Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria oracle programmeerimiskeeled sql ja plsql - 10 õppematerjali

Informaatika >> Oracle programmeerimiskeeled sql ja plsql
6
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 09

NEXTVAL new 1: INSERT INTO talled VALUES(CASE 'J' WHEN 'J' THEN jaar_id.NEXTVAL Enter value for kaal: 9.256 Enter value for sugu: J old 2: ELSE utt_id.NEXTVAL END, SYSDATE,'&kaal', '&sugu') new 2: ELSE utt_id.NEXTVAL END, SYSDATE,'9.256', 'J') 1 row created. SQL> COLUMN sunniaeg FORMAT A15 SQL> COLUMN id format 999 SQL> COLUMN kaal FORMAT 999.99 SQL> COLUMN sugu FORMAT A4 SQL> SELECT * FROM talled; ID SUNNIAEG KAAL SUGU ---- --------------- ------- ---- 3 04-APR-17 01.41 7.29 J .04 PM 6 04-APR-17 01.44 6.37 U .50 PM 8 04-APR-17 01.45 5.84 U .17 PM 9 04-APR-17 01.45 9.26 J .33 PM SQL> --Moodustage vaade, mis selekteerib tabelitest yliopilased, oppeained ja koduylesanded oracle kohta saadetud kodutööde punktisummad SQL> CREATE VIEW oracle_punktid (nimi, punktid) AS 2 SELECT y.perenimi ||','|| y.eesnimi AS nimi, x.summa 3 FROM (SELECT yliopilase_id AS id, sum(punktid) AS summa, kursusekood 4 FROM scott.koduylesanded 5 GROUP BY yliopilase_id, kursusekood) x, scott.yliopilased y, 6 (SELECT kood FROM scott.oppeained o 7 WHERE nimetus='Oracle: SQL ja PLSQL') kt 8 WHERE y.id=x.id AND kt.kood=x.kursusekood; View created. SQL> COLUMN nimi FORMAT A12 SQL> COLUMN punktid FORMAT 999 SQL> SELECT * FROM oracle_punktid; NIMI PUNKTID ------------ ------- Kask,Katrin 23 M„nd,Kairi 10 Saar,Salme 10 Vaher,Liina 8 SQL> --Andke kasutajale scott selle vaate vaatamisõigus SQL> GRANT SELECT ON oracle_punktid to scott; Grant succeeded. SQL> --Leidke esimesed kaks, kes on saanud aines „Oracle…“ kõige suurema punktisumma. SQL> SELECT * FROM oracle_punktid 2 WHERE RO...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
102 allalaadimist
4
txt

Oracle: SQL ja PLSQL 01

Logige Oracle�i andmebaasi �testdata� k�lge kasutajanimega scott ja parooliga tiger. Enter user-name: scott Enter password: Last Successful login time: Sun Mar 05 2017 01:20:23 +02:00 Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing oions 2. Uurige, milline on tabeli kandidaadid struktuur. SQL> DESCRIBE kandidaadid Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ------------------------- ID CHAR(11) EESNIMI VARCHAR2(20) PERENIMI VARCHAR2(30) MATEMAATIKA NUMBER(3) VOORKEEL NUMBER(3) EMAKEEL...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
28 allalaadimist
12
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 02

lst --Leidke tabelist kandidaadid need tütarlapsed (töödeldes isikukoodi) , kelle emakeeleeksami tulemus on üle 60 punkti. SQL> SELECT * FROM kandidaadid WHERE id LIKE '4%' AND EMAKEEL > 60; ID --------------------------------- EESNIMI ------------------------------------------------------------ PERENIMI -------------------------------------------------------------------------------- MATEMAATIKA VOORKEEL EMAKEEL ----------- ---------- ---------- 48612104788 Pirjo Kask 55 67 90 ID --------------------------------- EESNIMI ------------------------------------------------------------ PERENIMI -------------------------------------------------------------------------------- MATEMAATIKA VOORKEEL EMAKEEL ----------- ---------- ---------- 48606160001 Mari Maasikas 85 89 94 ID --------------------------------- EESNIMI ------------------------------------------------------------ PERENIMI ---------------------------------------------------...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
58 allalaadimist
4
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 04

oppeained; Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ---------------------------- KOOD VARCHAR2(6) OPPEJOUD VARCHAR2(20) NIMETUS VARCHAR2(40) SQL> COLUMN eesnimi FORMAT A12; SQL> COLUMN perenimi FORMAT A12; SQL> COLUMN failinimi FORMAT A8; SQL> --Koostage tabelite lepikult.yliopilased,lepikult.koduylesanded, lepikult.oppeained abil kursuse “Oracle” kodutööde andmed SQL> SELECT y.eesnimi, y.perenimi, k.kuupaev, k.too_nr AS ulesande_nr, k.punktid AS punkte, k.failinimi FROM lepikult.yliopilased y, lepikult.koduylesanded k WHERE y.id = k.yliopilase_id; EESNIMI PERENIMI KUUPAEV ULESANDE_NR PUNKTE FAILINIM ------------ ------------ --------------- ----------- ---------- -------- Katrin Kask 11-JUN-03 1 5 t1.txt Katrin Kask 12-JUN-03 1 7 t2.txt Katrin Kask 17-JUN-03 1 8 t3.txt Kairi M„nd 01-JUN-03 1 10 t7.txt Salme Saar 11-JUL-03 1 10 t8.txt Katrin Kask 11-JUN-04 2 7 t2.txt Salme Saar 11-JUN-04 3 6 t2.txt Liina Vaher 11-JUN-04...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
68 allalaadimist
2
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 06

lst SQL> COLUMN nimetus FORMAT A15 NEW_VALUE nimetus NOPRINT SQL> COLUMN oppejoud FORMAT A15 OLD_VALUE oppe NOPRINT SQL> COLUMN nimi FORMAT A15 SQL> COLUMN punktid FORMAT 999 SQL> TTITLE CENTER 'Aine: ' nimetus SKIP 1 SQL> BTITLE CENTER 'Oppejoud: ' oppe SKIP 1 SQL> BREAK on nimi SKIP SQL> SET feedback on SQL> COLUMN nimi heading "Nimi" SQL> COLUMN ulesanne heading "Ylesanne" SQL> COLUMN punktid heading "Punktid" SQL> COLUMN kuupaev heading "Kuupaev" SQL> --Kasutage tabeleid yliopilased, koduylesanded, oppeained ning koostage skript (programm) SQL> --mis küsib kasutajalt õppeaine nimetuse fragmendi (kasutades asendusmuutujaid) ja väljastab SQL> --selle õppeaine kohta saadetud kodutööd. Lehekülje päisesse kirjutage õppeaine nimetus ja SQL> --jalusesse vastava õppejõu nimi, nagu näidatud allpool SQL> SELECT o.oppejoud AS oppejoud, 2 o.nimetus AS nimetus, 3 y.eesnimi || ' ' || y.pe...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
79 allalaadimist
6
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 07

SQL> --Korrigeerige tabeli uued_oppeained koopia abil tabelit minu_oppeained, kasutades käsku MERGE. Kontrollige tulemust. SQL> MERGE INTO minu_oppeained m 2 USING uued_oppeained u ON (u.KOOD = m.KOOD) 3 WHEN MATCHED THEN 4 UPDATE SET m.OPPEJOUD = u.OPPEJOUD, m.NIMETUS = u.NIMETUS 5 WHEN NOT MATCHED THEN 6 INSERT (KOOD, OPPEJOUD, NIMETUS) VALUES (u.KOOD, u.OPPEJOUD, u.NIMETUS); 6 rows merged. SQL> SELECT * FROM minu_oppeained; KOOD OPPEJOUD NIMETUS ------------------ --------------- -------------------------------------- I319 Toomas Lepikult Oracle: SQL ja PLSQL Id310 Vladimir Viies Operatsioonissteemide tehnoloogia Iad307 Heldur Haak Digitaalkommunikatsioon Id309 Riivo Senk Digitaalne heli- ja pilditöötlus ID218 Toomas Kont Riistvaral„hedane programmeerimine I244 Mart Mangus Võrgurakendused I Id221 Guido Kangur Näitlemine Id404 Ossa Issand Filosoofia I245 Priit Raspel Andmebaasisüsteemide alused Id553 Heli Kopter Lennundus 10 rows selected. SQL> --Annulleerige viimane samm ja kontrollige tulemust. SQL> ROLLBACK; Rollback complete. SQL> SELECT * FROM minu_oppeained; KOOD OPPEJOUD NIMETUS ------------------ --------------- -------------------------------------- I319 Toomas Lepikult Oracle: SQL ja PLSQL Id310 Vladimir Viies Op...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
61 allalaadimist
4
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 05

lst SQL> --Leidke tabelite yliopilased, koduylesanded, oppeained abil iga tudengi keskmine “punktisaak” koduste tööde eest SQL> SELECT y.eesnimi, y.perenimi, round(avg(k.punktid),1) AS kesk_punkte FROM yliopilased y, koduylesanded k where y.id=k.yliopilase_id GROUP BY y.eesnimi, y.perenimi; EESNIMI PERENIMI KESK_PUNKTE ------------ ------------ ----------- Katrin Kask 5.4 Salme Saar 4.1 Liina Vaher 7.8 Kairi M„nd 6.6 SQL> --Samade tabelite põhjal leidke, mitu tööd on oracle-aine ülesannete kohta saadetud. Grupeerige ülesande numbri kaupa SQL> SELECT k.too_nr, count(k.failinimi) AS arv FROM koduylesanded k, oppeained o WHERE o.kood = k.kursusekood AND o.nimetus = 'Oracle: SQL ja PLSQL' GROUP BY k.too_nr; TOO_NR ARV ------ ---------- 1 4 2 2 3 2 SQL> SELECT sunniaasta, round(avg(emakeel), 0) AS kesk_emakeel FROM (SELECT k.emakeel, to_char(to_date(substr(k.id, 2, 6), 'rrmmdd'), 'yyyy') AS Sunniaasta FROM kandidaadid k WHERE id like '4%') GROUP BY sunniaasta ORDER BY kesk_emakeel DESC; SUNNIAASTA KESK_EMAKEEL ------------ ------------ 1986 93 1979 80 1983 70 1975 65 1984 54 1985 53 1982 27 1958 6 8 rows selected. SQL> --Uurige tabeli kandidaadid abil välja, millisel aastal sündinud naisterahvaste emakee...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
110 allalaadimist
4
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 12

lst SQL> CREATE TABLE koduylesanded AS (SELECT * FROM scott.koduylesanded); Table created. SQL> COLUMN yliopilase_id FORMAT 999 SQL> COLUMN kursusekood FORMAT A8 SQL> COLUMN too_nr FORMAT 999 SQL> COLUMN yliopilase_id FORMAT 999 SQL> COLUMN punktid FORMAT 999 SQL> COLUMN failinimi FORMAT A8 SQL> SQL> SELECT * FROM koduylesanded; YLIOPILASE_ID KURSUSEK KUUPAEV TOO_NR FAILINIM PUNKTID ------------------------ -------- --------------- ------ -------- ------- 10020014 I319 01-JUN-03 1 t7.txt 10 10020015 I319 11-JUL-03 1 t8.txt 10 10020011 I319 11-JUN-04 2 t2.txt 7 10020013 I319 11-JUN-04 3 t3.txt 8 10020011 Iad307 11-JUN-03 1 t1.txt 5 10020011...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
98 allalaadimist
10
txt

ORACLE:SQL JA PLSQL 03

lst --Soovitus.Enne päringu läbiviimist andke järgnev sqlplus-i formaatimiskorraldus SQL> COLUMN eesnimi FORMAT A15; SQL> COLUMN perenimi FORMAT A15; SQL> COLUMN voorkeel FORMAT 999; SQL> COLUMN diagramm FORMAT A12; --Koostage tabeli kandidaadid abil horisontaalne tulpdiagramm: iga nime järel on sümbolite "*" jada; iga "*" vastab kümnele punktile võõrkeele eksamil (ümardatult kümnega jaguva arvuni). SQL> SELECT eesnimi, perenimi, voorkeel, (LPAD('*', ROUND(voorkeel/10, 0), '*')) AS diagramm FROM kandidaadid; EESNIMI PERENIMI VOORKEEL DIAGRAMM --------------- --------------- -------- ------------ Pirjo Kask 67 ******* Mari Maasikas 89 ********* Liina Vaarikas 85 ********* KRISTJAN MAAPALU 41 **** GERD SIIMON 48 ***** TANEL VIHMANN...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
47 allalaadimist
19
txt

14_yl

oppeained vaatamisigus: grant select on lepikult.oppeained to kasutaja_nimi b) tehke tabelist koopia (enda kasutajatunnuse all): CREATE TABLE minu_oppeained AS (SELECT * FROM lepikult.oppeained); create table uued_oppeained as (select * from lepikult.uued_oppeained); describe uued_oppeained; insert into uued_oppeained values ('I550','Kairi Pedask','psuholoogia'); insert into uued_oppeained values ('I560','Oleg Ostro','hacking'); select table_name from tabs; MERGE INTO minu_oppeained m USING uued_oppeained u ON (u.KOOD = m.KOOD) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET m.OPPEJOUD = u.OPPEJOUD, m.NIMETUS = u.NIMETUS WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (KOOD, OPPEJOUD, NIMETUS) VALUES (u.KOOD, u.OPPEJOUD, u.NIMETUS); select * from minu_oppeained; rollback; lesanne 8------------------------------------------------------------------------------- -- create table oracle2 AS ( select y.id idkood, y.eesnimi, y.perenimi, x.yl1 yl1, x.yl2 yl2, x.yl3 yl3, x.k kokku, decode (ABS(x.k-15),x.k-15,'A','MA') arvestus from ( SELECT yliopilase_id, max(ky.yl1) yl1, max(ky.yl2) yl2, max(ky.yl3) yl3, sum(ky.k) k from ( select ky.yliopilase_id, decode(too_nr, 1, max(ky.punktid)) yl1, decode(too_nr, 2, max(ky.punktid)) yl2, decode(too_nr, 3, max(ky.punktid)) yl3, max(ky.punktid) k from lepikult.koduylesanded ky where ky.kursusekood='I319' and ky.too_nr >= 1 and ky.too_nr <= 4 group by ky.too_nr, ky.yliopilase_id) ky group by yliopilase_id) x, lepikult.yliopilased y where y.id=x.yliopilase_id ); ................................................................................ ........... CREATE TABLE andmed ( eesnimi varchar(20), perenimi varchar(20), isikukood char(15), aadress...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
208 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun