hispaania-eesti sõnaraamat
Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnu hispaania-eesti sõnastikus on 188 572.