Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Kategooria anorgaaniline keemia - 91 õppematerjali

Keemia >> Anorgaaniline keemia
anorgaaniline keemia on õpetus elementidest lihtainetest ja ühendeist v.a ühendeist mis koosnevad süsiniku aatomite ahelatest.
4
docx

Kompleksühendite saamine laboris

Töö eesmärk Töö eesmärgiks oli erinevate kompleksühendite saamine laboris ning kompleksühenditega katsete tegemine. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: katseklaaside komplekt, pipetid, elektripliit, keeduklaas Kemikaalid: FeNH4(SO4)2, NH4SCN, NaOH, BaCl2, K2[Fe(CN)6], Cd(CH3COO)2, CuSO4, NH3H2O, NH4Cl, Zn, NiSO4, NaCl, AgNO3, Co(NO3)26H2O, atsetoon, destilleeritud vesi, NaC...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
4
docx

Elektrolüütide lahused, pH

Töö eesmärk Töö eesmärgiks oli võrrelda tugevate ja nõrkade elektrolüütide aktiivsust, tasakaalu nõrga happe ja nõrga aluse lahuses. Soolhappelahuse kontsentratsiooni määramine. Erinevate lahuste pH määramine ning soolade hüdrolüüs. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: koonilised kolvid (250 mL), mõõtekolvid (100 mL), bürett, pipett (10 mL), keeduklaas (50 mL), pH-meeter, katsek...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
209 allalaadimist
5
docx

Reaktsioonid elektrolüütide lahustes. Heterogeenne tasakaal, sulfiidide sadenemine

Töö eesmärk Laboratoorse töö eesmärgiks oli läbi viia reaktsioonid, milles rasklahustuvad ühendid sadenevad või lahustuvad, kus tekib rasklahustuv ühend ühe ja sama iooniga. Lisaks tuli jälgida ka heterogeense tasakaalu nihkumist ning sulfiidide sadenemist. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: katseklaaside komplekt, tsentrifuugiklaasid, väike keeduklaas, büretid, suurem keeduklaa...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
131 allalaadimist
3
docx

Katioonide kvalitatiivne keemiline analüüs

Töö eesmärk Laboratoorse töö eesmärgiks oli katsete käigus sadestada erinevate rühmade katioone erinevates segudest ning seejärel tõestada nende olemasolu lahuses. Samuti oli vaja teha tilkanalüüsi ning IV rühma katioonide tõestamist leekreaktsiooni abil. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: katseklaaside komplekt, filterpaber, klaaspulk, tsentrifuug, pipett, gaasipõleti, leegin...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
207 allalaadimist
4
docx

Anioonide kvalitatiivne keemiline analüüs

Töö eesmärk Laboratoorse töö eesmärgiks oli tõestada erinevate anioonide olemasolu tundmatus analüüsitavas lahuses. Seejärel oli vaja läbi viia tilkreaktsioon SCN - ja [Fe(CN)6]4--ioonide tõestamise kohta nende kooseksisteerimisel. Kolmandas katses oli vaja tõestada etanaatioon. Viimasena tuli identifitseerida tundmatu tahke sool. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: katseklaasi...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
203 allalaadimist
22
docx

Laboratoorne töö nr. 2 - Kompleksühendid

Kompleksühendid Kaksiksoola ja kompleksühendi dissotsiatsioon 1. Katsed FeNH4(SO4)2 lahusega a) 1. Töö eesmärk o Fe3+ ioonide olemasolu kontrollimine lahuses. 2. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: Katseklaas. Kasutatud ained: FeNH4(SO4)2, 1 M H2SO4, NH4SCN. 3. Töö käik Valasin katseklaasi ~2 mL FeNH4(SO...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
5
docx

pH mõõtmine, hüdrolüüs, elektrolüütide lahused

Töö ülesanne pH mõõtmine, hüdrolüüs,elektrolüütide lahused Töövahendid Koonilised kolvid (250 ml), mõõtkolvid (100 ml), bürett, pipett (10 ml), keeduklaas (50 ml), pH-meeter, katseklaaside komplekt, klaaspulk. Kasutatud ained Reaktiivid- 0,05...0,1M HCl kontroll-lahus, täpse kontsentratsiooniga NaOH standardlahus, ligikaudu 0,01M NH3H2O lahus, 2M soolhappe, etaanhappe (äädikhappe) ja ammoniaagi vesila...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
1
pdf

Valemileht kontrolltööks

H C M hape OH C M alus I C z 1 1 2 1 C 2 z 22 ... C n z n2 ai i C i 2 2 1 V ( L) C M M V (mL)...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
0
zip

Praktikum 2 kompleksühendid

Arvestatud protokoll. Töö teostatud 21,02,2011...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
0
zip

Praktikum 3 elektrolüütide lahused

töö teostatud 07,03,2011...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
0
rar

Praktikum 4 reaktsioonid elektrolüütide lahustes

Kohad, kus on punasega õppejõu märge tehtud, on juba parandatud vastus. Protokoll on arvestatud. Tehtud 2011...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
2
docx

Keemia: Happed, alused, oksiidid, soolad.

