Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link
Turg on üks majandusteooria põhilisi mõisted, kus kujunevad müüdavate kaupade ja teenuste hinnad (Meiesaar, Metsa, Haldma 2008:63). Tervishoiuteenuste turu erinevus traditsioonilisest turust on see, et seal on lisaks tarbijatele ja pakkujatele veel ka kolmas ehk nii-öelda finantseeriv osapool, mida selgitati lähemalt eelmises peatükis (Samas). Tervishoiuteenuste turgu peetakse selle iseärasuste tõttu ebatäielikuks ja harva juhtub, et tegemist on täieliku konkurentsiga turuga (Samas).
Turg – majanduse toimimise korraldus, mis võimaldab inimestel teha omavahel vabatahtlikke vahetustehinguid ostjate ja müüjate vahetustehingud mingi konkreetse toote või teenuse osas; palju erinevaid turge (nt ehitusmaterjalidele, elamutele, erinevatele teenustele jne); ühine: toimub infovahetus hinna, kvaliteedi ja koguste kohta; erinev: formaalsuse tase (nt väärtpaberiturg ja ehitusturg);
Turg – mehhanism (institutsioon), mis viib kindlal ajal nind kindlas kohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga müüa ja osta fikseeritud omaduste ja kvaliteediga kaupa. Seda iseloomustavad – koht, aeg, hind, ostu ja müügi alternatiivkulud, ostja ja müüja kompensatsioon. Turg on peamine majanduselu reguleeriv institutsioon.

Turg - Klientide tundmine tähtsaim, Vajadus juhib (väljundi määratleb turu-ja tarbija uuring), Totaalkokkuhoid ja kasum fookuses, Hinnapoliitika baseerub väärtustele kliendi silmis, tarbijavajaduste mitmekülgne käsitlus, Erinevad eesmärgid erinevatele toodetele, rõhk sihtrühmal, Lühike ja pikk perspektiiv integreeritakse.
Turg – mehhanism, mille kaudu turul osalejad (ostjad ja müüjad) omavahel suhtlevad ning kujundavad kaupade ja/või teenuste hinnad ja kogused; mehhanism, kus saavad kokku hüviste müüjad ja ostjad; vabatahtlike vahetustehingute sooritamise protsess, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ning soovivad osapooled.
Turg - ettevõtted,mis kasutaksid teisest tooret riigi ja erasektori vastuolud-riik kogub kuid ei töötle tootjate huvitatus-tootjad tahavd puhast tooret peidetud välja minekud-riik toetab,inimene ei tea palju tegelikult maksab Lahendus:riigi ja erasektori koostöö,kokkulepe firmadega.

Turg - paik, kus kohtuvad hüviseid pakkuvad ning nõudvad ühiskonnaliikmed turu tasakaal - tähistab nõutava ja pakutava kaubakoguse võrdsust mingil konkreetsel hinnatasandil turu vaba toimimise üldine seaduspärasus - turu võime saavutada nõudmise ja pakkumise tasakaal
Turg on paik, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid (hüviseid) pakkuvad ning nõudvad ühiskonnaliikmed. Majandusteoorias võib turgu vaadelda kui majanduse toimimise korraldust e .süsteemi . Turuga on tegemist kõikjal, kus kohtuvad mingi kauba või teenuse nõudjad ja
Turg – korraldus, mis võimaldab ostjal ja müüjal teha vahetustehinguid Ostjad ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel 10) Mis iseloomustab segamajandust? Majandusmudel, kus segunevad vabatahtlik vahetus ja riiklikud regulatsioonid.

Turg on üldnimi, mis tähistab mis tahes institutsiooni, mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ja hüviseid vastastikku vahetavad, samuti kohta, kus selline tegevus toimub.
Turg on üldnimi, mis tähistab mis tahes institutsiooni (või mehhanismi), mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ning hüviseid ja tootmistegureid vastastikku vahetavad.
Turg on tasakaalust väljas pikemat aega, sekkub tema tegevusse riik kehtestades miinimum- ja maksimumhinna. Maksimumhind on seadusega kehtestatud kõrgeim hind, mida tootele kehtestada võib (N.: üüri

Turg on koondunud suurematesse linnadesse, eeskätt Tallinnasse, mõningal määral ka Tartusse. Kuid kauplusi leidub ka Viljandis, Rakveres, Võrus, Paides, Narvas ja veel mõnes väiksemas kohas.
Turg – institutsioon, mis viib ostja ja tarbija kokku kindlal ajal kindlas kohas Mida ostetakse/müüakse – sisenditurg, väljunditurg Turgusid saab klassifitseerida turu osaliste arvu järgi.
Turg on mehhanism (institutsioon), mis viib kindlal ajal ning kindlas kohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga müüa ja osta fikseeritud omaduste ja kvaliteediga kaupa.

Turg on selles mõttes ülidemokraatlik koht, kuhu kaubad ja teenused tekivad, lähtudes tarbija vajadustest, mitte eetilistest ja moraalsetest või poliitilistest tõekspidamistest.
Turg on homogeenne (homogeneous market), kui ta koosneb sarnaste vajadustega tarbijatest ning turg on heterogeenne (heterogeneous market), kui on erinevate vajadustega tarbijad.
Turg tähendab teatud hulka inimesi või organisatsioone, kellel on potentsiaalne huvi, ostuvõime ja soov kulutada raha mingit vajadust rahuldava kauba või teenuse ostmiseks.

Turg on üldnimi, mis tähistab mistahes institutsiooni, mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ja hüviseid vastastikku vahetavad.
Turg - mehhanism mis viib kindlal ajal ja kindlaskohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga osta ja müüafikseeritud omaduste ja kvaliteediga kaupa.
Turg - palju müüjaid, deiferentseeritud kaubad, turubarjäärid madaladTuru tasakaal- nõudlus ja pakkumine tasakaalusTuru tasakaaluhind- nõutav kogus?pakutav

Turg on osutunud kõige tõhusamaks majanduskorralduseks tingimustes, kus tootmisressursid on piiratud ja tuleb teha valik nende parima kasutusviisi kohta.
Turg on homogeenne, kui koosneb sarnaste vajadustega tarbijatest, või heterogeenne, kui sisaldab mitmesuguste tootenõuetega isikuid ja organisatsioone.
Turg – potensiaalsete ja praeguste tarbijate hulk, kes soovivad ettevõtte tooteid osta, kusjuures tarbijatel on ka ressursid, et toodete eest tasuda.

Turg - mehhanism, mille kaudu turul osalejad (ostjad ja müüjad) omavahel suhtlevad ning kujundavad kaupade ja/või teenuste hinnad ja kogused.
Turg on kasvufaasis. Külmutusseadmete ja köögiseadmete tehnilist arengut on põhimõtteliselt järginud kogu majanduses alates 2000 aastast.
Turg –  Turuga on tegemist igal pool ja alati, kus ja millal vaid inimesed teevad  üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid

Turg - institutsioon või mehhanism, mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning hüviseid ja tootmistegureid vastastikku vahetavad.
Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad ning kujundavad kaupade ja teenuste hinnad ning kogused.
Turg - kindlal maa-alal asuv ja teenindamiseks kohandatud paik, kus müük toimub kindlatel kellaaegadel kauba pakkumine ja ost-müük.

Turg e. Nõudlus vastavatele toodetele(turu moodustasid/vabriku toodangu turu- linnakodanikud,kes ise ka mõned vabrikutes töötasid.
Turg on niisugune majandusliku elu korraldus, mille puhul ostjad ja müüjad vahetavad raha vahendusel pidevalt kaupu ja teenuseid.
Turg on rohkem naistele; samas naisi ja tarbimist seostatakse rohkem ka deivantse käitumisega (alko, narko, toidu jm tarbimisega)

Turg – institusioon või mehhanism, mille kaudu ostjad ja müüjad suhtlevad ning vahetavad vastastikku tootmistegureid ja
Turg on vabatahtlike vahetsutehingute sooritamise protsess, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid müüvad ning ostvad osapooled.
Turg on mistahes institutsioon, mille vahendusel ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning tooteid ja teenuseid vahetavad.

Turg – toote tegelike ja Väärtuspõhine kontseptsioon – põhirõhk firmaomanikel – potentsiaalsete ostjate kogum.
Turg on toote tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum. Ostjateks võivad olla nii üksikisikud kui organisatsioonid.
Turg on osutunud kõige efektiivsemaks majanduskorralduseks oludes, kus tootmis- ja tarbimisressursid on piiratud.

Turg – Turuga on tegemist igalpool ja alati,kui vaid inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid.
Turg on tavaliselt heterogeenne, sest kõik inimesed ei taha sama tüüpi autot, korterit, mööblit, rõivaeset.
Turg on kaupadest ja teenustest üleküllastunud, samas tele- ja trükireklaam ei saa enam tarbijalt tähelepanu.

Turg - on institutsioon, mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning vastastikku hüviseid vahetavad
Turg – majanduse alus, kus inimesed teevad igal ajal, igal poole üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid.
Turg on parim, mis saab inimese elu juhtida - glamuur, uudsus jne - ja riik on vana, kulunud ja ebaparktline.

Turg on küll väike, aga seal pole suurt konkurentsi ja inimesi, kellel on soovi porgandi ostmiseks piisab.
Turg on kauplemise koht, kus kohtuvad nõudjad ja pakkujad, majandusliku toimumise süsteem (korraldus).
Turg - kindlate reeglite alusel toimiv tootmise ja kauplemise kord Turg kui üldine majanduse süsteem.

Turg –  on koht, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ja neid nõudlevad inimesed.
Turg – üldnimi, kus ostjad ja müüjad suhtlevad kaupade ja teenuste vahetamise eesmärgil.
Turg - koht, kus tarbijad ja pakkujad omavahel suhtlevad ja kaupu/teenuseid ostavad, müüvad.

Turg on pidevalt muutuv ning kui ettevõte tahab turul püsida, peab ta olema innovaatiline.
Turg – koht, kus tehakse vabatahtlikke vahetusi (kauplused, telefon, kataloog, internet).
Turg on institutsioon või mehhanism, mis toob kokku teatud hüvise ostjad ja müüjad.

Turg on noored muusikast huvituvad inimesed, sündmuste korraldajad, noored bändid ja
Turg on paik, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ning neid nõudvad inimesed.
Turg - koht, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ja neid nõudlevad inimesed.

Turg - geograafilisest asendist lähtuvalt hea pääs nii ida- kui lääneturule.
Turg - üldnimi kus ostjad ja müüjad suhtlevad kaupade ja teenuste vahetamise
Turg on parim alternatiiv mistahes muule ühiskonna organiseerimise moodusele.

Turg on see, kui inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetuslepinguid.
Turg - 1) hüviste e. toodanguturg 2) ressursside e. tootmistegurite turg.
Turg - kindlatel reeglitel ja alustel toimiv tootmise ja kauplemise kord.

Turg - paik, kus kohtuvad kaupa ja teenuseid pakkuvad ning neid nõudvad
Turg on ka kaupade vahendamine, aktsiatehingud või teenuste osutamine.
Turg on organiseerimata ja turu kujundavad müüjate ja ostjate grupid.

Turg on paik, kus kohtuvad kaupade ja teenuste tootjad ning tarbijad.
Turg on koht, kus reklaamijad realiseerivad oma tooteid ja teenuseid.
Turg - [WWW] URL http://www.luua.edu.ee/pildid/turg.doc (16.12.2003)

Turg on mehhanism, mis tood kokku teatud hüvise ostjad ja müüad.
Turg ehk see, kus tarbija ettevõtte tooteid või teenuseid ostab.
Turg – mehhanism, kus saavad kokku hüviste müüjad ja ostjad.

Turg on ühendatud tarbijate grupp, kellel on sarnased vajadused.
Turg on hinnale tundlik materjali ja transpordi hinnatõusule.
Turg on ostjakeskne ning pakub suurt tulu riskiinvestoritele.

Turg on kasin, siis pak.hin. langevad Enamus riskides aruvt.
Turg – kaupade ja teenuste vahetamine raha vahendusel.
Turg on juba oma olemuselt elujõuline tarbijakaitsja.

Turg - korraldus, mis võimaldab tehinguid teostada
Turg on tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum.
Turg – selle kaudu suhtlevad ostjad ja müüjad

Turg on globaliseerunud. Konkurents maailmaturul.
Turg on kõige täiuslikum "aju" meie planeedil.
Turg on koht, kus toimub vabatahtlik vahetus.

Turg - müük toimub müügipiletite alusel.
Turg on näiteks rahvusvaheline valuutaturg.
Turg on koht kus tootjad müüvad oma kaupu.

Turg on potentsiaalsete vahetuste sfäär.
Turg - see on majanduse üldine süsteem
Turg - nõudmiste ja pakkumiste vahekord

Turg on suur ning toodang suuremahuline.
Turg – koht, kus toimub kaubavahetus.

Turg – majanduse üldine süsteem.
Turg – torila Äike – ukkosta

Turg on ülidemokraatlik koht.
Turg on jaotunud segmentideks
Vote UP
-1
Vote DOWN
Turg on väga kapriisne, siseturg hakkab juba puidutöötlejatest küllastuma ning ettevõte on seetõttu suunanud oma müügi põhiliselt euroopa turgudele.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Turg - institutsioon või mehhanism, mille puhul ostjad ja müüjad kontakteeruvad kaupade ja teenuste vahetamiseks. Keskne tunnusjoon on hind.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun