Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse Taastuv väikese energiatarbimise korral ajaline ebaühtsus, tuulevaiksetel Alternatiivne perioodidel on vaja otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkonnad piiratud Päikeseenergia Saasteaineid ei teki, tasub rajada ka Tehnoloogia kallis, vajab suuri Taastuv väikese energiatarbimise korral kapitalimahutusi.
Tehnoloogia on ilmselt kõige võimsam väliskeskkonna jõud, mis mõjutab inimeste elu. Turundajad peaksid jälgima: tehnoloogiliste muutuste kiirenemine (enam ei kesta asjad põlvkonna, vaid pidev arendamine) , suured arendus ja teadustöö eelarved , väikeste arenduste suur hulk, suurenev regulatsioon (enne turule jõudmist, kontrollid).
Tehnoloogia on järgmine: detail puhastatakse ja vabastatakse õlidest aluselistes vannides millelejärgneb veega pesemine 10 min-it. Edasi töödeldakse 10 minutit 20% CrO3 kroomi lahuses fleesside NaF, CaCl2, KCl kõrvaldamiseks, kuna nad võivad hiljem muutuda korrosiooni allikateks.

Tehnoloogia on küllalti keerukas ja aega nõudev, kuid ometi tehti vanal ajal igas talus ise kamajahu. Kõigepealt keedeti soolaga maitsestatud vees terad peaaegu pehmeks, seejärel kuivatati need päikesepaistel tuule käes, seejärel röstiti neid ahjus ja lõpuks jahvatati.
Tehnoloogia – tootmisviis • kõrgtehnoloogia – teaduse uusimate saavutuste rakendamine ellu • ettevõtlusklaster – mingis piirkonnas spetsialiseeriunud suur ettevõtlusvõrgustik, mis on keskendunud sarnase või omavahel seotud toodangu vahetamisele.
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse ajaline väikese energiatarbimise korral ebaühtlus, tuulevaiksetel perioodidel on vaja taastuv otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, alternatiivne häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkond piiratud.

Tehnoloogia on kallis. Tuuleenergia Lagedad ning suhteliselt Ei ole stabiilne, tootlikkus ei ole nii suur kui tuulised kõrbed kus oleks soojuselektrijaamadel võimalused olemas Geotermaalenergia Asub Araabia laamal Laamade piirid on kaugel tarbijast.
Tehnoloogia on kallis. Tuuleenergia Lagedad ning Ei ole stabiilne, tootlikkus ei ole nii suur kui suhteliselt tuulised soojuselektrijaamadel kõrbed kus oleks võimalused olemas Geotermaalenergia Asub Araabia laamal Laamade piirid on kaugel tarbijast.
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse ajaline ebaühtlus, energiatarbimise korral tuulevaiksetel perioodidel on vaja otsida muud taastuv energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rännet, alternatiivne hõivavad maad; kasutuspiirkond piiratud.

Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse taastuv väikese energiatarbimise korral tuulevaiksetel perioodidel on vaja otsida muud alternatiivne energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rannet, hõivavad maad; kasutuspiirkond piiratud.
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse ajaline ebaühtlus, tuulevaiksetel energiatarbimise korral perioodidel on vaja otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, taastuv häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkond piiratud.
Tehnoloogia ehk “elektrooniline paber” töötati välja 1997.aastal loodud firmas E Ink Corporation. Sellist tehnoloogiat kasutati ka Amazoni e-lugeri "Kindle" 2007. aastal ja Barnes&Noble’i e-lugeri "Nook" 2009.aastal tootmisel.

Tehnoloogia on edasi arenenud,  õigusaktides või normdokumentides on tehtud muudatusi, mis seda tingivad,  selleks sunnivad konkureerivad tooted/teenused,  on tekkinud vajadus juhtida ettevõtte kulusid.
Tehnoloogia - puudumine, inimtööjõud 2. Rahvastiku kasv 3. Kultuurilised mustrid- vaesed on traditsioonides kinni 4. Sotsiaalne kihistumine Gini koefitsent – ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja.
Tehnoloogia arendamiseks on tarvis koostööd teha mitmete ettevõtetega: Microsoft toetas Ghana põhikoole 40 000 sülearvutiga, LAV-s võidutes Nokia platvormiga Mxit, luues sellele efektiivse matemaatikarakenduse.

Tehnoloogia on sageli mänginud tähtsat osa uute teadusharude tekkimisel (oskustööd moodustavad hõlpsasti kättesaadava allika, millest ammutatud fakte polnuks võimalik juhuslikult avastada.
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse ajaline ebaühtlus, tuulevaiksetel perioodidel on vaja otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkond
Tehnoloogia areng on kaasa toonud selle, et isegi traditsioonilistes ja tsivilisatsiooniksugetes kultuurides kasutatakse praegu puhkpüsside, odade ja vibude asemel jahiks tulirelvi.

Tehnoloogia on viinud meid sinnamaani, kus kirjade saatmine on saavutanud valguse kiiruse ning ühiskond globaliseerub üha kiiremini, tuues kaasa uued, 21.sajandi probleemid.
Tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et võib lausa öelda, et tänu komposiitmaterjalide arendamisele suudetakse luua selliseid veesõidukeid, mida varem peeti võimatuteks.
Tehnoloogia – eesmärgi saavutamiseks kasutatavad vahendid (materiaalne külg) • Struktuur – määratlev inimeste jaotumise org. hierarhias, rollid ja rollisuhted.

Tehnoloogia - loob füüsilised ja majanduslikud eeldused organisatsiooni ees seisvate ülesannete täitmiseks, lisaks on vaja materiaalseid ja tehnilisi vahendeid.
Tehnoloogia on sobivate kiviliistude nukleusest lahti raiumine, retuśśimine. Mesoliitikumis kasutati tööriistade valmistamiseks peamiselt kohalikku materjali.
Tehnoloogia – *Lihtsaim viis on sorteerida käsitsikasutatakse sorteerimiskaste *Sorteerimisautomaadid töötavad kalapumba abil ja jagavad kalad 3 suuruskasti

Tehnoloogia – mõju arengule on otseselt raske mõõta, seetõttu näidatakse seda teistest teguritest ülejääva kasvuosana ehk üldise tootlikkuse kasvuna.
Tehnoloogia on kallis, energia(taastuv) keskkonnasõbralik, saab tuulevaiksel perioodil kasutada väikese vajab täiendavat alternatiivne tarbimise korral.
Tehnoloogia on üks olulisemaid tegureid, mis kujundab tarbimise struktuuri. Selles vald-konnas toimuvad muutused annavad terveid põlvkondi uusi tooteid.

Tehnoloogia arenguga on uued põlvkonnad aina osavamad ümber käima igasuguste seadmetega, millega paar põlvkonda vanemad inimesed ei suudaks hakkama saadagi.
Tehnoloogia - viis, kuidas ja milliste tööprotses­ kasutamise ja ümberlaadimistööde tegemise side abiga antud majandus teatavaid hüvesid näol.
Tehnoloogia arenb on andnud meile võimaluse ka positiivse tulemuse nimel analüüsida väga suuri andmemahtusid ja saada täpsemaid-paremaid tulemusi.

Tehnoloogia on väha üldine tähendus, mis sisaldab süstemaatilisi omandatud oskusi ja inimeste poolt valmistatud ja rakendatud materjale.
Tehnoloogia on viis, kuidas ja milliste tööprotsessidega antud majandus teatavaid hüvesid valmistab, sõltub omakorda inimvahekordadest.
Tehnoloogia on lihtne. Suuremaid esemeid, nagu autorehve, paberirulle, puitu jms, saab tükeldada hüdraulilise lõikuri või giljotiiniga.

Tehnoloogia on järgmine: detail puhastatakse ja vabastatakse õlidest aluselistes vannides, millele järgneb veega pesemine 10 minutit.
Tehnoloogia arenguga on ligipääsetavus Maltale kõvasti paranenud, see on omakorda kaasa aidanud kaubavahetusele ja linnastumisele kogu riigis.
Tehnoloogia arengutase - Interneti kasutajate arv Eestis on 2008 aasta andmetel 762 000. Järjest rohkem on hakatud kasutama mobiilset internetti.

Tehnoloogia – teaduse rakendamise tulemus ehk teadmised, mis on teaduse rakendamise tulemuseks, kuidas midagi teha või valmistada.
Tehnoloogia areng on teinud infole ligipääsu üha kergemaks ja kiiremaks, kuid inimeste suutlikkus seda infot töödelda ei ole muutunud.
Tehnoloogia on üldjoontes jäänud samaks, kuid see on muutunud oluliselt efektiivsemaks ning arendusse on piisavalt investeeritud.

Tehnoloogia on suureks tõukeks sotsiaalsele muutusele, see ei tee muutust vaid muutuda saab siis kui on kindel reaktsioon sellele.
Tehnoloogia - kunstkiud, täppismõõteriistad, elektroonikaaparatuur, kus töödeldakse materjale, mis ei talu päevavalgust.
Tehnoloogia on viimaste aastate jooksul tohutult arenenud ning see on muutnud inimeste igapäevast elu ja omavahelisi suhteid.

Tehnoloogia areng - Käsitöö Fordism (palju toodeti lattu) Toyotism - tellimuse peale tootmine; telekommunikatsiooni kiire areng
Tehnoloogia - tehnoloogia,mida organisatsioon kasutab, mõjutab olulises osas seda, milline on organisatsiooni struktuur.
Tehnoloogia – sageli on vajalik protsesse fundamentaalselt muuta, et saada kasu uue tehnoloogia kasutusele võtmisest.

Tehnoloogia abil on võimalik reguleerida suurvett, mis aitab ära hoida üleujutustest tulenevaid kahjustusi teatud aladele.
Tehnoloogia ehk tehniline allsüsteem, tähendab inimeste tegutsemiseks vajalikke materiaalseid ja tehnilisi vahendeid.
Tehnoloogia areng on viinud religiooni arengu tagasi ehk selle mõju inimestele ei ole enam nii tugev, kui ta oli minevikus.

Tehnoloogia areng on muidugi neid puudusi oluliselt parandanud. Suurimaks energia tarbiaks on paneeli taga olev valgustus.
Tehnoloogia on kulukas. Lisaainena on maltitiool leidnud rakendust kui tehismagusaine, emulgaator ja stabilisaator.
Tehnoloogia abil on paljude eluvaldkondade tootlikkus kasvanud kümnetes kordades  Esma- ja ka teisese sektori hõive

Tehnoloogia areng tähendab lisainvesteeringuid, mis on majanduslikult kulukad ning millega peab olema kursis ennetavalt.
Tehnoloogia on kallis, vajab kombineerimist teiste energiatootmisviisidega Suurimad importijad Kasutamise eelised
Tehnoloogia - , majandus- ja finantssüsteemid muutuvad ja “võrgustuvad” (globaliseeruvad) väga kiiresti.

Tehnoloogia on kallis. Tuulekiiruse ebaühtlus; tuulevaiksetel perioodidel on vaja otsida muu energiaallikas.
Tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et isegi 23. Nädalal sündinud lapsed suudavad siia ilma elama jääda.
Tehnoloogia – viis, kuidas ja milliste tööprotsesside abiga antud majandus teatavaid hüvesid valmistab

Tehnoloogia on küllalti keerukas ja aega nõudev, kuid vanal ajal saadi sellega hakkama igas talus.
Tehnoloogia on sarnane plastmassitööstusest kasutatava plastdetailide valmistatava tehnoloogiaga.
Tehnoloogia areng on lihtsustanud elu Maal sedavõrd, et see on toonud endaga kaasa inimkonna laiskuse.

Tehnoloogia on see, et te võtate mujal välja töötatud tehnologia ja lihtsalt rakendate seda.
Tehnoloogia on järjestatud tegevuste kompleks ülesande lahendamiseks / eesmärgi täitmiseks.
Tehnoloogia on nüüdseks rohkem arenenud, et selliseid õnnetusi võimalikult palju ära hoida

Tehnoloogia tähendab inimeste tegutsemiseks vajalikke materiaalseid ja tehnilisi vahendeid.
Tehnoloogia on ilmselt kõige võimsam väliskeskkonna jõud, mis mõjutab inimeste elu.
Tehnoloogia on algelised. Toodetud kaupadest piisab harilikult ainult iseenda tarbeks.

Tehnoloogia on teinud tänasesse staadiumisse jõudmiseks läbi tohutu arenguhüppe.
Tehnoloogia –  pole mõtet soovitada kasutusi, mida ei osata rakendada  
Tehnoloogia arengule on börs järjest vähem koht, kus kaubeldakse füüsiliselt aktsiatega.

Tehnoloogia on nii palju arenenud, et korraga saab püüda palju rohkem kui varem.
Tehnoloogia arenguga on ilmale tulnud ka uut liiki sõjatander, mida peetakse info pärast.
Tehnoloogia on samas kvaliteetne ning saab teha sügavat ja kitsast keevitust.

Tehnoloogia on juba üpris vana, kasutatakse siiski veel osades riikides seda.
Tehnoloogia arenguga on kaasnenud ka tohutu hulk võimalusi, kuidas oma aega sisustada.
Tehnoloogia areng on toonud endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid asju.

Tehnoloogia on üks olulisemaid tegureid, mis kujundab tarbimise struktuuri.
Tehnoloogia on väga tootlik, pidevus remonttöödeks ja aga ei ole pidev.
Tehnoloogia on vaieldamatult enim ühiskonna arengut mõjutanud nähtus.

Tehnoloogia areng - uued tehnoloogiad Heategevusprogrammid kasvavad peale.
Tehnoloogia edusammud on muutnud lauaarvutid taskukohaseks paljudele peredele.
Tehnoloogia areng on andnud mugavusi, millest varem ei osatud unistadagi.

Tehnoloogia on välja töötatud viimase vähem kui 50 aastaga.
Tehnoloogia on kallis. Igale poole ei ole otstarbekas rajada.
Tehnoloogia - põhised raamatukogu tooted ja töövahendid.

Tehnoloogia on seotud konkreetsete toodete ja seadmetega.
Tehnoloogia areng on muidugi neid puudusi oluliselt parandanud.
Tehnoloogia arenguga on kaasnenud kiire, mugav ja soodne tootmine.

Tehnoloogia on kallis ning vajab suuri kapitalimahutusi.
Tehnoloogia on seotud teadusega. Teadmised rakendatakse.
Tehnoloogia – tööoperatsioonide kindel järjestus

Tehnoloogia - teadmiste ja oskuste põhine teenus.
Tehnoloogia on ka kõrgelt arenenud 2050. aastal.
Tehnoloogia areng on jõudnud ka tervishoiusektorisse.

Tehnoloogia - tootmismenetlus, menetluste kogum
Tehnoloogia - ja tehnikaasutusi ja ülikoole.

Tehnoloogia on analoogne virnastamisega.
Tehnoloogia on   veel   täiustamisel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tehnoloogia areng – automatiseerimine, arvuti riist- ja tarkvara ning veondustehnika areng on andnud võimaluse kasvatada tootmise mahtusid, vahendanud kulusid ja suurendanud kasumit.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun