Grammarly Ei tea kuhu panna koma? Vead lauseehituses? Tõmba endale Grammarly Proovi tasuta Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Töökojas kasutatavad tööriistad - sarnased materjalid

tangid, riist, stuk, taluv, spray, rooste, nteetiline, survet, liigend, ikur, multi, padrunid, kruustangid, silmusv, tellitav, akutrell, puur, ptfe, plus, pihusti, haamer, meisel, clean, stukid, garaazi, keevitus, torutangid, terasest, laagrid, veere, hendeid, vaiku, puuri, grease, stol, pukk, itmise, tihendite, tester, algm, dros, pump, stiku, siinide
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...ate, ohutute lõikehaavadega, rasketest hulgitraumadest, suurepinnalistest põletushaavadest kuni mürgitusteni välja (põlengud, taimekaitsevahendid ja väetised). Juhtuminäide Ühel päikselisel septembripäeval saabub häirekeskusesse hädaabiteade talu töökojas toimud plahvatusest ja põletushaavadega mehest. Häirekeskus saadab sündmuskohale läheduses asuva päästemeeskonna ja kiirabibrigaadi. Kui kiirabi kohale jõuab, on päästjad juba seal ja juhatavad nad umbes 70-aastase meessoost patsiendi juurde. Esmane vaatlus ja järelepärimine päästetööde juhil...

Esmaabi -
120 allalaadimist
26
doc

AUTODE REMONDI- JA HOOLDEKOJA PLANEERIMINE

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Maamajanduse mehhaniseerimine Siim Jaansoo AUTODE REMONDI- JA HOOLDEKOJA PLANEERIMINE Lõputöö Juhendaja: Ants Siitan ...

Auto õpetus - Kutsekool
276 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...ogistika tehnoloogiate ja masinate alla liigitatakse traditsiooniliselt kõik laotehnoloogiad ja ettevõtte territooriumil ladude ja tootmise teenindamiseks kasutatavad transpordimasinad ja -seadmed (tõstukid, konveierid, laadimissillad jms). Logistika funktsionaalsed ja funktsiooniülesed valdkonnad Logistika funktsionaalseteks valdkondadeks loet...

Logistika alused - Kutsekool
255 allalaadimist
91
doc

Eksami konspekt

...s õhurõhk on kuni 3 MPa. Mootori konstruktiivse lahenduse poolest on pneumomootorid: -rootormootorid; -turbiinmootorid; -kolbmootorid . Rootor- ja turbiinmootoreid kasutatakse peamiselt pöörleva liikumise saamiseks. Kolbmootoritest on enam kasutatavad silindris vabalt liikuva kolviga mootorid löök- või löökpöördtoimelise liikumise saamiseks. Pneumaatiliste käsimasinate eeliseks elektriliste ees on eelkõige nende ohutus ja konstruktsiooni lihtsus, mistõttu on nende hind tunduvalt madalam. Lisaks väike gabariit ja mass, suur töökindlus, kannatava...

Ehitusmasinad - Eesti Maaülikool
196 allalaadimist
43
doc

RISKIHINDAMISJUHEND

... Kas vajaduse korral on olemas käetoed? Kas vajaduse korral on olemas jalatoed? Kas kõige sagedamini kasutatavad töövahendid ja muud esemed on kättesaadavad pead ja keha pööramata? Kas laua kõrgus võimaldab jalgu (ja reisi) liigutada? Kas dokumendihoidikut saab reguleerida; kas selle asendit saab muuta nii, et kas...

Ohuõpetus - Kutsekool
26 allalaadimist
17
docx

Puitesemete kaunistamine intarsia ja puitdekooriga ning katmine laki ja peitsiga

...eid on võimalik kasutada ka koos sälklõike, täkete ja täpitsadekooriga. Süvadekoor e täpitsa- ja täkkedekoor Täpitsadekoor. Kõige algelisemaks kaunistuseks puitesemel on tömbi riistaga eseme pinda vajutatud, surutud, või pressitud lohk . Kasutatavad on punkt, joonelõik, kolm- ja nelinurk nii pind- kui joonelise kujundina, sõõrpind ja ringjoon ning terava- ja tömbiharulised tähekesed. Täpitsadekoor lüüakse puidule metallist täpitsatega, mille tasapinnalised otsad puidukiudusid kokku suruvad. Erinevalt lõiketeradest võib täpitsaid välja viilida k...

Tööõpetus - Põhikool
14 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

............................................................................. 75 Kaitseväedistsipliin .......................................................................................... 76 Kaitseväe määrustikes kasutatavad mõisted ............................................. 77 6. Riviõpe .................................................................................................... 83 Rivimäärustik .....................................................................................................84 Riviõppe põhimõisted ........................................................

Riigiõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
17
docx

Auto remont, hooldus

...li · Orgaanilised või fosfaatestrid · Silikoon Määre · =paksendi (5->10%) + baasõli (75->95%) + lisand (0->10%) Tahked määrdained: Kastatakse: · Kuivade pulbritena · AF-kattekihina · Pastadena · Määrde või õli lisandina Lisanditena kasutatavad kuivained: · Grafiit · MoS2 · PTFE Liimid ja hermeetikud Reeglid: · Kasutatakse hoolduses ja remondis · Konstruktsioonikeermetes · Siselaagrites · Torukeermetes · Jäigad äärikud · Painduvad äärikud · Konstruktsioonliimliited puuduvad Funktsioonid: · K...

Autode hooldus - Kutsekool
100 allalaadimist
28
docx

Auto hooldamine iseseisevtöö

Sisukord auto hoolduse põhimõtted Regulaarse hoolduse vajalikkus Autode tööiga, seda mõjutavad tegurid Autode garantii ja seda mõjutavad tegurid Töökojaseadmed, nende kasutamine, ohutustehnika Töökohad, stendid Tähtsamate sõlmede ja süsteemide üldtööpõhimõtted Kanalid Kraanad talid (telfrid) garaažitõstukid hüdropressid määrdepritsid kompressorid õlivahetusseadmed heitgaaside ärastusseadmed rehvide montaažipingid rataste tasakaalustamispingid...

Autode hooldus - Kutsekool
27 allalaadimist
11
doc

Autotehniku praktikaaruanne

...mitmeosalises Blowtherm eeltöö-kruntimisalas eraldatud termoventilatsiooniseadmega ja tolmueraldussüsteemiga. Värvimistööd ­ kasutame Standox´i uut vesipõhist baasvärvitehnoloogiat STANDOBLUE ja tööriistu firmadelt Iwata, Sata, Keller ja Colad. Kõik meie poolt kasutatavad materjalid vastavad Eestis kehtivale Välisõhu Kaitse Seadusele ja VOC- normidele. Värvimistöid teostame moodsas läbisõidetavas Blowtherm BLOWPOWER värvimiskambris, mis on varustatud tõstukiga, vesipõhiste värvide kiirkuivatussüsteemi ja soojussalvestiga. Värvikambri sisekõrgus on 3,0 m. Võim...

Autoõpetus - Keskkool
112 allalaadimist
31
docx

Puidu käsitsiöötlemise tehnoloogia

...üle ja mida ei õnnestu kasutada migni muu toodangu valm., nimetatakse jäätmeteks .  Tükkjäätmed juurdelõikusest  Saepuru saeteede arvelt  Laastud ristlõike töötlemisest . Toote materjalidevajadus . Toote valmistamiseks kasutatavad materjalid jagunevad :  Põhimaterjalid (saematerjal, puitlastplaat, spoon jne…)  Abimaterjalid ( liimid, viimistlusmaterjalid, furnituurid, lihvmateralid jne..) Toode võib koosneda kas ühest viõi mistmest põhimaterjalist Näiteks mingil kapil võib olla kasutatud sel...

Materjaliõpetus -
19 allalaadimist
168
pdf

E-kursuse „Eripuhastustööd“ materjalid

...d (lisana kasutamise turvalisuse juhend) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ............................................................................................................

Puhastusõpetus -
47 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

...oomustage betoonisegu paigaldamise, tihendamise ja järelhoolduse põhinõudeid. Betoonisegu paigaldamine Transporditakse tavaliselt mikseritega. Paigaldamine tavaliselt bet.pumbaga (400eek/h). Osadel masinatel pump eraldi osadel koos mikseritega. Eestis kasutatavad pumbad üle 40 m kõrgusele ei pumpa. Kui üle 40 m, siis betoon bet.nõusse ja kraanaga ülesse või pannakse vahele lisapump. Väikseima tootlikkusega pump 10m 3/h. Betoonisegu transport, etteandmine ja paigaldamine tuleb organiseerida nii, et betooni kvaliteet paigaldamiskohas vastaks projektis ettenähtul...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
177 allalaadimist
181
doc

A.Palu mootorratta raamat

...lt samu õlimarke mis mootoriteski. Hammasratas- peaülekandes aga käsutatakse autode transmissioo- n i õ l i s i d. Viimaseid toodetakse viskoossetest jääkõlidest r millele omaduste parendamiseks on lisatud väheviskoosset destillaatõli ja lisandit. Enamkasutatavad transmissiooni- õlid on TAn-10 ja TAn-15. Amortisaatoriõlid ja nende segud. Amortisaatoriõlidel peab olema väike ja vähe muutuv viskoossus ning madal 176 haiaguimstemperatüur. Eri-amortisaatoiiõlsid (A5K12T ja A2K-16) toodetakse vähe. Säetõttu käsutatakse peamiselt ; ...

Füüsika - Põhikool
52 allalaadimist
252
doc

Rakendusmehaanika

... - 1,6 355 ... 275 +20 27 ... 23 S355J2 -20 27 ... 23 19 Masinaehitusterased Masinaosade valmistamiseks kasutatavad terased peavad olema töökindlad, see tähendab, et nendel peavad olema kõrged tugevusnäitajad Rm ja ReH või Rp0,2, vastuvõetav külmahapruslävi ja löögisitkus KU. Tabel 2.6. Masinaehitusterased Margitähis Omadused, min ReH, N/mm2 ...

Materjaliõpetus - Eesti Mereakadeemia
72 allalaadimist
70
pdf

Saeõpetus

...¶öpõhimõte 1.3. Gaasijaotusmehhanism 2. Mootorsaagide toitesüsteem 2.1. Küttesegu koostis 2.2. Küttesegu valmistamine karburaatoris 2.3. Tühikäiguseadised ja käivitusseadised karburaatoris 2.4. Karburaatorite reguleerimine 2.5. Kasutatavad bensiinid ja õlid 3. Mootorsaagide süütesüsteem 3.1. Magneetosüüde 3.1. Elektronsüüde 4. Mootorsaagide jahutus- ja õlitussüsteem 4.1. Jahutussüsteem ja selle hooldamine 4.2. Õlitussüsteem ja selle hooldamine 5. Saeaparaat ja selle hooldamine 5.1. Jõuül...

Seadmete õpetus -
27 allalaadimist
200
doc

Masina osadest ja kontroll

... 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Määruse reguleerimisala Määrus sätestab mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused. § 2. Määruses kasutatavad mõisted Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses: 1) aurustumisel eralduvad saasteained ­ mootorsõiduki toitesüsteemist aurustumisel eralduvad süsivesinikud, v.a heitgaasis sisalduvad süsivesinikud; 2) heitgaasi suitsusus ­ heitgaasi läbipaistvuse erinevus puhta õhu lä...

Masinamehaanika - Kutsekool
16 allalaadimist
1
doc

Daf veoauto

DAF Parkla Käisime reede veaauto firmas DAF. Kus esimesena silma hakkas suur parkla ja korralik töökoda. Parklas seisid veokad, sõiduautod, ja treilerid. Treilereid oli mitmeid näiteks autode vedamiseks kuhu mahtus umbes 6-9 sõiduautot. Oli ka teisi treilerei...

Auto õpetus - Kutsekool
43 allalaadimist
77
ppt

Masinaehitusmaterjalid, mõisteid MMT-st, kütused, õlid, tehnilised vedelikud,

... · Pooljuhid · Ülijuhid · Raadiotehniline keraamika Pulbermetallurgia Referaadi sisu: 1. Keevitamise ülesanne, otstarve 2.Keevitamise põhimõtte kirjeldus, mis toimub 3.Kasutatavad moodused ja seadmed 4.Valitud teema lühike tutvustus: - kasutatavad seadmed - materjalide, keevitusvoolu, gaasi jne. valikute põhimõtted - liikumised keevitusel - kvaliteedi kontrolli vajadus ja võimalusi Teretulnud on lisaks tekstile ka pildid, skeemid Keevitamine Keevitamin...

Materjaliõpetus - Kutsekool
30 allalaadimist
86
pdf

Materjalid

...tori mähise isolatsioon? Mille poolest vaja, oma huvides, ent ta on loonud väga palju erineb malm terasest? materjale ka ise ­ selliste omadustega, nagu ühe või Mistahes materjali omadused olenevad teise asja jaoks on tarvis. Tehnikas kasutatavad kõigepealt tema koostisest, struktuurist ja saamis- materjalid ­ tehnomaterjalid ­ ongi enamikus nii- viisist. sugused materjalid. Materjaliõpetus, mis moodustab käesoleva Masinates ja aparaatides, mistahes tehn...

- Kutsekool
224 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...ikest eesmärkidest sõltumatu abstraktne süsteem, ja peetud selle vahendiks pidamist lausa vulgaarseks. See tundub küll olevat vastuolus levinud ütlusega, et keel on suhtlusvahend; samas viitavad ka nende- samade ütlejate keelealaste otsustuste põhjendamisel kasutatavad argumendid keele pidamisele siiski pigem eesmärgiks kui vahendiks: „sellist sõna ei ole eesti keeles olemas”, „nii ei saa eesti keeles öelda”, „see ei ole korrektne eesti keel” vms. Need ütlused eeldavad, et miski eesti keeleks nimetatav nähtus on esiteks objektiivselt olemas, te...

Inimeseõpetus -
14 allalaadimist
75
pdf

Paagutatud Tribomaterjalid

...sk, teras/teras). 3.1. Hõõrdekulumise katseseadmed ja katsemetoodika Kermiseid kasutatakse viimasel ajal ka rasketes tingimustes liugelaagritena, kus on suured koormused ja väikesed kiirused. Tavalised liugelaagrimaterjalid nagu babiit, tinapronksid jne pole kasutatavad eelkõige suurte survete ja väikeste kiiruste tõttu, kuna õlikiilu võlli kaela laagriliu vahel ei teki. Hõõrdekulumise määramiseks kasutatakse põhiliselt ,,sõrm kettal" (pin-on-disk) ja ,,plokk rõngal" (block-on-ring) katsetamisskeemi Siinkohal on näitena äratoodud katseseade ja metoodika, mis on väl...

Materjaliõpetus -
15 allalaadimist
3
doc

Remonditööde planeerimine

Kehtna MTK Remonditööde planeerimine Kursuse projekt Koostas: Siim Jaansoo MH-41 Kehtna 2006 Masinate tehnilise teenindamise korraldus Sissejuhatuseks... Masinate tehnilise teenindamise eesmärgiks on pikendada masinate tööig...

Auto õpetus - Kutsekool
47 allalaadimist
39
doc

Laevade ehitus EKSAM

...allasti kaal Kaalujõud mõjuvad: piki kogu korpust (väliskorpus, pikitalastik, peatekk, kahekordne põhi) mõjutavad ainult üht osa laeva pikkusest, (tekiehitus, platvorm, peamasin) mõjutavad ühte kohta (piki laeva) (vahesein, põikitalastik, mast ) 18. Laevaehituses kasutatavad materjalid. Kereehitus-, viimistlus- ja muud materjalid metallkerega laevad, teras, kergsulam (alumiinium-mangaan),puitkere, raudbetoonist kere, plastmassist kere , komposiitlaevad. Laevakere põhimaterjal tänapäeval on teras Teras on raua ja süsiniku sulam süsiniku sisaldavusega alla 1,7% ...

Laevandus - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
38
doc

OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL

Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool Maamajanduse Mehhaniseerimine Siim Jaansoo OPTIMAALNE MASINAPARK 300- HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTALULE LÕPUTÖÖ Juhendas: Ants Siitan 2007 SISUKORD SISSEJUHATUS...........................................................

Põllumajandus - Kutsekool
52 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...äpsuse osas peab paika. Tarneaeg on ajavahemik, mis jääb tellimuse vastuvõtmise registreerimise ja kauba üleandmise vahele. Klientide võõrandumine Globaalses ulatuses tegutsevatele ettevõtetele on klienditeeninduse juhtimine tõsine väljakutse. Strateegiad, mis on kasutatavad ühes kultuurikeskkonnas, võivad olla ebaefektiivsed või sobimatud teises kultuuriümbruses. Rahvusvahelistel ettevõttel pole võimalik rakendada ühtset klienditeeninduse strateegiat, mida saaks kasutada kõikides maades. Näiteks on jaapanlased väga tundlikud halva klienditeeninduse suhtes. N...

Laomajandus - Kutsekool
557 allalaadimist
60
doc

Automaaler

...odetaile. 2. Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 3. Õppesisu 3.1. LUKKSEPA TÖÖRIISTAD. Momendimõõtevõtmed, -käepidemed. Elektritööriistad. Pneumotööriistad. Tõmmitsad. Rakised. Tööriistavalik. Tööriistade hooldus. 3.2. AUTODE HOOLDUSEL JA REMONDIL KASUTATAVAD ERITÖÖRIISTAD. Tööriistavalik. Tööriistade hooldus. 3.3. LUKKSEPATÖÖD. Märkimine. Lõikamine. Viilimine. Puurimine. Keermestamine. Painutamine. Õgvendamine. Rihtimine. Liidete kinnitustööd 3.4. AUTOKEREDE JA SALONGISISUSTUSE OSANDAMINE JA KOOSTAMINE Uksed ja luugid ­ lu...

Auto õpetus - Kutsekool
191 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...se vahele. 63 Klientide võõrandumine Globaalses ulatuses tegutsevatele ettevõtetele on klienditeeninduse juhtimine tõsine väljakutse. Strateegiad, mis on kasutatavad ühes kultuurikeskkonnas, võivad olla ebaefektiivsed või sobimatud teises kultuuriümbruses. Rahvusvahelistel ettevõttel pole võimalik rakendada ühtset klienditeeninduse strateegiat, mida saaks kasutada kõikides maades. Näiteks on jaapanlased väga tundlikud halva klienditeenindus...

Logistika alused - Kutsekool
145 allalaadimist
43
doc

RISKIHINDAMISJUHEND

... Kas vajaduse korral on olemas käetoed? Kas vajaduse korral on olemas jalatoed? Kas kõige sagedamini kasutatavad töövahendid ja muud esemed on kättesaadavad pead ja keha pööramata? Kas laua kõrgus võimaldab jalgu (ja reisi) liigutada? Kas dokumendihoidikut saab reguleerida; kas selle asendit saab muuta nii, et kas...

Ametijuhend - Kutsekool
13 allalaadimist
85
docx

Materjaliõpetus - Puiduteadus, materjaliõpetus

...siduma õhust niiskust.  Mida suurem on puidu niiskusesisaldus, seda raskem ta on, seega seda suurem on puidu tihedus. Seega alati kui räägitakse puidu tihedusest, peab täpsustama, millise niiskuse juures tihedusega on tegemist. ENAMKASUTATAVAD :  Absoluutkuiva puidu tihedus  Õhkkuivad puidu tihedus  Toore puidu tihedus Puidu niiskus : Puit on võimeline võtma niiskust juurde kahel viisil :  Siduma niiskust õhust – hügroskoopsus  Hügroskoopsus .e. niiskusimavus on ainete võime õhust või mu...

Materjaliõpetus -
31 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...d selleks seda, mida tunned, nuusutad, maitsed ja näed, siis on reaalsuseks elektrilised signaalid sinu ajus. See maailm eksisteerib ainult neurointeraktiivse simulatsioonina, mida kutsutakse Maatriksiks. Tere tulemast tõelisuse kõrbe!“ „Orpheuses“ on kasutatavad kindad vahendiks teise reaalsusesse minemiseks. See sarnaneb võtmega, millega avatakse muidu kättesaamatu uks teise maailma. Ka Neo käsi imbub nagu klaasjasse kindasse. „Matrixis“ osutub „võtmeks“ hoopis punast värvi pill, mille Neo koos veega ära joob. Nimetatud punane pil...

Üldpsühholoogia -
57 allalaadimist
162
pdf

Täiturmehanismid, ajamid, mootorid

...¤iturmehhanismide tööpõhimõttetest võiksid aru saada inimesed, kes ei õpi elektrotehnikat. Kuna tänapäeval on teaduskeeleks inglise keel, siis on tähtsamad mõisted tõlgitud ka inglise keelde sõnavara arendamiseks. Materjali alguses on ära toodud kõik kasutatavad tähistused. Teine peatükk keskendub automaatjuhtimise ning täiturelementide kirjeldamisele. Tuuakse välja automaatsüsteemi põhikomponendid ning nende kirjeldused, samuti mõningate täiturmehhanismide omavaheline võrdlus. Kolmandas peatükis käsitletakse elektrotehnika aluseid, mida on...

Energia ja keskkond - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
88
pdf

Materjaliõpetus

...oonvärvid ­ polüvinüülatsetaatvärvid, akrüülvärvid, glüftaalvärvid, stüroolbutadieenvärvid Õlivärvid Need värvid on pigmentide ja täiteainete suspensioonid. Sideainena kasutatakse värnitsaid(taimeõlid), segavärnitsaid ja tehisvärnitsaid. Tehisvärnitsatest on enamkasutatavad pentaftaal - ja glüftaalvärnitsad. Värvikelme kvaliteedi parandamise eesmärgil lisatakse õlivärvidele vaikaineid. Õlivärvid on hea nakkuvusega ilmastikukindlad ega nõua alusvärve. Kuivavad 48 tundi toatemperatuuril. Õlivärvid ei läigi ega ole vigastustekindlad. Lakkvärvid e emailvärvid ...

- Kutsekool
149 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun