja automaatsete protsesside eristamine. Daniel Kahnemani skeem intuitiivse ("Süsteem 1") ja arutleva ("Süsteem 2") otsustussüsteemi kohta. Kahe-protsessi-teooriate näiteid isiksusepsühholoogiast: Wegneri irooniliste protsesside teooria; mudelid depressiivse ja viha rumineerimise ("mäletsemise") kohta. Elukäiguteooriad kui "sotsioloogiline reduktsionism" ja nende tänapäevane segunemine bioloogilise paradigmaga (Avshalom Caspi). Sotsiaalsed ootused ja normid; rollide ja staatuse sõltuvus vanusest; elusündmuste ajastatus (sh varane"õigeaegne"hi...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
16 allalaadimist
58
docx

Neuropsühholoogia - SISSEJUHATUS, NÄRVISÜSTEEMI ÜLESEHITUS JA TÖÖPÕHIMÕTTED

- Peegeneuronid kodeerivad tegevuse eesmärki ja võimaldavad liigutusi kujutled, teisi mõista ja tajuda (empaatia) Peamine peegelneuronite süsteem: - Neuronid reageerivad liigutustele millel on arusaadav eesmärk nt võtan midagi - Premotoorse ala, frontaal ja parietaalsagara lülgmsed osad sh Broca ala Hajutatud peegelneuronite alad: • - Reageerivad liigutustele, kus arusaadavat eesmärki pole, nt käeliigutused • - Dorsaalne premotoorne ala, eesmine parietaalsagara osa, temporaalvao ümbrus Motoo...

Bioloogiline Psühholoogia -
4 allalaadimist
98
docx

Tööõigus - Loengud

09.2020 Tööõigus – prof Merle Erikson KT 11.08 (24% eksamitulemusest, neid küsimusi enam eksamile ei tule). Materjale kasutada ei tohi. Näidiskontrolltöö tuleb moodle´isse. Eksam, nii teoreetilised küsimused, kus ei tohi materjale kasutada kui ka kaasus. (12 küsimust 1,5h, kaasus 45min) Seminarides kohalkäimine on kohutuslik. Puududa võib mõjuval põhjusel 2 seminaris, kuid see tuleb õppejõule järele vastata. Tudnegid koostavad kaa...

Tööõigus -
6 allalaadimist
20
pdf

EMÜ Linnaökoloogia planeerimine PK.1023 eksamiküsimused 2020

Linnaökoloogia definitsioon, selle tähenduse erinevad aspektid. Linna mõiste määratlus maastikuökoloogilisest ja maakasutuslikust aspektist Linnaökoloogia käsitleb konkreetse linna elu ökoloogilist eripära, sh linnaelustikku, saastet, müra, haljastust, koduloomade pidamist ja elanike keskkonnateadlikkust. Linnaökoloogia mõistet kasutatakse paljudes erialades nagu geograafia, antropoloogia, sotsioloo...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
10 allalaadimist
15
pdf

Organisatsioonikäitumine

Organisatsioonikäitumisest Organisatsioon ja keskkond Grupiprotsessid, grupitööd Visioon, missioon, ülesehitus ja areng Organisatsiooni struktuur Slaidid Organisatsioonikultuur ja väärtused Slaidid_Organisatsiooni väärtuste avaldumine läbi erienvate elementide Organisatsioonikultuuri kujunemist mõjutavad tegurid Väärtuspõhine juhtimine Organisatsioonikultuuri tüpoloogiad Sotsialiseerumine organisatsiooniline pühendumus tööko...

Organisatsioonikäitumine -
2 allalaadimist
29
docx

kristluse ajalugu konspekt

Luther on kirglik ja osav retoorik. Arendab risti teoloogiat, liites kokku õigeksmõistva õpetuse ja ristiteoloogia. Kõneldes, kuidas peale pattulangemist ei ole inimesel vaab tahet, on vabadus üksnes kurjaks. Läheb edasi ing kõnelbe, kuid kahtlemine enese võimettes võib anda mõistmise Kristuse armust (ristiteoloogia tuum). 1519. a Leipzigi disputatsioon, kus arutletakse paavsti ja kontsiilide autoriteedi üle. Lutherlit väide, et nii paavst kui ka kontsiilid võivad eksida, mis saab temavastases protsessis oluliseks argumendiks. Tõestatud punkt, kus luterluse ja katoliikluse eklesioloogias tekib lõhe. Leipzigi disputatsioon toob aga uusi liitlasi. Võidab enda poole humanistid, kes Madalmaades jaŠveitsis innukad. Rõhuasetus pisut teine – tahtevabaduse küsimus. Oluline see, et humanistide ringi...

Usundiõpetus -
1 allalaadimist
2
docx

Minu Indoneesia

Vormista töö korrektselt: reavahe 1,5, pööra tähelepanu õigekirjale ja sõnastusele – töö peab olema ladus, selge ja täpse sõnastusega. Kui tsiteerite, ärge unustage jutumärke. 1. Kirjuta loetud teose pealkiri. Minu loetud teose nimi on ’’Minu Indoneesia. Maailma makett’’. 2. Kirjuta autori nimi ja tutvusta autorit (mis eluala esindaja, miks ja kui kaua selles ri...

Kirjandus - 7. klass - Põhikool
0 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun