Sõnu seletav sõnaraamat
Facebook Like
Küsitlus
Add link
1940s - The Second World War brought fast, frantic (and often American) dance music - boogie-woogie or jitterbug. Dances were held in church halls, village halls, clubs, Air Force bases - everywhere! But slower, romantic songs were also popular as loved ones went away to fight, such as Vera Lynn's 'We'll Meet Again' and the song about coming home again, 'The 'White Cliffs of Dover'. After the war 'skiffle' bands became popular.
1941juulis - augustis Saksa väed hõivasid Eesti mandriosa • Eestiaegne halduskord taastati, aga Eesti riik mitte • Eestlased võtsid ometi aktiivselt osa NSVL vastasest võitlusest : 1941. aasta suvel metsavendadena, hiljem julgestusorganisatsioonis Omakaitse ning Saksa sõjaväes • 1943 ja1944 Eesti Omavalitsuse korraldatud mobilisatsioon • Natside ja nende käsilaste poolt tapeti 61000 eraisikut ja 64 000 NSV sõjavangi
1942 dets - 1943 jan: Stalingradi lahing(Vene-Saksa) Sunniti Itaalia kapituleeruma 1943 suvi: sakslased proovisid muuta sõjaõnne, kuid asjatult Kurskis 1944: massiline põgenemine Eestist(u 80000 in) Soome , Rootsi, läände1944 jan-jul: Narva lahingud 1944: avati II rinne Hitleri-vastase koalitsiooni vägede poolt Prantsusmaal Normandias 6.06.1944: Operatsioon Overlord: II rinde avamine, Saksa- vastane tegevus.

1940 rublad - kopikad; 1941-44 margad ja pennid olid saksa okupatsiooni margad; 1944- rublad ja kopikad; 1992 - eesti kroon, sent 24. Eestit mõjutanud rahareformid Pärast Eesti Vabariigi sündi lasti valitsuse 9.XII 1918 määruse põhjal käibele oma raha – mark (=100 penni) ja 2.V 1919 kuulutati see riigis ainsaks seaduslikuks maksevahendiks, muud rahad (Vene, Saksa, Soome) kõrvaldati ringlusest.
1947 a - William Shockley, Walter Brattain, and John 7) Kus kohas kasutatakse algoritmi Minimax (või selle varianti Alpha-Beta)? Mida see Bardeedemonstrate algoritm teeb? 2) Mis firma hakkas esimesena tegema SQL andmebaase A minimax algorithm[3] is a recursive algorithm for choosing the next move in an n- vms? 1970 IMB player game, usually a two-player game.
1944 alates on osalenud Eesti aastanäitustel 1946 grupinäitus "Eesti kunstnikud vennalikus Armeenias", Tallinn 1947 Tallinna Balti jaama temperapannood 1947 grupinäitus koos R.Sagritsa, R.Uutmaaga, Tallinn 1948 RAT "Estonia" laemaal koostöös R.Sagritsa ja E.Kitsega 1949 graafikute grupinäitus Moskvas (O.Kangilaski, E.Lepp, I.Linnat, G.Reindorf ja

1948 stalini - Tito tüli algusaasta, kestis Stalini surmani 1953 (leppimus alles 1960). 1949 a loodi Saksa Demokraatlik Vabariik (DDR). Euroopa Söe- ja Teraseühenduse moodustamine: Saksamaa territ ühtsuse küsimus oli vaja kiiresti ja edukalt lahendada: konkurss Eur ühendamiseks algas Saksa söetööstusala Ruhri
1949 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 “Kärbes” sai jälile Asta Kalvetile kes tegeles natsionalistliku noossootegemiste organiseerimisega. Nüüd kus Ingel ja Linda on läinud ja keegi Hansule süüa ei saanud viia, arvati et ta tahab legaliseeruda või osaleb terroriaktides, röövides või muus.
1944 juuli - september peeti Sinimägedel veriseid lahinguid, hukkus kuni 200 000 inimest  püstitatud palju mälestusmärke  praegu on olemas 4-5km pikkune matkarada läbi kunagise sõjatandri TEKKETEOORIAD  Karl Orvik 1926 uurimus- mäed koosnevad suurtest aluspõhjakivimite pangastest.

1944 a - ks oli Punaarmee võim ja võimekus kasvanud sedavõrd, et polnud tarvis piirduda vaid ühe olulise, suure pealetungiga, Punaarmee toimis kui omalaadne konveier- ühes rindelõigus käis suurpealetung, teises valmistuti järgmiseks ja kolmandas planeeriti.
1940 metsavennad – aktiivne relvavõitlus eesmärgiga taastada Eesti iseseisvust ja Nõukogude Liidu tugevnemist Ida-Euroopas. NSVL kasutas nende vastu võitlemiseks sõjaväge, miilitsaüksusi ja julgeolekuorganid, nõrgendas oluliselt suurküüditamine.
194 - 218) Äriõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib ühiskonnas toimuvat vahetusprotsessi kõige laiemas tähenduses, sealhulgas selles protsessis osalevate majandusüksuste asutamise ja lõpetamise korda ning nende tegevuse aluseid.

1942 nov - ks enamik Stalingradist sakslaste kontrolli all. 19.nov 1942 alustasid Nõukogude väed Stalingradist lõunas ja põhjas pealetungi ning piirasid sisse Saksa 6. armee. Lahingud lõppesid 2.veebruaril 1943 sakslaste kapituleerumisega.
1944 dekoratiiv - ja monumentaalmaali eriala dekaan ja monumentaalmaali ning joonistuse õppejõud Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis (1951 aastast Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut) 1954 Eesti Riikliku Kunstiinstituudi professor.
1948 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Agendi “x” soovitusel värvati Aliide agendiks “kärbes”. Värbamisprotsessi viis läbi agent “vasar” sest “kärbes” ei tohtinud teada “x'i” agendiks olemisest.

1944st - 1947. a viidi ellu nõukogude maareformi • maade sundvõõrandamine • määrati talude maksimaalseks suuruseks 30 ha. Saksa okupatsioonivõimusega koostööd teinud pered ei tohtinud omada üle 5-6 ha maad.
1949 vmn - Vastasikuse Majandusabi Nõukogu- NSVL- aitab sotsialistlikel riikidel majandada 1955 VLO-Varssavi Lepingu Organisatsioon- NSVL oma Kesk- ja Ida-Euroopa satelliitriikidega- ühendas relvajõudusid sots.
1945 novembrist - 1946 oktoobrini pidas Nürnbergi protsessil kohut sõjaroimarite üle. Kohtu all oli 24 inimest, neist 12le määrati surmanuhtlus (poodi 16. okt. 46) ja kolmele eluaegne vanglakaristus.

1943 novembris - detsembris kohtusid ka kolme liitlasriigi väejuhid (USA – Roosevelt, Suurbritannia – Churchill, NSVL – Stalin). Nende kokkusaamine toimus Teheranis – Teherani konverents.
1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Eha Kose(Hansu endine kihlatu) aruandes olevat Hans tegutsenud organisatsioonis Omakaitse ja ta oleevat teinud nõukogude vastaseid avaldusi.
194 - 198 Hindamine võimaldab anda töötajatele tagasisidet, mis on vajalik eriti noortele ja uutele töötajatele, kes ei oska hinnata objektiivselt enda töötaset.

1948 oeec - Organization for European economic Co-operation  1960 OECD(Eesti on liige)-Organization for economic co-operation and development  1944 NATO-põja atlandi.
1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Taheti teada kas Martinil on huve illegaalsete sidemete pidamisega välismaaga või kas ta töötab Ameerika luureorganit heaks.
1944 sept - Suur põgenemine. ( kokku lahkus ~ 80 000 inimest üle mere ). Punaarmee vallutas ka Hiiumaa, Muhu ja suurema osa Saaremaast, kuid Sõrve ps jäädi toppama.

1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Dokumendis oli kirjas et Martin Truu oli olnud illegaal ja kaaluti tema vahistamis või tema legaliseerimist koostöö korral.
1946 juuli – oktoober arutati Saksamaa Euroopa liitlaste (Itaalia, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, Soome) saatust: kehtestati uued piirid ja lisaks reparatsioonid.
194 volts — no appre- ciable effect on the 8-bit system we’ve been looking at, but a 1-bit error in a 10-bit system, and a 2-bit error in a 12-bit system.

1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Agent “x” poole saavutanud erilist edu, kuid on loonud püsiva sideme isikuga keda oleks võimalik värvata.
1949 august – esimene läbimurre ajakirjas «Glamour Magazine».(9.) 1955 oli ta juba tunnustatud ja edukas reklaamikunstnik, keda ka imiteeriti palju.
1944 usa - s toimunud rahanduskonverentsil lepiti kokku Bretton Woodsi süsteem, kus keskpankade reservidesse kuulusid võrdselt kuld ja USA dollar.

1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Töö efektiivsemaks muutmiseks taheti luuga aktiivsemaid sidemeid tegvagentidega ja värvata uusi agente.
194 - Mis erinevus on juurija ja juurija-koguja passiivsel tööorganil? TV lk 24 joonisel 2.5 on esitatud passiivse tööorganiga juurija.
194 - Mis erinevus on juurija ja juurija-koguja passiivsel tööorganil? Juurija tööorgan on mõõtmetelt väiksem ja ehituselt massivsem

1943 teheran – stalin,Roosevelt,Churchill 1)Otsustati avada uus rinn Prantsusmaal, Normandia dessant 2)NSV lubas toetada Lääne liilasi idast.
1947 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Likvideeritud Hendrik Ristla väitis et Hans lasti maha kui nad olid rindelt tagasi tulemas.
1943 nov - dets TEHERAN (Stalin-Roosevelt- Churchill) -Saksa tingimusteta kapitulatsioon -teise rinde avamine -NL abi Jaapani vastu

1947 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Ülekuulamisel eitab Aliide et viis bandiitilede süüa ja ta väitis et Hans on surnud.
1942 jaan - veebr üritas väegruppi Nord purustada spets selleks org II löögiarmee eesotsas kindralleitnant Andrei Vlassoviga.
1940 ultimaatum – nõue Punaarmee täiendavate üksuste sissemarsiks ning „ausalt“ kokkuleppeid täitva valitsuse moodustamist.

1945 a - ks oli kindraleid kokku natuke alla 3000 (2950). Stalini jaoks oli oluline ka selles seltskonnas kord majja lüüa.
1940 juuni – soviettide liit lõpetas Eesti iseseisvuse – Molotovi ultimaatum 16.juuni – lubada Eestisse sovietti väed.
1945 veb – Jaltas konverents (Stalin, Churchill, Roosevelt) – kooskõlastati, kuidas Saksat lõplikult purustaa.

1947 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Kohtumisel Jaan Soobiga märkas agent “Helmar” surnuks peetavat Hansu.
1945veb - Jalta konverents-Stalin, Churchill, Roosvelt-ÜRO 1945 2.apr-Berliini kapitul 1945 8.mai-Saksa kapitul.
1947 gatt – General agreement of tarifs and trade . Tänapäeval on see WTO ehk maailmakaubanduse organisatsioon.

1944 sügis - Eesti pealinnaks määrati Nõukogude valitsuse poolt Võru, seniks, kuni Tallinn vabastatakse.
1949 tartu - 04.02.2001 Ruila) Helilooja, pedagoog, muusikaelu organisaator. Raimo Kangro on pärit Tartust.
1945 august - juuli. 72. Mis otsustati Potsdami konverentsil? Saksamaa sõjajärgse haldamise küsimusi.

1942 juuni - Hawaii saarestiku Midway atolli juures lahing, kus USA pani Jaapani kaotusvalu tundma.
1943 november - detsember. 68. Mis otsustati Teherani konverentsil? Prantsusmaal 2. rinde avamine.
1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Agendile “X” anti aktiivsemad töökohustused.

1942nov – 43mai pandi piir El-Almeini lahinguga Sm ja Ita edasi tungile Suessi kanali
1949 kevad – lõppes Berliini blokaad -> aprillis loodi NATO, eesmärgiks kaitsta ennast
1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Agent “x” tööd peetakse eeskujulikuks.

1945 juuli – august potsdani konverentsil lõplik alus sõjajärgse maailma jaotusele
1946 lääne - Eesti. Eriti salajane, Eks nr2 Dokumendis räägitakse postikontrollist.
1940a - l. a)Palestiinas elanud araablased arvasid, et see peab kuuluma neile.

1940 augustis - septembris toimus Inglismaa pommitamine – lahing Inglismaa pärast.
1945 veebruar - Jalta konverents, millest võtsid osa Stalin, Roosevelt ja Churchill.
1949 läänee - Eesti Et Hansu rahustada hakkas Aliide Ingli nime alt kirju saatma.

1941 saksamaa - Nõukogude Liidu sõja algus, Ida-Euroopas Saksamaa okupatsioon
1949 vmn - NSVLi algatusel loodud sotsialistlike riikide majandusühing.
1946 lääbe - Eesti Aliide ja Ingel kutsuti vallamajja ülekuulamisele.

1940 kolmikpakt – täiendatakse Teraspakti (Itaalia, Saksamaa, Jaapan).
1942 sept - nov läksid NSVL väed Staliningradi alla pealetungile.
1942 tuule - ema 1946 Esivanemate hauad 1947 Ad astra 1947 Periheel.

1947 lääne - Eesti Aiide olis seenel kui nahktagis mootorattur tuli.
194 - 201, küsimused lk. 202 INIMESE EVOLUTSIOON lk 202-206
1949 lääne - Eesti Martin kutsus Aliide vallamajja, ütlemata miks.

1949 washingdonis - Algne eesmärk kaitse saksa võimaliku rünnaku eest.
1945 kehakultuuri - ja Spordikomitee esimeheks kinnitati Savva Tambijev.
1948 lääne - Eesti Aliide leidis endale sobiva mehe, Martin Truu.

1944 a - ni oli Balti laevastik suletudki Kroonlinna baasi.
1940 saksamaa - > Taani (alistus) • Saksamaa ründas ka Norrat.
1945 aprillini - Königsbergi granison oli sunnitud kapituleeruma.

1944 lääne - Eesti Jälle oli Punaarmeelased laiali valgunud.
1945 juulis - augustis. Kohtusid Stalin, Churchill, Roosevelt.
1945 juuli - august. USA, Suurbritannia ja NSV Liidu juhid.

1949 vmn - Sotsialistlike Riikide Majandus Ühendus.
1942 suvi - Itaalia ja Saksa käes 12 Euroopa riiki.

1949 nato - Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon.
1944 september - Eestlased hakkasid Rootsi põgenema.
1945 sept - jaapan sattus USA okupatsiooni alla.

1946a - Prantsusmaa parlamentaarne vabariik.
1949 vmn – Vastastikuse Majandusabi Nõukogu.

1947 a - ks demobiliseeriti 8,6 miljonit.
1943 kurski - Kaare lahing, kestis 50 päeva.

1946 icom - rahvusvaheline muuseuminõukogu
1945 imf - Rahvusvaheline valuutafond.

194 - 201, küsimused lk. 202Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun