Sõnu seletav sõnaraamat

Veised – üle 12 kuu vanuste veiste kolju, sealhulgas aju ja silmad, mandlid ja seljaaju; igas vanuses veiste soolestik kaksteistsõrmiksoolest kuni pärasooleni (kaasa arvatud pärasool); üle 30 kuu vanuste veiste selgroog, sealhulgas spinaalganglion; lambad/kitsed – üle 12 kuu vanuste või igemest väljunud jäävlõikehambaga lammaste ja kitsede kolju, sealhulgas aju ja silmad, mandlid ja seljaaju; igas vanuses lammaste ja kitsede põrn.
Väike kaal - kiire montaaz,kerge tõõdelda,lihtsad töövahendid Puudusteks on suur to joonpaisumine ja madal kuumakindlus(pehmenemistäpp 80c) Valmistatak kindlaks otstarbeks Torud ühendatakse muhv ja äärikliitega või el. soojuskeevitusega(muhv ja põkk keevitus200-300o) El.soojusmuhv keevitus: Otste töötlemine,täisnurkseks Raamile paigaldamine ja toruotste keevismuhvi pistmine Kaablite ühendamine Paaraadi siiselülitamine kuni protsessi lõpuni Kvaliteedi visuaalne kontroll
Ventil - compact.htm#tehnilised-andmed (24.03.2014) 8. AS Cerbos koduleht [WWW] http://www.cerbos.ee/img/cms/katlad/Kostrzewa-boiler- pellets-fuzzy-logic-2.pdf (22.03.2014) 9. AS Ebtherm koduleht [WWW] http://www.ebtherm.ee/tooted/ventilatsioon/hcvhch (13.04.2014) 10. Eesti standardikeskus kooli õppematerjal EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine (13.04.2014) 11. Eesti standardikeskus kooli õppematerjal EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsiooni projekteerimine (14.04.2014)

Varundamise tähtsust on raske üle hinnata, kuid pahatihti kiputakse seda hoopis alahindama - paljud asutused mõistavad varundamise vajalikkust alles siis, kui esimene kurb kogemus juba käes. Kuna andmetel pole hinnasilti küljes, ei osata neid riist- ja tarkvaraga vähemalt võrdväärseks hinnata enne, kui nad kadunud on. Kui aga varundamise vajalikkus kord selgeks saab (kas enda või teiste negatiivsete kogemuste põhjal), ei kiputa selles enam kahtlema.
Varundus - süsteemiga, et andmed jätkuvalt säiliksid? Või hoopis korraldada töötajatele koolitusseminar, et neid turbe alal harida? Poliitika ja põhimõtted Kõik ülalnimetatud sammud on mõistlikud, kuid praktikas peaks neile eelnema aluspõhimõtete paika panemine, mida tuntakse ka organisatsiooni turvapoliitika nime all. Turvapoliitika on infovaradega tegeleva asutuse töös üks keskseid dokumente, millest lähtub edaspidine tegevus.
Vastavasvormingusfailid on laiendiga .rtf ningneidavabjasalvestabenamiktekstitöötlusprogramme, olenemataarvutioperatsioonisüsteemist. Omauniversaalsusetõttueitoetasellinefailivormingkeerukamaidkujundus- jaküljendusvõtteid. Rikastekstivormingusfailepeetaksesuhteliseltohututeksmakroviirustejamuukahjuliku koodisisaldusesuhtes . MitmedEestiriigiasutusedeelistavaddigitaalsesandmevahetusesrikastekstivormingust ekstifaile. RTF fail on tekstitöötlusedokument.

Välkmälu on rakendatud arvutites, mobiiltelefonides, MP3-mängijates, mälukaartides, kiipkaartides jne. Traditsiooniline püsimälu on kasutusel arvutites käivitamiseks olulise info nagu näiteks BIOS-i salvestamiseks, füüsilistes krüpteerimisvõtmetes ja elektrilistes mänguasjades.Turvalisuse tagamisel on püsimälu suureks eeliseks, et sinna paigaldatud infot ei saa muuta ega kustutada.
Väävel on vajalik tsüsteiini ja methioniini metabolismis kääritamisel Kloriid mõjutab õlle täidlust ja magusust Mõjutab mõrususe muutust Oluline on nende kahe iooni kontsentratsioonide suhe, üksik kontsentratsioonid vähemtähtsad Soovitav kogus: 50-150 gm/L keskmise mõrudusega õlled 150-350 gm/L mõrude õllesortide jaoks Nitraadid ja mikroelemendid Mõistlik konts.
Veeretakistust on võimalik vähendada: * kasutades radiaalrehve * hoides rehvirõhu normis * vältides asjatult jämedat rehvi turvisemustrit * hoolitsedes, et rattapidurid ei oleks peale jäänud Veeretakistus sõltub: *auto massist, *rehvide deformatsioonist, *pöörlevate osade hõõrdetakistusest Madal rehvirõhk: alarõhk kuni 1 bar põhjustab kütusekulu kasvu 1 l /100 km

Vmware workstation on samaväärne täieliku arvutiga, koos täieliku võrgustiku ja seadmetega - igal virtuaalmasinal on oma protsessor, mälu, kettad jne. See võimaldab teil kasutada mistahes rakendusi, mis töötavad ka host arvutis , sealhulgas Microsoft Office, Adobe Photoshop, Apache Web Server, Microsoft Visual Studio, Tulemüüri ja VPN tarkvara.
Väärismetallide sulamid - on kahe või mitme metalli või metalli ja vähese mittemetalli segu. Metallisulamitel on aga hoopis teistsugused omadused kui lähtemetallidel – nad on kõvemad ja tugevamad, kulumiskindlamad, elastsemad, kuumpüsivamad jne. Kasutatakse juveelitööstuses. 60. Rasksulavad metallid ja nende sulamid.
Vinegrett – lihtne õli, äädika, soola ja pipra segu (tavaliselt kolm osa õli ühe osa äädika kohta). Erinevates variantides võivad olla lisatud ka erinevad maitseained (maitsetaimed, šalott, sibulad, sinep jne). 4. Emakastmete tehnoloogilised erinevused Kastmed erinevad kasutatava tooraine poolest.

Väliskeskkond - organisatsiooni mõjutab otseselt mikro-ehk lähikeskkond: kliendid, konkurendid, koostööpartnerid jt. ning makro-ehk üldkeskkond, mis mõjutab kõiki sellesse kuuluvaid organisatsioone ühesuguselt: üldine majanduslik olukord, valitsuse poliitika, sotsiaalne ja kultuuriline keskkond.
Varguste puhul on väga oluline eristada põhjuseid (ebaõigluse tunne, ebaausus) probleemi tunnustest (puudujäägid, raha või esemete kadumised). Tajutava ebaõigluse puhul ei hakka mitte igaüks varastama, selle tee valivad ikkagi inimesed, kellele pole selged aususe ja ebaaususe mõisted.
Veebirakendused on siiski enamasti suunatud olemasolevatele klientidele ning aitavad tõsta kliendi rahuolu ja lojaalsust, sest muudavad ettevõttega suhtlemise mugavamaks. Rakendused ei ole üldiselt mõeldud vaid reklaamikanaliks, sest nõuavad eelnevat paigaldamist ja häälestamist.

Vaikimisi valik ON TÄISNURKNE VÕI SISESTA AR JA “RIVI” (ARRAY) VAJUTA ENTER
Vasturõhu - aurujõumasinas (vasturõhuturbiinis) jääb auru paisumise lõpprõhk jõumasinast väljumisel märksa kõrgemaks ümbruskeskkonna (nt jahutusvee) temperatuurile vastavast küllastusrõhust, olles võimaluse piires sobitatud soojustarbijale vajaliku aururõhuga.
Veterinaar - ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon ning politseiasutus Paragrahvis 60 sätestatud järelevalveasutuste järelevalveametnikud teostavad oma pädevuse piires riiklikku järelevalvet isikute tegevuse üle, kes on kohustatud täitma loomakaitsenõudeid.

Veiste pidamine on Eestis perspektiivne, sest selleks on soodsad eeltingimused: heintaimede kasvuks sobiv kliima ja mullastik, pikaajalised kogemused ja oskajad inimesed, Euroopa tasemega võrreldes keskmiste omadustega kari ja tegutsev tõuaretussüsteem [1, lk. 4].
Valmistoote või - teenuse müümine eeldab suurt mõttemalli muutumist, sest enam ei olda kellegi teise väärtusahelas, vaid moodustatakse täiesti uus oma väärtusahel, mis kuulub küll mõnda suuremasse teise valdkonna väärtusahelasse.
Väikeses osas on kokkupõrge, siis saab andmeid saata see, kes peale jääb (kes valib parema uuesti saatmise aja ja õnnestub), kui kokkupõrge aga suuremates osades, siis antakse teade nendele osapooltele ning tuleb teha ootamine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Veiserümpade lihakus - ja rasvasusklassi määramine e klassifitseerimine Veiserümp on nõukogu määruse (EÜ) nr 1183/2006 artiklite 2 ja 3 järgi veise terve keha pärast veretustamist ja nülgimist ning sellelt on eraldatud:1 • siseelundid (sh neerud), • neeru- ja vaagnarasv, • vahelihase e diafragma kõõluseline ja lihaseline osa, • suguelundid ja nende juurde kuuluvad lihased isasloomadel ning emasloomadel udar ja
Vastavasvormingusfailid on laiendiga .rtf ningneidavabjasalvestabenamiktekstitöötlusprogramme, olenemataarvutioperatsioonisüsteemist (Linux, Windows, Macintosh). Enamiktekstitöötluserakendusi on võimelisedtöötama RTF failidega.
Varustuskanali puhul on võimalik luua nn. hõõrdevaba kapitalism, kus kõikidel turuosalistel on täielik informatsioon turul toimuva kohta ning võimalus võimalus vältida olemasolevat vahenduskanalit ja jõuda otse tarbijani.

Väliskeskkond on termodünaamilist süsteemi ümbritsev suure energia mahtuvusega keskkond, mille teatud olekuparameetrid (T, p jne.) ei muutu, kui süsteem mõjutab teda soojuslikul, mehaanilisel või mõnel muul viisil.
Virdekeedu katlad on tavaliselt sümmeetrilised, roostevabast terasest, sfäärilise, aurusärgiga varustatud põhjaga, silindrilised mahutid, mis on kaetud sfäärilise (sageli vasest) kupli ja sellest väljuva korstnaga.
Voolumeetodi eelised - suhteliselt lühike ehituskestvus -vaheaegadeta töö haardealadel -ressursside üsna ühtlane kasutamine -teatud hetkest (kui lõpeb töö esimesel haardealal) alates ehituse osade kaupa rakendumine.

Vmware workstation on võrdne täieliku arvutiga koos võrgustiku ja seadmetega, nii et igal virtuaalmasinal on oma protsessor, mälu, kettad, ja muud seadmed ning on samaväärne standard x86 (32-bitise) arvutiga.
Vpn - läbi interneti läheb ühendus kahe masina vahel, ühendus on turvatud igat pidi – mõlemad osapooled võivad olla kindlad, et teine osapool on just see kes ta peab olema, ehk on autenditud.
Värbamisportaalide puuduseks on see, et kandidaadi soov ettevõttesse tööle tulle ei pruugi olla väga tõsine, kuna interneti vahendusel kandideeritakse tavaliselt korraga väga paljudele töökohtadele. (Stone 2004)

Võrgupöörduskiht – Seob endas OSI kanalikihi ja osaliselt ka ühendus, HTTP 1.1 korral võib ühe ühenduse jooksul teha mitu vastab ja saadab oma järjekorranumbri ning eraldab vajaliku füüsilise kihi.
Võrguhaldus on riistvara, tarkvara ja inimressursi planeerimine, koostöö korraldamine ning koordineerimine, st. monitooring, testimine, seadistamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimine võrgus.
Vanast ajast on alles jäänud soovitus kasta hõõguvpunaseks kuumutatud mõõk uriini sisse, mis pärineb punapäiselt poisilt või ainult sõnajalgadega toidetud kitselt.

Väärtusahelate ühendamine on näiteks sellise operatsioonisüsteemi loomine, mis võimaldab sellel jooksva tarkvara abil nii projekteerimist, disaini, meelelahutust kui palju muud.
Võreperiood - lähimate paralleelsete aatomtasandite vaheline kaugus (on vahemikus 0,1...0,7 nm).  Võrebaas (n) - aatomite arv, mis tuleb võreelemendi kohta.
Võrkgraafik – keerulisem, seosed tööde vahel selgelt näidatud, kõrvalekaldumine ajas ei nõua ümbertegemist, efektiivsed analüüsi ja prognoosi vahendid.

Võrkmudeliks nimetatakse püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalike protsesside graafilist kujutust, kus on näidatud nende protsesside omavahelised seosed.
Vältimine – füüsiline või vaimne tagasitõmbumine, püüe jääda kõigis probleemides neutraalseks või püüe maha suruda eriarvamuste võimalused.
Välisturgudele minek on Eesti infotehnoloogia sektori edasise arengu koha pealt äärmiselt oluline, sest Eesti turu väiksus seab IKT ettevõtete kasvule piirid.

Valminud juustudes on suur osa valkudest ensümaatiliselt hüdrolüüsitud lühemaahelalisteks ühenditeks, nagu polüpeptiidid, oligopeptiidid ja aminohapped.
Veopakend – mõeldud kaupade käsitsemiseks transpordil, et vältida kauba füüsilisi kahjustusi ning lihtsustada kauba ladustamist transpordil.
Vormimine - Juustukalgendi edasise töötlemisega vormitakse (kas otse või läbi juustutera seadmise ja juustuplasti moodustamise) juustutoorik.

Värske liha – jahutatud, külmutatud või kiirkülmutatud liha, sealhulgas vaakumpakendatud või modifitseeritud atmosfääris pakendatud liha.
Võrgu üldolukorrast – kus on mõni võrgusõlm ülekoormatud või lihtsalt ei tööta jne. SNMP on võrguhalduse standard, hetkel on kasutusel SNMPv2.
Võrgud on väga keerulised, sest võrgul palju osi: hostid, ruuterid, erinevad meedialülid, rakendused, protokollid, tarkvara, riistvara.

Väsimuspiiriks nimetatakse tsükli maksimaalse pinge suurimat väärtust, mille puhul materjal talub purunemata suvaliselt suure arvu tsükleid.
Väiksemates asutustes on töörahulolu tase tavaliselt kõrgem kuna suur asutus püüab inimesi alla suruda, piirata isiklikku lähedust, sõprust.
Veakontroll on bititasemel. Vigaste pakettide korral nõutakse võrgus, saadetakse see võrguväravasse, mis uurib kas sihtarvuti

Vaikepinnad on pinnad mille ehitamine masinatega on võimatu või oluliselt raskendatud ning ehitamine toimub valdavalt kasitsi.
Väljalase - väljalaskeklapp on lahti, kolb liigub alumisest surnud seisust ülemisse ja tõukab gaasi silindrist välja.
Väävel on terases kahjulikuks lisandiks(S). Väävel vähendab terase löögisitkust, plastsust ja väsimustugevust.

Väikesel jahtumiskiirusel on allajahutusaste väike ja kristalliseerumine leiab aset tasakaalutemperatuurile lähedasel temperatuuril.
Värvikindlus on kiu ja värvaine seose tugevus, mis võib puruneda vee, keemiliste ainete, mehaaniliste tegurite mõjul.
Veisefarm on kallis objekt, mis jääb püsima aastakümneteks ning seepärast on vaja asukohta hoolikalt valida.

Valgesus - valgesus on protsentuaalne mõõt, mis näitab, kui palju valgust peegeldub paberipinnalt tagasi.
Veiste puhke - söötmis (kombilatrites) pidamine Veiste kombilatrites pidamisel on igal loomal eraldi puhkeala.
Ventilaator on mõeldud tegelt kasutamiseks õhu ventileerimisel ja selle juhtimiseks mitte pneumotranspordina.

Võrdõigussüsteemis on kõik marsruuterid samal tasemel ning iga marsruuter võib suhelda suvalise teise marsruuteriga.
Veebiserver on siin kasutaja, kellele andmebaasiserver ja selles leiduvad andmed peavad olema käideldavad.
Varasemad teedevalitsused on kaotatud , tööd teevad riigiettevõtjad-Tartumaa teed, pärnumaa teed, saare teed, võru

Vhb on anaeroobsed eoseid moodustavad kepikesed, mis tekitavad juustu võihappelist käärimist.
Vooluliini struktuurskeem on toodud lisas B, joonisel B.1 ja joonisel B.2. Need annavad parema ülevaate veisefarmist.
Võrgukiht – kõige alumine, tegeleb andmeedastusega Paketid on sel juhul alati õiges järjekorras.

Vähendada ameti - ja tööjuhendid, mis muudavad selgemaks nende rollikujutlused ja tehtava töö olemuse.
Võrguturvalisuse võtmekomponendid – konfidentsiaalsus, 1)Alice digiallkirjastab kirja ja kasutab räsifunktsiooni.
Võrguturvalisuse võtmekomponendid – konfidentsiaalsus, autentimine, sõnumi puutumatus, juurdepääsuõigused.

Veebidisain on väga oluline osa internetis ning võib väita, et üleüldse maailmas.
Võrgukiht on nii igas eemaldatud kontrollsumma väli, et kiirendada töötluse aega.
Vanandamine on karastamisel järgnev toatemperatuuril seisutamine mõned ööpäevad.

Veakontroll on bititasemel. Vigaste pakettide korral nõutakse nende uuestisaatmist.
Vastuvõtja on seade, mis liitsignaal, mis sisaldab kõigi lõppkasutajate andmeid.
Väljanägemisega – seda küll mitte eriti täpselt, kuid umbkaudu võib oletada küll.

Veebidisain on veebisaidi(veebilehekülje) kavandamise ning vormistamise protsess.
Vaikimisi raadius ON 0 ST ÜMARDAMIST EI TOIMU 4.SISESTA RAADIUS (NÄITEKS 3 JA ENTER)
Vedelseebi dispenser on alumises osas ning uus vedelseep kallatakse vanale seebile peale.

Vpn - ist on juttu juba eelmise küsimuse all tunneli tekitamise juures.
Vickers - põhineb teemantpüramiidi surumisel uuritava materjali pinnasse.
Väljumis - ja sisenemiskallakud peavad olema võimalikult väikese kaldega.

Võetakse trihhonelloskoopiaproov – vahelihase selgroopoolsest otsast võetakse 20 -30 g tükike.
Vitamiinisisaldus on tunduvalt suurem kui veise-, lamba-, linnu- või vasikalihal.
Vahapaber – auru ja vett mitte läbilaskev parafiiniga immutatud paber.

Varasematel aegadel on olnud telekommunikatsiooni vahenditeks visuaalsed signaalid.
Veebikaamera usb - juhe korra lahti ühendada ning siis tagasi külge ühendada.

Võrgupöörduskiht – Seob endas OSI kanalikihi ja osaliselt ka füüsilise kihi.
Võimalustele on võimalik siduda märke kas plaadi, kujutise või paberiga.
RIP
Valgesus on optiline näitaja, mis otseselt ei mõjuta trükitulemust.

Varruka passede – kätiste töötlemine, varruka detailidega ühendamine
Veeretakistus on see jõud, mis kulub auto liigutamiseks rõhtsal teel.
Valupinna siledus on eriti oluline seadmeosadel, mis puutuvad kokku veega.

Veerandrümbad džuut - , linasest riidest kangasse või polüetüleenkilesse.
Valmistatakse 2 - es etapis: 1. Keetmine 2. Massi segamine munamassiga

Vahtpolüstüreenil on väike tihedus ja head soojusiolatsiooni omadused.
Võrkude turvalisus on andmete kaitstus käideldavuse, 39. Marsruuterid.
Valitud seadeldis on ehitatud Maaülikoolis mustikate puhastamiseks.

Variandil on ekraan veel udusem erinevate arvustuste järgi.
Veisefarmi tehnilis - majanduslikud näitajad on esitatud tabelis 6.1.
Virtuaalahelatega võrgud – Enne andmete saatmist pannakse marsruut paika.

Veisefarmis on kasutusel kaks traktorit ja kaks muud masinat.
Võrgukiht – terviklikkus). Oluline on ühenduse hoidmine.
Värviaparaadi ülesandeks on varustada trükivorm vajaliku hulga värviga.

Võrgukihi ülesandeks on seotud informatsiooni (mitte andmete) jaoks.
Võrgukiht - ülesandeks on kasutatakse TCP/IP protokolli.
Vastuvõtja – võtab signaali vastu ja (UTP) keerupaare.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Varundusmeetodi valimisel on võimalusi palju, ühtne ja odav variant on kasutada va- rundatava(te) kataloogi(de) sisu mõne arhi- veerimisprogrammiga kokkupakkimist vajadusel krüpteerimist ja talletamist kas sama arvuti teisele kõvakettale vöi mõnda teise arvutisse.
Vesi pärit on ja milline on tema mineraalainete sisaldus
Väikesüvend - ruudu kujuga enamasti ja väiksed mõõtmed

Vaseniklisulam ni - sisaldusega 25% on tuntud mündimetallina.
Ventilaatori võimsus on võrdne tootlikkuse ja rõhu korrutisega.
Ventilaatori tunnusjooneks on sõltuvused p=f(V), P=f(V) ja η =f(V).

Viimased on tavaliselt antud programmeerija poolt.
Veisefarm on projekteeritud 351 looma jaoks.
Värvide säilitusaeg on lühike Jugatrüki kasutusalad


Veebidisain on inimestele väga oluline.


Vedamisega - laevatavatel jõgedel.

Vaiksemad on ka materjalide kaod.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Valumalm on hästi valatav, sellest valatakse näiteks hoorattaid, seadmete aluseid ja pliidiraudu. Töötlusmalm sisaldab süsinikku raudkarbiidi Fe3C kujul.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Vaikimisi valik ON NEXT (N). VAJUTA KAKS KORDA ENTER (RIST LIIGUB SIRGESTAMISE LÕPPPUNKTI). SIRGESTAMISE TEOSTAMISEKS TULEB VALIDA GO (G) JA ENTER

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto