Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

Kvantitatiivse artikli ülevaade - sarnased materjalid

identiteet, minapilt, anon, 2017, hise, kogutu, alcohol, ikes, marge, loota, vabaneda, 1016, korrektne, tuues, itel, histe, arvab, seljataha, lehek, chambers, baldwin, qualitative, recovery, uurimisel, lest, hutab
4
rtf

Kvantitatiivse meetodiga teadusartikli ülevaade

Kvantitatiivse teadusartikli ülevaade Valisin teaduslikuks artikliks The Power of Reach and Frequency In the Age of Digital Advertising. Antud artiklis tuuakse välja reklaamiga seotud küsimustiku tulemused. Küsitluse põhieesmärgina uuriti erinevate turundusvõimaluste ulatust ja sagedust interneti...

Uurimistöö alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
57 allalaadimist
4
rtf

Kvalitatiivse meetodiga teadusartikli ülevaade

Valisin kvalitatiivseks teadusartikliks eesti keelse artikli "HIV-nakkuse emalt- lapsele leviku ennetamine". Artikli eesmärk on uurida naiste rahulolu HIV- nakkusega seotud tervisehoiu teenuste, teabe jms kohta, mis puudutab eelkõige HIV-nakkuse emalt-lapsele levikut . Seda teavet kasutatakse probleemkohtade vältimiseks ja ar...

Uurimistöö alused - Tartu Ülikool
83 allalaadimist
4
docx

Cambodia kvalitatiivne ülevaade

Aberdein, C., Zimmerman, C. 2015 Access to mental health and psychosocial services in Cambodia by survivors of trafficking and exploitation. Antud artikkel uuris vaimse tervise ja psühholoogiliste toetussüsteemide olemasolu ja kättesaadavust inimkaubanduse ohvritele Kambodžas. Laste, naiste ja meest...

Akadeemiline kirjutamine ja... -
11 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

...e spetsiifikast, uuringu ülesehitusest ja uurimisprotsessi etappidest; teadmisi kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete kogumise ja Majandusalased uurimismeetodid analüüsi meetoditest; teadmisi erinevatest andmete kogumise meet...

Uurimistöö alused -
71 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

....................................................................13 1.7Mitmesugused uurimissuunad: induktsioon ja deduktsioon............................... 13 1.8Metodoloogia koolkonnad: stsientism (positivism) ja hermeneutika.................15 1.8.1Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid...................................................17 1.8.2Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite võrdlus....................................18 1.8.3Sotsiaaltöö uurimisel kasutatavate kvalitatiivuuringute võimalused...........20 1.9Triangulatsioon......................................................................................

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
1025 allalaadimist
14
docx

Kvantitatiivse ja kvalitatiivse uurimuse eksamiküsimused

1. Kvantitatiivse uuringu andmeid võib esitada... Vali üks või enam: a. Pildina b. Joonise ehk diagrammina c. Tsitaadina d. Tabelina e. Tekstina 2. Uurimistöö metoodika valik uuringus sõltub ennekõike... Vali üks: a. Metoodika kasutamise lihtsusest b. Kavandatava uuringu probleemist ja ...

Uurimismeetodid - Tallinna Ülikool
73 allalaadimist
31
doc

Uurimistöö - KLIIMA MUUTUMINE EESTIS

... ülevaade Eesti kliimast ja selle muutumisest kirjanduses ja internetis leiduva materjali põhjal. Teises osas on uurimus, mis viidi läbi Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaste seas. Kolmandas osas on arutelu ja järeldused. Uurimistöö meetodid: Tegemist on kvantitatiivse uurimusega, milles autor kasutatas anonüümset ankeetküsimustikku. Selle koostamisel lähtus autor kirjanduse ülevaatest saadud teadmistest. Ankeet koosneb kuuest küsimusest. Ankeetküsimustiku jagati eri vanuses õpilastele. Valimi moodustasid 104 õpilast. Ankeedi täitmine ol...

Uurimistöö - Keskkool
137 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

...adlaste diskursused Jääkeldri protsessist Praktiline pool – paradigmad I • Biheiviorism: – Sinu huvid: tavainimeste poliitiline käitumine, hoiakud, väärtused, arusaamad… tahad oma tulemusi üldistada – Sinu oskused: statistiline andmeanalüüs ja kvantitatiivsed meetodid – Võimalik suund ja juhendajad: politoloogia (nt. Toots, Idnurm, Saarts, Vetik), või avalik haldus (org. käitumine – Lepik) • Ratsionaalne valik: – Sinu huvid: kuidas seletada poliitilisi otsuseid ja olulisi kollektiivse toimimise probleeme – miks inimesed nii teevad? ...

Uurimismeetodid - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
67
docx

Uurimismeetodid

...alne reaalsus ­ reaalsusi on mitmeid Praktiline pool ­ paradigmad Biheiviorism: Sinu huvid: tavainimeste poliitiline käitumine, hoiakud, väärtused, arusaamad ... tahad oma tulemusi üldistada Sinu oskused: statistiline andmeanalüüs ja kvantitatiivsed meetodid Võimalik suund ja juhendajad: politoloogia (nt. Toots, Idnurm, Saarts, Vetik), või avalik haldus (org. käitumine ­ Lepik) Ratsionaalne valik: Sinu huvid: kuidas seletada poliitilisi otsuseid ja olulisi kollektiivse toimimise probleeme ­ ...

Uurimismeetodid -
30 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...õtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, mis sotsiaalses ruumis eksisteerivad on omavahel seotud, nad on üksteisest tingitud ja nad on mõõdetavad, kusjuures kõiki nähtusi saab mõõta nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt. Kvantitatiivset mõõtmist nii nimetatud vahendatud mõõtmine, kus sotsioloog e uurija ja uuritava e respondendi vahel on küsitlusleht, ankeet, st uurija ja respondent ei suhtle vahetult. Kvalitatiivne mõõtmine e vahetu mõõtmine ­ respondent ja uurija vahetult ajavad juttu ­ suunitl...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
306 allalaadimist
18
doc

Mõisted

...orienteeritus, org liikmed leiavad tekkivatele probleemidele lahendused ja viivad need ellu · Klientide/tarbijatega hoitakse sidet · Toetatakse autonoomiat ja ettevõtlikkust · Tegeldakse nii kvantitatiivse kui kvantitatiivsete näitajate tõstmisega (et ei tegelda ainult kasumi ja kuludega) · Liikmete tunnustamine, saavutustele õhutamine · Tegeldakse eesmärkidest ja kompetentsusest lähtuvalt · Org struktuur on lihtne, paindlik...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
515 allalaadimist
30
doc

Kvalitatiivsete meetodite üldkursus

...tus · Mida tean kvalitatiivsetest meetoditest? Lähenemine, mis lähtub pigem üksikutest juhtudest kui arvukast statistikast. Uurimused põhinevad nt intervjuudel, üksikjuhtude analüüsil. Ei looda nii suuri ja mastaapseid üldistusi ­ see on rohkem kvantitatiivse uurimuse rida, mis hõlmab uurimisalustena suurt hulka objekte/uuritavaid. Kvalitatiivse uurimuse puhul pole nii jäika metodoloogiat. Teistelt: Arvuline erinevus. Sõnalise väljenduse roll. Uurija positsioon ­ sisemine/väline. Tähenduste uurimine, analüüs. Uurija ei distantseeru andmesti...

Ainetöö - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
14
docx

Hankelogistika

...i ole püsivat ja suurt nõudlust  Ebaratsionaalsuse vähendamine  Vigade ja praagi vähendamine  Koostöö arendamine eesmärke mõjutavate organisatsiooni väliste subjektidega (tarnijad, vahendajad)  Kvalitatiivse ja kvantitatiivse paindlikkuse järjepidev tõstmine Tootmismaterjal läbib teel materjalist valmistooteks mitu etappi. Need on küllaltki standardsed toimingud:  materjali vastuvõtt  materjali ladustamine  materjali komplekteerimine tootmiseks  toote valmistamine  valm...

Logistika alused - Kutsekool
39 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

... 6 õpetajatega jne) ja andmete sünteesimine, korrastatud tõlgenduste esitamine. Järeldusteni ei jõuta statistika põhjal, vaid leitakse n-ö mustreid. Kui uurija soovib probleemi lahendada kvantitatiivselt, st keskenduda nähtuste praktilisele mõõdetavusele ja tulemuste esitamisele arvkujul, siis domineerib statistiliste faktide analüüs, mille aluseks on andmed, mida kogutakse vaatluste, mõõtmiste, eksperimentide ja varasemate uurimuste abil. 1.2.1. Hüpoteesi või uurimisküsimuse sõn...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
38
docx

Äriuuringute kontspekt eksamiks

...gav sissevaade. Kvantitatiivne - sobib kus ei ole selgepiirilist objektiivsust või reaalsust. Rohke kirjanduse olemasolu. Mitte ükski meetod eraldiseisvalt ei anna piisavalt valiidsust. Kvalitatiivse uuringu üldistamisvõime on väike. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kooskasutamine parandab üldistamisvõimet. Kombineeritud/segu (mixed) meetod • Teadusfilosoofia näeb kvantitatiivseid/kvalitatiivseid meetodeid rakendatavat nii – järjestikuselt (kvantitatiivne -> kvalitatiivne -> kvantitatiivne -> ...), – paralleelselt – kui ka koos â...

Ärijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
2
doc

Teadustöö alused

...sut. ja säilit. Siin kirjanduse kasut. ja sellele Kainet mõistust tuleks kontr. Mõõtmine kujut. endast mõõde- mõist.nii loodust, inimest kui viitam. Ei ole kohust. Oluline Kaine mõistus hõlmab praktilisi tava nähtuse kvantitatiivsete ühiskonda puudut. loov mõttl ja omapoolne ideid, reegleid ja taotlusi. Lisaks karakteristikute fikseerimise ja Teamd.saamist, teadmisi. hinnang. Referaat-teat. Probl. uskumused, eksiarvamused, regist. Süsteemi, siin on...

Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
181 allalaadimist
32
odt

Evolutsioon

...a ja selgus, et see pidev varieeruvus sobib ka Mendeli seadustega. 14. Millised avastused viisid biomeetrikute ja mendelistide lõhe ületamiseni? 1909. Rootsi taimegeneetik H. Nilsson-Ehle ­ geenidel on polümeerne koostoime, mis põhjustab tunnuste astmelise kvantitatiivse muutlikkuse. Morgani ,,kärbseruumis" näidati väga väikeste mõjudega mutatsioonide olemasolu. R. A. Fisher ­ pidevate tunnuste pärilikkust saab seletada Mendeliga, kui eeldada, et geenidel on polümeerne koostoime ­ kvatitatiivse geneetika rajamine. 15. Kuidas toimus nukleiinhapete ja kromos...

Bioloogia -
21 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

...e probleemist Andmekogumismeetodid: intervjuu, ankeet, telefonikusitlus, postikusitlus, internetikusitlus · Kogu uuringu voi selle osa andmete kogumise viis · Probleem maarab ... · kvalitatiivse · kvantitatiivse · molemad paralleelselt KVALITATIIVSED Kvalitatiivsed strateegiad/meetodid on naiteks: narratiivne uurimus, fenomenoloogiline uurimus, etnograafiline uurimus, pohistatud teooria, juhtumiuurimus Eesmärk on saada...

Infoteadus -
250 allalaadimist
21
doc

Uurimustööks vajalik teada

...punkti või alustatakse viitega allikale. Näide 24: Kvalitatiivse analüüsimeetodi aluseks on sõnad ning andmete analüüsimisel on vajalik hea analüüsioskus. Analüüs toimub reeglina samaaegselt andmete kogumisega, aga mitte andmete kogumise järel, nagu on iseloomulik kvantitatiivsele analüüsile. Uurija püüab samaaegselt toime tulla andmete kogumisega, korrastamisega, süstematiseerimisega ja andmete tähenduse tõlgendamisega. (Burns jt 1993: 563). või Burns jt (1993: 563) on kirjutanud, et kvalitatiivse analüüsimeetodi aluseks on sõnad ning andmete analüüsimisel on va...

Uurimustöö metoodika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
268 allalaadimist
6
doc

Avalikud suhted (spikker) suhtekorraldus , avalikud suhted , public relations , avalikkus , PR , meediamonitooring ,

...laneerimine- Massikommuvahendite valik, mille abil viiakse sõnum sihtrühma liikmeteni. Põhineb not for direct quotation – öeldut võib küll kasutada koos teie nime ja ametiga, kuid mitte jutumärkides erinavatest allikatest pärineva kvantitatiivse teabe süstemaatilisel analüüsil. Laieneb kvalitatiivse teabe tsitaadina; kasutamisele meediaplaneerimisel. on background – tüüpiline viide on “kõrge ametnik” või “juhtivtöötaja”, te...

Avalikud suhted -
18 allalaadimist
28
docx

Raha loomise protsess

...ada ainult nendeks otstarveteks, mis on eelarves ettenähtud. Kvantitatiivne spetsialiseeritus tähendab seda, et kulutada tohib maksimaalselt nii palju nagu seadus ette näeb. Seega on keelatud plaanivälised ja üleplaanilised kulutused. Kvantitatiivse spetsialiseeritusel määratakse eelarve struktuur ning antakse valitsusele ette käitumise reeglid, mida tal tuleb järgida. Sellest põhimõttest võib mõnikord kõrvalt kalduda, kui nt kaks kululiiki on seotud või sõltuvad teineteisest. 7. Avalikkuse prints...

Rahanduse alused - Tallinna Majanduskool
15 allalaadimist
33
ppt

Uurimistoo alused 2012 - Alusdokumendid

...jõuda Ülesanded ­ vahendid, teed, viisid, kuidas eesmärgile jõutakse Hüpotees ­ teaduslik oletus, kui üks probleemi võimalik lahendus Meetod ­ pakuvad meile juhise, kuidas esitada küsimusi ja kuidas leida neile vastuseid Uurimistöö meetodid: · Kvantitatiivsed uurimused püstitatakse eesmärgid ja hüpoteesid kogutakse arvulised ja mõõdetavad andmed järeldused esitatakse statistilise andmeanalüüsi põhjal näiteks loodusteaduslikud uurimused või sotsiaalsed nähtused eksperiment, vaatlus, võrdlemine Näide · Teema: Liht...

Uurimistöö alused - Keskkool
11 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...metsamaade ka haljastusmaid (ka lagendikud, puhkerannad, veed-alad, liivikud, kivistikud, lood). Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi Looduskasutuse laboratooriumi töörühm koostas rekreatiivsete metsade katastri, mis kujutas endast andmete kogumit metsade kvantitatiivse ja kvalitatiivse seisundi kohta, mis võimaldas organiseerida metsade majandamist seoses rekreatsiooniga (Paalme 1987). Katastri koostamisel arvestati järgmiseid näitajaid ning hinnati neid 5-palli süsteemis (Paalme 1987): • metsade paigutus (kaugus linnalisest asulast vÃ...

Loodus - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

...odid Esmalt määratletakse lahendamist vajav probleem ja seejärel hinnatakse erinevaid alternatiive küsimuse lahendamiseks ja edastatakse analüüsi tulemused otsuse tegijatele. ÕMA võib olla kvantitatiivne ehk arvude põhine või kvalitatiivne ehk kirjeldav. Kvantitatiivse analüüsi koostamine pole alati teostatav ja alati põhjendatud. Kvantitatiivne analüüs võib olla proportsionaalselt liiga kulukas ja aeganõudev. Levinumad ja traditsioonilisemad on erinevate majanduslike kriteeriumide hindamine. ÕMA põhimeetodid: 1) tasuvuse ehk kulude-tulude ana...

Õigus - Tartu Ülikool
407 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...olulisemaid erisusi ei ole sellisena kasvatusteadustele alati kohandatav. Seepärast lisandub kirjeldamisele, seletamisele ja prognoosimisele kui teadusliku tunnetuse põhifunktsioonidele sotsiaalteadustes veel mõistmine ja tõlgendamine. See tähendab ka, et lisaks kvantitatiivsetele meetoditele kasutatakse kasvatusteadustes üha rohkem ka kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Üha rohkem leiab aga praegustes uurimustes kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamist, näiteks triangulatsioon. Üliõpilase jaoks on oluline seegi, et kõrvuti traditsiooniliste empiirili...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
407 allalaadimist
22
doc

Arenguspsühholoogia konspekt

... Võetakse KK ja pärilikkuse küsmus internatsionalistliku positsioonina, st arengu tekitab geneetilise eelsoodumuse ja kk mõjutuste kombinatsioon. 2) Kas areng on järjepidev või katkendlik? Kas areng toimub ühtlases tempos või mitte? Kvantitatiivse (füüsilise) ja kvalitatiivse (taseme muutus loomuses) arengu omavaheline seos. Kas varasem ja hilisem areng on seotud? Kui jah, siis mil määral? 3) Inimloomuse kohta. Milline on inimloomuse olemus, omadused (hea, halb, neutraalne)? Locke: Inimisele puuduv teadvus (...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
352 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...atsioon on geodeesiast pärit mõiste ning tähendab mingi punkti koordinaatide määramist kolmnurkade süsteemi abil. Sotsioloogias on seda nimetatud ka kolmallika meetodiks, kuid sageli kasutatakse uurimisküsimusele vastamisel ka vaid kahte eri meetodit, eeskätt kvantitatiivset ja kvalitatiivset, mis täiendavad ja tõendavad Tõlke uurimine 163 üksteist ning aitavad esile tuua nõrki kohti või parandada puudujääke. Nii täiendavad näiteks tõlkimisprotsessi uurimisel üksteist tõlgitud tekst (pigem...

Inimeseõpetus -
30 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...dega • intermodaalvedude arendamine • õiglane ja efektiivne transpordi maksustamise poliitika • kvantitatiivsete keskkonnaeesmärkide ja indikaatorite seadmine • transpordisektoris tekkivate kasvuhoonegaaside ja muude heitmete vähendamine • müra vähendamine ...

Logistika alused - Kutsekool
546 allalaadimist
27
doc

Uurimistöö vormistamine

...e kataloogid (paber- ja elektroonilised kataloogid). Täiuslikem on Eesti raamatukogude elektronkataloog ESTER aadressil 4 http://helios.nlib.ee. Rahvusvaheline teadusartiklite andmebaas asub aadressil search.epnet.com (kasutajanimi: S361916 parool: tehnika). Loetud materjali põhjal on otstarbekas kohe koostada kasutatud kirjanduse loetelu. See hõlbustab hilisemat põhjalikumat tööd materjaliga. Töö vormistamise käigust tuleb sel juhul loetelust likv...

Uurimistöö - Keskkool
590 allalaadimist
65
doc

Meditsiiniajaloo konspekt

...Põhjuse ja tagajärje vahekord peab vabanema empiirikast; · Teooria on tõestamist leidnud hüpotees; · Teadlane peab olema veendunud oma teooria ümberlükkamatuses ­ st ta peab kõigepealt püüdma seda ise ümber lükata; · Kvalitatiivne analüüs peab käima kvantitatiivse analüüsi ees; · Karta tuleb teadlasi, kelle töö eesmärk on suunatud (enda) teooriate kinnitamisele, mitte tõe otsinguetele; · Tõde ei pruugi leida, kuid selle osasid küll... (Tartu ülikooli oli 19. sajandil üks olulisi eksperimentaalteaduste kujunemispaiku, kus loodi üks esime...

Meditsiini ajalugu - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...ereturis- tide käest teada saada, millisena nad Pärnut näha soovivad. Lisaks hüpoteetilisele visioneerimisele kogutakse ka konkreetseid ettepanekuid kuurordikontseptsiooni disai- nimiseks, mille autor loob erinevate arvamuste ühendamise tulemusena. Varasematest kvantitatiivsetest uuringutest on teada Pärnu linnakodanike ja turistide üldised seisukohad, kuid uuringute suunatuse tõttu välisturgudele sisenemisele, puuduvad täpsed andmed nõudluse ja pakkumise kohta siseturul. Samuti on Pärnu turismiedendajate otsustatud elamuskuurordi suund laiemale avalikkuse...

Turundus -
49 allalaadimist
24
doc

Euroopa metsandus

...tavate strateegiate kooskõlastamise ja sidususe tähtsust. Lisaks sellele analüüsiti komisjoni talituste töödokumendis metsade ja metsanduse rolli Lissabonis sõnastatud jätkusuutliku majanduskasvu ja konkurentsivõime eesmärkide ning loodusressursside kvantitatiivse ja kvalitatiivse säilitamisega seotud Göteborgi eesmärkide saavutamisel.(1) Oma teatises tegi komisjon ettepaneku käivitada alates 2006. aastast Euroopa Liidu tegevuskava metsade säästvaks majandamiseks. Oma 30. ja 31. mai 2005. aasta istungitel ...

Keskkond - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

................................................................................................................................................ 183 Lisa 11. YAM’i artiklid ................................................................................................................................................. 186 Lisa 12. Eluloolisi andmeid (K. Strobel, V. Compe, K. Laren) ................................................................................... 190 ...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun