Grammarly Ei tea kuhu panna koma? Vead lauseehituses? Tõmba endale Grammarly Proovi tasuta Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"väline motivatsioon" - 315 õppematerjali

väline motivatsioon on seotud “käegakatsutava” tasuga: palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused. Sisemine motivatsioon on enam seotud psühholoogilise tasuga: võimalus rakendada oma võimeid, olla tunnustatud. Inimese motivatsioon ja rahulolu ning töine tegevus on küllalt tugevalt määratud vajaduste ja ootuste rühmade poolt nende rahuldatuse tasemega.
5
pdf

Motivatsioon

10.2013a. MOTIVATSIOON Sisukord Sissejuhatus Motivatsiooni definisatsioon.................................................................... Motiivide liigitus....................................................................................... Abraham Maslowi...

Motivatsioon ja tööga... - Keskkool
67 allalaadimist
10
docx

Motivatsioon ja rahulolu kokkuvõte

Enesemääratlemise teooria – Deci & Ryan teooria keskse tähelepanu all küsimus, kas inimeste erinevusi ja käitumist tingivad „sisemised põhjused“ või välised. Teooria püüab ühendada nii sisemisi kui väliseid põhjuseid motivatsiooni tekitajana. Sisemine motivatsioon tekib psühholoogiliste vajaduste ( autonoomia, kompetentsus, seotus), väline motivatsioon aga tegevuse võimalike tagajärgede tõttu. Õigluse teooria – Adams ütles, et inimene võrdleb oma tööd ja tasu teiste töötulemuste ja tasuga. Võrdsusteooria väidab, et töötajad eelsitavad tasakaalus ja võrdseid olukordi. Tajutud ebavõrdsus loob aluse sisepingele. Selles käsitluses on peamine see, kuidas inimene tunnetab ja taju oma käitumist ning millsie võrdlusobjekti ta valib. Ootuste teooria – Vroom, Porter,...

Motivatsioon ja tööga... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
74 allalaadimist
6
docx

MOTIVATSIOON

Ajendite teooria Selle teooriaga hakati otsima väliseid põhjuseid, mis paneb inimese käituma. 5. Vastandprotsesside teooria (yin ja yang) Selgitatakse inimese käitumist nii, et sama käitumise kutsub esile mitte esmane reaktsioon, vaid sellele järgnev. 6. Kognitiivne teooria a) Sisemine motivatsioon e. intersiivne b) Väline motivatsioon e. ekstrinsiivne Tegevus, mis me teeme, meeldib meile, annab Tegutsema paneb tagajärg: heaolu või mingiks etapiks eesmärgi Positiivne – saan midagi vastu saavutamisel Negatiivne – ei saaks negatiivset tagasisidet Enesetõhusus – need inimesed, kes usuvad oma teadmistesse ja oskustesse, on rohkem motiveeritud tegutsema. On seotud enesehinnanguga ja te...

Psühholoogia - Keskkool
25 allalaadimist
17
doc

Motivatsioon

Motivatsioon TALLINNA ÜLIKOOLI HAAPSALU KOLLEDZ Tervisejuht Gülnara Rikken ja Anna-liisa Vainu MOTIVATSIOON Referaat Juhendaja: Kristiina Uuriko Haapsalu 2009 Motivatsioon Sisukord sissejuhatus...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
371 allalaadimist
4
doc

Mõtlemine ja motivatsioon

On olemas erinevad mõtlemise liigid: argimõtlemine, religioosne mõtlemine, kunstiline mõtlemine, teadusliku mõtlemine. Viimane on erinevates kultuurides erinev, seda uuritakse psühholoogias kõige rohkem. Selle ülesanne on selgitada midagi. Uuritakse ülesannete lahendamise abil. Neid ülesandeid on mitut tüüpi:...

Psühholoogia - Keskkool
49 allalaadimist
12
docx

Motivatsioon

ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR REFERAAT Motivatsiooni teooriad Julia Kähär EV-1-Q-TAL Tallinn 2011 SISSEJUHATUS Nüüdisaja ühiskond ei kahtle, et kõige olulisem ressurss iga firma jaoks on ettevõtte oma töötajad. Siiski paljud juhid ei tea, kui raske on juhtida seda ressurssi. Mida efektiivsem ja tõhusam on iga töötaja töö, seda edukam on ettevõte. Turund...

Ärijuhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
141 allalaadimist
5
docx

EMOTSIOONID ja MOTIVATSIOON

Kirjeldage emotsiooni kui ahelprotsessi. Millised emotsiooni komponendid selles protsessis osalevad? Milliseid komponente mõjutab kultuur kõige enam? · Emotsioone põhjustavad stiimulid ja sündmused. (iga emotsiooni kutsub esile mingi sündmus või stiimul) · Sündmuste kodeerimine ­ erisuguse tähendusega katego...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
69 allalaadimist
10
docx

Motivatsioon ja selle teooriad

TALLINNA TEENINDUSKOOL Keidy Tiitso HT13-KE MOTIVATSIOON JA SELLE TEOORIAD Referaat Juhendaja: Mare Kiis Tallinn 2013 SISUKORD ja selle teooriad ja selle teooriad SISSEJUHATUS Käesolevas töös antakse ülevaade moti...

Suhtlemispsühholoogia - Kutsekool
37 allalaadimist
36
ppt

Motivatsioon ja motiveerimine

Motivatsioon ja motiveerimine Olulised komponendid õppimisel: ·Mõtlemisoskus ·Teadmised ·Õpioskused ·Metakognitiivsed oskused ·Motivatsioon ­ Aktiivsus ­ passiivsus ­ Teadlik ­ teadvustamata ­ Üks ­ mitu Robert J. Sternberg: motivatsioon neist kõige asendamatum, ilma selleta õppimist ei toimu. Motivatsioon õppimises ­ seostuvad mõisted · Huvi, uudishimu · V...

Arengupsühholoogia -
38 allalaadimist
6
doc

Eesti keele referaat teemal: Motivatsioon

Edu = võimed + võimalused + motivatsioon. Kui kõik kolm asja on piisavad, siis on edu töös ja õppimises garanteeritud. Motivatsioon paneb tegutsema ja hoiabtegevuses. (Tudengiveeb.ee) Kuidas morivatsioon tekib? Inimesi motiveerivad väga erinevad asjad, motivatsiooni allikas võib olla nii sisene kui väline. Sisemine motivatsiooni allikas paneb tegutsema, sest sa tahad seda teha ja see asi tundub sinu jaoks huvitav. Sa võtad oma tegevuse eest vastutuse, see avab loovuse ja paneb uusi asju proovima ja uusi lahendusi otsima. Välimine motivatsiooni allikas paneb tegutsema, sest see on kasulik näiteks sind tunnustatakse või isegi tõstetakse palka. Või, et mulle on selle eest juba makstud ja ma pean selle ära tegema, et mitte endast valet...

Eesti keel - Keskkool
13 allalaadimist
1
docx

Motivatsioon

Sisemine motivatsioon vastab väitele ma tahan seda teha. Väline aga väitele ma pean seda tegema. (Eero Kalm 2011) Kui tahad ennast millekski motiveerida tuleb küsida endalt järgmised küsimused: Miks ma seda teha tahan? Mida see mulle annab? Mille poolest see mulle meeldib? Peale seda pead oma eesmärgi väikesteks tükkideks jagama, kuna väikesi eesmärke on kergem saavutada ja eesmärkide saavutamine julgustab...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
3
pdf

Motivatsioon ja rahulolu

Konstruktiivsed reageerimisviisid: probleemi lahendamine; ümberstruktueerimine Frustatsioon: rünnak, agressioon, regressioon, fiksatsioon, eemaldumine. Ebaõigluse leevendamiseks inimene: muudab panuseid, tulemusi, enesehinnangut, teistesse suhtumist, võrdlusobjekti, töölt lahkumist. Kontrolli tunnetamine (töökontrollikese): toimet...

Psühholoogia -
7 allalaadimist
10
docx

Väärtused ja motivatsioon

Kontrollitakse ennast, tajutakse oma valikute ja tegevuste tegijana  Seotus teiste inimestega – hoolitakse teistest ja tuntakse, et teised hoolivad; turvalised ja rahuldust pakkuvad suhted ümbritsevate inimestega Õpilane on motiveeritum, kui ülesanne on tema jaoks oluline ja väärtuslik. Sisemine versus väline motivatsioon Vaja olla sisemiselt motiveeritud, teha midagi selle asja enda pärast (nt meeldib raamatuid lugeda), mitte selleks, et saada mingit tasu. Vaja väärtustada ka tegevusi, mis ei ole huvitavad ja ei töö silmapilkselt kasu. Õpetaja ootused õpilaste soorituse ja võimete suhtes: vajalik usk, et kõik õpilased on võimelised materjali omandama. Autonoomne motivatsioon  Õppimine sisemise huvi pärast ja väliste motiivid...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
23
docx

Motivatsioon ja sekretäritöö

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ametnikutöö osakond Meery-Heleen Pikkor SR118 KURSUSETÖÖ Motivatsioon ja sekretäritöö Juhendaja: Anne Ilp Tallinn 2013 AUTORIDEKLARATSIOON Olen koostanud antud töö iseseisvalt. Kõik töö kasutaud materjali ja muud allikad on välja toodud. Käesolevat tööd ei ole varem esitatud kaitsmisele kusagil mujal. Kuupäev...

Meeskonnatöö -
84 allalaadimist
12
odt

MOTIVATSIOON JA EMOTSIOONID

MOTIVATSIOON JA EMOTSIOONID MOTIVATSIOON – üldine asjade kogum, mis meid tegutsema paneb ja tegutsemas hoiab - vajadus - motiiv - eesmärk VAJADUSED - orgaanilised vajadused - funktsiooni ja füüsilise aktiivsuse vajadus - sotsiaalsed - vaimsed - esteetilised VAJADUS > MOTIIV > PINGUTUS > EESMÄRK > VAJADUSE RAHULDAMINE VAJADUS > MOTIIV > PINGUTUS > EESMÄRGI MITTESAAVUTAMINE > FRUSTRATSIOON, KAITS...

Psühholoogia - Keskkool
10 allalaadimist
14
doc

Üldpsühholoogia eksamimaterjal

Kõne tekke teooriad Jumaliku tekke käsitlus mitme usundi meelest andis Jumal koos inimeste loomisega neile ka kõnelemisvõime ja keele. Kõnekasutuse alged on bioloogilise päritoluga ning inimesed sünnivad ilma valmis kõnelemisvõimega. Kui inimene ei õpi kõnelema kriitlises elueas, läheb tal keele omandamine hiljem äärmiselt vaev...

Psühholoogia - Akadeemia Nord
298 allalaadimist
14
docx

Spordipsühholoogia eksami kordamisküsimused ja vastused

9. Millised on olulisemad motivatsiooniteooriad spordis ja kehalises kasvatuses? Enesemääratlemise teooria-põhitählepanu all on küsimus, mil määral on inimeste käitumine nende eneste määratletud, ehk et kas inimese käitumist tingivad SISEMISED PÕHJUSED või VÄLISED PÕHJUSED. Eristatakse sisemist motivatsiooni ( indiviid osaleb tegevuses selle tegevuse enda pärast, naudingurõõmurahulolu tunde pärast), väline motivatsioon(indiviid ei soorita tegevust huvit tegevuse enda vastu, vaid tegevuse võimalikele tagajärgedele mõeldes, mõjutatuna materiaalsest tasust jne), amotivatsiooni (indiviid ei leia ühtegi põhjust tegevuses osaleda ega ole tal kavatsust ega energiat osaluseks) Saavutuseesmärgi teooria-Ülesandeks on mõista, mille alusel indiviidid määratlevad enda eesmärgid saavutuskeskkonnas, nagu nt võistlussport v kooli kehaline kasvatu...

Spordipsühholoogia -
11 allalaadimist
3
doc

Mälu tingimised

Klassikaline tingimine on seotud tingitud refleksidega, mis kujunevad õppimise tulemusel.Pavlov uuris, kuidas kujuneb koeral tingitud süljerefleks.Ta pani tähele, et looma sülg hakkas jooksma kohe , kui laborant(toitja) ruumi tuli. Seda nähtust nimetatkse klassikaliseks tingimiseks.Klassikalist tingimist uuris ka biheiviorismi rajaja John.B.Watson, kes tegi kuulsaks saanud k...

Psühholoogia - Keskkool
168 allalaadimist
2
doc

Psühholoogia esmased mõisted

1. PSÜHHOLOOGIA ­ teadus, mis käsitleb inimese ajas toimuvaid vaimseid protsesse, käitumist ning nende vahelisi seoseid. 2. TEMPERAMENT ­ sõltuv emotsionaalne reaktiivsus ja meeleolu. INTROVERT ­ tagasihoidlik ja kinnine, oma sisemaailma poole pööratud indiviid FLEGMAATIK - rahulik, alati tasakaalukas, visa ja püüdlik inimene. MELANHOOLIK - tagasihoidlik, erakordse emotsionaal...

Psühholoogia - Keskkool
142 allalaadimist
19
doc

Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte

Õppimine on prots. kus kogemuste vahendusel kujunevad suhteliselt püsivad muutused tegevusvõimes. Õppimise kogemuslikuks baasiks on vahetu kontakt välismaailmaga, kui ka varem tajutuga mõttes opereerimine. Tahtlik ja tahtmatu õppimine. Ajendid, allikad. Teooria liigid. Tahtlik ­ õppur püüab teadlikult omandada uut in...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
558 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun