Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Universaal - ketassaag Ц 6-2 Saeketas Ø350 mm käsitsi 2850 Rihthöövelpink CФ 4-4 Noavõll Ø125 mm käsitsi 6000 Paksushöövelpink CП6-9 Noavõll Ø125 mm 8-24 m/min 4570 Universaalfreespink ФC -1 käsitsi 6000 Vertikaalpuurpink CBП-2 Puur Ø8 mm käsitsi 3000 Kitsas lintlihvpink ШЛПС-5 Lihvpaber 80/120 käsitsi 25 m/s Saeketas Ø 315 mm 4200 p/min Formaatsaag S350WS käsitsi Saeketas Ø 100 mm 8000 p/min
Universaalindikaator on indikaator (paberi või lahusena) mille värvust võrreldakse etalonvärvide reaga ja leitakse vastavale värvusele vastav pH. Erinevaid indikaatoreid: Universaal indikaator Lakmus(paberi kujul) Metüüloranž punane alla 3 pH kollane üle 4,5 pH Fenoolftaleiin värvusetu alla 8,5 roosa üle 9.5 pH Broomtümoolsinine kollane alla 6.5 sinine üle 7.5
Universaalne kvantifitseerimine ehk kõikehaaravad väited (kõik …, mitte kunagi …,alati….) Mitte keegi ei räägi mulle, mida tuleb teha Mina jään alati headest pakkumistest ilma Mitte kunagi ei küsita minu arvamust Alati on paljundusmasina paber otsas  Määratud vajadus ehk sundijad (peab, tuleb, on vaja, ei tohi) Ma pean selle töö ära tegema.

Universaalne masin – paljude kiireltvahetatavate tööorgantiega masin, millega saab sooritada mitmesuguseid erinevaid tehnoloogilisi operatsioone Unifitseeritud masin – masin, mille konstruktiivsed ühikud (agregaadid, koostud, detailid) on valmistatud täieliku vahetatavuse põhimõttel teatud tüüpmõõtmete ridade piires
Universaalse seaduse - moraaliseaduse - ning deklareerib nagu müstik, et kuigi moraaliseaduse (müstikutel „üks” vms) objektiivset reaalsust ei saa tõestada ei deduktsiooniga, ei teoreetilise, spekulatiivse ega empiirilise mõistuse pingutusega, on see seadus ometi kindel fakt, millest subjekt on a priori teadlik.
Universaalpolarograaf oh - 105 (Radelkis) Elavhõbetilkelektrood (katood) Elektrolüüser suurepinnalise elavhõbeelektroodiga (anood) 3 mõõtepipetti, 5 ml 4 mõõtekolbi, 50 ml Fooni lahus: 1 M NH4OH + 1 M NH4Cl Na2SO3 x 7H2O, tahke 0,5 % želatiini lahus Metallide standardlahused: 1mg Cu2+/ml, 1mg Cd2+/ml, 1mg Zn2+/ml

Universaalid - abstraktsed objektid: omadused, suhted, arvud. Universaalide probleem seisneb selles, kas nad on olemas, ja kui on, siis mis mõttes nad olemas on. 11.-12. sajandil kujunes universaalide probleemi puhul kolm seisukohta e koolkonda: • Nominalism- Asjad on mõistete alused.
Universaalne postiteenus – definitsioon, tegevusluba jne  Universaalsed postiteenused:  kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi;  postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.
Universaalide tüli EHK VAIDLUS..................................................................................22 UUSAEG (MODERN AGE)..............................................................................................................22 EMPIRISM.

Universaalid on   nimed,   mis   on   tarvilikud   teatavate   omaduste  väljendamiseks, kuid ei ole iseseisvalt olemasolevad asjad.  Vaidlus realistide ja nominalistide vahel läbib punase niidina kogu keskaja  filosoofiat.
Universaalsed – teevad inimesed sarnasteks b. Varieeruvad – teevad inimesed erinevateks • Cyril Burt – käitumisgeneetilise meetodi esmarakendaja, püüdis üles otsida peale sündi lahutatud monosügootseid kaksikuid Mittejagatud keskkond
Universaalne tsivilisatsioon – inimkonna kultuuriline ühinemine ja üha laialdasemate ühiste väärtuste, uskumuste, organisatsioonide, toimimisviiside, ja institutsioonide omaksvõtt kogu maailma rahvaste poolt.

Universaalia on üldmõiste. Kas ainult univeraaliad sisaldavad tõelist olemist samal ajal kui üksikmõisted on ainult tuletised või on universaaliad tuletised, mis inimesed on endal loonud.
Universaalkeele ideel on nii häid (erinevused vähenevad, maailm rahuneks natuke maha) kui halbu külgi (suur arv keeli sureks välja). Siit moraal: Universaalkeel ei ole hea kõigi jaoks.
Universaalkaablid on ette nähtud paigaldada pinnasesse, õhku ja vette (AHXAMK-WM ehk Multi-Wiski ja EXCEL). Joonisel 5.16 näeb isoleerjuhtmetega ja paljasjuhtmetega liini looduses.

Universaalne disain on toodete ja keskkonna kujundamine nõnda, et seda saaksid kasutada kõik inimesed nii suurel määral kui võimalik ilma vajaduseta kohaldamise või erilahenduste
Universaalne miiu on ette nähtud samaaegselt kahe või kolme nurga ülekandmiseks. Miiud on eriti mugavad siis, kui näidisdetaili järgi on vaja valmistada palju sarnaseid detaile.
Universaal - tunnusjoon. Üle 2000-de avastatud keeleuniversaali moodustavad inimkeelte tuuma. Neid on otsitud kaua, kuid suur osa omadustest on veel avastamata.

Universaalne disain on toodete ja keskkonna planeerimise ja kujundamise strateegia, et tagada kaasav ühiskond ning võrdsed võimalused ja osalemine kõigi jaoks.
Universaalhulgaks ehk universaalseks hulgaks nimetatakse hulka, mis sisaldab alamhulkadena kõiki antud probleemi või arutluse raames vaadeldavaid hulki.
Universaalhulgaks ehk UNIVERSAALSEKS HULGAKS nimetatakse hulka, mis sisaldab alamhulkadena kõiki antud probleemi või arutluse raames vaadeldavaid hulki.

Universaalindikaatorpaber – pH hinnanguks võtta lahust klaaspulgaga ning kanda seda indikaatorpaberile. Võrrelda tekkivat värvust värviskaalaga pakendil.
Universaalbuldooseril on hoburauakujuline universaalraam, mille keskosas on keraliigendi kuultapp, mis läheb hõlma Joonis 2.1 Buldooseri konstruktsioon
Universaalse tööstus - ja tehnikaõppe teravikmikroskoobi väljatöötamist ja väikeseerias tootmist. Antud mikroskoope turustatakse juba ka Rootsi(3).

Universaalmonarhia tähendab ühe inimese piiramatut võimu suure territooriumi üle. See aga ei saa toimida ilma hirmuvalitsuseta, tekib türannia.
Universaalne jk - triger. 5. Dekooder Dekooder on lülitus, mis on ette nähtud etteantud sisendkoodi muundamiseks soovitud väljundkoodiks.
Universaalidel on skolastika seisukohalt 3 eksistentsi: 1.Nad eksisteerivad enne asju jumalas tema ideedena, mille järgi jumal loob asju.

Universaalmonarhia – antiimperiaalne loosung 16.-18. saj Euroopas; sellega kaasneb türannia, mis lämmatab Euroopale omased vabadused.
Universaalne moraal - Kõik ühiskonnad vajavad universaalseid reegleid, sest need on vajalikud, et kooselu saaks normaalselt toimuda.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalide tüli – keskaja filosoofia üks põhiprobleeme Universaalis ehk üldmõiste Tüli ehk vaidlus käis üldmõistete üle. Kaks suunda, kes väitlesid mõistete üle: 1.) Realistid, realism - väitsid, et need universaalid eksisteerivad reaalselt, on reaalselt olemas ja nad eelnevad üksik nähtustel ehk noomenitele.

Universaalide ehk keelte võimalike ühiste omaduste ja struktuuride uurimisele on empiiriline keeletüpoloogiline võrdlus.
Universaalsed jk - trigerid on lihtsate täiendustega muudetavad nii seade-, loendus- kui ka andmesisenditega trigeriteks.
Universaalarvutite riist - ja tarkvara arendavad tänapäeval vähesed tippspetsialistid, nende tööd kasutavad peaaegu kõik.

Universaalfreespink on freespink, mille töölaud on pööratav horisontaaltasapinnas. 2. Nim. treitera tahud ja servad.
Universaalne sotsiaalpoliitika on suunatud on üldiselt seda efektiivsemad: ühtlase tulujaotuse korral joonistuva sirge lähtudes.
Universaalpädevus on KOVü õigus ilma spetsiaalse volituseta otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi.

Universaalkatalüsaator - muudab mitme reaktsiooni kiirust; katalüüs. Reaktsioon milles osaleb katalüsaator;keemiline
Universaalsed – Vestfaali süsteemi ja varasemaid saab analüüsida samamoodi, komponendid on samad Muu
Universaalsed - b) ehituslikud karjääri- c) karjääri- d) avamis- 2. Tööorganismi sidestus a) tross-

Universaaliad on olemas ja mis mõttes nad on • Valitseb veendumus, et mida vanem ja iidsem, olemas.
Universaal - ehk nurgaründajad pikad, jõulised ründajad, hea hüppevõime ja võimsa löögiga.
Universaalne nähtus on kasumiprintsiip, kõikides ühiskondades elatusvahendeid kasumisaamise eesmärgil.

Universaal – kere kinnine, tagaosa suurendatud mahtuvusega, katus jäik, paikselt kinnitatud.
Universaaliad on enne inimesi ja asjad ideedena Mõisted on märgid, mis viitavad millelegi muule.
Universaalse lahustina on vesi asendamatu keskkond, milles toimub enamik raku ainevahetuslikke reaktsioone.

Universaalid on küll iseseisvad reaalsused, kuid eksisteerivad üksnes meeleliselt tajutavates
Universaalindikaatorpaber – pH hinnanguks võtta lahust klaaspulgaga ning kanda seda indikaatorpaberile.
Universaalid on üldmõisted, mis erinevad üksikasju humana) väljenduvad riiklikus korras.

Universaalne altruism – motiiviks pole omakasu, vaid soov teenida riigi kui inimeste grupi huvisid.
Universaalne grammatika on kaasasündinud osa, mis on kõikides keeltes ühesugune ja sünnipärane.
Universaalid on vahendid, mille abil me mõtleme, nad ise ei ole mõtlemise objektideks.

Universaalid on vaid inimmõistuses üldmõistetena, mille inimene loob asju võrreldes.
Universaal on kolmemahuline sõiduauto, mille katus on pikendatud auto kogupikkuseni.
Universaalne helikeel - pole piirkondlikke erinevusi  Hingamisest lähtuv muusika liigendus.

Universaalne aurumasin – James Watt, 1765.aasta. Esimene aurik – Robert Fulton, 1807.aasta.
Universaalne inimloomus – on olemas hulk moraaliprintsiipe, mis rakendatavad kogu inimkonnale.
Universaalkliistrid on eriti sitked ja sobivad kasutamiseks iseseisvalt pidamismäärdena.

Universaalne autoriteet – kõigi teiste kohal – bürokraatia kui parim autoriteedi tüüp.
Universaalfreespink on freespink, mille töölaud on pööratav horisontaaltasapinnas.
Universaalet - ajaloolisi, poliitilisi, etnograafilisi kui kosmilisi nähtusi.

Universaalse grammatika on olnud mitmesuguste spekulatsioonide objektiks juba sajandeid.
Universaaliateks nimetatakse abstraktseid objekte – omadusi, suhteid ja arve.
Universaalriiki saksa - Rooma keisririik – reformatsioon lagundas seda sisuliselt.

Universaalfreesi on võimalik kasutada nii ülafreesina kui lamellfreesina.
Universaalne köögiviljanuga on kerge ja lühike – kogu nuga vaid 7–10 cm pikkune.

Universaal – keelte võimalikud ühised omadused ja struktuurid
Universaalsed – omased kõikidele valkudele, nt biureedireaktsioon
Universaalsed kiivrid - olulisemal kohal ventilatsioon ja põrutuskindlus.

Universaal – võib olla täielikult samal ajal mitmes kohas.
Universaalid on veel näiteks eksogaamia ja endogaamia reeglid.
Universaalid – abstraktsed objektid, omadused, suhted, arvud.

Universaal - arvuteis. 5. Princetoni arvutimudeli piirangud.
Universaal - protsessori käsud võib jaotada rühmadesse.
Universaalsed - sobivad kasutada nii kuivalt kui ka niiskelt;

Universaaliad on olemas reaalselt, kas lisandub Aristoteles.
Universaalindikaator – happes – punane, alus – sinine, neut.
Universaalse algpostulaadi - - genitori (kr. genos -- sünd, teke) abil.

Universaal on lihtsalt märk mitme asja jaoks korraga.

Universaalpank - pank tegeleb kõigi lubatud tehingutega.
Universaalsed – puudutavad kõiki inimesi Ühetaolisus
Universaal - üldmõiste nagu nt punane või naine

Universaaliks on nt eksplitsiitsed eneseparandused.
Universaalbuldooseril on hoburauakujuline universaalraam.

Universaal - lennukitega varustatud üksus
Universaal - kopteritega varustatud üksus

Universaalse mõistuse ehk absoluutse vaimu suunas.

Universaal - mikroarvuti mudeleid.
Universaalse lahusti ehk alkagesti leidmine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalindikaator - aine, mis on happes punane, aluses lilla, neutraalses roheline.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalne kommunitarism – indiviidid on autonoomsed ja langetavad ise enda otsustusi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalne printsiip on tagasipöördumise põhimõte.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun