Sõnu seletav sõnaraamat

Uni on psühhofüüsiline nähtus, mille korral on nii inimese kehaprotsessid kui ka hingeelu hoopis teistsuguses seisundis kui ärkveloleku ajal: hingamine ja pulss aeglustuvad umbes neljandiku ja kehatemperatuur langeb 1-2 kraadi võrra1. Une põhiülesandeks on kesknärvisüsteemi, meeleelundite ja lihaskonna taastamine ning kasvuhormooni tootmine 2. Seepärast tunnemegi ennast hommikuti värske ja väljapuhanuna.
Unitaarriik on riik,millesse ei kuulu isesisvaid osi,riigil on ühtne seadusandlus ja ühtsed võimu- ja valitsuasutused. 6)Mis on demokraatia? Nimeta kaasaja demokraatlikke riike! V: Demokraatia on valitsemisvorm, mille tunnuseks on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude lahusus ja tasakaalustatus ning inim- ja kodanikkonnaõiguste austamine.Demokraatlikud riigid on näiteks Eesti, USA, Rootsi, Island, Taani, Holland.
Unitaarriik –  ühtne juhtimine ehk keskvõim ja ühtne seadusandlus. Riik on jagatud väiksemateks haldusüksusteks, kuid neil  puudub suur otsustusõigus. Nt: Eesti. Konföderatsioon ehk riikide liik – sõlmitakse rahvusvaheliste lepingutega teatud eesmärkide saavutamiseks. Ühine riigipea  puudub. ~  Euroopa Liit Ühiskonnakorralduse vormid Demokraatia

Unix - maailma levinumaid operatsioonisüsteeme, sh. Interneti üks tugisambaid (põhiosa Interneti "selgroo" moodustavatest arvutitest kasutab seda süsteemi). UNIX sai alguse 60. aastate lõpus USA-s Belli firmas, edasi on selle arengus kaasa mänginud nii mitmed suurfirmad (AT&T, IBM, HP, Sun jpt) kui ka ülikoolid ja teadusasutused (üks tuntumaid on Berkeley Ülikoolis loodud BSD). 80. aastate lõpuks oli UNIX olemas kõigi peamiste arvutitüüpide jaoks, v.a. Macintosh.
Unix - tüüpi operatsioonisüsteemides (Linux, BSD jmt.) kettatähti ei ole. Kõik seadmed ja fai- lid paiknevad ühises (virtuaalses) kataloogipuus, mis algab juurkataloogist /. Seadmetega suhtlemine toimub seadmefailide (device files) kaudu, mis asuvad kataloogis /dev. Disketi- seadmete, laserkettaseadmete ja kõvaketaste kõigi partitsioonide jaoks on olemas oma sead- mefail. Kõvaketaste seadmefailide tähised alluvad järgmisele numeratsioonile.
Universaalsed moodustusalused – kas ka kattuvad häälikud? Eri keeltes võivad lähedase hääldusmuljega häälikud moodustuda erineval viisil (nt v, j on vene ja rootsi keeles frikatiivid, eesti keeles poolvokaalid; h – sloveenis frikatiiv, eestis vokaali helitu moodustusfaas; palatalisatsioon meil erineb palataalidest prantsuse, itaalia või läti keeles jne.) Ka moodustuskoha poolest võivad analoogilised konsonandid eri keeltes omavahel erineda.

Universalistlik - Vaade, mille järgi moraal nõuab kõigi isikute võrdset ja erapooletut kohtlemist ning isikute erilised suhted teiste samasse partikulaarsesse rühma või kogukonda kuuluvate isikutega (nt pereliikmete või rahvuskaaslastega) iseenesest ei anna moraalset õigustust ega loo moraalset kohustust selliste isikute eelistavaks kohtlemiseks, ehkki eelistavale kohtlemisele võib leiduda universalistlik õigustus.
Universaal - ketassaag Ц 6-2 Saeketas Ø350 mm käsitsi 2850 Rihthöövelpink CФ 4-4 Noavõll Ø125 mm käsitsi 6000 Paksushöövelpink CП6-9 Noavõll Ø125 mm 8-24 m/min 4570 Universaalfreespink ФC -1 käsitsi 6000 Vertikaalpuurpink CBП-2 Puur Ø8 mm käsitsi 3000 Kitsas lintlihvpink ШЛПС-5 Lihvpaber 80/120 käsitsi 25 m/s Saeketas Ø 315 mm 4200 p/min Formaatsaag S350WS käsitsi Saeketas Ø 100 mm 8000 p/min
Uni - giessen.de/~g929/phoibos2.gif http://www.hranajanto.com/goddessgallery/pgfx/artemis-400.jpg http://www.tqnyc.org/2006/NYC063035//aphrodite.gif http://www.mysticmedusa.com/wp-content/uploads/2009/08/hermes.jpg http://spinoza38.files.wordpress.com/2009/06/ares1.jpg http://z.about.com/d/atheism/1/0/K/Q/Hephaestus-l.jpg http://www.wizards.com/dnd/images/dd_gallery/dd2/Hestia_p125.jpg

Unikaalsed ehk külgahelate reaktsioonid, kus Cys jäägid võivad moodustada disulfiide ning kergesti alluda alküleerimisele ja mõned reaktsioonid on omased vaid kindlale külgahela tüübile.
Unikaalsed järjestused - Reeglina kodeerivad geenid Kordus DNA Paigutunud üle kogu genoomi eri vahemaade tagant ja seepärast eristatakse suuruse järgi SINE (short interspersed repeated sequences) – lühikesed kordused (100-500 bp), LINE (long interspersed repeated sequences) (>5,000 bp). Microsatelliidid( short tandem repeats e.g., TTA|TTA|TTA). Telomeerne garanteerib programmeeritud rakusurma.
Uni on vajalik: 1) neuronite taastumiseks (eriti oluline on sügav uni) - neuroni struktuursete elementide taastmine 2) Sügava uneajal kasvuhormooni vabanemine lastel ja noorukitel seostub kasvuprotsessiga 3) keharakkude taastumine: reservide loomine aktiivseks tegevuseks 4) Uni tagab oluliste seoste (info) säilitamise, mis võivad kaduda, kui neid pikema aja vältel ei

Unistati suur - Rootsi taastamisest: revanš Venemaa suunas ebaõnnestus ja Rootsi territoorium Soomes kahanes edasi (1743). Kas Rootsi kaotab tulevikus terve Soome? Kompensatsioon Norrast? 18.sajand „kasu ajastu“: tähelepanu loodus ja majandusteadustele (põllumajandusele). Algas hoogne populatsiooni juurdekasv ja rahva elatustase tõusis (kohv, kartul) 3x kohvikeeluseadus.
Uni on vajalik: 1) neuronite taastumiseks (eriti oluline on sügav uni); - neuroni struktuursete elementide taastmine - talitluseks vajalike ainete /nt. mediaatorite/ süntees ja deponeerimine; 2) sest kasvuhormooni vabanemine lastel ja noorukitel sügava une ajal seostub kasvuprotsessiga; 3) keharakkude taastumiseks; reservide loomiseks aktiivseks tegevuseks
Unikaalne müügiargument on argument, mis eristab toodet konkurentidest (oma kategoorias esimene, ainus). Füüsiliselt eksiteerib see harva, kuid selle saab luua tarbija teadvuses.

Universaalindikaator on indikaator (paberi või lahusena) mille värvust võrreldakse etalonvärvide reaga ja leitakse vastavale värvusele vastav pH. Erinevaid indikaatoreid: Universaal indikaator Lakmus(paberi kujul) Metüüloranž punane alla 3 pH kollane üle 4,5 pH Fenoolftaleiin värvusetu alla 8,5 roosa üle 9.5 pH Broomtümoolsinine kollane alla 6.5 sinine üle 7.5
Unix - i vahel, mille AT&T kui UNIX-i looja oli kuulutanud ametlikuks "standardiks". Seega soovisid paljud arvutitootjad nagu näiteks Data General, IBM, Hewlett Packard, Silicon Graphics, kes kõik püüdsid 1980. aastate keskpaigas oma UNIX-i versiooni luua, võtta aluseks just System V. Mõned neist üritasid teha mõlemat, luues nn. "kaheuniversumilise"
Universum on maailmakõiksus Meie kodugalaktikaks on Linnutee Päikesesüsteem koosneb 8st planeedist, kääbusplaneetidest ja hulgaliselt väikekehadest Maa on meie koduplaneet Organismid on elusolendid planeedil Maa, keda oleme õppinud bioloogias Rakud on organismide koostisosad, mida oleme õppinud bioloogias Molekulid ja aatomid on tuttavad keemiast

Uni on psühhofüüsiline seisund, mille aluseks on ajukoorele ja selle alustele struktuuridele levinud üldine pidurdus. Tänapäeval ei käsitleta und kui pelgalt aktiivsuse puudumist, vaid kui kvalitatiivselt erinevat aktiivsust, mida iseloomustab toimiva teadvuse puudumine ja küllaltki aktiivne ainevahetus närvisüsteemi teatud osades.
Unix - tüüpi süsteemides asuvad kettaseadmed „failidena“ kataloogis /dev, kusjuures dis- ketiseadmete tähis on tavaliselt fd, kõvakettaseadme tähis hd, laserkettaseadme tähis cdrom ning USB-välismälu tähis sd. Mitme seadme (partitsiooni) korral on nummerdus operatsioo- nisüsteemist sõltuv, näiteks /dev/hda1 või /dev/cdrom0.
Universum täpselt on tekkinud, mis toimus nendel kaduvlühikestel hetkedel, mil kaduvtilluke miski hakkas paisuma ja moodustas selle, milles me praegu elame ja mille üle pead murrame. Teooriad lubavad paotada katet, mis aja alguses sündinut meie eest varjab, kuid pole mingit võimalust seda eksperimentaalselt korrata või ajas rännates otse vaadelda.

Uni on inimesele eluliselt vajalik füsioloogiline funktsioon: - vähemagajate (alla 4-5 tunni ööpäevas) keskmine eluiga on lühem kui tavalistel magajatel (7-8 t), sama kehtib ka pikema (üle 10 tunni) unega isikute kohta - inimesel kõige pikem registreeritud unetusperiood on 11 päeva Inimene sureb u 260-280 h unetuse tagajarjel.
Universaalne kvantifitseerimine ehk kõikehaaravad väited (kõik …, mitte kunagi …,alati….) Mitte keegi ei räägi mulle, mida tuleb teha Mina jään alati headest pakkumistest ilma Mitte kunagi ei küsita minu arvamust Alati on paljundusmasina paber otsas  Määratud vajadus ehk sundijad (peab, tuleb, on vaja, ei tohi) Ma pean selle töö ära tegema.
Uni on faasiline protsess, milles eristub selgelt 2 erinevat staadiumit, mis omavahel vahelduvad. Ligikaudu 75-80% öisest unest moodustab nn. rahulik ehk "aeglane" uni. Une selles faasis vaibub suuraju koore tegevus sedavõrd, et elektroentsefalogrammil (EEG) ilmnevad aeglased ja suure voltaaziga lained, mida ärkvelolekus ei esine.

Universaalsus – konteiner viiakse tühjendamiseks prügilasse – konteiner vahetatakse samaväärse vastu – konteiner tühjendatakse kohapeal • Prügikotimeetod • Vedu kindla graafiku järgi või tellimusel • Suurkonteinerite tühjendamine: – tõstmine veokile (liftdumper) – trossi või keti abil liigutamine (multilift)
Universum 13 - 15 miljardit aastat tagasi planeet Maa u 4,2 miljardit aastat tagasi ---- (miljard aastat ei olnud elu maal) elu, esimesed rakud 3,5 (2) miljardit aastat tagasi (2 miljardit aastat tagasi on tõendatud) eukarüoodid 1,9 miljardit (esimesed tuumaga rakud, nt protistid jms) hulkraksed 0,7-0,9 miljardit (700-900 miljonit)
Uni on vajalik: • Energia hoidmiseks • Aju püsiv termoregulatsioon • Närvirakkude detoksifikatsioon • Kudede taastamiseks • Unustamise vähendamiseks • Geneetiliselt programmeeritud käitumismustrite säilitamiseks • Hiljuti õpitud materjali kinnistumiseks • Uni aitab unustada ebasoovitavad mälestused

Universaalne masin – paljude kiireltvahetatavate tööorgantiega masin, millega saab sooritada mitmesuguseid erinevaid tehnoloogilisi operatsioone Unifitseeritud masin – masin, mille konstruktiivsed ühikud (agregaadid, koostud, detailid) on valmistatud täieliku vahetatavuse põhimõttel teatud tüüpmõõtmete ridade piires
Universum - paisub (punanihe). Tagurpidi-filmi põhimõttel saab arvutada millal ja kus sündis (Suur Pauk). Tähtede areng: 1) tähe sünd (gaasipilv tõmbub kokku) 2) algab termotuumareaktsioon 3) He -> C (punane hiidtäht) 4) tähe surm (plahvatab, heidab endast eemale atmosfääri, muutub valgeks kääbustäheks)
Universumi evolutsioon - Ühe sajandiksekundi jooksul oli temperatuur nii kõrge, et eksisteeris vaid kiirgus ja elementaarosakesed, edasi tekkisid esimesed deuteeriumi ja triitiumi tuumad, edasise paisumise käigus vähenes aine tihedus ja footonite energia ning elektronid ja tuumad said ühineda vesiniku ja heeliumi aatomiteks.

Universumi paisumine tähendab seda, et minnes piisavalt palju ajas tagasi, siis mingil hetkel asuvad kõik objektid ühes punktis ehk universum ei saa olla igavene. Arno Allan Penzias ja Robert Woodrow Wilson avastasid 1964. aastal kosmilise reliktkiirguse, mis andis infot selle kohta, et universum on tõesti homogeenne.
Universaalse seaduse - moraaliseaduse - ning deklareerib nagu müstik, et kuigi moraaliseaduse (müstikutel „üks” vms) objektiivset reaalsust ei saa tõestada ei deduktsiooniga, ei teoreetilise, spekulatiivse ega empiirilise mõistuse pingutusega, on see seadus ometi kindel fakt, millest subjekt on a priori teadlik.
Unitaarriik on lihtriik, millesse ei kuulu iseseisva riigi tunnustega üksusi(vabariike,osariike,liidumaid) • Kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust.

Universaalpolarograaf oh - 105 (Radelkis) Elavhõbetilkelektrood (katood) Elektrolüüser suurepinnalise elavhõbeelektroodiga (anood) 3 mõõtepipetti, 5 ml 4 mõõtekolbi, 50 ml Fooni lahus: 1 M NH4OH + 1 M NH4Cl Na2SO3 x 7H2O, tahke 0,5 % želatiini lahus Metallide standardlahused: 1mg Cu2+/ml, 1mg Cd2+/ml, 1mg Zn2+/ml
Universumile on (meie vaatluste ulatuses) omane nii mateeria paiknemise üldine keskmine ühtlus kui ka selle lokaalne ebaühtlus (rea struktuursete tasandite olemasolu). Universum paisub (galaktikad eemal- duvad üksteisest nii nagu laigud täispuhutaval õhupallil). Seda tõestab Hubble’i seaduse kehtivus.
Unicef - ehk United Nations Children's Fund (algselt United Nations International Children's Emergency Fund). on aastal 1946 ÜRO Peaassamblee poolt loodud hädaabifond, mille eesmärgiks oli varustada Teise maailmasõja poolt laastatud riikidest pärit lapsi hädavajaliku toidu ja meditsiinilise abiga.

Universum on isotroopne, st ta paistab vaatlejale ühesugusena sõltumata vaatlemise suunast ruumis (isotroopsuse printsiip). Homogeensuse ja isotroopsuse seos: Homogeensuse puudumine toob kaasa isotroopsuse puudumise (anisotroopia), isotroopsuse puudumine aga ei pruugi kaasa tuua homogeensuse puudumist.
Unicef – United Nations Children’s ( formely International Children’s Emergency) Fund VCR – Video Cassette Recorder viz – (loetakse ’’ namely’’ ): that ist o say, in other words wpm – words per minute YHA – Youth Hostels Association xxx- lots of kisses R.I.P. – Rest in Peace
Unikaalsuse järgi – unikaalhooned(ehitatud eriprojektide järgi),masshooned (ehitatud tüüpprojektide järgi). 4. Kasutatudmaterjali järgi-puithooned(palk-ja sõrestik), kivihooned(tellis, väike-ja suurplokk,paneel). 5.hoone konstruktiivse lahenudse järgi kandvate seintega hooned, karkasshooned.

Uniooni - aja valitsejad Engelbrekt Engelbrektsson: “keskaja suurim rootslane”, ei leppinud uniooni tõttu kujunenud olukorraga maal, 1434. aastal juhtis talupoegade ülestõusu Dalarnas, ülestõusu põhjus oli pigem majanduslik kui rahvuslik, poliitiline karjäär edukas, kuid lühike.
Universumid on ainult fragmentide kombinatsioonid ja neist fragmentidest luuakse kohe jälle uued universumid. Selle muutuse käigus saavad tähistajatest tähistatvad ja vastupidi (st et endised eesmärgid täidavad praeguste vahendite rolli). See viimane võib ka bricolage definitsioon olla.
Unique wildlife - Australia has a unique collection of fauna which is definately worth seeking out. Most are marsupials, such as the emblematic kangaroo and koala. The platypus and echidna are among the few living representatives in the world of mammals that both lay eggs and suckle their young.

Universaalid - abstraktsed objektid: omadused, suhted, arvud. Universaalide probleem seisneb selles, kas nad on olemas, ja kui on, siis mis mõttes nad olemas on. 11.-12. sajandil kujunes universaalide probleemi puhul kolm seisukohta e koolkonda: • Nominalism- Asjad on mõistete alused.
Universaalsed laevad on mõeldud kaupade veoks nn tükikaup ( kastid, kotid, tünnid jne.) Neil laevadel on mitu trümmi, sageli ka vahetekki ning laeva laadimis-ja lossimisvahendid. Liinilaevade spetsialiseerumine on toimunud kauba enda, pakendi ja transportimisühiku eriomadustest lähtuvalt.
Unitaarriikluse printsiib – tegemist on ühtse riigi, mitte federatsiooniga c. Rahvusriikluse printsiip – väljendub sätetes kus räägitakse riigikeelest kui põhikeelest ning põhiseaduse preambuls, kus räägitakse sellest, et eesti riik on loodud eesti rahvuse ja kultuuri säilitamiseks

Universaalsetel kuivlastilaevadel on see 1,9-2,2, puistlastilaevadel 1,4-1,6, metsaveolaevadel 2,3-2,7 ja tankeritel 1,1-1,4 • konteinerimahutavus – arv, mis näitab laevale mahtuvate konteinerite arvu standartsetes kahekümnejalase pikkusega konteinerites (TEU – Twenty feet equivalent units).
Universumi füüsika - Kuna kõik kehad Universumis liiguvad ajas ( tuleviku poole ) ja kõik nähtused toimuvad ajas ja ruumis, siis seega ajas rändamise füüsika on kõige eksisteerimise aluseks. Universumi füüsikaline olemus järeldub otseselt ajas rändamise füüsikateooriast.
Universaliseeritavus –  moraaliprintsiipe peab saama rakendada kõigile, kes on sarnases  situatsioonis. Kui pean mingit tegu heaks, siis pean pidama seda heaks ka siis, kui teised seda teevad. Enda  puhul liberaalsed, teiste suhtes konservatiivsed. 

Unix on mitmekasutaja operatsioonisüsteem, kusjuures erinevatel kasutajatel on erinevad õigused. Süsteemi administraator peab hea seisma arvuti normaalse töötamise eest ja sellest tulenevalt on tal ka õigus teha tema hallatavas masinas kõike, mida ta soovib.
Unix – populaarne ajajaotusega multitegum-operatsioonisüsteem, mille töötas välja Bell Labs 1970-ndate alguses. Esialgu oli UNIX mõeldud kasutamiseks programmeerijatele ja kuigi ta on aastatega edasi arenenud, on UNIX ikka veel mitte eriti kasutajasõbralik.
Unistuse täitumine on võimatu. Selleks ajaks suri minu ema. Kui ma peale tema surma sõitsin kolmandat korda Viini, - seekord paljudeks aastateks, olin ma taas rahulikus meeleolus, minusse tuli tagasi endine otsustavus ja nüüd teadsin ma, milline on minu lõplik eesmärk.

Uni - ja parkettkivi külgedel on ladumise hõlbustamiseks 2 mm paksused vuugieendid. Toote kvaliteet:  laius ja pikkus ± 2 mm  kõrgus ± 3 mm Toodete pinnad peavad olema tasased (välja arvatud murtud pinnad), ilma pragudeta ja suuremate defektideta.
Unit – cd/m2 Colour rendering index CRI (without unit) – describes how a light source makes the color of an Examples: object appear to human eyes and how well subtle 1.6 * 109 cd/m2 Solar disk at noon (don't look!) variations in color shades are revealed.
Uniparentaalne isodisoomia – 1 kromosoomi identsed koopiad on ühelt vanemalt

Unitaarriik –  kohaliku elu määrab põhijoontes keskvalitsuse poliitika  Võimu kontrollimise vajalikkus: 1) Tagada ühisvara kasutamine rahva huvides 2) Garanteerida riigi ja kodanike julgeolek 3)  Vältida riigivõimu kuritarvitamist
Unitaarse ehk ühtse või föderatiivse ehk liitriigiga, jaotatakse riigi territoorium avaliku võimu hajutatud teostamiseks kohtadel nn haldusjaotuse üksusteks (haldusüksusteks). Haldusjaotuse üksused moodustavad riigi piires seostatud hierarhilise süsteemi
Universaalsisenditega e. JK- Jadasummaator - memory) põhiliigiks on pooljuht operatsioonautomaat ja trigeriteks (siin lubatud J=K=1, mitmekohalised arvud liidetakse mälud , mis koosnevad trigeritest käsujärjesti (sekvsntser). mis muudab välj vastupidiseks) bitikaupa.

Uni - SEX................................................................................................................. 17 UNI-BRAOKK........................................................................................................... 17 KÄRG.
Universaalsuspõhimõte on sätestatud § 8 ja tähendab et riigi karistusseadus kehtib kõigi süütegusid toime pannud isikute suhtes olenemata nende elukohast, kodakondsusest ja territooriumist kus süütegu toime pandi ja olenemata sellest kelle vastu see toime pandi.
Unix - iga väga sarnane (kuna üheks loomise ajendiks oligi ühilduvus UNIX-iga). "Päris" UNIX- dest on aga tuntumad kolm vaba BSD Unixi varianti - FreeBSD, OpenBSD ja NetBSD - ning firmapõhistest UNIX-idest IBMi AIX, Suni Solaris ning HP HP-UX. 9

Uni on psühhofüsioloogiline seisund, mille aluseks on ajukoore ja mõndade selle alustele struktuuridele levinud üldine pidurdus, mille eesmärgiks on kesknärvisüst (neuronite taastumine), lihaskonna ja meeleelundite töövõime taastamine.
Universaalne postiteenus – definitsioon, tegevusluba jne  Universaalsed postiteenused:  kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi;  postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.
Uni on hädavajalik, et taastada meie päeval kulutatud füüsilisi ja psüühilisi jõuvarusid. Unenägusid nimetatakse emotsioonide kuningriigiks, sest sel ajal toimub meie emotsionaalsete haavade, vapustuste ja üleelamiste terveksravimine.

Universaalide tüli EHK VAIDLUS..................................................................................22 UUSAEG (MODERN AGE)..............................................................................................................22 EMPIRISM.
Universaalid on   nimed,   mis   on   tarvilikud   teatavate   omaduste  väljendamiseks, kuid ei ole iseseisvalt olemasolevad asjad.  Vaidlus realistide ja nominalistide vahel läbib punase niidina kogu keskaja  filosoofiat.
Universaalsed – teevad inimesed sarnasteks b. Varieeruvad – teevad inimesed erinevateks • Cyril Burt – käitumisgeneetilise meetodi esmarakendaja, püüdis üles otsida peale sündi lahutatud monosügootseid kaksikuid Mittejagatud keskkond

Universaalõli m - 63 /10B - olenevalt baasõlist valmistatakse hangumistemperatuuridega -30°C ja -40°C. Manustena kasutatakse alküülsalitsülaate, sulfonaate, polüisobutüleeni jt. Õli sobib kõikidele väheforseeritud mootoritele aastaringi.
Unikaalsed – ainulaadsed –, vaid sarnanevad üha enam eelmiste generatsioonide ( põlvkondade ) isenditega. Kuni lõpuks on suurem osa tsivilisatsioonist ( liigist ) nö. „teisikuid“ täis, mitte aga enam uusi ja kordumatuid isendeid.
Universalism –  erandlikkus Universalistlik ­  kultuuri edasiviivaks jõuks on reeglid + ratsionaalne ja  loogiline lähenemine Erandlikkus ­  reeglite tõlgendamisel suurem vabadus, rajaneb  inimestevahelistel suhetel

Universumi füüsika – Universumi füüsikaline olemus järeldub otseselt ajas rändamise füüsikateooriast. See tähendab seda, et kui me ajas liikuda ei oska või seda me ei mõista, siis Universumi täielikku füüsikalist mõistmist ei saa olla.
Unix - tüüpi süsteemides tuleb partitsioon enne kasutuselevõttu ühendada mingi kataloogi- ga. Näiteks ühendame esimese kanali esmase kõvaketta kolmanda partitsiooni kataloogiga /mnt/part3: Linuxis: mount /dev/hda3 /mnt/part3
Unikive on kolme eri paksusega: 60, 80 ja 100mm. 225x112,5x60. Ühes pakendis on 400 kivi ja ruutmeetris on 39. Saadaval hall, punane, pruun, must, oranž, kollane, roheline ja sinine. Hall 5,5 ja värviline 6,9 Euri ruutmeetrikohta.

Uniooni - aja valitsejad Pommeri Erik: 15-aastaselt sai kolme riigi valitsejaks, sõjaka iseloomuga, edendas Taani kaubandust, suhted alamatega halvad, põgenes 1438. aastal Gotlandile maapakku, Kalmari unioon nõrgenemine.
Unisus – 4-7Hz ; toimub ära vajumine 5. Kerge uni – 4-7Hz ; äratamine kerge,inimene pole veel täisti välja lülitatud 6. Sügav uni – 1-3Hz ; inimene magab sügavalt,teadvus ja tähelepanu kadunud,äratamine on
Universumi temp – 2,7 K, minevikus 108 K. Inflatsioon – pärast „Suurt Pauku“ toimus universumi väga kiire paisumine, väga lühikese ajaga. Tumeaine – salapärane aine, mis moodustab arvatavasti 75% meie Universumist.

Universumi keskpunktiks on Maa, mille ümber tiirlevad Kuu, Päike ja tähed ning selle süsteemi tõenäolisust kinnitasid ka 2.sajandil Ptolemaiose keerulised geomeetrilised konstruktsioonid ja tabelid planeetide liikumise kohta.
Unisoofias on isegi ära näidatud see, et kuidas need tajud üldse tekkida saaksid – mitte ainult ei ole olemas nende kirjeldused. Seos surmalähedaste kogemuste ja Unisoofias kirjeldatud tajude vahel on ilmselge.
Uniooni - aja valitsejad Sten Sture Vanem: sisuliselt oli Rootsi riigi valitseja, saavutas võidu Christian I üle Brunkebergi lahingus Regent Margrete Engelbrekt Engelbrektsson Baieri Kristofer Sten Sture Vanem

Universumi keskpaigas on Maa, selle ümber kümme taevast tiirlemas. 9 on kehalised ja liikuvad – need kandsid planeetide nimetusi, üle nende kõigi on 10. teavas Empüreum – leegitsev taevas, mis on kehatu ja liikumatu.
Unikaalseks jooneks on see, et krüptoviirustel puudub ka transpordifunktsioon (puudub nii rakust-rakku kui ka süsteemne transport). Krüptoviirustele on iseloomulik väga efektiivne ülekanne seemnetega ja tolmuteradega.
Unimaguna ehk mooni alusel valmistatud aineid kasutatakse erinevates kultuurides juba aastatuhandeid. Peale tavapärasel teel saadud ainete (oopium, morfiin, kodeiin) võib turult leida ka sünteetilisi opiaate.

Universumi ajatus on lähtepunktiks paljudele teistele uutele füüsikaseadustele, mis viivad lõppkokkuvõttes arusaamisele, et Universumit ei olegi tegelikult olemas. See ongi Universumi tõeline füüsikaline olemus.
Unitaarriigiga - nt Hispaania ja Suurbritannia 5) määrab kindlaks põhilised riigiorganid: parlament, valitsus, riigipea, kohtusüsteemi kõrgemad lülid; nende pädevuse moodustamise korra ja omavahelised suhted.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Uni - giessen.de/~g929/phoibos2.gif • http://www.learningtreasures.com/suite101/artemis_coloring.jpg • http://www.kirkwood.k12.mo.us/parent_student/nkm/nkms_site/learning_com munity_pages/studentprojects/2003_2004/sem1/greekgods_max_w_8w/Image s/aphrodite2.jpg • http://etc.usf.edu/clipart/1400/1463/hermes_1_lg.gif • http://www.edupics.com/phpThumb/cache/e/e6/e6e/e6e1/phpThumb_cache_ed upics.

Unikaalsus on kordumatus, mingisuguse empiirilise eseme omadus olla erinev kõikidest teistest empiirilistest esemestest. Tundub, et enamus asjad on unikaalsed, sest molekulaarsel tasandil võivad nad erineda.
Unit - lux (lx) Illuminance (E) is the term given to the The value of illuminance quanitify of luminous flux falling on unit area of a depends on the distance surface, measured in lx. of lighting source.
Universaalsus on tingitud tema füüsikalistest-keemilistest omadustest: • hea soojusjuhtivus; • suur soojusmahtuvus; • suur aurustumissoojus; • kõrge keemistemperatuur; • pindpinevus ja kapillaarsus.

Unisoofia on teadus, mis uurib ja käsitleb elusorganismi ( eelkõige intellekti ) inimesest kõrge- maid „vaimseid protsesse“ ja ( selle tulemusena ) inimteadvusest kõrgemaid teadvuseseisundeid.
Universumil on oma looja ja isiklikud olemus-juhid, kuid kõrgemal kõigist seisab midagi rohkemat, mõõtmatut, energia vormis, mida me võime määratleda kui Kõrgei- mat Jumalat, Allikat, Absoluuti.
Unitaariik – lihtriii,millese ei kuulu iseseisva riigi tunnusega üksusi(Eesti,Läti) Föderatsioon-liitriiik,koosneb autonoomsetest osariikidest,kes osa riigivõimu on andnud keskvõimu pädevusse.

Universaalne tsivilisatsioon – inimkonna kultuuriline ühinemine ja üha laialdasemate ühiste väärtuste, uskumuste, organisatsioonide, toimimisviiside, ja institutsioonide omaksvõtt kogu maailma rahvaste poolt.
Uni - SEX Läbinisti ühest betoonist toodetud kivi (EVS-EN 1338:2003+AC:2006). Selle kujuga värvilisi kive toodetakse ainult täisvärvilistena, st pigment on lisatud kogu kivi ulatuses.
Uni – psühholofüüsiline seisund, mille aluseks on ajukoorele ja mõnele selle alusele struktuurile levinud üldine pidurdus; ümbritseva keskkonna nõrku ärritajaid ei teadvustata.

Unikaalsus on absoluutne kvaliteet (on või ei ole). Autentsusel on mingi määr (võib olla rohkem või vähem). Aura mõõdab autentsuse määra Kunstiteose reproduktsioon vähendab ehtsust.
Universum on kosmoloogia teadusharu uurimisobjektiks[1]. Kosmoloogid uurivad universumi ehitust ja arengut selle tekkest alates kuni tänapäevani ja püüavad ennustada universumi tulevikku.
Unipolaarsus - USA >> tänapäeval unipolaarseks tõusmas Hiina, mujal kriisid Tänapäeva julgeolek: julgeolekukoostöö, rahuoperatsioonid, terrorismivastane liikumine jne ühisel eesmärgil.

Unisoofia on psühholoogia ja filosoofia „segu“ või „ühendteadus“. Järgneva materjali läbi võtmi- seks „on soovitatav“ enne läbida psühholoogia või filosoofia üldkursus.
Unit 1 - 4 materjali teksti lugemine ja tõlkimine vastastikune õpetamine, arutlus, kordamine kontrolltööks KONTROLLTÖÖ sõnavara rühmatöö, õpetaja selgitus, ja grammatika kohta.
Universaalia on üldmõiste. Kas ainult univeraaliad sisaldavad tõelist olemist samal ajal kui üksikmõisted on ainult tuletised või on universaaliad tuletised, mis inimesed on endal loonud.

Universumi kärgstruktuur – ruumiline jaotus, kus tihedalt täidetud ainega täidetud kihid ümbritsevad tühe alasid (võrreldav mesilaskärjega). Universum – maailmakõiksus, kõikide asjade kogusus.
Unicef - lastega seotud probleemid UNESCO- edendab haridust ja kultuuri ÜRO JULGEOLEKUNÕUKOGU- lahendab riikidevahelisi tüliküsimusi, ennetab ja surub maha agressioone, tagab rahu.
Unisus - kerge une staadium, kestab umbes 2 min. 2. uinumise aste - Kahes esimeses staadiumis aeglustuvad südame töö ja hingamine, silmad võivad suletud laugude taga veidi liikuda.

Unifeeder - i poolt on välja arendatud tõhusaimad kättetoimetamismarsruudid. Need tagavad kliendile parima tulemuse tänu erinevate transpordiliikide, sealhulgas mere-, raudtee- ja 14
Unitaarriik –  Riigid,ku s  kohaliku  elu  m áára b  põhijoonte s  keskvalitsu s e  poliitika.   ( Prantsu s m a a ,  Suurbritannia  , Skan dinaavia  riigid  ka  Eesti)
Universaalset epo - liimi. Viru elektrienergiast ja siin asuvad Kohtla-Järve [foto: T.Saadre] Aromaatika AS on täielikult kõik Eesti 1945. aastal alustati tollase orienteerunud välisturule.

Unix - i huviliste kasvuga oli arvutitööstusel seega valida kahe rivaali vahel: Berkeley UNIX ja AT&T System V. BSD kõige suurem mitteakadeemiline pooldaja oli Sun Microsystems.
Unikaalsed on ka mitmed geoloogilised objektid – markantne järsunõlvaline murrutusastang, allikad ja juba märgitud allikasood ise. Kõik nad on kantud Eesti ürglooduse raamatusse.
Universum on inimesele tajutav ja kujuteldav maailmakõiksus, kõikide asjade kogusus. Teaduses mõeldakse selle all kosmost ehk maailmaruumi, mis sisaldab kogu ainet ja energiat.

Universaalkeele ideel on nii häid (erinevused vähenevad, maailm rahuneks natuke maha) kui halbu külgi (suur arv keeli sureks välja). Siit moraal: Universaalkeel ei ole hea kõigi jaoks.
Unitaarriigil on tsentraliseeritud riigivõimu- ja valitsemisorganid ning ühte seadusandlus, territoorium on jagatud haldusüksusteks, millel ei ole iseseisvust, vadi on kohalikud
Universaalkaablid on ette nähtud paigaldada pinnasesse, õhku ja vette (AHXAMK-WM ehk Multi-Wiski ja EXCEL). Joonisel 5.16 näeb isoleerjuhtmetega ja paljasjuhtmetega liini looduses.

Unikaalsed on tabelis ainult viimasena teada saadud objekti andmed, mille identiteeti kasutataksegi kirje identifitseerimiseks ja mis moodustab teistest objektidest komplekti.
Unikaalsed liikid – päiskivi-liigid(keystone species) – reeglina ökosüsteemil kõige kõrgemal tasemel asuvad liigid, kelle eemaldamine viib ökosüsteemi olulisele muutusele.
Universaalne disain on toodete ja keskkonna kujundamine nõnda, et seda saaksid kasutada kõik inimesed nii suurel määral kui võimalik ilma vajaduseta kohaldamise või erilahenduste

Universaalne miiu on ette nähtud samaaegselt kahe või kolme nurga ülekandmiseks. Miiud on eriti mugavad siis, kui näidisdetaili järgi on vaja valmistada palju sarnaseid detaile.
Uni on hädavajalik, et taastada meie päeval kulutatud füüsilisi ja psüühilisi jõuvarusid, ta on oluline osa inimese füsioloogilisest ööpäevasest rütmikast.
Union flag on government buildings The Queen Birthday is celebrated in other countrys too Australia & New Zealanders mark the occasion in style by taking the day off work.

Universaalsed laevad on mõeldud kaupade veoks nn tükikaup ( kastid, kotid, tünnid jne.) Neil laevadel on mitu trümmi, sageli ka vahetekki ning laeva laadimis-ja lossimisvahendid.
Uni - muenchen.de/29972/, lk 17-18 15. Oktoobril, 2008 aastal otsustas Islandi keskpank seda üles ajutise valuutaoksjoni, et hõlbustada rahvusvahelist kaubandust.
Universum on aga nii tohutult suur, et selle kõikide paikade ehk „maailmade“ ( näiteks planeetide või galaktikate ) avastamine võtab ilmselt lõpmatult kaua aega.

Universumi olemasolu on illusioon. Kui Universumi liikumine on illusioon ( ehk seda pole tegelikult olemas ), siis seda peab olema ka aegruumiga ja sellest lähtuvalt ka mateeriaga.
Universaaltreipink on ette nähtud mitmesugusteks treimistöödeks, ka keermelõikamiseks. Universaaltreipingi (sele 2.37) põhiosad on järgmised. Sängile toetuvad pingi osad.
Universiteet ehk oleks pisut kõrgem, aga ega see ju enam päris kool olegi, sest sääl on ju ainult tudengid, sõidavad tsveispenneriga linnas ringi, õllekorvid pääl.

Universiumi evolutsioon – Algas Suure pauguga, jätkab laienemist(paisumist), lõppeb Suure Kollapsiga. Suur Pauk – Seda loetakse kosmoloogia standardmudelis Universumi alguseks.
Universum on ruumiliselt homogeenne ja isotroopne - Universumis on kõik ruumipiirkonnad samaväärsed, st kõikidel ruumipiirkondadel on samad füüsikalised omadused.
Uni on ajukoorele ja selle alumisele osale levinud üldine pidurdus, mille funktsioon on kesknärvisüsteemi, lihaskonna ja meeleelundite töövõime taastamine.

Universaalseks ühiskondlik - filosoofiliseks õpetuseks võimuvabast ühiskonnast, milles iga osaleja on vaba kõikides oma otsustes ja tegemistes, lähtudes ainult iseenda eetika- ja
Unitaarriik - tugeva keskvõimuga riik.Föderaalriik-liitriik(USA)Konföderatsioon-riikide liit(euroopa liit)Demokraatia- valitsemisvorm, kus rahvas osaleb poliitikas.
Universum on suur ja lai ning inimene ei küündi kaugeltki mitte igasse selle nurka (kui muidugi universum kandiline on) oma kosmoselaevu ja luuresatelliite saatma.
UFO

Universum – kõiksus, kõik mis üldse olemas on – galaktikad, tähed, päikesesüsteem meie ise.Ta on sedavõrd suur, et tema mõõtmeid on raske ette kujutada.
Unioon - põhjaosariigid: uniooni pooldajad ületasid oma vastaseid elanikkonna arvu, tööstusliku arengutaseme ja raudteevõrgu poolest, edukas sõjalaevastik.
Universumi mass on teatavast kriitilisest massist väiksem, siis jätkab ta paisumist ja jahtumist kuni saavutatakse temperatuur 0K, mille juures soojusliikumine lakkab .

Unix on populaarne mitmekasutaja ja multitegumtööga operatsioonisüsteem, mis töötati välja 1970. aastate alguses Bell Labsis ja millel on mitu versiooni.
Unisoofia – valdkond käsitleb ühte väga erilist teadvuse seisundit, mis võib tekkida inimesel siis, kui tajutakse maailma „uutmoodi“, kui tavapäraselt.
United states on August 9, 1945, at 11:02 (JSP). It was the second of the only two nuclear weapons to be used in warfare and was the third man-made nuclear explosion.

Uni - wuppertal.de/conference/flooding.html 28.07.2010 – ÜRO Peaassamblee võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt on puhas vesi peamine inimõigus.
Universaal - tunnusjoon. Üle 2000-de avastatud keeleuniversaali moodustavad inimkeelte tuuma. Neid on otsitud kaua, kuid suur osa omadustest on veel avastamata.
Univerasaalsusprintsiip - ühe kaardi või kaartidegrupi juures tuleb kasutata ühtlustatud tingmärke tähtsamate elementide rõhutamine - olulisim tuleb eraldi välja tuua

Unihan - i osakond toodab kõiki mitte PC-ga seotud komponente. Kuigi Asus asutati juba aastal 1989, siis saavutas ta turul edu alles pärast 2001. aastat.
Universum on temast üle, aga universumil pole sellest aimugi ning see omakorda näitab, et meie kõlbluse põhialuseks on võime hästi mõelda (lk 194-195).
Universumi kärgstruktuuriks nimetatakse ruumilist jaotust, kus tihedalt täidetud ainega (ka galaktikatega) täidetud kihid ümbritsevad tühje alasid (vrd mesilaskärjega).

Uni - kivi 400,8 m2 0,8 320,6 32 12 3 69 Äärekivid 328 jm. 0,3 98,4 99 12 9 70 Haljastus 2800 m2 0,2 560 56 6 10 72 Koristus 1 kmpl 450 450 45 9 5
Unistada on mõnus Koostas: Kivirand Käty Õppegrupp: MY08 Juhendaja: Aunin Ellen Unistada on mõnus, sest unistusi ei saa keegi kellegilt ära võtta.
Universaalne disain on toodete ja keskkonna planeerimise ja kujundamise strateegia, et tagada kaasav ühiskond ning võrdsed võimalused ja osalemine kõigi jaoks.

Unixi - sarnaste perekond on mitmekülgne operatsioonisüsteemide kogumik, milles on mitu suurt alamkategooriat nagu näiteks System V, BSD ja Linux.
Universaalsem on minu arvates Vickersi meetod, millega saab mõõta igasugu kõvadusega metalle ja sulameid ning sobib ka pinnakihi kõvaduse määramiseks.
Unix on algusest peale olnud mitme kasutaja süsteem (erinevalt MS Windowsist) ning seetõttu on seal iga kasutaja õigused kindlalt paika pandud.

Universum - selle all mõistame kõike olemas olevat Primitiivne kosmoloogia:Primitiivsed kultuurid arvasid, et Maa on lame ja taevas kuplikujuline.
Unitaristlik – Leiab, et tsiviil ja äriõigus on üks ja see sama asi, eristatud on ainult praktilistel kaalutlustel. Nad on erinevad õigusharud.
Universaalhulgaks ehk universaalseks hulgaks nimetatakse hulka, mis sisaldab alamhulkadena kõiki antud probleemi või arutluse raames vaadeldavaid hulki.

Universaalhulgaks ehk UNIVERSAALSEKS HULGAKS nimetatakse hulka, mis sisaldab alamhulkadena kõiki antud probleemi või arutluse raames vaadeldavaid hulki.
Uni on vaid unistus, millesse sa laskud siis, kui silmad kinni paned Unemaailmas ei saa me kunagi haiget - see ülesanne on pärismaailmal.
Unilateraalne interventsioon – kas üksikul riigil tekib õigus relvastatud sekkumiseks ilma ÜRO nõusolekuta multilateraalne interventsioon – ÜRO nõusolek.

Unitaarriigist on see, et ükski tasand ei domineeeri teiste üle mitte üheski poliitilises sfääris. Põhiline on koordinatsioon, mitte hierarhia.
Uninunud efekt – tähendab võimalust, et ebausaldatava või ebameeldivaid elamusi tekitanud saate sisendab mõju võib aja möödudes suurenenda.
Universaalindikaatorpaber – pH hinnanguks võtta lahust klaaspulgaga ning kanda seda indikaatorpaberile. Võrrelda tekkivat värvust värviskaalaga pakendil.

Uni - essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/einladung.htm) Winnicott, D.W.: Kreativität und ihre Wurzeln - Das Konzept der Kreativität.
Universaalbuldooseril on hoburauakujuline universaalraam, mille keskosas on keraliigendi kuultapp, mis läheb hõlma Joonis 2.1 Buldooseri konstruktsioon
Universaalse tööstus - ja tehnikaõppe teravikmikroskoobi väljatöötamist ja väikeseerias tootmist. Antud mikroskoope turustatakse juba ka Rootsi(3).

Universumi paisumisega on aga vastupidi. Mida enam Universum paisub, seda enam ruumala suureneb ja aeg kiireneb – ruumi ja aega tuleb „nagu“ juurde.
Universaalsed õiglusprintsiibid on müüt! Õiglus ei ole abstraktsete normide kogum, mille järgi anonüümsed inimesed kogu planeedil peavad oma elu korraldama.
Universumi evolutsioon – 1929 märkas ameerika astronoom Hubble tähtede spektrites nn punanihet, st spektrijoonte nihkumist spektri punase otsa poole.

Uni - kivid valmistatakse paksusega 60±3mm ja 80±3mm. Esimesed sobivad põhiliselt kõnniteede sillutamiseks, teised sõiduteedele.
Universaalmonarhia tähendab ühe inimese piiramatut võimu suure territooriumi üle. See aga ei saa toimida ilma hirmuvalitsuseta, tekib türannia.
Unitaarriik ehk lihtriik; föderatsioon ehk liitriik; konföderatsioon ehk riikide liit; autonoomia ehk riik riigis ( Korsika Prantsusmaal).

Universaalset konstanti – valguse kiirus vaakumis – saab kasutada etalonina kiiruste võrdlemisel. Kiirus on väike, kui v << c, ja suur, kui v ~ c.
Uni - DECOR............................................................................................................ 13 MAJAKAS.
Universum on suur, meil ei ole kohustusi mitte kellegi teise kui looja ja iseenda ees. 5. See, mida sa oled, seda sa kiirgad enda ümber.

Unistus on kõigest etapp F. Dostojevski "Kuritöö ja karistus" ning A. Tšehhov "Kajakas", "Apteekri abikaasa" ja "Inimene vutlaris"
Unitarism - unitaristlik suund, arvavad et tsiviilõigus ja äriõigus on üks ja see sama. Eristatud on vaid praktilistel kaalutlustel.
Universaalsest veohobusest on kujunenud ratsahobusele lähedane tüüp, eeskätt ratsatõugude (hannoveri, trakeeni, inglise täisverelise) kasutamisega.

Unixi faili - ja katalooginimed võivad erinevalt DOSist olla tavaliselt kuni 32 märki pikad ning seal eristatakse väike- ja suurtähti.
Unistajad on need, kes kujutlevad, et maailm vöib ka edaspidi ilma hävingusse sattumata juhtida praeguste mallide järgi. (Ibid: 431)
Universum on kinnine, suletud ja ruumiliselt lõplik ainult siis kui Universumi mass on nii suur, et valguse kiirust ületab paokiirus.

Universaalne jk - triger. 5. Dekooder Dekooder on lülitus, mis on ette nähtud etteantud sisendkoodi muundamiseks soovitud väljundkoodiks.
Universaalidel on skolastika seisukohalt 3 eksistentsi: 1.Nad eksisteerivad enne asju jumalas tema ideedena, mille järgi jumal loob asju.
Universumi mitte - eksisteerimine tähendab seda, et kõik, mida me elu jooksul näeme ja kogeme, on tegelikult illusioon, mida pole olemas.

Uni on Jaapani keeles merisiilik ning kõva, kivise kilbi sees asuv pehme plägajas sisu on see mis makirulli otsa keeratakse.
Uni - heidelberg.de/institute/fak5/igm/g47/batulp.jpg Joonis 2. „Danae” http://cache.eb.com/eb/image?id=84828&rendTypeId=4
Unisoofia – Unisoofias käsitletav eriline teadvuse vorm esineb ka surmalähedastes kogemustes. Seda kinnitavad inimeste ütlused.

Unisoofias on isegi ära näidatud see, et kuidas need tajud üldse tekkida saaksid – mitte ainult ei ole olemas nende kirjeldused.
Uni on psühhofüsioloogiline seisund, mille aluseks on ajukoorele ja selle alustele struktuuridele levinud üldine pidurdus.
Uni on inimesele eluliselt vajalik füsioloogiline funktsioon : näiteks nälga suudab inimene paremini taluda kui unevõlga.

Uni - DECOR Mõõtmed 140x230x60. Ühel ruutmeetril 38kivi ning kaalub 132kg. Ühel alusel 10,6m2. Saadaval erinevad värvid.
Unitaarriikluse printsiip — põhiseaduse § 2 lg 1 ütleb, et Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.
Unikaalseks omaduseks on pöörduv hapniku sidumine ilma raua- aatomi oksüdatsioonita, mis võimaldab hapniku transporti kopsudest kudedesse.

Universal - tours.ru/resort~258~The_Atacama_Desert (3.veebruar 2010) • http://www.chile.ru/travel/bnorth.shtml (3.veebruar 2010)
Universum – määratu hulk energiat – kunagi pakitud kokku ühte punkti, plahvatanud ning sestsaadik alates kogu aeg paisunud.
Uni - heidelberg.de/personen/Nesselhauf/files/downloads/Phonetics%20Nesselhauf %20Part%20II.pdf, accessed January 19, 2016.

Universaalmonarhia – antiimperiaalne loosung 16.-18. saj Euroopas; sellega kaasneb türannia, mis lämmatab Euroopale omased vabadused.
Uniooni pooldajad - Selle suuna toetus kuulus Taani kuningale Kristian II-le kes püüdis uniooni säilitada ning taasallutada Rootsit.
Unit - removal and refitting (as applicable) as described in Chapter 1, and check for fuel leaks with the engine running.

Universaalsem on seos ge = ge(pe) , kuna ta võimaldab võrrelda sama arv korda vaja suurendada sõukruvi ja peamasina pöördeid.
Unicefi missioon on laste elude kaitsmine, nende arengu toetamine ja arusaamine ning mõistmise edendamine laste arengu vajadustest.
Unikivisid on kahe erineva kõrgusega 60 ja 80. Unikivi 60 mõõdud on 225x112,5x60. Pakendis on 10,25m2 ja kaalub 1,35 tonni.

Universumid on erinevad nii neis valitsevate füüsikaliste tingimuste kui ka neist tingimustest tuleneva evolutsiooni poolest.
Unistustest - ägedate kriitikarünnakute kiuste jäädvustus tema nimi tõsiselt võetavate süvamuusika loojate seltskonnas.
Universaalne moraal - Kõik ühiskonnad vajavad universaalseid reegleid, sest need on vajalikud, et kooselu saaks normaalselt toimuda.

Universum on kõigil ajahetkedel olnud keskmiselt ühesugune, sarnane meie poolt käesoleval momendil nähtava Universumiga.
Unikaalne on see, mida konkurendid ei paku, kuid mis on tarbija jaoks oluline ning mis eristaks toodet konkurentide omast.
Unikaalne organell – sünapomorfne haptoneema ( väliselt viburi sarnane, kuid erineb mikrotuubulite asetuse ja otstarbe poolest.

Unikaalne ökosüsteem - tuhanded veeelukad lakkasid eksisteerimast, koos nendega kadusid ka järvest toitu saavad vee- ja rändlinnud.
Uni - erlangen.de/photo_html/portrait/griechisch/denker/sokrates/sokrat13.jpg. 12. detsember 2014 2. Google otsing.
Unitaarriigil on ainult üks põhiseadus, ühtne õigussüsteem ning ühtne riigivõimu- ja riigivalitsemisorganite süsteem.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalide tüli – keskaja filosoofia üks põhiprobleeme Universaalis ehk üldmõiste Tüli ehk vaidlus käis üldmõistete üle. Kaks suunda, kes väitlesid mõistete üle: 1.) Realistid, realism - väitsid, et need universaalid eksisteerivad reaalselt, on reaalselt olemas ja nad eelnevad üksik nähtustel ehk noomenitele.
Unixi - põhistel operatsioonisüsteemidel (ka. Linux) kasutatakse lihtsat kaldkriipsu ja failinimed tõstutundlikud.
Universaalide ehk keelte võimalike ühiste omaduste ja struktuuride uurimisele on empiiriline keeletüpoloogiline võrdlus.

University – for academic higher education (Bachelor`s (3 years) –> Master`s (2 years) –> Doctorate (3−4 years)).
Universum on nagu üks hiigel suur füüsika-masinavärk, mis töötab kindlate seaduspärasuste ( reeglistiku ) järgi.
Uni on tähtis osa inimese vaimsest ja füüsilisest elust, sest läbi une uueneb meie vaimne ja kehaline jõud.

Universaalsus – koodi põhimõtted on samad nii eeltuumsetel, kui ka päristuumsetel. Nii taimedel, seentel ja loomadel.
Universum on kõik, mis on olemas-kõige väiksematest olenditest Maal kuni suurimate kaugete struktuurideni kosmoses.
Unitaarne valk – toimib tervikuna modulaarne valk - valgu üks osa = üks domään, millel on oma iseseisev funktsioon.

Unitaristlik – Leiab, et tsiviil ja äriõigus on üks ja see sama asi, eristatud on ainult praktilistel kaalutlustel
Unipotentsed tüvirakud – suudavad diferentseeruda ainult üheks raku tüübiks, kuid omavad seejuures võimet eneseuuenduseks.
Universaalsed jk - trigerid on lihtsate täiendustega muudetavad nii seade-, loendus- kui ka andmesisenditega trigeriteks.

Unitaarriik on riik, mille koosseisu ei kuulu või mis ei koosne autonoomsetest haldusterritoriaalsetest üksustest.
Uni on oluline inimese funktsioneerimiseks, kuid üllatuslikult suur osa sellest faktist ei ole tõestatud.
Uni - graz.at/~katzer/engl/Pipe_nig.html en.wikipedia.org/wiki/Main_Page www.hansaplant.ee/?id=123&op=body

Univ - ubs.fr/ecologie/Photos/thermo.jpg 4. http://www.bioresurs.uu.se/myller/fjall/fjall_bild/fjallrav.jpg
Universum on kõiksus, kõik olemasolev.3.Primitiivsed kultuurid uskusid, et Maa on lame ja taevas kuplikujuline.
Universumi struktuur - tekkis suure paugu tulemusel Suur Pauk- selle teoori järgi on Universum algselt tekkinud ja arenenud

Uni on hädavajalik peaaju, eriti suuraju koore puhkuseks ning immuunsüsteemide taastumiseks ja arenguks.
Unikaalsed müügiaargumendid on toote need omadused, mis ärgitavad tarbijat seda toodet ostma, eelistades seda konkurendi tootele.
Universaalarvutite riist - ja tarkvara arendavad tänapäeval vähesed tippspetsialistid, nende tööd kasutavad peaaegu kõik.

Universaalseteks loogikalülitusteks on kommutaatorid, programmeeritavad loogilised maatriksid (PLM - programmable logic matrix) ja mälud.
Unikaalne on soostiku loodeosa, kus osaliselt turba alla mattunud kaarjad luitevööndid lõikuvad läbi soode.
Unitaarriik – ühtne riik – tsentraliseeritud riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning ühtsete seadustega.

Unitaarriik on lihtriik,millesse ei kuulu iseseisva riigi tunnudtega üksusi(vabariike,osariike, liidumaid vms.)
Unitaristlik käsitlus – leiab, et äri- ja tsiviilõigus on üks ja see sama eristatud ainult praktilistel kaalutlustel.
Universaalfreespink on freespink, mille töölaud on pööratav horisontaaltasapinnas. 2. Nim. treitera tahud ja servad.

Universaalne sotsiaalpoliitika on suunatud on üldiselt seda efektiivsemad: ühtlase tulujaotuse korral joonistuva sirge lähtudes.
Uni – seisund, mille aluseks on ajukoorele ja selle alustele struktuuridele levinud üldine pidurdus.
Unitaarrik - ühtne riik, keskvõimule allutatud, ainult haldusterritoriaalseteks üksusteks jagunev lihtriik.

Universaalteenus - on üldistes huvides osutatav ja valdava osa riigi või paikkonna elanike poolt kasutatav teenus.
Universum on homogeenne, st ta paistab vaatlejale alati ühesugusena, olenemata ruumipunktist, kus ta viibib.
Uni on teaduslikkus mõttes veel üsna noor avastus, ning töö selle kallal käib aina suurema hooga.

Unitaarriik - Riik, kus kohaliku elu lubadusi 4)ei osata valida erakondade määrab põhijoontes keskvalitsuse
Universaalpädevus on KOVü õigus ilma spetsiaalse volituseta otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi.
Uni - DECOR-KIVI Mõõtmed:230x140x80. Ühel alusel 6,7m2. Ühel ruutmeetril 38 kivi ja kaalub 180kg.

Unit - system Nende majade kontruktsiooni aluseks on Wrighti poolt välja aretatud nn ühikusüsteem.
Universaalkatalüsaator - muudab mitme reaktsiooni kiirust; katalüüs. Reaktsioon milles osaleb katalüsaator;keemiline
Unitaarriik - üksainus kõrgema võimu keskus, võib esineda eristaatust v KOV'ga piirkondi (enamik riike)

Unitaarriik - eksisteerib ainult üks võimukeskus, vahel võib esineda sisemise omavalitsusega piirkondi.
Universaalsed segalastilaevad on pakendkauba (kastid, kotid jms.), valtsmetalli, autode, konstruktsioonide .... jne. veoks.
Uni on hädavajalik, et taastada meie päeval kulutatud füüsilisi ja psüühilisi jõuvarusid.

Unikaalsuse kaalutlus – Printsiipe pole võimalik formuleerida, sest kunstiteosed on väga unikaalsed nähtused.
Unipo - lar switches have a positive (south pole) operate point and a less-positive release point.
Unixi käsureal on tarvis märkida ära seadmefail, näiteks fdisk /dev/hda 4. Kontrolli üle failisüsteem.

Unistus – luua mitteverbaalse suhtlemise sõnastik! Mitteverbaalne suhtlemine on laiem ja avaram.
Universaalsed – Vestfaali süsteemi ja varasemaid saab analüüsida samamoodi, komponendid on samad Muu
Universaalsed - b) ehituslikud karjääri- c) karjääri- d) avamis- 2. Tööorganismi sidestus a) tross-

Universum on oma kõigis punktides keskmiselt ühesugune, sarnanedes meile nähtava Universumi osaga.
Universumiks nimetatakse inimesele tajutavat ja kujuteldavat maailmakõiksust, kõikide asjade kogusust.
Universaalsed lepingud – seovad valdavalt enamust maailma riikidest; 2. partikulaarsed e regionaalsed lepingud.

Universaliseeritavus - moraalipõhimõtted peavad kehtima kõigekohta, kes on oluliselt sarnases situatsioonis.
Unix on tugevaim tööjaamadel ja teistel kõrgkvaliteedilistel arvutitel, nagu võrguserverid.
Unitaarriik –  ühtne tugeva keskvõimuga riik ( prantsusmaa, briti ühendriigid, eesti) 

Universaliseeritav maksiim – kategooriline imperatiiv ehk eetika reeglitest mis selgitavad hea ja halva teo vahet.
University – it is vital for students to get some practise and not only learn theoretical aspects.
Unicef - i ja UNESCO andmetel ei käi maailmas umbkaudu 75 miljonit algkooliealist last koolis.

Unitaarriigist on see, et ükski tasand ei domineeeri teiste üle mitte üheski poliitilises sfääris.
Universaaliad on olemas ja mis mõttes nad on • Valitseb veendumus, et mida vanem ja iidsem, olemas.
Unikaalsemad on itaalia pillimeistrite Paolo Maggini ja Gasaprd Duiffo Pruggardi valmistatud pillid.

Universaal - ehk nurgaründajad pikad, jõulised ründajad, hea hüppevõime ja võimsa löögiga.
Universumi evolutsioon - Millises olekus oli mateeria ja mis oli enne universumi paisumise algust, pole teada.
Unistus on midagi ebareaalset, peaaegu teostamatut, kättesaamatut nagu Maeterlincki sinilind.

Universum on suur ja laialdane, kus võib veel praegugi leida põnevaid ja avastamata taevakehi.
Unix - tüüpi süs- teemides toimub partitsioonitabeli muutmine käsurea käsu fdisk abil.
Unitaarriik – tugeva keskvõimuga riik (juhitakse ühest kohast, tavaliselt pealinnast). Eesti!

Universaalne nähtus on kasumiprintsiip, kõikides ühiskondades elatusvahendeid kasumisaamise eesmärgil.
Universaalsus ehk maailmaõiguse printsiip KarS § 9 kaitseprintsiip TEO TOIMEPANEMISE AEG JA KOHT.
Uni on sageli häiritud ka inimestel, kes on depressiivsed, kel esinevad ärevushäired.

Uni11mn7w – U-eriomadustega legeermalm, Ni11Mn7 keemiline tähis ja sisaldus, W keragrafiit.
Unikaalne dna - spetsiaalne organismi omane DNA, mis määrab ära struktuuri ja regulaatorgeenid.
Unikaalsus on üks raskemini leitavaid omadusi, eriti kui tegemist on konkurentsitiheda turuga.

Universaal – kere kinnine, tagaosa suurendatud mahtuvusega, katus jäik, paikselt kinnitatud.
Universaaliad on enne inimesi ja asjad ideedena Mõisted on märgid, mis viitavad millelegi muule.
Universaalse lahustina on vesi asendamatu keskkond, milles toimub enamik raku ainevahetuslikke reaktsioone.

Universum on mind alati huvitanud ja leian, et minu valitud teema katab seda ala väga hästi.
Unix - ühilduvusega tarkvarasüsteem, mis on tehtud täielikult tasuta tarkvara põhjal.
Unistuseks on minna ülikooli, õppida arstiks, kuid argipäev rebib Rassi julmalt maad ligi.

Universaalid on küll iseseisvad reaalsused, kuid eksisteerivad üksnes meeleliselt tajutavates
Univookne e. ühetähenduslik e. ühemõtteline EKVIVOOKNE e. mitmetähenduslik ANALOOGILINE
Uni on kaitsepidurdus, mille ajal närvirakud “puhkavad”, nende erutuvus taastub.

Uni on kõigi inimeste ja loomade elus loomulik, aga ka eriline perioodiline nähtus.
Unipro - ---------VSVVDLTVRLEKAATYEQIKAAVKAAAEGEMKGVLGYTEDDVVSTDFNGE 220 230 240 250 260
Unitaarriik – tsentraliseeritud riigivõimu ja valitsemiseorganid ning ühtne seadusandlus.

Universaalset viipekeelt – eri maade viipekeeled on erinevad keeled, mis ei ole vastastikku arusaadavad.
Universum on Jumala looming, niisamuti ka inimene, kes on loodud elama ühenduses Jumalaga.
Unikaalsus on absoluutne. Ehtsus/autentsus. Selle määr võib kõikuda, ei ole absoluutne.

Uniport – transporditava aine rakku tungimine ei sõltu mõne teise aine transpordist.
Unisoofia on teadus, mis tegeleb inimese „kõrgemate“ taju- ja tundmuste aistingutega.
Unitaarriik – ühtne tugeva keskvõimuga riik (Prantsusmaa, Briti Ühendkuningriik, Eesti)

Universaalindikaatorpaber – pH hinnanguks võtta lahust klaaspulgaga ning kanda seda indikaatorpaberile.
Unicameral – ühekambriline (parlament) Legislative authority/power – legislatiivjõud
Unitaarriik on riik, mille koosseisus ei ole autonoomseid haldusterritoriaalseid üksuseid.

Universaalid on üldmõisted, mis erinevad üksikasju humana) väljenduvad riiklikus korras.
Universaalne altruism – motiiviks pole omakasu, vaid soov teenida riigi kui inimeste grupi huvisid.
University - 2. Professional higer education establishment/University of Applied sciences-

Universum on aina paisunud ja varem on kõik objektid olnud üksteisele palju lähedamal.
Unimagunast ehk moonist saadavat oopiumi süüakse, juuakse, suitsetatakse ja süstitakse.
Universum on ruum, mis on lõpmatu, milleni on inimesed oma maailmatunnetusega jõudnud.

Uni - goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=2308 8 Pearl.
Universaalsed kuivlastilaevad on pakendkauba(kastid, kotid), valtsmetalli, autode, konstruktsioonide veoks.
Universaalsem on töötaja, seda suuremad on temale määratud täiendava töötasu suurus.

Universaalsus – püütakse rahuldada erinevaid vajadusi vähemate või isegi ühe tootega
Universaalsuse põhimõte - Riigieelarve üksikud tulu- ja kuluartiklid ei ole üksteisest sõltuvuses.
Universaalne grammatika on kaasasündinud osa, mis on kõikides keeltes ühesugune ja sünnipärane.

Universum on inimesele tajutav ja kujuteldav maailmakõiksus, kõikide asjade kogusus.
Universum on mitte üksnes imepärasem kui me oletame, vaid imepärasem kui me oletada
Uni on seda sügavam, mida tugevamat kära on inimese äratamiseks tarvis teha.

Uniclass - süsteem Tegu on Inglismaal kasutuses oleva kulude kodeerimissüsteemiga.
Unilineaarsus – kõik rahvad arenevad sama teed pidi, kuid on jõudnud erinevale maale.
Union jack on Quebec's Parliament Building on January 21, 1948. Other official symbols

Unitaarriik e. üksikriik, föderatsioon e. Liitriik, konföderaalriik ehk riikide liit
Universaalid on vahendid, mille abil me mõtleme, nad ise ei ole mõtlemise objektideks.
Universaalid on vaid inimmõistuses üldmõistetena, mille inimene loob asju võrreldes.

Universaliseeritavus – moraalinorm kehtib kõikidele, kes on oluliselt sarnases situatsioonis.
Uni - hamburg.de/b-online/e20/20f.htm (Alla laetud 13.10.2012) [8] Asokollane.
Universaal on kolmemahuline sõiduauto, mille katus on pikendatud auto kogupikkuseni.

Universaalsus – ERAND- piraha k (muura, Brasiilia) ainult relatsioonilised väljendid.
Universaliseeritavus - moraaliprintsiipe peab rakendama kõigile kes on sarnases situatsioonis.
Unix - i laadne operatiivsüsteem • Operatsioonisüsteem • LaunchPad Viited

Universaalne helikeel - pole piirkondlikke erinevusi  Hingamisest lähtuv muusika liigendus.
Universaalsus – koodi põhimõtted on samad nii eeltuumsetel, kui ka päristuumsetel.
Unix - tüüpi süsteemides kasutatakse kloonimiseks tihti vahendit partimage.

Unikaalsed rakud - lipiidivesiikel surub tuuma vastu membraani, kasvatab raku mõõtmeid.
Unikaalsus on teema, milles kõik riigid tahavad sõna võtta, ent ometigi vältida
Unimodaalne vedu – veod, mida tehakse kogu veoprotsessi jooksul ühe transpordiliigiga.

Universaalne aurumasin – James Watt, 1765.aasta. Esimene aurik – Robert Fulton, 1807.aasta.
Universaalne inimloomus – on olemas hulk moraaliprintsiipe, mis rakendatavad kogu inimkonnale.
Unix - tüüpi süsteemides toimub formateerimine käsu mkfs või newfs abil.

Unique - piiranguga väljad indekseeritakse automaatselt andmebaasisüsteemis)
Unitaarriik - riik kus kohaliku elu määrab põhijoontes kesk valitsuse poliitika.
Unitaarriik – lihtriik ehk riik, mis territoriaal-poliitiliselt on ühtne tervik.

Universaalsus – nad on kõigil inimestel; nad on kõigi (ka grupid ja riigid) vastu
Universitas tartuensis – Tartu Ülikool Alma mater – toitja ema 3. Vita brevis, ars longa.
Universum on   hea   ja   kurja,   valguse   ja   pimeduse  võitlusväli.

Uni - püüdke mitte närveerida sellepärast, et on raske magama jääda.
Uni - stuttgart.de/conferences/lees04/Photos.html  Ehitati 1734 ja 1753
Unitaarriik e. ühtne riik-riik, kus suveräänsus kuulub jagamatult keskvõimule.

Universaalkliistrid on eriti sitked ja sobivad kasutamiseks iseseisvalt pidamismäärdena.
Universaalne autoriteet – kõigi teiste kohal – bürokraatia kui parim autoriteedi tüüp.
Universum ise on tegelikult palju värvilisem, kui seda taevast otseselt näha saab.

Unitaarriik - (Eesti, Soome) keskvõimu otsustab, millega omavalitsused tegelevad
Unitaarriik on selline riik, mille üksikute koostisosade riiklust ei tunnustata.
Universaliseeritavus tähendab seda, kas ettekirjutust saab laiendada kõigile inimestele.

Universum on kui ajamasin, mida kaugemale vaatad, seda nooremaid objekte näed.
Universumi kohta on arvukalt arengulugusid, igaühes neist on tal pähklisuurune alge.
Uni - protokolle.de/Lexikon/Fraktionierte_Destillation.html, 17.04.2014.

Uni on oluline osa inimese füsioloogilisest ööpäevasest rütmikast.
Uni on inimese jaoks sama elutähtis tegevus nagu söömine ja joomine.
Uni - goettingen.de/vd/605/mjt.jpg 12. detsember 2014 4. Google otsing.

Unistaja - millestki kirjutades oma sõbrale kaldub ta tihti teemast eemale.
Unitaarriik – lihtriik, millesse ei kuulu iseseisva riigi tunnustega üksusi.
Universaalset cog - d, defineerides ka organismile vajaliku minimaalse geenide hulga.

Universaalusus – EL – i eelarves on keelatud siduda tulusid kindlate kuludega.
Unix - i OS – 1969, Kenneth Thompson ja Dennis Ritchie, AT&T Bell Labs
Unixi käskudel on mõnikord arusaamatud nimed ning maksimaalselt lühike süntaks.

Uni on oluline just kasvueas noortele, eriti vanuses 12 – 18 aastat.
Unikaalsed koostisosad - super kiud, madal glükeemiline magusaine-olid silmatorkavaimad.
Unistuseks on omada kunagi isiklikku läikiva karvaga süsimusta ratsahobust.

United irishmen – ühendatud iirlaste liikumine, kes soovisid Iirimaa vabariiki.
Units – koordinaatide ja mõõtühikute seadistamine; vt. käsk UNITS;
Universaalfreespink on freespink, mille töölaud on pööratav horisontaaltasapinnas.

Uni on need märksõnad, millega enamus külalisi meie majast lahkub.
Universaalet - ajaloolisi, poliitilisi, etnograafilisi kui kosmilisi nähtusi.
Universum on struktuurilt nagu mesilaskärg, mille sõlmedes on galaktikad.

Universum on üks, igavene ja jumalik. Inimesed aga jagunenud ja surelikud.
Unioon – iseseisvate riikide liit, millel võib olla ühine valitseja
Unisoofias on aga kaaluta oleku tunnetamine oluline reaalsuse mõistmiseks.

Universaalse grammatika on olnud mitmesuguste spekulatsioonide objektiks juba sajandeid.
Universalism on Lääne ideoloogiaks vastasseisus mitte-Lääne kultuuridega.
Universum on oletuste põhjal tekkinud 12 kuni 15 miljardit aastat tagasi.

Universum on lõputu. TOMMASSO CAMPANELLA (1568-1638): pärit Kalaabriast.
Universum on täidetud mateeriaga ja väljaspool universumi ei ole midagi.
Universumi paisumine on selles mõttes meie tavaarusaamadest täiesti erinev nähtus.

Uni on häiritud, ta ärkab sageli ega tunne end hommikul puhanuna.
Unitaarriik – kohaliku elu määrab põhijoontes keskvalitsuse poliitika.
Unix - ist oli saanud järsku midagi enamat kui vaid arendusprojekt.

Unihiirel on väikesed, ümarad silmad, ümbritsetud tumedate ringidega.
Universaaliateks nimetatakse abstraktseid objekte – omadusi, suhteid ja arve.
Universaalriiki saksa - Rooma keisririik – reformatsioon lagundas seda sisuliselt.

Unistus – võimas allikas, mis aitab õigesti oma eesmärgid seada.
Unistusi - nagu tal oli kohtuda oma isaga ja saata just temalt 3 andi.

Unique landscapes - floodplains, reed bed, coastal meadows, wooded meadows and
Universum on maailmakõiksus, mis sisaldab kogu mateeriat ja energiat.
Universum tervikuna on igavene ja liikumatu, kuna universum ise on kogu olemine.

Unimagun on üheaastane taim, mis võib kasvada 70-100cm kõrguseks.
Universitas – Ülikool Rektor (keskaja ülikoolis) – Ülikooli juht
Universum on lõpmata suure ulatusega ruum mis sisaldab nii mõndagi.

Uni on inimesele eluliselt vajalik füsioloogiline funktsioon.
Unifitseeritud toodang on tarbija seisukohalt puudus R&D jaoks ebapiisavad summad
Unikaalsus on tingitud tema füüsikalistest-keemilistest omadustest.

Unisoofias on üheks keskseimaks ja enimkasutatavaimaks sõnaks taju.
Universaalfreesi on võimalik kasutada nii ülafreesina kui lamellfreesina.
Universaliseeritavus - moraalinorm kehtib kõikidele, kes on sarnases olukorras

Uni - wuerzburg.de/history/ausstell/planimet/haff.html Tagasi
Unikaalne – iga aatom, millest me koosneme, on pärit tähtedest.
Unistuste elamu on väike loss, maamaja keset rohelust (Hellström 1997).

Universaalne köögiviljanuga on kerge ja lühike – kogu nuga vaid 7–10 cm pikkune.
Universal džässi - ja klassikaosakonna juhi Wulf Mülleri kätte Londonis.

Universeelne moraalsus – indiviid lähub universaalsetest eetikaprintsiipidest
Universumi keskmes on liikumatu Maa, mida ümbritseb vee, õhu ja tule kiht.
Uni on väga tundlik inimese hingelise tasakaalu indikaator.

Uni on inimestele eluliselt vajalik füsioloogiline nähtus.
Uni on värskendava toimega ja annab igaks peavaks energiat.
Uni
Uni on nagu muinasjutt, mis ühel hetkel võib tõeks saada.

Uniparentaalne disoomia – mõne kromosoomi mõlemad homoloogid ühelt vanemalt
Unitedes on ta alates 2003. aastast ja pole veel klubi vahetanud.
Universal means – applicable at all times, axiomatic- implicitly true.

Universumi füüsika – valdkond käsitleb Universumi füüsikalist olemust.
Unix - tüüpi süsteemides on selleks otstarbeks käsk fsck.
Uni - hamburg.de/Wiss/FB/15/Sustainability/WD_ZhouFNU67.pdf

Uni on tähtis osa inimese vaimsest ja füüsilisest elust.
Uni on vajalik eelkõige vaimsest pingutusest taastumiseks.
Unikaalsus on väärtuseks vaid institutsiooni käekäigu huvides.

Unistus – see on midagi isiklikku ja enamasti üsna salajast.
Unix - i ajalugu, kasutusvaldkonnad ja programmeerimiskeeled
Unix - Op. süsteemid eel käija ( välja arvatud MICROSOFT)

Uni on organismi jaoks aktiivne, mitte passiivne protsess.
Unikaalne müügiargument - eristab toodet või teenust teistest konkurentidest.
Unitaarriigil on tsentraliseeritud riigivõimu ja valitsemisorganid.

Universaal – keelte võimalikud ühised omadused ja struktuurid
Universaalsed – omased kõikidele valkudele, nt biureedireaktsioon
Universum on just selline mida kirjeldavad meile loodusteadused.

Uni - essen.de/literaturwissenschaft-aktiv/einladung.htm)
Unikaalne - ainukordne, oma liigis ainus; ainulaadne, ainuline,
Unipolaarne - üks rahvusvahelises poliitikas osaleja domineerib.

Universum ise on ajatu, mis tuleb välja ajas rändamise teooriast.
Uni on vajalik lõõgastumiseks ja enese mahalaadimiseks
Unikaalsele energiale on antud ka teisi nimesid – praana, chi, elujõud.

Unisex - stiiliga kaasnes alt laienevate pükside kandmine.
Universaalsed kiivrid - olulisemal kohal ventilatsioon ja põrutuskindlus.
Universaalset ühissiini nimetatakse ka universaalseks kanaliks (joonis 2.4).

Uni on eluks niisama vajalik nagu söömine ja joomine.
Uni on üks kahest inimese eksistentsi põhiseisundist.
Unicef – ÜRO Lastefond • UNDP – ÜRO Arenguprogramm

Unitaarsetes riikides on ühtne parlament, seadusandlus ja kohtusüsteem.
Universaal – võib olla täielikult samal ajal mitmes kohas.
Uni - hamburg.de/b-online/e09/09b.htm umbes 80 päeva.

Unistada on hea. „Mul on olnud nii unistusi kui kosmaare.
Unitaarriik – Riik, kus on üksainus kõrgema võimu keskus.
Universaalid on veel näiteks eksogaamia ja endogaamia reeglid.

Universaalid – abstraktsed objektid, omadused, suhted, arvud.
Universum ehk kosmos (maailmakõiksus) paisub tänapäevani.

Universumi tee ehk (lakkamatu) kulg, looduse ettemääratud kord.
Uni - heidelberg.de/institute/fak5/igm/g47/batulp.jpg
Unitaar - ehk ühtsesse riiki iseseisvaid riike ei kuulu.

Universaal - arvuteis. 5. Princetoni arvutimudeli piirangud.
University – to fail (stump, to ship, to hit the ceiling).

Unitaarriigid - kohaliku elu määrab keskvalitsuse poliitika.
Universumi keskpunktiks on tuli ja maa ning päike keerleb selle ümber.
Universumi majakad - nende järgi hinnatakse universumi mõõtmeid.

Unikaalne müügiargument on argument, mis eristab toodet konkurentidest.
Unisex – Sootud – Mõlemale soole sobilikud riided

Universaal - protsessori käsud võib jaotada rühmadesse.
Universaalsed - sobivad kasutada nii kuivalt kui ka niiskelt;
Universum on lõplik, sest muidu poleks olema keskpunkti.

Unix - i failisüsteem on hierarhiline, puukujuline.
Uni on vajalik selleks, et organism saaks puhkust.
Unistus – „terve mõistus”, luule – eluproosa.

United kingdom - the House of Lords and the House of Commons.
Universaaliad on olemas reaalselt, kas lisandub Aristoteles.
Uni on lapse üks füsioloogilistest vajadustest.

Unikaalsus on väärtus, mis on piiratud aja ja ruumiga.
Universaalindikaator – happes – punane, alus – sinine, neut.
Universaalse algpostulaadi - - genitori (kr. genos -- sünd, teke) abil.

Universum on lõpmatu, seal on palju erinevaid maailmu.
Universumilt küsimine on hea võimalus selgeks teha, mida sa tahad.
Unix - idest IBMi AIX, Suni Solaris ning HP HP-UX.

Unix - ist ilmus peagi ka kolmas versioon - Xenix.
Unihiirt on sageli valesti nimetatud halliks oravaks.
Unique – most young people have music ever since.

Unitaarlaste ühtsusteooria on väikelauludeteooria otseseks vastandiks.
Universaalteripink haas - TL1 kolmepakilise isetsentreeruva rakisega

Universum on hiiglaslik "orel", mille leiutas Jehoova.
Universum on maailmakõiksus, kõikide asjade kogusus.
Uni on midagi palju enamat kui lihtsalt puhkus.

Uniooniakt - > ühine kuningas, sei, ühine välispol.
Universaal on lihtsalt märk mitme asja jaoks korraga.

Universum - lokaalne süsteem ja ümbritsev keskkond.
Uni - muenchen.de/32108/1/MPRA_paper_32108.pdf

Unikaalne toodang on hüvis, millele puuduvad asenduskaubad.
Unioonid - Monarhiate vahel moodustatud liitriigid.
Universaalpank - pank tegeleb kõigi lubatud tehingutega.

Universaalsed – puudutavad kõiki inimesi Ühetaolisus
Universiteet – üliõpilasorganisatsioon 13.saj algul
Uniooni pooldajad - toetusid Taani kuningas Kristian II-le.

Uni on väga sümboolne, keeruline ja raske.
Unioon - Taani, Rootsi, Norra vahel, sama eesm.

Universaalsus - on ühesugune kõigil elusorganismidel
Universum on Inimese sees, kui inimest ümbritsev.
Univoval - 1 word 1 meaning, only one explanation

Unified – ühine Codified – kodifitseeritud
Unistus – saada maad, muutuda taluperemeheks.
Unistuse – jõe puhastamise ning süvendamise.

Universaal - üldmõiste nagu nt punane või naine
Uni - , bi-ja multipolaarseid närvirakke.
Uni - KIVI Unikive on kolme eri mõõduga.

Unicef –  tegeleb maailmas lastekaitsega
Unistada on alati tore ning jätkaksin sellega.

Uni on oluline inimese heaolu tekkimisel.

Universaaliks on nt eksplitsiitsed eneseparandused.
Universaalsed tõud – rakkehobused, võib ka ratsutada.
Universalistlik mõte - tahab kogu kristlaskonda ühendada.

Uni on meie eludes väga tähtsal kohal.

Unixi käsureal on vaja ette näidata par- titsioon.
Uni on organismi põhilisi funktsioone.

Unit - testid c. ülevaatus (inspection)
Universaalbuldooseril on hoburauakujuline universaalraam.

Universumit on nimetatud fööniksuniversumiks.

Universumite seas on neid, mis on meie omaga identne.
Uniooniga taasühinemiseks on nendel vaja likvideerida orjus.
Unistus –  avati esimene Montessori 

Unistusi – õppida, töötada ja reisida.
Unitaarriigid on näiteks Jaapan ja Prantsusmaa.

Universum on kogu multiversumi üksik osake.
Universum on kõikides suundades ühesugune.
Universum on pidevas muutumises, liikumises.

Uni - üks unilateraalne (ühepoolne)
Universum on justkui päratu veniv madrats.

Universiteedid – üliõpilasorganisatsioonid.

Universum on kirjutatud matemaatika keeles
Universumi massist on tume energia ehk tumeenergia.
Uni - DEKOOR-kivi, c- KARTANO-kivi.

Uni – erinevad teadvuse seisundid
Unistajad on loomingulised ja tundelised.
Universaal - lennukitega varustatud üksus

Universaal - kopteritega varustatud üksus
Universum on sfääriliste kihtide kogum.

Universum on umbes 13, 7 miljardit aastat

Unikaalsed reaktsioonid – külgahelate reaktsioonid.
Unistuseks on mängida mingis tippklubis.

Universumi galaktikad on väga erinevates suurustes.
Uni on sümboolne ning keeruline.
Uni - kiel.de/eibe/UNIT04EST.PDF

Unioon on laiali saadetud! Virginia.
Universumil on ajaline ja ruumiline piir.

Uni on üks meie teadvuse vorme.
Universaalse mõistuse ehk absoluutse vaimu suunas.

Uni on bioloogiline imperatiiv.
Unikive on kahe erineva kõrgusega.

Unimaguna kupras on 0,2-0,5 grammi oopiumit.
Universum on lõpmatu ajas ja ruumis.

Universumi tihedus on tegelikult palju suurem.
Unistuste - või lemmikmaade hulgas.

Universaalsus – positiivsus, sallivus.
Uni - Modernism, avangardism.

Unistajad on teadlikud nurjumisest.
Universum on absoluutne kunstiteos.
Uni on oluline energialäte.

Universaal - mikroarvuti mudeleid.
Universaalse lahusti ehk alkagesti leidmine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Unisoon - ühehäälne kooskõla, mitme sama kõrgusega heli üheaegne kõlamine (mitme laulja või instrumendi ühehäälne laul või mäng).

Vote UP
-1
Vote DOWN
Unisoon – ühekõlaline ja vähemalt sama kõrgusega heli kooskõlamine
Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalindikaator - aine, mis on happes punane, aluses lilla, neutraalses roheline.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalne kommunitarism – indiviidid on autonoomsed ja langetavad ise enda otsustusi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Unisoon - kõik esitajad mängivad ühehäälselt
Vote UP
-1
Vote DOWN
Unisoon - ühehäälsus erinevates kõrgustes
Vote UP
-1
Vote DOWN
Universaalne printsiip on tagasipöördumise põhimõte.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Unitarism – Unitarismi põhiväite kohaselt on kaubandusõigus oma olemuselt sama, mis tsiviilõigus, kuid on eraldatud praktilistel kaalutlustel.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Unikaalne väärtuspakkumine ehk eripärane toode on kõige lihtsam kognitiivse lojaalsuse alus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto