vene-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu vene-eesti sõnastikus on 188 572.