prantsuse-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu prantsuse-eesti sõnastikus on 188 572.