Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Add link

Exceli arvestus - sarnased materjalid

koosta, koostage, tulumaks, aktsia, valuuta, dala, turniiritabel, exceli, korrutustabel, kurss, rein, neljap, kask, dalap, fauna, tabelid, flora, vaher, lepp, rgus, kuusk, unapuu
91
doc

Exeli õpetus

... 5 6 Microsoft Excel on tabelarvutusprogramm, mis võimaldab koostada kõikvõimalikke tabeleid ja diagramme, vormistada andmeid nendes ning illustreerida värvide ja piltidega. Kui käivitate Exceli, on teie ees suur tühi ruudustik. Ülaservas on tähed ja vasakus servas ülevalt alla on numbrid. Allservas on lehesakid Leht1, Leht2 jne. Töö alustamine Võimalusi on selleks mitu, millest enamik erineb teistest siiski ainult nüansside poolest. 1. Klõpsutame nupul Start, 2. ...

Informaatika - Keskkool
191 allalaadimist
11
pptx

Exceli kasutusjuhend

Microsoft Exceli kasutusjuhend (Ees ja Perekonna nimi) Järvamaa Kutsehariduskeskus 13.01.2016 MS Excel · Tabelarvutusprogramm Excel on mõeldud kõikvõimalike tabelite tegemiseks ja neid tabeleid illustreerivate diagrammide koostamiseks. Samuti on Excelis v...

Tekstitöötlus - Kutsekool
6 allalaadimist
8
docx

Exceli valemid

Exceli valemid Lahtri sisuks on kas arv, tekst, tõeväärtus või valem valem algab võrdlusmärgiga valemis saab kasutada tavalisi aritmeetilisi tehteid ja Exceli funktsioone Lahtri aadress – veeru tähis+rea number Suhteline aadress muutub valemi kopeerimisel Abs...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikakõrgkool
34 allalaadimist
4
docx

Exceli valemid

Exceli valemid Lahtri sisuks on kas arv, tekst, tõeväärtus või valem valem algab võrdlusmärgiga valemis saab kasutada tavalisi aritmeetilisi tehteid ja Exceli funktsioone Lahtri aadress ­ veeru tähis+rea number Suhteline aadress muutub valemi kopeerimisel Absoluutne...

Informaatika -
4 allalaadimist
4
docx

Exceli valemid

Exceli valemid Lahtri sisuks on kas arv, tekst, tõeväärtus või valem valem algab võrdlusmärgiga valemis saab kasutada tavalisi aritmeetilisi tehteid ja Exceli funktsioone Lahtri aadress ­ veeru tähis+rea number Suhteline aadress muutub valemi kopeerimisel Absoluutne...

Andmetöötlus -
3 allalaadimist
23
docx

Rahanduse arvestus

Rahanduse arvestus 1. Millised on rahanduse tekkimise eeltingimused? 1) peab olema riik 2) kaubalis- rahalised suhted peavad olema valitsevad 2. Rahanduse mõiste · Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhe...

Rahanduse alused -
71 allalaadimist
5
docx

Omakapitali arvestus

Omakapitali arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Omakapitali arvestuse korraldus 3 Dividendide arvestus 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: ·tead omakapitali struktuuri; ·tead Äriseadustikust tulenevaid nõudeid omakapitalile; ·oskad koostada omakapitali arvestamisega seotud lausendeid; ·t...

Majandus - Kutsekool
37 allalaadimist
77
xls

Valemid lahendatud

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Andmed ja valemid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud J. Vilipõld Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid MASB11 Harjutused Andmete tüübid Excelis Valemid ja avaldised Funktsioonid Arvandmed, -avaldised ja -funktsioonid Aadressite ja nimede kasutamine valemites Arvavaldised - tehete prioriteedid, funktsioonid Minirakendus "Detailike" - ülesande püstitus Minirakendus "Detailike" - aadresside kasutamine Minirakendus "Detailike" - nim...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
235 allalaadimist
53
xls

Informaatika

...Informaatikainstituut Tõõ Detail Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud Vilipõld Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid MASB-11 Detail Ülesande püstitus Analüüs, skeem, valemid Materjalid Värvid Detail. Exceli valemid Funktsioon INDEX Tabel Korterid Funktsioon MATCH VBA funktsioon Otsi_Nr Funktsioonide INDEX ja MATCH kooskasutus Funktsioon VLOOKUP Detail. Kasutaja funktsioonid Detail. VBA funktsioonid ruumala ja täispindala leidmiseks VBA funktsioonid otsimiseks paralleelsetest vektoritest ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
30
xls

Exceli näidisülesanded erinevad.

... Füüsiline Füüsilinegraafika graafika Sotsiaalne Sotsiaalnegraafika graafika lipoes blipoes Laenukustutustabel Laenukustutustabel Palgaarvestus Palgaarvestus ud alud Toiduainete Toiduainetemüügid müügid Risttahukas Risttahukas fika afika Emotsionaalne Emotsionaalnegraafika ...

Arvuti õpetus - Põhikool
132 allalaadimist
47
docx

Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus

... suurt intressi tuleb sellelt summalt maksta kui arvestuste aluseks on tegelik/365 ning 30/360 arvestus. Intressisumma saab avaldada järgmisest valemist: It = K0 x r x t. a) Kui aluseks on tegelik/365 päeva, siis tegelik päevade arv on võimalik lihtsalt loendada või excelis hilisemast kuupäevast varasema lahutades. Excelis saame päevade arvuks 248. Seega Intressikulu = 10 000 x 11% x (248/365) = 747.40 eurot b) Kui aluseks on 30/360 arvestus, siis üks võimalus on loendada päevi selliselt, et 17. maiks on möödunud 30päeva, 17. juuniks 60 päeva (ehk 2 k...

Majandus -
70 allalaadimist
31
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...sisestab ka lattu sissetuleku. Kõik materjalide ja kaupade ostuarved kontrollib ja kinnitab raamatupidamises juhataja. Müügiarvete sisestamisel kantakse kaubad kuluks FIFO meetodil. Laojääkide ja inventuuride eest vastutab ettevõtte juhataja. Kauba liikumist peab juhataja Exceli tabelis, kus ta kajastab kauba sissetulekud ostuarvete alusel, kauba väljaminekud müükide ja mahakandmisaktide alusel ning kabajäägid. Kord aastas 1. novembril toimub korraline inventuur, mille viib läbi 2-liikmeline komisjon koosseisus: juhatuse liige ja Euro Accountig OÜ raamatupidaja. Inventuuri käigu...

Raamatupidamine - Kutsekool
1085 allalaadimist
75
xls

Exeli valemid

Harjutus 1 Koosta valemid vastuste veergudesse Vastus Vastus 45 + 45 = 90 45 * 5 = 225 45 - 15 = 95 + 82 = 177 95 * 9 = 855 82 - 43 = 16 + 57 = 73 ...

Arvuti õpetus - Kutsekool
33 allalaadimist
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...seks: kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid. Aruandvate isikute poolt tehtud operatsioonide dokumenteerimiseks: avansiaruanded, lähetuse aruanded, jms. Klientidega arvelduste dokumenteerimiseks: arved, makseteatised, jms. Palgaarvelduste dokumenteerimiseks: Exceli palgalehed, isikukonto kaardid. Muude operatsioonide ja paranduslausendite vormistamiseks: memoriaalorderid, raamatupidamise õiendid, jne. Majandustehingu dokumenteerib ja allkirjastab antud toimingu volitatud esindaja. Luba majandustehingute sooritamiseks antakse osaühingu juhatuse poolt era...

Raamatupidamine - Kutsekool
1766 allalaadimist
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...seks: kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid. Aruandvate isikute poolt tehtud operatsioonide dokumenteerimiseks: avansiaruanded, lähetuse aruanded, jms. Klientidega arvelduste dokumenteerimiseks: arved, makseteatised, jms. Palgaarvelduste dokumenteerimiseks: Exceli palgalehed, isikukonto kaardid. Muude operatsioonide ja paranduslausendite vormistamiseks: memoriaalorderid, raamatupidamise õiendid, jne. Majandustehingu dokumenteerib ja allkirjastab antud toimingu volitatud esindaja. Luba majandustehingute sooritamiseks antakse osaühingu juhatuse poolt era...

Raamatupidamine - Kutsekool
785 allalaadimist
33
pdf

Finantsjuhtimine: Pangandus

...4 398 12 4 442 44 4 398 0 Arvutifunktsioonide abil on võimalik leida ka otse mingi perioodi intress ja põhisumma ning nende kumulatiivsed väärtused. Kui on vaja teada, kui suur on näiteks 6. perioodi põhisumma tagasimakse, tuleks kasutada Exceli funktsiooni PPMT (vt joonis 9.2). Perioodi intressimakse saab leida arvutifunktsiooniga IPMT. Leiame järgnevalt 6. perioodi intressimakse (vt joonis 9.3). Arvutifunktsiooni abil on võimalik leida ka mingi perioodi laenu põhiosamaksete summa. Selleks kasutatakse arvutifunktsiooni CUMPRINC. Kui s...

Finantsjuhtimine - Tallinna Ülikool
196 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... kaupade paigutamise plaan käsitsi. Väikestes ladudes on võimalik kirjeldada iga tooteartikli tarvis selle ainuvõimalikud või eelistatud hoiukohad Exceli tabelis. Kui infosüsteem ei võimalda hoiukohtadele paigutamise lehte koos toote- ja hoiukohtade infoga printida, tuleb kasutada omavalmistatud dokumendivormi (tabe- lit), millele saab märkid...

Logistika alused - Kutsekool
437 allalaadimist
180
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Tabelid 2. Andmeloendid"

...dmebaasi tabel, on korrapärane tabel, mille kõikide rividel (ridadel) on ühesugune struktuur. Iga rivi sisaldab ühe objekti omadusi, igas veerus on ühe omaduse väärtused. Rivisid nimetatakse kirjeteks (record), veerge - väljadeks (fields) Taoliste tabelite jaoks on Excelis spetsiaalsed vahendid, mis võimaldavad sorteerida ja filtreerida kirjeid, teha kokkuvõtteid ja koondeid jm. Tabeli saab muuta nn Table-objektiks (List-objektiks - Excel 2003), mis annab lisavõimalusi selle töötlemiseks. Et oleks võimalik neid vahendeid kasutada, peab tabel (loend) vastam...

Informaatika I (tehnika) - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
22
doc

EXCEL - Funktsioonid

... EXCEL – Funktsioonid 3 - 11 Näiteks =TODAY() - A5 – elatud päevade arv jookseva kuupäeva suhtes, kui lahtris A5 on sünnikuupäev =YEAR(TODAY()) - YEAR(A5) - elatud aastade arv Serial_number - Exceli kood kuupäevade ja kellaaegadega arvutuste tegemiseks (kümnendmurd). Täisosa esitab kuupäeva, murdosa kellaaega. NOW() jooksev kuupäev ja kellaaeg serial’ina TODAY() tänane kuupäev serial’ina DAY(serial_number) päeva number MONTH(seri...

Funktsionaalsed materjalid -
42 allalaadimist
150
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Valemid"

Andmed ja valemid Excel'is id Excel'is Andmete tüübid Excelis Valemid ja avaldised Funktsioonid Arvandmed, -avaldised ja -funktsioonid Aadressite ja nimede kasutamine valemites. Harjutus "Kolmnurk" Harjutus "Täisnurkne kolmnurk " Arvavaldised - tehete prioriteedid, funktsioonid Loogikaandmed, -avaldised ja funktsioonid ...

Informaatika I (tehnika) - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
35
docx

Finantsianalüüs ja investeeringud 1. kontrolltöö

...a on raha. Raha võib kull planeerida mingisse suhtesse kaibevarast või koguni muugikaibest, aga see peab võrduma rahavoo eelarve viimase kirjega raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus ehk sisuliselt tuleb rahakonto seis sealt. Sellisel meetodil planeerides ei ole vaja kasutada MS Exceli iteratsioonitehnikat (vt naide AFN mudeli alapunktis), sest bilanss viiakse tasakaalu tehingute tegemisel rahajaagi muuduga. Tahele tuleb panna aga seda, et rahakonto jaak ei tohi tulla bilanssi negatiivne. Kui see planeerides nii tuleb, siis on vaja otsustada jargmist (et ikkagi lõpuks positi...

Finantsanalüüs -
33 allalaadimist
45
xlsx

Exceli Kordamine 2-1- 2

Harjutus 2 45 91 45 933 95 46 82 93 16 79 57 650 54 56 93 333 75 91 45 335 21 55 58 ...

Andmeanalüüs -
10 allalaadimist
33
docx

Tekstitöötlus: Alustamine Windows XP-ga

...se viisi muuta menüüs Vaade. Käsk Kuva rühmades võimaldab teil faile rühmitada mõne failiatribuudi, nagu nime, suuruse, tüübi või muutmiskuupäeva alusel. Näiteks failitüübi alusel rühmitades moodustavad ühe rühma pildifailid, teise rühma Microsoft Wordi failid ja kolmanda Microsoft Exceli failid. Käsku Kuva rühmades saab kasutada pisipildi-, paani-, ikooni- ja üksikasjade vaates. Vaates Pisipildid kuvatakse kaustas sisalduvad pildid kausta ikoonil, et saaksite kiiresti kausta sisust ülevaate. Näiteks kui olete pilte salvestanud mitmesse kausta, saate pisipildivaates hetkega kindlaks...

arvutiõpe - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
25
doc

Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine

...nto paremat poolt. · Deebet on konto vasak pool. Või - et oleks parem, ütleme kohe sedapidi ­ konto vasak pool on deebet ja konto parem pool on kreedit. Kuidas ja kuhu Sa neid deebeteid-kreediteid kirjutad, ei ole oluline (no kas vanamoodsasse ristikesse, suurele lehele, Exceli tabeli kahte tulpa jne), oluline on ainult see, et säiliks · Konto põhitunnused ­ deebet ja kreedit, mis oleksid kajastatud alati kahepoolses tabelis. Kontole antakse ka nimetus ja number, algjääk, lõppjääk ning käive nende kahe vahel. Iga konto kuulub omaette kontoklassi, nii et ...

Majandus - Kutsekool
183 allalaadimist
28
pdf

Praktika Osaühingus Erisisu

... Kliendid.......................................................................................................... 9 1.5.3. Hinnapoliitika ............................................................................................... 10 1.6. Ettevõtte majandusarvestus .................................................................................... 10 1.6.1. Raamatupidamise sise-eeskirjad.................................................................... 11 1.6.2. Rahaliste vahendite arvestus .............................................................

Finantsjuhtimine -
103 allalaadimist
25
docx

Praktika aruanne - Kulud-tulud ja omakapital Balsnack I H AS-2

...µudev. Kuna programm on eestikeelne, siis see muutis õppimise lihtsamaks. Väga tähtis asjaolu praktikas oli see, et koostöö juhendajaga ja raamatupidajaga sujus hästi ning probleeme suhtlusel ja üksteisemõistmisel ei esinenud. Juhendaja oli veidi üllatunud, et minu Exceli kasutamine ei olnud väga heal tasemel, aga ta tuli selles osas väga palju mulle vastu ja andis ka erinevaid ülesandeid Exceli harjutamiseks. Olen saanud kogemusi ostu- ja müügiarvete käitlemise koha pealt, kuidas ja millal toimub regulaarsete aruannete esitamine ning kui suur töömaht sel...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
64 allalaadimist
28
pdf

Praktika Osaühingus Erisisu

... Kliendid.......................................................................................................... 9 1.5.3. Hinnapoliitika ............................................................................................... 10 1.6. Ettevõtte majandusarvestus .................................................................................... 10 1.6.1. Raamatupidamise sise-eeskirjad.................................................................... 11 1.6.2. Rahaliste vahendite arvestus .............................................................

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
276 allalaadimist
7
docx

Finantsmajandus

...kõiki majandustehinguid kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist. et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine (RPS § 6 lg 2). Raamatupidamisregistrid (zurnaalid, raamatud, abiraamatud, Exceli tabelid jms) on vajalikud arvestusandmete koondamiseks, neist peab olema kättesaadav detailne info FIE majandustehingute kohta ja andmed aruannete koostamiseks. Kassapõhist arvestust kasutavale FIEle laienevad kõik raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded raamatupidamisregistritele (RPS § 9). Maks...

Finantsraamatupidamine -
51 allalaadimist
64
pdf

Konspekt ettevõtte rahandus

... t =1 (1 + IRR) t Sisemine tulumäär, kui tegemist on annuiteetsete rahavoogudega: IO = CFt · PVIFAn , IRR 1) Leitakse annuiteedi diskontotegur Annuiteedi diskontotegur = esialgsed kulud/aasta keskmine lisandunud rahavoog 2) Leitakse tabelist (või exceli funktsioone kasutades) annuiteeditegurile ja kestvusele n vastav intressi väärtus, mis ongi projekti sisemine tulumäär. Näide: Investeerimisprojekti kestvus on 10 aastat, esialgsed kulud 12 950 ning projekti jooksul lisanduvad rahavood 30 000 krooni. Projekti nõutav tulumäär on 12%. 1) Aasta kesk...

Rahanduse alused -
229 allalaadimist
65
xls

Tabelid A.lohk

...ne nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Exceli töökeskkond Üliõpilane Sander Sasi Õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk Õpperühm ülikool uut skkond 083124 EAKI-11 Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Koostada rakendus, mis võimaldab teh...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
208
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Tabelid 1. Valemid"

... tulbapäisete kasutamine valemites Otsimine. Funktsioon VLOOKUP R1C1- aadressid Diagrammid Valemite kopeerimine veeb KlippTabelite tüüpstruktuur Tabelite tüüpstruktuur ja esitusviisid Excelis saab luua väga erineva otstarbega, struktuuriga ja kujuga tabeleid. Sageli leiavad kasutamist korrapärased tabelid, mille kõikide ridadel on ühesugune struktuur. Taolisi tabeleid võib vaadelda kui ühe klassi erinevate objektide omaduste kogumit. Iga rida sisaldab ühe objekti omadusi. Sel...

Informaatika I (tehnika) - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
7
xlsx

Exceli kontrolltöö.

a b n h -1 5 25 0,24 x y -1 1,1121787035 -0,76 3,5817177427 -0,52 5,4942417308 -0,28 3,8953467347 -0,04 1,8792920362 10 0,2 ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
73
xlsm

Tabelid 1 - Valemid

...ärvimine Lisad Valemite kopeerimine R1C1- aadressid Otsimine. Funktsioon VLOOKUP Diagrammid Valideerimine tabelites Web CT KlippTabelite tüüpstruktuur Tabelite tüüpstruktuur ja esitusviisid Excelis saab luua väga erineva otstarbega, struktuuriga ja kujuga tabeleid. Sageli leiavad kasutamist korrapärased tabelid, mille kõikide ridadel on ühesugune struktuur. Taolisi tabeleid võib vaadelda kui ühe klassi erinevate objektide omaduste kogumit. Iga rida sisaldab ühe objekti omadusi. Selliseid tab...

Arvutiõpetus - Keskkool
57 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun