Otsingule "v ¤ljar ¤nne" leiti 45 faili

Majanduse abc
16
docx

Majanduse abc

  •  absoluutne hind – hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma  •   absoluutne tulude ebavõrdsus  – situatsioon, kus 1­IX  peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu  laekub X peredetsiilile  •  absoluutne tulude võrdsus – situatsioon, kus kõigi peredetsiilide tulud on võrdsed  •  absoluutne vaesus – seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset; sätestatakse  kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina  •  absoluutse eelise teooria – väidab, et erinevad riigid võivad toota kaupu erineva efektiivsusega ning ...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
405 allalaadimist
Referaat rahvastikuprobleemid
7
doc

Referaat rahvastikuprobleemid

Demograafiline plahvatus Peamiseks probleemiks võiks lugeda demograafilist plahvatust - see on demograafilise ülemineku esimene järk, mida iseloomustab suremuse langus, kõrge sündimuse säilimine ja selle tulemusena rahvastiku kiire kasv, kusjuures laste osatähtsus rahvastikus on väga suur. Demograafilise plahvatusega kaasneb inimeste majanduslik kihistumine ning maa ressursside pidev vähenemine ja looduse tagasitõrjumine inimeste vajaduste rahuldamiseks. * Su...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Geograafia 10-klass
3
doc

Geograafia 10. klass

klassi geograafia I kursus 201011 TÖÖLEHT nr. 2 1.Selgita rahvastikupoliitika olemust ja vajalikkust ning too näiteid. Rahvastikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus, et mõjutada rahva arvu, demograafilist koosseisu ja paiknemist. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, surem...

Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist
Majanduse globaliseerumine ja selle mõju Eesti majandusele
10
doc

Majanduse globaliseerumine ja selle mõju Eesti majandusele

Kuna üksiku käekäik sõltub eelkõige tema suhetest tervikuga, saab ka progress toimuda ainult mitme teguri koosmõjul ja abil. Seepärast mängib maailmas üha enam rolli globaliseerumine ehk maailma riikide ja regioonide vaheliste kontaktide ning kaubavahetuse suurenemine. Käesolevas essees vaatleme globaliseerumise plusse ja ohte lähtudes eelkõige E...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
181 allalaadimist
SIsse- ja väljaränne-loomulik iive ja rahvastikupüramiid
2
doc

SIsse- ja väljaränne, loomulik iive ja rahvastikupüramiid

Piirkondade loomuliku iibe võrdlemiseks kasutatakse loomuliku iibe kordajat. *Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest inimesed rändasid, polnud paiksed. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama 19. Saj peamiselt arenenud riikides, sealt tekkis ühtne ühiskond. Esimene miljard täitus 1804. Aastal. *Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks?...

Geograafia - Keskkool
48 allalaadimist
Vene aeg
5
rtf

Vene aeg

- Rootsi ajal riigistatud mõisade tagasiandmine nende omanikele. Sellega võidetigi nad enda poolele. Mõisadega sai aadel tagasi õigused tp-le. Balti valitsuskorra põhijooned kuulutati 1721 Uusikaupunki rahuga Vja R vahel. Kehtima jäid senised seadused ja maksud. Eestit ja Liivimaad eraldas Venemaa kubermangust luteri usk, saksakeelne asjaajamine...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
Maailma rahvaarv kasvab ohtlikult suureks
2
doc

Maailma rahvaarv kasvab ohtlikult suureks

sajandil tänu meditsiini arengule ning elutingimuste paranemisele. Esimene miljard inimesi täitus maakeral 1804. aastal, teise miljardi täitumiseks kulus pärast seda 123. aastat, kolmanda miljardi täitumiseks vaid 33. aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. Peale seda on rahvaarv iga aasta plahvatuslikult kasvanud. Maailma rahvaar...

Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist
Türgi rahvastik-referaat
4
docx

Türgi rahvastik, referaat

Rahvaarv aastate kaupa on muutunud sedasi: 1999-16.6 2000-14.9 2001-13.8 2002-13.4 2003-13.1 2004-12.9 2005-12.6 2006-12.4 2007-12.8 2008-13.1 2009-14.5 2010-15.9 Perioodi alguse ja lõpu rahvaarvude vahe. Võrdub loomuliku iibe ja rändeiibe (k.a korrektsioonid) summaga. Rahvastiku asutus on tihedam lääne- ja põhjarannikul ( umbes 200 inimest ruutkilomeetri kohta) ja hõredaim on Ida-Anatoolias (umbes 25 inimest ruutkilomeetri k...

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
Eestlased - rändav rahvas
1
doc

Eestlased - rändav rahvas

Eestlased - rändav rahvas Miks väljaränne nii suur on? Mis saab kui väljaränne aina suuremaks läheb? Kas seda saab kuidagi peatada? Väljarände põhjuseid on palju. Kõige suurem põhjus on kindlasti see, et välismaal on kõrgemad palgad. Näiteks kui inimestel on andekas, siis Eestis ainuüksi sellega ei saavuta midagi. Mujal on kergem saavutada midagi oma elus. Sellepärast rändavad just noored inimesed välismaale. Järgmine põhjus on kindlasti ka...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
27 allalaadimist
Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid-ränne
3
docx

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid, ränne

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Sündimus: • Viljakas eas naiste arv • Religioon • Naise vanus sünnitamisel • Kooselu traditsioonid • Väärtused (mida elus hinnatakse) • Traditsioonid ühiskonnas • Naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada • Majanduslikud võimalused laste kasvatamiseks Kaasaegses ühiskonnas: • Abiellumine, seksuaalsuhted ja laste sünd pole tihedalt seotud...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
Ränne ja rände põhjused
8
doc

Ränne ja rände põhjused

4 Ränne muudab rahvaarvu............................................................................................................5 2011. aasta ränne Eestis...

Geograafia - Põhikool
47 allalaadimist
Väljaränne Eestist – kas lahendus või probleem
1
docx

Väljaränne Eestist – kas lahendus või probleem?

Hoogustus see aga 2010. aastal, kui esines ka ohtralt sisserännet, kuid siiski jäi Eesti miinustesse. Aastal 2009 oli emigreerumise näitaja isegi kolm korda väiksem. Kuid kas see on Eestile probleem või mingil määral hoopis lahendus? Kuidas osutub väljaränne Eestile probleemseks nä...

Ühiskond - Keskkool
89 allalaadimist
Globaliseerumise mõju Eesti majandusele
2
docx

Globaliseerumise mõju Eesti majandusele

Globaliseerumine on toimunud meie ümber juba ammustest aegadest. Selle mõiste alguseks võib pidada 15.-16.sajandit, kui hakkas toimuma suur merekaubandus, mis hõlmas isegi mandrite vahelist kaubavahetust. Eestisse hakkas globaliseerumine jõudma umbkaudu 19.-20.sajandil. Globaliseerumise mõju Eestile ning selle majandusele on olnud väga suur ning on kogu aeg aina suurenenud. Nõukogude ajal see niivõrd suur ei olnud, just „raudse eesriide“ tõttu, seega polnud võimalik läänemaailmal oma suunitlust, kaupa ega muud sel...

Geograafia - Keskkool
27 allalaadimist
Minu elu kutse
3
doc

Minu elu kutse

Minu elu kutse Igaüks on saanud oma elus kutse mõnele tähtsale sündmusele ja igaüks reageerib kutsele ka erinevalt- mõni lihtsalt loeb korra seda kutset ja paneb selle kuhugi sahtlisse tolmu koguma, mõni aga loeb selle hoolikalt läbi ja pingutab selle nimel, et üritusele, kuhu ta kutsuti, ka kohale jõuda ja sellest osa saada. Inimesed otsustavad erinevalt ja see on hea. Elukutse on üks nendest kutsetest, mille igaüks elu jooksul saab. Tegelikult ei esita seda kutset elu, selle esitab endale igaüks ise. Iga inimene ka otsustab ise, millal see kutse esi...

Kirjandus - Keskkool
11 allalaadimist
Rahvastik ja asutus
48
ppt

Rahvastik ja asutus

kursus Brita Lodi Detsember.2012 Rahvaarvu muutumine • Kui inimesed elatusid vaid küttimisest ja korilusest, püsis rahvaarv enam-vähem muutumatuna. • Rahvaarv hakkas kasvama siis, kui inimesed muutusid paikseks;harisid põldu ja kasvatasid koduloomi. Rahvaarvu muutumine • 1650 aastaks oli rahva arv kasvanud 10miljonilt 500miljonile. • 180...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
Kõne teemal-quot Minu Eesti quot
1
docx

Kõne teemal "Minu Eesti"

Aastal 2012 oli väljarändajaid 10 871 ning sisserändajaid 4416, mis on 6455 inimest vähem kui väljarändajaid. Alates 2007. aastast on väljarännanute arv järjest suurenenud ning kõige rohkem rändavad välja 15-29 aastased. Lisaks ületas surmade arv 2012. aastal 1460 võrra sündide arvu. Nii...

Kirjandus - Põhikool
18 allalaadimist
Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus
10
doc

Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus

RAHVAARV Prantsusmaal elab 65 630 692 inimest 2012. aasta juulikuu prognoosi järgi.1 Prantsusmaa on suurriik, sest see on riikide pindala suuruse pingereas 43. kohal ja elanike suhtes 21. kohal maailmas. Umbes sama palju inimesi elab Itaalias, Suurbritannias ja Tais.2 Joonis 1. Rahvaarvu kasvu graafik Prantsusmaal 1995-2050 (rahvaarvu muutus protsentides) Perioodil 1995-2012 on rahvaarvu kasvutempo muutunud er...

Geograafia - Keskkool
11 allalaadimist
Eestlane olla on uhke ja hää
1
pdf

Eestlane olla on uhke ja hää

Igal aastal 24 veebruaril tähistame me Eesti isesisvuspäeva. Sellel aastal saab Eesti Vabariigi välja kuulutamisest mööda 95 aastat. Vabariigi 95. aastapäev JA see on sündmus, mida tuleks kindlasti tähistada, riik korraldab selle puhul paraadi ja päev lõpeb presidendi piduliku vastuvõtuga, mida meist ilmselt kõik on näinud. Tänu sellele imelisele päevale võime me täna mõtliskleda selle üle kas eestlane olla on uhke ja hää ? Võin julgelt arvata, e...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
Leksikast sõnavarani
1
doc

Leksikast sõnavarani

Meie igaühe all mõtles ta loomulikult eestlasi. On loomulik, et riik ei saa normaalselt eksisteerida oma rahva toetuseta. Eesti rahvast on koos hoidnud pikk kultuur, ajalugu ja keel. Tänapäevale iseloomulikus kultuuride segunemises jääb meid teistest eristama ainult emakeel, selle kadudes hävib ka eesti kultuuri unikaalsus. Kas me oleme ohus? Praeguse Eesti aladel on elatud aastatuhandeid. Me ei tea täpselt, mis hõimud siin elasid, samuti vaieldakse, mis ilmakaarest eestlaste esivanemad saabusid. Keelel on see-eest kujunemiseks olnud kindlalt piisavalt ae...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
Maailma rahvaarv ja selle muutumine
3
docx

Maailma rahvaarv ja selle muutumine

Maailma rahvaarv ja selle muutumine Teadlaste sõnul ei suuda arengumaad tulla toime rahvastiku kiire kasvuga seoses nende majandusliku olukorraga ning muutustel võivad olla tõsised tagajärjed rahva tervisele Meie planeedi loodusvarad kuluvad üha kasvavas tempos ning nii võibki inimkond lähitulevikus silmitsi seista valikuga hävingu või uue kodu leidmise vahel • Kõige rohkem inimesi elab soodsa loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondad...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
T e a t a   v e a s t