Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

"algseis" - 42 õppematerjali

algseis - mesilane, Anna lähevad algpositsioonidele ning päike hakkab pöörlema
33
docx

Uurimistöö/uurimustöö "Digitahvel õpetaja abivahendina", Promethean digitahvel, Paide Gümnaasium

Paide Gümnaasium DIGITAHVEL ÕPETAJA ABIVAHENDINA uurimistöö Sven Ruugla 11R Juhendaja: Daire Krabi Paide 2012 Sisukord Sissejuhatus Tänapäeval moodustab infotehnoloogiliste vahendite kasutamine suure ja tähtsa osa meie elust. Me kasutame üha rohkem tehnikaseadmeid, mis teevad meie eest midagi ära või lihtsalt hõlbustavad mingit tegevust. Üha rohkem on koolides kasutusele võetud uusi infotehnoloogilisi vahendeid, sealhulgas digitahvleid. Ilmselt ei ole kaugel ka aeg, kus tehnoloogilised vahendid asendavad meile harjumuspärast pliiatsit ja paberit. Samuti hakkavad tahvlit ja kriiti asendama elektroonilised tahvlid. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on aidata lihtsamalt õpetajatel tutvuda Promethean digitahvli tarkvara ActivInspire kasutamisvõimalustega. Teema...

Ainetöö - Keskkool
8 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Respiraatori seaded mahu järgi juhitud KH korral Respiraatori põhiseaded Hingamismaht VT 6–8 mlkg Hingamissagedus F 12–15min Väljahingamise lõpp-ülerõhk** PEEP 5–8 mbar Hingamistsükli ajasuhe või TI või Tinsp 1:2 sissehingamiskestus* O2 kontsentratsioon sissehingamisel*** FIO2 40% Sissehingamisvoog* Flow või tõusuaeg (%) 30–40 lmin Ülemine rõhupiirang Pmax 30 mbar * Mõnel aparaadil fikseeritud. ** Kui aparaadil puudub, siis lisage PEEP-ventiili juurde. *** CPR-i puhul algseis 100%, mõnel aparaadil valitav Air mix (75% O2) ja 100% vahel. Rõhu järgi juhitud kunstlik hingamine (PCV77) Rõhu järgi juhitud kunstliku hingamise korral voolab kogu sissehingamise ajal hingamisgaas eelvalitud rõhuga (Pinsp). See tähendab püsivat kunstliku hingamise rõhku, seevastu on sissehingamisvoog ajas vähenev (algul suur, sest kopsud on veel tühjad, nende täitudes aga voog kiiresti langeb, kuni rõhk kopsudes jõuab väärtuseni Pinsp). Hingamismaht VT sõltub:  sissehingamisrõhu Pinsp ja väljahingamisrõhu PEEP suhtest,  kopsude omadustest (venivus ja hingamistakistus). Mida suurem on venivus, seda kõrgem on VT väärtus varem seadistatud Pinsp juures. 77 PCV – Presure-Controlled Ventilation 739 Selle kunstliku hingamise liigi juures on Pinsp seadistatav ja VT mõõdetav parameeter, IPPV puhul aga vastupidi. Respiraatori seaded rõhu järgi juhitud KH korral Respi...

Esmaabi -
225 allalaadimist
5
docx

Raha omadused ja sellega seotud terminid

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS PRAKTIKA ARUANNE Raha omadused ja sellega seotud terminid 2014 Sissejuhatus Raha on eksisteerinud juba väga pikka aega, kunagi kasutati meile tänapäeval teada sularaha asemel muid esemeid, nt karusnahku. Selle tõttu ei olnud raha väärtusel kindlat baasi. Tänapäeval on raha väärtus paika pandud, mis kõigub üldiselt vähe. Erinevates riikides on oma kursid ja igat raha saab ümber arvutada. Raha peamisd omadused, mille üle arutada: stabiilsus, kaasaskantavus, kulumiskindlus, ühtlus, jagatavus, äratuntavus. Raha omadused Raha vormid Kuna raha väljendab vahetusväärtust, siis võib see esineda mitmel erineval kujul. Tänapäeval on populaarsemad valikud: paberraha, metallraha (sendid, mündid jne.), väärismetallid, kalliskivid, võlakirjad jne. Kunagi kasutasid algelised rahvad näiteks ilusaid teokarpe, suuri kivirattaid, karusnahku ja muud sarnast. Kuid sellel algelisel ,,rahal" oli vigu, kõik rahana mõeldud esemed ei...

Majandus - Kutsekool
231 allalaadimist
14
docx

Kontaktor magnetkäiviti kontaktorkaitselüliti

1 Kontaktor magnetkäiviti kontaktorkaitselüliti on madalapingelistes jõuahelates kasutatav elektromagnetiline komminukatsiooniseade. madalpinge -1000v jõuahel 3 faasi elektromagnetiline ­magnet mille omadused tulevad juhitavast elektrivoolust. Lülitussagedus kontaktorite lülitusagedus võib olla kuni mõni tuhat korda tunnis,nimivool mõni A kuni mõni mA. Kontaktorite kasutamine elektriajamite, võimsate valgusseadmete jms. Automaat ja distantsjuhtimiseks Türistokontaktor tingilikult nimetatakse kontaktoreiks ka mõningaid lülitusreziimis töötavaid elektroseadmeid (türistorkontaktor) Kontaktori lülitused kontaktid on mõeldud miljonitekas lülitusteks ja mitmekümneteks lülitusteks minutis. Kontaktori kontaktid kahte liiki tugevad peakontaktid on seadme peavooluringide (tugevvoolu)sisse ja välja lülitamiseks abikontaktid on juhtimis ja signalisatsiooniahelate tarbeks. Peakontaktide arvu järgi tehakse vahet ühe, kahe, kolme, neljapooluseliste k...

Elektriajamid - Kutsekool
28 allalaadimist
7
docx

Kontaktor, magnetväli, kontaktorkaitselüliti

Kontaktorite lülitussagedus võib olla kuni mõni tuhat korda tunnis, nimivool mõni A kui ka kA. Kontaktoreid kasutatakse elektriajamite, võimsate valgustusseadmete jms automaat- distantsjuhtimiseks. Türistorkontaktor ­ tingitult nimetatakse kontaktoriks ka mõningaid lülitusreziimis töötavaid elektronseadiseid. Kontaktid on mõeldud miljoniteks lülitusteks ja mitmekümneks lülitamiseks minutis. Kontaktori kontaktid on kahte liiki: tugevamad peakontaktid on seadmete peavooluringide ja sisse- ja väljalülitamiseks, avikontaktid juhtimis- ja signalisatsioonoahelate tarbeks. Peakontaktide arvu järgi tehakse vahet ühe-, kahe-, kolme ja neljapooluliste kontaktorite vahel. Kontaktori nõuded: · Suur lülitus ja väljalülitusvõime · Pikk iga suure lülitussageduse juures · Suur me...

Füüsika - Kutsekool
9 allalaadimist
6
pdf

Ettevõtte rahandus

ETTEVÕTTE RAHANDUS CORPORATE FINANCE Kristo Krumm Ettevõtte rahandus Kristo Krumm SISSEJUHATUS Kursusel läbitavad põhiteemad: Ettevõtte rahanduse probleemid ja meetodid. Finantsjuhtimise eesmärgid, ettevõtte raamatupidamis- ja rahandusmudelid. Rahandusotsused ja firma eesmärk. Raha ajaväärtus, väärtpaberite hindamise alused, risk, oodatav tulumäär ja selle dispersioon, valikud riski ja oodatava tulumäära vahel, portfelliteooria ja finantsvarade hindamine, investeeringute hindamise põhimeetodid, ettevõtte väärtus, kapitali eelarvestamine, kapitali struktuur ja finantseerimisviiside ülevaade, finantsanalüüsi alused ja informatsiooniallikad. Ettevõte on tervik, mis moodustub üksikutest osadest: Sisseost Tootmine Finantsid Müük Jne Ettevõtte finantsvaldkond moodustub samuti osadest, mille loomise aluseks on e...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
46
doc

Arvestuse alused 1-3 nädala konspekt

ARVESTUSE ALUSED 1- 3 nädal AJALUGU Arvepidamise juured ulatuvad vähemalt 10 000 aasta taha. Kaasaegse arvestuse algusajaks peetakse 14. sajandit, mil hakati kasutama kahekordset kirjendamist. Tänapäeval kehtiva ja toimiva arvestuse alused on esmakordselt kirja pannud Luca Pacioli aastal 1494. FINANTSARVESTUS MAJANDUSARVESTUSE SÜSTEEMIS Audiitorkontroll, Finantsaruannete analüüs, Maksude arvestus Kuluarvestus, Juhtimisarvestus, Finantsarvestus Majandusarvestus MAJANDUSARVESTUSE INFO TARBIJAD Valitsus, Ostjad, Tarnijad, Laenuandjad, Töövõtjad, Juhtkond, Omanikud Tarbijad FINANTSARVESTUSE KORRALDUS Rahvusvahelisel tasemel reguleerivad raamatupidamist eurodirektiivid ja rahvusvahelised standardid. Finantsarvestus on kohustuslik kõikides riikides. Kui seda poleks, kaoks ülevaade ettevõtlusest. 1973 -Rahvusvaheline Arvestusstandardite Komitee (International Account...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
138 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

Likviidsusreservidena saab kasutada maksevahendite jääke ja varasid, mida saab kiiresti muuta maksevahenditeks, näiteks väärtpaberid. Likviidsusreserviks võib lugeda panga nõusolekut krediidiandmiseks vajaduse korral. Likviidsusreservidena kasutatavate vahendite likviidsusvalmiduse aste on erinev, nii võib laos oleva valmistoodangu likviidsusvalmidus(-aste) olla väiksem väärtpaberite omast. 3.Lühiajaline finantseerimine 51 Lühiajaline finantseerimine tähendab praktikas mõnda päeva. Ettevõte peab võrdlema sisse- ja väljamakseid, jälgima kassaseisu, hindama kapitalivajadust ja likviidsusreserve. Lühiajaliste finantsprobleemide lahendamiseks koostatakse finantsprognoos ja lühiajaline finantsplaan, mis tuleneb prognoosist. Finantsprognoos on järgmine: Maksevahendite algseis + eeldatavad sissetulekud = vahesumma - eeldatavad väljaminekud Rahaline kate on või ei ole Järgneb rahaline tasakaalustamine ehk finantsplaani koostamine. Finantsmajanduses on kasutusel mitmesugused kindlad reeglid, mille täitmine peaks kindlustama finantsmajandusliku tasakaalu. Need reeglid põhinevad teatud kindlatel suhetel ettevõtte omandi- ja kapitalistruktuuris. Bilansi seisukohalt võttes on oluline vara ja kapitali võrdlus ja võrdsus - need on horisontaalsed finantseerimisreeglid. Horisontaalsed finantseerimisreeglid nõuavad kindlat suhet varade struktuuri ja nende finantseerimiseks kasutatava kapitalistruktuuri vahel. Kuldne finantseerimisreegel – võõrkapital võib ainult nii kaua olla seotud ettevõttevahenditega, kui kaua on ettevõttes kasutatavad selle kapitaliga muretsetud varad (kui seadmeid kasutatakse 5 aastat, ei saa nende ostmiseks kasutada kapitali, mille tagasimaksmise täh...

Majandusõpe -
148 allalaadimist
32
docx

Finantsarvestuse alused

Aktiva: 1. KÄIBEVARA  Lühiajalised  Raha finantsinvesteeringud  Nõuded ja ettemaksed  Kinnisvarainvesteeringud  Varud  Materiaalne põhivara 2. PÕHIVARA  Immateriaalne põhivara  Pikaajalised finantsinvesteeringud 3. Passiva: 4. 5. Bilansiskeem: 6. AKTIVA(VARA) PASSIVA(KOHUSTISED JA OMAKAPITAL) 7. 8. Käibevara 9. Kohustised:  Lühiajalised  Pikaajalised 10.Põhivara 11.Omakapital:  Omanike sissemakstud kapital  Reservid  Jaotamata kasum 12. BILANSIVÕRRAND: Algseis + sissetulek = väljatulek + lõppseis 13. 14. RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRI 15.Raamatupidamise sise-eeskiri on raamatupidamise korraldamiseks koostatav ettevõttesisene reeglistik. Raamatupidamise seadusest lähtuvalt sise-eeskiri:  Kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega  Reguleerib majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist  Reguleerib algdokumentide käivet ja säilitamist  Reguleerib raamatupidamisreeglite pidamist  Reguleerib tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel  Reguleerib vara ja kohustiste inventeerimist  Reguleerib raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi  Reguleerib aruande koostamise korda  Reguleerib arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises  Reguleerib raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid. 16. 17. KONTOD 18. Ko...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
173 allalaadimist
194
xlsm

Graafika VBAs

Edasi liigub vertikaa Kohale põhjani, pöörab ümber ja tõuseb v Siis pöörab horisontaalasendisse ning peale väikest pausi ilmub tor Teha ka protseduur, mis viib Juku (hüppelaua vasakusse serva) olaua vasemast servast paremale. i hüppab alla, tehes saltosid, kuni Edasi liigub vertikaalselt (pea allpool) ab ümber ja tõuseb vee peale. orisontaalasendisse ja ujub torni varju ikest pausi ilmub torni eduur, mis viib Juku algasendisse asakusse serva) Paralleelsete tegevuste kirjeldamine VBAs Lennuk, ufod ning veski ka Scratch Objektid ja andmed Protseduurid Protseduur Lend Mooduli tasemega andmed Protseduur Algseis Ufo_Pea () Lend Algse is Kukkum Tuld ine tabas aeg max_aeg 3 15.03 15 Tulista Start Protseduur Lend Protseduur Tuld Protseduur Algseis Protseduur Kukkumine Demo. Suur võidusõit Protseduurid Peaprotseduur Soida ja Kolm autot sõidavad võidu etteantud arvu ringe. Programm Tee_samm fikseerib ajad. Kasutaja saab pakkuda võitja Peaprotseduur seob objek Objektid töölehel...

Informaatika ll - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
48
doc

Äriplaani koostamine

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE Õppematerjal Äriplaan SISUKORD SISUKORD...............................................................................................................2 1. ÄRIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PÕHIMÕTTED...................................3 2. ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA KOMPONENDID.................................................5 3. ETTEVÕTTE ÄRIPLAAN......................................................................................6 3.1 KOKKUVÕTE..................................................................................................6 3.2 ETTEVÕTTE LÜHIÜLEVAADE.......................................................................8 3.3 ÄRIIDEE ISELOOMUSTUS............................................................................9 3.4 PROJEKTI KIRJELDUS...

Majandus -
36 allalaadimist
66
pdf

Luuk IDU0010 ainetöö ERP tootmine

4.4. Protsessikeskuste tööde järjekord Lisada tootmisüksused ning määrata ka toote komplekteerimise ajad, vahetada staatuseks Cerified Lisada lõpptootele Routing No ja Production BOM No. 14 Kalkuleerida välja toote hind olles kaardil: Item->Manufacturing->Calc.Standard Cost, valida All levels Lehele Invoicing tekib standard hind: 15 3. Töötajate seadistused Tootmisjuhi ja Müügijuhi seadistamine laotehingute tegemiseks Warehouse->Planning&Execution->Setup Warehouse-> Employees 16 4. Materjalide soetamine Lao algseisu loomiseks tuleb soetada varud. Kuna kaartidele on määratud, et minimaalne kogus on 15, mida peaks hoidma, siis automaatne laoseisu uuendamine peaks vajalikud kogused lattu tellima. Lao algseis 0: Lisame ostutellimuse Purchase->Planning->Purchase Orders->F3 Number 106299 Vabastan tellimuse Function->Release 17 Edasi Functions->Create Wrh Receipt Ning Posting->Post Receipt Laoseis on nüüd: Kui arve saabub kirjendame arve Posting->Post->Invoice 18 Hindasid ei ole vaja lisada, sest materjalide kaartidel on hinnad määratud. 4.1.Laoseisu automaatse uuendamise tööleht – vajaduspõhine laovarude täiendamine Manufacturing->Planning->Planning Worksheets 19 Kinnitada tellimused Function->Carry out Action Msg Ostutellimused on loodud: A...

Andmeaidad, ERP ja... -
17 allalaadimist
32
doc

Elektroonika

vedelik, mille pikad sigarikujulised molekulid on orienteeritavad *elektriväljaga *pinna töötlusega. Väikesed voolud uA, väikesed pinged <1,5V; 1-50C, külma käes aeglane reaktsioon. Algselt reag kiirus 100ms, nüüd 4ms. RGB süsteem-värviline. Kui valgustada LEDidega, siis igavene, sest enne ütleb üles luminofoorvalgustus. 3. stabiilse voolu generaator. =mitteinv Rts=Rt, It=UsisR. URt=RtIt 4. TTL: „0”-0..0,4V „1”-2,4-5V arvutustehnikas kasutusel, hea koormatavus; mitme emitteriga trans baasi ahelas asendab DTL-s dioode, kui kas või üks em maas, siis baasi vool maha 3NAND. TTL aeglane: 10ns ümberlülitus. TTLS-kiirem. T1 asemel mitu BT-i mis võivad küllastuda, so hakata aeglaselt ümber lülituma 5. lihtsaim T-trig asemel JK=1. Väljundist Q->clk, mis on langeva frondiga, LSB, MSB. Annab väljundil valeinfi kuni kõik triggerid pole ümber lülitunud. Reset-ga algseis . Pilet 6. 1. Transformaator 2. MOP-transistor indutseerkanaliga 3. Inverteeriv summaator 4. ESL 5. Loendurid 1. Passiivelement. Terasplekist või ferriidist süda. Mida väiksem, seda väiksem kasutegur. Energia->U1-trafo-U2->energia. w1-primaarmäh keerd arv, w2-sekund=> U2=U1*w2w1. Pinge muutmise vahend. Võrgupinge 50Hz 220V->efektiivväärtus(optimaalne pinge). Ampl Um=2*220=311V. Toitetrafod, helisagedustrafod(väljuntr), impulsstrafo(teleka realahutus). Sidestus võim astmete vahel. Alum ja ülem sagedus piiratud, parasiitmahtuvused. Hea-ca 100% galvaanile lahtisidestus. Ülekantav võimsus määra ülekandeteguriga. 2. Räni kristallis 2 taskut. Paisu + pinge kogub enda alla vabad el-d, n-alas tekib ühendatav kanal. Tüüritav ainult pos pingega(kuni 10V). Tekib kunstlikult n-juhtivuse kanal. Lin kasv- >küllastus, kuna õhuke, siis läbilöök 20V juures. Vältida staatilist elektrit!!. Ilma pingeta pole voo...

Elektroonika - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
5
docx

RÜHT - SELLE ARENDAMINE JA HARJUTUSVARA

Need on lihaskäävides, kõõlusorganites ja liigesekapslitest ärritusi vastu võtvad retseptorid, mis annavad informatsiooni lihaste pikkuse ja pinge ning keha asendi kohta ruumis. Kehatunnetus areneb regulaarselt kehaliste harjutustega tegeledes. Hea rühi aluseks pole mitte niivõrd lihaste absoluutne jõud, vaid hea elastsuse, piisava tugevuse ja ühtlaselt tasakaalustatult arenenud lihased. Rühiharjutuste toime sõltub sellest, kui õigesti harjutusi tehniliselt sooritatakse. Algul tuleb saavutada kontroll keha asendi üle, õpitakse kaela ja lülisammast sirutama, seejärel asetub suurem rõhk nõrgalt arenenud lihaste treenimisele, et parandada lülisamba stabiilsust ja seljalihaste vastupidavust. On vaja treenida nii õiget kehahoidu säilitavaid ehk staatilisi lihaseid kui ka liigutusi teostavaid ehk dünaamilisi lihas...

Inimese füsioloogia - Keskkool
15 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

Tabel 2 Nr. Vara Kohustused Omakapital 1 254 000.- 120 000.- 2 780 000.- 560 000.- 3 333 000.- 222 000.- 4 1 670 000.- 700 000.- 5 340 000.- -44 000.- 6 690 000.- 240 000.- 7 556 300.- 238 900.- Raamatupidamise põhivõrrandit ei tohi segi ajada bilansivõrrandiga. Bilansivõrrand väljendab üldisemat liiki seost, millest lähtutakse bilansi koostamisel: ALGSEIS + SISSETULEK = VÄLJAMINEK + LÕPPSEIS (3) ehk LÕPPSEIS = ALGSEIS + SISSETULEK – VÄLJAMINEK (4) Näiteülesanne 2: Täida tabel 3 lähtudes bilansi põhivõrrandist. 12 Tabel 3 Konto Algseis Väljaminek Sissetulek Lõppseis Kassa 45 000.- 60 000.- 30 000.- Võlad 250 000.- 200 000.- 47 000.- tarnijatele Reservkapital 0.- 30 000.- 75 000.- Materjal 89 000.- 34 600.- 26 000.- Panga...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
67 allalaadimist
4
docx

Liikumine alusahriduses

ringitamine, vibutamine); Jalgade asendid ja liigutused- tõus päkkadele, laskumine kükki, kägarasse, Soodustab liikuvuse, vastupidavuse, osavuse, julguse ja liigutuste koordinatsiooni arengut; 2 – 3 kõverdamine, sirutamine, hood ette ja taha, kõrvale; Kere liigutused- painutused, kallutused, pöörded, astased ei oska veel tõugata mõlema jalaga koos, maandutakse raskelt täistallale. Kuna pöid ei ole veel väljakujunenud, siis hüpetega tuleb olla ettevaatlik (trauma pöördpainutused. 14. MIS ON LÄHTEASEND JA KUIDAS TA JAGUNEB? Lähteasend on asend, millest algab harjutus. oht). Nii noored lapsed ei oska veel hüpata kaugust ega kõrgust. 3 – 4 aastastega Selles vanuses Algseis – seis kannad koos, varbad avatud Harkseis – seis harkisjalu sulgseis – seis suletud pöidadega lastele on jõukohased kõige kergemad hüpped ja hüplemised, sest jäsemed, kerelihased ja koordinatsioon ei ole veel küllaldaselt arenenud.Õpetada Põlvitus – asend põlvedel, jalad koos, pöiad sirutatud Põlvitus paremal (vasakul) – põlvitus paremal allavetrumist, äratõuget, õhulendu kasutades erinevaid hüplemis-ja hüppeharjutusi. 6 – 7 aastased (vasakul) põlvel, teine jalg ees tallal Toengpõlvitus – põlvitus, käed maas, käed ja jalad on kerega...

Alusharidus - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
6
docx

Sõiduauto otsasõit takistusele

Üks olulisematest on sõiduautode arv 1000 elaniku kohta. 2016. Aastal kasvas sõiduautode arv 1000 elaniku kohta 4,5% võrra. Kekmisel omas iga teine Eestis elav inimene 2016. Aasta andmetel sõiduautot. Teine oluline asjaolu on autopargi vanus. 2016. Aasta seisuga moodustavad poole Eesti autopargist üle 10 aasta vanad sõidukid ja veel üle neljandik on vanuses 6..10 aastat. Kolmandaks teguriks on liiklussagedus. 2016. Aastal kasvas põhimaanteedel nii keskmine ööpäevane liiklussagedus kui ka autorongideosakaal.1 Eesri RRLOP-is oli välja toodud Eesti halva liiklusohutusalase olukorra peamised põhjused: õigete hoiakute puudumine liiklejates ja ühiskonnas tervikuna; liiklusohutusalase tegevuse puudumine; puudulik sõidujuhtide ettevalmistamine; ebatõhus liiklusjärelvalve, suur joobes juhtide osakaal liik...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
10
docx

SIHTVÕIMLEMINE KÄTELSEISU ARENDAMISEKS

TARTU ÜLIKOOL Meditsiiniteaduste valdkond Sporditeaduste ja Füsioteraapia Instituut Liivi Hiienurm Füsioteraapia 1 a. SIHTVÕIMLEMINE KÄTELSEISU ARENDAMISEKS Referaat Tartu 2018 1 SISUKORD SISUKORD.................................................................................................................. 2 SISSEJUHATUS............................................................................................................ 2 1. KÄTELSEIS.............................................................................................................. 3 KOKKUVÕTE............................................................................................................... 9 VIIDATUD ALLIKAD...

Füsioterapeut -
4 allalaadimist
4
docx

Keskkonnakaitse iseseisev töö „Minu keskkonnakaitsealased harjumused“ 2018

09.2018 Tartu,Tuglase 7 ühiselamu üks inimene.Julia Vassina OSTMINE 1. Milliseid kaupu ja teenuseid (rühmitage! nt toit, kodukeemia, isiklikud hügieenivahendid, transport, meelelahutus, jne) Te uuringupäeval (terve päev!) tarbisite? Toit 1. Maasika Jogurtimaius(Eesti) 2. Must tee (Venemaa) 3. Võileib Täestera riisivahvlid soolata(Poolas) Sulatatud juust krevettidiga(Eesti) 4. Kapsasupp Kapsas(Eesti) Porgand(Eesti) Kartul(Eesti) Kana(Eesti) Sibul(Eesti) Paprika(Poola) 5. Barbarissimaitseline karameell(Eesti) 6. Pirnid(Prantsusmaa) 7. Pelmeenid+hapukoor(Eesti) 8. Mahl(Leedu) 9. Piimasokolaad rosinate ja hakitud sarapuupähklitega(Saksamaa) Kodukeemia 1. Nõudupesuvahend(E...

Keskkonnakaitse -
36 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest Sõna loogika näib olevat kujunenud kreeka väljendist logik¾ tscnh, mis tähendab mõtlemise või arutlemise kunsti. Kui püüda mõista, mis on loogika, siis üks võimalus on lähtuda selle sõna kasutamisviisidest tavakeeles. Eesti keelt kõneldes saab sõna loogika Kasutada erinevates tähendustes: · sündmuste, asjade või süsteemide loogika, s.o sisemine korrapära, mis võimaldab sündmustest, asjadest või süsteemidest aru saada, selleks võib olla ka millegi tööpõhimõte; · mõtlemise loogika, s.o mõtlemises esinev korrapära, mis võimaldab teha järeldusi, sh selliseid, mida varem ei teata; · teksti või jutu loogika (loogilisus), see iseloomustab lisaks mõtlemise loogikale (mida kõne väljendab) ka seda, kui süsteemselt kõnelejal õnnestub oma mõtteid väljendada;...

Matemaatika ja loogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
26 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun