Sõnu seletav sõnaraamat

Väljendusvormidest on olnud kasutusel: 1) õiguslik tava (vanim õiguvorm, mis toetub rahva tõekspidamistele ja harjumustele) 2) õigusteadus - juristide arvamus 3) kohtu- ja halduspretsedent (üldine reegel, kuidas lahendada järgmisi samasisulisi asju) 4) leping (määrab kindlaks lepingupoolte õigused ja kohustused) 5) rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid 6) normatiivne akt (kõige levinum.
Väljendusvormideks on olnud õiguslik tava, kohtupretsedent, õigusteadlaste arvamus, leping ning normatiivne akt. Neist tähtsaimal kohal on normatiivne ehk õigustloov akt. Õigusaktid on dokumendid, milles riigiorganid vastavalt oma pädevusele kehtestavad ühiskondlikest suhetest osavõtjatele õigusi ja panevad kohustusi.
Väljenduslaad on impulsiivne, dünaamilisem ja värvirohkem, kasutas uusi julgeid võtteid nt dissonantse.

Väljenduseks on juba "Kolme musketäri" alguses tehtavad vihjed võimalikule järjele, mis tuligi õige pea – vaevalt kuus kuud peale viimase peatüki trükkiminekut ilmus teine osa "Kakskümmend aastat hiljem". Ka sellele raamatule järje kirjutamine oli Dumas’l tõenäoliselt varakult plaanis.
Väljenduslikke liigutusi – nt näoilmeid, silmi, keha helisid jne. • liikumisi, ümberasetusi, liikumatust, nendevahelist distantsi, liikumiste kiirust ja suundumust, kokkupuutumisi; • füüsilist vastasmõju – puudutusi, tõukamisi, kallistusi, käest kinnihoidmist jne • kõige eelneva koosmõju.
Väljenduses tähendab see regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu suurendamist 2010. aastaks 45%ni elanikkonnast (st kasvatada aastail 2006–2010 tegelejate arvu 20% võrra) „Liikumisharrastuse strateegiline arengukava 2006-2010“

Väljenduseks on sõnade takistatud valik, kogelemine, mitte keelestruktuuri kohaselt koostatud laused, mis on tingitud oskamatusest opereerida mõistetega ja suutmatusest hõlmata keele struktuurset süsteemi ühtne struktuur.
Väljenduslaad on lopsakam. Tema õpetlikkusel on rohkem ilukirjanduslikku katet ning elavat kujundlikkust. Süžeed on suurelt osalt laenulised ja rahvusvaheliselt liikvel olnud, kuid ta on neid ladusalt ümber jutustanud.
Väljenduslaadilt on ta väga sarnane foovidega, olles siiski tunduvalt kirglikum. Tema pildid on üles ehitatud teravate sakiliste nurkadega vormide diagonaalsele liikumisele ja puhaste värvilaikude irriteerivale kooslusele.

Väljendusvahendi - heledad, lausa taltsutamatult kirkad värvid - leidis ta pärast Prantsusmaale asumist. Seal, väikeses Lõuna-Prantsusmaa linnas Arles'is elas ta üle lühikese, vaid paar aastat kestnud loomingu tõusu.
Väljendusvormiks on peetud ragtime'i. Euroopasse levis džäss 1920. aastail. Sestpeale sai ta kogu maailmas kerge muusika põhiliigiks ning tähtsaimaks tantsumuusika ja lööklaulude ilme kujundajaks.
Väljenduslaad on igapäevane, kasutatakse väga palju tollele ajastule iseloomulikku sõnavara, nagu näiteks "vaert", "lambasihver", "kruav" jne. Üsna palju on kirjeldusi, veidi vähem dialooge.

Väljendust – et kust nad kõik tulid? Valdav enamus tuli USA põhiseaduse esimesest 10st parandusest ja nii nagu need õigused olid aastakümnete jooksul tõlgendatud USA ülemkohtu polt.
Väljendusvorm on väitlause (declarative sentence), milles jaatatakse või eitatakse midagi tegelike või kujuteldavate objektide (asjade), nähtuste, omaduste või suhete (seoste) kohta.
Väljendusviis on lüüriline, sündmustik on minimaalne. Kuulsamaid autoreid Byron, Shelley, Puškin, Betti Alver „Lugu valgest varesest”. HAIKU on väike jaapani loodusluuletus.

Väljenduse eneseleosutav ehk poeetiline tegevus ilmneb alati, kui keel ehk suhtlusvahend muutub igapäevase tööriista asemel omaette eesmärgiks – loova tähelepanu, mängu objektiks.
Väljenduseks etnilised - ja regionaalsed parteid.Hispaania,UK,Eesti 2.Riigi ja kiriku lõhe-pärineb valgustusajast(haridus,moraal)Väljenduseks nt. Kritstlik-demokraatlikud erakonnad.
Väljenduseks on pangasaladuse instituut, mille puhul on täpselt paika pandud, kellele pank võib pangasaladusi välja anda, millisel alusel ja millises korras.

Väljenduslaad on juba loomult äärmiselt napp ja ökonoomne, rangelt rütmiline ja täis dramaturgiliselt kaasa loendamatuid sekeldusi ja ebameeldivusi.
Väljendusvorm on väljendusasine psüühiline kujutis, so see, kuidas me tajume ja kujutleme keelemärki suhtlemisprotsessis – sisuvorm üksustega.
Väljendus on selge. Ülesehitus, Kõne/esitluse Ülesehitus on Kõne ülesehitus on argumentatsioon ülesehitus on jälgitav, ebaloogiline.

Väljendusviisiks on aktiivne kõne, kuid kui kõne on episoodiliselt haiguse tõttu lünklik või puudulik, siis ta noogutab pead vastamiseks.
Väljendusviis - afiksatisoon e aglutinatisoon ja fusioon; muutumine, nt Esmaspäeval võtan raamatukogust uue0 raamatu0 lugemiseks.
Väljendusrkaste žestidega - ringutab käsi, haarab peast kinni, katkub juukseid ja kukub, vaikselt. Kukkumiseks valib kõige ohutuma koha.

Väljenduslikul funktsioonil on neli põhikarakterit: dramaatiline (Chopin, etüüd c-moll op 10 nr 12, Beethoveni Appassionata), skertsolik
Väljendusviisid on erinevad: valusid enam ei tajuta või ei tunnistata, nõuandeid ei järgita, diagnoose ei võeta tõsiselt.
Väljenduseks on mõned plõksuvad ja plärisevad helid (Shuker, 2005). Helikujutiste loomisel on delfiinid meistrid.

Väljendusmõte – võimalike foneemide kogu Väljenduse substants – see on kas hääl või kiri, heli järgnevus
Väljenduseks on täisverelised, originaalsed, julgelt iseloomustatud ja ekspressiivselt mõjuvad kehad, kujud.
Väljendusaine on keele füüsikaline, häälikuline külg – konkreetse keel „ideaalsed“ teostuskujud.

Väljenduslaad on ooperlik ja dramaatiline ning ka ette kanti neid tavaliselt teatrisaalides, mitte kirikus.
Väljendusvahendid on muusikalised tööriistad, mida helilooja kasutab heliteose kui kunstilise teose loomisel.
Väljendus – veedahümnide retsiteerimine (laulva häälega lugemine) – on umbes 3000 aastat vana.

Väljenduslaad - impulsiivne, värvirohke, jõuline/Giovanni:tasakaalustatus, vaoshoid, korrastatud
Väljendusfunktsioon tähendab seda, et sõnad võivad edasi anda kõneleja emotsionaalseid seisundeid.
Väljenduslaad on ooperlik ja dramaatiline ning neid kanti ette teatrisaalides, mitte kirikutes.

Väljenduslik neutraalsus – puudub vajadus kasutada emotsionaalsete värvingutega sõnu ja väljendeid.
Väljendusvahend on rütm. Muusika • Kasutatakse pentatoonilist helilaadi ja polürütmiat.
Väljendus - ja esitlemisoskused 6) insenerivaldkonna / eriala terminoloogia tundmine.

Väljenduslikkus on suurem kui selle aluseks olnud muljete ja aistingute väljenduslikkus.
Väljendus on näiliselt jahe, sageli on kasutatud lühifraasilist vabavärssi.
Väljendusvahenditeks on abstraktsed geomeetrilised ja vaba vormiga kujundid ning värvid.

Väljendusvahenditeks – hele-tume, valgus- vari, joon, värv, vorm, perspektiiv, rütm.
Väljendusvahendites on Berio ülimalt leidlik ja uudne – selles mõttes modernistlik.
Väljendusvorm - virisemine, halamine jne. Võib väljenduda ka enesehaletsuses.

Väljenduslaadilt on ta väga sarnane foovidega, olles siiski tunduvalt kirglikum.
Väljenduslikum on   aga   oboe  laulvates   ja  aeglastes   meloodiates.
Väljendusviisidele - valguse-varju kontrastidele ja hoogsale pintslikäsitlusele.

Väljendusvormiks on peetud ragtime'i. Euroopasse levis džäss 1920. aastail.
Väljendus - , realisatsioonivahendiks ja lakkab olemast eesmärgina.
Väljenduslaad on ekspressiivne, jõuline, dünaamiline ja värviderohke.

Väljenduslaad - homofooniline ja hakati rõhutama muusika tonaalsust.
Väljendusvormiks on treeningsaalis korduvalt sooritatavad kummardused.
Väljendusvorm – häälikud v kirjutatud st foneemid v grafeemid.

Väljendus - ja karakteerimisjõud ning figuratsioonirohkus.
Väljendusvahendite – video, müra , kasutamine muusikas) poole.
Väljendusvahenditeks on jooned ja värvid kahemõõtmelisel pinnal.

Väljenduslaad on impulsiivsem, dünaamiline ja värvirohke.
Väljenduse vahel ehk siis tähistatava ja tähistaja vahel.
Väljendusviisid – jäävad vabaks, enesemääratleda.

Väljendusvahend – meloodia – kaotab oma tähtsuse.
Väljendusvahendid on joon ja (peamiselt mustvalge) pind.

Väljendus on maksimaalne hapnikutarbimine.

Väljendusliigutused - miimika, kehahoiak, kehakeel.

Väljendusvahend on dialoog, eeskuju antiigist.

Väljendus E. EKSPRESSIOONITEOORIAD

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto