Grammarly Ei tea kuhu panna koma? Vead lauseehituses? Tõmba endale Grammarly Proovi tasuta Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Tööleht - tööstus Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, raudtee, transamazonas, rahvastikuhõive - sarnased materjalid

2
pdf

Tööleht

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
7
doc

Suurbritannia riigimajandus

Tööleht nr 4 . Valitud riigi – Suurbritannia majandus. Õpilase nimi: Andmeallikaid kasutades ära unusta viitamist. Arvandmete kasutamisel tuleb lisada ühikud ja aastad. NB! Kui kasutad lisalehti – kinnita/klammerda need töölehe külge . Märkus! Andmed, mis olen kirjut...

Geograafia - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

Geograafia tööleht

NIMI ________________________ Tööleht 3 Tööleht 1) Tööta iseseisvalt õpikust läbi materjal lk. 78-84 2) Kontrolli, kas tead järgmiste mõistete sisulist tähendust: a) Loomulik iive- mingis piirkonnas aasta jooksul sündinute ja surnute vahe absoluutarvudes või sündimus- ja suremuskordaja vahe promillides. b) Positiivne iive- mingis piirkonnas on sündimuse arv on suurem kui suremuse arv...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
3
doc

Eesti ja Euroopa veestik

Eesti ja Euroopa veestik. Õpik lk 46-62, 84-85 Kordamisküsimused kontrolltööks; vaadake lisaks veel üle töölehtedel ülesanded 1. Selgita mõistet riimveeline veekogu! Tööleht · Veekogu, kus on soolane vesi ja magevesi segunenud, soolsus väike. 2. Iseloomusta Läänemere veebilanssi? (kust saab ja kuhu kaob vesi) tööleht · Vett juurde ­ S...

Geograafia - Põhikool
26 allalaadimist
10
pptx

DIGIPÄDEVUS

... rahuldava tasemega. DIGITAALNE ÕPPEVARA: ■ Digitaalne õppevara on digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal: e-õpik, õpiotstarbeline veebivideo ja mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõhine test, õpiobjekt. ■ Näited digipädevuse kujundamise õpiülesannetest erinevates õppeainetes on kättesaadavad digitaalse õppevara portaalis e-Koolikott https:// ekoolikott.ee/ kohaldades otsingul märksõna „digipädevus“. NÄIDE: Käsitöö ja kodu...

Informaatika - Kutsekool
2 allalaadimist
3
doc

Geograafia 10. klass

...stikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus, et mõjutada rahva arvu, demograafilist koosseisu ja paiknemist. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Igas rahvastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevates kultuurides on samale eesmärgile suunatud meetmed vägagi erinevad. Sündide arvu mõjutavate meetmetena kasutatakse maailmas näiteks lubatud abiellumisvanuse ja rasedusvastaste meetmete ja abordi kättesaada...

Geograafia - Keskkool
90 allalaadimist
2
docx

MÕÕTKAVAD

... E – eesnime tähtede arv P – perekonnanime tähtede arv 1. Esita mõõtkava selgitava mõõtkavana: a) 1:250 – 1 cm-le kaardil vastab 25m/250cm looduses b) 1:3 000 – 1 cm-le kaardil vastab 300m looduses. c) 1:500 – 1 cm-le kaardil vastab 50m looduses. d) 1:6 000 – 1cm-le kaardil vastab 600m looduses. 2. Milline on mõõtkava täpsus, kui plaani mõõtkava on: a) 1:500 – 0,05m b)...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
14 allalaadimist
2
rtf

Tööleht USA 19 sajand

Tööleht USA 19.s Millistelt riikidelt ostis/haaras USA alasid. Nimeta vähemalt 3 riiki ja 3 uut osariiki läänerannikul ja 3 USA kesk- ja lõunaosas. Ostis/haaras Prantsusmaalt, Hispaanialt, Inglismaalt ja Mehhikolt. · riigid ­ Aska (Venemaalt ostetud), Hawaii (liidedi 1898). · uued osariigid läänes ­ California (vallutati Mehhikolt), Washington (Inglismaa andis selle neile), Orgegon (loovutas Inglismaa). · uued osar...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
8
odt

Ajalugu Rootsi aeg

... Vaimuelu- haridus • 1629.a sai Liivimaa kindralkuberneriks Johan Skytte. • 1630.a asutati Tartus gümnaasium(J. Skytte) • 1632.a asutati Tartu Ülikool( Academia Gustaviana) J.Skytte Tööleht Ülikool: 1) Ülikool asutati Tartusse, sest 1629.a sai Tartust Liivimaa kindralkubermangu keskus ja Tartusse saabus kindralkuberner J.Skytte, kellel oli kaasas korraldus luua gümnaasium. Skytte sai kuningalt loa laiendada see ülikooliks 2) Ülikoolis 4 teaduskonda: filosoofia, teoloogia, juur...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
13
doc

Pedagoogika ülddidaktika tunniettevalmistus

...nspektil ning aitaks õpilasi iseseisval tunni konspekteerimisel. Samuti jagada töölehed, millel küsimused ja näidis rahvastikudiagrammid. Eelnevalt vajalikud tegevused õpilasele: Kodus lugeda läbi ptk lk 44-47 ning vastata eelmise peatüki küsimustele kirjalikult lk 44. Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid: Õpik: Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile, G. Raagmaa, Tartu 2003. Omakoostatud konspektivihik demograafia materjaliga Jagatavad töölehed õpilastele kodus täitmiseks Tahvel omapoolset...

Ühiskond -
21 allalaadimist
2
odt

Teine maailmasõda tööleht

Teine maailmasõda/ tööleht 11.kl 1. Millist rolli mängis II maailmasõja puhkemisel 23.08.1939.a Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmitud leping ? - Riigid jagati Venemaa ja Saksamaa vahel ära. Poola jagati kaheks, Eesti, Läti, Soome jäid venemaale...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
4
docx

Ühiskonnaõpetus 12. klass 1. KT

...alitsemine. Venemaa, totalitaarne Isiku või institutsiooni hirmuvalitsus. Täielik kontroll rahva üle. P.-Korea) 6. Poliitilised ideoloogiad ja nende põhimõtted: loe enne tööd õpikust lk 23 + tööleht  Konservatism  Liberalism  sotsiaaldemokraatia 7. Demokraatlik ühiskond: demokraatia jagunemine (esindusdemokraatia kodanikkond võib esindajaid valida erinevalt, valitud isikud peavad andma tegevusest rahvale aru, osalusdemokraatia täiendab esindusdemokraatiat. Refer...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
37 allalaadimist
10
docx

NÜÜDISÜHISKOND

NÜÜDISÜHISKOND - tööleht. Ühiskonna mõiste. Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Avalik ja erasektor. Riigi mõiste. Tsiviilühiskond. Majandussfäär. Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Huvid. Pluralismi olemus ja tähtsus. Sotsiaalsed probleemid. Heaoluriik. Infoühiskond. Ühiskonna j...

Ainetöö - Kutsekool
7 allalaadimist
29
xlsx

Exceli töökeskkond ja joonestusvahendid

... 3 7 x 4 2 9 3 7 x 4 2 9 3 7 x 4 2 9 3 7 x 4 2 9 3 7 1 3 2 10 -8 -9 2 4 -10 5 -2 -3 3 3 -7 -7 -8 2 4 -10 -6 -7 1 -6 5 3 8 8 1 8 KOKKU 35 9 99 14 62 28/09/14 x x x x x a b KESK 7 3 9 ...

Informaatika1 - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
4
doc

Metalluriga tööleht

... b) Metallimaagi redutseerimine ­ kõrgel temperatuuril (elektrometallurgia?) 2. Miks metallurgia osatähtsus tänapäeval väheneb? Vanametalli tähtsuse tõus ­ eriti mustas metallurgias (väheneb rauaMAAGI vajadus ehk tooraine vajadus väheneb). Keemiatööstuse areng ­ alternatiivmaterjalid metallide asendamiseks (kunstmaterjalid, mis on isegi paremate tarbimisomadustega) 3. Kuhu (A; B; C või D) oleks tõenäoliselt 19. sajandil tekkinud rauasulatusettevõte? Põhjenda selle koha valikut kolme argum...

Geograafia - Keskkool
35 allalaadimist
18
xlsm

Informaatika I keskkond

... 9 0 x 9 2 5 8 8 8 8 5 2 9 3 x 9 2 5 8 8 8 8 5 2 9 8 x -4 -7 -7 1 -4 -7 0 8 6 9 9 x -3 3 -9 6 -1 7 6 -10 4 -2 3 x -9 -1 -5 1 5 0 -3 0 2 4 1 x -7 4 5 -...

Informaatika -
6 allalaadimist
4
doc

I Kontrolltöö mõisted (V.Viies) informaatikas

INFORMAATIKA I kontrolltöö1 mõisted 1. Alamprogrammide (funktsioonide) parameetrid , nende tüübid ­ eksisteerib kahte liiki parameetreid - formaalseid ja tegelikke 1) FORMAALSED PARAMEETRID on kasutusel alamprogrammi deklaratsioonis. Olulised on nii parameetri nimetus, tüüp kui ka asukoht teiste parameetrite reas. Formaalseid parameetreid võib vaadelda kui muutujaid, mis eksisteerivad selle konkreetse alamprogrammi töötamise ajal. Kui tege...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
7
doc

Eesti iseseisvumine ja vabadussõda

... Ajalugu I maailmasõja sündmused Eestis, mis mõjutasid Eesti poliitikute tegevust olid: a) Augustis 1917.a. Venemaa võimuvahetus. b) Sept.-okt. 1917.a. Enamlaste võimuvõtt. Miks kasvas enamlaste ( bolsevike ) populaarsus ? Nende edu põhines vastutustundetul demagoigial, sõda talunud rahvast paelus loosung ,,Maha sõda", maakehvikuid paelus maa ümberjagamise lubadus, neid rahastas Saksamaa. 1917.a. Oktoobripöörde tulemusena Petrogradis läks võim e...

Ajalugu - Keskkool
231 allalaadimist
10
doc

Metsandus, kalandus, põllumajandus Suurbritannia

Riigi tööleht 3 – metsandus, kalandus, põllumajandus. Märts 2010 Riik:Suurbritannia Nimi: Metsandus 1. Ava järgmine link. http://www.fao.org/forestry/country/57478/en/ . Vali oma riik. Leia vastused järgmistele küsimustele. 1. Kui suure osa riigi pindalast ...

Ühiskonnageograafia - Keskkool
12 allalaadimist
44
xlsx

IT KESKKOND 1 KODUTÖÖ

... ... * Sarikas 1 Alus Kate 4 Töövihik 0..* 0.. Diagramm Tööleht * 1..* 65 536 Lahtriplokk Rida Veerg 1..16 777 216 Lahter...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
3
docx

Eesti geoloogiline ehitus

Tööleht: Eesti geoloogiline ehitus nimi.......................................... klass........ KOPEERI TÖÖLEHT arvutisse, täida ära ja saada õpetaja mailile ivi@saksa.tln.edu.ee Faili nimi peab olema: Teie nimed + tööleht Kirjuta töölehele punktiiri asemele oma nimi ja klass. Salvesta aeg-ajalt oma tööd! · Täida tabel: märgi eoonide, aegkondade ja ajastute nimetused. Kasuta selleks geokronoloogilist tabelit http://kodu.ut.ee/~mi/ · Kopeeri ja kleebi vähemalt 5 erinevasse lahtrisse enamlevinud fossiili pilt ja kirjuta juurde nimetus (näide trilobiit) ...

Geograafia - Põhikool
2 allalaadimist
9
docx

Keskkond

... esimesse tulpa sisestage tähthaaval oma perenimi (iga täht eraldi lahtris). Kokku peab olema vähemalt 10 rida. Kui nimi on lühem, lisage lõppu märke x. b) Tabeli päisesse sisestada täht- haaval oma eesnimi. Kokku peab olema vähemalt 10 tulpa. Kui nimi on lühem, lisage lõppu x. Tabeli sisu osa esimesse viide tulpa sisestada oma matrikli viis viimast numbrit (ilma esimese numbrita), järgnevatesse tulpadesse s...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
30
xls

Informaatika 1 Keskkond xlsx

Informaatika 1. kodune töö "Exceli keskkond ja joonestusvahendid".

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
10
docx

Maasfäärid ja energia

1. Iseloomusta Maa eri sfääre ja nendevahelisi seoseid skeemi abil. Litosfäär - maakera välimine kivimiline kest, koosneb maakoorest ja vahevööst Pedosfäär - mullastik, maakoore pindmine kiht Hüdrosfäär - vesi Biosfäär - Maa sfäär, kus elavad organismid ja toimub orgaanilise aine süntees 2. Too näide iga energialiigi avaldumisest looduses mehaaniline energia- vee liikumine kineetiline e...

Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist
3
rtf

Prantsuse kuningriik kõrg- ja hiliskeskajal ning varauusajal

Tööleht: Prantsuse kuningriik kõrg- ja hiliskeskajal ning varauusajal. Kasuta: tunnikonspekt + uusaja õpik pt 1+ Google Selgita mõistet kuninglik domeen. Kus asus algselt Kapetingide dünastia kuningate kuninglik domeen? - kuninga maavaldus. - Paris He de France Milliselt saarelt sai a...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
3
pdf

Tööleht bioloogias 12. klass

Tööleht-12.Klass­Ökoloogia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...

Bioloogia - Keskkool
8 allalaadimist
4
odt

Tööleht ülesande „Korteri remont“ lahendamiseks

Tööleht ülesande „Korteri remont“ lahendamiseks Täida lüngad! Toa mõõtmed: pikkus on 10 meetrit laius on 5 meetrit kõrgus on 2.5 meetrit Aknade mõõtmed: pikkus on 1 meetrit laius on 1.5 meetrit Ukse mõõtmed: pikkus on 1 meetrit laius on 2 meetrit Arvutused Lae pindala: 1...

Remont ja rekonstrueerimine - Kutsekool
4 allalaadimist
3
docx

Rakk

1. Märkige taime- ja loomarakku võrdlevas tabelis veergudesse X, kui nimetatud rakustruktuur on rakus olemas ja kui seda ei ole, siis O. Rakustruktuur Loomarakk Taimerakk Tsütoplasma X X ...

Rakubioloogia - Keskkool
7 allalaadimist
9
docx

,,Süsteemse käsitluse alused' LÕPLIK

...a. See tähendab, et tehes midagi, peaks antud tegevust võimalikult hästi enne analüüsima, see tähendab, et võiks teada, mida teen. Olen olnud olukorras, kus õpilased klassis väidavad, et neil on tööleht kodus. Olles ainuke noormees klassis, palubki õpetaja minul neile töölehti paljundama minna. Muidugi, olles härrasmees, torman ma ''tuli takus'' kantseleisse, et mitte tunnist ilma jääda. Jõudes kohale esitatakse küsimus: ,,Mitu eksemplari vaja läheb?''. Siinkohal tuleb mängu mä...

Õigus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
4
doc

Tulevikuplaan

TULEVIKUPLAAN Juhend Oodatav tulemus: Klient analüüsib enda oskusi ja teadmisi; määratleb tööalase eesmärgi lähtudes oma võimalustest; oskab kavandada esmast karjääriplaani. Sobiv sihtrühm: gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajad, üliõpilased, täiskasvanud Vajalikud vahendid: tööleht, kirjutusvahend Meetodid: iseseisev kodune töö, analüüs koos nõustajaga Tegevuse kirjeldus: Selgita ülesande eesmärki: tulevikuplaani koostamine aitab oma eesmärke paremini sõnastada ning näha teid nende rea...

Ainetöö - Kutsekool
2 allalaadimist
3
doc

KIRJANDUSVOOLUD

... arvutis õpikut ja/või internetti kasutades: Kirjandusvool Tekke Iseloomulikud jooned Esindaja(d) Esindaja(d) aeg Lääne- Eestis Euroopas IMPRESSIONISM (1874 a.) 19. Eriti palju lühizanrides; Prantsuse Friedebert saj iseloomulik on detaili- vennad Tuglas, ...

Kirjandus - Keskkool
4 allalaadimist
2
docx

Muusikatabel

TÖÖLEHT MUUSIKAÕPETUSES OOPER, OPERETT, MUUSIKAL Nimi: klass: OOPER OPERETT MUUSIKAL Žanri eelkäijad Antiik-Kreeka tragöödiad Itaalia koomiline ooper ja prantsuse Operet, koomiline ooper, ja prantsuse vodevill meelelahutuslikud muusikalavastused. Sünnimaa Itaalia ...

Muusikaõpetus - Põhikool
2 allalaadimist
15
docx

Vana-Liivimaa kujunemine

VANA-LIIVIMAA KUJUNEMINE VANA-LIIVIMAA RIIKIDE KUJUNEMINE VANA-LIIVIMAA ­ eestlaste, liivlaste ja läti hõimude asuala, mille ristisõdijad vallutasid Ühtset riiki vallutatud aladel ei kujunenud Miks? 1236.a. toimus Saule lahing leedulaste ja Mõõgavendade ordu vahel ...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun