Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

"vastuva micro tu" - 15 õppematerjali

14
docx

Perekonnaõiguse kaasused lahendatud

Kihlus Mari ja Jüri on olnud suhtes pool aastat. Ühel õhtul palub Jüri Mari kätt ning Mari nõustub. Ühiselt otsustatakse abielluda natuke vähem kui poole aasta pärast kui on nende tähtpäev. Mari hakkab pulmadeks ettevalmistusi tegema ning võtab pangast 5000-eurose pangalaenu ilma, et ta Jürit sellest teavitaks. Laenu kättesaamise järel Mari ostab endale 1250-eurose pulmakleidi ja palkab pulmakorraldaja, kellele maksab ettemaksuna 1000 eurot. Jüri õhtul koju jõudes näeb laual laenulepingut ja vihastab. Mari ja Jüri tülitsevad ning Jüri teatab, et ta ei taha Mariga enam abielluda. Kas ja milliseid nõudeid on Maril ja Jüril teineteise vastu? Mis on abiellumislubaduse õiguslik tähendus? Vastavalt PKS § 8-le abiellumislubadus ehk kihlus ei anna alust abielu sõlmimise nõudeks ega kahju hüvitamise nõudeks kui seda lubadust ei täideta. Seega kuna Mari võttis ise laenu ja nad Jüriga abielus ei olnud, siis neil ei ole nõudeid üksteise vastu. Variant a: Kas...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
154 allalaadimist
17
odt

Muutused Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus aastatel 1987-2015

Muutused Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus aastatel 1987-2015 Doktoriväitekiri Sissejuhatus Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on viimase 28 aasta jooksul palju muutunud ning kindlasti ei ole tema roll ega tähendus enam selline, nagu loodeti suurte ühiskondlike muudatuste ja murrangute ajal vahetult enne ja pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Siis tabas kirikuid tulevikku silmas pidades lootustandev tähelepanu, nn usubuum ehk kirikubuum – see väljendus eelkõige liikmeskonna kasvus, meedia huvis, kaasatuses ühiskondlikesse ja poliitilistesse protsessidesse. Buumi vaibudes algas EELK-le vaiksem ja rahulikum ajajärk, mille käigus on tulnud tegeleda tõsiselt enda identiteedi otsingu ja oma koha leidmisega Eesti ühiskonnas ning rahva teadvuses, samal ajal ühtaegu kohanedes areneva ühiskonna ja riigiga. See periood ei ole olnud EELK jaoks kerge - tunnistust annavad s...

Ühistegevuse alused -
6 allalaadimist
18
docx

Tsiviilõiguse üldosa konspekt

Tsiviilseadustiku Üldosa Seadused meie õiguse võrdlemine mõne teise õigusega Riigikohtu lahendid! (paari lausega) http://tsus.kahem.ee/ Konspekt 1 Tsiviilõiguse mõiste moraal - kui rikkuda moraal, astub vastu inimestele õigus - kui rikkuda õigust, astub vastu riigile. riigi poolt kehtestatud käitumisnormid tava - harjumuspärane käitumine religioon - kui rikkuda religiooni, astub vastu jumalale õiglus - definitsioon puudub. MITTE KASUTADA. VÕIMALIK ÜMBER LÜKATA! Õigus koosneb erinevatest aspektidest. Need on kõik erinevad, ei kattu. Kuid võivad omavahel sattuda vastuollu. Kas moraal võib olla õigusevastane? (ISIS) miks eristatakse era ja avalikku õigust 3l viisil? - sest ühest lihtsalt ei piisa Õigus jaguneb era- ja tavaõiguseks Avalik õigus (avaliku võimu kandja, subord.suhe) jaguneb haldusõigus, karistusõigus, maksuõigus, menetlus õigus eraõigus (subjektide...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
3 allalaadimist
14
doc

Eesti kümnevõistlus

3 KÜMNEVÕISTLUSE AJALUGU EESTIS...............................................................................4 ALAD..........................................................................................................................................6 100m jooks..............................................................................................................................6 Kaugushüpe.............................................................................................................................6 Kuulitõuge...

Kehaline kasvatus - Kutsekool
1 allalaadimist
1
pdf

Praktika koostöökokkulepe

Praktika koostöökokkulepe Üliõpilase ees- ja perenimi: Ksenija Poltavets Õppekava nimetus: Majandusteaduskond Ettevõtteorganisatsiooni nimi: Erasmus Student Network Tartu Praktika juhendaja ees- ja perenimi, amet: Anette-Johanna Park, President ja TÜ majandusteaduskonna esindaja ees ja perenimi, ametikoht: Anneli Lorenz, Praktika arendusjuht on käesolevaga kokku leppinud, et toetavad üliõpilase praktika sooritamist. Praktika eesmärk: Praktika eesmärgiks praktikaperioodi ajal (14.09–30.12.2020) MTÜs Erasmus Students Network Tartu on täita partnerlussuhete juhataja positsiooni. Praktika ülesanded: 1. Vaadata üle kõik olemasolevad koostöölepingud partneritega. 2. Luua 3 uut partnerlussuhet. 3. Koostada turundusplaan et tõsta liikmete ja üliõpilaste teadlikkust ESN Tartu partneritest ja ESNcard soodustustest kasutades sotsiaalmeedia; 4. Hoida sotsiaalmeedias ja ESNcard.org partnerluste loetelu ajakohasena. Praktika toimumise aeg: 14.09.2020-30.12.2021 ESN Tart...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
3
pdf

Minu esimesed kuus aastat

T Juhendaja : Mikk Salm Tallinn 2020 Mina, Gregor Kutateladze sündisin 7. veebruaril 2005. a. Ma olin oma vanemate esimene laps ja samuti vanavanemate esimene lapselaps ning vanavanavanemate esimene lapselapselaps. See tähendas, et alates hetkest, kui ma sündisin, olin ma meie suguvõsa kõige tähtsam liige - kõik tahtsid mind vaatama tulla, mind süles hoida ja väntsutada. Iga minu sünnipäeva (mis tegelikult ju ei olnudki sünnipäev, vaid lihtsalt sain 1 kuu vanemaks), kuni 1 aastaseks saamiseni, tähistati alati perekeskel ning vahel ka sõprade ringis. Mind võeti pea alati kaasa erinevatele üritustele - nt vanavanemate 40 ndal juubelil käisin kui olin 5 päevane. Käisime vanematega palju jalutamas, kas kodu lähedal looduses või parkides ja tegime väiksemaid väljasõite. Loomaaias käisin esimest korda 5 kuuselt ning sellest sai iga aastane traditsioon. Tihti käisime ka muuseumides või jalutasime lihtsalt vanalinnas. Mäletan, et kui juba veidi suurem olin, siis käisime isaga vanalinnas ning kujutasime ette, et oleme turistid Tallinnas. See kukkus meil päris tõetruult välja, sest nt ükskord ei lubatud meid kirikusse sisse, kuna öeldi inglise keeles, et turistidele sissepääs ei ole lubatud. Kuna mu vanaema sõbrannadel olid minu vanused lapsed,...

Perekonnaõpetus - Keskkool
3 allalaadimist
16
docx

Isiksusepsühholoogia kordamisküsimused

Mille poolest see erineb individuaalsetest erinevustest lähtuvast definitsioonist? Karakter ja temperament; nende erinevad tähendused isiksusepsühholoogias ja lähedastes valdkondades. Mida tähendab metateooria? Kas metateooria on empiiriliselt kontrollitav? (Jah ja ei: see ei ole ümber lükatav ühe uuringuga, kuid peaks olema faktidega kooskõlas.) Reduktsionism. Miks reduktsionism ei ole teaduse vaenlane? Isomorfsuse küsimus: kas isiksusejoonte ja bioloogiliste süsteemide vahel on üksühene vastavus? Mitte-äärmusliku reduktsionismi näited: Hans Jürgen Eysencki metateooria; Marvin Zuckermani kilpkonna-skeem (ja selle edasiarendus, kus bioloogilisele mõjuteele on lisandunud keskkondlik). Viie-faktori teooria kui hübriidteooria. Eristus baastendentside ja iseloomulike kohanemuste vahel. Sotsiaal-kognitiivsed teooriad. Nende kujunemise eripära (kognitiivse ja biheivioristliku lähenemise hübriid, mis oli algjärgus ajendatud psühhoanalüüsist). Walter Mischeli jt CAPS mudel: eesmärg...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
34 allalaadimist
98
docx

Tööõigus - Loengud

4.4.2 Töötasu vähendamise kord - protseduur - töötajale tuleb eelnevalt pakkuda teist tööd o kui teine töö, siis ka sama palk o praktikas keeruline, et kriisi ajal oleks võimalik pakkuda - usaldusisikuttöötajaid tuleb vähemalt 14 kalendripäeva enne tasu vähendamist informeerida ja temaganendega konsulteerida o Päevapealt ei saa, mis põhjused, mis ulatuses, et t oleks aega arvamust avaldada, kuid kui eeldused on täidetid, siis T vastuvaidlemis õigust ei ole o Märgid hakkasid varem pihta, VV oli küll märtsis, kuid pidi ikka ette nägema, peab ikka kaks nädalat eelnevat tasu maksma, eriolukorra väljekuulutamine ei ole põhjus 14p nõude vähendamiseks. Ettenägematu võib olla ka see, et kliendid ei tule spst ei kardavad koroonat, see on ka põhjendus. - töötasu võib vähendada kuni 3 kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul o kui on pikem kriis, siis tuleks koondada o meede on koondamise vältimiseks o ei ole seotud kalendriaastaga o 3 kuud ei pea olema järjest, võib ka ositi, kuigi sots min väga suurt ebastabiilsust T ei taha tekitada - töötasu võib vähendada kuni mõistliku ulatuseni o ei pea olema miinimummäär, TA tahaks kohe 584€, kuid 2000€ alla oleks väga tõsine tasu langemine, selle peaks...

Tööõigus -
9 allalaadimist
4
pdf

Ettevõtlusvormide võrdlus

Ettevõtlusvorme kasutatakse selleks, et ettevõtteid teostada ja neid eristada. Kõik ettevõtlusvormid registreeritakse Maksu- ja tolliametis või Äriregistris, kokku on ettevõtlusvorme seitse. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on isik, kes pakub tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel ning kaupade või teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks. FIE tegevust reguleerib Äriseadustik. Füüsilisest isikust ettevõtja peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse. FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele ning tööandjana on ta kohustatud lähtuma Töölepingu seadusest. FIE peab pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust ning tal on lubatud kasutada kassapõhist arvestusprintsiipi. FIE on kohustatud maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning teisi vastavaid makse juhul, kui ta on käibemaksukohuslane või tööandja. Soovi korral võib FIE oma tegevuse peatada või tegutseda mingil perioodil (näit hooajalise tegevuse korral). Sellest on vajalik registriosakonda eelnevalt teavitada. Tegevuse lõpetamisel kustutatakse FIE äriregistrist tema avalduse alusel. Osaühing (OÜ) on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanikul isiklikku varalist vastutust ei ole. Osaühingu tegevust reguleerib Äriseadustik. Osaühingu asutajaks võib olla üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse os...

Majandusõigus -
2 allalaadimist
83
pdf

Meie Läänemeri – kuidas tal läheb ? Mida saaksime mere hea seisundi nimel teha või tegemata jätta

02. 2017 Läänemeri lähedane ja eriline Läänemere iseloomustus • Läänemere tundlikkus ja erilisus • Ümbritsetus tihedalt asusatud arenenud majanduseda tööstus- riikidega • Oluline puhkepiirkond kohalikele (rannapuhkus, veesport) • Looduslikud väärtused • Töönduslikud kalavarud 20.02.2017, K. Künnis-Beres Läänemeri - maailma suurim riimveekogu Mere pindala – 422 000 km2 Valgala pindala – 1745000 km2 Sügavus – 55 m (maksim 459m) Veehulk – 21000 km3 Veevahetus – umbes 2% aastas (25 a) Inimesi valgala – rohkem kui 85 miljonit Piirnevad riigid – Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti, Venemaa, Soome, Rootsi Suurimad saared – Saaremaa, Hiiumaa, Gotland, Öland, Bornholm, Rügen, Ahvenamaa saarestik...

Keskkond - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
20
pdf

EMÜ Linnaökoloogia planeerimine PK.1023 eksamiküsimused 2020

Linnaökoloogia definitsioon, selle tähenduse erinevad aspektid. Linna mõiste määratlus maastikuökoloogilisest ja maakasutuslikust aspektist Linnaökoloogia käsitleb konkreetse linna elu ökoloogilist eripära, sh linnaelustikku, saastet, müra, haljastust, koduloomade pidamist ja elanike keskkonnateadlikkust. Linnaökoloogia mõistet kasutatakse paljudes erialades nagu geograafia, antropoloogia, sotsioloogia, filosoofia, epidemioloogia, zooloogia, kodumajandusõpetus, ökoloogia jne. Linnaökoloogiaga on seotud linnaehituse ökoloogia, mis käsitleb linnade arendamise ja otstarbeka kujundamise küsimusi. Linnaökoloogia alla ei arvata siseruumidesse puutuvat. Linnaökoloogiat kasutatakse väga palju näiteks (säästva) linna planeerimises. Seal tuleb linnaruum võimalikult kompaktselt ära kasutada, sh tuleb tähtsale kohale seada ka haljastus. 2. Looduspõhise ja ringmajandava linna olemus *Mis on biomajandus? Biomassi kasutamisel põhinev majandus (põllumajandus on 10...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
24 allalaadimist
25
docx

Eesti lähiajalugu

03.168 a.I Sissejuhatus Eesti lähiajaloo periodiseerimine. (Karjahärm 2010, Tarvel 1999, Vahtre 2001) [I] Eesti lähiajaloo periodiseerimise erinevad võimalused. Periodiseerimine generatsioonide kaupa. Kunstiajaloo periodiseering. Poliitiline ajalugu. Eesti polnud pärast 1940. a mingisugust iseseisvat poliitikat. Seepärast saab periodiseeringu põhialus olla Eesti-väline, ehk üleliiduline, sest okupeeritud Eesti oli nii poliitiliselt kui majanduslikult sõltuv ja tasalülitatud. Need olid põhilised välisimpulsid, mis määrasid siinse arengu, ajalooprotsessi võnkealgused ja -lõpud. Päris Eesti keskset periodiseeringut keeruline üles ehitada, ometi saab arvestada kohalikku eripära, tegureid, mis esinesid ainult siin (kollektiivpsühholoogilised, kultuurilised, osalt majanduslikud tegurid). Tuleb arvestada ajalisi nihkeid ja erinevusi, mis ilmnevad periodiseeringutes muude elualade alusel. Esines ka ajalisi nihkeid üleliiduliste protse...

Eesti Lähiajalugu -
6 allalaadimist
29
docx

kristluse ajalugu konspekt

Gallia munkluse vaimne isajuht. Tema eluloost Vita Martini, kujuneb eeskuju. Oluliseks saab Marmoutier’i klooster. Gallia kaguosas tekib omaette keskus. Peamiseks asualaks saab Rhone’i jõe org. Lerinumi kloostri rajas Honoratus. Ta oli riigiteenistujate perest pärit. Kloostreid nimetatakse sageli põgenike kloostriteks, sest pealetungivate germaanlaste eest põgenevad aadlikud kloostritesse. Omakorda hakates seal tooni andma, mis tähendab, et neist kujunevad võrdlemisi rahulikud paigad ja teiseks lõppeb Lääne munkluses vastuseis teadusele ja kultuurile. Aristokraatlik mõtlemine kloostrimüüride vahel kujundab Lääne munklusest sellise vaimse ja akadeemilise suundumuse. Honoratus reisis palju ning õppis tundma ka idamunklust, ent kujundas enda kloostri ümber ning lihtsalt ei kopeerinud varemnähtut. Lerinumi kloostri puhul on kord ja omavaheline läbikäimine oluliselt rangem: vastuvaidlematu kuulekus abtile on tingimus, mis Lerinumi kloostri tüüpi kloostreid iseloomustab, mungad tegelevad enda sisemise distsiplineerimisega. Töötamine oli ka ülesanne, ent neis kloostrites tegid raskemaid töid sageli kloostriorjad. Reeglid on üsna kained – pikemaid paastusid ja väliseid askeese lubatakse vaid vanematele munkadele, et algajad endale liiga ei teeks. Vanemad mungad elavad tavaliselt ka erakutena. Tehakse vahet munkade vanusel ja kogemusel ning ka idakiriku munkluses oli see üsna sagedane. Lerinumi kloostritüüp levib ka põhjapoole – Iirimaale, Briti saartele, ning ka idapoole – Šveitsi ja sealt edasi. Johannes Cassianus. Sai mungaks Betlemmas. Koostas esimese mungaks olemise üldkäsitlusjuhendi. Johannest on nimetatud läänemunkluse varaseimaks teoreetikuks, kes koondab oma mõtted 12st raamatust koosnevasse paketti, millest neljas esimeses annab ta põhjaliku programmi, kuidas mungana elada...

Usundiõpetus -
2 allalaadimist
87
pdf

TÖÖIGUSE SEMINARID

09.2020 TÖÖÕIGUS Seminari kava Tööõiguse olemus ja rakendusala. Küsimused, kaasused, ülesanded I teema. Töölepingu eristamine muudest teenuste osutamise lepingutest (2 tundi) Tööõiguse olemus 1. Milline on töölepingu kõige olulisem tunnus ja miks? Miks kaitseb tööõigus eelkõige töötajat ja mida see tähendab? ❏ Töölepingu olulisemaks tunnuseks on see, et tööd tehakse alluvussuhtes, mille olemus seisneb ühelt poolt juhtimises ning kontrollimises ja teiselt poolt juhtimisele alluvuses ning kohustusiülesandeidjuhiseid täitmises. ❏ Tööõigus kaitseb eelkõige töötajat, sest ta on nõrgemaks pooleks töösuhetes võrreldes tööandjaga, kelle õigusi tuleks kaitsta. 2. Mida peetakse silmas tüüpilise (klassikalise) töösuhte all? Millised on ebatüüpilised töösuhted ning mis on viinud nende tekkimiseni? Mis on tulevikutöö? Kas ja kuidas see muudab tööõiguse kohaldamisala? ❏ Tüüpiline (ehk klassikaline) töösuhe - töösuhe, milles on töötajal üks...

Tööõigus -
25 allalaadimist
2
docx

PRAKTILISE TEADUSLOOME JA AKADEEMILISTE ANDMEBAASIDE ARVESTUS

Tuleks lahendada kolm alltoodud otsinguülesannet koos täpse sammhaaval kirjeldusega, milliste andmebaaside, linkide ja klikkide abil sai (lõpuks) jõutud taviliku artikli täistekstini. Samuti vastata küsimustele ülesande 3 puhul. Otsingu kirjeldus, pdf täistekstid ja vastused palun seejärel saata meili teel minule. (Kui pdf on raskendatud, siis sobib ka doc(x) faili kopeeritud täistekst koos ilmumisandmetega.) 1) Otsida ja leida TÜ õigusteaduskonna õppejõu välismaal avaldatud artikkel rahvusvahelisest õigusest seoses massiküüditamistega. Selleks, et esimesele küsimusele vastata, kasutasin HeinOnline andmebaasi. Lisaks sellele, tegin lahti Tartu Ülikooli õppejõu nimekirja ja vaatasin, kes on rahvusvahelise õiguse õppejõuks. Valituks osutusid 6 inimest: Rene Värk, Lauri Mälksoo, Elizabeth Teodora Kasa Mälksoo, Lehte Leesik, Katre Luhamaa ja Merilin Kiviorg. HeinOnline süsteemi „Full text“ alla panin otsingus...

Teadustöö alused -
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun