Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Valgustus – periood Euroopa kultuuriajaloos 1680. aastatest kuni 1780. aastateni; seda iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning tradsitsioonide ja autoriteetide hülgamine Valgustatud absolutism – monarhi ainuvalitsuslik võim, mis seadis ülesandeks valgustuslike reformide teostamise üldise hüveolu saavutamiseks ühiskonnas Varanduslik tsensus – teatud jõukuse tase, mis on eeltingimuseks poliitliste õiguste, eeskätt valimisõiguse saamiseks
Valgustus – tasakaalustatud enesearmastuse ning indiviididevahelise armastuse võimalikkus, inimarmastuse mõiste, hea riigi (vabariigi) võimalikkus • Romantism – armastus ainulaadsete inimeste vahel; samas kogu loodust ja inimkonda siduv printsiip; suunatud riigi kui kunstliku moodustise vastu, nõuatakse selle asendamist “loomuliku” ehk armastusel põhineva kogukonnaga V loeng 19.10.2012
Valgustus – tasakaalustatud enesearmastuse ning indiviididevahelise Ent meie teod suunatud nende hüvele armastuse võimalikkus, inimarmastuse mõiste, hea riigi (vabariigi) võimalikkus Kõrgem “kohustuste” tasand kui õiglusest tulenev  Romantism – armastus ainulaadsete inimeste vahel; samas kogu loodust ja Sõpruse vastastikusus.

Valgustus – see on periood Euroopa kultuuriajaloos 17. sajandi lõpust kuni 18. sajandi lõpuni (u 1680-1780), mida iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ja progressi ning traditsioonide hülgamine; tuntuimad esindajad (kes sillutasid teed modernistlikule mõtlemisele) on Jean-Jacques Rosseau, Voltaire, Denis Diderot, Paul Holbach.
Valgustus – suurim vaimne liikumine euroopas pärast reformatsiooni 1680-1780ndatel. • Tugines humanismile ja loodusteaduslikule maailmakäsitlusele • Valgustajad püüdsid oma teostega rahvahulki harida ehk valgustada, õpetades kuidas senisest paremini ühiskonda korraldada.
Valgustus - TIHEDUS (lx) Klassiruumi: 1 440 2 570 3 423 4 325 5 500 6 301 7 360 8 506 9 390 10 357 11 500 12 312 13 280 14 460 15 380 16 55 17 77 18 61 MÕÕTMISE KOHT VALGUSTUS- TIHEDUS (lx) Raamatukogu: Riiulite vahe 138 Lugemislaud aknast eemal 329 Lugemislaud akna ääres 523

Valgustus on heakorrastuse üks tähtsamaid osi. Asulates kasutatakse valgustust põhiliselt tänavavalgustusena, arhitektuurse-kunstilise valgustusena, reklaamvalgustusena, signaal-ja turvavalgustusena. Valgustus on vajalik mugavaks ning ohutuks liiklemiseks asulates pimedal
Valgustus – Valgustusele esitatavad nõuded: 1) peab olema küllaldane ja vastama tehtava töö iseloomule 2) pea olema ühtlane, ei tohi tekitada liigseid varjusid 3) objekti ja fooni vahel peab olema kontrast 4) valgusallikas ei tohi esile kutsuda objekti läikimist.
Valgustus on vajalik koridorides, treppidel, kaldteedel ja kõikides kohtades, kus võivad viibida inimesed Parem valgustatus treppidel ja koridorides aitab ära hoida õnnetusi  Soovitav on vältida nägemisväljas suuri heleduste erinevusi töökoha valgustamisel.

Valgustus - oli ajajärk 18.sajandi Euroopas, mil vähenes usk traditsioonidesse, religioossetesse printsiipidesse, kirikusse ja seisuslikesse autoriteetidesse ning hakati rohkem väärtustama ratisonaalset mõtlemist, demokraatiat, inimõigusi ja teadust.
Valgustus – mõste kuulub saksa klassikule I.Kant-ile (1724-1804). Kirjutas ühe töö (artikkel) 1784 „Mis on valgustus?“ („Was ist Aufklärung?“) – Tema pidas valgustuseks inimese vaimses mõttes täiskasvanuks saamist.
Valgustus - vaimne liikumine Euroopas *usk mõistusesse ratsionalism *deistlik lähenemine jumalale *jumal, kui maailma looja mitte arendaja *hariduse edendamine *usk, et ühiskonda paremaks muuta Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa

Valgustus - mõtteviis, millega taheti väljendada inimkonna väljumist vaimupimedusest Valgustatud absolutism - riigikord, mille korral valitseja kujundab ühiskonda ümber filosoofide nõuannetest juhindudes
Valgustusaeg – 18. saj, esitati realistlikkuse ja loomulikkuse nõuet, teater peaks olema elulähedane, 60-aastane ei peaks last mängima (nt enne oli ampluaasüsteem, kus 1 näitleja terve elu samas rollis)
Valgustus - hakatakse hindama haritust, valgustajaks peab olema filosoof või valitseja Uued terminid * Õhtumaa ja Hommikumaa = Lääne-Euroopa + katoliku kirik ja hommikumaa = Kreeka katoliku kirik ja

Valgustus on ühtlane Madal (1) Kontori valgustid tagavad hea valgustuse I madal (1) - Paiksete töökohtadega ruumides ja ka puhkeruumis on olemas I - 1.7 Loomulik aknad, sisse tulev valgus ei häiri.
Valgustus - Valgustus ruumis on paigutatud väga hästi, lambid asetsevad nii, et valgus ei suundu otse monitorile, olemas ka loomulik valgus (akna olemasolu), seda saab vajadusel kata rulooga.
Valgustus - ja romantismikirjanduse tekkimine  Kirjavara teisenemine  Lugemisringid  Teadusühingud  Kalendrid  Ajalehed  Juturaamatud Johann Heinrich Rosenplänter

Valgustus – inimkonna väljumine vaimupimedusest, uue maailmakäsitluse tulek, eelduseks teaduse areng, tõstis esile inimmõistuse, kahtlemine vanades tõdedes; kõrgaeg 18.saj.
Valgustus - periood Euroopas kultuuriajaloos 1680. aastatest kuni 1780.aastateni. Seda iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine.
Valgustus 1670 - 1790- Empirism-kõik teadmised saadakse kogemustest ja ratsionalism-teadmisi maailma kohta on võimalik saada ka üksnes mõistuse abil, ilma kogemustele viitamata.

Valgustus –  18. Sajandil Euroopas levinud vaimne liikumine, mida iseloomustab usk mõistuse  võimalustesse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine
Valgustusaeg on periood, mis tõstis Euroopa, hiljem terve maailma välja keskaja tumeda loori alt. Inimeste igapäevane energia, mida seni kasutati usule, sai nüüd uue suuna.
Valgustus on periood Euroopa kultuuriajaloos aastatest 1860-1780. aastateni , seda iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine.

Valgustus on 18. sajandi (täpsemalt 1680.-1780. aastatel) vaimne suundumus Euroopas , mis sai alguse Inglismaalt, kuhu prantsuse haritlased sõitsid uute ideedega tutvuma.
Valgustus - ja signaalseadmed -l e e r i m i s e g a k a t k e s t i IlM-0,5, mida käsutatakse kahesilindrilistel mootoritel MT-9. ja M-66. Kontaktide alusplaat 7 on kere.
Valgustus on periood Euroopa kultuuriajaloos 17. saj. lõpust 18. saj lõpuni, mida iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning seniste traditsioonide ja autoriteetide

Valgustus on vaimne liikumine, mis tähistas Lääne-Euroopas 18. sajandil kodanluse tormilist vastuseisu iganenud poliitilistele süsteemidele, eelkõige absolutismile.
Valgustus – 18. sajand – vastus Hobbesile ja Mandeville'le Inimese loomupärane sotsiaalsus Nad tunnevad naudingut seltskonnast, harmoonia, hoolitsemine teiste eest.
Valgustus – periood Euroopa kultuuriajaloos (u 1680. – 1780. aastad), mida iseloomustab usk mõistuse võimalustesse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine

Valgustus – suurim vaimne liikumine Euroopas pärast reformatsiooni, mis tugines humanismile (inimene tähelepanu keskpunktis) ja loodusteadlikule maailmapildile.
Valgustus - ja harvendusraietega on metsa omanikul võimalik kujundada uuendusraiesse jõudva puistu koosseisu ja tõsta metsa majandamise pikaajalist tulukust.
Valgustusajastu on periood 18. sajandil Euroopas, sellega kaasnes religiooni ebapopulaarsus, ratsionaalne mõtlemine, demokraatia ning inimõiguste väärtustamine.

Valgustus - ajajärk 18. sajandi Euroopas, mis rõhutas inimestele hariduse andmise tähtsust ning mõnel maal (nt Prantsusmaal) võitles katoliku kiriku
Valgustus on nõuetekohane. • Töödeldavad detailid ja rakised tuleb (eriti kokku puutuvad alus- ja keevituspinnad) laastudest ja õlist puhastada.
Valgustusaja puhul on mainitud, et nt Rousseau ja Voltaire ideed elavad tänapäeva filosoofide ideedes edasi. Valgustussajand on suure murrangu sajand.

Valgustus on periood Euroopa kultuuriloos, mida iseloomustab usk mõistuse võimalikkusse ning traditsioonide ja autoriteetide hülgamine.
Valgustus – loomulik Olemas, aknal katted 0 - üld Subjektiivselt vastab normidele 1 - kombineeritud Subjektiivselt vastab normidele 1
Valgustus – Valgustussajandiks peetakse 18.sajandit. Seda peetakse ka kõige olulisemaks vaimseks liikumiseks pärast reformatsiooni.

Valgustus - Rahulolematus feodaalkorraga, kodanluse esiletõus, hariduse levik ja teaduse areng olid aluseks uue ideoloogia tekkele.
Valgustus – Kirjanduse eesmärk levitada vaimuvalgust ja sisendada humanistlikke ideid , vormi alal jälgiti klassitsismi ideid .
Valgustus - ja puhastusraietega hoitakse okaspuunoorendikud lahedas liituses ja kasvujõulises seisundis, siis nakkusoht väheneb.

Valgustus - ja harvendusraietega tasub võimalusel alustada alles siis, kui okaspuud on kahjustusohtlikust east välja kasvanud.
Valgustus - uue maailmakäsituse tekkimine, püüd rahvast harida, inimkonna väljatoomine vaimupimedusest e. harimatusest.
Valgustus on mõtteviis, millega taheti väljendada inimkonna väljumist vaimupimedusest ja uue maailmakäsitluse tulekut.

Valgustus - sajandi alguses gaasilaternad ja sajandi lõpul juba elekter Leiutati uued sidevahendid- telegraaf ja telefon.
Valgustus – Taolise nimetusega taheti väljendada inimkonna väljumist vaimupimedusest, uue maailmakäsitluse tulekut.
Valgustusajastu on XVIII sajandi Euroopa kultuurielu ajajärk, mille mõiste võttis kasutusele saksa filosoof Immanuel Kant.

Valgustus on siis, kui tiingimus, et kasutamine oma aruga on vaba ja iseenda kasutamine ei ole piiratud, on täidetud.
Valgustus – ratsionalism – nägemus, et valgustuse ajal sai lõplikult domineerivaks mõistuse hääl? 18.sajand.
Valgustus - periood euroopa ajaloos 1680- 1780. usk mõistuse võimalustesse ja vanade traditsioonide hülgamine.

Valgustus - ja romantismikirjanduse tekkimine 19.sajandi alguses tõi kaasa ka eestikeelse kirjavara teisenemise.
Valgustusaeg – 18 sajandi teisel poolel levisid valgustusajastu ideed ka Baltikumi ja saavutasid siin vastukaja.
Valgustus - loomulik Olemas, akendel katted 0 - üld Puudulik arvuti töökohal 2 - kombineerit Olemas 0 ud

Valgustus on valgustamine, terve mõistuse või teaduse, kultuuri ja jumaluse kaudu, tõest osasaamine.
Valgustus - 18 saj Iseloomulik: sügav usk mõistuse jõusse ja Voltaire ja kirjandus inimväärikusse.
Valgustus – mõtteviis, millega taheti väljendada inimkonna väljumistvaimupimedusest(17-18 saj)

Valgustus – loomulik Olemas, aknal katted 0 - üld Subjektiivselt ei vasta kehtivatele nõuetele.
Valgustus on nii kõikehõlmav, et paljud Euroopa valitsejad on sellest filosoofiast vaimustatud.
Valgustus – juhtmõtteks oli usk mõistusesse kui maailma tunnetamise peamisesse allikasse.

Valgustus on seotud kodanluse arenguga ja tema võitlusega monarhismi ja absolutismi vastu.
Valgustus – valgus = päikesekiirguse nähtav valguskiirgus + kunstlik valgustus.
Valgustus – periood euroopa kultuuriajaloos 1680. aastatest kuni 1780. aastateni.

Valgustus - hästi palju heledamate valgustega lampe + elav leek hubases kaminas.
Valgustus – ratsionalistlik uusaja filosoofia, mille põhiideeks on mõistus.
Valgustus - ja jõuseadmete kaitseks kasutatakse laialdaselt sulavkaitsmeid.

Valgustusaeg e. füsiokraatia : Francois Quensy , Anne Robert Jacques Turgot.
Valgustus – universaalne inimesepilt - kirjeldati inimesi samalaadeslt.
Valgustus on 18. sajandil Euroopas tekkinud mõtteviis ja ellusuhtumine.

Valgustusaeg – kujunesid uut tüüpi raamatukogud: teadus- ja rahvusrmtk.
Valgustusaeg – Kunst ja kirjandus on seotud kunstiväliste eesmärkidega.
Valgustus on sensoorse analüüsi juures üks olulisemaid parameetreid.

Valgustus – töökohad ja -ruumid peavad olema piisavalt valgustatud.
Valgustus on 18. sajandil Inglismaalt alguse saanud vaimne liikumine.
Valgustus on mõttelaad, mis pani inimesi rohkem enda peale mõtlema.

Valgustus on inimese väljumine tema omasüülisusest alaealisusest.
Valgustus - 18.sajandi kõige olulisem vaimne liikumine Euroopas.
Valgustusajastu – mõttevool, mis mõjutas suurelt ka klassitsismi

Valgustus - (N: Lasteaia rühma toas on veneaegne valgustus.
Valgustus on ainult siis võimalik, kui sellel ei ole piire.
Valgustusaeg on kaasa toonud inimese vabanemise religioonist.

Valgustus on kujunenud tema arvates dissipliini korral.
Valgustus on inimkonna vaimse vabanemise protsess.
Valgustus - ja energiaseadmed ning tehnorajatised.

Valgustus on kirjandusvool 18. sajandil Euroopas.
Valgustusaja inimtüüp – MEIE AJALE LÄHEDASE ELUTUNNETUSEGA
Valgustus – kirikuõpetajad harisid talupoegi.

Valgustus on nii hea, et ei pea silmi koormama.
Valgustus –  periood kultuuriajaloos 1680
Valgustusajast on “Vabadus, võrdsus, vendlus”.

Valgustus ehk uus filosoofiline mõtteviis.
Valgustusajastu - Ajajärk 18. sajandil Euroopas
Valgustus on kodanikuühiskonna alusbaas.

Valgustus on suurte murrangute periood.

Valgustus - ja signalisatsiooniseadmed.
Valgustus - ja signaalseadmete tööd.
Valgustus on eelkõige proosasajand.

Valgustus - romantiline kompleks.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun