Sõnu seletav sõnaraamat

Vähemalt 14 - 17˚ ja väikesma kalde puhul tuleks eelistada trapetsprofiile 8-10˚. ONDULINE lainelised katuselplaadid- valmistatakse bituumeniga immutatud orgaanilisest kiududest kõrge rõhu ja temp all. Plaate on võimalik kasut ka madala kalde puhul alates 5˚. BETOONKATUSED EST-STEIN katuse min kalle 1:4 le (Lux, Elegant ja Minister). AKNAD UKSED VÄRAVAD- Aknad-esmaül on valgustada hoone ruume, kuid mtähtis on ka akende osa fassaadilahenduses ja kogu hoone väljanägemises.
Vaiapeadelõikamine - rostvärgi alus puhastamine- raketise ehitamine- armeerimine- betoneerimine- betooni kivinemine- lahti rakestamine; 3)keldri välis- ja vaheseinte ehitamine koos horisontaalse hüdroisolatsiooniga, keldritrepidega, kaevudega, kanalitega jm; 4)uurete täitmine seestpoolt peale seinaplokide 1. rea paigaldamist; 5)tehnovõrkude sisendid; 6)põrandaalused torustikud; 7)keldripõranda aluskiht; 8)keldrilagi; 9)vertikaalne hüdroisolatsioon; 10)pinnase tagasitäide.
Vahekaugus on e = 240 mm. Tala toereaktsioon REd = 980 kN ja see võetakse vastu otsast keskkoha pool oleva ribiga (nagu joonuisel 5.4). h t2 Kummagi (kahepoolse) ribi ristlõikepindala peaks olema vähemalt 4 w w ; seega e 2 4 ⋅ 960 ⋅ 8 As > = 1024 mm2. 240 Ühele poole seina jääva ribi pindala peaks olema seega vähemalt 1024/2 = 512 mm2. Ribi vajalik ristlõikepindala lähtuvalt toereaktsioonist R Ed ⋅ γ M 1 980000 ⋅ 1,0 As ≥ = = 2761 mm2. fy 355

Väiksem eksotermia on vajalik seepärast, et hüdrotehnilised ehitised on sageli väga massiivsed ja konstruktsiooni sisemuses võib kivistumise ajal temperatuur tõusta liiga kõrgele ja intensiivne vee aurustumine võib põhjustada konstruktsioonis pragusid.
Väikeplokkide valik on mitmekesine, NN: SILBET, arvestades lahenduse majanduslikkust ja otstarbekust konkreetsetes 3-Saalhooned(kus hulk väiksemaid ruume paikneb 1 suure ruumi savipinnas, turvas, muda, mustmuld FIBO, TALOT’i(keramsiitbetoonist väikeplokkid), tingimustes. ümber või all(spordihooned, kontserdisaalid, teatrid) COLUMBIA kivi(pressitud betoonkivid), Kaasaegsed ehitised võivad olla üsna keerukad ja projekteerimine 4-Segatüüpi hooned.
Vaht - , vedelik-, süsihappegaas-, auru- kustutussüsteemid eluotstarbesüsteemid veevarustus: joogi- pesu- ja mereveesüsteem; kanalisatsioon: reo- ja heitvee ning piigatisüsteem, reovee kogumispaagid; küte: aur-, vesi-, õhk- ja elekterküttesüsteem; üld- ja kohtventilatsioon: eluruumid, trümmid, masin õhu konditsioneerimissüsteemid: 2.Eriotstarbelised süsteemid tagavad laeva spets funktsioonide täitmise (tankeritel: lasti-,

Vastuväidetega on arvestatud. Detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus. Kui kehtestatav detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut ja maavanem on järelevalve käigus muudatusega nõustunud, kannab kohalik omavalitsus pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse.
Volitatud asutus on isik, kellele on toote nõuetele vastavuse seaduse alusel sätestatud korras antud õigus tegutseda volitatud asutusena, või Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Vabakaubandusühendusega (EFTA) liitunud riigi territooriumil tegutsev isik, kes on riigilt saanud õiguse teostada vastavas valdkonnas toote nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure ja kellest on teavitatud Euroopa Komisjoni.
Vahelagede ülesandeks on vastu võtta koormused inimestest ,mööblist,seadmest jne.Kuid aga pööningu ja keldri koormused on erinevad siit järeldub ,et nende vahelaed on konsturktiivselt ka erinevad. pööninguvahelae aurutõke pannakse soojustuskihi alla, keldrivahelagedel soojustuse peale; Erineva temperatuuriga ruumide vahelised laed peavad olema vajaliku soojapidavusega;kelrdilagede ja pööningu lagede soojapidavus peab vastma normidele

Vesiliiv on veega küllastunud tolmliiv, kus sunnib kohati liivaterasid üksteisest eelduma ja vähendab nendevahelist hõõrdumist. Möll on liiva ja savi vahepealne sete valdava terajämedusega 0.006-0.02mm Savi on pinnas, mille setteisakesed on läbimõõduga <0.002mm Moreen on liustikust väljasulanud sete, mis koosneb liivast, aleruliidist, savist, kruusast, veeristest ja rahnudest ehk kõikvõimaliku suurusega purdosakestest.
Vun - 07-15 48,7 m3 7,0 341,1 3522,10 166,00 1820,00 5508,10 268 409,71 kr Liftišahti ivundamendi valamine VUN-07-15 0,63 m3 7,0 4,4 3522,10 166,00 1820,00 5508,10 3 470,10 kr 223 Metalltarindid 0,0 vundamendipoldi komplekt MET-01-26 34,0 tk 0,1 3,4 411,51 26,00 427,51 14 535,34 kr 225 Elementidest alusmüürid, soklid, vundamenditalad Monteeritavad soklipaneelid SMS-02-04 23,0 tk 1,3 29,9 2299,28 403,00 4132,28 95 042,44 kr
Veeärastus - süsteem (водо-отливная спасательная, suure koguse vee laevast eemaldamiseks avarii korral) pilsiveesüsteem: нефтесодержащие (подсланевые, ляльне) воды, masinaruumi pilssides oleva õliseguse vee käitlemiseks (masina kuivendussüsteem, separaatorid) tuletõrjesüsteemid (signalisatsiooni- ja kustustussüsteemid) (vesi-, sprinkler-, vihmutus(drencher),

Vöötalade mõõt on sageli 50*150 (kui ei ole hööveldatud), postide vahekaugust ehk sammu aga kontrollitakse arvutuslikult (samm on tavaliselt 600 mm, vajadusel pannakse postid kahekordselt). Tänapäeval on soojustus sageli paksem kui 150 mm, tavaliselt saadakse 225 mm kahe kihina nii, et lüüakse postide külge täiendav roov 50*50 prussist (horisontaalne). Karkassipuit peab olema tugevussorteeritud kambris kuivatatud puit.
Valgustustihedus on kogu valgusvoo ja pinna suuruse suhe (A)E = F / A 27. Märgade kohalike orgaaniliste soojusisolatsioonimaterjalide (saepuru, linaluu, turvas) väljakuivamine hästi ventileeritud pööningu lael auruisolatsiooni olemasolul ja ilma auruisolatsioonita osas Lagede soojustamine lautades (niiskusesisaldus) • põhk → 13…23 % • linaluu → 8…15 % Keskmine • saepuru 14 % • linaluu 12 %
Valem 5 – 1€ investeeringu annuiteet [i(1 + i)" ]/[(1 + i)" - 1] Eelmise valemi pöördväärtus annab annuiteedi (või regulaarse aastase makse), et ammendada algsumma 1€. Sellist arvutust on vaja siis, kui nüüdiskuludest lähtudes tuleb leida aastased väljaminekud. Annuiteet on terve rida võrdsetes summades laekuvaid järjestikuseid makseid või sissetulekuid teatud arvu aastate jooksul.

Vastassõlmes on liigend 0,75·I/L Vastassõlme pööre on samasuunaline ja sama suur kui 1,5·I/L vaadeldaval sõlmel Vastassõlme pööre on vastassuunaline ja sama suur kui 0,5·I/L vaadeldaval sõlmel Üldjuhtum ( Θ a on vaadeldava sõlme pööre, Θ b on (1 + 0,5Θ b / Θ a ) ⋅ I L vastassõlme pööre) Tuleb silmas pidada, et eri koormuskombinatsioonide puhul võivad tala otste pöörded olla
Väljaõpe on tööandjapoolse ennetustegevuse vundamendiks, aidates vältida õnnetuste toimumisi ettevõttes ning tööst põhjustatud haigestumiste ja kutsehaigestumiste teket ja nende arenemist. Põhjalikult planeeritud ja asjatundlikult läbiviidud töötajate juhendamine ja väljaõpe võimaldab vältida valusaid õppetunde ning soodustab töö efektiivsuse parendamist ja kulude kokkuhoidu.
Vaigud - neid võib korduvalt ülesse sulatada ja uuesti vormida. Termoaktiivsete vaikude molekulid on ruumilised, neid ümbervormida ei saa.2. Täiteaine võib olla pulbrikujuline( talk, puidujahu, grafiit jne), kiuline(klaaskiud) või kihiline( paber, riie jne). 3. Plasttoodete vormimise viisid: a) pressimine – leiab kasutamist termoaktiivsete ja jäikade termoplastsete vaikude vahel.

Vesiklaas on viskoosne vedelik, mis saadakse tahke lahustuva silikaadi hüdrotermilisel töötlemisel. Tooraineks on kvartsliiv, diatomiit ning kaltsineeritud sooda või potas (naatriumsulfaat). Vastava koostisega segu kuumutamisel 1300-1400 kraadi juures saadakse ühtlase koostisega naatrium- või kaltsiumsilikaatne klaasjas mass, mis jahutamise järgselt lahustatakse vees autoklaavis.
Vastavalt epn - ENV 7.1 punktile 2.4.5(5) on raudbetoonseintega hoone maksimaalne vastuvõetav vajum 100 mm, vajumite erim naabervundamentidel 20 mm. Võttes arvesse kahe vundamendi naabermõju, on suurim vajum võiksem kui 100 mm. Samuti oleksid lintvundamendi mõõtmed suhteliselt väiksed ning see annaks võrreldes vaivundamendiga suure kokkuhoiu nii materjalide kui tööde mahu arvelt.
Vasakul 2 - asendiline väljatõmberest BYFA-4 ja paremal niiskusanduriga juhitav väljatõmbeplafoon KSO-M-100. Teine võimalus energiasäästuks on kasutada väljatõmbeventilatsiooni soojuspumpa (VTSP). Mitmed sarnases kliimas asuvad riigid (Rootsi, Taani, Saksamaa, Holland) kasutavad koos mehaanilise väljatõmbesüsteemiga soojuspumpa sooja tarbevee ja küttevee valmistamiseks.

Valamine - valmistatakse kõik malmtooted, osaliselt teras, pronks ja alumiiniumtooted; • kuumalt valtsimine - valmistatakse suur osa teras, alumiinium ja vasktooteid; • tõmbamine - toodetakse traate jms; • sepistamine - kasutatakse keerukama kujuga toodete valmistamisel; • lõiketöötlus - sellega antakse toorikule lõplik kuju (treimine, freesimine, puurimine jne).
Värskeõhu - (+7 cm); klappidega (II  sokli lisasoojustus klass); U=0,52 W/(m2·K)  Välisseinte (+5 cm); lisasoojustus  pööningu vahelae U=0,32 W/(m2·K) lisasoojustus (+7 cm); U=0,15 W/(m2K)  sokli lisasoojustus (+20 cm); U=0,52 W/(m2·K)  akende vahetus: uued (+5 cm); aknad  pööningu vahelae U=1,1 W/(m2·K); lisasoojustus U=0,15 W/(m2K)
Vastupanumomendi ühik on pikkusühik kolmandas astmes (m 3, cm3, mm3). Arvutatakse mõlema peakesktelje suhtes: Wx=Ix/ |Ymax| Wy=Iy/ |Xmax| Liitkujundi vastupanumomendi leidmiseks tuleb alati enne leida vastava liitkujundi telginertsimoment, vastupanumomenti ei saa leida osakujundite vastupanumomentide summeerimisega! Ruut: Wx=Wy=a3/6 Ristkülik: Wx=bh2/6 Wy=b2h/6 Ring: Wx=Wy=πD3/32

Vahemikus 2346 - 2404 kg/m3 ning meie rühmal vastavalt 2357 kg/m3. Katses number kolm kasutati sama tsementi mis katses number 2, kuid vähendati vesi-tsementtegurit. Saadud katsetulemused jäid kõikidel rühmadel vahemikku 2369- 2406 kg/m 3. Minu rühma tihedus oli 2369 kg/m3. Kokkuvõtteks võib öelda, et betooni koostise määramisel püsitatud eesmärgid saavutati.
Valuasfalt - sitke bituumenist, fillerist ning skeleti mittemoodustavatest kivimaterjalidest kuumalt segatud ja seadmetega või käsitsi paigaldatav mittetihendatav mass.
Ved on mõjuv põikjõud; VEd on seespool vaadeldavat kontrollperimeetrit mõjuv üldine ülespoole suunatud jõud, so pinnase rõhk miinus vundamendi omakaal.

Vaivundamentide ehitamisel on väga oluline jälgida, et vaiade löömisel pinnasesse saavutatakse projektis ette nähtud vaste (vajum cm 10 löögi kohta 10 m kõrguselt vasara raskusega 1 tonn). Vundamentide aluskihiks kasutatakse kruusa või killustikku paksusega 100 … 150 mm, niiskele savipinnasele monteeritavate vundamentide alla betooni paksusega 200 … 300 mm.
Vertikaal - ja Arvutusskeem Skeem 8.8 Kombinatsioonitegurid horisontaalkoormustele Sisejõud lagede koormusest Koormuskombinatsioonide Vahelagi moodustab suure välisseinas Lagede koostamisel kasutatavate plaadi (lamiku), mis oma töötamine omas pinnas kombinatsioonitegurite Ψ pinnas praktiliselt ei Jäiga skeemiga hoone väärtused on toodud tabelis.
Valikus on kaks segu: kiireks sanitaarremondiks peeneteraline segu (frakts. 3300 ) või siis põhjalikuks remondiks saneerausplaano, millega saab teha ka helikindlaid põrandaid sammumüra vastu Isetasanduvad segud Erinevalt käsitasandussegudest on isetasanduvad segud väga hea voolavusega, see teeb põranda tasandamise oluliselt kiiremaks.

Veehoidvus - on mördi omadus hoida endas teatud hulka vett, mördi veegoidvus on seda parem, mida rohkem ta sisaldab sideaineid ja peenlisandeid.
Vundamentide ülesanne on võtta vastu välisseintelt, katustelt ja vahelagedelt tulev koormus ja kanda see pinnasele üle. Vundamentide kahjustuste peamised põhjused on seotud pinnase kandevõime kaotusega või liiga suure deformatsiooniga (vajumiga). Kahjustuste põhjused on olnud pigem seotud pinnase tugevuse kui vundamendi enda tugevuse ammendumisega.
Villtoodete soojusjuhtivustegur on 0,029 - 0,046 W/mK (seisva õhu soojusjuhtivustegur on 0,026 W/mK). Klaasvilla tootmine ja kasutamine ei kahjusta tervist -Eestis vanemale põlvkonnale tuntud tervist kahjustanud ja paigaldamisel torkinud klaasvill on ajaloo prügikastis koos teiste vene ajal Läänest kopeeritud tehnoloogia abil toodetud nõukogude saavutustega.

Valikus on ka värvilised põrandakattesegud (frakts. 450). Erisegude hulka kuulub ainuke tasandussegu, mida lubatakse värvida või katta epo-vaikudega (frakts. 500) ning laevaremondiks sobiv segu (frakts. 600), millel on kõik vajalikud sertifikaadid tööde teostamiseks • Ettevalmistus tasandustöödeks Aluspind peab olema puhas.
Ventilaatorid elektri - Valgustus Soe Ventilatsiooniõhu soojendamine pumbad seadmed tarbevesi Köök Mag.tuba Elutuba Tuba Kokku Energia erikasutus hoones tervikuna detsembris, kWh Mõõdetud 2384 2046 338 Arvutatud 2440 2078 362 Energia erikasutus ruumide kaupa detsembris, kWh Mõõdetud 2384 565 507 465 509 338 Arvutatud 2440 624 373 436 645 362
Veskid on kasutusel kivimaterjalidest mineraalse pulbri valmistamiseks. Liigitatakse 1. Tööprotsessi iseloomult – perioodilise ja pideva 2. Konstruktiivse lahenduse järgi – trummelveskid, rullveskid, sõrm- ja korvveskid e desintegraatorid ja vibroveskid 3. Jahvatustsükli iseloomu järgi – lahtise ja kinnise tsükliga.

Vertikaalkoormuseks on seinte omakaal, lagede koormus, lumekoormus ja vertikaaljõud seinas tuulest (hoonele tervikuna). Lähtudes koormuse jaotumise printsiibist võib öelda, et korruse kõrguse ulatuses rakendatud koondatud jõud jaotub alumises tasapinnas konstantse pingena st arvutuslikult on ristlõige tsentriliselt koormatud.
Vahesein on suurem, tuleb igasse neljandasse (88mm) või kuuendasse (65mm) rõhtvuuki panna Æ2...6mm ümarterassarrus.
Vaadeldav elemendiosa on määratud kaldlõike horisontaalprojektsiooni pikkusega c (kaugus toe servast kuni kaldprao lõpuni survetsoonis) ja kaldprao horisontaal- projektsiooni pikkusega csw (kaugus kaldprao ja pikiarmatuuri lõikumiskohast kuni kaldprao lõpuni). Oletatakse, et kaldpragu läbiv armatuur piirseisundis voolab.

Vahemikus 1200 - 1500 ema ehitasid inkad 16000 km pikkuse ja miljoneid inimesi ühendava teedevõrgu. Samuti äärmuslikesse tingimustesse, mida esineb Lõuna-Ameerika, alates soodest ja lõpetades kõrgmäestikest. Kirjutatud on ühest Andide mägiteest, mis oli 7,5m lai ja väga käänuline ja väikese tõusukalletega.
Vajumisvuukide ehitamine on kohustuslik: a) Erineva raskusega hooneosade vahele, mille koormused vundamenditaldmiku all on erinevad; b) Hooneosade vahele, mille all pinnase kandevõime pole ühtlane; c) Uue ja vana hooneosade vahele; d) Vundamenditaldmiku järsu laienemise kohtadesse või tunduvalt erineva rajamissügavuse korral.
Vahelagedeks nimetatakse horisontaalseid konstruktsioone, mis jaotavad hoone korrusteks, võtavad vastu koormused inimestest, mööblist, seadmetest jne ning annavad need üle seintele ja postidele. Viimase korruse lage nimetatakse pööninguvahelaeks, keldri- ja esimese korruse vahelist vahelage aga keldrivahelaeks.

Väikseim veeväljasurve on tühja laeva veeväljasurve Δ0. Suurim on veeväljasurve täislastis ΔTL. Dedveit on täislastis transportlaeva veeväljasurve ja tühja laeva veeväljasurve vahe tonnides. Lasti hulka arvestatakse veetava lasti, laeva tarvete, kütuse-, vee- ja toiduvarude, laevapere liikmete ning reisijate kaal.
Välisõhk - 10 . +15°C Ventilatsiooni õhk +15 . +25°C Põhjavesi +4 . +10°C Jõe- või järvevesi 0 . +10°C Merevesi +3 . +8°C Kaljud 0 . +5°C Maapind 0 . +10°C Heitvesi +10°C Soojuspumpadest üldiselt  Energiahindade kasv on viimastel aastatel põhjustanud soojuspumpade laialdasema kasutuselevõtu.
Vaakumpumba sissevoolutorul on filter tahkete osakeste eest kaitsmiseks. Olles imenud ja heitnud spetsiaalse toru kaudu atmosfääri õhu tsentrifugaalpumba sissevoolutorust ja kerest ning tõmmanud sinna vedeliku, lülitab kraan vaakumpumba vedeliku pumpamisele tsentrifugaalpumba kerest sissevoolutorusse ringivoolu toru kaudu.

Vööriosas on aga koondatud vahendid selleks, et vajadusel lasta end pukseerida. Tuleb täheldada vahendite erinevust tavaliste laevade, mille jaoks pukseerimine või pukseeritud olemine on episoodilised nähtused, ja spetsiaalselt pukseerimiseks ette nähtud puksiirlaevade vastavates vahendites ja sisseseades
Vaadeldava kontroll - lõike läbisurumiskandevõime väljendatakse järgmiste arvutuslike piirnihkepingetena (MPa): vRd,c - põikarmatuurita plaadi arvutuslik läbisurumiskandevõime; vRd,cs - põikarmatuuriga plaadi arvutuslik läbisurumiskandevõime; vRd,max - plaadi maksimaalne arvutuslik läbisurumiskandevõime.
Võrest - käsipuust. • pööninguga kaldkatused, (A) kaskaad, trapetsprofiil • kaldsed katuslaed, (B) Plaatide maksimaalne pikkus on 7 ja 9 m. 2)põhilised nõuted trepimarsi laiusele, astmete mõõtudele ja VastavaIt katte profiilile tuleb paigaldamisel jälgida tehasepoolseid • lamedad katuslaed.

Veeläbilaskvus on materjali omadus vett läbi lasta (vastandmõiste – veetihedus). Veeläbilaskvus sõltub materjali poorsusest ja pooride kujust (kas avatud või suletud poorid). Veetihedaid materjale nimetatakse hüdroisolatsioonimaterjalideks ja neid kasutatakse mitmesuguste vettpidavate kihtide loomiseks.
Vahelagi on horisontaalne tarind, mis − jaotab hoone korrusteks − võtab vastu koormuse inimestelt, mööblilt, seadmetelt ja teistelt konstruktsioonidelt − kannab koormused üle seintele ja postidele − on hoone jäikuselemendiks Vahelagi on ühele korrusele laeks ja teisele korrusele põrandaks.
Veeauru molekule ehk veeauru. Veeauru hulka õhus võib iseloomustada: • veeauru absoluutse hulgana õhus • veeauru osarõhuna õhus • suhtelise niiskusena Veeauru küllastussisaldus (vsat) – antud temperatuuril õhus olevatele veemolekulidele vastav teatav kontsentratsiooniline piir väljendatuna g/m3;

Vastavalt evs - EN 1996-1-1:2008 j. 3.6.2.3 võib katseandmete puudumisel või eriobjekti puhul põhimördil laotud ja nõuetele vastavate vuuki- dega armeerimata müüritise normnihketugevuseks fvk võtta vähima järgmistest suurustest: fvk = fvk0 + 0,4d , fvk ≤ 0,065, kuid mitte vähem kui fvko,
Vibraatorite võnkesagedus on 2000.. .6000 võnget minutis ja amplituud 0,1... 1 mm. Enamkasutatavad vibraatorite tüübid on: □ pindvibraator kujutab endast vibreerivat plaati, mida lohistatakse üle betooni pinna ja ta tihendab betooni pealispinnalt, mõjudes kuni 20 cm sügavuseni, käsutatakse õhemate kihtide
Vtsp kasutamisel on normaalaasta energiakulu ventilatsiooniõhu soojendamisele 4,3 MWh. Juhul kui VTSP abil toodetakse ainult sooja tarbevett, on õhu soojendamise, ventilaatorite elektrikulu ja süsteemi hoolduskulu praeguste energiahindade juures ning kahetoalise korteri korral umbes 225 eurot aastas.

Vundament on valatud säästbetoonist • Väliseinad on laotud väikeplokist (20cm* 6cm) silikaadist tellisvooder 12cm • Sisemised kandeseinad on laotud silikaattellistest 25cm vaheseinad on laotud silikaattellistest 12cm • keldri ja esimese korruse vahelagi on monteeritavatest paneelidest.
Veesurve mõjul - ehituslik kaitse: kessoon; • raskusjõu mõjul - ehituslik kaitse: katusekate; • kapillaarsel teel - ehituslik kaitse: hüdroisolatsioon, killustikust või kruusast aluskiht; • konvektsiooni teel - ehituslik kaitse: õhutõke; • difusiooni teel - ehituslik kaitse: aurutõke.
Võrdluseks - Knauf WHITE standardkipsplaadi paindetugevus on pikisuunas ≥ 6,8 N/mm2 ja ristsuunas ≥ 3 N/mm2. [3] Gyproc GL 15 põrandaplaadi survetugevus on aga 9 N/mm2. [4] On näha, et kuigi tegemist on erinevate toodetega, langevad painde- ja survetugevuse näitajad samasse kategooriasse.

Vundamendi süvis on vähemalt üks meeter (keldri põrandast vähemalt 0,5 m. Lubatud surve järgi ei tohi projekteerida vundamenti, kui: - talla pinnas mõjub horisontaaljõud, mille suurus on üle 10% vertikaaljõust, - sügavusel kuni 2B tallast on vahetult tallaalusest pinnasest nõrgem pinnas.
Valem 2 - Regulaarsete intervallidega investeeritud 1€ väärtus tulevikus [(1 + i) - 1 ] / i Ühe investeeringu asemel võib aga samadel alustel panna raha kõrvale iga-aastaselt. Iga aasta lõpul sisaldab kogusumma nii kõiki eelnevaid investeeringuid kui ka nendelt teenitud intresse.
Ventileerimata õhkvahe – ei ole õhuvahetust välis -ja sisekeskkonnaga, asub kahe tasaparalleelse pinna vahel, on soojavoolu suunaga risti ja nende pindade emissioonitegur ei ole väiksem kui 0.8 Nõrgalt ventileeritud õhkvahe – õhkvahe, millest toimub limiteeritud õhkvahetus väliskeskkonnaga.

Valgustust - 7,4 V. Leica töötab patareide toimel ja seetõttu on jõuallikas nõrgem- 1,5V. Suurendus on samuti Trimble’l suurem- 32x, Leica’l seevastu ainult 24x. Kuigi Trimble kaal on tervelt 1,0 kg suurem, kui Leica’l, tundusid tehnilised näitajad Trimble DiNi 0,33 mm’l
Veepleki tihendus - > akna veepleki kinnitus kronsteinide ja raami külge -> aknaprofiili paigaldus otsatüki järgi -> aknapõse soojustusmaterjali liimimine -> polüstüroolist nurga lõikamine ja lihvimine -> nurgaprofiili ja aknaprofiili armeerimine -> avanurkade diagonaalarmeerimine.
Vundamendi ülesanne on hoone koormuse kandmine. Mõjutavad tegurid on vertikaalsed koormised, horisontaalne mullasurve, pinnasevesi, perioodiline külmumine ja sulamine, sise- ja välistemperatuuride koosmõju ning niiskus keldriruumis, pinnasevete keemiline agressiivsus, vibratsioon.

Välisvoodrilaudade kasutuskülg on saetud pinnaga, peensaetud või siledaks hööveldatud ja tagakülg jäme-hööveldatud. Välisvoodrilaudade tagakülgedele tehakse, välja arvatud välisvoodrilaud UYL, laua pikisuunalised sooned, mille paksus tohib olla maksimaalselt 1/4 laua paksusest soone
Vii abitööd – mahalaadimine, puhastamine VIII Lepingulised tingimused – kindlustused IX Inventar – tellingud, väike tööriistad X Muud kaudkulud – katsetamised, talvised lisatööd, kvaliteedikontrollid, lisa nõudmiste täiendamine nt. kaitseriietus, mürakaitse.
Vibroramm – löögienergia allikaks on suundvõnke- vibraator, mis kinnitatud elastsetele elementidele toetuvale alusplaadile ja varustatud löökuriga. Vibratsiooni tagajärjel hakkab plaat liikuma üles-alla ning annad lööke alasile, mis kinnitatud tugiplaadile.

Välisõhu temperatuuri – 10 oC korral kujuneks temperatuuriks pärast tagastit tpt=tvõ+ηt*(tvt-tvõ) = - 10 + 0,85*(23-(-)10)= 18,1> 18 oC Juhul, kui vabasoojust ei eraldu, on tegelik ventilatsiooni väljatõmbeõhu temperatuur ligikaudu võrdne sissepuhkeõhu temperatuuriga.
Vahelaekoorik on 50 mm paksune armeeritud betoonkoorik, mis moodustab vormipõhja monolitiseerivale betoonile. Selles asuvad 600 mm vahega sõrestikkandurid ehk triarmatuurid ja piki- ning ristiarmatuur, mis on dimensioneeritud vastavalt iga projekti koormusolukorrale.
Valguse vajadus on ette antud normidega vastavalt ruumi funktsioonile.

Valmistuspikkuseks on 6 m. Klaasprofiili maksimum kõrgus paigaldatavas seinas sõltub ehitatava seina kõrgusest maapinnast, sellest kas sein on nn. ühe- või kahekordne, millise laiusega profiili kasutatakse ja kas ehitatav ehitis on suletud või avatud tüüpi ehitis.
Vastavusmärk on sümbol, mis näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise Joonis 2 – CE-märgiga toote tehniline informatsioon ja selle kujutamine korda.
Viivad kerkimiseni – kevadel see vesi sulab nõrgestades pinnase vastupanuvõimet koormusele (tähtis vesi kähku välja saada). Mida paksemad kihid, seda rohkem suureneb külmumissügavus, sest nende raskus tekitab surve poorides olevale veele, mis tõrjub vett minema.

Vahelagedeks nimetatakse horisontaalseid konstruktsioone, mis jaotavad hoone korrusteks, võtavad vastu koormused inimestest, mööblist, seadmetest jne. Viimase korruse lage nimetatakse pööninguvahelaeks; keldrikorruse ja esimese korruse vahel on keldrivahelagi.
Välissein on hoone tähtsaim konstruktsioonielement, millest sõltub suurel määral nii hoone väljanägemine kui ka tehniline kvaliteet – ekspluatatsioonikulud, vastupidavus, hoone mikro- kliima. Välisseinte kestvus peab olema võrdne kogu hoone kestvusega.
Vaakum - matt on elastne vaip Tööstuslikult toodetav liikuv vaakumseadega C-348: millega saab vakuumida rõht-, kald- ja püstpindu. Seade võimaldab samaaegselt töödelda 30 m2 pinda ning tagab tiheda ja tugeva ning, samuti vee- ja külmakindla betooni.

Vastuolu ehs - ga seoses ei tekkinud, kui ümberehitusega ei kaasnenud ehitise osa lammutamist, rekonstrueerimist (ehitise piirdekonstruktsioonide ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja asendamist, § 2 lg. 8) või tehnosüsteemide muutmist.
Väikese võimsuse - kuni 6,95 kg/s, • keskmise 9,7 – 21 kg/s, • suure võimsusega üle 25 kg/s, töörõhu järgi aga: • madalrõhu kuni 1,4 MPa, • keskrõhu 2,4 - 3,9 MPa • kõrgrõhu 9,8 – 25MPa Töökeskkonna liikumisskeemi järgi küttepindades on:
Veetihedaid materjale nimetatakse hüdroisolatsiooni-materjalideks. 9. Külmakindlus on materjali omadus veega küllastatud olekus taluda paljukordset vahelduvat külmumist ja ülessulatamist vees ilma nähtavate murenemistunnusteta ja ilma tugevuse tunduva kaotuseta.

Värvimine – krunt- ja põhivärvide pealekandmiseks kasut seadmed sõltuvad värvi tüübist. Vesiemulsioon värvide peale kandmiseks kasut värvipritse, milles värv antakse surve all pihustisse, kust see paiskub pihustatud lehvikuna kaetavale pinnale.
Vanemaid tehiskive on põletatud savitellis, hiljem on kasutusele võetud tsement- ja silikaatki- vid. Looduskivina on Eestis juba vanast ajast kasutatud paekivi (lubjakivi) Kursuse jooksul vaadeldakse praegusel ajal kasutatavaid kivimaterjale ja nende omadusi.
Vastupidav pvc - segu) sobib see kaabel paigaldamiseks rasketes ümbruse-oludes. Kaablit toodetakse ristlõikega alates 16 mm2. Tekst põhineb raamatul “Elamute elektripaigaldised” 11 3.1 Juhtmed ja kaablid EKA loengud Raivo Teemets ELEKTRIPAIGALDISED

Välistemperatuur - 5,7 C fRsi Sp1 0,67 Sisetemperatuur +19 C fRsi Sp2 0,71 fRsi Sp3 0,37 Joonis 3.5 Oluline külmasild uue kitsas lengis akna ja välisseina liitekohas, paremal termopilt normaalrõhu juures, vasakul on näha samast kohast tehtud foto.
Väiksem soojaeritus on vajalik seepärast, et hüdrotehnilised ehitised on sageli väga massiivsed ja konstruktsiooni sisemuses võib kivistumise ajal temperatuur tõusta liiga kõrgele. Intensiivne vee aurustumine võib põhjustada konstruktsioonis pragusid.
Vaadeldes en - standardid täpsemalt tekib mul huvi, miks on erinevate olukordade jaoks erinavad parameetrid ja tegurid olemas ning kust tekivad need arvud, kas katsetest võetud, statistikast kokkuvõetud või standardi autorite kogemusest tekinud.

Valem 4 - Investeeringu, millest regulaarsete intervalliide tagant makstakse 1 EURO summasid, nüüdisväärtus [ (1 + i)" - 1 ]/[ i*(1 + i)" ] Valemiga saab leida nüüdisväärtuse, arvestades sellest tulevikus tehtavaid regulaarseid makseid.
Valgustuse worst - case analüüs – Pikaajaliste mõõtmisandmete või erinevate matemaatiliste mudelite põhjal arvutatakse nö prognoostaeva heledus, millest reaalse taeva heledus on suurem vähemalt 85% kogu aasta jooksul ajavahemikus 9 kuni 17.
Vanematel masinatel on see seade vastava juhtimishoova või -pedaaliga sisse- ja väljalülitatav. Kaasaegsetel masinatel, millel seda peetakse vajalikuks, toimub diferentsiaali blokeerimine automaatselt, sõltuvalt rataste haardetegurist toetuspinnaga.

Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu ning selle tagajärje ületaks.
Valmistamisel uurea - formaldehüüdi, vaikude kasutamise käigus paiskub õhku lenduvad orgaanilised ühendid, mis on kahjulik siseõhu kvaliteedile, aga siiski bambusest põrandakate valmistamine on ohutum, kui näiteks puitlaastplaadi valmistamine.
Varjude lehvik – Päeva jooksul tekkivate varjualade kirjeldamiseks moodustatud nö liitvari, mis koosneb päeva jooksul tekkivatest varjudest (jäädvustamisintervall nt. 60 min). Saab visualiseerida nii kahe- kui kolmemõõtmelistel vaadetel.

Välistingimustes – fassaadid, soklid, räästakastid jms. • Elamud ja büroohooned • Tööstus- ja laohooned • Koolimajad ja lasteaiad • Haiglad Need on vaid mõned näited, kus KIVEX kivipuruplaati võib seinakatte töödes kasutada.
Vaikusid on kasutatud varajastest aegadest, peamiselt lakkidena, kuid ka värvide sideainete ja liimidena. Neid on tihti segatud õlide või vahadega, viimaste kõvaduse ja adhesiooni parandamiseks ning sulamistemperatuuri tõstmiseks.
Vahtpolüstüreen – väikese tihedusega poorne soojusisolatsioonmaterjal, mis koosneb 98% õhust. EPS soojusisolatsioonplaadid koosnevad paisutatud polüstüreeni graanulitest, mis on veeauru toimel omavahel tihedalt kokku ühendatud.

Veeimavus on müürikivide juures väga 200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 oluline. Erinevatel kividel on see erinev 250 ja 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 (10 …20%) ja sõltub põhiliselt pooride rohkem hulgast kivis ning nende avatusest.
Vöörilood - vertikaaljoon, mis läbib KVL ja vöörtäävi ahtripoolset serva, ahtrilood läbib sama ahtertäävil, kuis sagedamini läbib rooli pöörlemistelge, kusjuures pole arvestatud täävide ja välispladistuse paksust.
Veega mahauhtimine - laeva ballastimine tormise ilmaga -vedellasti vabapinna kõrvaldamine - kõikide uppumatuse eest võitlemiseks vajalike tehnikavahendite hoidmine sellises seisukorras , et neid saaks viivitamatult kasutusele võtta

Väliskihtidele on lisatud tuuletõke ning väliskiht on enamasti tagant tuulutatav; seina soojajuhtivus ei ole <0,30 W/m2 0K. Seina sisemine ja väline kiht on soovitav omavahel ühendada roostevabast terasest ankrutega 5 tk/m2.
Välja auranud - mördi tardumisreaktsioon on arenenud nii kaugele, et pärast hilisemat sulamist säilitab müür vajaliku tugevust ja temperatuuri tõustes toimub lõpplik kivistumine, algkivistumise aeg on umbes 2 ööpäeva.
Vedelkuyv erimass on 1,0 • Arvutada klaasis oleva liiva absoluutmaht valemi abiga V=Vp-Vv = (cm3) ,klaasi ruumala Vp = 100 cm3 • Arvutada erimass valemi abil Y=G/V = g/cm3 3. Saadud tulemused Mõõteklaasi tühikaal : 4.Joonis

Väliskliima andmetena on kasutatud uuritud elamute juurest mõõdetud andmeid või on kasutatud Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi poolt mõõdetud andmeid Tallinnast, Tartust, Võrust, Kuressaarest, Valgast ja Kuusikult.
Varre asemel on plastist käepide, pintsel on mõeldud eeskätt põranda lakkimiseks, aga aitab edukalt ka efektvärve hajutada Ümmargune või telliskivikujuline naturaalharjastega massiivne pintsel- mõeldud lubivärvile.
Veeslahustuvad antiseptikud on enamuses pulbrikujulised ained: • naatriumfluoriid (NaF), • naatriumsilikofluoriid (Na2SiF6), • naatriumdinitrofenolaat C6H3(NO2)2ONa. Pulbritest tehakse 3-5% vesilahus ja sellega töödeldakse puitu.

Vöörpiik on vöörtäävi ja esimese veetiheda vaheseina (põrkevaheseina) vahele jääv ruum, mida enamatel juhtudel kasutatakse ballasti- tsisternina. Vöörpiiki ulatuvad pardastringerid ühendatakse ruumpiimidega.
Vundament on maja alus ja kui vundamendi ehitus-, soojustus- ja hüdroisolatsioonitöödega on eksitud, siis olgu muud hoone osad ehitatud kui hästi tahes, saab edasiseks määravaks teguriks siiski hoone vundament.
Vabas olekus on täpsesse mõõtu töödeldud võllide otste ja koostatud presspuksi läbimõõdu vahel väike lõtk, mis võimaldab presspuksi paigaldamist võllile ja liigutamist eelnevalt õlikilega kaetud võllil.

Vett hülgavateks on krohvisüsteemid, millede veeimavus on väiksem W < 0,5 kg/m2h0,5. Lisaks kehtib tingimus, et aurutakistus oleks väiksem Sd < 2,0m. Mineraalsetel krohvidel on aurutakistusnäitaja alati ka täidetud.
Vundamentide tugevdamine on juhtumikohane, millele üldiseid soovitusi anda ei saa. Vundamendi renoveerimiseks võib leida võimalusi laiema taldmiku allavalamise, mikrovaiade paigaldamise, uue vundamendi ehitamise jne. juurest.
Võrklaed on kasutust leidnud väga paljudes kohtades: kaubanduskeskused, loengusaalid, fuajeed, koridorid jne. Lisaks lagedele võib võrku kasutada ka siseruumide seintel ning välitingimustes (nt varikatustel).

Valmistatavate siporex - poorbetoontoodete maaletoomisega Eestis ning alates 1997. aastast on nad paralleelselt olnud ka Peterburi lähistel Saksa Hebel- tehnoloogial töötava poorbetoontoodete tehase ainuesindajaks Eestis.
Valmistoode on väga elastne, pakkimisel pressitakse teda kokku 40 kuni 80 % , mis omakorda lihtsustab nii ladustamist kui transportimist. Ta on väga elastne ja seetõttu täidab väga hästi isoleeritavat ruumi.
Vahelaed on horisontaalsed tarindid, ms jaotavad hooned korrusteks, võtavad vastu koormuseid inimestelt, mööblilt, seadmetest ja teistelt konstruktsioonidelt ning kannavad need üle seintele ja postidele.

Välisseinad on raudbetoonpaneelidest tehase viimistlusega. Betooni sisse segatakse 50% valget tsementi ja veidi musta tooni andvat värvipigmenti. Aknad ja klaasuksed on 3x klaaspakettidest on kirkast klaasist.
Võrklagede eelisteks on kergus, kerge paigaldatavus, õhulisus ja läbipaistvus, laetaguste kommunikatsioonide teenindamise ja remondi lihtsus ning mugavus, lõputu värvilahenduste valik siseruumides, ilmastikukindlus.
Veeimavus on suur siis imavad kivid endasse mördis leiduva vee ja kivinemis protsess peatub,* kui aga kivide veeimavus on väike, siis ei saavutata head naket,sest tsemendipiim ei imendu kivide pinna sisse

Vundamendid on konstruktsioonid, mille abil kinnitatakse laeva kere kõlge masinad, mehhanismid, seadmed ja aparaadid alates peamasinast, kateldest, vintsidest ja pumpadest kuni pesumasina ja ventilaatorini.
Vaheseinad on palgi mõlemalt poolt kuivas keskkonnas vajuvad need ~1% võrra rohkem kui välisseinad. Vajumine põhjustab palkide kokkutõmbumist (mahuline kahanemine). kuivamisel ja puidu kokku surumist.
Vahtpolüstüreen ehk EPS soojusmaterjal Penoplast on kiiresti, täpselt ja soodsalt välisseinale paigaldatav, kuid tuleohutuse seisukohalt nõrk ja selle vasupidavus mehaanilistele löölidele on tagasihoidlik.

Varrasvasaratega võrreldes on toruvasarad lihtsama ehitusega ja vastupidavamad, samade mõõtmete puhul on nende löögienergia 2,7...4,3 korda suurem ning nad võivad süvistada 2 . . . 3 korda raskemaid vaiu sama ajaga.
Vähe niiske – vesi on täitnud 50% pooride mahust; niiske – 50%..80%; veega küllastunud – 80%. Ehitusalusteks kasutatavad pinnased liigitatakse kalju-, poolkalju-, liiv-, savi- ja täitepinnasteks.
Very time - consuming. The result of a laser scan is represented by millions of separate points. Surfaces will have to be manually created from these points before they can be imported to BIM software.

Voolavuspiir on konstantne jõud, mille juures kasvavad plastsed deformatsioonid Elastsuspiir on materjali pinge, milleni tekitatakse materjalis elastne deformatsiooni Voolavuse piirile vastab konstantne.
Vaht - 49,50 149 148 1088,6 13,5 12 pülüs- 49,30 148 149 türeen 49,05 149 149 ~49,3 ~148,6 ~148, 6 9. Kips- 12,50 299 200 762,0 533,1 700 plaat 12,30 300 210 12,00 300 210 ~12,3 ~299,7 ~206, 7
Väiksemahuliste puhul on otstarbekam kasutada kas iseliikuvaid või auto- betoonipumpasid. Parameetrid – jõudlus, segu teisalduskaugus, segu vajumine, maks töörõhk, käigusagedus, võimsus, mõõtmed, mass.

Värnitsatest on polüuretaani lihtsam peale kanda ja see annab puhtama tulemuse (lahustada lakibensiiniga). Akrüülvärnits põhineb veel ja on vähem mürgine, kuivab kiiresti kuid pole nii vastupidav.
Vahitüürimehe kohustus on olla kursis laeval läbiviidavate töödega, töödega raadioantennide, radariantennide, laevavile läheduses, et vajadusel hoiatada töötavaid inimesi vastava aparatuuri kasutamisest.
Vertikaalse tõmma - tud varda ristlõikepinnana vaadeldakse lõigu a ulatuses paiknevate rangide summaarset rist- lõikepinda. Surutud diagonaalid moodustuvad ülemise ja alumise vöö vahelisest betoonist.

Viimast võrrandit nimetatakse katelseadme soojusbilansi võrrandiks Sama võrrand protsentides oleks selline q1 + q 2 + q 3 + q 4 + q5 + q 6 = 100% 7-6 t t t Kus q1=100Q1/Qk , q2=100Q2/ Qk ,q3=100Q3/ Qk jne
Võitlusvahenditeks kahjuritega on steriliseeritav kamberkuivatus 80’C juures ja samuti kombineeritud antiseptiline ja insektitsiidne- heksakloor valmistoodete pinnapealne immutus, mis hoiab ära putukatega nakatumise.
Valatud toodetest on enamik valmistatud malmist,pronksist või alum-st -kanalisatsioonitorud(malmist) -torude liitmikud -mitmesug.ahjutarbed, -keskütte radiaatorid, -kraanid ja ventiilid(peam. Pronksist)

Vastavalt ülaltoodule on ristlõike arvutuslik tõmbekandevõime Nt,Rd väikseim suurustest: • brutoristlõike arvutuslik plastne tõmbekandevõime Af y 5380 × 235 Npl.Rd = = × 10 −3 = 1264 kN; γM0 1,0
Võrreldes lõugpurustitega on koonuspurustitel järgmised eelised: • pidevtoime, • tootlik töö ja purustuse peenus, • väike energiakulu, • töökindlus ning valmistoodanu tüki mõõtmed on ühtlasemad.
Variandiks on kitsa otsafassaadiga tänava poole pööratud ühekorruselised pikad kitsad hooned (vt. Joonis 1.6), mida katab kahepoolne viilkatus, nii et tänava poole jääb kolmnurkne otsaviil.

Võrdtäpseteks mõõtmisteks nimetatakse mõõtmisi kui ühe suuruse mitmekordsel mõõtmisel on kasutatud üht ja sedasama instrumenti, ühesugust metoodikat, mõõtmised on toimunud ühesugustes välitingimustes.
Võsalõikaja - hakkaija roomiktraktori baasil3.Puude lõikaja minilaaduril kuni 15cm tüvega puude lõikamiseks ja käsitlemiseks 196-Loetlege kaevamis-transportimismasinate gruppi kuuluvad masinad.
Vanimad konstruktsioonid on sillad  Coalbrookdale 1779 esimine terasest sild  Massachussets 1796 esimine rippsild  Louvre 1780 ja Theatre Francaise 1787 esimesed metallist katuse kandekonstruktsioonid

Vormimängu nimel on siin tehtud mitmeid järelean dmisi külmade ilmadega karastatud talupojaloogikale, mis ei ole phele kortermajale sisselõigete ja keerutamisega nii palju külmi põrandaid teinud.
Väljaaste suurus on 5 kuni 15 cm. Veelaud ulatub sellest veel omakorda 5 kuni 10 cm üle. Väljaulatuva sokliga lahendusse on meie kliimas niiskuskahjustuste tekkimise võimalus sisse projekteeritud.
Vene konstruktivism - „tänavad meie pintslid, paletid väljakud“ Tänapäeva 3D. Planimeetriline arhitektuur, tõi uue ruumilisuse „kosmosest vaade“. Proun- vaheaste tasapinna ja ruumi vahel.

Veneer lumber - LVL) nii, et liimitakse spoonikihid plaadiks selliselt, et kõikide kihtide suund on kandekonstruktsioonideks Enamlevinud tootemärkideks ühesugune ja ühtib plaadi pikisuunaga.
Värnits on kuumutatud taimeõli (lina-, pähkli- või muu taimeõli), mida kasutatakse sideainena õlivärvide valmistamisel ja vedeldamisel, pindade kruntimisel ning kiti valmistamiseks.
Väljaõpetamine - laevakere kõikide konstruktsioonide kulumise süstemaatiline kontrollimine , üksikute konstruktsioonielementide väljavahetamine kehtestatud kulumisnormide ületamise korral.

Vahelised sõltuvused on toodud järgneval joonisel (Joonis 5.3 ülal vasakul). Kõikidest maksimumsuurustest arvutatud 90% tase (90% fraktiil) esindab nende elamute niiskuslisa normatiivset suurust.
Välisseinapaneelide ehk kõige suurem probleem on nendesse sisse projekteeritud ja ehitatud külmasillad. Sõltuvalt hoonest võivad külmasillad moodustada kuni kolmandiku seinapaneeli soojakaost.
Vahekaugus on suur):  N Ed   150  ( k yy = C my 1 + λ y − 0,2 ) χ y N Rd  = 1,0 ⋅ 1 + (0,972 − 0,2 ) ⋅ 0,614 ⋅ 911,8  = 1,207 <      

Vote UP
-1
Vote DOWN
Vaiad liigitatakse - töötamise viisi järgi: tugivaiadeks, hõõrdvaiadeks ja nidevaiadeks; - materjalide järgi: rb, betoon, puit, teras, kombineeritud vaiad; - asendi järgi: vertikaalsed ja kaldvaiad; - kuju järgi: ühtlase ja muutuva ristlõikega; - paigaldamise viisi järgi: - rammitavad ja vibreeritavad vaiad; - kohtvaiad; - pinnast asendavad; - pinnast väljatõrjuvad; - mikrovaiad.
Vtsp võimsus on piiratud väljatõmbe õhuvooluhulgaga, mis omakorda sõltub hoone õhuvahetusest. Kuna seadme võimsus on piiratud suurus, tuleb arvestada lisakütte kasutamise vajadusega.
Vajadusuuringute faasis on omaniku hindamisobjektiks investeerimisprojekt, mis haarab kõik ehitise elutsükli faase (kaasaarvatud kasutusperiood) ja nendele vastavad kulud ja ka tulud, mis jagunevad

Viimistlusmaterjale on pigmendita (värvaineta õlid, lakid, šellakid), läbipaistvaid (vähese värvainega õlid, lakid, šellakid), läbipaistmatuid (suure värvaine sisaldusega kattevärvid).
Võrreldes kaarkeevitusega on plasmakeevituse eelisteks: • suurem jõudlus • kaare pikkuse muutusele väike tundlikus • võimalus keevitada kõiki metalle nii alumises kui ka vertikaalses asendis.
Vabapardamärk - ka lastimärk, märkide süsteem laeva mõlemal pardal miidli piirkonnas. Vabapardamärki kantakse laevakerele värviga klassifikatsiooniühingu nõuete kohaselt rahvusvah.

Vajalik jäikus on suurem, on selleks vineer või OSB. Ülemised vööprussid (seina püstiasendis horisontaalsed) on kahekordsed, neisse jäetakse avad ülejäänud seinaosadega sidumiseks.
Vinüültapeedid - Vinüültapeeti on kerge hooldada, PVC-kattega õhku mitte läbilaskev pealispind annab sellele tapeedile hea pestavuse, ent samas takistab see seinte loomulikku hingamist.
Võrrelda teras - või raudbetoonkest tugevduseks ümber kiviposti Raudbetoonkest on efektiivsem kui teraskestadega tugevdamine, kuna betoonkest on tihedalt ümber posti kogu selle pikkuses.

Valges malmis e. Toormalmis sisalduv süsinik on seotud raudkarbiidis Fe3C(tsementi). • Malm on habras, st on vähe löögikindel, väikese tõmbetegevusega aga suure kulumiskindlusega.
Valgustustihedus e. valgustatus luksides (lx) näitab pinnaühikule (m2) langevat valgusvoogu luumenites (lm). Looduses valgustab aluspinda Päike nii otseselt kui taeva hajusvalguse näol.
Valikus on kaks segu: kiiresti sanitaarremondiks peeneteraline segu või siis põhjalikuks remondiks saneerausplaano, millega saab teha ka helikindlaid põrandais sammumüra vastu.

Vibrotoimega - haakerullidega tihendatakse mittesidusaid ja vähesidusaid pinnaseid mullete, teekatte aluste ja muude muldehitiste rajamisel staatilise ja dünaamilise mõju koostoimel.
Vahesõelumine - toimub mitmestaadiumilises purustusprotsessis peale igat purustusstaadiumi teatud terasuurusega fraktsioonide eraldamiseks ja suunamiseks tagasi korduvaks purustamiseks.
Vastandmõiste on veetihedus. Veeläbilaskvus sõltub materjali poorsusest ja pooride kujust (kas avatud või suletud poorid). Gaasitihedus on materjali omadus endast gaasi läbi lasta.

Vundamendid on hoone maaalused konstruks, milledele toetuvad seinad või postid ja mis annavad koormused edasi ehitise alusele. Kasut nõrga aluspinnase puhul ja veega kaetud aladel.
Vundament on ehitise osa, mis kannab ehitise omakaalust ja ehitisele mõjuvatest jõududest (tuul, kasuskoormus, lumi jne) põhjustatud koormuse üle pinnasele ehk ehitise alusele.
Vaaderpass - kasutatakse seinte, nurkade vertikaalsuse ja horisontaalsuse kontrolliks Suundnöör- kasutatakse pika seina ladumisel Nivelliir- kasutatakse kõrgusmärkide andmiseks

Vastavusdeklaratsioon on kirjalik kinnitus, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise
Valge vill on samas ka soojapidavama ja tolmavus on nullilähedane ning samuti nahaärrituse tekkimise võimalus villa käsitlemisel või kokkupuutumisel on praktiliselt olematu.
Vildaksein - tulemüür) Samuti on täielikult teisiti lahendatud ruumide jaotamine vaheseintega- kas see on kohe nõnda kujunenud, või hiljem ümber ehitatud, on raske öelda.

Väiksem soojaeritus on vajalik seepärast, et hüdrotehnilised ehitised on sageli väga massiivsed ja konstruktsiooni sisemuses võib kivistumise ajal temperatuur tõusta liiga kõrgele.
Väljaõpe on üks tähtsamaid ülesandeid tööandjal, kuna töötajad peavad mitte ainult oskama täita oma tööülesandeid, vaid peavad ka oskama kaitsta oma elu ja tervist.
Vahelagi on reeglina ka tuletõkkesektsiooni piiriks kahe korteri vahel ja peab tagama, kandevõime, soojusisolatsiooni ja tiheduse / terviklikkuse 30 kuni 60 minuti jooksul.

Viivitusest on Lepingu Pooled kohustatud teineteist vastastikku kirjalikult informeerima esimesel võimalusel, kui hilinemine on toimunud või on selgunud, et see võib toimuda.
Valutult – kui välja arvata mõned kohatult kogukad korterelamud Tähe tänava ääres ja valutult konteksti sulanduvad eramud, on siinne tänavamiljöö üsna puutumatu.
Vahelae - ja katusekonstruktsioonide kandvate taladena ning avauste- ja tugitaladena. Samuti kasutatakse seda puitu kandeja kergseintes ning ehitust jäigastavate osadena.

Vahvärk - tüüpi (Fachwerk) seinu, kus puitsõrestiku detailid (postid, diagonaalid ja rõhtvööd) on nähtaval ja sõrestikuvahelist osa katab krohvi- või laudisekiht.
Veest basseini - imuriga. Basseinides, kus veepiir on allpool äärt, eemaldatakse iga päev veepiirile tekkinud mustust puhastusainega, mis sisaldab basseiniveega sama ühendit.
Visuaalselt on märgata, alumised palgid on pehkinud (paremal). Vundamentide kestvuse seisukohalt on probleemsed ka vundamendile liiga lähedal kasvavad puud, vt. Joonis 2.50.

Vahelagi - horisontaalne konstruks, mis jaotavab hoone korrusteks, võtab vastu koormusi inimestelt, mööblist, seadmetest jne ning annab need üle seintele ja postidele.
Vaheseinad – Siseseinad on samuti AEROC plokkidest 100mm ja 200mm. Krohvitud, pahteldatud, värvitud (heledad toonid). Sanitaarruumides viimistluseks kasutatud keraamilisi
Välistemperatuur - 9,5 C Sisepinnatemperatuur Temperatuuriindeks Sisetemperatuur +18,8 C Sp1 14,7 C fRsi Sp1 0,85 Sp2 17,8 C fRsi Sp2 0,96 Sp3 17,7 C fRsi Sp3 0,96

Valmistamise põhietapid on kuivatamine, tugevussorteerimine, lamellide jätkamine hammastapiga, lamellide hööveldamine, liimimine, talade hööveldamine, pinnatöötlus ja pakkimine.
Viimistlustööd – vooderdustööd, krohvitööd, voolimine, maalri- ja tapeetimistööd, klaasimine. Oluline on tellingute vajadus, mis sõltub ruumide ja seinte kõrgustest.
Voolumeetod - meetod, mille puhul kulgevad samad tööd haardealadel järjestikuliselt, erinevad protsessid aga samadel haardealadel üksteise järel ning eri haardealadel.

Väikese soojamahtuvusega - metallid (kuumenevad kiirelt ja ka kahtuvad kiirelt). Ruumide piirdekonstruktsioonid (eriti perioodilise kütte puhul) peaks omama küllaldast soojamahtuvust.
Vundament on laotud 300mm laiusest keramsiitplokkist, küljel 50mm EPS. Vundamendi kõrgus 1205mm. Ümber vundamendi perimeetri 1m laiuselt horisontaalne soojustus 100mm
Vastsete käigud on 3 mm suurused ning tihti järgivad aastarõngaste suunda (toitub põhiliselt aastarõnga kevadpuidu piirkonnas), see annab kahjustustele korrapärase kuju.

Vesinik - e. külmpraod tekkivad reeglina keevisõmbluse kõrval termomõju tsoonis keevitamise lõpetamise järel või 10- 48 tunni möödumisel pärast keevitamist.
Vormil on soovitav töökirjed grupeerida kuluarvutuse peatükkide, kulurühmade, kululiikide ja kulualaliikide kaupa, esitades ka vastavate vahekokkuvõtete summad.
Värvitud krohv - , betoon- ja tellispinna, kipskartongplaadi, värvitava- ja klaaskiudtapeedi, pahteldatud pinna, samuti krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks.

Vibraatori täitur on metallplaat mille külge poldidega kinnitub elektrimootor 1. Suunamata sundvõnkeid tekitab kaks ekstsentrikut 2, mis on kinnitatud mootorivõlli otstele.
Vormis tuntakse – individuaalvorme, ühe kindla toote vormimiseks, kassettvorme, mitu ühesugust toodet üheaegselt. 20. Betooni vormidesse paigaldamise seadmete liigitus.
Võrerullide valtsid on koostatud varbadest keevitatud võredest avamõõtmetega 15 või 20 cm. Võrerull vajub pinnasesse ning litsub külmunud pinnasetükid laiaks ja peenestab

Ved - põikjõud S - nihkuva osa staatiline moment nulljoone suhtes I - kogu ristlõike inertsimoment b - nihkuva osa laius fvd - terase arvutuslik nihketugevus
Vaiade kandevõime on 200…300 kN. 8. TB-MV puurtoruvaiad on läbimõõduga 210 mm. Tsemendisegu pumbatakse toru ja otsiku kaudud pinnasesse, kus see täidab vaia ümbruse.
Viirutamata tsoon – kõikidel varrastel “head” nakketingimused, viirutatud tsoon – “halvad” nakketingimused Joonis 3.4 Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 20

Värvide pigmendid - looduslikud, mineraalsed, omadused 14.3. PIGMENDID Pigmentideks nimetatakse peeni värvilisi pulbreid, milledega antakse värvisegudele vajalik värvus.
Vahelduvad piki - ja põikikivikihid üle ühe. Alumise kihi põikvuugid on ülemise kihi põikvuukidest nihutatud 1/4 tellise võrra, pikivuugid aga 1/2 tellise võrra.
Vahtpolüstüreen - ja -polüuretaanplaadid kinnitatakse aluskonstruktsioonile mehaaniliste kinnititega või liimimise teel vastavalt plaatide valmistaja kasutusjuhendile.

Värske kliister on kergesti ära pühitav, mitte pestav Pestavad pabertapeedid, mis on kaetud setsiaalsete värvidega ja kiletatud või kaetud plastmassi dispersiooniga.
Vastavaltpunlli 4 - 1.2.kirjeldusejiirgi. Paindetugevuse miiiiramiseksasetataksekasekehakaheletoelg mille vahekaugus on 200mm.Koormusmkeodalakse katsekebaletugiavakeskel.
Vertikaalkoormuseks on paigutada hoone 9 sümmeetriateljele. Tänu konstrueerimisel tuleb tuleva värske müürituse massi sellele saab i- ndale pöörata hoone kandmiseks.

Võimalusel on ka soovitav jätta nii palju vanu puitpõrandalaudu alles, kui saab ja siis need mõned üksikud puudu olevad juppid asendada uute põrandalaudadega.
Varras on terasest S355 (fy = 355 N/mm2 ja fu = 510 N/mm2). Profiili 250×250×6 ristlõikepindala A = 5763 mm2, ristlõikeklass (RK) – 4 (vt näide 3.1).
Vetonit50005 - 50(80) mm Betoon 3,5 – 4,0 L / Käimiskuiv 2-3 tundi; 1,8 kg/m2 Pesuruumide põrandate 25kg valamiseks, põrandakütte Katmiskuiv 1 päev võimalus

Vuugitäide – Saumalaasti kakelfog värviline viigitäide kiiltolt 4. Plaadisegu – Kiilto Pro fix keraamiliste-, klinkerplaatide ning looduskivi kinnitamiseks.
Vajalikustvesi - tssrcrttegulist arvutatakse kilogrammideslnt' betoonisegukohta valemist rs= l-, kus Ts - tsemendisisaldus betoonisegus lm3 [kg], Y - veesisaldus lm3
Vertikaaltransport - kraanad, liftid, erinevad tõstemehhanismid (upitaja, frontaallaadur). 8. Kuidas arvutatakse transpordi vahendite vajadus? Tooge valem ja selgitage.

Välispraod on kõige levinuim pragudetüüp ja nad tekivad peamiselt puidu ebaühtlasel kuivamisel. Saetud materjal praguneb kuivamisel vähem kui ümarmaterjal.
Väärtus t - , X- või Y-liitele, kus kn = 1,0 ja t0 asendatakse vöö liitepinna kandevõime, läbistus- kandevõime ja võrguvarda kandevõime kontrollil tp-ga
Vetonit3000 0 - 5 mm Betoon, 6,5 - 7,0 Käimiskuiv 4-6tundi; 1,5 kg/m2 Sobib nõudliku põranda katte alla kergbetoon peentasanduseks L /25kg Katmiskuiv 1-3 päeva

Viimas - te abil on võimalik saada ka mahuspaisuvaid betoone (kasutatakse veetiheduse tagamiseks ja mõningate pingbetoonkonstruktsioonide valmistamiseks).
Värvikulu – pindala, mida on võimalik värvida ühe liitri värviga (m2/l). See vaheldub vastavalt kasutatavale värvimismenetlusele ja värvitavale pinnale
Valgemädanik - Mädanik, mis on põhjustatud tselluloosi, hemitselluloose ja ligniini kahjustavatest seentest, mis muudavad puidu värvuse tavaliselt heledamaks.

Vedeldajad on sellised koostisosad, mis võimaldavad parema pealekantavuse, kuid ei lahusta värvi, värv on dispeergeeritud neis, näiteks vesi lateksvärvis.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vertikaaljoont – 7 (koonuse vajumine 7 cm) üles jooneni – c ja sealt vasakule (portlandtsement), ning saame vee hulgaks V= ca 198 l. 3) Määrame vajaliku tsemendihulga 1 m³ betooni kohta T = 198 / 0,59 = 335,59 kg Selle tsemendihulga absoluutmaht (maht ilma poorideta) on järgmine: T / γt = 335,59 / 3,15 = 106,54 l 4) Määrame täitematerjalide hulgad.
Vastavaid snip - e vōib (kokkuleppel tellijaga) paralleelselt EPN-de eelnõudega (tähistatakse EPN-ENV) kasutada kuni EPN-i kehtestamist normieelnõust normiks.

Vundament on ehitiste funktsionaalne konstruktiivelement (maa-alune kandekonstruktsioon), mis täidab alati sama eesmärki, vaatamata valmistamise moodusele.
Võitlusvahenditeks on steriliseeritav kamberkuivatus 80 kraadi juures ja samuti kombineeritud valmistoodete pinnapealne immutus, mis hoiab ära putukatega nakatumise.
Vastavalt epn - prao mõlemas otsas võimaldavad tõsta ile kuuluvad õõnteta kivid I pingekontsentratsioonid ja müüriladumise jõudlust, saab tugevusgruppi.

Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid.
Välisseinte ülesandeks on soojapidamine ja enda kandmine. Täieliku karkassiga ehitatakse kõrgelamuid ja ühe- või mitmekorruselisi ühiskondlikke ja tööstushooneid.
Väljalangev oks on puus koos koorega ja õhematest laudadest kukub kuivamisel välja; • tubakoks on pehme ja kõdunenud ning pudeneb puidust tükkhaaval välja.

Võll on võllitunneli ühes ääres ning seda toetavad tugilaagrid, mida omakorda toetavad vundamendid, mis on kinnitatud tunneli ja sisepõhja külge.
Võrgu tootmisel on võimalik kasutada erineva läbimõõduga terastraati ning erinevat silmamõõtu; võrgud värvitakse pulbervärviga kliendile sobivasse tooni.
Võrtsjärvele on roostik iseloomulik kogu rannajoone ulatuses, laialdasem on see jõgede suudmealadel, tuulte eest kaitstud läänerand on tugevamini roostunud.

Vlk on valatud betoonist C30/C35, 50 mm paksune, sisaldab tõmbearmatuuri ja triarmatuuri, mis on mõeldud 160 kuni 300 mm paksusele vahelaeplaadile.
Võrerullid - Annavad häid tulemusi kruusaste, saviste, tükiliste ja külmunud pinnaste puhul, millega tihendatakse põhiliselt muldeid sügisel ja talvel.
Võrreldes tellis - kui ka suurpaneelelamute niiskuskahjustuste esinemisega (~2/3 korteritest) oli puitkorterelamute korterites niiskuskahjustusi oluliselt rohkem.

Varasemates suurpaneel - korterelamute ja telliskorterelamute ehitustehnilise seisukorra uuringutes mõõdeti hoonepiirete õhupidavust analoogselt praeguse uuringuga.
Vahelaed on hooneosad, mis jaotavad hoone korrusteks. Vahelaed jaotatakse materjali järgi: raudbetoonist, terasest, puidust, komposiitkonstruktsioonis
Vaivundamentidel on nii eeliseid kui ka puudusi, kuid ilmselt iga vaiade rammimisega tegelev firma on alati nõus abistama esmaste maksumusuuringute tegemisel.

Valisn on võimalik teha tapeediks, mis muidugi on üsna kulukas ja velge tapeedi valisin sellepärast teise seina, et tuba liiga kirjuks ei läheks.
Vetonit55003 - 20(30) mm Betoon 3,5 – 4,0 L / Käimiskuiv 6-8 tundi; 1,6 kg/m2 Universaalne pesuruumide 25kg põrandate valamiseks Katmiskuiv 1-3 päeva
Valin a - III 412 mm Asw=452 mm2 Minimaalne põikarmeerimistegur: Asw 452 ρw = = = 0,0013 =w,min=0,0013 s ⋅ b ⋅ sin α 300 ⋅ 1200 ⋅ 1

Vundamendid - projekteeritakse: monteeritavatena, kohapeal valmistatavatena (materjaliks looduskivi, betoon, kivibetoon). Konstruks järgi liigitatakse:
Väikeehitis on kuni 60 m² ehitusaluse pindalaga ja kuni 5m kõrgusega ühel kinnistul asuv: 1) Ehitis, mille lei ole avalikkusele suunatud funktsioone.
Värvimata poorbetoon - Poorbetooni välispinna kattematerjali nake, ilmastikukindlus, venivus, veeauru läbilaskvus ja veeimavus peavad vastama teatud nõuetele.

Võõrlisandid - ebaloomulike võõraste kehade esinemine puidus( kivid, liiv, traat). Raskendavad puidu töötlemist, sageli tekkinud avariide põhjuseks.
Võrerullide valtsid on koostatud varbadest keevitatud võredest avamõõtmetega 15 või 20 cm Rulli massi suurendab raamile paigutatud betoonkuupidest ballast.
Värvuseks on sinine. Seda on sobilik kasutada ka kõige raskemates tingimustes, sest materjali ei ohusta pinnase külmumine, sulamine ega kuivamine.

Väärtus t - , X- või Y-liitele, kus vöö külgpindade mõlkekontrollil ja vöö lõikekontrollil t0 väärtus asendatakse (t0 + tp)-ga Teras 1 123
Valgusfiltrid on vajadusel vahetatavad. Aktiivse isetumeneva valgusfiltri algtumedus on 3-4 DIN. Kaarleegi süttides tumeneb valgusfilter silmapilkselt
Vbr – keha maht [cm3] D – keha välis diameetr [mm] d – keha sise diameetr [mm] h – kõrgus [mm] – ligikaudne väärtus on 3,14159.

Viledest on meistri enese kätetöö. Orel kuulub Euroopa 200 parima hulka ning sellel võib esitada muusikat renessansist 21. sajandi loominguni.
Vahemikus 9 - 13 (vähekare-kare) 20. Mida nimetatakse mosaiikplaadiks? Väikesed plaadid või kujundid on ühentatud paberil või klaaskiudvõrgul.
Vintsitrummel on pidurdatud. Tross-plokkjuhtimise oluliseks puuduseks on see, et raskes ja tihedas pinnases ei ole võimalik suruda hõlma pinnasesse.

Vahelae kandekonstrukt - sioonideks on okaspuidust (mänd) talad, millede külge kinnitatakse kandeliistud või kandelauad (vt all- ja kõrval-olevat joonist)
Vaiad on harilikult ruudukujulise ristlõikega postitaolised elemendid, millede alumine ots on terav, et vaia oleks võimalik maasse rammida.
Valmendusvaru – materjalide eelnev 1. Materjalide jooksva laovaru rahalise ettevalmistamine, komplekteerimine, katte suurus: laboratoorne kontroll.

Varikatus - katus ala kohal, mis ei ole eraldatud väliskeskkonnast seintega; üldkasutatav katus - katus, kuhu mistahes isikutel on vaba pääs.
Ventilatsioon – Konstruktsioonide ventileeritavuse (õhu liikumise) arvutusi, mis on hariliku majavammi kasvuks sobivad, pole eraldi välja toodud.
Veelaud on aja jooksul ära vajunud, nii et selle kalle on muutunud ebapiisavaks või sootuks valeks, st. mitte seinas eemale aga seina poole.

Väisseinad on tehtud täispuitpalkidest läbimõõduga 300mm. Nähtav sise- ja välisviimistlus puudub, palk näeb välja võimalikult looduslik.
Väliskeskkonna temp - ile. Puudused: kiiruste reguleerimise astmelisus, konstruktsiooni keerukus, kõrge müra tase, kõrde tundlikkus määrderežiimile.
Valtsplekk - katused. Profiilplekk-katuste hea olukord tuleneb sellest, et nad on ehitatud valdavalt viimase 10 aasta jooksul ja on veel korras.

Valumalmid - (ka hallmalm) Tooted saadakse valamise teel (kanalisatsioonitorud, liitmikud, keskkütteradiaatorid, ahjude ja pliitide metallosad)
Vase sulamitest on peamised messing ja pronks. Vaske ja tema sulameid kasutatakse veel torude, kraanide, ventiilide, käepidemete jne. valmistamisel.
Visa - kasevineerplaadid. 2-korruse põrandad rajatakse „ujuvana”, st taladele pannakse ISOVER FLO 30 mm ning seejärel põrandalauad.

Välispiirete sisepind on külm. Külmal pinnal võib suhteline niiskus tõusta tasemele, mis võimaldab hallitusseente kasvu või veeauru kondenseerumist.
Värvimata kips - ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest P IV ja PV- Mineraalse settega kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada, vajadusel
Veelaua ülesanne on kaitsta seinatasapinnast etteulatuvat vundamenti niiskuskoormuse eest ja juhtida seinalt allavalguv vesi üle vundamendi ääre.

Vundament on vaja keldriga hoonel isoleerida ennekõike sellepärast, et muuta hoone soojapidavamaks ja kaitsta seda muutliku ilmastiku eest.
Võrreldes kivikatusega on oluline eelis Vaheseina juures on eriti tähtis helipidavus, seda eriti Elamute juures ehitatakse kõige enam garaazi väravaid.
Varasematel etappidel on maksumusmudelid konstruktiivelemendi kujul, kuid koos põhiotsuste tegemisega muutuvad need toodangul põhinevateks mudeliteks.

Veetihe betoon – veetiheda betooniga on võimalik kontrueerida kandekonstruktsioon, mis samaaegselt tõkestab ka vee tungimist konstruktsiooni.
Vetonit l on mõeldud aluspahtelduse tegemiseks peeneteralise viimistluspahtli, samuti ka tapeedi ja struktuurvärvi alla kuivades ruumides.
Viskoossus - vedelatel bituumenitel Bituumenite baasil valmistatakse: • murdumistäpp - teebituumenitel • bituumenemulsioone Pehmumitäpp

Väliskliima andmetena on kasutatud Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi poolt mõõdetud andmeid Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Viljandist.
Vahelagede ülesandeks on vastu võtta koormused inimestest, mööblist, seadmetest jne, ühtlasi ka tuulekoormisi töötades horisontaalse diafragmana.
Viimase tagajärjel on ka kvalifitseeritud tööjõud nõus töötama järjest väiksema tasu eest, sest parem väike palk kui sissetuleku puudumine.

Välisdismeeter on   34   mm,   ristisamm   ja  pikisamm vastavalt 51 ja 34 mm. Õhu eelsoojendi kõrgus on 5,1 m ja käikude 
Väljatõmbe puhul on põhiprobleemiks korteripõhise reguleerimise teostatavuse keerulisus, mis omakorda tähendab suuri ekspluatatsioonikulutusi.
Valtspurustid on head oma lihtsa ehituse ja töökindluse, energia väikse erikulu ning ülepeenestatud materjali väikese sisalduse poolest.

Vbr – proovikeha maht [cm3] m – proofikeha mass õhus [g] m1 – proovikeha mass vedelikus [g] ρv – vedeliku tihedus [g/cm3]
Veekogused on väikesed, mida ei pruugi ruumi poolt märgata. Samas on veekogused piisavad, et luua keskkond mädanik- või hallitusseente
Vähetootlikud on skreeperid kuivadel sõredatel pinnastel, kus veojõud väheneb ja suureneb pinnase leke kopast, ning kleepuvatel pinnastel.

Vahemikku 537 - 1799 ppm ja nende keskmine oli 1070 ppm. Kahes korteris ületas CO2 tase lühiajaliselt logeri mõõtepiirkonna ülempiiri.
Vajumisvuugid - nende ülesandeks on vältida ebasoovitavate pragude tekkimist hooneosade vahel, mille puhul on oodata erinevate vajumiste.
Vetonit l on seinte ja lagede aluspahtel kuivadesse ruumidesse (ei sobi niisketesse ja märgadesse ruumidesse). Sideaine polümeerliim.

Vundamendiks nimetatakse hoone maa-aluseid tarindeid, millele toetuvad seinad või postid, ja mis annavad koormused edasi ehitise alusele.
Võrdlus varem – NÜÜD 10. Niiskuse liikumine 11. Kapilaarne immendumine 12. Konvektsioon 13. Kasutataud kirjandus 1. NIISKUSKAHJUSTUSED.
Valikus on nii klombitud välisviimistluskivid, lihvitud paekivi plaadid, looduslikud plaadid ning palju teisi erinevaid võimalusi.

Viimased on otseselt seotud rõhuga ja rõhkude vahemikus 0,4 – 16 MPa saab soojusülekandeteguri määrata empiirilisest valemist.
Välisvoodrilaudade standard - paksused (mm): (18) 21 28 (soovitatav minimaalpaksus 21 mm) . Välisvoodrilaudade standardlaiused (mm): 95 120 145 170 195
Valem 1 – Liitintress (1+i) Investeerimisel teatud aastateks teenib investeering juba mingi intressi summa esimese aasta lõpuks.

Välissein - välissein 25,6 0,08 2,0 1,4 põrand-välissein 61,1 0,15 9,2 6,3 katuslagi-välissein 61,1 0,13 7,9 5,4 ΣAU 146,0 100,0
Võrreldes liivapinnastega on savipinnased enam kokkusurutavad, külmumisel paisuvad tunduvalt rohkem, mis soodustab pragude teket konstruktsioonides.
Vanades puitmajades on enamasti üsna hea õhuvahetus ehkki osal Tallinna vanadest puitmajadest on voodrilauad kinnitatud ilma tuulutusvaheta.

Vastavuskriteeriumiks nimetatakse kindla määramismeetodi kasutamisel saadud arvulise väärtuse vastavust standardis ettenähtud väärtusele.
Vesilihvpaber on veekindel ja seda kasutatakse lisaainet lisades lakkidele vahelihvide tegemiseks enne järgmise lakikihi pealekandmist.
Vlk juures on tähtis roll triarmatuuril, mis annab koorikule jäikuse ja tagab kandevõime, et valada sellele monolitiseeriv betoon.

Väikeplokkideks on tavalised plokid, soliidplokid ja murtud kivid 60. Seina ehitus vahelaepaneelide toetamisel väikeplokkseinale?(joonis)
Väljapõlevad - toorsegusse ettevalmistusprotsessis segatud, hästi homogeniseeritud madalakaloorsed kütsed nagu põlevkivi ja saepuru.
Valitsejamaja - ühekorruseline poolkelpkatusega barokkstiilis ehitis, mis on ilmselt pärit 18.saj lõpust või 18-19.saja vahetuselt.

Vähemalt 12 - 25 % kroomi (Cr). Kroom moodustab püsiva oksiidikihi ja sellega muudab sulami püsivaks väliskeskkonna mõjutustele.
Välisuksed on klaas- alumiinium konstruktsiooniga ja korterite välisuksed on tammespooniga kaetud puitkonstruktsioonis turvauksed.
Vanad puitasumid on tänaseks elupaigana üsna populaarseks muutunud ja päris paljud vanad majad on omanike poolt kenasti korda tehtud.

Vundament on ehitise osa, mis kannab ehitise omakaalust ja ehitisele mõjuvatest jõududest põhjustatud koormuse üle pinnasele.
Välisviimistluseks on tavaliselt silmapaistavalt lai rõht- või püstlaudis, mis seina löödud suurte käsitsi valmistatud sepanaeltega.
Värvitava - ja klaaskiudtapeedi, pahteldatud pinna, samuti puitpinna ning puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks siseruumides.

Vahelduvas niiskumise - kuivamise ning külmumise-sulamise tsoonis kasutamiseks. Vältida tuleb väljakuivamist varajastel kivinemisaegadel.
Vahtpolüstüreen - standardikohase nimetusega EPS. EPS on väikese tihedusega poorne soojusisolatsioonmaterjal, mis koosneb 98% õhust.
Viimistluskrohvide valik on lai: Scratch – tüüpi (K) krohvid – need on nn. tera-tera kõrval krohvid, mis jätavad ühtlase kareda pinna.

Vitriinklaasi paksus on 6... 12 mm. Kvaliteedi nõuded on vitriinklaasile rangemad kui aknaklaasile. Vitriinklaas võib olla ka poleeritud.
Vurr - ja magnetkompassi õiend määratakse vähemalt üks kord vahis ja kui võimalik, siis igat suuremat kursi muutmist.
Välikihtidest on suunatud paralleelselt plaadi pikkus, et sisekihi on kas juhuslikult segamini kas suunatud risti pikisuunas plaati.

Välistemperatuur - 10 °C fRsi Sp1 0,36 Sisetemperatuur +19 °C fRsi Sp2 0,47 fRsi Sp3 0,42 Joonis 6.7 Külmasild akna alumises nurgas.
Vöörisirm e. visor ja põrkevahesein ning tugevdatud uksed nii vööris kui ahtris peavad tagama laeva ekspluatatsiooni ohutuse.
Vaivundamendiga hoonel on ka esimese korruse põranda kandvaks konstruktsiooniks vaiadele toetuv ristiarmeeritud monoliitne raudbetoonplaat.

Vastavalt katusekattematerjalile - - on see siis sile kate või profiilis, katusekivi või bituumenkate, oleks siiski hea nõu küsida asjatundjatelt.
Vundamentideks nimetatakse hoonete maa-aluseid kontrsuktsioone, mille ülesandeks on hoone koormuse ühtlane ülekandmine pinnasele.
Võsalõikaja - hakkaija roomiktraktori baasil 3.Puude lõikaja minilaaduril kuni 15cm tüvega puude lõikamiseks ja käsitlemiseks

Vastavussertifikaat on kirjalik kinnitus, et toode või kvaliteedisüsteem vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele.
Vastupidiselt sellele on paljud teadustööd ja juhtumiuuringud tõestanud, et rakendamine on võimalik ja tulemused on olnud positiivsed.
Veeaurupidavus on hea, mõõtude stabiilsus temperatuuri muutudes ja keemiline püsivus mitmete keemiliste ühendite suhtes kõrge.

Veeäravool - kaldkatustelt juhitakse vesi ära väljaspoolt kas lihtsalt üle räästa või siis rennide ja torude süst kaudu.
Vaata hõbedane - valge haruldaste muldmetallide metall, mis on tempermalmist, PLASTILINE ja piisavalt pehme, et lõigatakse noaga.
Vfis - ja sis€voodriks,viimisdusmatedaliraka p6randal'puidust saabvalmistadarddusid,piirdeaedu,ka aknaidja liiste jne.

Vuugi paksus on üldiselt 10 mm. Kindlasti tuleb tagada 200 mm moodulmõõt. Otsapind kaetakse mördiga enne ploki paigaldamist.
Vedeldi – haihtuv vedelik, mida lisatakse värvile viskoossuse vähendamiseks, kusjuures see ei lahusta värvi sideainet
Vinüül pinglagesid nimetatakse ka "prantsuse" ripplagedeks, kuna nad tekkisid esmakordselt just Prantsusmaal, umbes 20 aastat tagasi.

Vool i2 on esitatud sulavkaitsme või kaitselüliti kohta kehtivas tootestandardis või võidakse ette näha tootja poolt.
Väikesed aknad on ruutmeetrikohta kallimad nii akna konstruktsiooni keerukuse kui ka akna avamist võimaldavate detailide tõttu.
Välistemperatuuril - 15°C ja osadel mudelitel isegi -20°C on märgitud soojatoodang kaks korda suurem kui kulutatud elektrienergia.

Valgusluukidel on jäikade illuminaatoritega kaaned, mida saab avada (masinaruumi valgusluugil tehakse seda kaugjuhtimise teel).
Välisseinte - , siseseinte-, vahelagede-, põrandate-, tellingute-, töölavade-, raketiste- ja mitmete abiehitiste rajamine.
Vastandmõiste on kuivavus. Hügroskoopsete materjalide niiskuse sisaldus kõigub, vastavalt ümbritseva keskkonna muutumisele.

Volfram on raske ja kõva, seda kasutatakse hõõglampide niitide valmistamiseks, sest see on kõige rasksulavam metall.
Vähendavateks asjaoludeks on kaugus aknast, klaaside arv (mida rohkem klaase, seda rohkem valgust), klaaside määrduvus, tume viimistlus.
Ventilatsiooni soojustagastus on maksimaalne ≥ 85% ning sisenev õhk on eelsoojendatud (elektriline või pinnasesse ehitatud soojusvaheti).

Viimane nõue on primaarne, s.o juhul, kui need kaks nõuet on omavahel vastuolus, peab nõue g > t1 + t2 jääma täidetuks.
Väliskiht - külma ilmaga soe, kuid hea hingavusega ilmastikukindel jope või soojema vihmase ilma puhul õhem vihmajope.
Välisvärvidel on väga madal μ= 0,1…0,4. Seina ei tohi enne krohvida ega värvida, kui niiskussisaldus on piisavalt madal.

Vaiapeadelõikamine - rostvärgi alus puhastamine- raketise hindamise kriteerium ja näitajad fikseerida peale varases staadiumis.
Vill on loodusvara, mis kedratakse niidiks ja mida saab siduda , mis tahes värviga, ja seejärel luua kootud vaip.
Voodri välispind on hea tuua soklipinnast 50 mm ettepoole, see tagab korraliku tuulutuse ja väldib vihmavee soklile valgumist.

Vundament on hoone maaalune konstruks, millele toetuvad seinad või postid ja mis annab koormused edasi ehitise alusele.
Vaadeldavas projektis on klaasist vaheseinte osakaal kasvanud 10%-lt 60%-le ja see võib põhjustada palju tõsisema vea tekkimise.
Veeimavus on   materjali   võime   imeda   endasse   vett,   kui   ta   on   vahetus   kokkupuutes   veega.

Veeimenduvuskiirus – vee hulk kg, mis imendub materjali 1m2 suurusesse pinda 1 min jooksul, kui materjal on kokkupuutes veega.
Valgud on kõrgmolekulaarsed ühendid, mille aminohapped on peptiidsidemetega (-CO-NH-) seotud pikkadeks ahelateks.
Varikulu - alternatiivkulu ja finantskulu vahe (shadow cost) Pöördumatu kulu - Juba ärakasutatud ressursside kulu.

Veetiheda betooniga on võimalik konstrueerida kandekonstruktsiooni, mis samaaegselt tõkestab ka vee tungimist konstruktsiooni.
Veetihedaid materjale nimetatakse hüdroisolatsioonimaterjalideks ja neid kasutatakse mitmesuguste vettpidavate kihtide loomiseks.
Vertikaal - suunaliste jõudude tasakaalust saame: A sw VEd f ywd z cot , millest s A sw VRd ,s f ywd z cot . (6.9) s

Vetonit vh on viimistlussegu kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse, ka välitingimustes. Sideaine tsement.
Väline pehmemädanik – puidu pikaajalisel ebaõigel säilitamisel malts ja lülipuidu kahjustus puitulagundavate seente poolt.
Välisehitusel on oluline teada kohalikke piiranguid töönädala pikkusele, töötundide arvule päevas ja ületundidele.

Vahvärk on puidust seinatarind, millele on kandev palksõrestik ning tellistest või savist täide karkassi vahel.
Valemis 7 – 3 ΔQka tähistab karbonaatide mittetäielikust lagunemisest põhjustatud endotermilise efekti soojust
Vaste on saavutatud kui näiteks 10 löögise seeria tagajärjel vai vajunud 10 mm, kui 10 mm on projekti vaste.

Vastupidiselt treppidele on korrused oluliseks konstruktiivelemendiks ja nende alternatiivlahendite uurimine on suhteliselt lihtne.
Vedeldajad on sellised koostisosad, mis võimaldavad parema pealekantavuse, kui ei lahusta värvi vesi lateksvärvis.
Veeimavuse tase on kõige kriitilisem tellistel mida kasutatakse allpool niiskuskindlat taset või niiskuskindlal tasemel.

Ventilatsioon on seadmete ja meetmete kogum selleks, et õhuvahetuse abil saavutada ettenähtud sisekliima parameetreid.
Ventilatsiooniseadmeks on valitud ETS NORDi poolt pakutav ILOX 77, mis paigaldatakse lae alla spetsiaalse kiirkinnitusraami abil.
Venturi - arhitektuur peab andma aimu hoone funktsioonist, et iga suvaline inimene saaks aru, millega on tegemist.

Vibro - toimelised. Vibraatorid võivad tekitada kahesuguseid võnkumisi: ringvõnkumine ja suunatud võnkumine.
Vundamendiks nimetatakse hoonete maa-aluseid konstruktsioone, mille ülesandeks on hoone koormuse ülekandmine alusele.
Vanas slobodaas ehk lossiteenijate alevis (vasakul) ja 19. saj. keskpaiga nn. aguliklassitsistlik elamu Võrus (paremal).

Vbr – proovikeha maht [cm3] V1 – vee maht koos killustikuga [cm3] V2 – vee maht ilma killustikuta [cm3]
Ventilatsioonisüsteemid - Masinateks on ventilaatorid .. 2 põhitüüpi telg ja radiaalventilaatorid. Tekitatav õhusurve järgi.
Väikestel laevadel on ta ristkülikukujulise profiiliga valtsitud või sepistatud terastala, mis moodustab lattkiilu jätku.

Väliskoor on riputatud konstruktsiooniosa ja muude konstruktsioonide riputus selle külge ei ole üldjuhul lubatav.
Võsalõikuri täitur - on rõhtsate teradega kahepoolne hõlm, millega masin lõikab võsa ja puud maha ning lükkab kõrvale.
Vahelaed on hoone osad, mis jaotavad hoone korrusteks ja kannavad korrustelt tuleva koormuse edasi kandeseintele.

Valjus on subjektiivne või psühholoogiline kvaliteet, mis on seotud nii heli intensiivsuse kui ka sagedusega.
Vinüültapeet on keemiatööstuse produkt, mistõttu ökoloogilised kaalutlused tasub selle tootegrupi puhul unustada.
Vahekaugus on <20 m kui on oht, et lehtrid ummistuvad, siis <12m  >200m2 katusel vähemalt kaks kogumislehtrit.

Vbr – proovikeha maht [cm3] m – proovikeha mass õhus [g] m1 – proovikeha mass vees [g] ρv = 1 g/cm3
Vinüültapeedid - Vastupidavad, kerge puhastada, tapeedil on mikroskoopilised augud, mille kaudu toimub õhu liikumine.
Vaipelamu on ridaelamu erivorm, kus kokku ehitatud elamute omavaheline külgnemine on geomeetriliselt teostatud.

Valguslagede opaalklaas on läbikumav - saadaval erineva läbipaistvusastmega laeklaasid; võimalik ka mõningane värvivalik.
Veeimavus on 8%. Vastavalt SFS 5447 on täiskivide külmakindlus vähemalt 75 tsüklit ja plokkidel 50 tsüklit.
Väiksed saared on iga tiigi või märgala oluline osa. Need pikendavad kaldajoont ja pakuvad varjumispaika lindudele.

Väsimuskõver - kõver, mis kirjeldab sõltuvust väsimuspurunemiseni viiva tsüklite arvu ja pingeamplituudi vahel.
Valmistatakse leht - ja profiiltooteid. Kasutatakse torude, traadi, lattide, isolatsiooni- ja tihendavate materjalidena.
Võlaõigusest - lepingu pool võib keelduda oma kohustuse täitmisest kui teine pool ei ole oma kohustust täitnud.

Varre külge on tugevdatud nööriga, vars ise on puust – korralik tippklassi pintsel Ilma varreta lakipintsel.
Vertikaalõmblust on võimalik keevitada nii alt üles, kui ka b ülevalt alla (Joon. 23). Enamasti keevitatakse Joon.
Vahelduvad piki - ja põikikivikihid üle ühe.  Mitmekihilistest seotistest kasutatakse kuue- ja neljakihilist.

Vahtpolüvinüülkloriidtapeet - hästi vastupidavad ja paksud tapeedid, mis on ette nähtud ükskõik millist tüüpi ruumidele.
Veeimavus - Veeimavus näitab, kui palju on materjal valmsi endasse vett imema, kui ta on kokkupuutel veega.
Väsimus on tunnuseks ülepingest. Ülepinges olevaid lihaseid tuleb lasta taastuda, muutes tööliigutusi.

Vaigud on võimelised moodustama klaasitaolisi, kuumutamisel pehmenevaid ja vees lahustuvaid moodustusi.
Valtsitud i - profiilid h/b < 2 b h/b > 2 c Keevitatud I-profiilid h/b < 2 c h/b > 2 d Muud ristlõiked – d
Vastav märk - vabapardamärk või lastimärk kantakse laeva pardale klassifikatsiooniühingu järelvalve all.

Vee eemaldussüsteem on ette nähtud süüste veekoguste eemaldamiseks , mis satuvad laeva keresse avarii tagajärjel.
Variandiks on siin korsten ülemine horisontaalpind αs - soojajuhtivus korstna välimise tugevdusrõngaga.
Vundament – Vundament on hoonete ehitamisel olulise tähtsusega, kuna kogu hoone jääb sellele toetuma.

Värvilt on nad mustad või tumepruunid. Toatemperatuuri juures on nad tahked, sitked või vedelad ained.
Vastandmõiste on kuivavus. Materjal niiskub siis kui auru rõhk õhus on suurem aururõhust materjali pinnal.
Vastavushindamine on menetlus, mille eesmärk on teha kindlaks toote või kvaliteedisüsteemi vastavus nõuetele.

Vlk - s on tavaline kaitsekiht 15 mm, mida on vastavalt vajadusele võimalik suurendada kuni 35 mm.
Vasesulamite korrosioonikindlus on märkimisväärne. Korrosioonipüsivus. Oleneb keskkonnatingimustest: • Väliskeskkonnas.
Välistrepi - astmed 5. plaadid põrandateks, seinte vooderduseks 6. skulptursed detailid 15. Settekivimid

Võrreldes puit - ehk vineerparkidega, on betoon ilmastikule vastupidav ning linnale praktiliselt hooldusvaba.
Vaatleme põikipüstuvust ehk püstuvust külgkalde korral kallet mõõdetakse kreeninurgaga (ring mille sees on täpp)
Vahtplastid – valmistataks vormis või pihustamise meetodil, vajalik poorsus saavutatakse lisaainetega.

Vundamendi kaldeks nimetatakse vundamendi kahe äärmise punkti vajumite vahet, jagatuna punktide vahekaugusega.
Valtspurustid on siledate või rihveldatud valtsidega, või siis ühe sileda ja ühe rihveldatud valtsiga.
Vuugiliim - rullmaterjalide ja üksikute lappide kleepimiseks • Bituumenvärv- plekkkatuse katmiskes

Valmistusprotsess on sarnane põlevkivituhkbetoonist väikeplokkidele Kergeim ehituses kasutatav kivimaterjal
Veetihe betoon on betooni liik millel on suurem veepidavus kui tavalisel betoonil oma koostisosade tõttu.
Veevõtukohale või - hüdrandile, või muul viisil takistada nende kasutamist tulekahju või õnnetuse korral.

Välistrepi - astmed; • plaadid põrandateks või seinte vooderduseks; • skulptuursed detailid jne.
Vibraatoriks on kaks vastassuunas pöörlevat tasakaalustamata raskust, mida käitab kiilrihmülekanne.
Vinüülvärvid - sideaineks pehmendatud PVC. Kasutatakse kergmetall, teras ja krunt ning kattevärvideks.

Võsalõ täitur on kahepoolne teradega hõlm, millega masin lõikab taimemassi maha ning lükkab kõrvale.
Veeimavus on materjali omadus imada vett, seda väljendatakse protsentides kuiva materjali kaalust.
Vetonit 0 - 30(50) mm Betoon 5–7 L/ Käimiskuiv 1-2 tundi; 1,6 kg/m2 Kasutatav välistingimustes.

Viimistlemine on peaaegu iga töö puhul kõige nauditavam staadium, sest selle tulemusi on kohe näha.
Voolamine on märgatav protsess (teras hakkab venima), ning selle tulemusena tekib plastne liigend.
Värvitoonina on eelistatuim valge, mis annab ruumile juurde avarust ning hajutab ja peegeldab valgust.

Vaadeldavatesse perioodidesse on valitud vaid mõõteperioodi iseloomustavate päevade CO2 kontsentratsioonide muudud.
Vahelduvad põiki - ja pikikiviread ning jälgitakse, et naaberridade püstvuugid kuskil kokku ei langeks.
Valmissegu on kasutatav kuni 4 h. Mördi kulu ½ kivi seina ladumiseks vaata silikaatkivi tabelist.

Veesisaldus - tehakse 25…30%-lise veesisaldusega tsemendi-taigen ja asetatakse see Vica seadmesse.
Viimaseks sammuks on vaid oodata, millal linn pargi likvideerib ja selle rajamise idee halvaks kuulututab.
Viiteid on kasutatud üsna palju ja neile on tekstis väga hästi viidatud järjekorra numbriga.

Vuugi laius on ~40cm Vuukide kõlblikkuses veendumuseks võetakse proovitükke ja katsetatakse neid.
Välispraod on kõige levinuim pragudetüüp ja nad tekivad peamiselt puidu ebaühtlasel kuivamisel.
Värviedastusindeks ra – Mõõdab vastavust objekti värvuse ja värvusilme vahel mingi võrdlus-valgusallika

Võimaluseks on ka täiendava veehulga võtmine vastasparda tsisternidesse kui ujuvusvaru seda lubab.
Võimalusel on soovitav ühendad räästas sarika otsad läbi välisseina kulgevate laetala otstega.
Võrreldes teistega on terasel ja raudbetoonil maksumuseelis: nad on kasutatavad praktiliselt lõpmata kaua.

Vööris on neli vintsi, millest kahte kasutatakse ka ankru alla laskmiseks ja üles tõstmiseks.
Vahelae kandekonstruktsioonideks on okaspuidust (mänd) talad, millede külge kinnitatakse kandeliistud või kandelauad.
Vetonit 3300 - ga tasandatud põranda võib katta parketi, vaiba või PVC põrandakatte materjaliga.

Viimistlusel on ka tähtis praktiline otstarve – see kaitseb puitu ning aitab pinda puhtana hoida.
Vuugid on vaja hoolikalt planeerida, ning nii tihendada, et vesi ei saaks neist läbi tungida.
Väsimuspiir - miinimumväärtus, milleni purustav pinge väheneb koormustsüklite arvu suurenemisel

Võrreldes eelnevaga on siin amplituud märksa väiksem, tuntavat võnkeperioodi aga laevasolijad ei märka.
Vahepealne - seda asetust kasu- tatakse enamikul kaasaegsetel univer- saalsetel kuivlastilaevadel
Vaiatööd on varjatud või kaetud tööd, seetõttu on kohustuslik pidada vaiatööde päevikut.

Vineeril on väiksem põlevus kui saematerjalil või lamell-liimpuidul. Püsib hästi mõõdus.
Vlk - d on omavahel armatuuriga ühendatud ja koormuse võtavad vastu ümbritsevad seinad.
Väiksemateks taladeks on sillustalad, millede laius vastab tellise mõõtudele, teised mõõdud on erinevad.

Vastavalt valemile on absoluutselt musta keha kiirgusvoog võrdeline tema temperatuuri neljanda astmega.
Vertikaal - ja laeõmbluste keevitamisel ei kasutata tavaliselt jämedamat elektroodi kui 4 mm.
Vaatamata sellele on soojavee katelde põhiprobleemiks soojuskandja ühtlane jaotamine torupaneelides.

Värvimise etappideks on kruntimine, lihvimine ja põhjatöötlus, vahevärvimine ning lõplik värvimine.
Võrreldes liivpinnastega on savipinnased enam kokkusurutavad ja deformatsioonide vaibumine on palju aeglasem.
Vahelduvvool – normaalsagedus 50 Hz kõrgsagedus >=200 Hz ja üle, alalisvool – akutoitega.

Vaheseinad on kuumade gaaside mõju all kahelt küljelt, lõõri välissein aga siseküljelt.
Vahtpolüstüreenil on mitu erinevat tihedust selle pärast, et katsekehad olid erinevate poorsustega.
Veevarustus on tsentraalne tagatud kohalikust veevõrgust vastavalt tehnilistele tingimustele.

Vetonit6000 10 - 250 mm Betoon 1,9 L/ Käimiskuiv 3 tundi; 1,8 kg/m2 Hästi jämedateraline segu.
Vibraatorit rakenda - takse tihedalt sarrustatud plastsete, jäikade ja raskete betoonide paigaldusel.
Välisseinte vundamendid on keskelt soojustustatud 100 mm soojustusega 600 mm kõrguselt allapoole maapinda

Välisviimistluseks on kasutatud raudsulfaadiga töödeldud Siberi lehisest puitvooderdust ja betooni.
Vahelaeks nimetatakse konstruktsiooni, mis on ühele korrusele laeks ja teisele põrandaks.
Vahelagedeks nimetatakse hoone horisontaalseid konstruktsioone, mis jaotavad hoone korrusteks.

Viimistlustabelis on iga ruumi kohal eraldi selgitatud pindade katted, materjalid ja nende iseloom.
Vana tapeeti on seintelt võimalik hõlpsalt eemaldada Metylani tapeedieemaldusvedeliku abil.
Vesitsement - tegurist. Mida tugevam on tsement, seda tugevam tuleb ka betoon ja mida suurem

Voolavuspiir - wL - on niiskusesisaldus, mille tühisel suurenemisel pinnas muutub voolavaks.
Vormimine - lintpressil  Kuivatamine- kamber- või tunnelkuivatites 80-90°C juures 1-3
Vundamendi toetuspinda nimetatakse tallaks, selle konstruktsiooni taldmikuks ja maapealset osa sokliks.

Välistrepiks on kohapeal valatud raudbetoontrepp, mis on kaetud libisemiskindlate plaatidega.
Väärikkivid - Täiendavat viimistlust mittevajavate puhasvuukseinte ja müüride ladumiseks.
Võrreldes paekiviseinaga on raudkivimüür veelgi töömahukam ja oskust –nõudvam.  Ilmastikukindel

Vahetuses on põhjustab tööviljakuse languse, siis kaasneb sellega vastav kulude tõus.
Vanemtüürimees on kohustatud: 1. Informeerima õigeaegselt mehaanikut eelseisvast haalamisest.
Vasaraid on tasapinnalise ja kumera, lapiku ja tömbi, ümara ja kandilise tööpinnaga.

Viimane liigitus on teatud määral tinglik, sest eri firmadel võib see olla küllaltki erinev.
Vooderdus - või konstruktsioonimaterjalina (sise- ja välisseinad, laed, põrandad) ning
Vuugitäitemassi on peensavist katetelt kergem puhastada kui neid juba enne vuukimist niisutada.

Väikese soojamahtuvusega on metallid. 4) PÕLEVUS – materjali põlevust iseloomustatakse süttivusega.
Või wc – soojendamiseks nii uusehitustes kui ka remonditööde käigus paigaldatuna.
Veemõõdusõlm - veearvesti, sulgeseadmed, filtrist, tühjenduskraan,vajadusel möödaviigust

Väikseim veeväljasurve on tühja laeva veeväljasurve Δ0. Suurim on veeväljasurve täislastis ΔTL.
Värvitavad tapeedid - paberalusel, kas kareda või relijeefse pinnaga ja vajavad värviga katmist.
Vaakumseadmed on ettenähtud monoliitsete õhukeste betoonpõrandate, teekatete rajamiseks.

Vaivundamendi ehitamisel on oluline, et vaiad löödaks pinnasesse projektis ette nähtud sügavusele.
Valtsitud i - ja H-profiilidel ja (7.15c) s = 2a keevitatud I- ja H-profiilidel . (7.15d)
Veiksemsurvetugevus puidul - on Puidutihedussdttubniiskussisaklusest. Mda niiskem puit, sedasuwemtihedus

Välisseinad – välisseinte välispinna mõõdeti vertikaalis, avasid maha ei arvestata.
Vastakkaarkeevitus on keevitusprotsess tihvtide, poltide jms otspinna kaudu külgkeevitamiseks.
Vastupidine nähtus - puidu paisumine - esineb siis, kui rakkude seinad hakkavad veega täituma.

Veeimavus on materjali võime imeda endasse vett, kui ta on vahetus kokkupuutes veega.
Vundament – All sarrustatud valatud vundamendi taldmik on 590mm lai ja 190mm kõrge.
Väline õhuniiksus on alati olemas ja vastavalt aastaajale ja sademete rohkusele on see erinev.

Vahelae - ja katusepaneeliks valime HCE220, mille omakaal 340 kg/m2 => pk=3,4 kN/m2
Vastutuse ülempiir on protseduuride pealt (koosk6lastused, toovotja järelevalve lepingu hind.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Väliskoor 70 - 85mm  Soojustust üldjuhul 140mm  Sisekoor 80-180mm  Tellistest välisvooder 85mm  Tuulutusvahe40mm  Min. villast tuuletõkkeplaat 30mm  Min. villast soojustus 150mm  Tellistest kandesein 250mm  Krohv  Tuulutusvahesse ei tohi olla kukkunud mörti

Välislõhed on radiaalsed, siselõhed võivad olla säsi- (radiaalsed) või ringlõhed.
Välistrassid – välistrassid rajatakse pinnasesse, tehakse liitumised ühistrassidega.
Vahemikku 10 – 14%. Liiga kuiv spoon muutub hapraks, liiga niiske võib aga hallitama

Vastakliite e. T-liite puhul ühendatakse ühe detaili ots teise detaili külgpinnaga.
Vee eest – st. õige keskkonna tagamine tarinditele konstruktiivsete abinõudega.
Vertikaalõõtsuvuseks nimetatakse laeva võnkumist vertikaalpinnas üles-alla (liikumine 8 Joon.

Välisuksed on valged alumiiniumlehtedega kaetud puitraamil (puitlaastplaadist) uksed.
Või tugi - survelaagrid. Kohta kus baller läbib laevakere nimetatakse helmpordiks.
Vahekaugus on umbes 2…3 meetrit, kui just ei ole tegemist väikese müüritööga.

Vbr – keha maht [cm3] a – pikkus [mm] b – laius [mm] h – kõrgus [mm]
Veeimavus – materjali võime endasse vett imeda, olles vahetus kokkupuutes veega.
Välisseinteks on kolmekihilised raudbetoon sandwich- paneelid pesubetoon viimistlusega.

Väsimusarvutustes on määravaks hoopis väsimuspurunemist põhjustav koormustsüklite arv.
Valgusvoog – Kogu kiirgusvõimsus, mis väljub valgusallikast ja mida tajub silm.
Varvaslaua paksus on reeglina 25 mm. Trepi valmistamiseks kasutatakse hööveldatud laudu.

Viimased kaks on mõledud suuremateks töödeks nii kaevandustes kui ka karjäärides.
Vähendades välis - ja sisetemperatuuride vahet siis, kui nende erinevus on kõige suurem.
Värnitsale katalüsaatorit ehk sikatiivi. Värnitsast saab laki lisades täiteks vaiku ja lahustit.

Vabakonvektsioon - põhjustatud temperatuuride erinevusest vaba pinna ja gaasilise pinna
Vahelagede ülesandeks on vastu võtta seadmetest, mööblist ja inimestest tulevaid koormusi.
Vedeltapeedid - Vedeltapeet on hea alternatiiv tavalistele tapeetidele ja värvidele.

Veeläbilaskvus on materjali omadus vett läbi lasta ( vastandmõiste – veetihedus ).
Vibratsioon on masinates, mehhanismides, konstruktsioonides jm. toimuv mehhaaniline
Välispraod on kõige levinumad ja tekivad peamiselt puidu ebaühtlasel kuivamisel.

Võlakirjade protsendimäärad on tavaliselt veidi kõrgemad riigi väärtpaberitest saadavast tulust.
Valgusefektiivsus – Valgusallika toodetava valgusvoo jagatis valgusallika võimsusega.
Veoraami põiktorule on paigaldatud kopatõste plüspasti plokid ja siibri tõstemehhanism.

Valubetoon on suure veesisaldusega ja niivõrd vedel, et voolab omakaalu mõjul.
Valubetoon on rohke veesisadusega ja piisavalt vedel, et voolab omakaalu mõjul.
Vastupidavaks uv - kiirgusele, kuumusele, keemiliste ainetele ning mikroorganismidele.

Veo - Veoki Pinnast karjäärist Vaja m/vah Veokite arv kaugus tootlikkus
Vertikaal - ja laeõmblusi keevitatakse elektroodidega läbimõõduga kuni 4mm.
Vivacolori värvitoodetele on omistatud Eesti Allergialiidu tunnustus ja Põhjamaade Luigemärk.

Voolavuspiir – konstantne jõud, mille juures kasvavad plastsed deformatsioonid.
Vundamendi toetuspinda nimetatakse tallaks, seda moodustavat konstruktsiooni aga taldmikuks.
Vundamendid on Saksamaal, Prantsusmaal, Taanis ning mujal Euroopas väga levinud.

Väljalangenud oks on puus koos koorega ja õhematest laudadest kukub kuivamisel välja.
Väljuv õhk on suuatud langusega, see võimaldab kondensaadi paremat eemaldamist.

Varikatus on katus ala kohal, mis ei ole väliskeskkonnast seintega eraldatud.
Vase kasutamist on soodustanud tema korrosioonikindlus, välimus ja hea hooldatavus.
Veehoidvus on näitaja , mida iseloomustab peene osa ja vee hulka betoonisegus.

Veepinnal püsiks on vajalik sellele ujuvuse andmine ehk sillale nn teise osa loomine.
Vesiloodidega rihtlatt on nurkraud, millele on kinnitatud kaks standardset ehitusvesiloodi.
Väravad - tehakse garaazile, kuurile, juurviljahoidlale, tööstushoonetele.

Vöörtükid on vöörtäävi painutatud plaate horisontaalselt ühendavad kniid.
Valgusviljakus – Lambi valgusvoo ja lambi elektrilise võimsuse suhe (kasutegur)
Valtsmetalliks – sorditeras, lehtteras (plekk), torud, spetsiaalsed valtstooted.

Vastand - termoreaktiivsed vaigud, mis termilisel käsitlemisel lagunevad).
Veidi lihtsam on vabastada ankrut takistusest kasutades selleks taimkiust trossi.
Ventiilidega on võimalik reguleerida keevitusleegi võimsust, koostist ja kuju.

Vundament on ehituse alumine osa, mille kaudu ehitise koormus kandub alusele.
Väikeelamutes on tulekahjude tekke peamine põhjus tulega hooletu ümberkäimine.
Värske mördiga on selleks küllaldane) või juba kivinenud mördiga müüritisele.

Võrklagi on vastupidav laekate, mis sobib nii sise- kui välistingimustesse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vahelduvvool on alalisvoolust ohtlikum, ohtlikuma sageduse piirkond on 15 – 100 Hz. Inimesele ohtlikuks keha läbivaks voolutugevuseks loetakse 50 mA. Tavaliselt võetakse ligikaudsetes arvutustes inimese jäsemete (käsi, jalg) takistuseks (ilma rindkere arvestamata) 500 oomi
Valguslagedega on lihtne võimalus luua ruumis omapära või anda luksuslik ilme.

Valmis segu on kasutatav kuni 2 h. 25 kg kuivsegust saab 12…13 l valmissegu.
Valuklaasi meetodil - valmistatakse toorklaasi, armeeritud klaasi ja dekoratiivklaasi.
Varase ehk   plastse   perioodi   kahanemist   ja   pragunemisriski.

Veehoidvus on seda parem, mida rohkem ta sisaldab sideainet ja peenlisandeid.
Veoauto raamile on monteeritud segamistrummel koos täite ja tühjendusseadistega.

Vi tööstus - ja tootmishooned, milles reeglina viibivad ruume tundvad isikud.
Vuukimine on hästi tehtud kui valmis töös pole näha vuukimisraua jälgi.
Välispraod on radiaalsed. • Sisepraod võivad olla radiaalsed ja ringpraod.

Välisseinte ülesandeks on soojapidamine ja katuse ning vahelagede koormuse vastuvõtmine.
Võlliliini ülesanne on peamasina pöördemomendi edastamine väntvõllilt sõukruvile.
Võõp on pastataoline mass, mis võõbatakse 2-3mm kihina puidu pinnale.

Vaheseinteks nimetatakse mittekandvaid seinu, mis eraldavad ruume üksteisest.
Veekindlus on tal 0,5% enda massist, maaga kokkupuutes 30%, kuna on poornne.

Veeviimar – rajatis, mis kindlustab vee äravoolu teekonstruktsioonidest.
Vibraatorid – tihendatakse mittesidusaid ja kruuspinnaseid kihiviisiliselt.
Viimistletud pind on vastupidav veele, (m)etanoolile ja hapudele puuviljamahladele.

Väikeplokkmüür – püstvuukide täitmine ei seo veel plokke ühtseks tervikuks.
Välisseinaks on raske kivikonstruktsioon, määravad seina helipidavuse aknad.
Värnits on mõeldud puitpindade kruntimiseks enne õlivärvidega katmist.

Värvuseid on mitmeid. Klaasplokkidest laotakse valgust läbilaskvaid seinu.
Valuklaasi kasutus - kirgas klaas mida kasutatakse kohtades, kus lehtklaas ei sobi.
Vastupidav pvc - segu) sobib see kaabel paigaldamiseks rasketes ümbruseoludes.

Vat kasutuskohad - viimistluskivina kandvate ja mittekandvate lisaviimistlemiseta
Vesisideained e. hüdraililised sideained vajavad kivistumiseks vett (tsement)
Vibreeriv osa - plaat koos kahe debalanseeritud vibraatoriga on tööorganiks.

Välispraod on radiaalsed, sisepraod võivad olla radiaalsed või ringpraod.
Välistreppidel on vajalik minimaalne kalle, et vesi ei jääks trepile püsima.
Võnkeperiood 6 - 20 sek, amplituud 10 o- 30o. Tekivad ebameeldivad kiirendused.

Valguse värvus – Lambi valguse värvust väljendatakse värvitemperatuurina.
Viimased on tavaliselt veekindlast vineerist, laitmatult sileda pinnaga.

Vormkips – sama modifikatsioon, mis eelmine, jahvatatakse aga peeneks.
Vähenemise juures on hoone soojuskadude külmasildade suhteline osakaal kasvanud.

Värvisõelu on erineivaid. Tavaliselt kasutatakse ühekordseid pabersõelu.
Võsasae tööseadiseks on varre otsa paigutatud ketassaag, mida käitatakse mootoriga.
Ventilatsioon on tagatud loomuliku sissepuhke ja mehaanilise väljatõmbega.

Viimase suurus on individuaalne ning sõltub väga tugevasti heli sagedusest.
Vooderdusmaterjalid - plaatmaterjal. Need on kas jäigad või pooljäigad plaadid.
Vormide ümber on aurukarp, kuhu juhitakse aur. Kassettvorm asub ühel kohal.

Välisviimistlus - Seinad osaliselt võõbatud mootoriõliga (aeg ei ole teada)
Värvikoguste puhul on kasutuses ka metallsõelad, mida peale kasutamist pestakse.
Vahetuseks on tihendi ehituses ette nähtud nn "pneumostop" . süsteem.

Valemist on näha, et keskelt nivelleerides saame õige kõrguskasvu.
Valitud profiiliks on HE400A pikkusega 11,13m, mille ristlõike parameetrid on:
Valmis seinad on lihtsad viimistleda –kohe plaatimis-ja pahteldusvalmis.

Vee ülesandeks on lubja kustutamine ja segule vajaliku kleepuvuse andmine.
Veoraami põikitorule on paigaldatud kopatõste plokid ja siibri tõstemehhanism.
Vibraatoril on ekstsentrikutega varustatud siss-ehitatud elektrimootor.

Viivis on ebamõistlikult suur seega ilmselt kohus vähendab seda.
Vineer – on õhukestest kihtidest ehk spoonidest kokku liimitud.
Vooderdusplaadid on mõeldud peamiselt välis- ja harvem siseseinte katteks.

Vähemlevinud on männipuidust laastud, kuna männil on suured oksakohad.
Vesikustutussüsteem – kasutab pardatagust vett rõhu all tule kustutamiseks.
Väliskoormuse töö on sama suur kui plastse momendi töö plastses liigendis.

Võrreldes paekiviseinaga on raudkivimüür veelgi töömahukam ja oskust- nõudvam.
Võsalõikur - masin mis on ettenähtud võsa ja põõsaste niitmiseks.
Vahelagi on ühele korrusele laeks ja teisele korrusele põrandaks

Vasesulamiteks nimetatakse neid sulameid, mis sisaldavad üle 50% vaske.
Vesivedeldajaga mineraalvärvid - lubivärv, tsemendibaasilised värvid, silikaatvärvid-
Vlk maksimumpikkuseks on 10 m. Pikkus sõltub vahelae monoliitse osa paksusest.

Vsd – VRd1 < Vwd A sw VSd − VRd1 < 0,9 × d × f ywd × s
Välisseinad – Välisseinaks on AEROC EcoTerm 375 poorbetoon plokid.
Vahet hapra - ja normaalse- sõltuvalt kontekstist, kus kahjustused.

Viimased on omakorda mürgiks nii sissehingajatele kui ka majale.
Viimistlustellis on kujult ja mõõtmetelt täpsem ning ilmastikukindlam.
Vinüülis on sünteetiline kloriitud naftakeemia, mis on kahjulik.

Vundament on projekteeritud vundamendiplokkidest lintvundamendina.
Vutuse järgi on vajalikud). Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 19
Väikeplokkideks nimetatakse tellistest suuremate mõõtmetega tehiskive.

Värvikombinatsioonis on iga üksik värv mõjutatud oma naabervärvide poolt.
Vahtpolüstürool on suhteliselt jäik materjal kaetakse sageli paberiga.
Valemites on α talla kaldenurk (radiaanides) horisontaalpinnast.

Viimane konstruktsioon on valitud ET-2 0505 PP11-2, mille mõõte on muudetud.
Viimatinimetetut on ka tänapäeval enimlevinud puitehitusmaterjalideks.
Vlk on valatud terasvormis, mis tagab betoonpinna sileduse.

Voodri - , katusekatte, teekatte- ja muid selliseid materjale.
Vormi määrimine on vajalik selleks, et betoon ei kleepuks vormi külge.
Võimalik või on piiratud. Kasutusel on mitmeid mikrovaiade tüübid.

Vaheaegadega 1973 - 80 a. restaureeriti torn koduloomuuseumi filiaaliks.
Vahetuses – 8 - 10% 3. VAHETUSES – 15-20% 24 TUNDI : 3 = 8 ?
Veeauru konvekt - sooja ülekandumine koos gaasi või vedelikuvooluga.

Vooderdustellis – on mõeldud uute ja vanade hoonete vooderdamiseks.
Välimised defektid on silmaga nähtavad ja neid on võimalik kõrvaldada.
Väljund - tüüpi esimesel juhul kogutakse ja hinnatakse teat.

Vaiad on tugipostid, mis kannavad hoone koormuse pinnasele.
Vaigud on puudest väljaimbuvad vees lahustumatud vedelikud.
Vaip on pikka aega olnud lemmik materjal enamikus kodudes.

Valmistatakse latt - pulbidest, nurkterasest või T-profiiliga taladest.
Vedavad rattad on vajalikud halvemate pinnakatetega ehitusplatsidel.
Vkorrus – korruse kubatuur (1. ja 2. korruse puhul 3415 m3)

Välipraktika on väga oluline, nii võrd praktilise eriala juures.
Võrklaed on valmistatud keevitatud või punutud terastraadist.
Valmimise aeg on kaugel tulevikus ja projekt on suure maksumusega.

Veeläbilaskvus on   materjali   omadus   vett   läbi   lasta.
Valmistusprotsess on sarnane põlevkivituhkbetoonist väikeplokkidel.
Vibrosõelurid on küllalt efektiivsed: kasutegur ulatub 90...98%.

Vuuk on aga tulekindlas müüritises nõrgem kui tellis.
Värvitoonid on valitud Tikkurila värvikaardilt MONICOLOR NOVA.
Võõp on pastataoline mass, mis võõbatakse 2-3mm kihina

Varjuta ce - märgist ega tekita kahetimõistmise võimalust.
Veoautod on enimlevinud transpordi vahendid ehitustöödel.
Vertikaalkiil on tugev ja kõrge, vahel jätkub pikivaheseinaga.

Vormide ülesanne on anda tootele projektijärgne kuju ja mõõtmed.
Vaid 50 - 65% elanikest on akustilise tingimustega rahul.
Valgustustihedus on kogu valgusvoo ja pinna suuruse suhe (A) E=F/A

Valts - ja keevisprofiilides esinevad sageli algpinged.
Valtspurusid on kunstliku liiva valmistamise peamised seadmed.

Veetihe betoon – betoon püsib niiske, vuugid võivad lekkida.
Veeäravool on katuse konstruktsiooni kõige olulisem detail.

Vundamendi hüdroisolatsiooniks on väga palju erinevaid võimalusi ja materjale.
Vuukimiseks nimetatakse seinavuukide töötlemist vuukrauaga.

Väliskeskkond - seadusandlus, ühiskonna väärtused ja normid.
Välissoojustus on vajalik keldri välisseina soojana hoidmiseks.
Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti.

Võimalikult suuremaks on heliisolatsiooni paranemine märkimisväärne.
Valmissegatud pahtel on kasutatav kuni 30 minutit peale vee lisamist.
Vlk - l eeltõus ja lagi on seetõttu tasapinnaline.

Voolavusega seo - tud purunemine ongi esitatud eelmisel skeemil.
Värvida 1 – 2 kihti pintsli, värvirulli või pihustiga.
Värvilised seinapinnad on jälle heaks taustaks rahulikule sisustusele.

Valuklaas – läbipaistmatu, värviline, reljeefne, matt
Varvitooni - tellisepunane, hallja must samas ristlõikes.
Veehoidvus on mördi omadus hoida endas teatud hulka vett.

Veekindlus - materjali omadus takistada vee läbitingimist
Vetonit 5000 - ga võib valada 5-50 mm paksuse kihi, Vetonit
Välispinna juures on sundtsirkulatsioon, mille kutsub esile tuul.

Välisviimistlusklaas – kasut karastatud või lamineeritud klaaase.
Värsked kivipinnad on tugeva leelisega, mida värvitooted ei talu.
Värvikihte on kõige hõlpsam eemaldada kuumaõhupuhuriga.

Vahelael – takistab vedeliku tungimist läbi vahelae.
Vedeliku viskoossus on sõltuv vedeliku temperatuurist ja rõhust.
Vesivärvideks nim. kõiki värve, mille vedeldajaks on vesi.

Veski trummel on silindriline või sagedamini künakujuline.
Viskoossus – ainesisest hõõrdumist väljendav suurus.
Vahelaed on hoone osad, mis jaotavad hoone korrusteks.

Vaiatöödel on kasutusel teenindustranspordina eelnevates
Vajalik vastupanumoment on Wvaj=(MSdx1,1)/fy=89,1x1000x1,1/235=417cm3
Vananevus – muutuvad aja jooksul hapramaks Bituumenid

Vasarpurustitega – peenestatakse vähebrasiivseid materjale.
Vastavalt normidele on ette nähtud kile eluea garanti 50 aastat.
Valtsiod on koostatud varbadest keevitatud võredest.

Veeiamvus 10 - 15%, kust tuleneb hea müüritööde kivi.
Värvmaterjalid - . See võib olla värviline või värvitu.
Võrklaed on pulbervärvitavad RAL värvikaardi järgi

Vaat - leme betoonist ja raudbetoonist lihttala.
Vastasel korral on tolmuimeja just eoste levitamisel abiks.

Veeaurupidavus on hea, püsiv keemiliste ühendite suhtes.
Veeäravool katuselt on reeglina väline ja reeglina korraldatud
Viimistlus - , hüdroisolatsioonmaterjalid, sideained.

Villane plüüs – puuvillane kangas villase karvastusega.
Värvidest on olemas veel ka sinakat ja kuldset tooni.
Värvirull – hüdru ja niiskustõkke paigaldamiseks.

Vahiohvitseril on kohustus olla valmis hädaolukordadeks.
Veeväljasurve - veehulk, mille ujuv laev välja tõrjub.

Viimaste puhul on pind pritsitud liivaga tasaselt matiks.
Vuugiristid – ühelaiuste vuugivahede saavutamiseks.
Vabavõrk on rajatud ühele lähtepunktide paarile.

Vaheseinte puhul on tarvis tagada nõutav heliisolatsioon.
Vastavalt veesisaldusele on savipinnas kõva, plastne või voolav.

Vaia materjaliks on enamasti raudbetoon, teras või puit.
Valmistatakse kaltsu - , makulatuuri- ja puidukiudude segust.
Vastuvõtmiseks - ajaldatud puhasväärtuse kriteeriumi.

Vertikaalsus - juugend. Velde- hoogsalt siuglev joon.
Vlk standardlaius on 2,4 m ja pikkus vastavalt projektile.
Vundament on üks suurimaid külmasildasid hoones.

Vundametide lähedal on soovituslik kõrghaljastust vältida.
Vuuginöör - ühelaiuste vuugivahede saavutamiseks.

Vältides mägesid - orge, põõsastikke ja muid takistusi.

Viisi järgi on injektoriga ja injektorita põletid.
Vundamentide ülesanne on hoone koormuse kandmine aluspinnale.

Väliskanalisatsioon – hoonevälised seadmed ja torustikud

Võnkesagedus – täisvõngete arv ühes ajaühikus.
Vahtutekitavad värvid on tuleohutuse seisukohalt põhilised.

Valmissegu on toatemperatuuril kasutatav 6 tundi.
Valmistusviisilt jaotatakse - valtsitud talad; - keevitatud talad.
Valvsus ankruvahis on niisama tähtis kui igal muul ajal.

Vars on puust. Harjased tehismaterjalidest.
Vase sulamid on puhtast vasest tunduvalt tugevamad.
Vastupanumoment on tinglikult alati positiivne suurus.

Veeimavus - materjali võikme imeda endasse vett
Ver sacrum - püha kevad: Wagner, Hoffman,Olbrich
Vibrolatt on üks pindvibraatorite eriliikidest.

Voodrilauda asendada on mõtekas kogu voodrilaud eemaldada.
Voored on mandrijää kuhje ja kulutusvormid.
Vormistada must - valgena või kasutada värvitrükki.

Vaba sõidukõrgus on 2,1 m, sõiduruumi laius on 9,6 m.
Vahelagi on horisontaalseks jäikuselemendiks.

Valikus on ka värvilised põrandakattesegud.
Veeläbilaskvus on materjali omadus vett läbi lasta.

Võimaldama ehitus - transpordimasinatel liikumist kihil
Vahelae paigutus on terves konstruktiivsele skeemile.
Vahelagi on ühele korrusele laeks ja teisele

Valgud on elusorganismide põhikomponendid.
Veeimavus on väga väike 0,5 – 0,8% mahust.
Ventilatsiooniseade asukoht on näidatud graafilise osa plaanil.

Vähendada 3 - 7 dB võrra sõltuvalt olukorrast.
Välised omadused - värvus, tekstuur, pinnatöötlus0
Värvimisrull on suurte pindade värvimise vahend.

Vaivundamendid on laialdaselt levinud tehisalused.
Vajalikke tööjooniseid on esitatud joonistel 2.18.…2.20.
Valtsprofiilidel on see tingimus enamasti täidetud.

Vanad fliistapeedid on seinast hõlpsasti eemaldatavad.
Vanad originaaldetailid on pandud ilustama ka uusi ehitusi.
Veetarbenorm – ametlikult normitud eriveekulu.

Vuugilabidas – täidetakse vuugid vuugiseguga.
Väike perettevõte - JOONIS 6.6 – KUNI 20 MLN KROONI

Värvitoonid on valitud Interior värvikaardilt.
Väärtustel on määravaks tsementkivi tugevus.
Valem 6 - Tagasimaksufond i/[(1 + i)" - 1]

Vastavalt epn - ENV 1.2.5 Projekteerimisealused.

Võimalusel on seoses tööde vastuvõtmisega.
Võistupakkumine on kohustuslik riigihangete puhul.

Valemites on kasutatud järgmisi tähiseid.