Keemia Mõisted: Hape ­ Hape on keemiline aine, mis annab lahusesse vesinikioone. [HNO3, H2S, H2SO3] Alus ­ Alus on keemiline aine, annab lahusesse hüdroksiidioone. [NaOH, Ca(OH)2] Oksiid ­ Hapniku ja mingi teise keemilise elemendi ühend. [Li2O, SO3] Sool ­ Soolad on kristalsed ained, mis koosnevad aluse katioonidest (näiteks Ca2+) ja happe anioonidest (näitek...

Anorgaaniline keemia - Põhikool
17 allalaadimist
10
pptx

LIITIUM

reaal Martha Rattus LIITIUM ÜLDINFO Leelismetall Järjekorranumber 3 Kuulub I rühma ja II perioodi O.a. Kõikides ühendites I OMADUSED Hõbevalge Suhteliselt pehme Kõige väiksema tihedusega metall Väga aktiivne OMADUSED Sulamistemperatuur 180 kraadi Keemistemperatuur 1347 kraadi Kaks isotoopi Tõrjub veest vesiniku välja AVASTAMINE 1700 ­ Avastati esimene mineral 1817 ­ Tehti teaduslik...

Anorgaaniline keemia - Põhikool
5 allalaadimist
1
docx

Freoonid ja pestitsiidid

Freoonid ehk klorofluorosüsinikud on keemilised ühendid, milles üks või kõik orgaanilise ühendi (tavaliselt alkaani) vesiniku aatomid on asendunud kloori või fluori aatomitega. Alles aastate pärast sai selgeks, et aastatega jõuavad freoonid stratosfääri ja lagunevad Päikese UV kiirguse toimel. Vabanev kloor suudab kiäituda katalüsaatorina ja lõhkuda üha uusi ja uusi osooni molekule. Üksainus kloori aatom (...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
6 allalaadimist
6
docx

Invertaasi aktiivsuse määramine

Tallinna Tehnikaülikool Keemiainstituut Bioorgaanilise keemia õppetool Töö number 3.1 Invertaasi aktiivsuse määramine Versioon 1 Töö teostaja: Karina Gailit YAGB 134365 Töö juhendaja: Malle Kreen Tallinn 2014...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
4
docx

Halogeenid

Halogeenid Halogeenid on VII A rühma elemendid ja nendeks on fluor, kloor, broom, jood ja astaat. Halogeenid kuuluvad kõige aktiivsemate mittemetallide hulka, kusjuures nende keemiline aktiivsus suureneb rühmas alt ülesse. Suure keemilise aktiivsuse tõttu leidub neid looduses vaid ühendite koosseisus. Halogeenide oksüdatsiooniastmed on vahemikus –I kuni +VII...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
6 allalaadimist
2
docx

Anioonide/hapete tabel

Happe nimetus Happe valem Aniooni Aniooni valem nimetus vesinikfluoriidhape HF fluoriid F- vesinikkloriidhape(sool HCl kloriid Cl- hape) vesinikbromiidhape HBr bromiid Br- vesinikjodiidhape HI jodiid I- divesiniksulfiidhape H 2S sulfiid S2- väävelhape...

Anorgaaniline keemia -
16 allalaadimist
1
docx

Mis juhtuks, kui nafta lõppeks homme?

Mis juhtuks minuga, kui homme lõppeks nafta? Nafta on looduslik maakoores leiduv peamiselt vedelate süsivesinike segu ning üks olulisemaid maavarasid. Teda kasutatakse peamiselt kütuse ning keemiatööstuse toorainena. Nafta tähtsust tänapäeva majandusele on raske ülehinnata. Nafta hinnast sõltuvad enamike teiste kaupade hinnad. Suurimad naftatootjad on Saudi Araabia, Venemaa ning Ameerika Ühendriigid....

Anorgaaniline keemia - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Oksiidid ja liigitus

ALUSELISED OKSIIDID: a) REAGEERIMINE VEEGA - tugevalt aluselised on leelis- ja leelismuldmetallide (IA ja IIA rühm) oksiidid. Reageerivad väga aktiivselt veega ning saadusena tekib leelis (tugevalt aluseline hüdroksiid). Li2O, K2O, BaO, Na2O, CaO CaO + H2O → Ca(OH)2 - nõrgalt aluselised oksiidid on vähemaktiivsete metallide oksiidid. Ei reagee...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
6 allalaadimist
8
pdf

Metallid praktikas

 Füüsikalised omadused (5)  Läige, elektri­ ja soojusjuhtivus (sest neil on poolvabad elektronid), plastilisus (kihid võivad  üksteise suhtes nihkuda ilma kristallvõre lagunemata), ei lahustu vees ega org. lahuses. NB!  pole alati kõrge sulamistemp (nt elavhõbe, frantsium, gallium)  Füüsikalised omadused on tingitud aatomiehitusest:  1) Metallielementide raadius on suurem kui m...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun