Sõnu seletav sõnaraamat
Facebook Like
Fotosüntees - päikese energia ja vee abil taimedes glükoosi valmistamine -fotosünteesi käigus eraldub kskkokda hapnik -toimub ainul valguse käes anorgaanilin aine -aine mis ei sisalda orgaanilisi komponente orgaaniline aine -glükoos(esmase orgaanilise aine tootja)
Fotosüntees on paljuastmeline protsess, mille käigus toimub süsihappegaasis sisalduva süsiniku taandumisreaktsioon ning tekivad keerukad orgaanilised ühendid, nt. fruktoos: 6CO2 + 6H2O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Keerukatest orgaanilistest molekulidest – süsivesinikes ja lipiidides – sisaldub keemilise sideme energia vabaneb rakusisese oksüdatasiooni protsessis, mille keskseks osa on nn. hingamisahel.
Fotosünteesi intensiivsusest - fotosünteesi intensiivsus lehe- või okkamassi kohta sõltub suuresti puuliigist ja puu kasvuklassist (on allajäänud puudel puistus suurem kui valitsevatel puudel). 3. lehtede, okaste pinnast- suuremate, valitsevate puude kõrgem produktsioon on tingitud nende suuremast lehtede, okaste massist (pinnast). Mida rohkem lehti või okkaid, seda suurem fotosünteesiv mass.

Fotosünteesi intensiivsusest - fotosünteesi -50 0 C ja isegi madalamale, (harilik mänd, harilik ning nende osade korjamist, metsa kasutamist intensiivsus lehe- või okkamassi kohta on kadakas, soo- ja arukask, hall lepp, harilik kuusk, mesilaste korjemaana allajäänud puudel puistus suurem kui valitsevatel harilik haab, siberi nulg). 6. Puude diferentseerumine ja metsa puudel.
Fotosünteesi tähtsus - Tekib glükoos, energiallikas -Tekib hapnik, hingamiseks -Tekib hapnik, surnud orgaanilise aine lagundamiseks -Tekib hapnik, moodustab osoonikihi -Tekib hapnik, võimaldab põlemisreaktsioone -Tekivad sahhariidid, esmased toiteallikad -Tagab süsinikuringe -Valgusenergia muudetakse keemiliste sidemete energiaks -Tekivad mitmed maavarad
Fotosünteesi tähtsus - anorgaanilistes ainetest esmase orgaanilise aine loomine, glükoos on põhiline energiaallikas enamikus organismis, toiduahela esimeseks lüliks, toiduks heterotroofidele, hapnik osaleb hingamisel, osooni tekkel, põlemisel, süsiniku ja hapnikuringis tähtsal kohal, fossiilsete kütuste teke(nafta, kivisüsi, maagaas)

Fotosünteesi tähtsus on sellest võrrandist tuletatav: — orgaanilise aine tootmine (taime kasv, heterotroofidele toit); — hapniku tootmine (organismidele, sh taimedele endile hingamiseks, hapnikuaatomitest moodustub ka osoon - O3 kiht kaitseb Maad liigse ultraviolettkiirguse eest); — süsihappegaasi sidumine atmosfääris
Fotosünteesivad – suurendavad biomassi ja hapniku hulka Suurendavad bioloogilist mitmekesisust (eriti oluline ekstreemsetes tingimustes) Valmistavad keskkonda ette teistele, nõudlikemale organismidele Pakuvad elupaika selgrootutele loomadele ja teistele seentele; toiduks ja pesamaterjaliks mõnedele loomadele
Fotosünteesil on tähtis roll ka CO2 sidumisel atmosfäärist: süsinikuringe tagamisel ning selle hulga vähendamine vähendab ka ühe ökoloogilise globaalprobleemi, kasvuhooneefekti süvenemist (Tokko 2009). Fotosünteesi vaheproduktidest sünteesitakse kõik teised orgaanilised ained.

Fotosüntees – taimne toitumisviis 2. Roheline – sisaldab kolrofülli 3. Toodavad hapniku 4. Vajavad päikesevalgust, vett, süsihappegaasi 5. Ei liigu aktiivselt 6. Kasvavad piiramatult 7. Organid – vähe: juur, vars, lehed, õis, vili 8. Omane mittesuguline paljunemine
Fotosüntees on üheks peamiseks jõuks, mis põhjustab energia, süsiniku, vesiniku ja hapniku ringkäigu looduses ja tõmbab sellesse ringkäiku kaasa ka niisuguseid eluks vajalikke aineid, nagu lämmastik, fosfor, väävel jt. , samuti päikeselt kiirguva energia.
Fotosünteesi pimedusstaadium ehk Calvini tsükkel: Toimuvad kloroplastide stroomas *Süsinikuallikaks on õhulõgede kaudu taime sisenenud CO2 *Energiallikaks on vaja 18 ATP molekuli 6CO2+12NADPH2 – C6H12O6+6H2O+12NADP ORGANISMIDE PALJUNEMINE JA ARENG

Fotosüntees on valgusenergia muundumine orgaaniliste ühendite keemiliseks energiaks. Selle pöördprotsessiks on aeroobne ja anaeroobne hingamine ja biolagunemine. Bioloogiline energiaringe algab fotosünteesiga ja lõpeb hingamisega.
Fotosüntees on äärmiselt keerukas protsess, millest võtab osa hulgaliselt ensüüme ning kofaktoreid. Kloroplastis on välja kujunenud sünteesirajad enamiku vajalike sahhariidide, kloroplastilipiidide ning aminohapete sünteesiks.
Fotosünteesi pimereaktsioonid ehk süsinikufikseerimise reaktsioonid Kasutatakse NADPH kui redutseerijat ja ATP hüdrolüüsi energiat endergoonilisteks protsessideks orgaaniliste molekulide sünteesil CO2’st. CO2 võetakse väliskeskkonnast.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Fotosüntees – klorofülli sisaldavates taimerakkudes (ka mõnedes bakterites ja protistides) toimuv assimilatsiooniprotsess, mille käigus salvestatakse valgusenergia orgaaniliste ühendite keemiliste sidemete energiaks. Protsessi peamisteks lähteaineteks on CO2 ja H2O ning lõpp-produktiks glükoos, ühtlasi eraldub O2. Fotosünteesi tähtsus: 1) Ükski looduses esinev toitumisahel ei ole mõeldav fotosünteesita.
Fotosüntees on klorofülli sisaldavates taimedes lühilainelise kiirguse energial kulgev protsess, milles anorgaanilistest ühenditest (peamiselt süsinikdioksiidist ja veest) moodustub orgaaniline aine ja vabaneb hapnik.
Fotosüntees – klorofülli sisaldavates taimerakkudes (mõnedes bakterites, protistides) toimuv assimilatsiooniprotsess, mille käigus salvestatakse valgusenergia orgaaniliste ühendite keemiliste sidemete energiaks.

Fotosünteesi efektiivsus – tõenäosus, et kvant läheb keemiliseks energiaks: Troopikas E f = 1-3% (kuni 3 kvanti 100-st); Parasvöötmes Ef = 0,6-1,2% (ca 1 kvant 100-st); CO2 – Süsinik oluline ressurss autotroofide jaoks.
Fotosüntees - klorofülli sisaldavates taimerakkudes valgusenergia toimel kulgev anorgaaniliste ühendite orgaanilisteks aineteks muundumine Õis- dekoratiivseim erksavärviline osa, tema sugulise paljunemise organ
Fotosünteesi lähteaineteks on süsinikdioksiid, vesi ja mineraalained (energiaallikaks on päikeseenergia), lõpp-produktiks ehk saaduseks on süsivesikud, peamiselt glükoos, fruktoos ja tärklis ning kõrvalsaaduseks hapnik.

Fotosüntees - on orgaanilise aine süntees H2O ja CO2-st valgusenergia kaasabil, kusjuures reaktsiooni käigus eraldub O2. -fotosüntees toimub kloroplastides, kuna sealsed klorofüllimolekulid suudavad neelata
Fotosüntees on ainus protsess, milles väljastpoolt biosfääri (Päikeselt) pärinev energia muundatakse elusorganismide ainevahetusprotsessides omastatavasse vormi – keemiliste ühendite energiaks.
Fotosüntees – klorofilli siseldavas aineosades lühiajalise kiirguse energia toimel kluges protsess, milles anorgaanilistes ühendites moodustub orgaani- line aine ja eraldub hapnik.

Fotosünteesivaatel mitte - oksügeensetel bakteritel ainult üks fotosüsteem (FSI – väävlibakteritel ja FSII purpurbakteritel). Palju klorofülli molekule, kuid vaid üks reaktsioonitsenter.
Fotosünteesi intensiivsusest - fotosünteesi intensiivsus lehe- või okkamassi kohta sõltub suuresti puuliigist ja puu kasvuklassist (on allajäänud puudel puistus suurem kui valitsevatel puudel).
Fotosüntees - klorofülli sisaldavates taimerakkudes toimuv assimilatsiooniprotsess, mille käigus salvestatakse valgusenergia orgaaniliste ühendite keemiliste sidemete energiaks.

Fotosüntees - KLOROFÜLLI SISALDAVATES TAIMERAKKUDES TOIMUV PROTSESS, MILLE KÄIGUS SAADAKSE PÄIKSEENERGIA ABIL LIHTSATEST ORGAANILISTEST ÜHENDITEST GLÜKOOSI(KÕRVALPRODUKT O2).
Fotosünteesiks nimetatakse protsessi, milles päikese valgusenergia arvel sünteesitakse taimede ja vetikate rohelistes osades veest ja süsihappegaasist orgaaniline ühend glükoos.
Fotosüntees – 6CO2+6H2=(valgus+klorofüll) C6H12O6; H=+15 MJ/kg; valgus aktiveerib mõne reaktsioonist osavõtva aine osakest: H2+Cl2=2HCl (ilma valguse mõjuta antud reakts.

Fotosüntees - on klorofülli sisaldavais taimeosades lühilainelise kiirguse energia toimel kulgev protsess, mille anorgaanilistes ühendites moodustub orgaaniline aine.
Fotosünteesivad bakterid – heterotroofsete bakterite eelased (O2 tarbivad bakterid). Mineraalained said piiramatuks ressursuks, sest ei toimunud erosiooni, kuna maismaad oli vähe.
Fotosünteesik on vja 1.CO2- õhus 0,05%, lisamine kiirendab fotosünteesi 2.H2O- vastavalt taimeliigile 3. Valgusenergia- sinine, punane 4. Soojust- Parasvöötmes 20°C

Fotosünteesijad – kasutavad selleks päikeseenergiat 2. Gemosünteesijad – kasutavad selleks anorgaaniliste ainete lagunemisel vabanevat keemilise sideme energiat.
Fotosüntees on protsess, mille abil mitmed bakteritüübid, vetikad ning vaskulaarsed taimed muundavad valgusenergia orgaaniliste ainete keemiliseks energiaks.
Fotosüntees - 18...20%.Kasutusel ka kamberkuivatus,mis töötab sooja õhu päikese ja klorofülli abil omistavad lehed ja okkad õhust CO2-e.Klorofüll abil.

Fotosüntees on taimedes ja fotosünteesivates bakterites toimuv protsess, mille käigus valgusenergia muudetakse orgaaniliste ühendite keemiliseks energiaks.
Fotosünteesfotosüntees on taimedes ja fotosünteesivates bakterites toimuv protsess, mille käigus valgusenergia muudetakse orgaaniliste ühendite keemiliseks energiaks.
Fotosüntees - Keemiline reaktsioon rohelistes taimedes,mille käigus kasutatakse päikeseenergiat süsihappegaasi ja vee muutmiseks glükoosiks ja hapnikuks.

Fotosüntees – orgaanilise aine tootmine roheliste taimede poolt päikeseenergia kaasabil süsinikdioksiidist ja veest: 6CO2 + 6H2O + 2820kJ = C6H12O6 + 6O2
Fotosünteesipigmendiks on bakteriklorofüll. Bakterid saavad fotosünteesil redutseerijana kasutada erinevaid väävliühendeid, vesinikku ja ka orgaanilisi aineid.
Fotosüntees - Protsess, mille käigus süsinikdioksiid muudetakse orgaanilisteks ühenditeks, eelkõige süsivesikuteks kasutades selleks valgusenergia.

Fotosüntees - Taimed fotosünteesivad süsihappegaasist ja veest suhkru molekule, selleks kasutavad valguseenergiat(jääkproduktina eraldub hapnik)
Fotosüntees - klorofülli sisaldavates taimerakkudes toimuv assimilatsiooniprotsess, mille käigus salvestatakse valgusenergia org. ühendite keem.
Fotosüntees - Klorofülli sisaldavais taimeosades kulgev protsess, milles anorgaanilistest ühenditest moodustub orgaaniline aine, eraldub hapnik.

Fotosüntees on rohelistes taimedes ja fotosünteesivates bakterites toimuv protsess, mille käigus muudetakse valgusenergia keemiliseks energiaks.
Fotosüntees on klorofilli sisaldavais taime osades lülilainelise kiirguse energia toimel kulgev protsess ja reaktsiooni käigus eraldub hapnik.
Fotosünteesijad — kasutavad päikeseenergiat (nt. „sinivetikad“) b. Teised kasutavad anorgaaniliste ainete lagundamisel vabanevat energiat.

Fotosüntees on looduses tomuv protsess, mille käigus päikesevalguse energiat kasutades toodetakse orgaanilist ainet, eeskätt glükoosi.
Fotosüntees on taimede kloroplastides toimuv protsess, mille käigus valgusenergia muudetakse glükoosi molekulide keemiliseks energiaks.
Fotosüntees on loodusliku aineringe tähtsaim lüli ning peamine protsess, mille kaudu orgaaniline maailm täiendab oma energiavaru.

Fotosüntees – Süsihappegaasist ja veest orgaaniliste ainete moodustamise protsessi, mis toimub rohelistes taimedes valguse käes.
Fotosüntees on klorofülli sisaldavates organismides polümeeride ehitusüksusteks; Polümeer- pikad toimuv assimilatsiooniprotsess.
Fotosünteesi val - gus- ja pimedusstaadiumi reaktsioonid – nende lähteained ja lõpp-produktid ning toimumiseks vajalikud tingimused.

Fotosüntees on protsess, mille käigus valgusenergia toimel moodustuvad lihtsatest keemilistets ühenditest orgaanilised ained.
Fotosüntees – taimed seovad kiirgusenergia abil süsinikdioksiidi ja vee, tekivad süsivesikud e suhkrud ja eraldub hapnik.
Fotosüntees on looduses ainulaadne protsess, mille käigus taimed muudavad oma elukeskkonna anorgaanilise aine orgaaniliseks.

Fotosünteesi lähteaineteks on vesi ja orgaanilised ained VALE Fotosünteesi lähteaineteks on süsinikdioksiid(anorgaaniline aine) ja vesi.
Fotosüntees on looduses asetleidev protsess, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks.
Fotosüntees - taime rohelise osade rakkudes on rohelise värvusega aine- klorofüll, mis pakneb taimeraku kloroplastides.

Fotosüntees - valgusenergia abil orgaaniliste ühendite tekkimine veest ja SHG-st Anorgaaniline aine- Orgaaniline aine-
Fotosüntees on ainuke looduses toimuv protsess, mille käigus muundatakse valgusenergia kiimiliste sidemete energiaks.
Fotosünteesi lähteaineteks on vesi (H2O) ja süsihappegaas (CO2). Vett saavad taimed juurte kaudu, süsihappegaasi hangitakse õhust.

Fotosünteesi intensiivsusest - fotosünteesi intensiivsus lehe- või okkamassi kohta sõltub suuresti puuliigist ja puu kasvuklassist.
Fotosüntees on rohelistes taimedes kulgev protsess, mille tulemusena moodustub glükoos (suhkur) ja eraldub hapnik.
Fotosüntees on oluline kõigile organismidele, nii taimedele kui heterotroofidele, samuti biosfääri säilimisele.

Fotosüntees - org. ainete moodustumise protsess taimede kloroplastis valguse mõjul, mispuhul eraldub vaba hapnik.
Fotosüntees – rohelistes taimedes toimuv protsess, kus valgusenergia abil sünteesitakse orgaanilisi ühendeid
Fotosüntees on protsess, mille käigus valguse energia muudetakse orgaaniliste ühendite keemiliseks energiaks.

Fotosünteesipigmendid – klorofüllid sisaldavad keskse aatomine Mg. Klorofüllid on mittekovalentselt seotud valkudega.
Fotosüntees on ainus biosfääris kvanitatiivselt arvestatav protsess, mis tagab eluks vajaliku vaba energia.
Fotosüntees on maailma kõige tähtsam protsess, sest selle käigus eraldub O2 ja organismid saavad hingata.

Fotosünteesi tähtsus - veefotooksüdatsiooni käigus eralduv hapnik on vajalik kõigi organismide hingamiseks.
Fotosüntees on orgaaniliste ainete valmistamine taimedes süsihappegaasist ja veest päikeseenergia
Fotosünteesiks nimetatakse protsessi, mille käigus valgusenergia muundatakse keemiliseks energiaks.

Fotosüntees on looduses asetleidev elutähtis protsess kõigile Maal elutsevatele organismidele.
Fotosünteesi kestusest – mida kauem fotosüntees kestab, seda rohkem orgaanilist ainet produtseeritakse.
Fotosünteesi valgus - staadium Reaktsioonid kulgevad kloroplastide tülakoidides valgusenergia mõjul.

Fotosüntees –  kogu elu alus. Toimub taimedes. (6CO2 + 6H2O ­> C6H12O6 + 6O2)
Fotosüntees on süsivesikute süntees CO2-st lähtuvalt, kasutades selleks valgus energiat.
Fotosüntees – protsess, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks

Fotosüntees - valguskiirgus peab jõudma taimeraku kloroplastides olevate klorofüllideni.
Fotosüntees on maailma kõige tähtsam protsess, sest seal moodustuvad orgaanilised ained.
Fotosüntees on üks äärmiselt vajalik protsess, kuna selleta poleks elu Maal võimalik.

Fotosüntees on kõigile heterotroofidele asendamatu protsess, milleta nad elada ei saaks.
Fotosüntees - on esmalt glükoosisüntees süsihappegaasist ja veest suhkruenergia abil.
Fotosüntees on biosfääris ainus protsess, mille käigus moodustub molekulaarne hapnik.

Fotosüntees on protsess, mille käigus valgusenergia muundatakse keemiliseks energiaks.
Fotosüntees on orgaaniliste ainete valmistamine veest ja CO2 -st päikeseenergia abil.
Fotosüntees on maksimaalse efektiivsusega vaögus spektri punases või violetses osas.

Fotosünteesi lähteained – süsihappegaas ja vesi, valgus, sobiv temperatuur (20-35 kraadi kõige
Fotosüntees on orgaaniline aine süntees anorgaanilstest ainetest valgusenergia abil.
Fotosüntees on ainus looduslik protsess, mille käigus moodustub molekulaarne hapnik.

Fotosüntees on protsess , mille käigus muudetakse energia keemiliseks energiaks.
Fotosüntees - co2+h2o=o2+c6h12o6. vajalik: süsihappegaas, vesi, päikeseenergia.
Fotosüntees on taime rohelistes osades toimuv toitainete sünteesimise protsess.

Fotosüntees on süsivesikute süntees süsinikdioksiidist valguse energia arvel.
Fotosünteesisid – vabanes hapnik! Aguaegkond 1.Tekkisid päristuumsed organismid.
Fotosünteesi lähteaineteks on süsinikdioksiid ja vesi (energiaallikaks on päikeseenergia),

Fotosünteesi protsess on maksimaalse efektiivsusega spektri punases või violetses osas
Fotosünteesi intensiivus on allajäänud puudel puistus suurem kui valitsevatel puudel.
Fotosünteesi käigus – nii, et sai võimalikuks loomade elama asumine maismaale.

Fotosünteesi tingimusteks on valgus, CO2, H2O. Tulemuseks glükoos ja vabanenud hapnik.
Fotosünteesivatel rohebakteritel on klorosoomid, milles paikneb osa fotosünteesipigmentidest.
Fotosüntees - Fotosünteesi valgusstaadium- (vajalik valgused olemasolu.

Fotosüntees on takistatud, see omakorda vähendab vetikate paljunemist.
Fotosüntees – looduslik protsess, kus elusorg-d muudavad päikeseen.
Fotosüntees – Toimub taimerakkude kloroplastides valgusenergia abil.

Fotosüntees on valguse toimel toimuv keerukas mitmeastmeline protsess.
Fotosünteesi kestusest – mida kauem jalakas ja künnapuu, sarapuu, har. elupuu.
Fotosünteesiks on vaja vett, süsihappegaasi, mineraalaineid ja valgust.

Fotosünteesivad rohe - ja purpurbakterid kasutavad vee asemel vesiniksulfiidi.
Fotosünteesiv bakter - rohelinesilmviburlane-vetikad-samblad-sõnajalgtaimed-
Fotosüntees on teistele vajaliku energia allika saamis protsess.

Fotosünteesiks on võimelised ka mõned autotroofsed bakteriliigid.
Fotosüntees on üks looduse kõige imelisematest protsessidest.
Fotosüntees on vajalik kuna, taim saab sealt endale toitaineid.

Fotosüntees on valgusenergia muundamine keemiliseks energiaks.
Fotosüntees on ju tegelikult kogu meie energiatarbimise alus.

Fotosüntees on kõige tähtsam biokeemilise aineringe lüli.
Fotosüntees – klorofülli sisaldavates mutatsiooniliseks.
Fotosüntees – keemiliselt hingamise vastandreaktsioon.

Fotosünteesi pöördprotsessid on aeroobne ning anaeroobne biolagunemine.
Fotosüntees on ka vajalik osoonikihi säilitamiseks.
Fotosünteesiprotsess - suhkrute moodustumine CO2 st ja veest.

Fotosünteesivõimelised on samuti mõned vibur- ning ripsloomad.
Fotosüntees - see on tegelikult taimede toitumine.
Fotosünteesivõime on otseses seoses valguskiirgusega.

Fotosünteesijad – tsüanobakterid • 3500 milj.
Fotosüntees on keemiliselt higamise vastand.
Fotosünteesijad – kasutavad valgusenergiat.

Fotosüntees on assimilatsiooniprotsess.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun