Otsingule "bakalaureuse" leiti 285 faili

Kooliharidus ja tehnika areng keskajal-maadeavastused
2
txt
3. Kuidas oli korraldatud �ppet�� keskaegsetes �likoolides, mida seal �piti? (ehk: mis teaduskondades �piti, kus saadi alus�pet, mis keeles ja kuidas �piti � s.t. loengud ja dispuudid; lk 76) Keskaja �likool oli jagatud nelja all�ksusesse ehk teaduskonda. Alus�pet anti nn vabade kunstide teaduskonnas, mis oli �htlasi k�ige suurem. Alles seej�rel tohtisid �li�pilased minna teoloogia-, �igus- ja meditsiiniteaduskonda. P�rast alus�petuse l�bimist v�is omandada bakalaureusekraadi . See on esimene ja �htlasi k�ige madalam akadeemiline kraad, mida �likoolis oli v�imalik saada. Palju suurema kaaluga olid aga magistri- ja doktorikraad. Viimane on k�ige k�rgem teaduskraad, mida oli v�imalik omandada. Aga juba �likoolis saadud magistrikraad andis �iguse �likoolis �petada ning saada selle eest palka.�likooli eesotsas oli rektor, teaduskondi juhtisid dekaanid. Erinevalt Pariisist juhtisid Bolognas �likooli aga �li�pilased, mitte �ppej�ud; ka rektoriks oli �li�pilane. �lik...
Ajalugu - Põhikool
4 allalaadimist, 0 arvamust
Newtoni elulugu ja seadused
9
pdf
Oleks lihtne uskuda, et Newtoni talent kerkis esile seoses Barrow saabumisega Cambridge’i 1663 aastal. Loomulikult kattub see Newtoni sügavamate matemaatiliste uuringute algusajaga. Tegelikult on see lihtsalt kokkusattumus, sest Barrow avastas alles mõni aasta hiljem, et tema õpilaste seas on geniaalne matemaatik. Vaatamate mõningastele tõenditele, mis viitasid, et tema õppeedukus polnud just kiita, omandas Newton 1665 aasta aprilliks bakalaureuse kraadi. Kuni selle ajani polnud temas pesitsev geenius veel esile kerkinud. See juhtus alles siis kui ülikooli oli 1665 aasta suvel sunnitud katku pärast oma uksed sulgema. Newton pöördus tagasi Lincolnshire’i, kus ta vähem kui kaheaastase perioodi vältel alustas revolutsioonilisi edusamme matemaatikas, optikas, füüsikas ja astronoomias. Ta polnud siis veel 25-aastanegi. Sel ajal kui Newton kodus oli, pani ta aluse diferentsiaal ja integraal arvutusele. See oli mitu aastat varem selle iseseisvast avastamisest Leibnizi poolt. Tema diferent...
Füüsika - Kutsekool
11 allalaadimist, 1 arvamus
Bourdieau-Praktilised põhjused
4
docx
Antud kirjandus oli veidi raske lugeda ja hoomata kuna olen selles valdkonnas võhik. Kuid siiski kui keskenduda oli võimalik infot omandada ja töödelda. Kuigi tekst sisaldab palju erialast terminoloogiat ja teksti ülesehitus ning struktuur on veidi harjumatu (ma mõtlen siin pikki lauseid kus on järjepidevalt erialaste sõnadega ja komadega eristatud mõttekäike, mis lause lõppedes moodustavad ühtse üldterviku). Pean tunnistama, et tutvusin ka ühe bakalaureuse töö ja ühe doktoritööga, et omandada paremat arusaama ja ülevaadet raamatu autorist ja tema ideoloogiatest, kuna ainult Bourdieu tekstist oli raske vajalikku välja lugeda. Olen küll rohkem filosoofia huviline kuid kui mul oleks rohkem aega siis tutvuksin sotsioloogiaga põhjalikumalt olenemata selle keerulistest kuid vägagi valgustavatest mõttekäikudest, aga eks kõik hea ja kasulik omandatakse läbi raskuste. Autori seisukohtade ja vaadetega nõustun põhimõtteliselt kõiges (seda muidugi sel juhul kui olen materjali õigesti...
Referaat teemal-Kes peab maksma hariduse eest-
12
doc
See on kolmveerand kõigist, kes IRLi küsitlusele vastasid. Tasuta kõrgharidus on õigus, sest vaid see tagab kõigile võrdse ligipääsu haridusele. Eestlased on haridust alati au sees hoidnud ja tasuta kõrgharidus pakub seda kõigile võimekatele õppuritele. Tasuta kõrgharidus paneb ülikoolidele kohustuse senisest hoolikamalt valida neid, keda nad õppima võtavad. Suvel oli 3 korralik skandaal, kui Tartu Ülikoolis õnnestus edukalt ära kaitsta bakalaureuset öö, kus muude jaburuste kõrval olid sassi aetud saksa usu-uuendaja Martin Luther ja USA mustanahaliste eestkõneleja Martin Luther King. See ei ole kõrgharidus. IRLi plaan on lihtne – riik annab ülikoolidele lisaraha ning ülikoolid võtavad tasuta õppima kõik, kes seda väärt on. Tasuta kõrgharidus parandaks hariduse kvaliteeti ja paneks ülikoolid rohkem vastutama selle eest, kellele nad oma diplomi annavad. Vahel on tunne, et diplomeid on võimalik ülikoolidest ka lihtsalt osta. „Raha pole,“ teatavad nad, kui keegi paha...
Audiit Eestis
3
docx
Auditeerimise eeskiri sisaldab audiitori kutse-eetika põhimõtteid mis vastavad rahvusvahelistele standarditele. Eestis koondab audiitorite tegevust audiitorkogu mis on audiitorite kutse ühendus, avalik- õiguslik institutsioon mis peab kaitsma ka audiitorite õigusi. Audiitorkogusse kuuluvad audiitorite nimekirja kantud füüsilisest isikust isikud audiitorid. Füüsilisest isikust audiitor võib olla isik: • On teovõimeline • Kellel on vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureuse haridustase • Kes on laitmatu reputatsiooniga • Kellel on audiitori kutsetegevuseks piisa ettevalmistus ja 3 aastane töökogumus audiitori juhendamisel • Kes on sooritanud audiitoreksami Kui audiitori kutse on omandatud välismaal välisriigi kodaniku poolt peab ta sooritama Eestis tegutsemiseks eksami tööks vajalike õigusaktide tundmises. Peab omama kehtivat tööluba. Eksami võib sooritada eesti ja inglise keeles. Audiitoriks ei saa olla isik: • Kui kutsetegevus on lõpetatud antud sea...
Raamatupidamine - Kutsekool
18 allalaadimist, 0 arvamust
Franklin Roosevelt
6
docx
Referaat, milles on olemas tiitelleht, sisukord, minu arvamus Fraklin D. Rooseveltist.Referaat kirjeldab mehe erinevaid eluvaldkondi.
Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Tallinna Ülikooli Balti Filmi - ja Meediakooli turunduskommunikatsiooni analüüs
13
docx
Kõrgkool ei paku turul eraldiseisvaid teenuseid loengute või seminaride näol, vaid pigem kombineeritud teenustepaketti, millel on ühtne eesmärk ja vastavad ressursid. Näiteks kõrgkool, kus ei ole IT spetsialiste ja arvutitega varustatud õpperuume, ei saa pakkuda õppekava sellise suunitlusega. Sõltuvalt oma võimalustest ja klientide vajadustest pakuvad kõrgkoolid erinevaid õppekavasid, mida on võimalik liigitada erinevate tunnuste alusel: - haridustaseme järgi: nt. bakalaureuse õpe, magistriõpe, rakenduskõrgharidusõpe, ametikoolitus; - eriala suuna järgi: nt. finantsjuhtimine, turundus, personalijuhtimine, IT; Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli turunduskommunikatsiooni analüüs - õppevormi järgi: nt. päevane õpe, õhtune õpe, sessioonõpe; - kasutuses olevate õppemeetodite järgi: traditsioonilised, e-õpe. Uued õppekavade liigid tekivad vastavalt turu nõudlusele või konkreetse kooli tehniliste võimaluste muutumise tagajärjel. Tänu infoteh...
Leedu metsaseadus ja -poliitika
19
doc
Kõige tähtsamad teadusinstitutsioonid metsanduse valdkonnas on Leedu Metsateaduste Instituut ja Leedu Põllumajandusülikooli metsanduse teaduskond. Metsandusalast kõrgharidust annavad Leedu Põllumajandusülikool (metsanduse teaduskond) ja Kaunase metsanduse ja keskkonnatehnika kolledž. Metsanduse teaduskonnas on peamisteks suundadeks bakalaureuse - ja magistriõpe metsanduses ja rakendusökoloogias. 2000. aastal loodi Erametsa Arendamise Keskus. Viimase asutajateks olid Leedu Erametsaomanike Liit, Leedu Vabariigi Põllumajanduskoda ja Taani Metsanduse Arendamise Keskus. Erametsa Arendamise Keskuse üldine eesmärk on edendada, toetada ja tugevdada erametsanduse sektori arengut Leedus, pakkudes metsaomanikele konsultatsiooni, koolitus- ja äriteenuseid (Mizaras, Mizaraite, Lebedys, Pivoriunas, Belova 2005). 3.2. Metsade sertifitseerimine Leedu on riik, m...
mina olin siin
8
docx
septembril 1982 Tartus) on eesti kirjanik. Ta õppis 1989–2001 Tartu Miina Härma Gümnaasiumis, 2001–2003 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis arvutigraafikat ja reklaami ning 2003–2005 praeguses Tallinna Ülikoolis filmi, videot ja meediarežiid. Henno võitis märtsis 2005 lõppenud romaanivõistluse teosega "Mina olin siin". Võitja sai preemiaks 50 000 krooni.[1] Henno on töötanud Eesti Televisioonis assistendi ja režissöörina. Tal on humanitaarteaduste bakalaureuse kraad filmi- ja videorežissööri erialal. 2007. aastal alustas ta magistriõpinguid stsenaristikas Balti Filmi- ja Meediakoolis. Ta on alates 14. septembrist 2005 Eesti Kirjanike Liidu liige. Teosed • Võrguteavik "Elu algab täna" (internetis alates 2003) • "Mina olin siin. Esimene arest" (Eesti Päevaleht 2005) • "Mereröövlimäng" (Troll 2005) • "Elu algab täna" (Eesti Päevaleht 2006) • Lühimängufilm "Südameasjad" (Allfilm 2007)...
Eesti keel - Põhikool
34 allalaadimist, 3 arvamust
Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused
51
odt
3 1.Raamatukogu tüpiseerimisvõimalusi, eri tüüpi raamatukogudele omased tunnusjooned ja tegevusvaldkonnad..................................................................................................................3 2.Raamatukogude tegevuse õiguslik ruum, raamatukogude tegevust reglementeerivad seadusandlikud aktid Eestis...
86 allalaadimist, 1 arvamus
Pafnuti Lvovitá Táebõáov-1821-1894
10
pptx
mail 1821 Borovski Kalugas, Venemaal Suri 8. detsembril 1894 (73 aastaselt) St. Petersburgis Tegevusvaldkond- matemaatika Õppis Moskva Ülikoolis Tema peamine õpetaja oli Nikolai Brashman Haridustee Alghariduse omandas kodus Ema õpetas ta lugema ja kirjutama Ta nõbu õpetas talle prantsuse keelt ning aritmeetikat 11- aastaselt sai ta matemaatikaõpetajaks Pogorelski Bakalaureuse kraadi omandas Moskva Ülikoolis 1941. aastal Kuid jätkas õppimist Brashman’i juhendamisel Hakkas ise Moskva Ülikooli professoriks Saadeti St. Petersburgi 1849 kaitses oma doktorantuuri Aastad 1840-1846 1840-41 osales ta Ülikooli võistlusel, kus seletas ära funktsiooni y = f (x) ( avaldati alles 1950 ) 1842 kirjutas artikli kordsete integraalide kohta, mis avaldati 1843 1844 kirjutas uurimuse Taylor’i seeriate kohta 1846 avaldas tõenäosusteooria täiendatud teooria ( suurte numbrite nõrk seadus) Aastad 1847-1850 1847 t...
Matemaatika - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
Küberkiusamine ja selle liigid
28
doc
Küberkiusamine näitab, et me ei ela enam musklite ajal. Küberkius eeldab kavalust, häid tehnilisi vahendeid ja vahel ka korralikku eeltööd. Soovite veel erinevusi? "Esiteks, küberkiusaja võib jääda nähtamatuks. Teiseks, kiusatav on internetis kättesaadav seitse päeva nädalas ja ööpäev läbi. Kindlasti on kiusajal ka teistest paremad interneti- ja arvutiteadmised ning vahendid," räägib Tartu Ülikooli magistrant Karin Naruskov, teadaolevalt ainus küberkiusamise uurija Eestis. Oma bakalaureuset öös küsitles ta 4 kahe Tartu kooli 6.-9. klassi õpilasi. Ankeedile vastas 76 last, 38 poissi ja 38 tüdrukut. Uurimistööst selgus, et kiusajaid oli 28% ja ohvreid 37% kõigist vastanutest. (Siimets, 2008) Küberkiusaja on: • sagedamini poiss, kel on teistest paremad arvutiteadmised ja tehnilised vahendid; • kel on palju sõpru ja kes tunneb end liidrina; • kelle vanemad ei huvitu sellest, mida laps teeb internetis; • tihtipeale endine küberkiusamis...
Arvutiõpetus - Keskkool
36 allalaadimist, 0 arvamust
Pankrotiõigus
48
pdf
staatuse kriteerium - vandeadvokaadid või nende vanemabid, audiitorid ja kohtutäiturid, kes on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja (edaspidi koda ) liikmed pankrotihalduritena. 2. isik vastab seadusest tulenevatele nõuetele ja on saanud pankrotihalduri kutse eksami sooritamise kaudu (eksami viib läbi koda) + läbima väljaõppe (kuskil halduri juures). Nõuded: (a) bakalaureusekraad + 2-aastane töökogemus (b) magistrikraad ˆ (Koja tegevust reguleerib kohtutäituri seadus, 3. ptk (läbi lugeda!)).  (Võiks vaadata ka koja põhikirja). ˆ Aus ja kõlbeline, valdab eesti keelt, .. ˆ Välistavad asjaolud  Ÿ 57 lg 6 (vaata iseseisvalt läbi!) 2.1.2 Pankrotihalduri nimetamine ja kinnitamine ˆ Nimetada saab neid isikuid, kes on koja poolt peetavas pankrotihaldurite nimekirjas.  Halduri nimetab kohus kui ta pankroti välja k...
151 allalaadimist, 6 arvamust
Filmi-quot Remember Me quot-põhjalik analüüs
15
docx
Lühike kokkuvõte filmist, filmi analüüsitakse erinevatest sotsioloogilistest aspektidest (kultuur, suhted, hälbekäitumine jne)
Sotsioloogia - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
William Bradford Shockley biograafia
3
rtf
Ta leiutas koos John Bardeeni ja Walter Houser Brattainiga transistori, mille eest nad said 1956. aastal ka Nobeli füüsikaauhinna. Shockley püüe 1950. ja 1960. aastatel turustada uut transistorit aitas kaasa ka teiste uute elektrooniliste seadmete leiutamisele. Shockley nimele on registreeritud üle 90 patendi. Shockley oli hiljem professor Stanfordis. Ta toetas eugeenilisi põhimõtteid. Shockley sündis Londonis, kuid kasvas üles Californias. 1932 omandas ta bakalaureusekraadi California Tehnoloogiainstituudis. 1933. aasta augustis, olles ise veel tudeng, abiellus Shockley Jean Baileyga. 1934. aasta märtsis sündis neile tütar, kellele pandi nimeks Alison. 1936. aastal sai Shockley doktorikraadi Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT). Tema doktoritöö pealkiri oli "Elektronlaine funktsiooni arvutamine naatriumkloriidi kristallides" (juhendaja John Slater). Pärast doktorikraadi saamist liitus Shockley New Jerseys Belli laboratooriumi teadusgrupiga, mille eesotsas oli C. J. Davisson. 1938...
Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
Avalik esinemine kõne - Lõputöö kaitsmine
2
odt
Koostatud tekstiga tuleb olla tuttav, nii et oleks võimalik hoiduda täielikust paberilt mahalugemisest, monotoonsest esitusest, veerimisestvuristamisest. • Kõne pikkus on 7-10 minutit (aega ei tohi ületada, vastasel juhul komisjon katkestab esinemise ja kõige olulisem – kokkuvõte jääbki ütlemata). Paberil on see max 2 lehte 12- punktili...
Seistes kõrgkooli lävel
1
odt
Lühike arutlus
kirjandus - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
Kermised ehk kõvasulamid
69
pdf
me.ttu.eemtiTrib.pdf. Kermiste väljatöötamise ja uurimisega on TTÜ-s tegeldud üle 20 aasta, mille jooksul on väljatöötatud volframivabad TiC- ja Cr3C2 - baasil kermised. Täiustatud on WC-Co kõvasulamite valmistamise tehnoloogiat – mehaaniliselt aktiviseeritud sünteesi WC valmistamiseks ja sellest ülipeene struktuuriga WC-Co kõvasulamite valmistamiseks. Siinkohal on toodud nende uuringute tulemused, mis ühtivad üldiste arusaamadega kermiste koostisest ja tehnoloogiast. Konspekti on mõeldud bakalaureuse ja magistriõppele aines „Kõvasulamid“. Kursiivis olev tekst annab täiendavat lisainformatsiooni neile, kes tunnevad huvi selle perspektiivse ja unikaalsete omadustega kõrgtehnoloogiliste materjalide vastu. 10. 02. 2004 2 SISUKORD lk Sissejuhatus 4 1. Koostis ja struktuur 7 2. Valmistamise tehnoloogia 9 2.1 Karbiide valmistamine 10 2.1.1. WC...
Valimid kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes uurimustes
18
doc
1 VALIMID KVANTITATIIVSETES JA KVALITATIIVSETES UURIMUSTES........................................... 2 VALIMI MÕISTE...................................................................................................................................... 2 KVANTITATIIVSE JA KVALITATIIVSE UURIMUSE VALIMITE ERIPÄRAD...
Microsoft access
57
doc
Kui kasutaja vastab targa küsimustele, genereeritakse automaatselt kõik vajalikud tabelid, vormid ja aruanded. Impordi-eksporditark aitab korraldada andmevahetust teiste allikatega. Tabelianalüüsitark võimaldab suurest lameandmebaasi tabelist (nt Excel’i tabelist) koostada vajaliku struktuuriga relatsioonandmebaasi tabeleid. Lihtpäringutark abistab algajaid päringute koostamsel. Filtreerimine vormi või valiku alusel võimaldab suurest tabelist kiiresti vajalikke kirjeid leida. Käesolev bakalaureuset öö on õppematerjaliks andmebaasisüsteemi Access 2000 esmaste kasutamisoskuste tutvustamiseks koos näidete ja ülesannetega. Töö koosneb kümnest peatükist, mille käigus käsitletakse nelja andmebaasi objekti – tabelid, päringud, aruanded ning vormid. Kogu materjal läbitakse CD’l lisatud näidisandmebaasi SUGUPUU.mdb näite varal. Tabelite ning päringute tutvustamisel asetatakse rõhk algusest lõpuni isetegemisele, et paremini mõista andmebaasi olemust. Aruannete ning vormide tegemisel kasutatakse andmebaasisüsteemiga Access...
Andmebaasid - Kutsekool
30 allalaadimist, 0 arvamust