Kategoorias haridus leiti 22 faili

Pedagoogika >> Haridus
Haridus Inglismaal ja USA´s
2
odt

Haridus Inglismaal ja USA´s

Haridus Suurbritannias ja USA´s Inglismaal ja Walesis on 93% tasuta riigikoolid ja 7% erakoolid. Kuigi segaselt, mõned era sõltumatud koolid kutsutakse ,,avalik" koolideks! Kõige kuulsam on arvatavasti Eton. Sotimaal on endal haridussüsteem. Ühendriikides, 90% koolidest on tasuta riigikoolid. Enamik erakoolidest on üles seatud religioosetest gruppidest. Haridus...

Haridus - Põhikool
2 allalaadimist
Eesti peamised väljakutsed haridussüsteemi arendamisel
5
doc

Eesti peamised väljakutsed haridussüsteemi arendamisel.

Õpiühiskonna haridussüsteemi ülesehitamiseks on vajalik uue haridusseadustiku väljatöötamine. Haridussüsteemi õiguslik regulatsioon peab olema lihtne ja optimaalne, lähtuma ühtsetest põhimõtetest ja mõistetest, võimaldama kõigi õppevormide ja -liikide arengut. UNESCO koostatud "Haridus kõigile" (edaspidi HK) põhimõtteid on asutud ellu viima...

Haridus - Tallinna Ülikool
102 allalaadimist
Seneca moraalikirjad Luciliusele
16
rtf

Seneca moraalikirjad Luciliusele

SENECALT LUCILIUSELE TERVITUS. Sa käsid mul vältida rahvahulka, tõmbuda endasse ja rahulduda oma teadvusega," ütled sa, "kuhu jäävad nood teie juhtmõtted, mis käsivad tegevad olla surmani?" Selle jaoks, mida sulle aeg-ajalt näin soovitavat, olen ise tagasi tõmbunud ja väli...

Haridus - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
Eelkoolipedagoogika mõisted
4
doc

Eelkoolipedagoogika mõisted

EELKOOLIPEDAGOOGIA MÕISTED EKSAMIKS Pedagoogikateadus inimese kasvatamisest ja õpetamisest tema ealise arengu erinevatel etappidel. Pedagoogika teaduse uurimisaineks on isiksuse kasvatusprotsess, haridus, areng ja väljakujunemine. Kasvatus- tingimuste teadlik muutmine, et toimuks kasvamine paremini. Laiemas tähenduses kasvatus on isiksuse arengu toetamine, selle suunamine. Kasvatus lähtub sellest,...

Haridus - Tallinna Ülikool
118 allalaadimist
Õpetaja kui koolimeeskonna liige ja arengu suunaja
2
doc

Õpetaja kui koolimeeskonna liige ja arengu suunaja

Õpetaja kui koolimeeskonna liige ja arengu suunaja Tunnete end alaväärsena, vaevatuna, süüdistatuna kõigis ühiskonna pahedes? Siis olete ilmselt õpetaja. -Times Educational Supplement(`Times'i hariduslisa)(1997) Õpetaja on tavaline inimene, kes kuulub kooli nagu iga teinegi inimene oma töökohta. Tavaliselt arvatakse, et õpilaste haridus sõltub eelkõige õpetajatest, nende tegutsemises...

Haridus - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
KOOL MUUTUB KOOS ÜHISKONNAGA
3
doc

KOOL MUUTUB KOOS ÜHISKONNAGA

Tallinna Ülikool Rakvere Kolledz Sotsiaalpedagoogika SP I Merike Morozov KOOL MUUTUB KOOS ÜHISKONNAGA Sirje Tohveri intervjuu Tõnu Otsaga Ajakiri "Haridus 3/2010" kokkuvõte Juhendaja: Ene-Silvia Sarv Rakvere 2010 Psühholoog ja koolimees Tõnu Ots peab tähtsaks õpilaste erisuste arvestamist ja...

Haridus - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
Directing Fiction
3
rtf

Directing Fiction

Analysis Direction Fiction 20.02.2012 Monday Student: Regina Verner...

Haridus - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
Eesti hariduspoliitika-Peamised probleemid ja võimalikud lahendused
12
doc

Eesti hariduspoliitika. Peamised probleemid ja võimalikud lahendused.

Peamised probleemid ja võimalikud lahendused. Hariduspoliitika on riikliku poliitika osa. Kõige üldisemas tähenduses määrab riiklik hariduspoliitika hariduse omandamise kohustuse ja võimalused ühiskonnas praegu ja tulevikus. Hariduspoliitika roll on ühiskonnas väga tähtis, sest tulenevalt rahva haridustasemest ja oskustest toimib ka riik. Jätkusuutliku riigi hariduspoliitika arvestab nii riigi, sotsiaalsete grupp...

Haridus - Tallinna Ülikool
32 allalaadimist
Infootsing
2
doc

Infootsing

Praktiline töö nr 1 Teaviku leidmine ekataloogi ESTER vahendusel 1. Leidke Internetist oma instituudi/osakonna üliõpilastööde/viitamise juhend. Lisage leitud juhend 1. praktikumi kausta veebiviitena. 2. Leidke vastused järgmistele küsimustele ekataloogi ESTER (http://e...

Haridus - Tallinna Ülikool
62 allalaadimist
Bengt Gottfried Forselius
2
doc

Bengt Gottfried Forselius

Liisi Saapar EKL-1 B.G Forselius Bengt Gottfried Forselius elas 17. sajandi II poolel, umbes aastatel 1660 kuni 1688. Ta elas kesk- ja uusaja piirimail. Kodus räägiti põhiliselt rootsi k...

Haridus - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
Alghariduse ajalugu
2
doc

Alghariduse ajalugu

9. septembril 1919.a. Asutava Kogu otsusega laiendati koolikohustus kolmelt aastalt neljale. Neli klassi oli siis alam astme ning 5.-6. klass kõrgem astme algkoolis. Pearõhk asetati eesti keele, rahvaloomingu, kirjanduse, eesti ajaloo ja maateaduse ning kodanikuõpetuse tundmaõppimisele. Kool pidi eesmärgiks laste kehalise ja vaimse arendamise ning pidi kasvatama...

Haridus - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
Keskharidus
2
doc

Keskharidus.

Keskkooli ülesanne- emakeelne haridus. Puudusid eestikeelsed raamatud, õppekavad ja programmid ning vähe oli eesti keelt oskavaid õpetajaid. 1918.a. alustati keskkoolide üleviimist emakeelsele õpetusele Tallinnas. 1919.a. alustas tööd 68 keskastme kooli. Esimese poolteise aasta vältel vahetus kuus haridusministrit. 1920.a. sai ministriks Jüri Annuson, kes hakkas aktiivselt tegelema keskh...

Haridus - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
PGS analüüs
3
doc

PGS analüüs

Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse analüüs Uue Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) eelnõus ja seletuskirjas oli tehtud nii mõningaid uuendusi ja täpsustusi. Näiteks, koolikohustuse, erivajadustega laste õpetamise, kooli turvalisuse jne. osas. Lugedes PGS-i eelnõud, võis näha mitmeid uusi punkte, mis annavad parema ülevaate PGS kohustustest ja nõuetest. Minu arvates on väga suur muutus tehtud põh...

Haridus - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
Kommertskunst ja sõltumatu kunst
3
doc

Kommertskunst ja sõltumatu kunst

Kommertskunst ja sõltumatu kunst Kunst on olemuselt olematu, asi mida ei eksisteeri reaalselt kuskil, aga siiski me elame , tunneme ning omame seda. See on vorm, läbi mille inimesed väljendavad, püüavad öelda oma sõnumi ühiskonnale või iseendale. See on puhas egotsentriline tegevus, kus igaüks püüab hiilata ja olla parem kui teine, luues uusi vorme ja suundi. Samas tekib küsimu...

Haridus - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
Meie aed 6-7 aastastele
10
ppt

Meie aed 6-7 aastastele

KLASS Aastaaegade erinevad pikkused tulenevad Maa erinevast liikumiskiirusest erinevatel aastaaegadel. Aastaajad tulenevad: a) Maa tiirlemisest ümber Päikese mööda elliptilist orbiiti b) Maa pöörlemistelje kaldest tema tiirlemistasandi suhtes 23.september kell 01.01 Sügis Punased viirpuumarjad, kirj...

Haridus - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
Minu kasvatust ja haridust puudutavate vaadete analüüs
7
doc

Minu kasvatust ja haridust puudutavate vaadete analüüs

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Kasvatusteaduste osakond Minu kasvatust ja haridust puudutavate vaadete analüüs Essee Õppejõud: T.Kuurme Tallinn 2010 Kui inimene sünnib siia ilma, siis on ta justkui puhas leht, süütu inglike,...

Haridus - Tallinna Ülikool
55 allalaadimist
KASVATUSE ERITINGIMUSI VAJAVATE ÕPILASTE SOTSIALISEERUMINE
6
doc

KASVATUSE ERITINGIMUSI VAJAVATE ÕPILASTE SOTSIALISEERUMINE

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Kasvatusteaduste osakond KASVATUSE ERITINGIMUSI VAJAVATE ÕPILASTE SOTSIALISEERUMINE ÜHISKONDA Essee Õppejõud: Meri-Liis Laherand Tallinn 2010 1 Õigustrikkuvaid alaeal...

Haridus - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
Interaktiivne puutetahvel
2
doc

Interaktiivne puutetahvel

11.2010 Essee Puutetahvel ja õppimine Alguses tahan öelda, et IKT-vahendite kasutamine on hea ja kasulik. Õpilastele on see huvitav ja mõnes mõttes lihtsustab õpetaja tööd tunnis. Teiselt poolt jäävad aga ikka alles need õpilased, keda õppimine (ka IKT-vahendite abil) ei huvita ja kes segavad siis teisi. Samu...

Haridus - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
Kuidas ennetada koolist välja langemist
4
docx

Kuidas ennetada koolist välja langemist?

TALLINNA ÜLIKOOL Pedagoogiline Seminar Kristiina Kirves KUIDAS ENNETADA KOOLIST VÄLJA LANGEMIST? Referaat Juhendaja: Arne Rannikmäe Tallinn 2013 Kuidas ennetada koolist välja langemist? Õnneks on aastatega koolist välja langenud õpilasi vähem, mis tähendab seda, et asju on suudetud hoida rohkem kontol...

Haridus - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
Haridusfilosoofia Dewey
docx

Haridusfilosoofia Dewey

Haridusfilosoofia aine, TÜ, 1. seminari küsimused ja vastused...

Haridus - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist