Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "riigiametnik" leiti 253 faili

riigiametnik on sunnitud tagasi astuma oma ametikohalt tänu meedias avalikustatud infole.
riigiametnik

Kasutaja: riigiametnik

Faile: 0
16
doc

Tööõiguse eksami kordamisküsimused

Tööõiguse printsiibid 1.Õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. 2.Töötingimused on riigi kaitse all. 3.Riik reguleerib õiguslikult töösuhteid niivõrd ,kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö tagamiseks sotsiaalse partnerluse alusel ja töötajate kui majandulikult nõrgema poole huvide kaitseks 4. Töötajate ja tööandjate organiseerumisvabadus 5.Töösuhete stabiilsuse põhimõte....

Tööõigus -
118 allalaadimist
8
pdf

Eestlased II maailmasõjas

EESTLASED TEISES MAAILMASÕJAS 1939-1945 Iseseisvuse kaotamine I Rahvusvaheline taust (lk182-184) 1930 II poolel valmistusid totalitaarsed riigid Saksamaa ja NL sõjaks oma territooriumi suurendamiseks. Saksamaa laienemine oli juba alanud, sest demokraatlikud suurriigid Inglismaa ja Prantsusmaa tegid Saksamaale mitmeid järelandmisi: 1935...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
6
doc

Dostojevski "Kuritöö ja karistus"

Romaanis seostuvad vaesusega mitmed probleemid, nende hulgas alkoholism, prostitutsioon, eneseväärikuse kaotamine ning kuritegevus. Alkoholismi all kannatas teoses näiteks endine riigiametnik Marmelodov, kes jõi selle tõttu maha ka pere viimased sendid. Tema tütar Sonja...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
24
docx

KORDAMINE ÜLDAJALOO ARVESTUSTÖÖKS.

KORDAMINE ÜLDAJALOO ARVESTUSTÖÖKS. VANAAEG. I. Vana-Kreeka. 1. Mõisted: Polis- Kreeka linnriik Kodanik- riigi täieõiguslik elanik, kes sai osaleda riigivalitsemises ja riigikaitses, nt täiskasvanud vaba mees Poliitika- polise asjadega tegelemine Agoraa- linna keskväljak, mida kasutati turuplatsina ja kogunemis paigana Akropol- linnriigi keskele kaljukünkale ehitat...

Ajalugu - Keskkool
48 allalaadimist
112
pdf

HALDUSÕIGUSE KONSPEKT

AVALIK HALDUS - Haldus on inimlik plaanipärane tegevus kindla eesmärgi saavutamiseks. Haldust võib jagada kaheks: era- ja avalik haldus. MÕISTE: Organisatsioonilises mõttes ­ AVALIK HALDUS haldusorganisatsiooni tähenduses. haldus koosneb erinevatest halduse kandjatest, haldusorganitest ja teistest haldusinstitutsioonidest. Tegemist on avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, kellele on seadusega...

Haldusõigus -
73 allalaadimist
26
doc

Trento kirikukogu jac

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA Muusikateaduse osakond Farruhruz Susi Trento kirikukogu ja muusikalised reformid Referaat Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus.............................................................................................3 22. sessiooni kaalutlu...

Muusika ajalugu -
3 allalaadimist
6
docx

Eesti seadusandlik võim

Sinna alla käib koalitsioonide ja fraktsioonide töö.Ombudsman ehk õigusvahemees- Huvide kaitse suhetes ametiasutuste ja –isikutega Õiguskantsler- Teostab järelvalvet õigusaktide üle Riigikotrolör- riigi vara säilimise, selle otstarbeka ja säästliku kasutamise kontrolli korraldamine, riigikontrolli struktuuri määramine ja tegevuse üldjuhtimine. Maavanem on kõrgem riigiametnik, kes esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest. Maavanem juhib maavalitsuse tööd ning koordineerib maakonna omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd. Maavalitsus e. Regionaalvalitsus on vahendajaks ning koordinaatoriks keskvõimu ja kohalike võimude vahel.Bürokraatia - ametnike võim, rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus. Bürokraatia ehk ametnikkond...

Ühiskond - Keskkool
8 allalaadimist
6
doc

„RIIGIVÕIMU TASANDID“

11.Miks annab Eesti Vabariigi valitsus ametivande Riigikogu ees? NAD ANNAVAD VANDE RIIGIKOGU EES SEETÕTTU, ET NEID NIMETAB AMETISSE RAHVA POOLT VALITUD PARLAMENT. 12.Kas maavanem on poliitik või ametnik? Põhjendage oma vastust. MAAVANEM ON KÕRGEM RIIGIAMETNIK , KES ESINDAB MAAKONNAS RIIGI HUVE NING HOOLITSEB MAAKONNA TERVIKLIKU JA TASAKAALUSTATUD ARENGU EES. 13.Miks on oluline anda valitsusele sada kriitikavaba päeva? Et UUS VALITSUS jõuaks end tegudega tõestada ja koalitsioonileppes kirja pandut praktikas ellu viima asuda. 14.Kas Teie arvate demokraatia stagneerub, kui üks peaminister on võimul kauem kui üks a...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
44
docx

Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine

Siiski on täidesaatval võimul osaline seadusandlik funktsioon- valitsus annab välja määruseid ning tal on õigus algatada seaduseelnõusid. Seadusandlik võim omab täidesaatva võimu funktsioone nt kõrgemate riigiametnike ametissenimetamisel. b) Vertikaalne võimude lahususe all mõistetakse seda, et riigi keskvõimu ja piirkondlike omavalitsuste valitsemisülesanded on üksteisest lahutatud. c) Personaalse võimude lahususe järgi ei tohi üks isik olla samal ajal mitme võimuharu teenistuses. Demokraatliku ühiskonna valitsemine Ühiskonnaõpetus I kursus Koostaja: P.Reime...

Ühiskond - Kutsekool
6 allalaadimist
44
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

beneficium competentiae-suutesoodustus; beneficium inventarii-inventari soodustus; beneficium separationis-eraldamise soodustus 5. legis actio per iudicis arbitrive postulationem-seaduse hagi vahekohtuniku(kohtuniku) nõudmise kaudu; legis actio per manus iniestionem-seaduse hagi võimu peale panemise kaudu 6. ius suffragii-hääleõigus; ius honorum- magistraadiks kandideerimise õigus; õigus olla riigiametnik, õigus esindada riiki; ius commercii – kauplemisõigus; ius connubii – abielu õigus 7. donatio propter nuptias – pulmakingitus (mehelt naisele); donatio ante nuptias – pulmaeelne kingitus (mehelt naisele); dos – kaasavara (naise oma) 8. Locatio-conductio – rendileping; locatio-conductio operarum – tööleping; locatio-conductio operis – töövõtuleping; locatio-conductio rerum - rendileping; (asjade rendile...

Õigusteaduskond - Tartu Ülikool
218 allalaadimist
3
docx

Raamatute nimekiri

Erinevad maailmavaated. 16. A.H.Tammsaare „ Tõde ja õigus“ Tõe otsmine 17. Fjodor Dostojevski „ Kuritöö ja karistus“ Kahte sorti inimesed: harilikud inimesed ja haruldased inimesed.Üksindus, oli meeletutes hingepiinades. Romaanis seostuvad vaesusega mitmed probleemid, nende hulgas alkoholism, prostitutsioon, eneseväärikuse kaotamine ning kuritegevus. Alkoholismi all kannatas teoses näiteks endine riigiametnik Marmelodov, kes jõi selle tõttu maha ka pere viimased sendid. Tema tütar Sonja teenis elatist prostituudina, et aidata vaesuse käes kannatavat isa, tema naist ja kolme nälja käes kannatavat last. Selle käigus kaotas ta eneseväärikuse. Raskolnikov on ka väga abivalmis. Ta ei suutnud vaadata Marmeladovite pere vaesust ja andis neile oma viimased kopikad, olles ise täiesti vaesunud, armetus seisukorras ja nälj...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
10
doc

Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine, kodanikuosalus

e) Delegatsioonid- parlamendiliikmete lähetatud esindused rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalemiseks. f) Ühendused- sinna kuulumine väljendab parlamendiliikmete seisukohti mõnes sotsiaalselt, kultuuriliselt, majanduslikult või rahvusvaheliselt olulises küsimuses. g) Riigikogu kantselei- koosneb riigiametnikest , kelle ülesandeks on luua Riigikogule tingimused tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks (asjaajamine, dokumendihaldus jne). Parlamendi peamiseks ülesandeks on seaduste väljatöötamine ja vastuvõtmine. • Parlamendi TEINE oluline ülesanne on erinevate huvide esindamine ja nende tasakaalustatud viimine seadusloomesse. Üks päev on saadikutel istungivaba, et kohtuda oma valijatega, et esindada nende huve. • 3...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
2
doc

ROOMA RIIK mõistekaart

eKr ELANIKUD KUNINGATE VÕIM VABARIIK RES EKR PUBLICA LATIUMI MAAKOND LADINA KEEL 7 KUNINGAT...

Ajalugu -
3 allalaadimist
8
doc

Ajalugu (islam)

Meka - Islami püha linn, kus asub Kaaba tempel ja islami prohveti Mohamedi sünnilinn. Medina – Linn, kuhu Mohamed põgenes, sai seetõttu „prohveti linna“ nime Kaliif – prohveti asemik, kes valitseb kaliifi Jihad – moslemi pingutus usu nimel, mõistetakse eeskätt püha sõjanaislami eest ja muu- usuliste vastu Vesiir – praktilisi riigiasju korraldav kaliifi poolt ametisse määratud kõrgem riigiametnik Emiir – eri piirkondi valitsevad araabia ülikute seast määratavad asevalitsejad Andaluusia – Lõuna-Hispaanias olev islamiusuliste piirond 622 – Islamiusuliste ajaarvamise algus, sellel aastal põgenes Muhamed Mekast Mediinasse 630 – Mediina ja Meka vahelise vaenu lõpp, Muhamed naases vastupanuta Mekasse FRANGI RIIGI TEKE Chlodovech – kuulus Franfi kuningas, kelle juhtimisel tungisid frangid Galliasse ja lasti ennast r...

Ajalugu -
3 allalaadimist
6
doc

Rooma keisririik

Nimetatud väite vastu räägib:  senatist sai valitseja nõuandja,  magistraadid täitsid valitseja käske;  rahvakoosolekut peagi enam kokku ei kutsutud;  valitseja võttis endale kõik tähtsmad riigiametid, millest ükski edaldi ei andnud talle täielikku võimu, kuid kõik koos tegid temast sisuliselt riigi tegeliku juhi. Näiteks: a) konsul – kõige tähtsam riigiametnik , b) mitme provintsi asevalitseja – õigus käsutada oma provintsi sõjaväge, c) 1. senaator - avaldas senatis esimesena oma arvamust, d) rahvatribuun - andis talle vetoõiguse kõigi magistraatide ja senati otsuste üle, e) ülempreester. Seega: keisririigi juures oli omapärane, et kõik vabariigi institutsioonid töötasid edasi (v.a. rahvakoosolek), kuid otsustas vaid valitseja. Kuna Augustus oli Caesa...

Ajalugu -
4 allalaadimist
24
pptx

Kultuur Vene ajal

Kultuur Vene ajal Kultuurimõjutused XVIII sajandil  Eesti liitmine Venemaaga ei muutnud siinset kultuuriorientatsiooni.  Venemaa oli kultuuriliselt maha jäänud ja ei suutnud Baltikumile mõju avaldada.  Tihenesid kultuurisidemed Saksamaaga.  Baltisaksa aadlid said oma hariduse Saksamaa ülikoolides.  Kuna Baltikumis oli puudus pastoritest, juristidest, arstidest ja koduõpetajatest, said...

Kultuuriajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
4
rtf

Valitsemine Eesti ja Liivimaal ning aadli baltisakslaste olukord 17. ja 18.sajand

Halduskorraldus jagunes Rootsi ajal kaheks: 1)Eestimaa kubermang (Põhja-Eesti), mis jagunes Lääne, Harju, Järva ja Viru maakondadeks. 2) Liivimaa kubermang (Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti), kus Eesti alal olid Pärnu ja Tartu maakonnad. 1645.aastal liidetud Saaremaa oli eriseisundis maakond, seal oli eraldi asehaldur, oma maksusüsteem, kirikuvalitsus ja rüütelkond. Rootsi ajal tegelesid kohalike asjade ajamisega nii riigiametnikud, kui ka kohaliku aadli omavalitsusorganid ja linnavalitsused. Rootsi riigiametnikuks oli kindralkuberner, kes oli kubermangu kõrgeim riigiametnik ning, kelle määras ametisse kuningas. Kindralkuberner oli kõrgemsõjaväe juht kubermangus ning, kes kogus ja kontrollis maksude laekumist. Lisaks oli kubermangudes rida teisi kindralkubernerile alluvaid madalamaid riigiametnikke. Kõrvuti kindralkuberneri ja teiste Rootsi riigiametnikega oma...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
30
doc

Demokraatliku ühiskonna valitsemine, kodanikuosalus

e) Delegatsioonid- parlamendiliikmete lähetatud esindused rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalemiseks. f) Ühendused- sinna kuulumine väljendab parlamendiliikmete seisukohti mõnes sotsiaalselt, kultuuriliselt, majanduslikult või rahvusvaheliselt olulises küsimuses. g) Riigikogu kantselei- koosneb riigiametnikest , kelle ülesandeks on luua Riigikogule tingimused tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks (asjaajamine, dokumendihaldus jne). Parlamendi peamiseks ülesandeks on seaduste väljatöötamine ja vastuvõtmine. • Parlamendi TEINE oluline ülesanne on erinevate huvide esindamine ja nende tasakaalustatud viimine seadusloomesse. Üks päev on saadikutel istungivaba, et kohtuda oma valijatega, et esindada nende huve. •...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
2
docx

Anna Karenina

Ta loeb palju raamatuid ja kaasaegset luulet ning esitleb end avalikult seltskondlikel koosviibimistel. Karenin säilitab oma maski, mis laseb tal näida haritud ja ratsionaalse mehena ja näitab ka viisakust kõigi suhtes, kes temaga kõnelevad. Algul paistab Karenin tagasihoidliku tegelasena ning pigem andestava abikaasana, kes on vaevatud oma naise kireotsingutest. Talle ei meeldi seltskonnas esil olla vaid p...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
8
doc

Ühiskonna õpetus: Eesti ja valitsus

Korruptsioon- riigiametniku või poliitiku poolne ametiseisundi kuritarvitamine ning ära ostetavus. Kontrolli teostamiseks on 3 võimalust:  Sisekontroll- eeldab psühholoogilist(kõitumisnormid ja eetika) ja juriidilsit kontrolli  Poliitiline kontroll- varaline järelvalve ja kontroll kõrgete amtikohtade täitumise üle.  Õiguslik kontroll- vältida korruptsiooni ja tagab halduskoraalduse 14. Ametnikkonna kasulikku...

Ühiskond - Keskkool
15 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun