Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Tehnoloogia arengu mõju inimkonnale - sarnased materjalid

tehnoloogia, sõltuvus, reaalsus, zuckerberg, hariduseta, keeletehnoloogia, robootika, masinõppe, mõtleme, millestki, progressi, ajalehes, ekspress, asutaja, asendada, võtnud, virtuaalreaalsus, sattumine, tehnoloogiast, terviseprobleemid, sirp, kaarti, lahendama, mõjusid, programmid, kadri, vare, sedavõrd, tekstidega
thumbnail
30
docx

Isejuhtiv auto lähitulevikus

mis aitab vähesel määral rooli keerata ja, millel on kohanduv püsikiirusehoidik (Self-Driving Cars… 2017). Meenutades 2002. aastat, siis Nissan Primera varustusse oli juba paigaldatud laiatarbeline kohanduv püsikiirushoidik. See võimaldas mugavalt eelsõitja järel liikuda ja kui päris seisma polnud vaja jääda, võis vaid rooli keerates läbida mitmeid kilomeetreid. (Sternfeld 2017) Teisel tasemel on kasutusel tehnoloogia, mis piiratud tingimustel suudavad ise sõita. Autod pakuvad vähemalt kahte automaatset funktsiooni, nagu kiirendus ja roolisüsteem, kuid ohutuks kasutamiseks vajavad sõidukid ikkagi inimesi. (Self-Driving Cars… 2017) Valdavalt vastavad täna kasutatavad süsteemid veel 2. tasemele (Sternfeld 2017). Kolmanda taseme auto võib teatud tingimustel juhtida kõiki ohutusega seotud funktsioone, kuid eeldatakse, et kui auto saadab välja hoiatuse, siis peab juht kontrolli üle

Ärilogistika
16 allalaadimist
thumbnail
42
docx

Majandussotsioloogia eksami kordamisküsimused

Õigused puudutasid töö otsimist, hariduse omandamist, valimisõigust jms. Näiteks kuna tuumperekonna mudel oli lagunemas, siis mõlemad vanemad said võrdsed kohustused kodus, seetõttu andsid mehed oma vanemlikud õigused naista kanda. Tekkis palju üksikvanemaga peresid ja lahutusi, mille tagajärjel suurenes naiste majanduslik ja sotsiaalne stress. See tekitas naistel tahtmise esile tõusta ning arenes välja nt feminism. d) globaalsed riskid Globaalsed riskid viitavad tehnoloogia arengule ja selle uuendamisele. Tehnoloogia arenguga ei arvestata tihti, et need võivad tekitada globaalseid probleeme, mille mõju ei oska ette näha. Tänapäeva elu on globaalselt riskantne, sest ühelelgi tehnoloogilisel arendamisel ei osata ette näha, kuidas see mõjutab erinevaid ühiskonna valdkondi. Areng on nii intensiivne, et ei arvestata ka tagajärgedega loodusele ning inimkonnale. Seega võib

Majandussotsioloogia
29 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

seda sageli võrdluses tööstusühiskonnaga. Suurim nihe ühiskonna arengus puudutas tootmistegevust. Teenindussektori osatähtsus kasvas kiiresti hankiva ja töötleva tööstuse arvel. Majandusressursid hinnati ümber. Sellest tulenevalt lähtutakse riigi majandusliku võimsuse hindamisel erinevatest kriteeriumidest ­ tööstusühiskonna puhul peetakse tähtsamaks tööstustootmist ja tootmisvõimsust, postindustriaalses ühiskonnas aga teaduse ja tehnoloogia osa majanduses. Tööstusajastul oli eesmärgiks võimalikult suure kaubahulga tootmine. Seetõttu hinnati ka riike selle järgi, mitu tonni sütt ja rauda või mitu miljonit paari jalatseid seal toodeti. Postindustriaalset ühiskonda kirjeldavad aga sellised näitajad nagu insenertehnilise personali ja teenindussektori osakaal tööjõus. Kui tööstusühiskond vajas rohkesti konveieritöölisi, siis

Ühiskonnaõpetus
866 allalaadimist
thumbnail
19
docx

Tsivilisatsiooni ja riikluse kujunemise teooriad ja seaduspärasus

Eksam kahest osast, üks osa puudutab seda, et tuleb erinevaid teooriaid teada, teiseks osaks on uurimistöö etteantud kirjanduse põhjal.10 000-15 000 tähemärki st u 6lk. Peab võtma mingi tsivilisatsiooni või kultuuri ja vaatama selle arengut erinevate teooriate valguses, kinnitab, kummutab jne. Viited. Võib saata e-postiga, tähtaeg on nädal enne eksamit. Tsivilisatsioon või kõrgkultuur on kompleksed ühiskonnad, mis langevad kokku riikidega või nende kujunemisega. Võib eristada mitmeid tunnuseid, mis neid tsivilisatsioonita ühiskondadest eristavad. Teatud klassiühiskonna kujunemine, proffesionaliseerumine(ametid, tööjaotus). Jumalike ja vaimulike jõude austava seltskonna kujunemine, vaimne kõrgkultuur, kirjaoskus. Anastavalt majanduselt üleminek tootvale majandusele. Põhijoontes jagatakse kaheks: 1. Tsivilisatsioonid mille teket pole mõjutanud olemasolevad tsivilisatsioonid e välismõjud puuduvad, nimetatakse primaarseteks tsivilisatsioonideks. 2. Sekundaarsed

Ajalugu
98 allalaadimist
thumbnail
25
odt

Popkultuur ja popmuusika

kelle sõber viis NY Harlemis klubisse, kus olid kaks valget. Kuulis muusikat mida polnud varem kuulnud. Teadis jazzist aga mitte sellisest. Kuulis midagi mille kõnekeel oli talle tundmatu. Ta on kirjeldanud seda mida kuulis kasutades tumeduse ja segadusele kaosele viitavaid fraase. Kasutas mõistet primitiivsus, metsik alge, mida valges kultuuris polnud. Valge tutvus 20.saj afroameerika kultuuriga. Helisalvestuse tehnoloogia tegi afroameerika muusika oluliseks. Andis uue mõõtme. Esitusel on partituurivälised elemendid. Klassikaline muusika püüdis seda kontrolli alla saada – partituuri roll suur. Partituur on ideaal seal. Esituse loogika on midagi muud. Seda ei saa sellisel kujul enam taasluua. Salvestamise viis muutus, muusikas hakkasi ilmutama elemendid mida enne ei saanud jäädvustada. Saame hakata kuulama detaile, mis sõltuvad ainult konkreetsest esitusest ja saame proovida seda jäljendada

Kultuur
17 allalaadimist
thumbnail
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

uurimiseks, sest esimesed uurimisobjektid olid otseselt seotud inimühiskonna moraalsete aspektidega. Loojad: Belgia matemaatik ja astronoom Adolphe Quetelet ja Prantuse advokaat Andre Michel Guerry. Sotsioloogia areng Klassikaline sotsioloogia 1820ndad, 1830ndad kuni 1920ndateni: ­ Rajaneb objekti ja subjekti sõltumatuse ideaalil ­ uuritavat tuleb vaadelda objektiivselt ­ Ühiskond on süsteemne tervik, objektiivselt eksisteeriv reaalsus, mida saab analüüsida, võrrelda, prognoosida, kindlad uurimismeetodid ­ Positivism, strukturaalne funktsionalism, etnometodoloogia Esindajad: Comte, Marx, Durkheim jt Sotsioloogia areng Postklassikaline periood ja modernistlik sotsioloogia: ­ Kujunesid funktsionalistlikud teooriad jm, esile tõusid empiirilised uuringud ­ Lisandusid sümboliline interaktsionism, sotsiaalne fenomenoloogia, ratsionaalse tegevuse teooria, ajalooli-empiiriline sotsioloogia, soosotsioloogia

Sotsioloogia
236 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Lapse väärkohtlemise roll lapse arengus

Sotsiaalsed probleemid Eestis Kodune töö Lapse väärkohtlemise roll lapse arengus Kas probleemsetest peredest tulevad probleemsed lapsed? Puudega laps ­ kas ühiskonna liige või sotsiaalne probleem? Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala 1.kursus Tartu 2011 Liina Kanter, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 1.kursus. SOSS.01.088 Sotsiaalsed probleemid Eestis ­ kodune töö Liina Kanter, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 1.kursus. SOSS.01.088 Sotsiaalsed probleemid Eestis ­ kodune töö Sissejuhatus Sotsiaalne probleem on avalikult kahjulikuks või ebasoovitavaks tunnustatud situatsioon, mida enamus vaatlejatest peab sekkumist vajavaks. Sotsiaalne probleem puudutab paljusid inimesi ja erinevaid sotsiaalseid gruppe. Sotsiaalsed probleemid on ühiskonna struktuurist lähtuvad ehk põhjus

Pedagoogika
31 allalaadimist
thumbnail
30
docx

Majanduspoliitika eksamiküsimused

instrumentidega soovitud suunas mõjutada 14. Riigi majandusarengu kolm faasi Sachsi ja Porteri arengumudeli kohaselt Sachsi ja Porteri arengumudeli kohaselt on riigi majandusarengut põhimõtteliselt võimalik jagada kolme faasi. Ressursipõhine. Majanduskasvu määrab peamiselt tootmissisendite kasutus (maa, primaarkaubad, kvalifitseerimata tööjõud). Tehnoloogia kaasajastamine toimub impordi kaudu, kaasneb välisinvesteeringutega või imiteeritakse. Ettevõtted on sunnitud hinnakonkurentsile ja neil puudub tihti otsene juurdepääs lõpptarbijale. Nende roll lisandväärtuse ahelas on väike ning on suunatud eelkõige tööjõumahukale tootmisele. Selline majandus on väga tundlik maailmamajanduse tsüklilisuse suhtes ja suures sõltuvuses eksportkaupade hinnaarengutest maailmaturul ning valuutakursi

Majanduspoliitika
34 allalaadimist
thumbnail
66
docx

Maailmamajanduse geograafia

Sealt saadakse väheolulisi saadusi, mida on võimalik asendada, need ei too raha sisse. Vaesus. SKT- sisemajanduse kogu toodang. On euroopa tuum ja euroopa perifeeria. SKT sõltub sellest kui rikkas on riik ja kui suure osa panustab ta haridusse ja meditsiini RUUMI MUUTUMINE AJAS JA KAPITALISMIS Mõiste kokkutõmbuv ruum maailm on muutunud väiksemaks tänu side- ja kommunikatsiooni vahenditele. Sellega kaasnens transpordi ja sidehindane langus 20.sajandil. Tehnoloogia abil on paljude eluvaldkondade tootlikkus kasvanud kümnetes kordades  Esma- ja ka teisese sektori hõive langeb Agraar ühiskonna mudel Industriaalühiskond Struktuurimuutus: tehnoloogia abil on paljude eluvaldkondade tootlikkus kasvanud kümnetes kordades- Esmase ja ka teise sektori hõive langus. Esma- ja teisesektori ruumivajadus töötaja suhtes on kasvanud kordades, näiteks täna: põllumajanduses u 200 ha töötaja kohta. Saetööstuses 20 töötajat ha kohta

Maailma majandus
50 allalaadimist
thumbnail
40
doc

E-turunduse eksami kordamisküsimused

2) Nad elavad erinevas maailmas, neil on erinevad väärtused, teadmised, erinevad töömeetodid. 3) Tulemusena: nad räägivad erinevas keeles, aga sõnad on nii sarnased, et nad ise ei kahtlustagi seda. E-turunduse projektides kohtuvad kolm osapoolt: 1) Turundusspetsialistid 2) IT spetsialistid 3) Äri esindajad Kõigil neil on projektist erinev arusaam. Probleemid tekivad, sest e-turunduse projektid hõlmavad nii äri, tehnoloogia kui ka turunduse valdkonda. Nende valdkondade spetsialistid mõtlevad sageli oma valdkonna piiratud raamides ning näevad seeläbi asju erinevalt. Seetõttu peavad kõik osalised:  Arvestama, et projektiga on seotud ka inimesed, kes ei ole nende tegevusvaldkonnaga samaväärselt kursis  Vajadusel selgitama oma üldisemalt, andma taustainformatsiooni, "tõlkima" teistele kasutatavat terminoloogiat ja metoodikaid.

Turundus
52 allalaadimist
thumbnail
36
docx

PERSONALIJUHTIMINE

saab seda kasutada. Töövahendid peavad olema disainitud arvestades kasutaja kognitiivseid protsesse. Siia haakub ka töötervisehoiu teema. Mis tingimused võivad töötaja tervist kahjustada (valgus, müra jne).. kui tool on ebamugav või valgus häirib vms. Töötaja tähelepanu läheb töö tegemiselt enesetundele. Kui valime inimest tööle, kas ta saab hakkama selliste nõuetega? Tehnoloogia tootjad peaks ka töötajate heaolu ja mugavusega arvestama. Töötaja läheb tähelepanu töö tegemiselt enesetundele. PERSONALIJUHTIMISE KUJUNEMINE - Ajalugu on lühike, algus 19.saj lõpus. 1800 lõpp hakati esimest korda pöörama tähelepanu sellele, et inimesed, nende hoiakud ja oskused on erinevad. Massilise värbamise kõrvale hakkasid tekkima esimesed personali valiku teemad. Kelle ma siia töölõigule tööle panen

Psühholoogia
46 allalaadimist
thumbnail
32
docx

Visuaalne antropoloogia

(tekst ja pilt), huvi selle vastu kasvab. Visuaalse antropoloogia areng Kolm erinevat tasandit: mõtteareng (kuidas mõte on mõjutanud, kuidas vis antr areneb), dokumentaalfilmi areng , tehnoloogia areng Dagerrotüüpia 1839 – see on fotoaparaat, mis pildistas metallplaadile kujutise. Esimene praktikas kasutuskõlblik fotografeerimiseviis dagerrotüübid on hõbetatud vaskplaadist alusel. Kestis kuni 1860ndateni. Selle tehnoloogia ilmumine sobis hästi kokku evolutsionismiga. Kuidas inimene arenes loomast tsiviliseeritud inimeseks (progressitee metslus, barbaarsus, tsivilisatsioon). Inimene on pidevas arengus. Kõik ühiskonnad on arenenud samaliini pidi, universaalne lähenemine. Usuti, et pildid jutustavad inimeste ajaloost. Uus tehnoloogia andis võimaluse esitada antropoloogilisi tõdesi näilikul viisil

Visuaalne antropoloogia
23 allalaadimist
thumbnail
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

otsustest ja keskkonnamõjudest. Selgitada tegevuste taustal olevaid mõtteviise ja tegureid ning tutvustada valdkonna uurimistegevuses kasutatavaid teaduslikke meetodeid. Anda ülevaade olulisematest mõistetest, et tulevasel spetsialistil oleks võimalik erialastes diskussioonides aktiivselt kaasa lüüa ja oma seisukohti avaldada. Adekvaatse pildi ja arusaamise tekitamiseks ei piisa ainult majandusteadusest, vaid tuleb seda siduda nii ökoloogia, tehnika ja tehnoloogia, keemia, füüsika, ärijuhtimise kui muude distsipliinidega. Mõistetest Ökonoomikat ehk majandusteadust defineeritakse sageli kui teadust piiratud ressursside kasutamisest. Vahel nimetatakse seda ka uurimuseks kompromisside, s.t. valikute tegemisest. Ressursside all mõeldakse kõiki tootmise sisendeid, mitte ainult maad, mineraale ja kütuseid, aga ka tööjõudu ja kapitali. Loodusvaradele on iseloomulik, et neid pakub loodus, mitte ei loo inimene. Inimene

Ökoloogia
22 allalaadimist
thumbnail
130
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Ühe ühiku tarbimisel saadavad kasulikkust võrreldakse selle ühiku hinnaga ja ostetakse seni, kuni ühe ühiku tarbimisest saab rohkem kasulikkust kui on selle ühiku hind. 9. Millised kolm tingimust peab olema täidetud, et majandus oleks Pareto-efektiivne? 1. Vahetuse efektiivsus ehk hüviste asendatavuse piirmäärad on kõigile samad (eelistused on samad). 2. Tootmise efektiivsus ehk kõikide tootjate sisendite asendatavuse piirmäärad on samad ehk tehnoloogia on sama. 3. Toodetekogumi efektiivsus ehk toodetakse ja pakutakse ainult nõutavaid hüviseid. 2. Peatükk. Vahetuse, tootmise ja toodetekogumi Pareto-efektiivsus 10. Kuidas kujuneb ja mida väljendab indiviidi eelarvepiirang? Eelarvepiirang kujuneb erinevate hüviste hindadest ja nende tarbimise mahust. Eelarvepiirang väljendab rahasummat, mida indiviid on võimeline maksimaalselt välja käima, et hüviseid tarbida

Majandusteadus
90 allalaadimist
thumbnail
42
docx

Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs

taandada ühiskonna uurimist üksikindiviidide uurimisele. Sotsiaalse statistika leiutaja. Sotsiaalne käitumine, uskumused, ideed on sotsiaalse struktuuri osad, peegeldavad ühiskonda. 1.10. Mis panuse andis Max Weber (1864-1920) sotsioloogia arengusse? Marxiga sarnased huvid, arusaamad (orgaaniline konseptsioon, ajalooline analüüs). Maailmapaljastus: "Kui tadus avalikustab loodusseadused, hävineb osa eksistentsi imest ja müstikast." Arvas, et tehnoloogia ja kaasaaegsed organisatsioonid muutuvad uut tüüpi vanglaks. Weberi rõhk oli ideedel. Uurijad pidid püsima objektiivsete vaatlejatena. Weberi 2 vaatenurka: väärtusvaba uurimise vajadus, oht teadmiste väärkasutamise ees. Weber nõudis, et peame mõistma sotsiaalset tegelikkust nende seisukohalt, kes seda kogevad - mõistmine. 1.11. Mis panuse andis Georg Simmel (1858-1918) sotsioloogia arengusse? Soovitas keskenduda suhtlevatele kinimestele, et saada vastust küsimusele, kuidas on

Ühiskonna uurimine ja...
28 allalaadimist
thumbnail
58
doc

Kasutatud rehvide taaskasutamisvõimalused Eestis

Süsteemi on kerge ülal pidada, selle remont ja varuosad on üldiselt kergelt kättesaadavad ning installeeritavad. Materjali osas eelistatakse ühtlasema suurusega ja ilma väljaulatuvate teravate metallkoordi jäätmeteta rehvitükke. Sellise tulemuse saamiseks kasutatakse lõikavat tenoloogiat. Peenemate fraktsioonide saamiseks kasutatakse mitmeastmelist purustamist, kus jämepurustamisele järgneb peenpurustamine ning erinevate komponentide nagu näiteks kangas ja metall eemaldamine. Tehnoloogia halvaks küljeks on purustamisel eralduv tolm ja müra. Töötamine selle protsessi juures on räpane ning võib ohustata tervist. Negatiivseks pooleks on ka tehnoloogia maksumus ja sõltuvalt purustamise astmelisusest, kasvab märkimisväärselt energia kulu valmistoodangu ühiku kohta [13]. 19 7.2 Krüogeentehnoloogia

Ökoloogia ja keskkonnakaitse
78 allalaadimist
thumbnail
46
docx

Keskkonnakorraldus vastatud

Keskkonnasertifitseerimine ­ sõltumatu organi või isiku põhjendatud tõendus, et toode, organisatsioon või toiming vastab kehtestatud keskonnanõuetele. Keskkonnaökonoomika ­ majanduteaduse haru, käsitleb loodusvarade kasutamise ja selle keskonnamõju majanduslikke aspekte. Keskkonnatehnika - Tehnika ­ ja keskkonnateaduste rakendamine keskkonnakaitses ning elukvaliteedi parandamises. Keskkonnahoidlik tehnoloogia - tooret ja energiat säästev, keskkonda võimalikult vähe mõjustav tehnoloogia (puhtamad tehnoloogiad). Pehmetehnoloogia - kohalikul tööjõul ja toormel põhinev keskkonnahoidlik tootmistehnoloogia väikeettevõtetes. Keskkonnapoliitika - Keskkonnapõhimõtted, üks lüli organisatsiooni juhtimisest; Organisatsiooni suhtumine keskkonda, taotlused , eesmärgid. 1.1 Säästev areng ja tarbimine

Keskkonnakorraldus
91 allalaadimist
thumbnail
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Samuti iseloomustab organisatsiooni suhteliselt pidev koostegevus. Organisatsiooni mõistet saab määratleda järgmiselt: Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada. 5 Organisatsioon on süsteem, mille allsüsteemid on inimesed, struktuur ja tehnoloogia. Organisatsioonilist käitumist mõjutab ka keskkond, milles organisatsioon töötab. Juhtimine on- Inimeste tegevuse ja käitumise sihikindel suunamine ning ühtseks hästi. Talitlevaks tervikuks sulatamist selleks, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadusi. 2. Eesmärk, eesmärgi seadmine, nõuded eesmärkidel Ettevõtte eesmärgid sõnastavad formaalselt, mida organisatsioon püüab saavutada. Nad aitavad formuleerida strateegiat ja tegevuskavu

Majanduse alused
158 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Ettevõtte kordamisküsimused

Kuidas ja milles oleme Visioon näitab meeskonnale millesse firma usub ja kuhu soovitakse liikuda. kordumatud? · Ettevõtte visioon kirjeldab milliseks soovitakse ettevõtet arendaa pikas · Mis on meie tuumkompetents s.t. milline meie teadmiste ja/või perspektiivis. tehnoloogia kogum võimaldab luua klientidele konkreetseid praktilisi eeliseid? · Pikaajaline konkurentsieelis on ettevõtte edu olulisemaid tegureid. ,,Cutting out the middleman model" ­ DELL ,,Frantsiis" Soovitav, et

Ettevõtlus
100 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Ärieetika eksami täiustatud kordamisküsimused 2013

tugevdada kontrolli või enne uute süsteemide rakendamist tehtavate testide hulka. Mõistliku jõupingutuse efekt ­ väidab, et inimene kui mõtlev olend püüab loobuda eesmärgist, mis pole tema arust pingutust väärt. Arvutikuriteod eksisteerivad nüüd suuremas mahus, sest kuigi nad olid ka varem võimalikud, siis nüüd on nendega saavutatav mastaap ja hüve nii palju suurem, et häkkimine on vargale pingutust väärt. Samas mõistliku jõupingutuse efektil on ka positiivseid külgi. Tehnoloogia arenb on andnud meile võimaluse ka positiivse tulemuse nimel analüüsida väga suuri andmemahtusid ja saada täpsemaid-paremaid tulemusi. 3. Kui te vaatlete Baringsi panga juhtumit (Ärieetika õpik lk. 96) - milles avaldub siin suurusjärgu-efekti mõju, milles mõistliku jõupingutuse efekti mõju? Suurusjärguefekti mõju ­ kauplemismahud olid suured ning pangal puudus kontroll börsimaakleri/diileri tegevuse üle

Ärieetika
80 allalaadimist
thumbnail
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

1 POLIITILISEST MAAILMAST ARUSAAMINE James N. Danziger Selle asja tegemisel olid abiks Nele, Käsper, Rait, Risto, Raigo, Triin, Reet, Gert, Raimo Kristiina, Andre, Marius, Ene ja mina ise ka. ESIMENE OSA POLIITILISE MAAILMA TUNDMISEST 1. PEATÜKK Poliitika ja teadmised POLIITIKA Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitika kohta on välja öeldud järgmised definitsioonid: Poliitika on võimu teostamine/kasutamine Poliitika on väärtuste avalik jaotamine Poliitika on konfliktide lahendamine Poliitika on võistlus indiviidide ja gruppide seas oma huvide teostumiseks. Poliitika on selle määramine, kes saab mida, millal ja kuidas Kõik need definitsioonid kannavad ühist mõtet, et poliitika tegeleb võimu, huvide ja väärtustega, ehk siis asjadega millel on avalikku tähtsust. Ala, millega poliitika tegeleb on riigiti �

Riigiteadused
20 allalaadimist
thumbnail
40
docx

Ehituse juhtimine

organisatsiooni tervikuna tööle panna avatud süsteemina. Suletud süsteemide omadused: · Protsessi juhitakse juba kontrollides tulemuse vastavust etteantud kriteeriumitele ehk süsteemis toimub tagasiside tulemuste kohta · Protsessi juhitakse kõrvalekaldumise järgi ehk sõltuvalt erinevusest protsessi tegeliku ja soovitud tulemuse vahel. 14. Juhtimistegevuse tehnoloogia, täitjad ja vahendid; näited juhtimise tehnoloogia kasutamisest 15. Juhi motivatsioon, põhiülesanded ja vastutus alluvate ees Juhi motivatsioon ­ põhineb enese motiveerimisel Kuid eks ka juhile kehtib A.H. Maslowi püramiid ning F. Herzbergi motivaatorid ja hügeenitegurid. Ei leidnud esmapilgul artiklit juhi motivatsioonist, küll aga võib abiks olla järgnev artikkel ja

Ehituse juhtimine
148 allalaadimist
thumbnail
49
docx

Huvi ja teadlikkus päikeseenergiast eesti elanike seas

soojendamiseks. Päikeseenergia efektiivsus sõltub kliimast, laiuskraadist, aastaajast, ööpäevast ja õhu puhtusest. Päikeseenergiat kasutavad energiatehnoloogiad on ka erakordselt paindlikud, olles rakendatavad hoone, kvartali, linnaosa ja tervete linnade mahus. Selge on see, et päikeseenergia kannab endas suurt potentsiaali, mida oleks võimalik rakendada vähendamaks hoonete energiatarbimist, pikemas perspektiivis linnade energiasõltuvust ning ka keskkonnakoormust. Tehnoloogia arengu mõju selgub siis, kui kasvab tehnoloogiate tõhusus ja langeb hind. [3] 1.3. Päikesekiirguse liigid Päikesekiirguse liikideks on: 1) otsene kiirgus - on paralleelsete kiirtena leviv päikesekiirgus, mis jõuab maapinnani siis, kui taevas on pilvitu. Otsekiirgus annab kõige enam energiat, mille maksimaalseks püüdmiseks kasutatakse ka liigutatavaid või päikest järgivaid ajameid. Otsekiirgust esineb

Energia ja keskkond
4 allalaadimist
thumbnail
32
docx

Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine

Hoia fookust. - Planeeri tasakaalustatud ajakasutus. - Õpi paremini tundma kliente. Kuula! - Täiusta toodet/teenust. - Jälgi rahavoogu, analüüsi kõrvalekaldeid. - Hoia suhteid panga, hankijate, investoritega. 35. Ettevõtlusprotsessi eripära nutika idufirma (lean start-up) meetodi puhul. Traditsioonilistel idufirmadel on olnud viis takistust edu saavutamiseks: - Kõrged kulud esimese kliendi leidmiseks ja oht arendada vale toode. - Pikad tehnoloogia arendustsüklid. - Väike hulk inimesi on huvitatud riskantsetes tingimustes idufirmasid looma või nendes töötama. - Riskikapitali vähene kättesaadavus. - Idufirmade loomise oskused ja teadmised on kogunenud klastritesse. Nutika idufirma meetod aitab vähendada kahte esimest takistust, kuna selle abil on võimalik välja arendada tooteid, mida kliendid reaalselt vajavad kiiremini ja odavamalt. Samuti võimaldab see muuta idufirmade loomise vähem riskantseks.

Ettevõtlus alused
59 allalaadimist
thumbnail
14
odt

Eksamiküsimused inimeseõpetuses

Armumine on lapsepõlve idealistlik ettekujutus partnerist ja suhtest. Kohates sinna kujutusse sobivat inimest-armume. Kujutus kitseneb, märkame vaid seda, mis sobib ideaalselt. Kui teine inimene vastab samaga siis loome suhte. Kumbki partner annab teisele rolli ja alateadlikult kirjutame alla lepingule ehk oma nägemusele suhtest. Mõlemal on see erinev (milline on meie suhe, mis saab tulevikus, mitu last, kus elame, kus töötame). Siis saabub reaalsus, tuntakse et lepingut on rikutud, illusioonid purunevad. SELLEST HETKEST VÕIB AHAKATA ARENEMA TÕELINE SUHE. Oleneb partneri soovist üksteist tunda õppida. (pakkuda turvatunnet, võrdsus, pole hirmu hülgamise ees) MUDEL1: Otitaksepartnerit, kes on ühiskonnas kõrgemal positsioonil ja mina saan seeläbi kõrgemale MUDEL2: vanema venna-õe sündroom. Kompenseeritakse oma alaväärsust teise eest hoolitsemisega . Üks jääb abitumaks, teine peab rohkem pingutama.

Psühholoogia
53 allalaadimist
thumbnail
72
docx

Majanduse alused

Kui on teada kauba kogused, mis vastavad mingile hinnatasemele, siis saab analüüsi vahendina kasutada tabelit. Parema ülevaatlikkuse huvides kasutatakse majandusteoorias sageli graafilist väljendusviisi. Kahe muutuja - hinna ja koguse seost kujutatakse kahemõõtmelises teljestikus. Mudel-tootmisvõimaluste kõver Tootmisvõimaluste kõver näitab erinevate kaupade või teenuste tootmisvõimaluste kombinatsioone olemasolevate ressursside ja antud tehnoloogia korral. Ressursside piiratus määrab tootmisvõimaluste kõvera kuju ­ kõver langeb alati paremale alla Alternatiivkulu printsiip- Piiratud ressursside puhul peavad majandussubjektidoma vajaduste rahuldamiseks pidevalt valima erinevate alternatiivide vahel millegi kasuks otsustamine tähendab loobumist millestki muust. Teatud toote tootmiseks vajalike ressursside alternatiivkulu hõlmab teiste kaupade ja teenuste hulka, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega

Majanduse alused
37 allalaadimist
thumbnail
27
odt

Psühholoogia küsimused ja vastused

pikendavad reaktsiooniaega, rahustavad, kahjustavad motoorseid reaktsioone. 57. Millise mõjuga on stimulandid? Stimulandid - ergutid tõstavad südame rütmisagedust, vererõhku ja lihaspinget. Paraneb küll tähelepanu, kuid reaktsioonid aeglustuvad. 58. Mida teevad hallutsinogeenid inimese tajuga? Hallutsinogeenid muudavad inimese taju ja kutsuvad esile erksaid nägemishallutsinatsioone ning lisaks ka pärsivad kesknärvisüsteemis tegevust. 59. Mis on sõltuvus? Sõltuvus on seisund, kus teatud tegevusest tekkiv meeldiv elamus muutub inimesele peagi lõplikult siduvaks vajaduseks. 60. Mis on uimasti kasutamisel tekkiv tolerantsus? Tolerantsuseks nimetatakse olukorda, kus uimasti esialgsed annused ei tekita enam rahuldustunnet ega kõrvalda võõrutusnähte. Esialgse toime saavutamiseks tuleb annust suurendada. 61. Mis on kognitiivsed protsessid? Aistingut, taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemist nimetatakse tunnetuslikeks ehk kognitiivseteks

Psühholoogia
27 allalaadimist
thumbnail
32
doc

Eksami kordamisküsimused ja vastused

Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused. 1.2 Organisatsiooni definitsioon Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus (era- ja riigiettevõtted, ametlikud ja mitteametlikud asutused). Organisatsiooni on kindel strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks. Organisatsioon moodustatakse ideede elluviimiseks või ettevõtmiste ja ülesannete täitmiseks, millega üks inimene ei suuda hakkama saada. 1.3 Meeskonna definitsioon Meeskond on üksteist täiendavate oskustega väiksearvuline inimrühm (3-15 inimest), kes üldiste eesmärkide saavutamisel on pühendunud mingi kitsapiirilise ülesande täitmisele ja vastutab ühiselt tulemuste eest. Meeskond jagab töö omavahel, kontrollib ja teeb tööplaani. 1

Juhtimine
1041 allalaadimist
thumbnail
33
docx

Visuaalne antropoloogia loengud

Suht ähmane on igatahes vis. antropoloogia, aga see on suure elujõuga, on olemas interneti ajakiri (tekst ja pilt), toimuvad konverentsid, huvi maailmas selle vastu kasvab. Mõnel pool saab isegi doktoritööd kaitsta vis.antropoloogias. VISUAALSE ANTROPOLOOGIA ARENG Kolm erinevat tasandit (problemaatikat): Mõtte areng (kuidas mõte on mõjutanud, kuidas vis.antropoloogia areneb), Dokumentaalfilmi areng, Tehnoloogia areng Dagerrotüüpia 1839 ­ see on fotoaparaat, mis pildistas metallplaadile kujutise. Selle tehnoloogia ilmumine sobis hästi kokku evolutsionistliku lähenemisega. Evolutsionalism: kuidas inimene arenes loomast tsiviliseeritud inimeseks (progressitee: metslus, barbaarsus, tsivilisatsioon). Eesmärk mõista inimese arengut tsiviliseerituks. Aluseks progressiidee, et inimkond on pidevas arengus ja teadlaste ülesanne on see areng ära kaardistada

Visuaalne antropoloogia
4 allalaadimist
thumbnail
53
odt

Nimetu

· Teadlased mõõdavad pärilikkust ühemunakaksikutega. · GEENID NING JAGATUD JA MITTEJAGATUD KESKKOND Käitumisgeneetikud jagavad mõjud arengule kolme liiki: o Pärilikkus ­ viitab variatiivsusele, mis on seletatav geneetiliste erinevustega. o Jagatud keskkond ­ muudab õed-vennad sarnasteks. o Mitte jagatud keskkond ­ võib mõjutada genotüübi ja keskkonna interaktsiooni. · GEENIDE IDENTIFITSEERIMINE ­ tehnoloogia arenemine aitab meil urida DNA struktuuri. Ning teha kindlaks geene ja nende mõjusid paremini kui kaksikute uurimus. · KROMOSOOMI ARENGUHÄLBED ­ käitumist mõjutavad ka muutused kromosoomide tasandil. Vahel juhtub geneetilises edasikandumises mõni viga , muutus või muteerumine geeni tasemel. Mõni viga võib aset leida kogu kormosoomi tasemel. · DOWNI SÜNDROOM ­ see esineb ligikaudu ühel vastsündinul 800-st.

84 allalaadimist
thumbnail
343
pdf

Maailmataju uusversioon

loomine, ilma autoriõiguse omaniku ( ehk antud teose autori ) loata. Autoriga saab kontakti võtta järgmisel aadressil: [email protected]. ,,Inimese enda olemasolu on suurim õnn, mida tuleb tajuda." Foto allikas: ,,Inimese füsioloogia", lk. 145, R. F. Schmidt ja G. Thews, Tartu 1997. 2 Maailmataju olemus, struktuur ja uurimismeetodid ,,Inimesel on olemas kõikvõimas tehnoloogia, mille abil on võimalik mõista ja luua kõike, mida ainult kujutlusvõime kannatab. See tehnoloogia pole midagi muud kui Tema enda mõistus." Maailmataju Maailmataju kui nimi tähistab teatmeteost, mille sisu hõlmab teaduse, religiooni ja kunsti erinevaid valdkondasid. Alternatiivne nimi on sellel ,,Univisioon", mis tuleb sõnadest ,,uni"

Teadus
36 allalaadimist
thumbnail
39
doc

TOIDU- JA ESMATARBEKAUPADE JAEMÜÜGI ETTEVÕTTLUSEKSKKOND LÄTIS

Jaekaubandust tervikuna, selle iga haru ja üksikut ettevõtet mõjutavad tegutsemiskeskkond ja selle muutused (Tonndorf 1995, 11-12). Muutuseid omakorda on nimetatud jaekaubanduse ainukeseks püsivaks näitajaks, mis ettevõtte tegutsemisele mõju avaldavad. (Gilbert 2003,1) Jaekauban- duskeskkonna moodustavad riigi üldine majanduslik areng ja majanduspoliitika; elanikkond, sealhulgas kliendid ning nendega seotud demograafilised ja kultuurilised näitajad; lisaks, konkurendid, tehnoloogia ja kulud. Majanduslik areng ja rahvamajanduse kogutoodangus toimuvad muutused on loomulikult tähtsad mõjurid. Nad määravad ära ostujõu, mis on inimestel käsutada sisseostude ja teiste väljaminekute teostamiseks. Ühtlasi mõjutavad nad konkurentsiõhustikku ja kaubandusstrateegiat. Väikese juurdekasvu või selle puudumise korral püüavad jaekaubandusettevõtted esmajoones ratsionaliseerida ja vähendada kulusid ning kasutada kaupade hinnakujundamise võimalusi

Ettevõtemajandus
84 allalaadimist
thumbnail
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Autoriga on võimalik kontakti võtta järgmisel aadressil: [email protected]. „Inimese enda olemasolu on suurim õnn, mida tuleb tajuda.“ Foto allikas: „Inimese füsioloogia“, lk. 145, R. F. Schmidt ja G. Thews, Tartu 1997. Copyright 2012-2015 2 Maailmataju olemus, struktuur ja uurimismeetodid „Inimesel on olemas kõikvõimas tehnoloogia, mille abil on võimalik mõista ja luua kõike, mida ainult kujutlusvõime võimaldab. See tehnoloogia pole midagi muud kui Tema enda mõistus.“ Maailmataju Maailmataju kui nimi tähistab teatmeteost, mille sisu hõlmab teaduse, religiooni ja kunsti erinevaid valdkondi. Näiteks Piibel tähistab ristiusu kanoniseeritud pühakirja

Üldpsühholoogia
113 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun