Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

"vastutustundetut" - 10 õppematerjali

14
doc

Spetsiifilised isiksushäired

1 SPETSIIFILINE ISIKSUSHÄIRE on iseloomu ja käitumise raske häire, mis hõlmab tavaliselt isiksuse mitut valdkonda ja on seotud oluliste isiklike ja sotsiaalsete raskustega. Selle definitsiooni kehtestas diagnoosimise aluseks Maailma Tervishoiuorganisatsioon. Lisatakse veel, et ebanormaalsed on nii hoiakuid kui käitumine, mis võivad ilmneda näiteks emotsioonides, erutuvuses, impulsikontrollis, mõtlemis- ja tajumisviisis, suhtlemisstiilis. (Allik, Konstabel, Realo 2003: 110). Spetsiifiliste isiksushäirete üldised diagnostilised juhised on järgmised (Tartu Ülikooli Kliinikum 04.04.2007): - inimene omab märkimisväärselt disharmoonilisi hoiakuid ja käitumist, mis üldjuhul hõlmavad mitut valdkonda, näiteks emotsioone, erutuvust, impulsikontrolli, mõtlemis- ja tajumisviisi ning...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
300 allalaadimist
22
docx

Meteoriidikraatrid Eestis

Põltsamaa Ühisgümnaasium METEORIIDIKRAATRID EESTIS Uurimistöö Koostaja: Katre Küppar 11B Juhendaja: Toomas Annuk Põltsamaa 2009 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1. Mis on meteoriidikraatrid ja meteoriitika........................................................................4 2. Kaali meteoriidikraater...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
2
doc

Islam

Araabiakeelne sõna islam tähendab otsetõlkes alistumist Jumala tahtele ja tuleneb sõnast salaam, mis tähendab rahu Sõna allah tähendab araabia keeles Jumal ja on kasutusel nii araabiakeelses Piiblis kui Tooras, seega ei tasu arvata, et moslemid kummardavad kedagi teist Jumalat, kelle nimi on Allah- ei, on vaid üks Jumal, aga tema nimetus erinevates keeltes on erinev- araabia keeles siis Allah. Islamiusuliste prohvet on Muhamed Koraan (qur`an- lugemine, kuulutamine, retsiteerimine) on islami pühakiri, Allahi sõna, mille Muhamed sai aastatel 610-632 ilmutustena peaingel Gabrieli vahendusel Allahilt. Allahilt pärinev tekst, mis on kogu aeg eksisteerinud s.t teda pole kunagi loodud ta on alati olemas olnud. Muhamed oli kirjaoskamatu ja seetõttu õppisid tema jüngrid ja järgijad need tekstid lihtsalt pähe. Neid kutsutakse aunimega hafiz- Koraani peastteadja. Ühtsesse kirjalikku vormi hakati neid ilmutusi koguma alles peale Muhamedi surma ja aastaks 650 o...

Kultuurilugu - Keskkool
10 allalaadimist
2
doc

Tänapäeva don Juan'id

Don Juani olemusest on saanud inspiratsiooni nii mitmed kirjanikud kui ka muusikud, sealhulgas näiteks kirjanik Molière ja helilooja Mozart. Kui Molière kujutas don Juani häbematu tegelase, halva eeskuju ja põrguleekides lõpetajana, siis tänapäeva ühiskonna jaoks on don Juan'id omamoodi eluideaaliks. Praegune maailm, mis on unustanud moraaliväärtused ning kus populariseeritakse vabasid eluviise, on väga soodsaks pinnaseks just don Juan'i omadustega tegelaste sünniks. Selliste omadustega inimestes nähakse elus kindlakäeliselt läbilööjaid, väga sotisaalseid ja tugevaid isiksusi, kellega suhtlemine on kiidu- ja auväärt tegevus.. Inimesed võtavad tihtipeale don Juanid endale eeskujuks, sest nende elu on meediastandardite kohaselt vaba ja muretu. Viivi Variksaare artiklis ,,Kas donzuan on...

Kirjandus - Keskkool
39 allalaadimist
2
doc

Kirjand: Meedia juhib ja mõjutab meie elu

Esimest korda ei sõltu me info saamisel postiljoni tujust ja tervisest. Meedial on meie elus suur roll ­ isegi minu kirjandi esimesed laused on mõjutatud Eesti telekanalitel ilmuvast reklaamist. Ajakirjanduses, televiisoris ja reklaamidel seisvad väited ja soovitused mõjutavad nii suuri ja väikeseid inimesi ja võivad suunata meie käitumisharjumusi ja hoiakuid. Mõnda aega tagasi, kui isaga poes käisime, nägime situatsiooni, milles oli näha kuidas meedia võib mõjutada väikeseid lapsi. Sel korral seisis ema väikese lapsega võiete riiuli ees ja soovis osta Becel´i margariini, kuid laps polnud temaga nõus. Pisarad silmist voolamas soovis laps, et ema ostaks Rama margariini, sest reklaam ju ütleb: ,,Rama aitab kasvada". Kuigi situatsioon on iseenesest koomiline, näeme me siit, kuivõrd võib pidev mingi asja korrutamine meid seda usku...

Eesti keel - Keskkool
101 allalaadimist
124
pdf

Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud

ETTEPANEKUD Kiirlaenuturuga seonduvad probleemid saab jaotada kaheks: ärieetilised ja sotsiaalsed. Kiirlaenuäri puhul on kaheldav äriline eetilisus selle liigkasuvõtjalike tunnuste poolest, mida ei peaks soosima ka vaba turumajandusega riik. Tarbijate vabatahtlik soov ei ole kasutada röövellikke teenusepakkujaid. Seega, kuna tegemist on pigem vastutustundetu tarbijakäitumisega või viimases hädas abi otsimisega, siis on tarbija heauskne eeldus, et teenuse pakkuja ei kasuta sihilikult ära tema teadmatust või raskusi ning riik on tururegulatsioonidega kindlustanud, et see nii ka oleks. Kuid kuigi regulatsioon on vajalik, et puhastada ettevõtluskeskkonda, võib see üksi olla ebapiisav lahendamaks juba tekkinud sotsiaalseid probleeme. Toimetulekuraskusi ja vastutustundetut tarbimist kiirlaenuturu regulatsioon ei kõrvalda, samas võib vähendada tarbijate võimalusi teadmatusest või vastutustundetusest oma makseraskusi süvendada või vastutustundetut finantskäitumist harjutada24. Eestis on seadusandja püüdnud võlgniku paremat kaitset liigkasuvõtjaliku laenutegevuse vastu saavutada mitmete regulatiivsete võtetega, neist potentsiaalselt suurima mõjuga on vastutustundliku laenamise sätted võlaõigusseaduses ja heade kommetega vastuolus oleva tehingu tühisuse sätted tsiviilseadustiku üldosa seaduses. Paraku need meetmed ei ole omanud piisavat toimet. Vastutustundliku laenamise sätetega loodeti parandada klientide maksevõime hindamist krediidiandjate poolt, kuid vastav regulatsioon on nii kriteeriumide kui sanktsioonide mõttes nõrk, võimaldades kohustusest seaduslikult kõrvale hiilida. Heade kommetega vastuol...

Majandus -
19 allalaadimist
68
docx

Turunduse juhtimine - eksamikonspekt

alkoholi- ja tubakatööstus)  Saadav kasu on tarbijale abstraktne: o Nt “Turvavöö kasutamine võib päästa teie elu”  Kasu saajaks on sageli kolmandad osapooled: o Enamasti ei saa kasu mitte indiviid, vaid ühiskond või kolmandad isikud (nt veredoonorlus) o Ainsaks kasuks on suurenenud enesega rahulolu  Intensiivne avalikkuse poolne kontroll  Tegevusele on ebatavaliselt suured ootused o Sotsiaalsele turundusele seatakse sageli ebareaalselt suuri eesmärke (nt sotsiaalse probleemi täielik väljajuurimine, käitumisnormi täielik omaksvõtmine jmt) Sotsiaalse turunduse juhtimise protsess 1. Sotsiaalse turunduse keskkonnaanalüüs 2. Sihtgrupi uuring ja valik 3. Sotsiaalse turunduse strateegiate väljatöötamine 4. Sotsiaalturun...

Turunduse juhtimine -
85 allalaadimist
12
docx

Kultuuri uurides kokkuvõte Gert Jan Hofstede Paul B. Pedersen Geert Hofstede

Pedersen, Geert Hofstede „Kultuuri uurides“ näitab veenvalt, et maailm pole muutumas globaalseks külaks, vaid on ja jääb eripalgelistest rahvuskultuuridest koosnevaks paigaks, kus edukas hakkama saamine sõltub iga inimese tahtest ja oskusest teisi kultuure mõista. Kasu on aga veelgi laiem – toodud mudelid aitavad paremini mõista ka näiteks teistes, erineva sisekultuuriga organisatsioonides töötavate inimeste mõttemaailma ja käitumismalle. Gert Jan Hofstede, raamatu „Kultuuri uurides“ põhiautor, on lisaks infotehnoloogia vanemteaduri ametile Hollandi Wageningeni Ülikoolis ning külalislektori kohale Londoni majanduskoolis ka kultuuridevahelise suhtlemise koolitaja ja õpetaja. Oma elu jooksul on ta liikunud mitmete teadusdistsipliinide piirmail, kogunud teadmisi nii bioloogia, antropoloogia, sotsiaalpsühholoogia kui ka majanduse vallast ning toonud need s...

Kultuuridevaheline... - Keskkool
25 allalaadimist
3
doc

Juhtimisstiilid ülevaade

2005. Personalijuhtimine. Külim kirjastus Alas, R. 2008. Juhtimise alused Autokraatne stiil: juht delegeerib vähe. Võim on juhi käes ja juhtimisküsimused lahendab ta ainuisikuliselt, vastutavad aga alluvad. Alluvate tegevus on täieliku kontrolli all, juht sekkub igasse asja. Alluvate mõjutamiseks kasutatakse ähvardusi ja karistusi. Sellepärast nad kardavad eksida. Juht eeldab, et kõik töötajad on laisad ja püüavad teha vähem tööd, kui oleks vaja. Paljude miinuste juures on sellel juhtimisstiilil ka eelised: kiire otsustamine, alluvad võivad olla vähekompetentsed ja nad tunnevad end kindlamana, sest et täpselt teavad, mida neist oodatakse. (Alas...1999) Autor leiab, et antud juhtimisstiil välistab koostöö alluvate ja juhi vahel ning see on puudus, sest alluvad ei saa antud juhul juhtimisel kaasa rääkida. Samuti juht ei saa teada ja näha kõike, mis organisatsiooni sees toimub, seega võib tekkida oluk...

Kvaliteedi ja... -
3 allalaadimist
76
pdf

PEREKONNAÕIGUS - SEMINARID

2 Analüüsitavas juhtumis perekond Kase lapsendatul on küll kaasuse kohaselt tõsisemaid probleeme tervisega, kuid ta ei vaja haiglaravi. Lähtudes ühiskondlikest väärtustest ja lastekaitse põhimõtetest ei saa olla lapsendamise kehtetuks tunnistamise aluseks pelgalt vajadus lapse tervisliku seisundi tõttu tõttu teha mõningaid ümberkorraldusi ja lisapanustusi. Kuna lapsendamine sarnaneb suures osas bioloogilisel teel lapse saamisele, siis tuleb arvestada ka sel juhul asjaoludega, mida eeldab tavapärane lapse saamine, sh lapse võimalike tervisemuredega tulevikus.. Vastupidine kohtuotsus soosiks edaspidiselt praktikat, kus lapsendajad võivad loobuda lapsest iga negatiivse terviseseisundi korral, mis omakorda soodustaks vastutustundetut ja läbimõtlematut lapsendamist ning võtaks tervisemuredega lastelt lootuse saada lapsendatuks. Tuginedes eelnevale arutelule ja kõnealuse kaasuse asjaoludele, leiame, et lapsendaja ei ole eksinud lapsendatava isikus, sest lapsendamisel tuleb arvestada ka võimalike terviseprobleemide esinemisega ning miski ei viita antud juhul sellele, et nii lapsendatu tervislik seisund kui ka tema üleüldine isik kardinaalselt erineks lapsendamisel arvestatud asjaoludest. Järelikult perekond Kask ei saa taotleda kohtult lapsendamise kehtetuks tunnistamist PKS § 166 lg 1 koosmõjus PKS § 166 lg 2 p 3 alusel. 2 Koppel, K. (toimetaja). Esmakordselt lubas kohus vanematel lapsendatud beebist lahti öelda. ERR. 27.03.2013. Arvutivõrgus (25.02.2020) - https:www.err.ee330563esmakordselt-lubas-kohus- vanematel-lapsendatud-beebist-lahti-oelda. KASUTATUD ALLIKAD: 1. Koppel, Karin (toimetaj...

Perekonna- ja pärimisõigus -
22 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun