Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link
Tsement - Tihedus Kesk- kesk- hulk Õhus Vees Paindel Survel Üksik Üksik tegur mine mine Mano- [-] [%] [g] [g] [kg/m3] [kgf] meetri [kgf] N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 näit 106 3533 22,35 550 298 2180 355 8,5 110 3667 23,20 156 5200 32,89 0 563 308 2210 335 8,0 8,1 36,1 168 5600 35,43 157 5233 33,11 561 304 2190 330 7,9 175 5833 36,90 163 5433 34,37 553 301 2200 350 8,4 171 5700 36,06 157 5233 33,11 0,35 548 296 2170 425 10,2 9,3 35,0 180 6000 37,96 159 5300 33,53 561 304 2180 395 9,4 165 5500 34,79
Tsementiit - tekib temperatuuril 1147 kraadi Celsiust 2. perliit - tekib temperatuuril 1147 kraadi Celsiust 3. austeniit - tekib temperatuuril 1600 kraadi Celsiust 4. austeniit laguneb ferriidiks - temperatuurivahemikus alates ca. 780 oC kuni 727 oC 5. järele jäänud austeniit laguneb ferriidi ja tsementiidi eutektoidseks seguks (perliidiks) - temperatuuril 727 kraadi Celsiust
Tsementiitimine - pinnakihi rikastamine süsinikuga ja seejärel karastamine -> kõva ja kulumiskindel pinnakiht ja pehmem südamik Parendamine - karastamine + kõrgnoolutus (kuumutamine kõrge temperatuurini, seisustamine ja aeglane jahutus) 6.2. Alaeutektoidterase (C45) struktuur ja k6vadus HRC peale karastamist, optimaalset noolutamist? A -> M, kõvadus 60 HRC

Tsementiidiks e. perliidiks. (reeglina õlisse, mõnikord sulasoolas või õhus) ja c) Perliit (P) on ferriidi ja tsementiidi eutektoidsegu kõrgnoolutamises temperatuuril 550...600 °C. Peale sellist süsinikusisaldusega 0,8%; esineb termotöötlust omandab teras struktuuri, mis neis rauasüsinikusulamites, milles talub hästi löökkoormusi.
Tsement - lubimörte kasutatakse niiskemates kohtades ja seal, kus krohvilt nõutakse suuremat tugevust. Tsement-lubikrohvide orienteeruv seguvahekord on 1: 1: 6…1: 2: 9 (tsement : lubjataigen : liiv). Tsementmörte kasutatakse peamiselt hüdroisolatsioonikihtide aluse tasandamiseks ja juhul kui krohvikiht hiljem asub vees.
Tsementbetoon - vms kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee;2) kruusateeks, mis on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest tee;3) pinnasteeks, mis on põllu-, metsa- vms pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud.

Tsement on hügroskoopne, ta imeb õhust ahnelt niiskust ja reageerib sellega kiiresti (läheb tükki ja kaotab oma kvaliteedi). Seepärast tuleb tsementi säilitada hermeetilises pakendis (tavaliselt mitmekihilises immutatud paberkotis) ja võimalikult kuivas kohas.
Tsementatsioonis - d; c) vesi-kolloidsed. Niiske liiva puhul tekivad osakeste mis voolab läbi pinnaühiku ajaühikus), kus i on hüdrauline gradient ja k kokkupuutel kohtade ümber kapillaarjõu toimel meniskid, selle poolt terale võrdetegur – filtratsioonimoodul.
Tsementiidiks e. perliidiks. Ferriit (F) – süsiniku tardlahus α-rauas. Temperatuuril 727 °C lahustub 〈-rauas kuni 0,02% C (massi %), toatemperatuuril aga kuni 0,01%. Ferriidil on ruumkesendatud kuupvõre, väike tugevus ja kõvadus, kuid suur plastsus.

Tsement – aine, mis seob puiste-, pulberainet ühtlaseks massiks (portlandtsement); saadakse savi, lubjakivi ja kvartsliiva kuumutamisel (põletamisel) temp 1300-1400 C. Osa massist sulab, moodustub vedela ja tahke aine massi segu – klinker.
Tsement - lubikrohvide orienteeruv seguvahekord on 1: 1: 6…1: 2: 9 (tsement : lubjataigen : liiv). Tsementmörte kasutatakse peamiselt hüdroisolatsioonikihtide aluse tasandamiseks ja juhul kui krohvikiht hiljem asub vees.
Tsement - ,lubi,kips-,savi-,kukersiit jms mördid Mördile esitavad nõuded:hea töödeldavus, veehoidvus, ei tohi kihistuda, hea nake aluspinnaga Lubimörtidele on omane suhteliselt madal survetugevus ja külmakindlus.

Tsementiit fe3c on ebastabiilne ühend ja võib laguneda mitmekordsel kuumutamise ja jahutamisel ferriidiks ning grafiidiks: Fe3C →3Fe(α) + C(grafiit) Grafiidi tekkimist saab reguleerida lisandite ja jahutamise kiirusega.
Tsementatsioon - tsemendi abil liitmine või tugevdamine, kivistumine 9. Orgaanilise aine tähtsus ja toimemehhanism struktuuragregaatide moodustamisel, viljelusvõtted mullastruktuuri säilitamiseks.
Tsement on peeneksjahvatatud hüdrauliline sideaine, mis seega segamisel hüdratatsioonireaktsioonide tõttu tardub ja kivineb andes kivi, mis säilitaboma tugevuse ka vees.

Tsementiidiks e. perliidiks. Tsementiit (T) ehk raudkarbiid Fe 3C (cementite, iron carbide) on raua ja süsiniku keemiline ühend, mis sisaldab 6,67 massiprotsenti süsinikku.
Tsementkrohv on lühikeses perspektiivis vastupidavam - kuid asjatundjad räägivad, et lubikrohv pidi aastakümnete pärast muutuma kõvemaks kui tsementkrohv.
Tsement – tähtis silikaatne sideaine Lähteained: Lubjakivi ??savikad mineraalid tugev kuumutamine eraldub CO2, H2O ↓ tsemendiklinker ↓ jahvatam.

Tsementiit ehk raudkarbiid T Keemiline ühend Fe 3C 6,67% C Iseloomulik suur kõvadus (820 HB) 4. Vedelfaas L 2. Rauasüsinikusulamid: terased, malmid.
Tsementeerunud liiva nimetatakse liivakiviks. Liivakivi värvus oleneb mineraalide, tsementeeriva aine ja ka liivakivi katva õhukese pigmendikihi värvusest.
Tsement on suhteliselt veekindel, eriti sulfaattsement, mida kasutatakse vesiehitistes, sest ta sisaldab vähe vees lahustuvaid aineid.

Tsement - ja silikaatkivid vähenevad (mahukahanemine). Peale põletusahjust tulekut savikivid imevad endasse atmosfääri niiskust ja
Tsement - puitplaate kasutatakse palju soojades piirkondades nagu Aasia ning Austraalia, kus neist tehakse välisseinu ning katuseid.
Tsement - põhilised koostisosad on ränioksiid, alumiiniumoksiid ja raud(III)oksiid, mille molekulid on seotud lubja molekulidega.

Tsementkivi korrosiooni on 3 tüüpi: 1) tsementkivi väljakanne betoonist veega ( tsementkivi mineraalide hüdrolüüs ja produktide väljakanne.
Tsement - lubimört(segamört) - Tsementmördile suurema plastilisuse ja töödeldavuse andmiseks lisatakse sellele lubjatainast.
Tsementiit on ebastabiilne faas ja laguneb kui temp üle 1300*C.(isel:habras, kõige kõvem süsinikuterastes esinevatest faasidest.

Tsementkivi ise on samuti ebaühtlase struk- tuuriga, koosnedes elastsest kristallvõrest ja seda täitvast viskoossest geelist.
Tsementmörte - kasutatakse peamiselt hüdroisolatsioonikihtide aluse tasandamiseks ja juhul kui krohvikiht hiljem asub vees.
Tsementiit on ebastabiilne faas ja laguneb temperatuuridel üle 1300 °C nii, et tal puudub kindel sulamistemperatuur.

Tsementiit on raua ja süsiniku keemiline ühend, mis sisaldab 25 aatomprotsenti ehk 6,67 massiprotsenti süsinikku.
Tsement - savimört. Tsement annab neile mörtidele hea tugevuse ja lubi või savi hea plastsuse ja veehoidvuse.
Tsementmört - koosneb tsemendist, liivast ja veest ja on hea tugevusega, kuid plastus ning veehoidvus on tal halb.

Tsement – 42,5) A = 0,60 - madalakvaliteedilised materjalid (kruus, peenliiv, nõrgem tsement – 32,5)
Tsement - Iubimörte kasutatakse niiskemates kohtades ja seal, kus krohvilt nõutakse suuremat tugevust.
Tsementiitimine ehk tsementeerimine on süsinikuvaeste teraste pinna rikastamine süsinikuga difusiooni teel.

Tsementiitimine – süsinikuga rikastamine; Tsüaanimne – CH rikastamine; nitreerimine – lämmastikuga.
Tsementiit on raua ja süsiniku ühend raudkarbiit, süsiniku sisaldus on 6,6%. Kõva kuid habras.
Tsement - lubikrohvide orienteerov seguvahekord on 1:1:6...1:2:9 (tsement: lubjataigen: liiv)

Tsementide liigitus – tavaline portlantsement,kiirelt kivinev portlandtsement,teebetoon portlandtsemnt.
Tsementeerunud tardkivimid - tekkinud sõmeratest lademetest aja jooksul nende kokkukleepumise tagajärjel.
Tsement kirstus on hakanud pragunema ning Julie ja Jack valetavad, et matsid sinna Jacki koera.

Tsement – tsementum Kõva, katab ja kaitseb dentiini väljaspoolt, ümbritseb juurt.
Tsement on mistahes aine, mis seob pulber ja puistematerjalid kompaktseks massiks.
Tsement on puistlast, mis moodustab ligikaudu 5% transporditavatest kuivlastidest.

Tsement on hüdrauliliste sideainete hulka kuuluv laialtkasutatav ehitusmaterjal.
Tsementiitimiseks nimetatakse terase pinnakihi rikastumine süsinikkuga difusiooni teel.
Tsement on aine, mis seob pulber- ja puistematerjalid monoliitseks massiks.

Tsement on tugevam. Portlandtsemente toodetakse margiga 300, 400, 500, 600.
Tsementmört - Tsementmördid on mitteelastsed ja neil on kõrge aurutakistus.
Tsement on aine, mis seob pulbri ja tükimaterjalid kompaktseks massiks.

Tsementeerunud setted on tekkinud sõmeratest setetest nende kokkukleepumise toimel.
Tsementstabiliseerimine on täitematerjali ja hüdraulilise sideaine tihendatud segu.
Tsementkivide kasutamine on eriti hoogustunud pärast iseseisvuse taastamist Eestis.

Tsementmört on hea tugevusega, kuid plastsus ja veehoidvus on tal halb.
Tsement - , põlevkivituhk-, bituumen-, kompleksstabiliseerimine.
Tsementeeritud detailidega on nitreeritud detailid kulumis- ja korrosioonikindlamad.

Tsementiit - C=6,67%, sulab 1600”C juures on väga kõva (800HB)
Tsementvärv - Sideaineks portlandtsement või lubja-tsemendi segu.
Tsementeerunud tardkivimid – aja jooksul on sõmerad lademed kokku kleepunud.

Tsementkrohvid on reeglina sellised krohvid vett mitteläbilaskvad.
Tsementvärvid - sideaineks portselantsement v lubja tsemeni segu.
Tsement – hallikas pulber, mis veega segatult kivistub.

Tsementmördid on mitteelastsed ja neil on kõrge aurutakistus.
Tsementeerunud setted – tekkinud sõmerate setete kokkukleepumisel.
Tsementmakadam – killustikalus immutatud liivtsementseguga.

Tsementmört on parem, ta kivistub, aga savimört kuivab.
Tsementiiditavad - , konstruktsiooni- ja tööriistaterased.

Tsementiidiks ehk takistada süsiniku lahustumist rauas.
Tsementiit - tekib temperatuuril 1147 kraadi Celsiust
Tsementvärv - koosneb tsemendist, pigmendist ja veest.

Tsementiitimine – terase pinna süsinikuga rikastamine.
Tsementmört - koosneb tsemendist, liivast ja veest.
Tsementiit on väga kõva ja väga habras.

Tsementeerunud liivad on tuntud liivakividena.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun