Sõnu seletav sõnaraamat

Viimased on proteolüütilise aktiivsusega makromolekulid, mis degradeerivad intratsellulaarseid proteiine väiksemateks peptiidideks, mis seejärel vabastatakse tsütosooli. Peptiidid liiguvad tsütosoolist endoplasmaatilisse retiikulumi, et nad kohtuks seal MHC I klassi molekulidega.
Viimased aastad on näidanud, et Toyota hakkab alla jääma saksamaa autotootjatele ja mõnedele uustulnukale kõige „popimate“ tehnoloogiate turule toomisel (turvalisuse uued lahendused, autonoomne sõit, jõuallikate efektiivsus, multimeedia) Vajadused ja nõudlus.
Viimased atp - deks. See on kõike kiirem viis uute ATP-de tekkeks • anaeroobne (ilma hapnikuta) glükoosi lagundamine (glükolüüs) – selle käigus saadakse igast glükoosi molekulist 2 ATP-d ning samal ajal tekib püruuvhape, mis muutub edasi piimhappeks.

Viimased kirikumaalid on 1632. aastal valminud Ildefonso altaril Viinis, mille kesksel pildil kujutatakse, kuidas neitsi Maarja kingib Püha Ildefonsole missarüü, tiibadel aga on pildi tellijad ertshertsog Albert ja ta bikaasa Isabella koos patroonidega.
Viimased aastad on näidanud, et demokraatliku elukorraldusega kaasneval sõnavabadusel ajakirjanduses on ka omad negatiivsed tagajärjed: moslemite meelepaha põhjaeurooplaste (taanlaste) vastu, pronkssõduri kriisi süvenemine jne.
Viimased on mitmesuguse kuju ja diameetriga (5…8 cm läbimõõduga ringid või ka 90-ndatel aastatel kasutuselevõetud kastsuudmik laineturba moodustamiseks. Võrreldes freesimisega on  suurendatud sügavust.

Viimased eksemplarid on näidanud, et väikesed käsivarred olid väga musklilised, ilmselt selleks, et võimaldada loomal maapinnale kinnituda, kui ta üritas oma tagajalgu sirutada ja lamavast poosist püsti tõusta.
Viimased on Platoni epistemoloogia kohaselt muutlikud ja relatiivsed konkreetse kogemussituatsiooni suhtes, mis väljendub selles, et samade asjade kohta kujuneb välja arvamuste paljusus ja vastandlikkus.
Viimased aastad on näidanud, et isegi „araabia erandi“ ning ebademokraatlikuse all kannatavad maad, on tõusnud üles ning levitanud sõna vabadusest ning õigustest, mis peaksid olema meile garanteeritud.

Viimased haar - abil, mis ühtlasi väldib ka käikude iseeneslikku sisse- ja duvad käiguvahetusplaadi 10 ühe või teise süvendiga 12 ja väljalülitumist ning korraga kähe käigu sisselülitamist.
Viimased aastad on esitanud tõsise väljakutse meie elumuutustega kohanemise võimele, nõudnud majandusliku kitsikusega võitlemist, ebakindlusest jagusaamisest, uute teadmiste kiiret omandamist.
Viimased on mittetulunduslikud valitsusvälised organisatsioonid, mida juhivad laevaomanike, laevaehitajate, masinaehitajate ja kindlustajate esindajatest koosnevad komiteed.

Viimased on terasballoonidest umbes poole kergemad ning tänu läbikumavale materjalile saab kontrollida balloonides oleva gaasi kogust, et see ootamatult otsa ei lõpeks.
Viimased uurimused on näidanud, et Montessori koolis õppivate laste tulemused on standardiseeritud testides paremad kui riiklikes koolides õppivate laste omad (Criticisms....).
Viimased on ägedalt kulgevad nakkushaigused, mis tekivad pisikutega või nende toksiinidega saastunud liha, kala, piima- ja köögiviljasaaduste toiduks tarvitamisel.

Viimased andmed - Interneti kiire levik on toonud kaasa küberkuritegude ohu kasvu ning enamik mujal maailmas levinud küberkuritegude liike on tugevalt esindatud ka Eestis.
Viimased on kindla esitusviisi ja tähendusega ingliskeelsed sõnad või fraasid (If, Else, For, End Sub jmt), mida käsutatakse ainult kindla lause kindlas köhas.
Viimased on tublisti kitsamaks muutunud ning pöörduvad taas autokülgedele. Igatahes saab selgeks, et optiline peenhäälestus võib auto olemust tublisti muuta.

Viimased on Hiina,NSVL,Prantsusmaa, Suurbritannia,USA. See saab määrata nt. sanktsioonid(naftamüügikeeld Iraagile) või saata rahutuse piirkonda rahuvalvajaid.
Viimased on saanud oma nimetuse sellest, et antud une faasis sarnaneb EEG ärkveloleva inimese biovoolude graafilise pildiga, kuid samas on uni väliselt sügav.
Viimased on kuni 20 km pikkused kitsad järsunõlvalised seljakud, mis kulgevad peamiselt ja Haanja kõrgustiku setete põhituumik pärineb dnepri ajajärgust.

Viimased on metsa rohkusest ülekaalus. Haruldastest lindudest on Lahemaal esindatud must toonekurg, merikotkas, kalakotkas, kaljukotkas ja väike-konnakotkas.
Viimased aastakümned on aga perekonnainstitutsioonile esitanud mitmeid uusi väljakutseid, mis on nõrgendanud familistliku suunda nii Ühendriikides kui ka Põhjamaades.
Viimased kaks on ka loodusdirektiivi II lisa liigid. (Talvi, T. 2001) Eestis ei ole nii suuri luhti nagu Kesk-Euroopas. Suuremad lamminiidud on Kesk-, Lääne- ja

Viimased uuringud on leidnud, et tarvitades alkoholi tegeleb organism esmalt selle neutraliseerimisega ning salvestab kergemine toiduga saadud energia rasvavarudesse.
Viimased on oluline riskirühm ka seetõttu, et võivad õnnetuse tagajärjel kokku puutuda või isegi alla neelata suuremaid koguseid kemikaale korraga.
Viimased uurimused on näidanud, et normaalsel talveajal väljub mootorist esimestel kilomeetritel pärast külmkäivitust 90% kogu mürgiste heitgaaside hulgast.

Viimased uurimised on aga toonud päevavalgele, et mikroobid mis elutsevad meie nahal on eluks pea sama vajalikud ja olulised kui vitamiinid mida sisse sööme.
Viimased on omavahel ühenduses luukanalikestega, kus paiknevad osteotsüütide jätked Interstitsiaalsed e. Välimised üldlamellid vahelamellid
Viimased on kas tundmatud või neid peetakse tundmatuks — siis peab ajalugu (kui see meil on) meid nonde ühendavate faktidega varustama.

Viimased aastad on taas loonud võimaluse nii tutvuda laias maailmas tunnustatud Montessori pedagoogikaga, kui ka töötada tema metoodika järgi.
Viimased on suure tähtsusega geenide evolutsioonilise võrdlemise juures, aga samuti genoomi ehitusest tulenevate seaduspärasuste puhul.
Viimased on aga rasvarikkamad. Eriti valgurikas on jaanalinnu liha – 27%, samas rasva ainult 2,8% ja ka kolesteroolisisaldus on väike.

Viimased on tegelikkuses aset leidnud sündmused või ka muutused millega õigusnorm seostab subjektide õiguste ja kohustuste tekkimise.
Viimased on psühholoogiliselt vaesed, vaatamata sellele, kui palju neil tegelikult olemas on. Kes iganes on võimeline andma, on rikas.
Viimased on süstjad, terveservased, alt hallikasrohelised, mõlemalt küljelt siidjate karvadega, 1...2 cm pikad ja kuni 0,5 cm laiad.

Viimased on kahjuks üsnagi tugevad, nii et minu arust ei ole selle aja nimetamine “vanaks ja heaks” täiel määral õigustatud.
Viimased on ümbritsetud suurte häbememokkadega - paksude karvkattega nahakurdudega, mis eespool ühinedes moodustavad häbemekingu.
Viimased on otseselt seotud rõhuga ja rõhkude vahemikus 0,4 – 16 MPa saab soojusülekandeteguri määrata empiirilisest valemist.

Viimased kaks on sellises positsioonis, et ühtpidi lähtuvad stalinistlikust esteetika, aga toovad teistpidi avarust ja vabadust juurde.
Viimased kaks on töötingimuste tõttu kohustatud palju samas ruumis viibima. Mida tund edasi, seda suuremaks paisuvad Nataša tunded.
Viimased on eelkõige lasteaia elust, ent lugema on oodatud ka need, kes tegelevad õppekavatööga mõnel teisel haridustasemel.

Viimased on limanaha sees ja nende kättesaamine nõuab natuke vaeva, kuid peaks hea tahtmise korral olema igaühele jõukohane.
Viimased on lenduva, taimse päritoluga fenoolsed ühendid, millel on: - mikroobe hävitav, - nende elutegevust pärssiv toime.
Viimased on suurimaks rõõmuks arvatavasti üksildastele inimestele, kelle ainuke suhtlus toimubki läbi virtuaalse jututoa.

Viimased on sageli kaunistatud rombiga, mille ümbrus on täidetud valget ja punast või rohelist ja punast värvi emailiga.
Viimasedta on olnud lüpsja ja viimased 9 aastad ametis pesija-desinfektor .Olles pensionil, töötab ta osalise tööajaga.
Viimased on vähe liikuvad, rahulikud, enese ja ümbrusega rahul, teevad häält, kui nälg või janu ennast tunda annab.

Viimased on eriti iseloomulikud ampiirstiilile, milles võeti otseselt eeskuju Rooma keisririigiaegsest arhitektuurist.
Viimased aastad on tunnistajaks hämmastava interneti arengule, mis on ühe enam oluline inimeste praeguse elustiili juures.
Viimased on kahjuks üsnagi tugevad, nii et minu arust ei ole selle aja nimetamine Kuldesk Roots ajaks päris õige.

Viimased heitlused - 1919.a. detsembriks koondas Punaarmee juhatus Eesti vastu 160 000 mehelise armee, suurema osa Narva alla.
Viimased kaks on ristivöödilised. Skeletilihasel paiknevad tuumad kiudude perifeerias, südamelihases kiudude keskel.
Viimased on akumulatiivsete rannavormide lähtematerjaliks 4. Tuule tegevus-Oluline just lainetuse kujundajana.

Viimased liivimaa - Leedu sõjad olid 15. sajandi esimesel poolel, kui Liivi ordu toetas Preisimaal asuvat Saksa ordut.
Viimased on Põhjamaade tolleaegsetel maalidel enamasti dekoratiivsed, rasketes oranžikates sügisvärvides.
Viimased katseseeriad on näidanud, et ka mitmekordselt suuremates doosides kui reaalsed on aspartaam inimtervisele ohutu.

Viimased on tundlikud värvide suhtes ning eristatakse omakorda punaseid, rohelisi ning siniseid kolvikesi.
Viimased on kahepoolsed, kuid teise poole kasutamiseks tuleb kassett välja võtta ja teistpidi pöörata.
Viimased on elupaigatingimuste suhtes vähemnõudlikud ja nende levikuviisid on paremini välja kujunenud.

Viimased on taimedele ja fotosünteesivatele bakteritele orgaaniliste ainete sünteesi lähteaineteks.
Viimased uuringud on näidanud, et mälutreeninguid saab suurepäraselt ära kasutada ka paremaks õpetamiseks.
Viimased on kuumutatud või kõrvetatud temperatuurini 260°, kasutatakse tumeda õlle valmistamisel.

Viimased aastakümned on maailmas olnud murrangulised teaduse, tehnoloogia ja sotsiaalmajanduslike suhete arengus.
Viimased enam - vähem korrektsed normid pärinevad Juhan Torgilt “Eesti laste intelligents”(1939).
Viimased liivimaa - Leedu sõjad olid 15. sajandi esimesel poolel, kui Liivi ordu toetas kohati veel Saksa

Viimased on ehituselt sarnased, kuid needipea tuge peab saama kinnitada kruustangide vahele (joo
Viimased - 5.ei saavutatud midagi, 6. 10aastane vaherahu ja Jeruusalemm mis uuesti ära võeti.
Viimased kasutusvaldkonnad on rohkem levinud nende piirkondade elanike seas, kus vürtspipar looduslikult kasvab.

Viimased on pärit tahkete kütuste näiteks kivisöe, pruunsöe ja põlevkivi töötlemisest.
Viimased on hea hapnikurežiimi, mõõduka biogeenide sisaldusega, suured ja madalad veekogud.
Viimased on segunenud varasemate regiooni asukatega moodustades tänapäeva Lähis-Ida rahva.

Viimased uuringud on toonud selles vallas tugevaid tõendeid, kuid ei ole kõiki kahtlusi kustutanud.
Viimased on väga erinevad ning nende toime võib olla kas lühema või pikema kestusega.
Viimased uuringud on seadnud aga kahtluse alla, kas hauas olevad säilmed üldse kuuluvad JSB-le.

Viimased luuletused on kurvad.Siin on igatsus kodumaa järele ja soov saada maetud Eestimaa mulda.
Viimased on ka UNESCO valvsa pilgu all. SH võib saada üheks kaheksast maailmaimest.
Viimased on ovaalsed kuni ümarad, peenelt saagja servaga, paljad, 0,5...2 cm pikad.

Viimased on laiavõralisemad, põõsataolised ning tihti väljakujunemata tüvega.
Viimased aastad on midagi muud ees olnud, pooleks päevaks ei hakka ennast kohale sebima.
Viimased kaks on mõledud suuremateks töödeks nii kaevandustes kui ka karjäärides.

Viimased on eriti õnnelikud, kui Utoopiasse satuvad, sest seal koheldakse palju
Viimased on geneetilise koodi realiseerimise seisukohalt sama tähtsad kui tRNA.
Viimased on tähtsad ja vajalikud, kuid rahast tugevam on alati moraalne jõud.

Viimased on lihtsalt eraldiseisvalt kirjeldatud, aga neid ei kasutata kusagil.
C
Viimased on sellised aktid, mida ei saa kehtivas õigussüsteemis vaidlustada.
Viimased kuuaega on pidevalt maksudega mängitud kord alandatud siis jälle tõstetud.

Viimased on kere külge kinnitatud ja kätte neid sealt saab ainult saagides.
Viimased uuringud on leidnud, et Norra naftareservide all peitub suuri koguseid sütt.
Viimased on paigaldatud näiteks elu-, söögi-, magamis- ja lastetubadesse.

Viimased on suurema töövõime ja kasuteguriga, kuid keerukamad valmistada.
Viimased on isikud, kelle ülesanneteks on uurida kahtlustatavaid pettuseid.
Viimased eluaastad on masendavad. Visnapuu ei suuda kohaneda ning on väga üksildane.

Viimased on vabad igasugusest laengust ja on seega iseenese antiosakesteks.
Viimased 6 – 8 aastat Pärnu mõnuleb muretult ja laseb vanal rasval liugu.
Viimased on käesoleva õppeaine raames alati antud koos kaasuse tekstiga.

Viimased 3 – eksistentsiaalsed probleemid, tegevus Eestist kaugel, absurd.
Viimased tööd on mõjutusi saanud Baudelaire’lt. Nad on keerukad ja hämarad.
Viimased on pimedale õppurile olulised just uurimistööde kirjutamisel.

Viimased kuud on avastatud 2003.aastal. • Avastatud William Herscheli poolt.
Viimased on aluselise iseloomuga, välja arvatud BeO, mis on amfoteerne.
Viimased on sageli tugevalt eksotermilised ja nendega kaasneb plahvatus.

Viimased on tavaliselt veekindlast vineerist, laitmatult sileda pinnaga.
Viimased on oma keemiliselt koostiselt alumiiniumberülliumsilikaadid.
Viimased on eriti vajalikud tursa, säga, lutsu ja linaski keetmisel.

Viimased on omakorda hambumises kitsaste satelliitide (2) hammastega.
Viimased on bakteri koosseisus inaktiivsed ja paljunevad koos temaga.
Viimased on mõeldud lastele, kellel on probleeme uriinipidamatusega.

Viimased on tihti abitud, tõrksad, tihti konfliktsed eakaaslastega.
Viimased on omakorda mürgiks nii sissehingajatele kui ka majale.
Viimased on teatavasti lihasrakkude kokkutõmbumise soodustajad.

Viimased on aga välised moodustised vaid tüve ühel küljel.
Viimased on jäigalt veoratastega ühendatud võllide küljes.
Viimased on loodud kodanike algatusel oma elu lihtsustamiseks.

Viimased koletised – titaanid, mõned neist inimestele heatahtlikud.
Viimased on rummust ja üksteisest töötamisel käivitina.
Viimased kirikumaalid on 1632. aastal valminud Ildefonso altaril Viinis.

Viimased on väiksemad ja lühirootsulised kuni rootsutud.
Viimased neli – märk tugevast kohanemise survest grupi sees.
Viimased kaks – abiellumine, vaimulikuks astumine – mitte.

Viimased on loomulikest normidest erinevalt kunstilikud.
Viimased on raadiuseks vaadeldavate orientiiride ümber.
Viimased on tingitud füüsilise sõltuvuse olemasolust.

Viimased on tihti valitsuse poliitikaga seotud tehingud.
Viimased maalid on loomingu tipuks, lihtsalt ja monumentaalsed.
Viimased aastad on toonud asendusained, eeskätt suhkru näol.

Viimased on lehed ,millesse kogunevad säilitusained.
Viimased on õisiku alusel kaetud pikkade karvadega.
Viimased kaks on tuletatavad vastuse esimesest lõigust.

Viimased on peamiselt šotlased ja sisserännanud.
Viimased on põhiseadusandliku võimu sünnitised.
Viimased on tavaliselt antud programmeerija poolt.

Viimased aastad on näinud üldist kohvihindade langust.
Viimased pühad on aastatega tähistamis viise muutunud.
Viimased on eriti levinud peenmehaanikaseadmeis.

Viimased ristisõjad – kus toimusid, miks ebaõnnestusid?
Viimased on ju siiski pool elu ilust ja olust.
Viimased aastad on olnud soojemad, kui kunagi varem.

Viimased kaks on ilmunud nõukogude korra algajal.
Viimased sajandid on perioodikale olnud eriti soodsad.
Viimased 5 — 6 silmust tõmmata nõela abil

Viimased kuud on naise jaoks kõige raskemad.
Viimased ups - d muidugi oluliselt kallimad.
Viimased on eutrofeerunud düstroofsed.

Viimased on seejuures väärtuslikumad.
Viimased teosed on meil kahjuks vähem tuntud.
Viimased rindmikujalad on sõrgadeta käimise jalad.

Viimased on toiduks ka röövikutele.

Viimased kaks on müütilised tegelased.
Viimased on kujundatud väidetena.

Viimased on ovaalsed kuni ümarad,
Viimased omakorda nim. nende asetuse järgi

Viimased slaidid on väga emotsionaalsed.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto