Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Teisalt on see keskkonnasõbralik tegu, sest kõike kokku kogudes ja tehastesse viimist oodates muutub suurem osa jäätmetest ümbertöötlemiseks kõlbmatuks, kuid ise sorteerides aitame me vähendada jäätmete segunemist omavahel ja see tagab jäätmete puhta kvaliteedi ning seetõttu ka kergema jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise. Paber- ja pappjäätmed, biolagunevad jäätmed, toidujäätmed, aia- ja haljastusjäätmed ja pakendid on väga hea taaskasutusväärtusega materjalid.
Teisalt on kodanikkond riigivõimu tegevuse objekt, st riigivõim korraldab ja reguleerib kodakondsete elu. Inimhulk, kes allub küll kõigi jaoks ühisele võimule, omamata aga muid sotsiaalseid sidemeid, ei oma kodanikkonna kvaliteeti ega moodusta riiki.
Teisalt on aga esinenud suuri üleujutusi, näiteks viimastel aastatel Kesk-Euroopas, mida varasemast ajast pole teada. Kliima soojenemise tagajärjel tõuseb maailmamere veetase, mis on juba oma negatiivseid tagajärgi ranniku üleujutamise ja purustamise näol endaga kaasa toonud, eriti Vaikse ookeani väikesaartel. Eestis täheldatakse kliima soojenemise mõju eelkõige selles, et talved on pehmemad, sajusemad ja ebapüsiva lumikattega.

Teisalt – kuigi arsti individuaalne iseseisvus devalveerus, muutus arsti kutse ühiskonna silmis väärtustatumaks – ühiskonnad hindasid üha enam arsti mitte kui tagajärgedega võitlejat (ravijat), vaid kui ennetajat (tervishoiuspetsialisti). Arstid asusid tööle riigi jm ühiskondlike struktuuride teenistusse, seda protsessi on nimetatud professionaliseerumiseks, erialainimeste ühiskondliku mõju ja võimu kindlustumiseks.
Teisalt on muidugi positiivne see, et seadus toob välja kitsaskohti, millele tõepoolest varem ei osatud mõelda või mida ei ole käsitletud diskrimineerimisea. Siinkohal pean silmas näiteks meeste lühemat eluiga, mis on põhjustatud stereotüüpsena määratud soorollidest, naiste töökoha valikut ja palgatingimusi jne. Konkreetseid mõisteid välja tuues ja defineerides aitab soolise 44
Teisalt on paljudel lastel suhtlemisraskusi, kuna nad võtavad informatsiooni vastu halvasti või siis on see, mis nad sellest välja valivad, teistele raskesti arusaadav, sest nad võivad infot valesti hinnata, annavad sellist tagasisidet, mida teised ei mõista või nad ise ei mõista hästi teiste antud tagasisidet.

Teisalt on pärandkultuur ja maastikuarhitektuur seotud sedasi, et inimesed on tehiselt tekitanud maastikule erinevaid asju, mis kuuluvad tänapäeval pärandkultuuri alla, nendeks on näiteks: vanad hooned, vesiveskid ja veskipaisud, puust kirikud, savitöngid ja lubjapõletuskohad.
Teisalt on ka pikalt ette planeeritud kampaaniaid ja strateegilisi tegevusi, kuid kohene valmisolek peab olema pidevalt. Seetõttu on Estravelis vajadus suurte turunduskanalite järele nagu näiteks suur e-posti list ja aktiivne suhtlusportaali Facebooki turundus.
Teisalt on erinevate merendustegevuste intensiivne areng, kasvav konkurents ja sellest tulenevalt inimtegevuse üha suurenev mõju merekeskkonnale toonud esile vajaduse pöörata merel toimuvale enam tähelepanu ning merekeskkonda kaitsta.

Teisalt on see otseselt seotud paatri meetodiga, kus kaastöötaja juhendab (Tepp 2007) Vestibüüli treening kujutab endast töösimulatsiooni, kus inimene sooritab tööülesandeid otsese järelvalve all selleks eraldi kohandatud kohas.
Teisalt on Rootsi läbi sajandite olnud suhteliselt liberaalse keskvõimu ja indiviidi osa rõhutava mõtteviisiga ühiskond, millele lisandub tugevalt juurdunud traditsioon rahva osalusest riigile oluliste küsimuste arutamisel.
Teisalt on ta käsitlenud ka raskemaid teemasid: tema raamat "Neljateistkümnes neljapäev" (1995) kirjeldab lastekodupoisi saatust ja romaan "Näitleja vastu tahtmist" ühe juudi poisi varjamist Saksa okupatsiooni ajal.

Teisalt on aga tõusnud psüühiline pinge, kuna masinate ja seadmete juhtimine ning nende tegevuse kordineerimine esitab suuri nõudeid inimese psüühikale: tähelepanule, mõtlemisele, mälule, tahtele ja tundmusele.
Teisalt on eriti ebatavaliste surmajuhtumite korral nagu SIDS, avalik suitsiid või kiirabipersonalile tuttava isiku taaselustamine, tungivalt soovitav vastav järelnõustamine (→ peatükk Stress ja läbipõlemine).
Teisalt on laovarud asendamatud, kuna need kindlustavad operatsioonide sõltumatuse, võimaldavad efektiivselt reageerida nõudlusele ning muuta paindlikult ajakava ja kindlustada firmat juhuslike häirete eest.

Teisalt on aga kontrollitud ja suunitletud toitumine suhkurtõvehaige ravimise üks hädavajalikke komponente, sõltumata selle haiguse tüübist ja raskusastmest. Selgitame seda II tüüpi suhkurtõve näitel.
Teisalt on minu ideaaliks mina ise. Ikkagi arvestades ka küike eelnevat juttu, elan ma siiski oma enda elu, mis sest, et seda on miski või keegi kujundanud, aga lõppkokkuvõttes olen ma ise oma elu elaja.
Teisalt on sellisele turule sisenemine küllalt keeruline, sest tuleks leida usaldusväärne seadme tootja ning samas tuleks koolitada välja tööjõud, kes oskaks paigaldada antud seadmeid õieti.

Teisalt on emotsionaalselt halvasti koheldud naised aga seisukohal, et üks suurimatest probleemidest, millega nad silmitsi seisavad, on just see, et teised võtavad harva seda probleemi tõsiselt.
Teisalt on põlatud tema ba‘athistliku režiimi poliitikat - paljude islami usukommete täitmise keelamist ning vähemuste ja tegelike või arvatavate poliitiliste vaenlaste julma kohtlemist.
Teisalt on kaabelliinid aga kallimad ja nende remont aeganõudvam. Kaabelliine rajatakse peamiselt linnades ja muudes tiheda asustusega piirkondades, kus see on sageli ainuvõimalik lahendus.

Teisalt on olemas sätted, mis kujutavad mõisteid (legaaldefinitsioonid). Osad mõisted ei ole määratud seaduses, kuid igal üksikjuhtumis on nad määratavad (nt kinnine territoorium).
Teisalt on olemas neid, keda loetud väga ei kõiguta ja kolmandaks on need, kes ei loevad välja seda, mida artikliga oli tahetud rahvale öelda, ilma igasuguse pila ja sarkasmita.
Teisalt on lendorav käsitletav lipuliigina, kes oma tavatu väljanägemise ja suurte mustade silmadega aitab tõmmata ühiskonna tähelepanu looduskaitselistele probleemidele.

Teisalt –  kui keegi oleks pakkunud mulle papirulli ja kutsunud „tule, mängi meiega telekas lolli”, eks ma  oleks läinud. Nagu enamik lugejaidki. 
Teisalt on säilinud tänu perifeersele asendile väga arhailised jooned, mille püsimisele aitas omakorda kaasa setude keeleline isoleeritus vene kiriku- ja kirjakultuurist.
Teisalt on kodanikkond riigivõimu tegevuse objekt, s.t riigivõim korraldab ja reguleerib kodakondsete elu. Inimestel, kellel puudub kodakondsus, puudub poliitiline õigus.

Teisalt on psühholoogid jõudnud mõningate üldiste seisukohtadeni. Kuid individuaalsed erinevused võivad olla väga suured ja sõltuvad eelkõige keskkonna iseloomust.
Teisalt on firmajuhid üha teadlikumad individuaalse lähenemise olulisusest, soovides tagada suhtlemise ning tegevuse väljundi maksimaalse kvaliteedi ning efektiivsuse.
Teisalt on iga liigi maksimum iga oma alaliigi põhjus, samal moel nagu tuli, mis on kuumuse maksimum, on kõigi kuumade esemete põhjus, nagu samas raamatus öeldakse.

Teisalt on aga hea tulemuse saavutamiseks väga oluline elanikkonna seksuaalhariduse tase, arstide kättesaadavus ning inimeste valmisolek arstiga konsulteerimiseks.
Teisalt on filosoofia suhteliselt eraldiseisev, kõrge autoriteediga vaimse tegevuse valdkond ühiskonnas ning pika ja kuulsusrikka ajalooga õppeaine ülikoolides.
Teisalt on aga kontrollitud ja suunitletud toitumine suhkurtõvehaige ravimise üks hädavajalikke komponente, sõltumata selle haiguse tüübist ja raskusastmest.

Teisalt on Lutsu “Nukitsamees” ilmekamaid lastele kirjutatud eest kunstmuinasjutte ning see on tuntavalt seotud just kirjaniku uusromantilise loomejärguga.
Teisalt on just konkurentsivõime tööturul see nö vahetuskaup, mille naine saab vahetada kodutööde koormuse ja koduse võimuvahekorra võrdsustumise vastu
Teisalt on ka sellist liiki inimesi, kes töötavad ja pingutavalt rängalt, et saavutada edukus ,mis võib neil paraku surmani kättesaamatuks jääda.

Teisalt on tõdetud, et ravimiuuringutes kaebavad platseebot saanud katsealused mitmesuguste kõrvalnähtude üle, nagu peavalu, kõhuhädad, uimasus.
Teisalt on farmaatsiakompaniid kulutanud miljardeid dollareid, et töötada välja preparaate, mille toime patsiendile ei ületa ikkagi 50 protsenti.
Teisalt on meie tähelepanu tahtmatu huvitava filmi vaatamisel, aga kui film läheb meile igavaks, vaatame selle lõpuni tahtliku tähelepanu toel.

Teisalt on eakaid inimesi kujutatud kui aktiivseid ühiskonnaliikmeid, kes ühiskonnaelus kaasa teevad ning ei lase end vanuse tõttu maha kanda.
Teisalt on Liivi hilisemas armastusluules märgata ka ilmset süvenemist ja kainenemist, samuti ka omapäraste ja ilmekate kujundite kasutus.
Teisalt on ka võimalik, et esmalt varises kokku Tiwanaku poliitiline režiim ja seejärel hüljati riigi poolt hooldatud niisutussüsteemid.

Teisalt on Eesti ametlik europropaganda väljendanud mõtet, et tegelikult toimub Euroopa Liiduga ühinemisel suveräänsuse osaline vahetus.
Teisalt on uurijad seda meelt, et kui ühel poolel on oluliselt rohkem võimu kui teisel, on konflikte konstruktiivselt raske lahendada.
Teisalt on võimalus, et osades rakkudes on DNA reparatsiooniensüümide hulk selleks liiga madal, et tulla toime vigade parandamisega.

Teisalt on suitsetamine sõltuvushaigus, millest vabanemine on positiivseks ilminguks isiku taasühiskonnastamisel ja üldisel arengul.
Teisalt on üks kinnipeetavatest Mengelet kirjeldanud kui „arsti, kes on võimus hullunud ja keda keegi ei tehtu eest ei küsitle.
Teisalt on stsenaariumi eelduseks riigi ning majandusolude stabiilsus, piisav heaolu tase ning lai ja toimiv kodanikeühiskond.

Teisalt tähendab see seda, et tundlikkus ei ole seotud ühe kindla vanusegrupiga, vaid on individuaalne konkreetsele isikule.
Teisalt on aga heitmekaubanduse ühe peamise reguleerimisobjekti – CO2 kvootide näol tegemist uue kauplemisinstrumendiga.
Teisalt - samades/lähedastes tingimustes elavad organismid võivad kohaneda nende tingimustega kardinaalselt erinaval moel.

Teisalt on mässu teema muutunud kuidagi väsinuks, luitunuks, ta ei eruta kedagi või tundub olevat kasutu ajaraiskamine.
Teisalt on   see   seotud  inimese   keha   higistamisega,   mis   aitab   kõrgemaid   temperatuure   taluda.
Teisalt tähendab negatiivne iive elanikkonna vananemist, mis tõotab maksumaksjatele ühe raskemat koormat, mida kanda.

Teisalt on aga esinenud suuri üleujutusi, näiteks viimastel aastatel Kesk-Euroopas, mida varasemast ajast pole teada.
Teisalt tähendab “ksenofoob” kreeka keeles kohalikku elanikku, kellele ei meeldi tema kodumaad väisavad võrad.
Teisalt on energiamärgistuse nõue tootjatele heaks stiimuliks oma toodete energiatõhusust pidevalt parandada.

Teisalt on multikultuurse ühiskonna suureks miinuseks on näiteks oht väikerahvaste kultuuride hävimisele.
Teisalt on see aga võimalus mingitki moodi reguleerida naiste esindatust, näiteks juhtivatel ametikohtadel.
Teisalt on palju naisi, kes teavad, et neid koheldakse valesti, aga on selle takistamises ebaõnnestunud.

Teisalt on see toonud kaasa suure sõltuvuse elektroonilistest teenustest ning haavatavuse küberruumis.
Teisalt on laste kasvatamine aga ka töö. Ning selle tööga on seotud teatud hulk kindlaid kulutusi.
Teisalt on tuba pühkimiast just hoiatatud, et pühkmete väljaviimisega vältida halba kontaksti.

Teisalt on ta teadlikult ähmane,sest Louis 14 ajal ei kippunud keegi varjamatult tõde rääkima.
Teisalt on aga organisatsiooni siseselt erinevate positsioonide formaliseerituse määr varieeruv.
Teisalt on see selline algus, mis jääb jätkuvalt määrama temast alguse saanu olemasolu.

Teisalt on see seotud inimese keha higistamisega, mis aitab kõrgemaid temperatuure taluda.
Teisalt on vaja ka valitsussektorit üleval pidada, tehes selleks mitmesuguseid kulutusi.
Teisalt on aga paljud torikseened pehmed ja haprad ning kasvavad puidul õhukese kihina.

Teisalt on võimatu tõmmata selget piiri kreeka ja võõramaiste jumalate vahele.
Teisalt on õlitaimede seemned, näiteks kanep, päevalill, maa- ja seedripähkel.
Teisalt - pärimislepingut saab PärS § 102 lg 1 alusel muuta ainult kokkuleppel.

Teisalt on vanasõnade ellusuhtumises ja maailmavaates midagi läbivalt ühtset.
Teisalt tähendab see ka seda, et F1 > F2 , s.t. jõu F1 väärtus on suurem kui
Teisalt on Unti “eriliseks” peetud tema taotlusliku naiivse stiili pärast.

Teisalt on arvamus, et see on koondnimetus (w. Shakespeare) kirjanike rühmast.
Teisalt on peale jäänud tõde, mis on toonud nii head kui halba inimkonnale.
Teisalt on ta siiani justkui kindlus, mida rünnatakse, kuid jagu ei saada.

Teisalt on meil avatus turule, kus ongi meie põhilised kaubanduspartnerid.
Teisalt on meil paarsada ettevõtet, kellel on rakendusteaduse faas olemas.
Teisalt on hädavajalik ka piisav kogus sademeid, et moodustuksid lahused.

Teisalt on neid sõnu seotud raamatu veidi evangelistliku õpetussuunaga.
Teisalt on perifeersemadki osad vanasõnafondist omal moel inimkesksed.
Teisalt on hämmastav, et kraatrid jagunevad üle planeedi ühtlaselt.

Teisalt on Clausewitzi raamat väga konkreetne, praktiline, õpetlik.
Teisalt on mitmed riistvõimlejad oma kodumaal suured rahva lemmikud.
Teisalt on jutustuses olulisteks motiivideks vastupidavus ja elutahe.

Teisalt on ka hädavajalik piisav kogus sademeid, et moodustuksid
Teisalt on parajal määral ruumi ventileerimine lausa vajalik.
Teisalt on ta ekstravert ja artist, kes naudib inimeste seltsi.

Teisalt on tekstikatkes lähtutud Lutheri vaimsest teekonnast.
Teisalt on Ekket aga kujutatud lootusetu naistemehena.
Teisalt on kasutatud ka nüri otsaga raiemõõku.

Teisalt on Läänemere elukooslus omanäoline.
Teisalt on ka inimlikud väärtused olulised.

Teisalt on aga heitmekaubanduse ühe peamise
Teisalt on olemas lingvistiline kestus ehk
Teisalt on tema helikeeles mõjutusiTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun