Facebook Like

Otsingule "võim" leiti 7011 faili

13
ppt

VÕIM ÜHISKONNAS

WEBER KUI ÜKSIKISIKU VÕI GR. SUUTLIKUST MÕJUTADA TEISTE TEGEVUST NING SAAVUTADA SEL VIISIL OMA HUVIDE ELLUVIIMINE. ERIPÄRAKS ON SEE, ET VÕIM ON JAOTUNUD ÜHISKONNAS EBAVÕRDSELT. DOMINEERIMINE ­ ÜLEKAALUS OLEMINE VÕIMU RESSURSSID AINELISED (OMAND, KAPITAL) VAIMSED (TEADMISED, KOGEMUS...

Ühiskond - Keskkool
7 allalaadimist
1
rtf

Kui võim on rahva käes, siis kelle käes on võim?

Kui võim on rahva käes, siis kelle käes on võim? Riigis on võim rahva käes, kuid rahva hulka kuuluvad ka president, erakonnad ja muid võimuorganeid juhtivad valitsejad. Valijad saavad hääletustel anda oma panuse uue riigi võimuorgani valimises. Milliseks kujuneb aga edasine elu riigis, võib ainult oletada, sest kunagi ei või teada, kas ja kuidas valitsejad üldse oma lubadusi täidavad...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
105 allalaadimist
1
doc

Kui võim on rahva käes siis kelle käes ta on?

Kui võim on rahva käes siis kelle käes ta on? Eesti liitus demokraatlike riikidega uuesti 17 aastat tagasi, kui 20. augustil 1991. a. Toimus augustiputs ja Eesti sai ennast vabariigiks kuulutada. Minu jaoks on see aeg, mida ma ei mäleta. Sündisin küll ENSV- s, kuid oma teadliku elu olen elanud Eesti Vabariigis. Rahvas saab valida omavalitsuse, Euroopa Parlamendi ning riigikogu. Selle põhjal võiks ö...

Kodanikuõpetus - Keskkool
73 allalaadimist
1
doc

Võim koolis

VÕIM KOOLIS Õpilane- õpilane Kui klassis on laps, kes teistest erineb ja neile alla jääb ­ olgu jõult, tarkuselt, suhtlemisoskuse või riietuse poolest, muutub tema elu. Teda narritakse, kiusatakse ja mis veel hullem - pekstakse. Selline laps on olemas peaaegu igas klassis. Niimoodi võib lapsel tekkida stress ja koolihirm, mille tagajärjeks on tihtipeale koolist puudumine. Koolist puudum...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
17 allalaadimist
2
doc

Kirjand, raha võim ja mannetus

Raha võim ja mannetus Materiaalne maailm ning krõbisev rahatäht sõrmede vahel pole pelgalt 21. sajandi tunnusmärk. Rahal on ka varemalt olnud suur võim. Mida suurem kukkur, seda paremat elu saadakse endale lubada. Pahatihti käib ühes rahaga kaasas ka ülevam käitumine ning suhtumine. Honore de Balzaci raamatus "Isa Goriot" oli ära toodud "vaprate ning ilusate" maailma tuum, m...

Kirjandus - Põhikool
62 allalaadimist
4
doc

Võim ja õigus

VÕIM JA ÕIGUS VÕIM Kõikides suhetes on mingil moel olemas võimusuhe. Võim on domineerimine. Võim on alati ebavõrdselt jaotatud. Võim on sellel, kes suudab mõjutada teisi nii, et tema seisukohad viiakse läbi e. See, kes suudab realiseerida oma eesmärgid. Võim võib olla grupil, isikul, institutsioonil.(Õ 44) Võimu resursid:...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
48 allalaadimist
24
doc

Kursusetöö "Võim"

VÕIMULIIGID........................................................................................................................ Ametlik ehk formaalne võim...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
74 allalaadimist
2
doc

Kuidas toimib võim tänapäeva ühiskonnas?

,,Kuidas toimib võim tänapäeva ühiskonnas?" Võimu võib leida peaaegu kõikidest inimsuhetest ja ühiskonnasfääridest. Näiteks ei ole ka väga üksmeelses peres kõik selle liikmed absoluutselt võrdsed, vaid kellelgi, näiteks vanaisal või emal, on suurem mõjuvõim. Poliitikat ja poliitikas tehtud otsuseid pole võimalik analüüsida võimuküsimust kõrvale jättes. Tulenevalt võimu laiast levikust, on...

Ühiskond - Keskkool
11 allalaadimist
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: juhtimine, autoriteet, võim

09 Juhtimine ja autoriteet, võim Organisatsiooniteooriad ­ juhtimisteooriad I koolkond (u 100a tagasi) ­ isiksuseteooriad (millised isiksuse omadused peaksid olema juhil, et olla efektiivsemad oma töös) ­ bürokraatia, tööstuse tekkimine, organisatsioonide vormide arenemine. --> karisma, enese kehtestamine, domineerimine, loominguline mõtlemine, enesekontroll, loogi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
55 allalaadimist
1
docx

Ajakirjandus kui neljas võim

Ajakirjandus kui neljas võim Eesti riigis võib nimetada nelja võimusüsteemi: seadusandlik, täidesaatev, kohtuvõim ja ajakirjandus. See viimane neid on teiste kõrval kõige uuem nähtus , mis järkjärgult aina haarab vabadust endale juurde ning sellega võib tekkida probleeme. Ajakirjandus on riigi neljandaks võimuks. Ta on ühiskonna lahutamatu osa, mille peamine funktsioon on info...

Meedia - Keskkool
66 allalaadimist
5
docx

Kommunikatsioon ja võim

Ühiskonda on seostatud võimu suhtega, kus on määratletud erinevaid tõekspidamisi, põhimõtteid ja institutsioone. Võim on suhestatud võimekus, mis võimaldab sotsiaalsetel teguritel mõjutada assümmeetriliselt teiste sotsiaalsete tegurite otsuseid, teel mis soosivad õigustatud tegureid, huvisid ja põhimõttei...

Kommunikatsioon - Tallinna Ülikool
32 allalaadimist
3
doc

Võim

Võim Võim on inimese võime sundida oma tahet peale teistele inimestele. Kellegil on teiste üle võimu, kui teised tunnevad ennast kellegist sõltuvana. Mõni inimene või grupp omab otsuse tegemisel alati suuremat sõnaõigust kui teine. Tavaliselt on võim juhil siis kui ta saab tahtlikult teiste käitumist mõjutada ning selle tõttu tunnevad teised ennast tema...

- Põhikool
11 allalaadimist
1
rtf

Võim

Ta on määratlenud võimu kui inimese või grupi suutlikkust mõjutada teiste tegevust ning saavutada sel viisil oma huvide elluviimine. Niisiis kujutab võim endast teatud laadi suhet inimeste vahel. Võimu üheks eripäraks on see, et ta on inimgruppides ja ühiskonnas ebavõrdselt jaotunud. Mõni inimene või grupp omab otsuste tegem...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
101 allalaadimist
2
doc

Raha võim on suur ja igavene

Raha võim on suur ja igavene (,,Kauka jumal") Nagu me teame on tänapäeval rahal suurem võim kui kunagi varem. Kihk saada rikkaks on paljude unistus, sest tahetakse lubada endale kõike head ja paremat. Inimesed arvavad, et kui neil on olemas majanduslik heaolu siis nad kindlustavad endale ka üleüldise õnne. Minu arvates õnn ei pei...

Kirjandus - Keskkool
394 allalaadimist
4
docx

Võim ühiskonnas, poliitilised ideoloogiad, heaolu 2,5-2,7

VÕIM ÜHISKONNAS Võim on inimese või grupi suutlikus mõjutada teiste tegevust ning saavutada sel viisil oma huvide elluviimine. Võim on ühiskonnas emavõrdselt jaotunud. Võimu ressursid võivad olla: A) ainelised omand ja kapital. B)Vaimsed teadmised, kogemused ja oskused. C)sotsiaalne kapital ­ suhted, usaldus ja koostöö. Võimu teostamiseks kasutatakse: A)Autoriteedi abil. *inimesed kuuletuv...

Avalik haldus - Keskkool
52 allalaadimist
1
docx

Arutlus:Kuidas mõjutas Nõukogude võim Eesti NSV kultuurielu?

Kuidas mõjutas Nõukogude võim Eesti NSV kultuurielu? Nõukogude võim valitses Eesti aladel aastatel 1940-1941 ja taastati pärast Saksa okupatsiooni aastateks 1944-1990. Eesti NSV aegse ametliku kultuuripoliitika peamine eesmärk oli ,,sisult sotsialistliku ja vormilt rahvusliku" kultuuri juurutamine. Sellest tulenevalt avaldas Nõukogude võim eesti kultuurile üsna suurel määral mõju. Kun...

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist
8
docx

Rooma eraõiguse alused: Vanemlik võim perekonnasuhetes muistses Roomas ja tänapäeva Eestis

Kuivõrd uute kihtide tekkega muutus Vana-Rooma riigis sugukondlik ühiskonnakorraldus, säilis perekonna patriarhaalne ülesehitus. 2 Vana-Rooma perekonna (ld k familia) patriarhaalsus seisnes olukorras, kus leibkonna võimut äius kuulus ainuisikuliselt pereisale, kelle eestkoste all olid lisaks naissoost pereliikmetele ka täiskasvanud pojad oma peredega ning orjad. Naised olid õiguslikult isa, abikaasa või vanema meessugulase eestkoste all. 3 Vana- Rooma naistel puudusid poliitilised õigused. Kuivõrd Rooma naine oli tol ajal täielikult kas oma isa või abikaasa võimu all, polnud ta siiski avalikust elust täielikult kõrvale jäetud. Leibkonna pereema o...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
4
rtf

Võim

Võimu olemus: Max Weber - inimese v grupi suutlikkus mõjutada teiste tegevust ja saavutada sel viisil oma huvide elluviimine Võimusuhete eripäraks on võimu ebavõrdne jaotumine. Võimu ressursid - ainelised - omand, kapital vaimsed - teadmised, oskused, kogemused, sots. kapital Võim nüüdisühiskonnas traditsiooniline võim - nt kirik (paavst jne) majanduslik võim - nt suurkorporatsioonid avalik arvamusprestiiž - nt arvamusliidrid (Dalai...

Riigiõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
3
pdf

Võim ühiskonnas

Võim ühiskonnas Kokkuvõte Võim majanduses Majandusliku võimu puhul on firma ja kompanii küll teistest mõjukam, ent tema juhtpositsioon oleneb majanduslikust edukusest. Äriedu võib aga muutuda palju kiiremini kui seadustega paika pandud riigivõimukorraldus. Majandusvõimu keskused omavad pigem sümboolset kui kohustavat tähe...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
97 allalaadimist
2
doc

Riik ja võim

Riik: sisemiselt korrastatud avalik- õiguslik organisatsioon, mis tegutseb sihipäraselt ühiskonna vajaduste rahuldamise nimel. Riigi 3 põhitunnust :rahvastik, territoorium ja iseseisev avalik võim. Riigi territoorium: maa-ala ,mis allub riigi võimule .Rahvastik: moodustavad riigi territooriumil alaliselt või ajutiselt elavad inimesed. Etnograafilise tõlgenduse puhul: 1)põhirahvus 2)rahvusvähemused....

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
53 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun