inglise-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu inglise-eesti sõnastikus on 188 572.

Inglise keele ajavormid

Present simple (The earth goes round the sun)
 • Reeglid, absoluutsed tõed
 • Rutiin ja harjumused
 • Püsivad situatsioonid või olukorrad
 • Tabelid, ajagraafikud
Present continuous (She is driving to work)
 • Käsil olev tegevus
 • Ajutine tegevus; pooleli olev
 • Ettekorraldatud tegevus tulevikus
 • Ärritus
Present perfect (He has lost his key)
 • Sündmus minevikus, tagajärg olevikus
 • Üksik või korduv tegevus, mille aeg ei ole oluline (I have been in the USA)
 • Sündmus minevikus, mis kestab
Present perfect continuous (What have you been doing?)
 • Olen olnud tegemas
 • Tegevus on lõppenud, tagajärg on alles
Past simple (Where did you go?)
 • Lõpetatud aeg
Past continuous (This time last year I was living in Tartu)
 • Tegevus minevikus, mis kestis mingil kindlal ajal (I was making dinner, when the phone rang)
Past perfect (He had gone home)
 • Tegevus, mis toimus sügaval minevikus
Past perfect continuous (He had been running)
 • Tegevus, mis toimus mingi aja jooksul minevikus
Will (I will help you with it)
 • Momendi otsus
 • Ennustus, mis baseerub minu arvamusel
 • Palve
To be going to (He is going to fall into the hole)
 • Ennustus, mis baseerub kindlatel tunnustel
 • kavatsus