Facebook Like

Otsingule "puistetihedus" leiti 48 faili

15
doc

Ehitusmaterjalide laboriaruanne

1 MATERJALIDE TIHEDUSE, NÄIVTIHEDUSE, TÜHIKLIKKUSE MÄÄRAMINE 1. Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine Materjali tiheduseks nimetatakse loomuliku struktuuriga materjali (koos pooride ja tühemikega) mahuühiku massi. Ehitusmaterjalide tihedus 0 määratakse keha massi ja mahu suhtena [kg/m3], Valem 1: 0 = G/V0 *1000 [Valem 1.] kus G - proovikeha mass õhus [g] V0 ­ proov...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
115 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid labor 3.

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , terade tiheduse, tühiklikkuse, terastilikuse koostise ja huumusesisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Terasuuruse jaotus on liival 0,05-5 mm. (a) 3. Kasutatud töövahendid erinevad sõelad liiva sõelumiseks, kaal katseproovide kaalumiseks...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 4.

Töö eesmärk Katsetava killustiku puistetiheduse , näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine killustiku muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse peamiselt kivi lõhkamise v...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
7
doc

Plastifikaatori mõju betoonile

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Betooniõpetus Laboratoorne töö nr 2 2007/8 PLASTIFIKAATORI MÕJU BETOONILE Õpperühm: EAEI-61 Üliõpilase nimi: Matrikli nr: Esitatud: 24.04.2008 Õppejõud: Tanel Tuisk Kaitstud: Töö eesmärk: Selgitada plastifikaatori mõju betoonisegu töödeldavusele ja veevaja...

Betooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
167 allalaadimist
5
doc

Piimapulbrite ja konservide kordamisküsimuste vastused

Milliseid piimatooteid nimetatakse piimakonservideks? Piimakonservideks nimetatakse selliseid piimatooteid, mille säilivusaeg on pikk ka temperatuuril üle 0oC. 2. Nimeta vähemalt 4 piimakonservidele või nende tootmisele iseloomulikku tunnust? · Pikk säilivusaeg · Suur energiamahukus · Võimalus ära kasutada sekundaartoodet · Suur toorainevajadus/tootmise sesoonsus 3. Kuidas jaotatakse...

Piimatoodete tehnoloogia - Eesti Maaülikool
101 allalaadimist
64
pdf

Ehitusmaterjalide praktikumide kogum

Teistekslahte[dmetekson tootjapoolneiofomElsioon: tootnisprolsessism?iiiratud betoonisurvetuge!,usehajuvus(standardhiilve),kasutataealsemendiliikja aktiivsus (survetugelus),kasutatavatetaitenaterjalidehinrang (sealhulgasliiva ja killutiku puistetihedusedning absoluuaedtiheduse4jamedaEitemaledali lera Uleminem66de). tagamisekson vajalik keskminesurvetugevus.Vastavalt Betoonisurvetugevusklassi EVS-EN 206-l:2002 ,,BETOON.Osa l: Spaifilseriming toimi'ms, tootnine ja vastarus"on nomtugevusetagamiseks jalik tingmus l; > fi + 1,48o, kus 'l fc. - ndutavbetoodkeskmine survetugevus r...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
354 allalaadimist
8
doc

Ehitusmaterjalid

[MPa] RT = 32,5 [MPa] A = 0,60 W = 1 (26,88 (0,60 * 32,5) + 0,5) = 0,53 Valem 3: T=VW T – tsemendisisaldus 1 m3 betoonisegus [kgm3] V – veesisaldus 1 m3 betoonisegus [kgm3] W – vesitsementtegur Arvutus: V = 165 [kgm3] W = 0,53 T = 165 0,53 = 311,3 [kgm3] Valem 4: TK = 1 – (ρOpK ρOK) TK – killustiku tühiklikkus ρOpK – killustiku puistetihedus [kgm3] ρOK – killustiku näivtihedus [kgm3] Arvututs: ρOpK = 1380 [kgm3] ρOK = 2600 [kgm3] TK = 1 – 1380 2600 = 0,47 Valem 5: K = 1 ( TK * α ρOpK + 1 ρOK) K – killustikusisaldus 1 m3 betoonisegus [kgm3] TK – killustiku tühiklikkus ρOpK – killustiku puistetihedus [kgm3] ρOK – killustiku näivtihedus [kgm3] α – mördi ülehulgategur Arvutus: TK...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
14
docx

Laboratoorsed tööd

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING LABORATOORSED TÖÖD Õppeaines: Ehitusmaterjalid Ehitusteaduskond Õpperühm: Juhendaja:...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
20
doc

SOOJUSISOLATSIOONIMATERJAL KIVIVILL

Tallinna Tehnikaülikool Ehitusteaduskond Ehitustootluse instituut SOOJUSISOLATSIOONIMATERJAL KIVIVILL Referaat Tallinn 2010 1 Standardikohane klassifikatsioon.........................................................................................2 2 Tootjad...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
151 allalaadimist
16
docx

Ehitusmaterjalide konspekt

1.Ehitusmaterjalide klassifikatsioonid Ehitusmaterjalide klassifitseerimine on vajalik, et tootmise, töötlemise või kasutamise eesmärgil koondada ühesuguseid materjale gruppidesse, määrata nende iseloomustamiseks vajalikud näitajad ja võrrelda neid omavahel. Klassifikatsiooni alusel on võimalik valida materjaligrupile sobivad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad. Ehitusmaterjalide klassifitseerimine võib...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
236 allalaadimist
17
docx

Silikaat

Tartu Kutsehariduskeskus AS Silikaat tooted Iseseisev töö Koostaja:Kadri Braun(EV110) Juhendaja:Tarmo Rand...

Ehitus alused - Kutsekool
49 allalaadimist
12
docx

Mat. labori aruanne

Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI 12 Tallinn 2011 1 KATSE Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine Ehitusmaterjalide tiheduse yo määratakse keha massi ja mahu suhtena [ kus: G - proovikeha mass õhus [g]...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
54 allalaadimist
11
docx

Ehitusmaterjalide labori aruanne

Ehitusmaterjalide labori aruanne Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI12 Õppejõud: lektor Sirle Künnapas 2011 Töö nr 1. Materjalide tiheduse, näivtiheduse ja tühiklikkuse määramine. 1.Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine 1.Töö ülesanne Antud proovikehade tiheduse määramine. 2.Töö käik · Mõõdan proovikehad · Kaalun proovikehad...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
71 allalaadimist
1
docx

Tehnomaterjalide töö

Esmene metall oli kuld. See on pehme ja hea töödelda,samuti leidus seda looduses.Edasi suurenes ka hõbeda,pronksi ja raua kasutus.Metallide kasutamine on järjest suurema protsendi võtnud ning selle hiigelaeg oli 1940-1980, sellel ajal kastuati keraamikat ja plaste väga vähe. Alates 20.sajandi teisest poolest ha...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
78 allalaadimist
13
docx

Betooniõpetus I praktikum

Normaalbetooni koostise arvutamine, tsemendi tüübi mõju betooni omadustele ja betooni statistiline kontroll 1.1. Töö eesmärk · Leida arvutuslikult selline materjalide vahekord segus, mis garanteeriks nõutava betooni tugevuse konstruktsioonis vastavuses olemasolevate tehnoloogiliste võimalustega; · selgitada erinevate tsementi...

Betooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
167 allalaadimist
6
rtf

Betooniõpetuse II praktikum, valmis töö

Töö eesmärk: Selgitada plastifikaatori mõju betoonisegu töödelda vusele ja veevajadusele, betoonisegu ja kivistunud betooni tihedusele, betooni painde- ja survetugevusele. Kasutatavad materjalid: Portlandtsement CEMI 42,5; "Kiiu" karjääri looduslik liiv; joogivesi; pl...

Betooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
4
docx

Tehnomaterjalide kontrolltöö

Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused. Pöörata erilist tähelepanu metallide kasutamisele ja selle muutusele. 2. Metallide ja sulamite liigitus: tiheduse, sulamistemperatuuri, keemilise aktiivsuse järgi. 1) kergmetalllid ja -sulamid (light metals and alloys) tihedusega <5000 kg/m³. Nt. Liitium, berullium, magneesium, alumiinium jt. 2) raskemetallid ja -sulamid (heavy metal...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
138 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , terade tiheduse, tühiklikkuse, niiskusesisalduse ja terastikulise koostise määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv on peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina. Liivas on põhiline silikaatne komponent SiO2 ­ 90%, peale selle R2O2 ­ 3,5%,...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
255 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 4 - killustiku katsetamine

Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse määramine, terade tiheduse määramine, tühiklikkuse arvutamine, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ning killustiku tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katse sooritati killustikuga. 3. Killustiku lähtematerjalid ja saamine Killustikku saadakse purustamise teel paekivist. 4. Killustiku kasutusalad Kill...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
202 allalaadimist
7
docx

Ehitusmaterjalid Killustiku uurimine

Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse , terade tiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ja tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Killustik ­ on sõmer mehaaniline sete 2.1 Kasutatud töövahendid Erinevad silindrikujulised anumad ­ puistetiheduse määramiseks, muljumiskindluse määramiseks Anum mahuga 10 liitrit ­ puistetiheduse määramisek...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun