Sõnu seletav sõnaraamat

Ujuv bager on pinnasepumpamise seade, mis imeb pinnast vee alt ning pumpab selle mööda pulbijuhet edasi paigalduskohta.
Unikaalsuse järgi – unikaalhooned(ehitatud eriprojektide järgi),masshooned (ehitatud tüüpprojektide järgi). 4. Kasutatudmaterjali järgi-puithooned(palk-ja sõrestik), kivihooned(tellis, väike-ja suurplokk,paneel). 5.hoone konstruktiivse lahenudse järgi kandvate seintega hooned, karkasshooned.
Ultraheli - , difusioon- , vastakkaar- , hõõrd- , külmsurve keevitus) Kaarkeevitus Keevituskaar on kaarlahendus, mis tekib keevitamisel elektroodi otsa ja detaili vahel metalliaruude ning kaitsegaasise, elektroodikatte või räbusti koostisse kuuluvate ainete aurude ioniseeritud segus.

Ujuvus - ja kaalujõudude epüürid Kaalujõudude epüür näitab kaalu jaotust piki laeva (кривая сил веса) Lõikudesse kantakse teatud maastaabis laeva jooksva meetri keskmine kaal (P) selles lõigus NB: Epüüri pindala võrdub teatud maastaabis laeva kogukaaluga
Universaalsetel kuivlastilaevadel on see 1,9-2,2, puistlastilaevadel 1,4-1,6, metsaveolaevadel 2,3-2,7 ja tankeritel 1,1-1,4 • konteinerimahutavus – arv, mis näitab laevale mahtuvate konteinerite arvu standartsetes kahekümnejalase pikkusega konteinerites (TEU – Twenty feet equivalent units).
Ujuvuse tagavara on laeva korpuse veekindel ruumala ülevalpool lastiveeliini (kaubalaevadel 30-50%, tankeritel 15-25%, reisilaevadel -100% täisveeväljasurvest) Vee sattumisel laeva avarii tagajärjel, vajub laev sügavamale, kuid tänu ujuvuse tagavarale jääb veepinnale ujuma

Uni - ja parkettkivi külgedel on ladumise hõlbustamiseks 2 mm paksused vuugieendid. Toote kvaliteet:  laius ja pikkus ± 2 mm  kõrgus ± 3 mm Toodete pinnad peavad olema tasased (välja arvatud murtud pinnad), ilma pragudeta ja suuremate defektideta.
Uni - SEX................................................................................................................. 17 UNI-BRAOKK........................................................................................................... 17 KÄRG.
Umbosa klaasidel on keraamiline värv tagapinnale põletatud.

Uks on hoone element, mis eeskätt vajalik hoonesse Koorikplaadid on eelpingustatud betoonplaadid, mis ühelt poolt on sisemiseks(valisuks) ja hoonesiseselt ruumidevaheliseks Soovitatav kalle on vahernalt 10%, parem suurem kalle.
Unikive on kolme eri paksusega: 60, 80 ja 100mm. 225x112,5x60. Ühes pakendis on 400 kivi ja ruutmeetris on 39. Saadaval hall, punane, pruun, must, oranž, kollane, roheline ja sinine. Hall 5,5 ja värviline 6,9 Euri ruutmeetrikohta.
Uusklassikaline – Ford, Maslow, McGregor, Follett Teooria keskmes oli inimene, kellest tuleneb kõik muu. Lähtuti seisukohast, et inimene pole mitte omaette tegutsev indiviid (ehk masin) vaid organisatsiooni aktiivne liige.

Uurimustes on püütud avastada skaalasid või indikaatoreid, mis baseeruks heli füüsikalistele omadustele, mis omakorda mõõdaks selle psühholoogilist kvaliteeti, seega tuli kasutusele termin psühhofüüsikaline.
Uni - SEX Läbinisti ühest betoonist toodetud kivi (EVS-EN 1338:2003+AC:2006). Selle kujuga värvilisi kive toodetakse ainult täisvärvilistena, st pigment on lisatud kogu kivi ulatuses.

Uued materjalid on mõeldud kasutamiseks ühe- või kahekihilise katusekattena ning sellest tulenevalt on mitmeid kordi tugevamad ja vastupidavamad kui mitmekihilised tõrvapapist katusekatted.
Uksepiitade paksus on tavaliselt 47 … 77 mm, laius 74 … 144 mm. Evakuatsiooniteedel ei või ukse laius olla väiksem kui 90 cm, kogulaius – vähemalt 60 cm 100 evakueeritava inimese kohta.
Umb - kaudne rulaparkide arv võib jääda kuskile 50 ligi, millest 2 on betoonpargid Otepääl ja Elvas, 50/50 puit/betoonpark Viljandis ning ülejäänud puit/vineerpargid.

Uks on turvauks. 12. Siseviimistlus materjalid (mitu tuba), lagi (betoon, puit kips või ripplagi) Majas on 7 ruumi ( Esimesel korrusel: köök, 1 tuba, elutuba, sauna ruum.
Uued puitmaterjalid on seenkahjustustele vastuvõtlikumad ja põrandavahetusega muudetakse niiskusreziimi on suur tõenäosus, et sellise põranda alla sattunud majavammi eosed idanevad.
Uuringus on puidust korterelamute energiatõhususe analüüsil kasutatud VV. määruse nr. 258 (RT I 2007, 72, 445) „Energiatõhususe miinimumnõuded“ arvutuse aluseid.

Uurimustulemuste kokkuvõte on esitatud tabeli kujul, milles võrreldakse omavahel mudelprojekteerimise ulatust Seattle Keskraamatukogu ja Denveri Kunstimuuseumi erinevatel arendusetappidel.
Uppumatus on laeva eluvõimelisuse põhielement , sest uppumatuse kadu on võrdväärne laeva kui inseneriehhituse ja laevastiku eksplutatsiooniüksise kaotamisega.
Uks on hoone element, mis on vajalik hoonesse sisenemiseks (väkisuks) ja hoone sisesed ruumidevaheliseks ühenduseks (siseuks). Jagunevad sise ja välisuks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ujuv bager on pinnasepumpamise seade, mis imeb pinnast vee alt (vajadusel ka koos pinnase eelneva kobestamisega) ning pumpab selle mööda pulbijuhet edasi paigalduskohta. Pinnasepumpa kasutatakse ka eraldi pinnase teisaldamiseks karjäärist paigalduskohta. Seadmed on paigaldatud ujuvalusele, mis varustatakse fikseerimisvaiadega ujuvaluse paigalhoidmiseks.
Ultrahelikeevitus on tardfaaskeevituse protsess, kus keevisliide tekib lokaalsete kõrgsageduslike võnkumiste energia mõjul ning detaile hoitakse survejõuga koos.
Ujuvuse tagavara on laeva korpuse veekindel ruumala ülevalpool lastiveeliini (kaubalaevadel 30-50%, tankeritel 15-25%, reisilaevadel -100% täisveeväljasurvest)

Uni - kivi 400,8 m2 0,8 320,6 32 12 3 69 Äärekivid 328 jm. 0,3 98,4 99 12 9 70 Haljastus 2800 m2 0,2 560 56 6 10 72 Koristus 1 kmpl 450 450 45 9 5
Umbra värvitoone on saadud ookri segust, põletatud siennamullast ja elevandiluumustast. Umbra sobib kokku kõigi pigmentidega, ta on tundlik sideainete suhtes.
Ultramariinil on tihedus 2,4 g/cm3, kunstlikul 2,4 –2,7g/cm3, murdumisnäitaja on 1,5-1,6. Ultramariin on väga valguspüsiv ja leeliste suhtes stabiilne.

Uuritud hooned on ehitatud aastatel 18871938. Vähestele nendest oli viimasel kümnendil läbiviidud suuremad ehituskonstruktiivseid renoveerimistöid.
Uurimistöö lõppraport on sisu järgi jaotatud kahte ossa:  olemasoleva olukorra kaardistamine;  kokkuvõte põhimõttelistest renoveerimislahendustest.
Uuringute käigus on pööratud erilist tähelepanu kanepivilla taastuvatest toorainetest toodetud väga kvaliteetse soojustusmaterjali ökoloogilistele

Uppumatus on laeva võime säilitada vajalikul määral ujuvust ja püstuvust ning jääda ujuvasse asendisse kui osa ruume on veega täidetud.
Universaalbuldooseril on hoburauakujuline universaalraam, mille keskosas on keraliigendi kuultapp, mis läheb hõlma Joonis 2.1 Buldooseri konstruktsioon
Uurimuses on tõdetud, et kütteperioodi ajal tellisfassaadi salvestatud soojusenergia parandab ehitise energiataset mitme protsendi võrra.

Uni - kivid valmistatakse paksusega 60±3mm ja 80±3mm. Esimesed sobivad põhiliselt kõnniteede sillutamiseks, teised sõiduteedele.
Uni - DECOR............................................................................................................ 13 MAJAKAS.
Uuritud maamajades on levinud puitpindade eksponeerimine, vt. Joonis 2.31. Seetõttu on süttivat ja põlevat materjali nendes elamutes palju.

Uni - DECOR Mõõtmed 140x230x60. Ühel ruutmeetril 38kivi ning kaalub 132kg. Ühel alusel 10,6m2. Saadaval erinevad värvid.
Uretaanid - hea ilmastikukindlus, kuid ei soovitata klaasidega töötlemisel, alused vajavad kruntimist ja peavad olema kuivad.
Unikivisid on kahe erineva kõrgusega 60 ja 80. Unikivi 60 mõõdud on 225x112,5x60. Pakendis on 10,25m2 ja kaalub 1,35 tonni.

Ujuvusvaru - laeva ohutu liikumise kindlustamiseks, kujutab endast laeva korpuse veekindlat ruumala ülevalpool lastveeliini.
Ukselehe väliskülg on valmistatud 1,5 mm ja sisekülg 1,25 mm paksusest lehtterasest lõikamise, painutamise ja keevitamise teel.
Uppumatus on laeva võime säilitada ujuvust ja püsivust ja saada ujuvasse asendisse kui osa ruume on veega täidetud.

Ukseploki mõõtmed on ava mõõtmeist 20 ... 30 mm väiksemad, et võimaldada rihtimist paigaldamisel ja tihendamist näiteks
Ukse materjalideks on tavaliselt puit, vineer, puitkiudplaat, puitlaastplaat, klaas ja harvemini ka teras või alumiinium.
Uks on koosneb lihtsatest üksteisee kõrval seisvatest laudedest, mis on ühentatud horisontaalse lauaga.

Ujuvuseks nimetatakse laeva võimet seista vee peal (ujuda) teatud asendis ja kanda endal ettenähtud lasti.
Uni - DECOR-KIVI Mõõtmed:230x140x80. Ühel alusel 6,7m2. Ühel ruutmeetril 38 kivi ja kaalub 180kg.
Umbkoldga kasutegur on 0.3 ja tuharestiga varustatud kuni 0.7 mille tulemusena väheneb kütuse kulu poolteist korda

Uurimised on näidanud, et pingejaotus padja all langeb üldjoontes kokku pingejaotusega jõu all üldse.
Universaalsed - b) ehituslikud karjääri- c) karjääri- d) avamis- 2. Tööorganismi sidestus a) tross-
Uuringute tulemusena on poorbetoon tunnistatud ülalnimetatud saasteklassifikatsiooni parimasse klassi.

Umbra tihedus on 2,7...3,3 g/cm3 ja murdumisnäitaja 1,8...2,2. Looduslik umbra on muldpigment.
Umbes 10 - tunnise tööpäevaga jõudis sel viisil ära kiskuda keskmiselt 5000 pilbast.
Universaalsed kuivlastilaevad on pakendkauba(kastid, kotid), valtsmetalli, autode, konstruktsioonide veoks.

Uurimistulemused on kasutatavad vaid siis, kui tuntakse põhjalikult vastavaid erialateadmisi.
Ultraviolett - ja infrapunakiirgust, mis on kaitsmata nahale ja silmadele väga ohtlikud.
Uniclass - süsteem Tegu on Inglismaal kasutuses oleva kulude kodeerimissüsteemiga.

Uahl - .'r^:^-""- 0 n I n 0 6 ^ A , L 'X-,.hc- .^.. -0.4 ?u.^-d*-*-tA fulfv.
Uurimised on näidanud, et Maroko lubja teevad eriliseks hüdraulilised lisandid.
Using model on site was a new experience also for all of the other parties to the

Uste miinimummõõtmed on laius: välisuksel 0,9m, sise- ja rõduuksed 0,7m, wc uksed 0,6m
Uks on hoone või mingi ruumi sissepääsuava (ukseava) sulgev tarind.
U ptftt - l^twd,k (rtd-a" ;U-t ^d%'". ja |vAn'tt,^A,^,l,Kva',k Wrrr"+ o

Ultraviolett - ning muude kiirguste mõju jne. 1.5.3.8.1. Külmakindlus.
Uukakendele ehk vintskappidele tuleks kindlasti eelistada katuseaknaid.
Uht - või moreenliivade liiki ja need on siledamate teradega.

Uuendatud asfaltbetoon - asfaltsegu, mis sisaldab vähemalt 20% vana asfaltpuru.
Uue - Antsla omanikuks sai major Karl von Löwenstern.
Umb - keerdtrepp (üks tükk) Keskpostiga keerdtrepp.

Uuemaid viise on karboniseerunud betooni uuesti leelistamine.
Usonia preeriastiil - traditsioonilised materjalid ja ehitusviis.
Uni - KIVI Unikive on kolme eri mõõduga.

Universaalbuldooseril on hoburauakujuline universaalraam.
Usaldusväärsusega on seotud ka eelarvete kontroll.

Uni - DEKOOR-kivi, c- KARTANO-kivi.
Uksepiidad on kas lävepakuga või ilma.
Unikive on kahe erineva kõrgusega.

Uppumatus on laeva eriline omadus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Uste eritüübiks on pendeluksed(ei sobi evakuatsiooniteele), voldik- BARDOLINE katuseplaadid Kandvad s- võivad olla sõltuvalt kasutatavast materjalist ja hoone ja klappuksed(ruumide eraldamiseks/ühendamiseks) ja liuguksed.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ukselehe paksus on 50 mm. Uksel on klaaspakettaken.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto