saksa-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu saksa-eesti sõnastikus on 188 572.