esperanto-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu esperanto-eesti sõnastikus on 188 572.