Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "barbar" leiti 82 faili

barbar – kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar- bar); tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest barokk – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded
BARBAR

Kasutaja: BARBAR

Faile: 0
68
docx

Kultuuridevaheline kommunikatsioon

Kultuuridevaheline kommunikatsioon ,,Kultuur on mõistuse (mind) kollektiivne programmeerimine" (Geert Hofstede) "Culture is how things are done here" (John Mole) Kultuuri määrab suuresti see, mis temas on või ei ole problemaatiline. Etümoloogiliselt indo-euroopa "kultuur" ja "kommunikatsioon" ei paista olevat seotud. kwel ­ püsivalt elama, siit: harima mei ­ liikuma, kaupu vahetama,...

Kultuuridevaheline... - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
16
docx

Kordamine: Vana-Kreeka

Selgita: hellen - kreeklane barbar - välismaalane aristokraat – parimate võimu pooldaja rahvakoosolek – võimuorgan akropol – kõrgeim linn agoraa – koosoleku- ja turuplats Vana-Kreeka linnades oraakel – spetsiaalne pühamu Vana-Kreekas, kus võis jumalatelt preestri kaudu nõu küsida 20. Vana- Kreeka kultuuri tähtsus:  andis maailmale teatri ja olümpiamängud  eepoosed said eeskujuks teistele rahvastele  Kreekas sündis demokraatlik rii...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
6
doc

Kreeta- Mükeene kultuur (ühiskonna korraldus, usk, kultuur, teadus, filosoofia)

Iseloomulikud tunnused:  Kuulsam kuningas Minos  Kasutasid vaske  Kaubavahetus egiptlaste, foiniiklaste, babüloonlastega  Savitahvel, silpkirjas lineaarkiri A, mida ei osata tänapäeval dešifreerida.  Naiste ühiskondlik positsioon kõrge Knossos on Kreeta tähtsaim loss. Losside eripära:  Sõjaliselt kindlustamata, labürintidega ehk p...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
1
doc

Vana-Kreeka mõisted

Vana-Kreeka mõisted POLIS – Kreeka linnriik KODANIK – riigi täieõiguslik elanik, kes sai osaleda riigivalitsemises ja riigikaitses RAHVAKOOSOLEK – kõrgeim riigivõimuorgan POLIITIKA – polise asjadega tegelemine AGORAA – linna keskväljak, mida kasutati nii kogunemispaiga kui ka turuplatsina NÕUKOGU – rikastest ja suursugustest kodanikest koosnev kogu ARISTOKR...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
76
doc

Antiikkirjandus

Kokkupuutes teiste rahvastega kujunes kreeklastel rahvuslik ühtekuuluvustunne: nad austasid ühiseid jumalaid ja kõnelesid samu murdeid. Kreeklaste ühtekuuluvustunnet suurendas ka ühine võitlus pärslaste vastu V sajandi alguses eKr. Kreeklased nimetasid end helleniteks, kõiki teisi rahvaid aga barbariteks. Sõna „barbar“ ei tähistanud kreeklastel madalat kultuuritaset. Sellegipoolest pidasid kreeklased end barbaritest paremaks ja uskusid, et barbarid on loomult orjalikud, hellenitele aga on omane kodanike vabadusel põhinev riigivorm – linnriik. Ühiskonna struktuur. Vaba lihtrahvas. Enamik kreeklasi teenis elatist põlluharimisega. Jõukamad talupojad said oma majapidamisega en...

Antiikkirjandus - Kutsekool
22 allalaadimist
168
doc

Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

Tähestiku tähed on või on ajalooliselt olnud ligikaudses vastavuses mingi keele foneemidega. Kiri võib põhineda tähestikul, kuid ka ideogrammidel, mis vastavad mõistetele või kujutlustele, või ollasilpkiri, mille igale sümbolile vastab mingi silp. Sõna "alfabeet" on tuletatud sõnadest "alfa" ja "beeta", mis tähistavad kreeka tähestiku esimesi tähti. Barbarid – Vana-Kreekas ja Vana-Roomas nimetati barbariteks võõramaalasi, kes rääkisid tundmatut keel, eelkõige germaanlased. Sõna „barbar“ tulenes kreeklaste jaoks arusaamatust põrinast – bar-bar. Tänapäeval tähendab barbar metsikut, toorest, harimatut inimest. Babüloni rippuvad aiad - Üks antiikaja seitsmest maailmaimest oli Babüloni rippuvad aiad, mis arvati olevat ehitatud Babüloonia kuningas Nebukadnetsar II valitsemisajal. Rippaedade t...

Ajalugu -
18 allalaadimist
10
odt

Gümnaasiumi kunstiajalooks vajalikud mõisted.

atlant - mehekujuline tugisammas. Nimetus tuleneb vanakreeka mütoloogilise titaani Atlase nimest, kes olevat taevavõlvi oma õlgadel kandnud. autoportree — kunstniku tehtud portree iseendast. baas — ehituskunstis samba, piilari või pilastri laiendatud alumine osa. balustraad - balustritest (keskosas paisutatud profiiliga sammbakestest) moodustatud trepi- või rõdukäsipuu. baptisteerium – ristmiskirik barbar — 1) antiikajal mittekreeklane või mitteroomlane; 2) jäme, harimatu inimene. bareljeef - madal- ehk lamereljeef. basiilika — kolme- või enamalööviline piklik hoone, mille kesklööv on külglöövidest kõrgem ning iseseisva katusega. Kesklöövi ülaosas, külglöövide katustest kõrgemal, on aknad; seda osa nim. valgmikuks. Basiilikaid ehitati antiikajal turu- ja kohtuhooneteks, hiljem kirikuteks. büst — skulptuuriteos, mis k...

Kunsti ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

Vana-Rooma ja Vana-Kreeka

Kuidas kujutati surmajärgset elu? Allilmas elati rõõmuta, tahteta ja mäluta varjudena 16. Mis olid: Knossos-Kreeta palee, Mükeene-loss Mükeenes, polis-linnriik, akropol- kreeklaste püha paik, agoraa-vabade kodanike kogunemiskoht, barbar -mitte kreeklane, spartiaat-Sparta kodanik, perioik-vaba mittekodanik, heloot-ori, faalanks-lahingurivi, müsteerium-salajane jumalateenistus, oraakel-ennustaja, paiderastia-poiste omavaheline armastus 17. Millist aastat peetakse Rooma alguseks? Kes rajas müüdi kohaselt linna? 753 eKr, Romulus 18. Millised ajajärgud olid Rooma ajaloos?kuningate, vabariigi, impeeriumi, keisririigi 19. Millist mõju avaldasid et...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
22
odt

Euroopa ideede ajalugu

2. Cicero vabariiklase aust Aktiivne poliitiline elu. Hingesuurus – põlgus välise suhtes, suured teod mis lähtuvad vooruslikkusest toovad gloria! 3. Kristlus ja au, Aquino Thomas pühakute aust Alandlikkus on voorus, isetu käitumine Jumala palge ees, kristlane võtab au vastu viidates jumalale. Kristlane ei hooli aust ega muudest maistest hüvedest. 4. Feodaalne au Alguses sisu vallutustest, Rooma alal olevate barbarite allutamsiest - kujuneb aadlisugu, kellel ei olnud orjadest esivanemaid. Au oli vabade meeste asi. Alguses füüsiline suurus-tugevus, siis välised hüved nagu feodaalvaldus, lõpuks kõrgkeskajal au internaliseerimine (sisemine, karakteriomadused) 5. Rüütliau (chivarly) koodeks kõrgkeskajal Õigluse, mitte iseenda või isanda kaitsmine(kui isand ei käitu õiglaselt ei pea teda kaitsma), peab kaitsema nõrgemaid, kohustus kaasko...

Euroopa ideede ajalugu - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
2
docx

Ajaloo perioodid

Türannia- võim oli koondunud ühe aristokraadist ainuvalitseja kätte. Võimul püsis türann lihtrahva toel ning teisi aristokraate terrori ja jõuga maha surudes. Demokraatlik valitsemisviis - võim kuulus rahvakoosolekule, kus kõigi kodanike poolt valiti riigiametnikud ja riiki valitseva nõukogu liikmed ning hääletati läbi kõik tähtsamad riigielu küsimused. Hellen- see on greek , kes räägib Kreeka keeles . Barbar- see on inimene greekase eest, kes ei räägi kreeka keeles. Homeros -(VIII sajandil eKr. e. )Legendaarne Vana-Kreeka luuletaja-jutustaja, looja eepiline luuletused "Ilias" ja "Odüsseia". filosoof; arendas välja õpetuse hüvedest ja voorusest. Platon- filosoof; Sokratese õpilane kes asutas Ateenas oma kooli- Akadeemia; pidas maailma aluseks ideid ning kujundas välja tervikliku õpetuse riigist. Aristoteles- filosoof; Platoni õpilane; ant...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
10
doc

Üldajalugu: ajaloo allikad ja eesmärk, esiaeg ja tsivilisatsioonide teke ning Vana-Kreeka

-7.a.tuh. eKr), millal inimesed hakkasid tegelema põlluharimisega ja muutusid paikseks  sumerid – vanim „ajalooline” rahvas  Ees-Aasia-Vahemere kultuuriruum – sinna kuulusid Mesopotaamia, Pärsiast üle Lähis-Ida Vahemere saared ja rannamaad ning Egiptus (Sudaan ja Etioopia)  hellenid – oli hõim Põhja-Kreekas, kuid alates 5.saj. eKr. hakati helleniteks nim. kõiki kreeklasi  barbar – kreeka keelt mittekõnelev rahvas  hegemoon – Kreeka juhtiv jõud  spartalik kasvatus – karm kasvatus, poisid võeti perekondadest ära ja treeniti sõduriteks  Euroopa -  panteon – usundi või mütoloogia jumaluste süsteem, mis antiikajal tähendas ka kõigile jumalatele pühendatud templit  dionüüsia - viljakuse ja veinijumala Dionysose jaoks peetav usupüha  pankraation – ü...

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
10
docx

20.sajand kui barbaarne ajastu - poolt või vastu.

sajand kui barbaarne ajastu - poolt või vastu. Koostanud Fred Joonas Alliksaar Tallinn 2015 Soovides arutleda teemal, kas 20. sajand oli barbaarne ja kas nimetatud sajand erineb selle tõttu eelmistest sajanditest, peame kõigepealt süvenema mõistesse barbaarsus ning lahti seletama selle sõna tähenduse. Mõiste barbaarne tuleneb kreeka keelsest sõnast barbaros , mis vanas Kreekas, hiljem ka roomlastel, tähendas võõramaalast, kes kõneles võõrast keelt. Barbar oli võõras ja arusaamatu nii keelelt, kui kommetelt, mis tekitas umbusku. Mõiste tekkimise ajal oli kreeka kultuur selgelt edumeelsem ja arenenum kui see oli kreeklasi ümbritsevatel rahvastel. Samuti oli Rooma impeerium teenäitajaks oma arengus tervele maailmale. Seetõttu muutus barbar ja barbaarne stereotüüpselt halvustavaks, t...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
13
docx

KORDAMINE ÜLDAJALOO ARVESTUSTÖÖKS.

VANAAEG. I. Vana-Kreeka. 1. Mõisted: Polis- tüüpiline Vana-Kreeka linnriik Kodanik- riigi täieõiguslik elanik, kes sai osaleda riigi valimises ja riigikaitses Poliitika- linnriigi asjadega tegelemine Agoraa- linna keskväljak mida kasutati nii kogunemispaiga kui ka turuplatsina Akropol- kindlus kõrgemal künkal Aristokraatia- või...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
6
docx

Kirjandusteaduse kodutöö - eesti luulekaanon

Betti Alver sündis aastal 1906 ning suri aastal 1989 ja tegeles peamiselt luulekunstiga, samas kui Jüri Kolk sündis aastal 1972 ning on peale luuletajaks olemise ka kirjanik, tõlkija ja publitsist. Neid mõlemaid ühendab tegutsemine Tartus ning ka see, et Jüri Kolk oli oma esikkoguga ,,Barbar Conan peeglitagusel maal’’ Betti Alveri debüüdipreemia nominent. Lisaks on ka nende loomestiilis mitmeid märgatavaid erinevusi, mida saab võrrelda nt Betti Alveri luuletuse ,,Ei vaibu’’ ja Jüri Kolgi luuletuse ,,Veel kord luule’’ põhjal. Alveri luuletus on ilmunud raamatus ,,Korallid Emajões’’ aastal 1986 ning Kolgi luuletus raamatus ,,Otse aia taga’’ aastal 2014. Samuti saab analüüsida nende teoste ja autorite kuu...

Kirjandus -
53 allalaadimist
8
docx

Roomlased ja barbarid

Mitte ükski rahvas ei nimeta end „barbariteks“, seda sõna kasutatakse vaid teiste rahvaste suhtes, see tähendab, et nad on teistsugused. Sõna „barbar“ on tõlgendatud kahte moodi, ühed väidavad, et „barbar“ tuleb kreeka keelsest sõnast „võõramaalane“ ja nii nimetasid kreeklased tavaliselt inimesi teistelt maadelt, kes olid vähem arenenud. Võõrama...

Ajalugu -
2 allalaadimist
56
docx

Rootsi kirjanduse ajalugu I osa

Atis börjar komma underfund med sina känslor, men han upprepar för sig själv att Camilla tillhör Diana och ingen annan. Camilla förundras och är skrämd över att hon kan känna kärlek, när hennes plikt är att tjäna en gudinna. Tredje sången Camilla ser hur jägare jagar en hind som sedan dör vid hennes fötter. Camilla lägger omedelbart skulden för detta på Atis; hon skäller ut honom och kallar honom "barbar". Atis blir förtvivlad och försöker ta sitt liv, men Astrild griper in och räddar honom. Så småningom inser Camilla att hon har anklagat Atis utan skäl och ångrar sig. Hon känner åter "Fröjas lågor"men är rädd för "Dianas hämnd" för att hon svikit gudinnan genom att bli förälskad i en människa. Atis söker upp Camilla, och ber om att få möta henne senare, men Camilla kastas fram och tillbaka mellan plikten och kärleken...

Kirjandus -
4 allalaadimist
17
docx

Ajaloo mõisted

A aadel (rüütliseisus) ­ suursuguste sõjameeste seisus keskaegses Euroopas; selle moodustasid kõik feodaalid keisrist väikeaadliteni aarjalased ­ muistsesse Indiasse tunginud indoeuroopa hõimud, tänapäeva hindude esivanemad aastatuhat ­ ajavahemik, mille kestus on tuhat aastat abolitsionistlik liikumine ­ orjapidamise kaotamist taotlev liikumine Ameerika Ühendriikides absolutism ­ riigivorm, milles kõrge...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
17
docx

Vanaaeg, keskaeg, uusaeg konspekt

VANAAEG 1.1. Vana-Kreeka polis ­ Kreeka linnriik demokraatia ­ riigikord, kus võim on kodanik ­ riigi täieõiguslik elanik, kes koondunud rahva kätte. (Ateena) sai...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
5
docx

Üldajalugu kordamisküsimused

VANAAEG. I. Vana-Kreeka. 1. Mõisted: polis ­ Kreeka linnriik Kodanik ­ riigi täieõiguslik elanik, kes sai osaleda riigivalitsemises ja riigikaitses poliitika ­ linnriigi asjadega tegelemine agoraa ­ linna keskväljak, kasutati kogunemispaiga ja turuplatsina akropol ­ kindlus kõrgemal künkal aristokraatia ­ võim on koondunud rika...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
22
docx

10.klassi ajalugu terve aasta peale

AJALOO ÜLEMINEKUEKSAM I OSA I VANA-KREEKA AJALUGU Viited Kaardid lk 30 ja 33 ,,Üldajalugu´´ peatükid 1, 3 (vaata ka lk 24-25) Teemad *polis ehk linnriik Kreeta ja Mükeene varajased kõrgkultuurid (nende dateerimine, kirjeldus ja võrdlus)- MÜKEENE KULTUUR MINOILINE KULTUUR 1600-1100 eKr...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun