Euroopa Liit

10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 83 korda Seda faili on alla laetud 83 korda 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis 20/05/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

1)Eur integratsiooni idee algus, põhjendused integratsioonivajadusele. Idee algus:
• 1923.a. Pani Euroopa liikumise Austria esindaja Coudenhove-Kalergi üleskutse Euroopa Ühendriikide
moodustamiseks
• 1929.a. Prantsuse välisminister Saksa kolleegi toetusel tegi Rahvaste Liidu konverentsil ettepaneku luua
Euroopa Liit Rahvaste Liidu raames.
• 1946.a. W. Churchill – Euroopa vajab mingit liiki Euroopa Ühendriike
• 1948.a. moodustati Beneluxi Tolliliit
põhjendus:
• Euroopa arusaam oma nõrgast positsioonist Teise maailmasõja järgses maailmas
• Kindel soov edaspidi ära hoida uue sõja tekkimise võimalus Euroopas
Missioon – luua parem, vabam ja õiglasem maailm, kus rahvusvaheline suhtlemine on paremini korrastatud
2)esimesed riikideülesed organisatsioonid Eur-s, nende loomise eesmärk.
Marshalli plaan, Euroopa Taastamise Programm, 1948.a.
• Põhja-Atlandi Pakt (NATO), 1949.a.
• Marshalli plaanist kasvas välja Euroopa Majandus- ja Koostööorganisatsioon (OEEC), mis peale USA ja
Kanada liitumist nimetati ümber Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniks (OECD)
• Lääne-Euroopa Liit (WEU), 1954.a. – tugevdamaks julgeoleku-alast koostööd Euroopa riikide vahel.
• Warssavi Pakt (Sõpruse, Koostöö ja Vastastikuse Abistamise Leping), 1955.a. – sotsialismimaade sõjaline
liit
3)EL loomine(lepingud, eesmärgid). Põhineb järgmistel koostöö lepingutel:
• Vastastikuse Majandusabi Nõukogu (VMN), 1949.a. Euroopa Söe- ja Terasekoondis (ECSC), 1951.a.
Prantsusmaa välisministri R. Schumani ettepanek luua Euroopa Söe ja Terasekoondis.
• Euroopa Aatomienergiaühendus (EURATOM), 1957.a.
Euroopa Majandusühendus (EEC), 1957.a.
• Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA) 1960.a.
EL eesmärgid:
Euroopa Ühenduse ülesandeks on ühtse turu ja liikmesmaade majanduspoliitikate progresseeruva
lähendamise kaudu edendada Ühenduse majandustegevuse harmoonilist arengut, jätkuvat ja
tasakaalustatud laienemist, tõsta stabiilsust, elanike elustandardit ja tihendada sidemeid Liidu liikmete
vahel.
4)EL lepingu struktuur (3 sammast)
• Esimene tugisammas sisaldab majanduskoostööd, mille eesmärgiks on ühise turu loomine. Ta koosneb nii
EÜ varasematest vormidest kui ka plaanitud majandus- ja rahaliidu reeglitest. Ta hõlmab majandus- ja
rahaliitu ning suurendab EL võimkonda keskkonnakaitse, teadusuuringute ja tehnoloogia, hariduse ja
koolituse valdkonnas.
• Teine tugisammas koosneb ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast ning annab neile valdkondadele seadusliku
jõu.
• Kolmas tugisammas hõlmab koostööd õiguslikes ja siseküsimustes nagu immigratsiooniprobleemid,
asüülitaotlused, piiriprobleemid ning koostöö politseijõudude vahel.
6)EL institutsioonid, nende ülesanded, mõjuvõim
PARLAMENT.Otseste valimiste kaudu viieks aastaks moodustatav EL juhtimisorgan 1979. aastast alates,
käesoleval ajal koosneb 626 liikmest, olles säärasena suurim rahvusvaheline parlament maailmas. Olles 370
miljoni kodaniku esindaja, on Europarlament poliitiline juhtjõud, mis peab algatama uusi poliitilisi

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Spikker
Märksõnad: euroopa liit