inglise-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu inglise-eesti sõnastikus on 188 572.