Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "teisendused" leiti 123 faili

34
pdf

Tehisnärvivõrgud ja nende rakendamine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Automaatikainstituut Automaatjuhtimise ja süsteemianalüüsi õppetool TEHISNÄRVIVÕRGUD JA NENDE RAKENDUSED Õppematerjal Koostas: Eduard Petlenkov Tallinn 2004 ...

Infoharidus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
24
doc

Kogu Matemaatika täiendõpe

Harilik murd kui jagatis Harilik murd näitab, mitmeks võrdseks osaks on mingi tervik jaotatud ja kui mitu sellist osa on kokku võetud. 4 Näiteks: tähendab, et tervik on jaotatud viieks võrdseks osaks, millest on võetud 4 5 osa. Harilikku murdu võib aga vaadata ka kui kahe naturaalarvu jagatist. Jagatavaks on murru lugeja ja j...

Matemaatika - Keskkool
28 allalaadimist
17
docx

VÕRRANDID (mõisted)

Võrrandil võib olla üks või mitu lahendit, kuid neid võib olla ka lõpmata palju või mitte ühtegi. Lahendada võrrand tähendab leida tundmatu kõik need väärtused, mis rahuldavad võrrandit (st tundmatu asendamisel lahendiga muutub võrrand samasuseks). Võrrandi lahendamisel püütakse võrrandit teisendada nii, et iga uus võrrand oleks eelmisega samaväärne. Lubatud teisendused (võrrandi põhiomadused) on järgmised: 1) võrrandi pooli võib vahetada; 2) võrrandi mõlemale poolele võib liita või mõlemast poolest lahutada ühe ja sama arvu või muutujat sisaldava avaldise (mis omab mõtet võrrandi kogu määramis- piirkonnas), see annab sisuliselt teisenduse, mida tuntakse kui võrrandi liikmete teisele poole võrdusmärki viimist muutes samal ajal liikmete märgid vastupidis...

Matemaatika -
6 allalaadimist
14
docx

Elekter metallides

In Kogutakistuse pöördväärtus võrdub üksikute juhtide pöördväärtuste summaga 1R = 1R + 1R + ...1R 5. Eritakistus. Mõiste, tähis, valem, ühikud. Eritakistus iseloomustab ainet, millest see keha koosneb. tähis ρ, valem R = ρ (lS), ühik oom korda meeter 6. Joule-Lenzi seadus, valem ja sõnastus. 7. Elektrivoolu töö valem ja ühik. 8. Elektrivoolu võimsus (Valem, selle teisendused , ühik). 9. Energia ühik 1 kWh. Sisuline tähendus! 10. Ohmi seadus kogu vooluringi kohta. Elektromotoorjõud. Valem. Vooluallikas On seade, mis muundab mitteelektrilist energiat elektrienergiaks. Vooluallikas toimivad jõude nim kõrvaljõududeks, sest nad ei ole elektrilise päritoluga. Alalisvooluringides enamasti keemilised vooluallikad (patarei, aku, jm). Kõrvaljõude põhjustab keemilisel reaktsioonil vabanev energia. Elektromotoorjõud Kõr...

Füüsika -
8 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

On tavaline, et samale nähtusele viidatakse tekstis mitme süno- nüümi abil vastavalt kasutushetkel tarvilikuks osutuvale reaalsuse struktureerimise alusele. Näiteks võib üks ja seesama seade olla värviskanneritest rääkides flatbed color scanner ja lameskannereid liigitades color flatbed scanner (Bowker 1997). Eesti oskuske...

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

AbstractVisual Reasoning (Ruumilised võimed) Pattern Analysis ( Kujundi analüüsi test) - tükkidest kujundi tegemine Copying ( Kopeerimise test ) - etteantud kujundi kordamine Matrices ( Täiendamise test ) - kujundis puuduva osa leidmine Paper Folding & Cutting ( Voltimise test ) - ruumilised teisendused III. Quantitative Reasoning (Numbrilised võimed) Quantitative (Aritmeetiline test) - sõnalised ülesanded Number Series (Arvuridade test) - arvuridade jätkamine Equation Building (Võrrandite test) - etteantud sümbolitest võrrandi koostamine IV. Short-Term Memory (Lühimälu) Bead Memory (Kujundite järjestuse test) - kujundite järjestuse äratundmine pildil Memory For Sentences (Lausemälu test) - etteloetud lause reprodutseeri...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
204 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

Kahe vektori skalaarkorrutis annab tulemu- seks lihtsalt reaalarvu, vektorkorrutis aga jälle ühe uue vektori. 143 Omaette küsimus on muidugi, miks peaksime tahtma vektoreid üldse omavahel „korrutada”. Matemaatiliselt on see soov üsna loomulik, kuna kõik hästi valitud teisendused ja tehted kannavad endas lootust luua rohkem seoseid erinevate matemaatika harude vahel ning seega võivad viia parema arusaamani kogu mate- maatikast. vektor Õnneks leidub praktilisele lugejale siiski ka eluline vastus: nimelt nagu varsti näeme, on füüsikutel nii skalaarkorrutise kui vektorkorrutise jaoks olemas igati intuitiivne ja looduslik tõlgendus: skal...

Matemaatika -
54 allalaadimist
42
pdf

Diskreetse matemaatika mõisted selgitustega

4 Loogikafunktsioonid ja loogikaavaldised ........................................................................................................... 5 Avaldiste teisendused ........................................................................................................................................ 8 Karnaugh’ kaart ................................................................................................................................................. 9 McCluskey’ minimeerimismeetod...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
42
docx

Geoinfosüsteemid

Andmeside toimub enamasti digitaalselt. 6) Info tõlgendamine ja analüüs – uuritava objekti analüüsiks ja info pärimiseks kasutatakse visuaalseid, elektroonilisi või digitaalseid meetodeid. 7) Rakendused – Viimaseks osaks kaugseire protsessis on analüüsi ja saadud info kasutamine objekti paremaks tundmaõppimiseks ning otsustuste tegemise protsessis. 24. Vektor ja raster andmemudel (põhimõte, teisendused , head vead). Raster andmemudel - ruum on jaotatud kindla suurusega ruutudeks ehk võrgustikuks. Ühte võrgustiku elementi e rakku nimetatakse piksliks. Raster andmemudeli kõige levinumaks näiteks on televiisori või arvuti ekraan. Igal pikslil on kindlad geograafilised koordinaadid ning atribuutide informatsioon. Piksel – digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada atribuute Miksel...

Geoinfosüsteemid - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
22
doc

EXCEL - Funktsioonid

 Trigonomeetrilised:  SIN, COS, TAN  ASIN, ACOS, ATAN - arkusfunktsioonid  Teisendused :  DEGREES, RADIANS  Muud: ROMAN, ... 2 Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid Operatsioonides kuupäevade ja kellaaegadega kasutatakse nn. Baasaega: 01.01.1900 00:00:00 Tüüpilised tehted: kuupäev2 - kuupäev1 - vahe päevedes kuupäev + päevade_arv - uus kuupäev aasta, kuu või päeva eraldamine kuupäevast DATE(YEAR;MONTH;DAY) - kuupäeva sisestamine lahtrisse. TODAY() - jooksev kuupäev. NOW(...

Funktsionaalsed materjalid - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
14
pdf

HULGAD, hulgaaritmeetilised tehted ja hulgaalgebra

A B B A = B |______________________________________________________________________________| T Ü __ Hulgaaritmeetiliste avaldiste TEISENDUSED = A ( C A )  ( A B C ) = T Hulgaavaldis teisendatakse hulgaalgebra põhiseoste ja hulgatehete asendusseoste abil lihtsamale lühemale, kuid esialgsega samaväärsele kujule. = A  C  ( A B C ) = Teisenduse...

Matemaatika -
4 allalaadimist
26
odt

Referaadi näidis / Koostamise juhend

Valemid ja matemaatilised avaldised Töös tuleb kasutada valemite kirjutamisel ühtset kirjaviisi. Üksikud sümbolid ja lihtsad matemaatilised avaldised esitatakse tavaliselt teksti sees omaette reale viimata. Võrdsust ja võrratust väljendavad valemid ning võrrandid esitatakse omaette real paigutatuna soovitavalt selle keskele. Pikad valemid ja nende teisendused paigutatakse mitmele reale. Üleminek järgmisele reale tuleks teha tehtemärgi kohal. 9 Kõigi töös esinevate valemite ja matemaatiliste avaldiste saamist tuleb selgitada. Kirjandusest võetud valemite selgitus piirdub viitega allikale. Tuletatud valemite puhul esitatakse lähtevõrrandid ning selgitatakse tuletuskäiku, tingimusi ja liht...

Andme-ja tekstitöötlus - Keskkool
68 allalaadimist
6
doc

Füüsika II (variandid)

Relatiivsusprintsiip?Galilei võnkesagedusele ( või 0) nim resonants A 0 relatiivsusprintsiip – kõik inertsiaalsed taustsüsteemid on nendes kulgevate mehaanikaprotsesside kirjeldamisel samaväärsed. Versio Galilei teisendused ? (   )  4 2 s2 2 0 2 2 s 2: Mitte mingisugused mehaanilised katsed ja vaatlused ,mida...

Füüsika -
37 allalaadimist
72
docx

Statilised järeldused

tlu.ee/ˇkairio Kursuse veeeb: www.tlu.ee/ˇkairio/7070 Kursus hõlmab üldistavat statistikat. Tõmba SPSS 14p treial Võid ka vaadata nuditud vabavara PSPP Tunnused on väga oluline. Intervall - – väärtused on järjestatavad ning nende väärtuste vahemikud on võrdsed. Nt. sissetulek (123€, 125€, 130€, 1500€ jne.); -pikkus, kaal, avtelg, mitu eurot. Saa...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
19 allalaadimist
4
doc

Gravitatsiooniseadus ja võnkumine

Raskusjõud = maa külgetõmbejõud x  a cos t Erinevates süsteemides kulgeb aeg erinevalt. Lorentzi teisendused 2kT mM M Vaatleme samuti kahte inertsiaalset taust Tõenäoliseim kiirus v mg  ...

Füüsika -
8 allalaadimist
34
docx

Füüsika eksami konspekt

Newtoni II seadus: kehale mõjuv resultantjõud on võrdne keha massi ja kiirenduse korrutisega. F ⃗=ma ⃗, kus F on resultantjõud, a on keha kogukiirendus ja m on keha muutumatu mass. Newtoni III seadus: kaks keha mõjutavad teineteist jõududega, mis on suuruselt võrdsed ja suunalt vastupidised. (F_12 ) ⃗=-(F_21 ) ⃗. Kui jõud mõjuvad erinevatele kehadele, ei saa neid kokku liita. 6, Galilei teisendused . Invariantsed galilei teisendused. Seotud newtoni seadustega. Galilei teisendus on Newtoni mehaanika reegel, mille abil saab siduda punktmassi koordinaate vaadelduna erinevates inertsiaalsetes taustsüsteemides. Kokkuleppeliselt võetakse paigalolev süsteem, x teljed langevad kokku Punktmassi y ja z koordinaadid on paralleelsed, x koordinaadid...

Füüsika -
16 allalaadimist
30
docx

Füüsika eksam vastustega: liikumine

Miinusmärk Hooke'i seaduses näitab, et elastsusjõud on deformeeriva jõu suhtes vastassuunaline. Jäikustegur näitab, kui suur elastsusjõud tekib keha pikkuse ühikulisel muutmisel. Hõõrdejõud on liikumisele vastassuunaline takistusjõud, mis tekib kahe pinna kokkupuutel. F=μmg, kus μ –hõõrdetegur 8. Galilei teisendused . Invariantsed galilei teisendused. Seotud newtoni seadustega. Galilei teisendus on Newtoni mehaanika reegel, mille abil saab siduda punktmassi koordinaate vaadelduna erinevates inertsiaalsetes taustsüsteemides. Kokkuleppeliselt võetakse paigalolev süsteem, x teljed langevad kokku Punktmassi y ja z koordinaadid on paralleelsed, x koordinaadid er...

Füüsika -
19 allalaadimist
32
docx

Õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas

196566. õ-a olid kõigis klassides taas kasutusel eesti autorite matemaatikaõpikud. Nendes arvestati eespool nimetatud põhimõtetega. Tõestused lülitati õpikutesse alates VII klassist. Funktsiooni mõiste tunnistati üheks tähtsamaks ja erinevaid teemasid siduvaks mõisteks. Õpikutesse toodi tagasi sellised teemad, nagu funktsiooni piirväärtus, tuletis ja integraal, geomeetrilised teisendused , joonte võrrandid. Kõiki neid teemasid oli juba koolis õpetatud Eesti Vabariigi perioodil. Seega lõppes 1966. a üks oluline ümberkorralduste etapp. Uus etapp matemaatikaõpetuse moderniseerimisel algas seoses sellega, et NSVL Pedagoogika Teaduste Akadeemias valmis uus matemaatikaprogrammi projekt. Selles arvestati rahvusvahelise koolimatemaatika reformi soovitusi, eeskätt ühtse tervikliku matemaatikakursuse loomist lähtuvalt hulga...

Matemaatika - Keskkool
9 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Sama on ka kera raadiuse pikkusega. Kohe vaatame me seda asjaolu matemaatiliselt järgmise näite toel. Kahe punkti vaheline kaugus Eukleidilises ruumis on avaldatav järgmiselt: See oli avaldatud Cartesiuse ristkoordinaadistikus, kuid sfäärilistes koordinaatides on see järgmine: Tehes viimases avaldises aga mõned teisendused ja r = a, saame järgmise avaldise Viimasest seosest saame võtta integraali Nüüd aga teeme mõned teisendused viimases ds2 avaldises. Teisendame mõned järgmised väärtused: näiteks r ja dr väärtused saame ja dϑ ning dϑ2 väärtused saame 21 Nendest lähtuvalt saame järgmise seose: Viimane seos näitabki meile nüüd seda, et mida enam Unive...

Üldpsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
38 allalaadimist
144
doc

Radiobioloogia ja kiirguskaitse

Kromosoomimuutuste aluseks on DNA-muutused. Kuna DNA modifikatsioonid tekivad molekulaarsel tasemel, siis nad ei väljendu tingimata silmaga jälgitavates kromosoomimuutustes. Muutus on jälgitav näiteks raku talitluse muutusena. Peale kiiritust ja rakkude jagunemise ajal aga võivad mõned kiirgusest tingitud kromosoomide muutused olla mikroskoopiliselt jälgitavad. Sellised kromosoomide teisendused ilmnevad raku jagunemisel metafaasi ja anafaasi ajal, kui kromosoomide kuju on paremini nähtav. Kiirguse toime kromosoomidesse ei ole otseselt nähtav, me võime ainult kaudsete tunnuste ja mitmsesuguste katseandmete alusel väita, et kiiritamisel on mõju kromosoomidele. Metafaasis ja anafaasis kromosoomide kondenseerumise (paksenemine) ajal on võimalik näha suuremaid toimunud ja parandamata jäänud kahjustusi kromosoomide kuju muutu...

Bioloogia -
6 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun