Krüpto hinnad on madalad. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski! Kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"reklaammaterjalid" - 24 õppematerjali

19
doc

Äriplaan - reklaamindus

Ettevõtte üldandmed 2.Lühikokkuvõtte 3. Projektikirjeldus 4. Ruumid, seadmed ja tööjõud 5. Turg 6. Konkurents 7.Müük ja turustamine 8. Juhtimine ja personalistrateegia 9.Tootmine ja teenindamine 10. Projekti maksumus ja rahastamine 11. Projekti finants ülevaade 1. Ettevõtte üldandmed Ettevõtte nimi ja juuriidiline...

Majandus - Keskkool
913 allalaadimist
4
rtf

Ettekanne Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus Ma valisin selle teema sellepärast, et me kõik puutume iga päev kokku prügiga ja oleme ise prügi tekitajad. Mina tahan teada,kuidas kasutatakse vanapaberit. Mis on jäätmed? Jäätmed on inimtegevuses tekkinud esemed, ained, materjalid või nende jäägid, mis kuuluvad kasutusest kõrvaldamisse, näiteks esemed, millele valdaja ei leia edasist kasutam...

Majandus - Keskkool
46 allalaadimist
26
doc

Kursusetöö: Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus‏

TALLINNA MAJANDUSKOOL Sekretäri- ja ametnikutöö osakond xxxxxx xxxxx Teose vaba kasutamine ja selle rikkumisega kaasnev vastutus Kursusetöö Juhendaja:...

Õigusteadus - Kutsekool
104 allalaadimist
27
doc

Klienditeenindus

Loe materjal läbi. 2. Too välja teenindajale vajalikud positiivsed omadused. 3. Too välja, milliseid soovitusi antakse teenindamise parandamiseks. 4. Mida loetaks headeks külgedeks telefoniteeninduses, milliseid halbadeks külgedeks? 5. Mida loetakse klienditeeninduses suuremateks vigadeks? 6. Mida võiksid enda jaoks arvesse võtta?...

Sotsiaaltöö - Kutsekool
135 allalaadimist
4
docx

Olmejäätmed

OLMEJÄÄTMED µ µµ 12 Mida nimetatakse jäätmeks? Inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud ained, esemed või nende jäägid. Jäätmed võivad osutuda mingis teises kohas kasulikeks, näiteks orgaanilisi olmejäätmeid saab edukalt kasutada kompostimisel või pakendeid/pabereid saab kasutada näiteks wc-paberi tegemiseks. Mis on olmejäätmed?...

Keskkond - Keskkool
27 allalaadimist
7
odt

Jäätmekäitlus

3 Prügiveo reeglid..........................................................................................................................3 Kuidas prügi sorteerida?...

Puhastusteenindus - Kutsekool
41 allalaadimist
10
pptx

Pakendite sorteerimine

Pakendid ja nende sorteerimine Mis on pakend? Pakend on plastikust, klaasist, pappist, paberist, metallist, puidust või teistest materjalidest valmistatud toode mida kasutatakasse toodete säilitamiseks, hoidmiseks, pakendamiseks jne. Pakendite sorteerimine Pakendid tuleb sortida 4 liiki: 1. Paber ja papp Paberist ja papist pakendid tuleb viia konteinerisse, mis on m...

Tööõpetus - Põhikool
17 allalaadimist
7
docx

Töökeskkonna ohutus - tööhügieen, jäätmed, keskkond

Mikroorganismide paljunemist mõjutavad tegurid · Tööruumide üldine puhtus/hügieen · Tööolmeruumide hügieen · Puhastamise sagedus · Puhastusvahendi keemiline aktiivsus · Lemmikloomad/koduloomad · Temperatuur · Niiskus · Hallitus · Valed jäätmekäitluse põhimõtted Tööhügieen Bioloogilise ohuteguri puhul: 1) Tuleb keelata söömine ja joomine bioloogilistest ohuteguritest mõjut...

Tööohutus - Kutsekool
82 allalaadimist
14
doc

Suhtekorralduse konspekt

Avalikud suhted on organisatsiooni suhted teiste organisatsioonidega, sihtgruppidega või kõige laiemalt avalikkusega üldse, mille abil teadvustatakse neile organisatsiooni poliitikat, eesmärke jms. Avalike suhete alal töötajat nimetatakse suhtekorraldajaks või avalike suhete korraldajaks. Avalike suhete alal on vaja: · Plaanimisoskust · Strateegia kujundamise aluste tundmist · Praktilisi...

Suhtluskorraldus - Eesti Mereakadeemia
28 allalaadimist
10
doc

Strateegilise juhtimise konspekt

kontrolltööks 1. Strateegilise juhtimise olemus Edukate ettevõtete edu tugineb alati heale ja läbimõeldud strateegiale. Ettevõtte strateegiline juhtimine seisneb strateegia väljatöötamises, elluviimises, kontrollimises ja hindamises. Strateegia väljatöötamisele eelneb tavaliselt ettevõtte välis- ja sisekeskkonna analüüs. Mõneti võib strateegiat käsitleda k...

Strateegiline juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
229 allalaadimist
4
docx

Kodus tekkivad jäätmed ja nende utiliseerimine.

KODUS TEKKIVAD JÄÄTMED JA NENDE UTILISEERIMINE SISUKORD · Sissejuhatus......................................................lk 3 · Kodus tekkivad jäätmed...................................lk4 · Jäätmete utiliseerimine.....................................lk5 SISSEJUHATUS · Kodumajapidamise...

Keskkonna õpetus - Kutsekool
9 allalaadimist
10
docx

Jäätmekäitlus

Igasugune tarbimine eeldab ka rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda . Ei ole sellist inimest, kes jäätmeid ei tekitaks. Tavainimese kokkupu...

Töökeskond -
12 allalaadimist
4
docx

Frantsiisleping

Frantsiisilepingu mõiste Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele ja oskusteabele. Frantsiisileping on eelduslikult tasuline leping ja praktik...

Riigiõigused - Tallinna Majanduskool
8 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

Uido Truija LEPINGUTE KOGUMIK p r a k t i l i n e k ä s i r a a m a t I Estada 1 2002 2 SISUKORD Agendileping Maaklerileping Litsentsileping Garantiikiri...

Õigus -
113 allalaadimist
9
rtf

PAKENDID JA PAKENDIRINGLUSE KORRALDAMINE TOITLUSTUSETTEVÕTTES

Pakendid ei ole pestud (võivad olla). Kui pakend ei vasta tagastusnõuetele, siis tuleb pakend panna pakendikonteinerisse. Konteinerisse sobivad pakendid Pane vastavasse konteinerisse pakendid tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult. Nii saad Sina aidata kaasa tõhusale pakendijäätmete taaskasutamisele. PABERI JA PAPI KONTEINERISSE SOBIVAD: Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid , paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, ilma kaaneta raamatud Pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberkotid jm. puhtad paberpakendid SEGAPAKENDI KONTEINERISSE SOBIVAD: Plastpakend: Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid Kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid Plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpakendid Metallpakend: toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -kor...

Toit ja toitumine - Kutsekool
5 allalaadimist
8
docx

Prügi sorteerimise juhend

Seetõttu tuleks valida sobiva suurusega konteiner (eramajade puhul on lubatud kasutada jäätmekotti), mis vastaks tekkivate jäätmete hulgale. Kuidas prügi sorteerida? Paber ja kartong Pilt 1. Paberi ja kartongi mahutisse tuleb panna:  Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid ;  Vihikud, trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;  Ümbrikud, kaanteta raamatud;  Pappkastid ja -karbid, paberkotid jms puhtad paberpakendid.  Paberi ja papi konteinerisse ei tohi panna:  Määrdunud või vettinud paberit ja pappi;  Majapidamispaberit;  Kasutatud pabernõusid;  Kartongist joogipakendeid, kilet;  Foolium- ja kopeerpaberit. NB!...

Keskkond ja jäätmemajandus -
6 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

2 Strateegilise juhtimise olemus......................................................................................................2 Strateegilise juhtimise ajalugu...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
22
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

 Telefoniturundus - turundajad helistavad selleks välja valitud (või juhuslikele) telefoninumbritele.  e-turundus - sealhulgas rämpspost, mis on oma esinemissageduselt telefoniturundusest praeguseks möödunud.  postkastidesse pistetavad reklaammaterjalid , pakendisisesed reklaamlipikud, ajakirjad, ajalehed, raadio, televisioon, e-post, internetibännerid, maksa- klikkides-reklaamid, stendid, reklaamid liiklusvahendites jms 25. Müügitoetus on peamiselt lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks tehtavad turundustegevused, mis stimuleerivad kliente ostma või müügikanali liikmeid müüma. Tegevus, mille abil püütakse lühiajaliselt suu...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
25 allalaadimist
6
docx

TURUNDUSE ALUSED EKSAMIKÜSIMUSTE VASTUSED

Selgita mis on 4P? - Turundusmeetmestik, mis sisaldab 4P'd ehk toode (Product), jaotus/müügikoht (Place), hind (Price) ja edustus (Promotion). 2. Selgita mis on 7P? - Turundusmeetmestik, kus peale 4P tunnustele on ka inimesed (People), protsess (Process) ja füüsiline tõestus (Physical evidence). 3. Mis on turundus? (mit...

Turunduskommunikatsioon -
24 allalaadimist
24
ppt

Noored Kotkad - Kaitseliidu eriorganisatsioon

Noored Kotkad Kaitseliidu eriorganisatsioon Tervitus Kolm sõrme: Isamaa armastus Ligimese armastus Seaduste täitmine Väike sõrm tähistab isiklike huve Pöial sümboliseerib ühiskond Noored Kotkad ... ... on Kaitseliidu skautlik noorteorganisatsioon, mis asutati Kaitseliidu Vanematekogu otsusega 27. mail 1930. aastal. 1940ndal organisatsioon li...

Riigikaitse - Keskkool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun