Otsingule "tervisenäitajad" leiti 33 faili

tervisenäitajad ehk keskmine eluiga (78. kohal maailmas)
6
doc

Eesti rahva tervisenäitajad ja tubakas.

Tubaka tarvitamine Tubakatarvitamine on sõltuvushaigus, mis on fikseeritud diagnoosina rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis (RHK F17). Maailmapanga ekspertide arvates (ÜRO FAO, 1994) tekitab 1000 tonni tubaka tarvitamine 990 uut haigusjuhtu ja 650 surmajuhtu. Eestis suitsetab enam kui 355 000 üle 16aastast inimest. Iga viies 14-18aastane Eesti noor suitsetab igapäevaselt. T...

Inimeseõpetus - Põhikool
5 allalaadimist
24
pptx

Eesti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Argo Lillepalu Tallinna Majanduskool 2011 Tervishoiu ajalugu 1990. reformid; 2000 ­ 2003 õigusaktide läbiviimine; 2004 rahvusvaheliste strateegiate ettevalmistamine; 2005. E-tervise programm. Eestlase peamised terviseprobleemide põhjustajad: Suitsetamine; Vähene füüsiline aktiivsus; Alkoholi tarbimi...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
30 allalaadimist
2
docx

Eesti koht inimarengu pingereas ja inimarengu indeksi moodustamine

Majanduse arengu tase maailma riikides on kujunenud väga erinevaks. Iseloomustame erinevust 1996. aasta andmetel sisemajanduse kogutoodanguga ühe elaniku kohta (SKT) USA dollarites: ühes rikkamas riigis Sveitsis on see 40 746 USD ja ühes vaesemas riigis Sudaanis on see 40 USD, seega erinevus on kümnete tuhandete kordne. Samas eksist...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
80 allalaadimist
9
doc

Tervise Poliitika

Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Merilin Jürgens TERVISEPOLIITIKA Referaat Tartu 2007 Sissejuhatus Tervis on täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Tervis on ka olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss. Hea tervis loob võimalused inimestele kõikvõimalikeks toiminguteks. Igal inimesel peab olema võim...

Terviseõpetus - Põhikool
25 allalaadimist
2
doc

Eesti tulevik on meie noorte kätes

Eesti tulevik on meie noorte kätes Palusin Lääne-Tallinna keskhaigla uroloogiaosakonna juhatajal ning kirurgil dr. Heino-Enn Arpol rääkida lühidalt arstiteadusest ning ka eestlaste tervisega seonduvatest probleemidest. Miks te hakkasite arstiks? Sellele lihtsale küsimusele ei ole nii lihtne vastata. Elukutse valik sõltub paljudest asjadest. Kooli ajal olin mina n...

Eesti keel - Põhikool
96 allalaadimist
27
odt

Kreeka Majandus geograafia

4 President............................................................................................................................................. 4 Parlament...

Geograafia - Keskkool
95 allalaadimist
15
docx

Arengupsühholoogia loengukonspekt

M. Baldwin- 1861-1934- Piaget mõjutaJa. PeetaKse üheks olulisemaks kaasaegse arengupsühholoogia alusepanijaks. Oli ka I teadusliku psühholoogiaajakirja rajaja. 1903-1908- Andis välja oma kolmeköitelise sarja ,,Geneetiline loogika". See käsitleb lapse mõtlemise arengut. Nende raamatutega pani ta aluse lapse teadmiste progressiivse arengu teooriale. Ta arvas et areng toimub läbi järjestikuse üksteisest e...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
735 allalaadimist
11
doc

Arenguökonoomika

Defineerige majandusareng ja majanduskasv. Miks on oluline eristada majandusarengut ja majanduskasvu? Majanduskasv tähistab kitsalt reaaltulude kasvu ühe elaniku kohta. Majandusareng on defineeritav kui pikaajaline protsess, mille käigus toimub reaaltulude kasv ühe elaniku kohta, samal ajal kui absoluutse vaesuse piirist allpool elavate inimeste arv ei kasva ning tul...

Arenguökonoomika - Eesti Maaülikool
176 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

1 Poliitilised ideoloogiad 2.6..................................................................................................................... 2 Eesti erakonnad 3.5...................................................................................................................................

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
89 allalaadimist
24
docx

Nõustamispsühholoogia konspekt

02 Eluga rahulolu määravad tunnused: 1. Lähisuhted ­ kõige olulisem 2. Rahulolu tööga 3. Isiklik toimetulek Nõustamine muutub üha enam õpetuseks, mis on integreeritud erinevatest psühholoogiaharudest, teraapiasuundadest, erinevatest maailma usunditest. Lisandub aastatuhandete jooksul kogunenud õpetused elamisest, otsitakse alternatiive. Vajadus on joonistada sots...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
96 allalaadimist
28
docx

Aretusõpetuse vastused

a 1. Aretusõpetuse ajalugu kuni 1900 Juba Hippokrates (460...377 e.m.a.) märkis mõlema sugupoole tähtsust järglaste omaduste kujunemisel. Tema arvates eraldavad kõik kehaosad suguproduktidesse üliväikesi osakesi. Aristotelese (384...322 e.m.a.) arvates loode areneb ema verest, millele isa seeme annab arenemisskeemi. Seega mõistis ta info tähtsust organismi arengus. A...

Aretusõpetus - Eesti Maaülikool
74 allalaadimist
4
docx

Majandusgeograafilise asendi ja arengutaseme võrdlemine

Riikide inimarenguindeksi IAI (HDI) võrdlus Eesti Peruu Austraalia Inimarenguindeks 0,835 0,725 0,929 Koht järjestuses 34 80 2 Arengutrendid Alates 1991. Peruu IAI on A...

Geograafia - Põhikool
9 allalaadimist
15
ppt

Tervis:vaimne, füüsiline, sotsiaalne tervis

klass Janika Kase Tervis- minu heaolu HEA TERVIS VÕIMALDAB: viin oma soovid ja unistused ellu teen palju huvitavat mul on palju energiat tulen toime raskustega FÜÜSILINE TERVIS SOTSIAALNE HEAOLU HEAOLU VAIMNE HEAOLU Füüsiline tervis Seotud inimese kõigi elundkondadega elundkondade koostööga kehalist...

Inimeseõpetus - Põhikool
29 allalaadimist
16
docx

TERVISEÖKONOOMIKA JA TERVISHOIU SÜSTEEM EESTIS

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Kateriina Ehapalu TH-1 TERVISEÖKONOOMIKA JA TERVISHOIU SÜSTEEM EESTIS Referaat Juhendaja: lektor Lauri Punga Pärnu 2013 SISUKORD SISSEJUHATUS Tervislikud eluviisid ja võimalused oma heaolu parandamiseks on mu...

Inimeseõpetus -
18 allalaadimist
16
docx

TERVISEÖKONOOMIKA JA TERVISHOIU SÜSTEEM EESTIS

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Kateriina Ehapalu TH-1 TERVISEÖKONOOMIKA JA TERVISHOIU SÜSTEEM EESTIS Referaat Juhendaja: lektor Lauri Punga Pärnu 2013 SISUKORD SISSEJUHATUS Tervislikud eluviisid ja võimalused oma heaolu parandamiseks on mu...

Majandus -
23 allalaadimist
9
doc

Sotsiaalne õiglus, ebaõiglus ja ebavõrdsus tervises

Sotsiaalne õiglus, ebaõiglus ja ebavõrdsus tervises Anu Kasmel Sissejuhatus Viimasel aastakümnel on ilmnenud, et enamikes ühiskondades, ka nn. heaoluühiskondades suurenevad erinevused tervisenäitajates erinevate sotsiaalsete gruppide vahel. Enamikes Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika riikides on keskmine eeldatav eluiga XX sajandi teisest poolest alates pidevalt tõus...

Sotsioloogia - Keskkool
24 allalaadimist
17
pptx

Heaolumajandus mõõtmise ja hindamise rahvusvahelised süsteemid.

The OECD Better Life Index ehk Parema Elu Indeks OECD Parema Elu Indeks · OECD raport ,,Kuidas elu läheb? Mõõtes heaolu" on 2009. aastal ilmunud Stiglitz- Sen-Fitoussi heaolu kontseptsiooni edasiarendus · OECD kasutab heaolu mõistet üldistusena, mille alla koonduvad materiaalsed, elukvaliteedi ning jätkusuutlikkuse näitajad Elukvaliteet: Materiaalsed...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10 allalaadimist
10
doc

Kordamisküsimused - tsükliõpe

Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid. Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine; tervis on igapäevaelu ressurss võimaldamaks individuaalselt, sotsiaalselt ja majanduslikult täisväärtuslikku elu. Tervis on igapäevaeluks vajalik tingimus. Tervis on universaalne väärtus ja inimese põhiõigus. Tervis kui heaolu. Heaolu on näita...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
12
docx

Ebavõrdus kui terviserisk ja heaolu mõjutaja

Eksisteerib seaduspärasus, et tervisenäitajatele on iseloomulik sotsiaalne astmelisus – kõrgeima sissetulekuga inimeste tervisenäitajad on parimad, keskmise sissetulekuga inimestel on need vahepealsed ning madalaima sissetulekuga havimad tervisenäitajad. Suurema sidususe saavutamiseks on vajalik ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine. Sotsiaalne ebavõrdsus väljendub teatud sotsiaalsete rühmade madalas staatuses ning väheses kogukondlikus kaasatuses. Inimestevahelist ebavõrdsust suurendavad ebapiisav sissetulek ning sissetulekute ebaüh...

Tervis ja heaolu - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
10
docx

Mõõdukas kehaline koormus

Seetõttu alla 14- aastatest paljudessa jõusaalidesse ei lubatabi. Millise spotdialaga keegi tegeleb, sõltub lisaks kehalistele võimetele kindlasti ka kodu lähedal asuvates spordibaasidest. Kui teed trenni,ära unusta enesekontrolli. 1. Jälgi oma söögiisu,meeleolu, väsimust ja und. Neid tervisenäitajad iseloomustakse hinnanguga väga hea, hea, rahultav, halb, väga halb. 2. Jälgi oma kehakaalu, pikkust, vererõhku ja pulsisagetust. Need on mõõdetevas tervise- näitajad ,mida saab ise kodus kontrollida. 3. Kui käid sporditrennis, külasta kord aastas spordiarsti. 2. Sport on mängulist laadi võistluslik kehaline tegevus. Füüsiline aktiivsus on igasugune kehaline liikumine...

Kutsealane liikumine - Põhikool
2 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto