Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"tollimakse" - 88 õppematerjali

tollimakse - maks,mis nõutakse sisse kaupade eest riigipiiri ületamisel, toormel odavam.
2
docx

Riigi, kultuuri ja väärtushinnangute muutumine uusajal Euroopa ja USA näidete põhjal

Riigi, kultuuri ja väärtushinnangute muutumine uusajal Euroopa ja USA näidete põhjal Uusaja mõiste võtsid kasutusele itaalia humanistid umbes 15.-16.sajandil, eristamaks oma kaasaega eelnenud ajaloost. Uusaeg algas siis, kui lõppes keskaeg. Perioodi lõpule kindlat kuupäeva pole, kuid arvatakse, et umbes siis, kui toimus Esimene Maailmasõda. Uusaeg tõi kaasa palju muut...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
7
doc

Euroopa Liidu kaubanduspoliitika

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja Majandusarvestuse Õppetool Ä13 Aleksandra Kudrjasova Euroopa Liidu kaubanduspoliitika Lühiülevaade Õppejõud: Diana Tandru Mõdriku 2013 1 Sisukord 1.Iseloomustus...

Kaubandus -
8 allalaadimist
2
docx

Teenindusmajanduse kontrolltöö

Otepääle tahetakse rajada uut slaalominõlva. Nii nagu ikka on ettevõtmisele pooldajaid ja vastaseid. Mis võiksid olla slaalomiraja ehitamise poolt- ja vastuargumendid? Poolt ­ areneks turism, tuleks juurde uusi töökohti Vastu ­ kahjustaks pinnast ja loodust, turistid võivad visata prügi maha ja see reostaks loodust 2. Nimeta maailma massilis...

Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud, ühekordne või periood...

Maksud - Tallinna Majanduskool
39 allalaadimist
2
odt

Majanduse mõisted

Majanduslik ressurss ­ kõikmõeldavad vahendid ja tagavarad, mida on võimalik kasutada Tootmistegur ­ majanduslike ressursside kogum, mida kasutatakse kaupade ja teenuste valmistamisel Jaguneb 4ks: maa, tööjõud, kapital ja ettevõtlikkus SKP (sisemajanduse koguprodukt) ­ teatud ajaperioodi jooksul toodetud kaupade ja teenuste maksumus RKP (rahvamajanduse koguprodukt) ­ mõõda kõigi antud riigi reside...

Majandus -
8 allalaadimist
44
docx

Rahvusvahelised suhted

loeng RVS kui teadus RVS ja teised teadused/ Kuidas RVS'ga seotud/mõjutab? - Ajalugu: mõjutab, sest me saame kõik lugeda, mis varem on toimunud - Politoloogia/ võrdlev - Poliitika - Geograafia (nt reostatud vesi, paljud kalad surevad) - Majandus: (kaubanduskoostöö tulemus, majandus mõjutab seda, millised riigid on...

Ühiskond -
25 allalaadimist
12
docx

Rahvusvaheline kaubandus KT2

• Eritollid on lisamaksud teatud kaupadele, mille sissetoomine antud riiki tahetakse muuta raskeks. • Diferentseeritud tollide eesmärk on põhimõtteliselt sama: kehtestades erinevad tollid erinevatele kaupadele (tavaliselt on kriteeriumiks töötluse tase), püütakse saavutada erinevat mõju nende sisseveole. • Keelutoll versus tulutoll. Tollimakse võib vaadelda ka nende kestuse järgi: eristatakse lisatolle (ajutised) ja tasakaalustavaid (pidevaid) tolle. • Lisatollidega võib saavutada nn tärkava (või ka ümberkujundatava) tootmisharu kaitsmise. • Tasakaalustavad tollid, mis on iseloomult pidevad, võetakse sageli kasutusele, kui kaubanduspartner subsideerib oma eksporti. 4. Kindel, väärtuseline ja kombineeritud tollimaks. Liikuv t...

Rahvusvaheline kaubandus -
40 allalaadimist
1
rtf

Liberalismi majandus

Meie erakond toetab võimalikult väikest riigi sekkumist majandusse. Riik peaks tagama avatud turu ning vaba konkurentsi. Liigume selle poole, et ka kogu Euroopa Liidus oleks vabaturumajandus. Pooldame võimalikult väikseid tollimakse ja üldiseid kaubanduspiiranguid. Meie erakond pooldab väiksest maksukoormust. Kõrgemad maksud pigem pärsivad ettevõtluse arengut. Kõigil peaks olema sama maksukoormus, me pooldame proportsionaalset tulumaksusüsteemi, sest võrdne kohtlemine on kõige alus. Eesmärgiks on veelgi väiksemad maksud, mille oleme seadnud endale ka üheks põhieesmärgiks. Avaliku sektori kulutused peaksid olema võimalikult väiksed, ed...

Majandus -
2 allalaadimist
72
docx

Uus meremaa

[Tühistatud.] §61.Sõjaväe varustamiseks määratud asjad ei kuulu tollimaksustamisele, nõnda nagu ei tohi võtta makse, lõive jne. , rahvusvahelisi lepinguid rikkudes. – Peaassambleel ei ole õigust panna peale makse asjadele, mida veetakse Tema Kõrguse maa- ja merevägedele, võrdselt tal ei ole õigust panna peale makse, keelde või piiranguid, vabastada maksudest, anda ergutuspreemiaid, tagastada tollimakse, või kinkida muid privileege mingite asjade välja või sisseveol, või võtta makse laevade laadimise eest rikkudes mingit rahvusvahelist lepingut või lepinguid, mis on sõlmitud Tema Kõrguse ja mingi välisriigi vahel. §62. §63. [Tühistatud.] §64.Lisas näidatud tsiviil- ja kohtuteenistuse kulude katteks rahasummade väljamaksmine. – Tema Kõrgusele tuleb igal aastal maksta välja tuludest, mis on saadud sellistest...

Geograafia -
3 allalaadimist
7
odt

Eesti ala valitsemine, mõis ja talu, linnad, kaubandus, rahvuslik liikumine

Teravili oli Eesti peamine eksportkaup. Lisaks teraviljale eksporditi ka lina, kanepit. Laevaehituskaupadest eksporditi mastipuitu, planke, laudu, tõrva ja tökatit. Suurem osa väljaveetavast kaubast läks Madalmaadesse, väiksem osa Saksamaale. Sisseveokaupadeks jäid Hispaania ja Prantsuse sool, raud, vask, soolaheeringas, tubakas, vein, klaas, paber ning koloniaalkaubad. Vilja kõrged ekspordihinnad hoidsid tollimakse kõrgel ja riik sai sellega endale rohkem raha. Sisekaubandus. Erinevalt väliskaubandusest jäid sisekaubanduses püsima keskajast pärit reglementatsioon ja kauplemispõhimõtted. Kogu sisekaubandus koondus linna väikekaupmeeste kätte. Leevendamiseks siinsete kaupmeeste omavahelist konkurentsi, kehtestati väikelinnades kaupmeeste arvu ülempiir. 18. Sajandil valmistasid aadlike kõrval siinsetele kaupmeestele meelehärmi Vene kaup...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
6
docx

Rahvusvaheliste suhete alused konspekt

APEC- vaikse okeaania organisatsioon. 21 liiget. Valitsusvälised: Amnesty international- inimõiguste valve. Greenpeace- keskkonna probleemid; Punane rist- rahvusvaheline kiirabi. Rahvusvaheline kaubandus: põhjustanud vabakaubandust, regionaliseerumist, globaliseerumist, õiglane kaubandusidee *Proktsionism- oma riigi kaitsmine teiste riikide kaupade eest. Nt tolli- ja impordimaksud *Vabakaubandus- tollimakse ei ole. Probleem- vaesed jäävad vaesemaks. *Fiartrade- kauplemine vaba, aga eelistab vaesemaid riike. Probleem- pole õiglane, kallim tarbijale. *väliskaubandusbilanss- eksportimport soovitavalt positiivne. WTO-Kaubanduskokkulepete koht. Tegeleb peamiselt tariifidega jms. Rahvusvaheline rahandus: välisinvesteeringud, valuuta ja organisatsioonid. IMF- rahanduspoliitika maailmas, annab laene, loodud rahanduse stabiliseerimiseks ja vaeste aitamiseks. M...

Rahvusvaheliste suhete alused - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
60
docx

Sissejuhatus ideede ajalukku

IDEEDE AJALUGU, SISSEJUHATUS 2 olulist aspekti: Autori intentsioon e. kavatsus. Mitte ainult mida väidab, vaid miks väidab?  Kujundab maailmapilti (haritlastele ja eliidile suunatud) ->  Annab käitumisjuhis...

Filosoofia -
10 allalaadimist
50
docx

Raha ajalugu ja rahasüsteemid

Tulud: Nn heaolumaks (66%) - suurus sõltub riigi majanduslikest näitajatest ning lõplik proportsioon määratakse igal aastal EÜ eelarveprotsessi käigus. (Eesti 0,93% SKTst, EL keskmine 0,84%) Traditsioonilised omavahendid (15%) - tolli-, põllumajandus- ja suhkrumaksud. Tollimakse ja põllumajandusmaksu kogutakse kaupade ja 8 põllumajandustoodangu importimisel kolmandatest riikidest. (80% EL eelarvesse, 20% riigile). Käibemaksul põhinevad omavahendid (15%) - maksavad liikmesriigid omavahenditena 0,3% ühtse metoodikaga arvestatud ühtlustatud käibemaksubaasist. Muud tulud (4%): Trahvid (konkurentsi...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

Rahva üldise elatustaseme langusega kaasnes rahulolematuse kasv valitsuse ja Riigikogu tegevusega Riigieelarvet ei suudetud tasakaalus hoida Kriisi ületamiseks alustati Eestis range kokkuhoiupoliitikaga, piirati Eesti krooni vahetamist välisvaluutaks ning realiseeriti riigi kullavarusid. Impordi vähendamiseks suurendati tollimakse ja kehtestati litsentsisüsteem. Tööstust püüti elavdada riiklike tellimustega, ulatuslikult toetati põllumajandust erinevate dotatsioonide ning teravilja kokkuostuga maailmaturu hinnast kõrgema hinnaga. Need sammud ei suutnud aga Eestit kriisist lõplikult välja tuua ning majanduskriis hakkas peaegi mõjutama ka sisepoliitikat, kui elatustaseme languse tõttu kannatada saanud rahvas hakkas otsima süüdlasi Eesti poliitikute seast. M...

Ajalugu -
25 allalaadimist
54
doc

Euroopa kohus

aastal kohtuotsusega Van Gend & Loos) põhimõtte, mille kohaselt on liidu õigusel vahetu õigusmõju liikmesriikides; see võimaldab Euroopa Liidu kodanikel tugineda liikmesriikide kohtutes vahetult liidu õigusnormidele. Saksamaalt Madalmaadesse kaupu importiv veoettevõtja Van Gend & Loos pidi maksma tollimakse , mis tema arvates oli vastuolus EMÜ asutamislepinguga, milles keelatakse liikmesriikidel kehtestada tollimakse nendevahelistes kaubandussuhetes. Hagis esitati küsimus liikmesriigi õiguse ja EMÜ asutamislepingu sätete vahelise vastuolu kohta. Madalmaade kohtu esitatud küsimusele vastas Euroopa Kohus, kinnitades vahetu õigusmõju doktriini ja andes seega veoettevõtjale liidu õiguse kohaselt tema õiguste kaitse otsese garantii li...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
54
docx

Euroopa Liidu õigus

C-768 Euroopa Komisjon vs Itaalia Kaup - tooteid, mille väärtust on võimalik rahaliselt hinnata ning mis saavad sellisena olla äritehingute objektiks • Itaalia kehtestas maksu eksporditavale kultuuripärandile säästmaks oma kultuuripärandit • Alusleping ei tee vahet, millisel eesmärgil on maks kehtestatud, leping välistab üheselt tollimaksude ja samaväärsete meetmete säilitamise. Tollimakse ega samaväärseid makse ei saa õigustada. Oluline on maksu mõju, mitte selle kehtestamise eesmärk C-2468 Euroopa Komisjon vs Itaalia • Itaalia kehtestas maksu kaupadele importkaupadele eesmärgiga koguda statistikat saamaks aru kaubavoogude liikumisest. • Kohus otsustas, et maksu kehtestamine importkaubale ei olnud õiguspärane, sest tollimaksude kehtestamine oli aluslepinguga üheselt keelatud, samuti oli keelatud sarnase mõju...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
33
docx

Sissejuhatus keskaega

Sissejuhatus keskaega (mõiste, piirid, tunnused, perioodid) Mõiste "Keskaeg" võeti kasutusele 15.saj. Sellega tulid välja Itaalia humanistid. Seda perioodi mõistsid nad kui antiigi ja antiigi taassünni (renessanss) vahelist aega ehk keskmist aega. Keskaegsete humanistide arvates oli see selline aeg, kus ei toimunud mitte midagi. Keskaeg oli eelkõige Lääne-Euroopas. Mujal toimus areng teistmoodi...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
40
pdf

Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2016

(Eesti 0,93% SKTst, EL keskmine 0,84%) • Traditsioonilised omavahendid [15% EL eelarvest] - tolli- ja põllumajandusmaksud. Tollimakse ja põllumajandusmaksu kogutakse kaupade ja põllumajandustoodangu importimisel kolmandatest riikidest. (75% EL eelarvesse, 25% riigile) • Käibemaksul põhinevad omavahendid [10% EL eelarvest] - liikmesriigid omavahenditena teatud osa ühtse metoodikaga arvestatud ühtlustatud käibemaksubaasidest. Muud tuluallikad [1% EL eelarvest] • Trahvid (konkurentsitingimuste rikkumiste eest) • Töötajate tulumaksud • Kolmandate riikide...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
4
docx

Vana-Kreeka kultuur

Selgitage 3 olulisemat mõistet, mis iseloomustasid religiooni! 1) Vana-Kreeka religioonis puudus tsentraliseeritud kultus. Jumalust ei kogetud kauge ja kättesaamatuna, vaid iga isikliku ja avaliku elu tähtsat silmapilku iseloomustas kontakt jumalatega. 2) Kreeka religioon oli dogmadeta ja kirikuta. Polnud ühtset kirikut, sealne religioon...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

maist 2004 toimub kaupade sissevedu liikmesriikidest vabalt. Ka kaupade müügil liikmesmaadesse ei tehta enam eksporditol- limist. Euroliidu riikide vahelises kaubavahetuses ei kohaldata mingeid tolliprotseduure ega tasuta ekspordi- ja impordi tollimakse . Samuti pole vajalik kaupade päritolu tõendamine. EL-i liikmesmaad kohaldavad kolmandate riikide suhtes ühesugust kaubanduspoliitikat. Kõik liikmesriigid rakendavad impordil kolmandatest maadest ühesuguseid tollitariife. Sama kehtib eksporditollide kohta kaupade väljaveol kolmandatesse r...

Logistika alused - Kutsekool
262 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun