Otsingule "makromajandus" leiti 62 faili

makromajandus – uurib rahvamajandust kui terviksüsteemi riigi, piirkonna või globaaltasandil
2
docx

Makromajandus

Makromajandus . · Rahvamajndusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtted, valitsus, välissektor) vahelisi seoseid; · Ka: õpetus majanduse üldisest tasakaalust. Hind(juuksur) 3 -- 0,3- 1000 2009 aeg...

Majandus - Keskkool
80 allalaadimist
3
odt

ĂśHISKOND ''Makromajandus''

Millised on tootmistegurid/ressursid? Too konkreetsed näited ressursside kohta. 1. MAA - looduslikud ressursid (kliima, maa ja maavarad) 2. INIMKAPITAL ­ tööjõud, ettevõtlikkus (rahva arv, haridustase ja kogemused, motivatsioon jne) 3. KAPITAL - a) Reaalkapital ­ toodete valmistamiseks vajalikud masinad, tehased jne b) Finantskapital ­...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
14 allalaadimist
3
doc

Makromajandus prognoosid

Makromajandus prognoosid Järgnev tekst peatub Eesti makromajanduses toimuvatel muudatustel järgnevatel aastatel ning põhilisteks märksõnadeks saavad olema majanduskasv, mis hetkel küll kõlab negatiivses toonis, kuid juba 2010 aastal võib oodata positiivset näitajat(Joonis 1). Oma koha on kindlalt sisse võtnud inflatsioon, mis määrab paljuski meie igapäevaelu. Peatume ka tööjõ...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
8
doc

Maailma makromajandus

GEOGRAAFIA Maailma makromajandus Majadustegevust mõjutavad tegurid: 1. Looduslik keskkond 2. Kultuuriline tagamaa 3. Tehnoloogilised võimalused 4. Tööjõu haridustase 5. Riigi poliitilised otsusesd Tänapäeva majandusele iseloomulikud jooned: 1. Globaliseerumine 2. Väga aktiivne rahvusvaheline majandus 3. Tööjõu aktiive liikumine...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
6
odt

Makromajandus analĂĽĂĽs

Milline on tänane Eesti majanduspoliitiline keskkond ja kuidas see mõjutab logistika valdkonna ettevõtteid Poliitiline keskkond - Eesti poliitiline olukord on valitsuste vahetumisest hoolimata olnud suhteliselt stabiilne ning välis- ja majanduspoliitika järjepidev. Poliitilises keskkonnas võetakse aeg- ajalt ette seadusemuudatusi, mis avaldavad märkimisväärset mõju ettevõtetele. Seaduste ja muude regulatsioonide muutumine puudub sageli j...

Makroökonoomia - Kutsekool
2 allalaadimist
1
doc

Majandusarengu planeerimine – makromajanduspoliitika

Majandusarengu planeerimine ­ makromajanduspoliitika Riigi funktsioonid majandusse sekkumisel: kehtestab seadused ja reeglid , mis määravad ettevõtete ja majapidamiste käitumiskeskkonna toodab valitud kaupu ja teenuseid , mida ta pakub majapidamistele ja ettevõtetele tagada kodanike sotsiaalne ja majanduslik heaolu muudab sissetulekute jaotu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
65 allalaadimist
4
docx

Majanduslik stabiilsus

Majanduslik stabiilsus · Turg ja majandus tervikuna toimivad kõige effektiivsemalt tasakaalustatud seisundis. · Turu üldine tasakaal- nõutav kauba/tegurite kogus vastab pakutavale kgusele. · Iga ühiskond loob endale oma majandussüsteemi, mis lähtub kindlatest printsiipidest. · Moodustub toimivate seadustega majanduskeskond, mida kujundab majanduspoliitika. Ühiskonnas lo...

Majandus - Keskkool
29 allalaadimist
24
docx

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE

september 2011 KT'd: 17.10 5.12 Eamets "Sissejuhatus majandusteooriasse" Teadus annab inimestele tõeseid teadmisi. Tõesed on kõik väited, millel pole mõistlikke põhjendatud vastuväiteid. Absoluutsed tõed ­ Päike paistab. majanduses absoluutseid tõdesid pm ei ole. Suhtelised tõed ­ peaaegu kõik tõed majanduses Hüpotees ­ öeldakse, et miski on tõde kindlatel tingim...

Majandus - Tartu Ăślikool
340 allalaadimist
66
ppt

Majanduse arvestuse koradmine 10.klass

Majanduse arvestuse kordamisküsimustik Liisa Aavik 10c Mis on majandusteadus? · Sotsiaalteadus · Uurib seda, kuidas inimesed tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks. Miks on majandus sotsiaalteadus? · Sest hõlmab inimkäitumise uurimist. · Teaduseks saab se...

Majandus - Keskkool
51 allalaadimist
4
doc

Essee haridusinvesteeringute väärtusest

aasta eelarve konsolideeritud tulude mahuks on 6,1 mld eurot ja kulude mahuks 6,57 mld eurot. Hariduse valdkonnale suunatakse riigieelarvest 2012. aastal 700,8 mln eurot, mis moodustab eelarve kogukuludest 10,7%. Hariduse kuludest on suuremad kõrghariduse valdkonna kulud summas 153,8 mln eurot, kutsehariduse kulud 110 mln eurot, haridustoetused k...

Majandus - Tartu Ăślikool
23 allalaadimist
6
doc

Tervisekindlustus. Kas avalik või erasektor ?

Kas avalik või erasektor ? Eesti Vabariigi 2012. aasta riigieelarve konsolideeritud tulude mahuks on 6,1 mld eurot ja kulude mahuks 6,57 mld eurot. Tervishoiu valdkond moodustab 12,96% kogukuludest ning 2012. aastal planeeritakse valdkonna kuludeks 855,7 mln eurot. Võrreldes 2011. aastaga kasvavad kulud 56,7 mln eurot. Kasv on tingitud riiklike ravikindlustuse kulude suurenemi...

Majandus - Tartu Ăślikool
27 allalaadimist
39
pdf

Loeng 3 - Makromajanduslikud mudelid

Makromajanduslikud mudelid Ringlusvoolu mudel Tööjõud Töötasu Tööt Q Firmad Majapidamised E Raha kauba eest...

Matemaatika -
19 allalaadimist
10
ppt

Lõuna-Aafrika Vabariigi majandusesitlus

Lõuna-Aafrika Vabariik Üldiselt Pindala: 1 219 090 km² Rahvaarv: 48 810 427 Pealinn: Pretoria Riigikord: presidentaalne vabariik Riigikeeled: afrikaani, inglise, svaasi, pedi, sotho, tsvana, venda, suulu, tsonga, koosa ja ndebele President Jacob Zuma Sündinud 12. aprillil 1942 SKT SKT (...

Makroökonoomia - Keskkool
5 allalaadimist
4
docx

Arvestustest 1.1

Nappus on olukord, mille puhul: a. Vajadused ületavad neid rahuldavaid ressursse b. Inimesed on vaesed c. On millestki puudu d. Midagi on ära raisatud 2. „Ceteris paribus“ tähendab: a. Võrdne juurdepääs ühiskondlikule transpordile b. Kõike silmas pidades c. Muude tingimuste samaks jäämist d. Hoides kõik konstantsena 3. Kui turud on efektiivsed, siis: a. On tegemist võrdsusega...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
42 allalaadimist
6
docx

Ühiskonnaõpetuse kontrolltöö vastused: MAJANDUS

Millised on tootmistegurid ehk tootmisressursid? – Loodusressursid (maa, maavarad, mets, veevarud); inimressursid (tööjõud); kapitaliressursid (tööriistad, hooned, rahalised vahendid); ettevõtlikkus (oskus kolme esimest tegurit kasumlikult kombineerida); 2. Miks on majandustegevuses kasutatavad ressurs...

Ăśhiskond - Keskkool
13 allalaadimist
8
doc

10.klassi majandus eksami konspekt

Sissejuhatus majandusse, mikro. ­ ja makromajandus , kasulikkuseteooria, alternatiivkulud, valikud, tootmisvõimaluste kõver, turumajanduse lihtsustatud mudel, Ceteus Paribus Sissejuhatus majandusse: Ressursid on põhielemendid tootmiseks (maa ­ maavarad, puit jne; töö ­ tööjõud). Firmade alustamiseks ja juhtimiseks oleks va...

Majandus - Keskkool
241 allalaadimist
2
txt

Majanduspoliitika

Otsesed ekspordisubsiidiumid-lisatasud,mille saab ettevtte riigilt vljaveo eest 2.Kaudsed subsiidiumid-maksusoodustused,madalama intressiga laenud vljaveetavate kaupade tootmises jne. 3.Korrigeerivad tollimaksud Majanduspoliitikat vib klassifitseerida ka sektorite jrgi. 1.Primaarne sektor(pllumajandus) 2.Sekundaarne sektor(tstus) 3.Tertsioorsektor(sisekaubandus) Mikromajandus,Makromajandus FINANTSTURU FUNKTSIOONID 1.Ettevte,ksikisik-tarbib vhem,kui teenib-sstja 2.Ettevte,ksikisik-tarbib rohkem,kui teenib-laenaja Finantsturg on vahendaja,kes kiirendab sstjate vabade rahade judmist laenajateni. Laenaja saab vlakirja,mis kohustab kindlaks thtajaks raha koos protsentidega tagasi maksma. Sellega on tekkinud vrtpaber. Omandireformd ja phieesmrgid Eesti vabariigi omandireformi philised valdkonnad 1.Maareform maa tagastamine...

Majandus - Kutsekool
79 allalaadimist
15
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

09.027) 1. Majandusteooria metodoloogilised alused Mikroökonoomikas eeldatakse, et majandussubkektid on sõltumatud ning nende individuaalsetest valikutest tulenevad üldised seaduspärasused. Majandusteooria, mikroökonoomika, makroökonoomika, majandusmudel, homo oeconomicus, majandussubjektid, majandussektorid, valiku-...

Majandus - Tartu Ăślikool
863 allalaadimist
2
doc

Avalik haldus ehk valitsemine

5-4.6 avalik haldus ehk valitsemine MAJANDUSPOLIITIKA HALDAMINE EHK ADMINISTREERIMINE = seaduste elluviimine. Majandus on ühiskonna alus, heh. Tootmiseks vaja ressursse, nt loodusvarad Suur bürokraatia, ametnikkond. Omavalitsused. (põlevkivi, turvas, puit, liiv), tööjõud ja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
130 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

"Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) · Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond o Juh...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
866 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto