Sõnu seletav sõnaraamat

Turism on tänapäeva inimese jaokselu lahutamatu osa. Turism on mitmekesine majandusvaldkond, mis muutub paljudes maades iga aastaga üheks juhtivamaks majandusvaldkonnaks. Minu arvates hõlmab turism kõiki nähtusi ja tegevusi, mis on seotud inimese lahkumisega tavaelukohast, ja viibimesega mingi aja kuskil teises kohas.
Turismiettevõtlus - ettevõtlus, mis tegeleb turismiteenuste pakkumisega 5. Visioon- tulevikuvaade, organisatsioonil 6. Eesti heade üllatuste maa! Positive suprising! 7. Turismiseadus, turismi korraldamise seadus, toiduseadus, töölepinguseadus 8. Rahvastiku vananemine, tööhõive, haridus- ja palgatase, demograafilised muutused 9. Et parandada turismiga seotud võimalusi, ettevõtlust jne. Turismisektori rahvusvahelisuse konkurentsivõime suurendamise kaudu majanduskasvu toetamine.
Tähtsamad majandusharud on turism , kalapüük ja pangandus Tööstusharudest on olulisemad toiduaintetööstus, laevaehitusja mööblitööstus Eksporditakse kala, kaneeli, vanilli, nelki, teed ja koprat Teed kuivatamas Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level Rahvastik Aafrika väikseim riik Puuduvad põliselanikud Kõneldakse inglise, prantsuse ja seišelli keelt 92 % kirjaoskajad 87 % katoliiklased Toit Toit hea ning maitsev

Tuba 2 - le inimesele 40 EUR, lisakoht 10 EUR Apartment 2-le inimesele 60 EUR, lisakoht 15 EUR Ait 6-le inimesele 40 EUR, lisakoht 5 EUR Ööbimiskoht lakas 5 EUR Voodipesu komplekt 5 EUR Telkimine 3 EUR inimeselt Karavani koht 10 EUR Duši kasutamine 3 EUR Jalgratta rent 10 EUR päev või 2 EUR tund Sauna kasutamine1. tund 20 EUR järgmised tunnid 10 EUR Hommikusöök 5 EUR Lõunasöök 5 - 10 EUR Õhtusöök 10 - 20 EUR Laste toitlustamine poole hinnaga.
Turistid majutusettevõtetes - http://uudised.err.ee/index.php?06234105 2. Statistika andmebaas- ://pub.stat.ee/pxKweb.2001/Database/Majandus/23TURISM_JA_MAJUTUS/23TURISM_J A_MAJUTUS.asp 3. Turismistatistika jaanuar-august 2011- http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti- turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismistatistika 4. Eestimaa turismiarengukava https://www.riigiteataja.ee/akt/12755212 5. Turismi arengusuunad aastal 2011 http://www.estravel.ee/uudised/tag/turismi-arengusuunad/
Teovõime on isiku võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid (algab 18. eluaastast ja lõpeb surmaga) Jaguneb kaheks: • Täielik teovõime – alates 18. eluaastast ja lõpeb surmaga (täisealised) • Piiratud teovõime – alaealised -18. eluaastani või täisealistel isikutel, kes on nõrgamõistuslikud või vaimuhaiged või muu psüühikahäirega kestvalt! (See tähendab, ei saa aru oma tegudest või ei suuda juhtida oma käitumist).

Teises väljandes on Grönroos toodud definitsiooni viimase sõna asendanud sõnaga väärtusteks. (Tooman, H. Teenindusühiskond, teeninduskultuur ja klienditeenindusõppe kontseptuaalsed lähtekohad, Tallinn, TPÜ kirjastus, 2003, lk 85- 87). Siit võime näha kuidas vaid dekaadi jooksul arenes suurepärasest klienditeenindusest midagi seesugust, mida kõrgelt väärtustataks ning mis omab suurt rolli inimese igapäevase heaolutunde saavutamisel.
Teatud juhtudel on võimalik biodiisli tootmiseks kasutada ka pruugitud toiduõli ning sel moel vähendada selle prügilasse sattumist . Tabelist 2 on näha, et biodiisli puhul heidetakse õhku oluliselt vähem saasteaineid, vähesel määral suureneb vaid NOx-heide. Kuna biodiisel loetakse CO2-emisiooni poolest neutraalseks, on kasvuhooneefekti põhjustava süsinikdioksiidi heite vähenemine oluline pluss.
Turismi poliitika on kindlaplaaniline eesmärkide saavutamiseks ● riigitasand- põhieesmärk ● piirkondlik tasand- osaeesmärk ● vald, küla- kõrvaleesmärk 8. Riigi osa turismi arendamisel ja sihtkoha tutvustamisel ● soodsad laenud(infrastruktuuri arendamine) ● reklaam(messid, trükised) ● järeleandmised(firmade maksude vähendamine investeeringute puhul, turistidele tax- free

Tulevikuplaanideks on arengukavas väljatoodud turismi arendamise tegevusteks näiteks: osalemine Ida-Virumaa turismi- ja turundusstrateegia koostamisel ja elluviimisel, Narva-Jõesuu tutvustamine – kodulehekülje, ajakirjanduse, reisibüroode ja sõpruslinnade kaudu, turismiviitade ja –info paigutamine ning turismi arengukava välja töötamine Narva-Jõesuu linna jaoks.
Teooriatele on omane, et need ei seisne enam otseselt mudelite välja pakkumises vaid pigem kas kirjeldavad teatud käitumis-/mõtlemisviise (nagu juhtimisgurud Covey, Goldratt näiteks) või siis ei räägi otseset juhtimisest vaid organisatsioonist ja töö tegemisest laiemalt muutuvas maailmas (näiteks Handy, Edvinsson). Viimasied võiks nimetada futuristideks.
Tõeliselt lõunamaine - varuda aega! Teeäärsest tanklast saad osta mitmesuguseid määrdeid ja õlisid, kindlasti mitte vett ja mahla Poode vähe ja halvasti varustatud Liiklus vasakpoolne Taksosõit kallis Riidepood Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level Jook Vesi pudelist Õlu on väga levinud Vein kallis

Tehnilised oskused – ärikirjade koostamine, arvuti kasutamine, organisatsiooni põhitegevusega seotud erialateadmiste valdamine, KOOSOLEKUTE korraldamine; suhtlusoskus – oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd; kontseptuaalsed oskused – võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas.
Tellimuse vorm - tellimuse vormistamiseks, võivad olla järgmised andmed: nimi, saabumiskuupäev, lahkumiskuupäev, ööde arv, toa tüüp ja arv, inimeste arv, toa hind, tellimuse tegija, aadress, ettevõtte nimi epost, aadress, telefoni nr, maksmisviis, krediitkaardi number, tellimuse number, märkused, kuupäev, tellimuse võtja nimi ja allkiri.
Turismilitsents – riiklik turismifirmadele väljastatav tegevusluba, mis eeldab turismifirmade poolt teatud nõuete täitmist ning klientidele rahaliste garantiide pakkumist Turismiteenuste eksport – reisiteenuste müümine Eestisse saabuvaile reisijaile Turismiteenuste import – reisiteenuste müümine Eestist väljaminevale reisijale

Talu omanikuks on Rein Kass, puhkemaja nimeks on Miki Puhkemaja . Intervjuu viieks põhiküsimuseks olid probleemid loodusturisminduses, külastajate arv hooajati, riigipoolsed toetused, kulud ja reklaam . Intervjuu käigus selgus, et loodusturism on Eestis madalseisus kuna välismaalt tulevad turistid otsivad puhkust Eesti linnadest.
Turism üldiselt on integreeritud tegevus, mis hõlmab erinevaid sektoreid, tegevusharusid ja majandusarengu valdkondi, ning sotsiaalturism sisaldab kõiki neid algatusi, mis muudavad turismi kättesaadavaks erivajadustega inimestele, luues samal ajal ühiskondlikku ja majanduslikku kasu mitmetele sektoritele, tegevustele ja rühmadele.
Töölevõtuintervjuu – põhimeetod, mitu inimest = komisjoniintervjuu, suhteliselt nõrgalt struktureeritud. Vahel kasutatakse stressiintervjuud! Võõrkeelsed intervjuud! Intervjuu küsimused võivad oma olemuselt olla: • Tööalased või isiklikku laadi; • Negatiivse, positiivse või neutraalse suunitlusega; • Avatud või suletud;

Töö teemaks on „Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused ja sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis“. Antud essee eesmärgiks on uurida sisekliendi teenindust käsitlevaid teoreetilisi allikaid ning välja tuua olulisemad sisekliendi teenindamise viisid ja võimalused.
Tulevikutrendiks on kindlasti ka jõekruiisid, mis viimastel aastatel on pidevat populaarsust kogunud. See võib tuleneda maailma üldisest turismitrendist, et suureneb erihuvidega reiside, siinkohal seiklusturismi sugemetega reiside osakaal – aina rohkem on reisijaid, kes ootavad oma reisilt midagi erilist ja seni kogematut.
Tõukekelgu - , loodus-, kombineeritud matkad), rafting, ratsutamine, golf, suusatamine, kaljuronimine, jääronimine, tehisseintel ronimine, ellujäämiskursused, geopeitus, paintball, fotojaht, kalapüük kalakasvanduses või looduslikul veekogul, sukeldumine, ATV safari, mootorsaani safari , jeti safari, džiibi safari.

Turisminduses on   kasutusel   juba   väga   pikka   aega   olnud   mitmed   suured  broneerimissüsteemid   nagu   Sabre   ja   Amadeus,   mis   võimaldavad   interneti   teel  online`s   broneerida   kogu   reisi,   alustades   lennupiletitest   ja   lõpetades   hotellitoa   ja  autorendiga.
Turundustiimis on peale turundus-ja kommunikatsioonijuhi veel turundusspetsialist, kelle ülesandeks on peamiselt kampaaniad läbi viia ja assisteerida nende ettevalmistamist, lojaalsusprogrammide juht, kes tegeleb püsiklientuuriga ning veebilehe sisu- ja keeletoimetaja, kes koostab e-kirju, monitoorib ja haldab veebi sisu.
Tegutsemiseks on vaja tunda nii strateegilist planeerimist, turundust, kvaliteedijuhtimist, võõrkeeli jpm. Otseselt ettevõtte juhtimise osas puudub meie juhtkonnal pikaajaline kogemus, kuid siinkohal kasutame väga aktiivselt seda kogemust omavate ettevõtjate konsultatsioone ning kindlasti koolitame ka ennast pidevalt.

Tallinna sadam on väga hea asukohaga sadam ning siin on ruumi võtta vastu suuri kruiisilaevu. Lisaks sellele on Tallinn kuulus oma vanalinna poolest ning kui siia satub kruiisilaev, siis reisijate jaoks on väga põnev tulla korraks avastama vanalinna, mille saab poole päevaga läbi käidud ja uudistatud.
Tango - no-sekku.....................................................................................................................10 Shichi-go-san.........................................................................................................................11 Kasutatud kirjandus.
Turundus on ideede, vahendite ja tegevuste ahel, mille iga lüli peab lähtuma turundusfilosoofiast ja kus igale otsusele eelneb küsimus, kuidas reageerivad sellele kliendid? Turundust kui teadmiste süsteemi, mis käsitleb ettevõtja ja turu suhteid, on eri ajajärkudel defineeritud mitmeti.

Tavalised on siiski valged tooted, sest: 1. valgeid tooteid saab alati väikeses koguses juurde 2. neid on hooldada kergem 3. värvilisi tooteid ei soovita tellida, sest miinimum kogused on suured ja laos neid alati ei hoita - pole edasimüüjale lihtsalt otstarbekas ja majanduslikult kasulik
Toote ph on nõrgalt aluseline ( 8-9 ). Doseerimine : 5 liitrile veele lisada kaks korgitäit Ajax puhastusvahendit,toote tagaküljel sellest illustreeriv pilt.Lisaks õpetus et lahjandamata kujul võib kasutada raskestieemaldavatte plekkide puhul ja lahjendatuna suurte pindade puhastus.
Tartu sõdade - ja tulekahjuderohke ajalugu on jätnud tugeva jälje linna arhitektuuri. Kuigi keskajal oli Tartu peamiselt kivist linn, pärineb sellest ajast tollasel kujul vaid üksainus ehitis - Jaani kirik - mis oma terrakotaskulptuuride rohkuse poolest on maailmas ainulaadne.

Tiramisu –  suhkrust ja veest keedetakse suhkrusiirup, lisatakse munakollased  vanilliekstraktiga. Mascarpone juust ja rumm vahustatakse ühtlaseks massiks, seejärel segatakse  juurde munasegu ja vahustatud vahukoor.  Kauss vooderdatakse espressos 
Transpordi osas on linnal autorite arvates väga kesine olukord suuremate linnade vahel, kuna liinibusside väljumised toimuvad harva (nt Tallinnast 4x päevas, Pärnust saab vaid Narva ja sealt tuleb edasi vaadata). Samuti on Narva-Jõesuus sadam, mis asub Narva jõe suudmes.
Turismimajandus on tähtis ka regionaalsest aspektist ning eksporditulude seisukohast. Siseturism on majanduslikust seisukohast oluline, luues töökohti ja suurendades sissetulekuid piirkondades, kus muudes sektorites töökohtade loomine on märgatavalt keerulisem ja kallim.

Tenerifel on ka koguaeg soe. Tenerifel on palju vaatamisväärsusi ja palju tegevusi, mille seast saavad kõik pereliikmed endale lemmiku valida. Tenerife on ise üks väike saar ning tema läheduses on väikeseid saarekesi veel rohkem, mida on ka võimalik külastada.
Tänasel päeval on härrastemaja külastajatele avatud RMK Sagadi metsakeskuse muuseumi osana, eksponeerides mõisaarhitektuuri ja –interjööri koos ajastutruu mööbliga Siin viiakse läbi ka koolitusi, konverentse, teatrietendusi, pidulikke vastuvõtte ja muid üritusi.
Tsuh – tsuh, piilupart oli rongijuht…». Omal käel linna avastamiseks on välja töötatud “Rongiga Türile” reisipakett, külalised võivad kaarti kasutades linnas ringkäigu teha ja lugeda huvitavat infot välja pandud ligi kolmekümnelt infostendilt.

Teisalt on ka pikalt ette planeeritud kampaaniaid ja strateegilisi tegevusi, kuid kohene valmisolek peab olema pidevalt. Seetõttu on Estravelis vajadus suurte turunduskanalite järele nagu näiteks suur e-posti list ja aktiivne suhtlusportaali Facebooki turundus.
Tensiididel on kolm ülesannet: Ø alandavad vee pindpinevust Ø aitavad mustust eemaldada (tensiidi molekuli hüdrofoobne ots kinnitub mustuse külge ning tensiidi molekulid viivad mustuse pesulahusesse) Ø takistavad mustuse tagasi sadestumist puhastatavale pinnale.
Toit jook – paketid, keskmine kulutus, müük välja, üritused.

Turismiettevõtjate kohustused - Turismiettevõtja peab ausalt ja objektiivselt teavitama klienti sihtkohast, reisitingimustest, majutusest; veenduma, et info teenuse olemuse, hinna ja kvaliteedi kohta on arusaadav ning kompensatsioon makstakse välja, kui reisifirma rikub lepingut.
Teatrisõpradele - Endla teatri 100. hooaeg Romantiline lühipuhkus Pärnu kesklinnas Café Grandi jõulumenüü ja jõulubufee Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level Tervis Medical Spa Asukoht: Pärnu, Seedri 6
Turismimajandus on viimastel aastatel jõudsasti arenenud – on kasvanud nii nõudlus kui pakkumine. Eesti turismimajandus tugineb suures osas väliskülastajatele, kuid tänu sissetulekute kasvule on Eesti elanikud hakanud rohkem reisima ja seda nii välismaal kui

Teenindusprotsess - Klientidele nähtav ja nähtamatu osa - Selleks, et välimiste klientide teenindamine sujuks, peavad kõigepealt olema väga hästi teenindatud ettevõtte sisekliendid - Oluline on mõista klienditeekonda, mis ulatub kaugele väljapoole ettevõtet
Taoline võimalus on täiesti reaalne, sest elustiil on hakanud üpris kiiresti muutuma: suurenenud mure oma tervise pärast on põhjustanud elavama osalemise vaba-ajaklubides ja sportlikel puhkustel käimise; üha populaarsemaks muutuvad golf ja rattasõit.
Taotlemisel on   eelduseks   kesk­   või   kutsekeskharidus,   kutse­   ja   juhtimisalane  täienduskoolitus ja vähemalt 4­aastane töötamine   majutusettevõttes,   sealhulgas   töötajate   ja/või   õpilaste   juhendamise 

Trump hunter on spetsiaalselt välja töötatud raskete tingimuste jaoks ( näiteks kare vesi, väga määrdunud nõud või muul moel kahjustatud ja hõbeda oksüdeerumine). Trump Hunterit ei soovitata kasutada alumiiniumist ja pehmetest esemete pesuks.
Turismitoode – tarbija seisukohast terviklik külastuselamus, mis tugineb füüsilistele, emotsionaalsete ning elamuslikele elementidele, koosnedes väga mitmesugustest erinevatest toodetest, teenustest ja viisist, kuidas neid külastajale pakutakse.
Treeningsaalidest on enim saale jällegi Arctic Sport Clubil, kuid kuigi Fittest klubil on kõigest 3 saali ja mis on tunudvamalt väiksemad kui teiste spordiklubide saalid, vahetavad siiski paljud konkureerivate spordiklubide liikmed just Fittesti vastu.

Turistide liikumisvabadus - Vastavalt inimõiguste deklaratsioonile on igal inimesel õigus reisida oma maa piires ja ühest riigist teise, kui ta peab kinni rahvusvahelistest õigustest ja vastavate riikide seadustest; talle tuleb diskrimineerimata ja liialdatud
Turaida on 42ha suurune pindala mis on rikas arheoloogia- , arhitektuuri-, ajaloo-ja kunstimälestiste poolest, mis jutustavad sündmustest alates 11.sajandist. Sellel territooriumil paikneb Turaida keskaegne linnus, luterikirik, kirikumägi.
Tall - tõllakuur (hotell ja restoran), • ait, • viina-ait, • kasvuhoone (supelmaja), • ait-kelder, • viinavabrik (rahvamaja), • meierei, • 2 loomalauta, • tööhobuste tall, • valitseja-maja, • 2 moonakate elamut.

Tulemuseesmärgiks on organisatsiooni st. tulemusüksuse uuenemine, millega kaasneb: ⇒ Majandustegevuse ja paindlikkuse kasv; ⇒ Loovuse, löövuse ja motivatsiooni suurenemine ning mõtlemiskultuuri arendamine ja vastutuse nõudmine.
Teeninduskultuur on üks osa kultuurist, mille järgi sageli otsustatakse riigi või rahva kultuuritaseme üle. Ka Eesti on selle mõtteviisi omaks võtnud ja hinnang teeninduskultuurile on viimastel aastatel märgatavalt paranenud.
Tallinna vana - ja kesklinna kauplused näitasid turistide alkoholiostude vähenemist 2009.aastal võrreldes eelmise aastaga, enamus sadamapiirkonna kauplustest hindas ostude püsimist varasema aasta tasemel, osades suurenes.

Tammsaare on kirjutanud: „Kunagi polnud Andres oma tööst niisugust lõbu tundnud, kui tundis selle esimese põllukraavi kaevamisel ja esimeste kivide korjamisel omalt põllult, ja vaevalt tunneb ta seda tulevikuski.
Turismis on palju erinevaid kvaliteedimärgiseid, sellepärast, et tõsta majutusettevõtete kvaliteeditaset. Märgiseid on erinevaid, kuid kõige tähtsamad on loomulikult need, mis seotud keskkonnasõbralikkusega.
Toote ph on tugevalt happeline ( 0-2) . Doseerimine.Kuna pakend on spreipihustiga siis pihustatakse seda vahendit kas otse pestavale pinnale ( wc pott, pliit) või pihustatakse lapile ning siis puhastatakse pinda.

Töö koostamiseks on kasutatud erinevaid interneti allikaid nii Eesti keelseid kui ka võõrkeelseid. Tutvusin ka natukene rootsikeelsete allikatega, kuid ebapiisava keele oskuse tõttu ei refereerinud ma töösse ühtegi.
Taimestik – see on Itaalia! Kasutatud materjalid  https://www.google.ee/  http://et.wikipedia.org/wiki/Esileht  http://www.ohtuleht.ee/arhiiv/  http://www.miksike.ee/docs/  Erinevad raamatud
Tartu raadi on allikais mainitud esmakordselt 1262. Linn kuulus Vana-Liivimaa rikkamate linnade hulka, mis elatus Venemaa ja Lääne-Euroopa vahelisest kaubandusest. Siin asus neli kloostrit ja kaheksa kirikut.

Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis tugineb füüsilistele, emotsionaalsetele ja elamuslikele elementidele, koosnedes erinevatest toodetest, teenustest ja viisist, kuidas neid külastajale pakutakse.
Teiste hulgas on seal ka kroonitud Kuninganna Elizabeth II. • Kandiliste tornide ja luksuslike võlvidega gooti stiilis muistne klooster • Peetakse üheks kõige paremaks kirikuarhitektuuri näiteks.
Turunduse poolest on turu segmentimine väga oluline ja seda tuleb teha väga hoolikalt, et saaks vastu võtta õigeid turundusotsuseid ja teha iga segmendi kohta just nende vajadustele vastav turundusplaan.

Teeninduskultuur - Teeninduskultuur saab eksisteerida vaid siis, kui kõigi töötajate poolt ja kõigis tegevustes (mina ja kuidas) on prioriteediks klient, tema soovid, vajadused ja ootused (C. Grönroos
Turismitoodete import - hõlmab reisiteenuste importi(sissetulev) ja reisitransporditeenuste (reisijateveo) importi ja kujutab endast sisuliselt riigi elanike poolt välisreisidele kulutatud raha kogusummat.
Turism on suur äri. See on reisimine väljaspoole oma tavalist elukeskkonda meelelahutuse, äri või muu eesmärgi nimel ning sellise reisimisega kaasnevate teenuste tarbimine ja osutamine.

Teadusmaailmas nimetatakse seda struktuuriorganisatsiooniks) praktilised tüübid: a) staabi-liiniorganisatsioon, b) divisjoniorganisatsioon, c) maatriksorganisatsioon, d) meeskonnaorganisatsioon.
Tsässon on ehitatud 1710.aastal. Tegemist on väga vana ehitisega, kuid kuna sel ahju pole, siis ise ta põlema ei lähe ja kuna tegemist on püha kohaga, siis on see ka küla poolt hoitud.
Treening - ja tervisesporditeenust pakkuv kasumit tootev spordiklubi, mis on suunatud tervisest ja heast enesetundest hoolivatele ning targalt treenida soovivatele täiskasvanud inimestele.

Tagatud tellimus e. garanteeritud tellimus- garanteeritakse hotelli ja külastaja vahel kokkulepitud viisil kas ettemaksu tegemise, krediitkaardi andmete, garantiikirja või vautšeri esitamisega.
Traditsioonilised e – kaubanduse mudelid on olnud B2C (business to consumer) ja B2B (business to business), millest esimene on laiemale üldsusele ehk tuntum, kuid teine vaieldamatult käibeliider.
Triikimine – märgiks on triikraud Kolm täppi triikraua sees lubab triikimistemperatuuriks kuni 200 C. Kakstäppi kuni 150 C. Üks täpp kuni 110 C. Rist kolmnurga peal keelab triikimise.

Turismiasjalisteks nimetatakse üksikisikuid, gruppe ja organisatsioone, kes mõjutavad turismivaldkonna otsuseid ja keda need mõjutavad ning kes osalevad külastuselamuse kujunemise protsessis.
Tööturu struktuur on piiratud linna väiksuse ja linnamajanduse suundade piiratusega: sanatoorsete ja kuurorditeenuste osutamine, majanduslik kalapüük, insenertehniliste võrkude teenindamine.
Teisel kohal on autoliiklus ja olulist rolli mängib ka rongiliiklus. Näiteks on Saksamaal välja töötatud kiirteede võrgustik, mis suudab turiste omakorda palju kasutama rendiautosid.

Tolmulapp – mööblilt tolmu eemaldamiseks Üldine lapp – uste seinte ja põrandaliistude puhastamiseks Aknalapp – klaaspindade puhastamiseks Käsnlapp – rohke vee eemaldamiseks
Taevaskodadel on ka ajalooline tähendus – nimelt peetakse neid ohverdamiskohtadeks, kus juba ammusest ajast on ohverdatud viljasaagi, karja sigivuse ja inimese tervise ning õnne heaks.
Tall - tõllakuur, juustukoda ja sepikoja on ümber ehitatud lux-hotelliks. Kahekorruseline kiviait oma omapäraste sammasportaalidega on eestis ainulaadne ja ootab renoveerimist.

Toanimedeks on erinevad ilmastikunähtused nagu Päike, Kuu, Põhjatäht, Äike, Tornaado jne. Koridorides on pildid vanadest eestlastest ja nende tegmistest põllul ning talu ümbruses.
Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis koosneb erinevatest toodetest ja teenustest, mida külastaja oma reisi ajal tarbib, nt. SPA-puhkus, kus külastaja saab erinevaid teenuseid.
Tagamata - kui hotellipidaja on aksepteerinud broneeringu, peab ta hoidma toa külalisele alles plaanilisel saabumispäeval kuni kella 18.00. pärast 18.00 võib selle toa ära anda.

Talvituspaikadesse - peamiselt suurtesse tehiskoobastesse, mida inimesed ei kasuta - siirduvad lendlased juba septembri lõpupoole ja lahkuvad sealt märtsis-aprillis, kui algab putukate lend.
Tasumisel on igati mõeldud, kuidas oleks kliendile mugavam, kas tasuda sularahas, kaardiga või siis internetipanga kaudu otsekorraldusega, millega ei kaasne kliendile lisakohustusi.
Tärnide taotlemine on vabatahtlik. Majandusministri käskkirjaga 10.märtsist 2006.a. on Eestis hotellidele ja motellidele tärnide andmise õigus antud Eesti Hotellide ja Restoranide Liidule.

Turismitoodete eksport - hõlmab reisiteenuste eksporti(väljaminev) ja reisitransporditeenuste (reisijateveo) eksporti ja kujutab endast sisuliselt riigi turismitulusid – sissetulev turism.
Toanumber - kui klient ei ole juba tellimust tehes esitanud oma soove mõne konkreetse toa suhtes, paigutab vastuvõtutöötaja kleindi sobivasse tuppa regristreerimise käigus.
Tanapaeval on nad oma tähtsuse vast juba kaotanud, kuid vanasti, kui kalmistul käimine oli aeganõudev ja pikk protsess, sai vahepeal hauapingi peal jalga puhata ja einestada.

Toitumiselt on bakterite hulgas nii hetero- kui ka autotroofe, kes kasutaad energiaallikana nii orgaaniliste ja anorgaaniliste ühendite keemilist energiat kui ka valgusenergiat.
Top - swiat.eu/wikipedia/w/et/Jaapan http://voguey.biz/nara/horyuji_temple.html www.hot.ee/isemoodi/jaapan/jpkunst.doc http://www.kotli.ee/?page=1004&selected=4664&lang=
Teenindamine on kasulik organisatsioonile, kus on toimiv koostöö ning sellest tulenevalt suudetakse pakkuda head teenindust nii olemasolevatele kui ka uutele välisklientidele.

Teretus on alati sõnum: ma tunnustan ja väärtustan teid; mul on hea meel, et te tulite; ma olen valmis teid teenindama; ma soovin teid aidata; ma lahendan teie probleemi.
Tarnetähtajad on ettevõttes vastavalt töö raskusele erinevad. Oleme palganud oma meeskonda oma ala spetsialistid, kes on sellel alal töötanud pikki aastaid ning on pädevad.
Teenindajad on väga kokkuhoidlikud ja neil on väga omapärane viis seda väljendada: nad hoiavad kokku sõnu – nad kas ei räägi üldse või räägivad võimalikult vähe.

Töödeldud juustud - nt Merevaik, võib nimetada ka sulajuustud, valmistatakse kas kõvadest või pehmetest laabijuustudest sulatamise teel, lisatakse juurde igasuguseid lisaaineid.
Teenustesektor on arenenud Lääneriikides suurimaks ja kõige rohkem uusi töökohti loovaks tööandjaks ning on viimase kahekümne aasta jooksul selleks kujunenud ka Eestis.
Turismipoliitika on ühiskonna huvides teadlikult kehtestatud nõuded ja mõjutusvahendid, mis on suunatud turismiga tegelevatele üksustele ja turismi füüsilisele keskkonnale.

Turism – inimeste reisimine väljaspoole nende igapäevast elukeskkonda puhkuse, äri või muudel eesmärkidel kestusega vähemalt 24 tundi kuni üks kalendriaasta.
Turistid on rohkem vastuvõtlikumad õnnetustele, osaledes nendes tegevustes, võibolla nende teadmatuse tõttu nendest tegevustest või keskkonnast, kus need tegevused
Teenindav - ja muu personal on väga lahke ja vastutulelik, samuti on neile võimalik esitada erinevaid küsimusi, millele nad leiavad alati võimalikult ruttu vastuse.

Turism on alati nõudlustele avatud valdkond, mis tähendab seda, et võetakse arvesse klientide soovid ja arvamused ning püütakse need võimalikult hästi täita.
Taimedest on esindatud vaevakask, kidur mänd, sookail ja kanarbik, loomadest ja lindudest polaarrebane, lemming, põhjapõder, jääkaru, lumekakk ning muud linnud.
Teenuste tase on üsnagi kõrge, majas tegutsevad vastavad arstid, eriarstid ja paljud tervise spetsialistid, kes on klientide tervise hooldamisel ja korrashoiul abiks.

Täisteenindus - hommikumantel, luksuslik sisustus, saunad, eksklusiivsete kaubamärkidega poed, mitmekesine toitlustus, pagasi tuppa, limusiin, ööp klienditeenindus.
Töötajate usaldusisik on see, kellel peab olema ettevõtte plaanide ja tegemiste kohta kõige värskem informatsioon ja teadmine töötajate seisukohtadest ning hinnangutest.
Talvised kulutused on aastatega järjest suurenenud, kuid 2004. aasta taset pole need ületanud (http://public.visitestonia.com/files/statistika/Eesti_turism_2008.pdf).

Teenindamine - seostub teenindusmõttelaadile tugineva personaalse lähenemisega igale konkreetsele kliendile/külastajale/inimesele ning teenindussituatsioonile.
Turismisektoris on vaja välja arendada rohkem nišitooteid, võimaldada kogeda turvaliselt, arendada vaimule ja hingele suunatud tooteid ning kombineeritud tooteid.
Turvateenistus - turvateenistuse juht, kes kontrolib turvameeste tööd, nende hallata on kogu hotelli külastajate, personali, territooriumi ja varade turvalisus.

Tegevuskavast on näha, et plaanis on uuendada turismiarengukava, kuid sel juhul võiks olla see konkreetne tegevuskava lühemaks perioodiks kui kaheksa aastat.
Teenindajad on liiga vaiksed ja tagasihoidlikud, kuid peaksid olema rohkem aktiivsemad, algatama kontakti kliendiga tihedamini ja olema rohkem positiivsemad.
Tortilla –  lame, pannkoogi sarnane leib  spetsiaalselt jahvatatud maisijahust. Sisaldab  palju kaltsiumit, kuna valmistatakse lubjaveega.

Tulukeskused - müüvad tooteid, teenuseid ja kaupu külalistele 16. Tugikeskused-teenindavad tulukeskusi ja külalisi nendega otseselt vähem kokku puutudes.
Turistid on traditsioonilistest kruiiside (vahe)sadamatest küllastunud ning otsitakse uusi peatumispaiku, soovitakse kogeda midagi uut ja enneolematut.
Turistide seas on templid, paleed, pargid ning erinevad maastikualad • Koreas on võimalik tutvuda erinevate aja perioodide ehitiste ning koguni küladega.

Tõrva - Helme piirkond Põdrala, Helme,Hummuli valdadest ja Tõrva linnast ning Valga piirkond Tõlliste, Taheva, Karula valdadest ja Valga linnast.
Taanilinna hotellis on head tingimused seminaride ja koolituste läbiviimiseks, samas aitame leida aktiivseid tegevusi, mis rikastavad Teie töist väljasõitu.
Toa - ja tekstiilitolm • Õietolm • Loomsed allergeenid • Tubakasuits • Bakterid • Radoon ja väävliühendid Hea nõu on ikka kallis!

Tennis on samuti üsna populaarne kuigi viimane rahvusvaheline tiitel saadi 60ndatel kui Maria Ester Bueno võitis kolm Wimbledoni meistritiitlit.
Turismiinfokeskus – edastab enda poolt kogutud ja korrastatud erapooletut ja pädevat informatsiooni turismiteenuse ja selle osutamise ning huviväärsuste
Teenindusstandard – KUIDAS TULEB TEHA? Peegeldab org-i teeninduskvaliteedialaseid püüdlusi, muutmata seejuures töötajaid robotlikeks käsutäitjateks.

Turismitööstus on suur vee ülekasutaja, sest vett kulub hotellide veevarustuseks, ujumisbasseinidele, golfiväljakutele ja turistide isiklikuks tarbeks.
Tarbija hoiakud – paljud tootjad toimetavad mitteametlikult, mis võib seada tarbija jaoks kahtluse alla toote kvaliteedi ning järelhoolduse garantii.
Turism on kasvanud üheks populaarseimaks vaba aja veetmise viisiks tänapäeval ja iga inimene puutub turismiga elu jooksul kuidagi ikka kokku.

Tuumiktoote on põhiline hüve, mille tarbija ostab või kasu, mida selle toote ostuga saadakse. See vastab küsimusele, mida ostja tegelikult ostab.
Tähtsaks majandusharuks on tööstus. Tartu töötleva tööstuse ettevõtete (üle 20 töötajaga) toodangu müük oli 2006. aastal umbes 5,4 miljardit krooni.
Tööjalatsid - libedus kindlad Töötaja peab valima omale tööle jalanõud, mis on libisemiskindlad ja ei oleks ohtu, et jalast ära võivad tulla.

Taotlemisel on   nõutav   kutsealane   koolitus,  kesk­ või kutsekeskharidus ja vähemalt 2­aastane töökogemus majutusettevõttes.
Toiduainetööstuses roostevaba - , teras-, vask,- messing-, email-, ja plastpindade puhastamiseks. Ei sobi kasutamiseks alumiiniumpindadel kõrges kontsentratsioonis.
Turismil on ka tohutult palju erinevaid vorme, millest levinumad on puhketurism, linnaturism, massiturism, äriturism, maaturism ja seksiturism.

Turismiseaduses on toodud majutusettevõtte liigid-hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkemaja, laager, puhkeküla, külaliskorter, kodumajutus.
Tabelis 1 on välja toodud Jõgevamaa puhkemajutusega seonduv aastatel 2009–2013. Andmestik pärineb Statistika andmebaasis tehtud päringul.
Tekkimas on rutiin. Et aga halli argipäeva midagi põnevat tuua ning samas värvilist sügist nautida, võib minu kodukohas nii mõndagi ette

Toitlustus - , majutus- ja muud ärilisel kaalutlusel loodud ettevõtted, pakkudes suhteliselt kõrge hinna eest erinevaid meeneid ja teenuseid.
Turist - ööbimisega külastaja, on isik, kelle reis väljapoole oma igapäevast elukeskkonda hõlmab vähemalt ühte ööbimist sihtkohas.
Taluvusvõimet – eristatakse 3 aspekti: 1) Sotsiaalne aspekt – sihtkohta külastavate turistide arv, mis on vastuvõetav kohalikele elanikele.

Trako on kliendihaldussüsteem majutus-, toitlustus-ja meelelahutusasutustele, mis loodi BHRS sõsarettevõtte HRS programeerijate poolt.
Tallinki laevad on suured ja mugavad ning selle tõttu kasutavad laeva ka mitmed töölised, kes ei tööta Eestis ega ka Soomes, Rootsis, Lätis.
Teatud perioodil on ette näha raha defitsiiti tuleb korrigeerida müügiprognoosi, tegevuskulude aruannet või planeerida lisa rahastamisallikaid.

Turism on Tartu geograafilist asukohta ja majanduslikke traditsioone silmas pidades Tartu linna üks perspektiivikamaid tegevusvaldkondi.
Turundus iseenesest on ülesehitatud kasumi tootmisele, kuid ökoturismi puhul on see keerulisem, kuna arvestada tuleb ka valdkonna iseärasustega.
Tagaliin e.   varjatud   osa   ja   2)   eesliin   e.   nähtav   osa   –  materiaalne keskkond, kliendid, kontaktisikud

Teeninduskeel on klienditeeninduse kõige tähtsam osa. Ilma korrektse ja viisaka suhtumise ja suhtlemiseta ei saa olla head teeninduskeelt.
Turism on tänapäeval maailmas suurim majandusharu ja töökohtade looja, turismi kasvutempo ületab nafta- ja autotööstuse kasvu.
Turismiettevõtjad on palju rääkinud vajadusest hooaega pikendada. See tähendab suutlikkust olla paindlikum ja valmisolekut teenindada ka neid

Tüüpviga on see kui hakatakse tekstis pelgalt fakte ümber jutustama – neid saab lugeja tabelist ise lugeda ja juba ongi seda teinud.
Toimub sisseregistreerimine - kiire ja asjatundlik, kasutada eeltäidetud registreerimislehti, võtta inimeselt võimalikult palju andmeid broneerimisel.
Tänaseks päevaks on ühed olulisemad üritused, mis toimuvad just Kasepää laululaval, Kalevipoja kala- ja veefestival ning Peipsi romantika.

Turismisihtkoha uurimisel on oluline teada, et millised võimalused on sihtkohal majutuskohtade näol ja kui palju on nendest ressurssidest kasutatud.
Töölt puudumine – 2. Ebatõhus töö – 3. Halb kommunikatsioon – 4. Halvad suhted – 5.Valed otsused – 6. Firma maine kahjustamine
Toitlustus – toitlustussüsteem baseerub sanatooriumite- ja hotellide restoranidel ning eralditegutsevatel kohvikutel ja baaridel.

Tartul on see väärtus kahtlemata olemas ja eeldused tulevikus üha nõutavamaks turismipiirkonnaks saada, enam kui reaalsed.
Toateenija on siin vahelüliks, kes viib toast pesukoti vastuvõttu või selleks ettenähtud kohta, kust pesumaja selle ära viib.
Turismis on nähtud lahendust majanduslikele probleemidele- kaubavahetuse bilansi tasakaalustajana ja tööpuuduse vähendajana.

Tolmulestasid on kümneid eri liike, neist Dermatophagoides pteronyssinus on levinud Euroopas ja Dermatophagoides farinae Ameerikas.
Turistil on õigus isikuandmete salastatusele võrdselt sihtkohariigi kodanikega, eriti puudutab see elektroonilist andmepanka.
Tagasi räpina - Tartu maantee poole sõites võime näha Mooste vallamaja, kus hiljuti toimus tulekahju, ning sealseid ehitustöid.

Tellimuste tegemisel on tähtis: max tubade müük, ööbijate arvu ja keskmist toa hinda ning seejärel arvutada võimalik tulu ja kasum.
Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis koosneb erinevatest toodetest ja teenustest, mida külastaja oma reisi ajal tarbib.
Tolmulestale on parimateks elutingimusteks soojus ja õhuniiskus üle 50%. Need tingimused on kindlasti voodis, mida kasutatakse.

Turismieetika koodeks on vastu võetud Maailma Turismiorganisatsiooni (WTO) Peaassamblee 13. istungjärgul Santiagos 1. oktoobril 1999 .a.
Tallinna sadam on teenindanud juba ammusest ajast turiste ja seda on ka teinud Tallink, mõlemad pidevalt uuenevad nind laienevad.
Tellida - kõikidele saime vastuseks, et tema ei tea ning palus helistada juhatajale, kes viibib homme hommiku poole majas.

Tellimusteosakond – tihtipeale helistatakse vastuvõtuosakonda, et teha reserveeringut, siis suunatakse kõned tellimuste osakonda.
Turismile on kõige olulisemad demograafilised suundumused - elanikkonna juurdekasv,keskmine eluiga ja vanuselised profiilid.
Tolmuks nimetatakse väga väikseid aineosakesi, mis satuvad õhku ja püsivad seal hõljuvana lühemat või pikemat aega.

Tunnel - järjestust – alustatakse laiema üldisemate teemadega ja minnakse järjest spetsiifilisemaks ja detailsemaks.
Tööplaan on mõeldud igapäevaseks täitmiseks ning iga kuu lõppedes saadetakse see leht hotelli, kus seda kontrollitakse.
Tallinnal on suurem turu eelis teiste Eesti piirkondade ees eelkõige seetõttu, et tal on välismaailmaga parim ühendus.

Tarbija ootused - ?? 13. Taluvusvõime 3 tasandit- 1.Ökoloogiline(füüsikaline). 2.Sotsiaalne(kohaliku elanikkonna kannatused.
Teeninduse nõrkus on teeninduskvaliteedi väga tugev kõikumine nii valdkonniti, piirkonniti kui ka ühe ja sama ettevõtte sees.
Tartul - suuruselt teine linn Eestis, on oma aastasadade vanuste kultuuriloo traditsioonide ja korraldamise kogemus.

Tehis - ja sünteetilistest kidududest valmistatakse mikrokiude, mida ka kasutatakse puhastuslappide valmistamisel.
Toitlustamis - ja ööbimisvõimalusi kui ka jalgsi- ja jalgrattamatku, kanuu- ja kajakimatku, linnuvaatlust, perepuhkust.
Tehnoloogia – sageli on vajalik protsesse fundamentaalselt muuta, et saada kasu uue tehnoloogia kasutusele võtmisest.

Terminid juhtimis - ja eestvedamisstiil on kasutusel sünonüümidena, kuigi juhtimine ja eestvedamine on erinevad protsessid.
Turism on eelkõige selleks, et inimesed saaksid lõõgastuda ja puhata igapäevastest tegemistest ja toimetustest.
Töötajate usaldusisik on töötaja, kelle on valinud töötajate üldkoosolek oma esindajaks töösuhete küsimustes tööandjaga.

Talvitumispaikadeks on nii siinsed Piusa koopad kui ka suuremad keldrid, kus on stabiilne õhutemperatuur ja paras õhuniiskus.
Toa tüüp - kantakse tellimusest üle. Külastajate arv- inimeste arv ei pruugi olla sama, mis voodikohtade arv toas.
Töötajate usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ning selged kohustused, mistõttu on tööandjal kergem ja turvalisem.

Täispuitmööbli tootjaid on küll Eestis palju, kuid on tekkinud olukord, kus on väga suur nõudlus väikeseeria toodangu järele.
Taluturism tähendab majutusteenuse ja taluelu kogemuse pakkumist talus. Taluturismi mõiste viitab ööbimiskohale.
Treenerite arvult on jällegi suurim Arctic Sport Club, kellel on 26 treenerit, põhiliselt on tegemist rühmatreeneritega.

Turismiettevõtete juures on oluline esmajärgus just sihtgrupi kirjeldamine ja sellest lähtuvalt turundustegevuse kordineerimine.
Torni põhiplaaniks on 15 meetri pikkuse küljega ruut, seinad on 3 meetri paksused ja torn ulatub 4 m sügavusele maa alla.
Turismiatraktsioonide turundamine on linnas nõrk, mille põhjuseks võib olla teadmiste ja kogemuste puudulikkus turismi arendamise osas.

Tooraine allhankijaid on meil üle Eesti ning tänu sellele ei pea me muretsema selle pärast, et me ei saa toorainet kätte.
Tööülesanded kaheks – ülesanded, mida ta peab ise ära tegema ja need ülesanded mida ta peab jagama oma alluvate vahel.
Tegevuste eesmõrgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Tellimussüsteem - võib teha tellimusi ükskõik millisest ketihotellist teise riigi samasse ketti kuuluvasse hotelli.
Tiigilendlane on Eestis looduskaitse all alates aastast 1958. Tiigilendlane kuulub liigikaitse kategooriasse nr II .
Turismiasjaliste arvates on oluline ühisturundus, mis tähendab, et turismipaketi koostamisse hõlmatakse mitu teenuspakkujat.

Töötajatega seonduv – meeskonnatöö parendamine, arenguvestlused, rahulolu uuringud, ettepanekute süsteem, hindamine.
Toor - ja kodujuustud ning kohupiim võidavad üha enam populaarsust tarretatud, külmade ja külmutatudb
Trou - aux-Biches – üks ilusamaid randu Mauritiusel, sobib eelkõige lastele, kuna seal on madal vesi.

Turismivaldkonnaga tegeledes on oluline ka teadmine, milliste riikide seas on Eestisse ja Viljandisse reisimine eriti populaarne.
Turistlik taluvusvõime on külastajate piirarv, millest suurema külastuste arvu korral kaob reisikoha ainulaadsuse mulje.
Toomale on Tallinnast 143 km (Piibe maanteed mööda 136 km), Tartust 72 km, Rakverest 61 km, Jõgevalt 21

Top floor – kõige kõrgem korrus • ( ON FLOOR ) high floor / low floor – kõrge korrus / madal korus
Turismiteenus - kvaliteediks loetakse, mil määral tarbitud teenus rahuldab tarbija vajadusi antud aja hetkel.
Tolmuimejad – on lahtise kuiva mustuse (tolm, praht) kogumiseks kõvadelt ja tekstiilkattega põrandatelt.

Talvisel perioodil on piirkonnas rahulikum, kuid samas on seal potensiaali ka talvise puhkemajanduse arendamiseks.
Turism rahvusparkides on üks võimalus panna kaitstud ja majanduslikust tootmisest väljalülitatud ala tulu tootma.
Tühistamistasu – võetakse kliendilt, partnerilt, kui nad ei pea kinni kokkulepitud teenuse tühistamisajast

Toimusid vana - Kreeka linnas Delfis iga 4 aasta tagant ülekreekalised templipidustused ja püütiamängud.
Taastuvenergiat - tuule- ja päikeseenergia, sest see tuleb kokkuvõttes tulusam kui lihtsalt elektrienergia.
Teguriks on   muutumas   inimestevahelised   suhted,  hoiakud ning valmis olek teenindamiseks.

Teises magamistoas on kaks ühekohalist voodit ja üks kahekohaline voodi, peegel ja iga voodi kõrval öökapp.
Turismivaldkonnale on prognoositud ka erinevaid turismitrende lähitulevikus, kuid muutused ei ole väga suured.
Tänapäevalgi on kõigest paari meetri sügavuses maapinna temperatuur kohati 400-600 °C. Asub Lanzarotel.

Tellimusi tehakse - otsetellimused, tellimissüsteemikaudu tehtud tellimused, reisibüroode tehtud tellimused.
Toimusaeg 17 - 18.05.2014 Kestvus 2-päeva Hind: 170€ inimene Transport: Buss Ööbimine: Dodo Hotellis
Teiseks töötajaks on puhkekeskuse omanik, kes saab tulu käibest ning seetõttu endale eraldi palka ei maksa.

Turunduskommunikatsioon on   organisatsiooni   ärilist   edukust   mõjutav   suhtlemine  sihtrühmadega: 
Tänapäevased plastikud on kergesti puhastatavad, ilusad, niiskust ja vett-taluvad ning nende valik on väga suur.
Teide vulkaan on tõesti imetlusväärne, selle kõrgus on 3718 m ning see on Hispaania kõrgeim punkt.

Tõusvad vee - , elektri-, ja jäätmete käitlemiskulud sunnivad hotelle suuremale kokkuhoidlikusele.
Taluturism on maaturismi osa, kus turismitoode arendatakse ja tarbitakse talu/ majapidamise baasil.
Tee töö - ja liikumisaladel nõuetekohaseid hooldustöid ning hoia need alad takistustest vabad.

Teenuse profesionaalsusele - teenus on suunatud konkreetsele sihtrühmale – ärireisija , jõukas puhkusereisija.
Tekstiil - 10 Koostisained: kvarts, savi, liiv, Neutraalne puhastusaine, pH 2- VAIBAD värvained.
Tootemudel on kolme tasandiline, koosnedes tuumiktootest, reaalsest tootest ja laiendatud tootest.

Tostmise - voimalikkusest/]. 6. Vilk, U. 2011. Eesti teenindaja peale ei saa kunagi kindel olla.
Tahvlimopi laius on 30 kuni 40 cm Radiaatorimopiga puhastatakse radiaatori ja seina vaheline pind ja ka
Tobrova külas on piirkonnas ainukene terviklikult säilinud tüüpiline seto talu - Luikjärve talu.

Trepi - ja trepimademe tegemisel oleks otstarbekas resti vajadusega arvestada ja resti raam
Turism on Eestis üks väheseid majandusharusid, mis on viimastel aastatel olnud tõusuteel.
Toorjuustud on fermenteerimata ning küpsetamata, juuste valmistatakse pastöriseeritud piimast.

Tobrova lihavõtte e. Ülestõusmispühade tšässon on Tobrova küla peamiseks vaatamisväärsuseks.
Tasuda 5 - 30 päeva jooksul olenevalt hotelli sisekorrast ning raamatupidamispoliitikast.
Teises peatükis on ära toodud autorite eneseanlüüs käitumisest valitud teenindusettevõttes.

Töö koostamisel on tuginetud teenindusfilosoofia ja teeninduse alused aine õppematerjalidele.
Toitumispaigad on püsivad ning samale tiigile või järvele võivad nad truud olla aastaid.
Tubade võtmed on valmistatud käsitsi puidust, millele on tahutud toa number ja selle nimi.

Tallinna lähedus on võimaldanud ettevõtjatele selles piirkonnas palju tõhusamaid tegevusi.
Tarbijakeskne e. väärtusekeskne – arvestab toote tarbijate poolt tajutavat väärtust.
Turismiteenuse tarbimine on muutunud ja muutub üha enam tavainimese elustandardi lahutamatuks osaks.

Tannenbaum - Schmidti kontiinum (Joonis 7) aitab selgitada juhtide/liidrite käitumise
The three - nave cellar hall is open to citizens and guests today as an exhibit hall.
Tänapaeval on kunagisest võimsast kaitseehitisest alles ainult 3 m paksused müürid.

Taotlemisel on   nõutav   kutsealane   koolitus,  kesk­ või kutsekeskharidus.
Tehnoloogiline pool on oluline tellimuste vormistamisel ja ettevõtte igapäevases suhtluses.
Turism on kasvanud üheks populaarseimaks puhkuse veetmise viisiks tänapäeval.

Turism on organiseeritud reisimine ja see eeldab liikumist ühest paigast teise.
Turism on inimeste sihipärane organiseeritud reisimine kindlatel eesmärkidel.
Toilast on leitud inimasustuse jälgi, mis viitavad 7-8 aastatuhande kaugusele.

Tooraineks on savi, liiv, ja vesi, millele lisatakse värvaineid ja metalloksiide.
Turukeskne e. konkurentsikeskne – arvestab konkurentide toodete tegelikku hinda.
Toidukord on lõuna ning perekondadele on äärmiselt oluline ühine söömaaeg.

Teenindusega seoses on kasutusel mitmeid märksõnu nagu teenus, teenindus, teenindamine.
Teenindus eestis on varieeruv ja leidub nii väga head teenindust kui ka väga halba.
Tellida - kõik tassid ja joogid peavad olema suurel laual nö rootsi laual.

Tselluloosist koristuslapp on poorne, mistõttu kasutakse seda pesukäsnade ja käsnalappidena.
Terviklahenduste väljamõtlemine on aeganõudev ja mahukas ning hõlmab rohkem kliendiga suhtlemist.
Talvitumise ajal on nad enamasti pragudesse pugenud, harvem ripuvad vabalt seintel.

Teiseks jõeks on Audru jõgi, mis asub Pärnumaal Koonga ja Audru valla idaosas.
Tellimuse aruanded – saabuvad kliendid; lahkuvad kliendid; külastajate statistika.
Tootmisruumide sisseseade on tasemel, seal on palju erinevaid puurpinke ja lihvimismasinaid.

Turismi prognoosid on positiivsed.Kasvab ööbmisega välisreiside arv kogu maailmas.
Turismitulud on kasvanud, mis tulenevad turismimajanduse positiivsest arengust.
Talvitumas on leitud vaid üksikuid isendeid, kõige rohkem 4 looma korraga.

Teeme s - liigutusi ja kogume lahtise mustuse endapoolse mopi serva ette.
Tihedaim asustus on Vahemere ja Kaspia mere rannikumadalikel, kus sajab piisavalt.
Turism on muutunud paljudele maailma riikidele oluliseks majandusharuks.

Tähtsamad riigipühad on konstitutsioonipäev 3. mail ja iseseisvuspäev 11. novembril.
Tallink on tuntud ettevõtte nii Eestis, Soomes, Rootsis kui ka Lätis.
Tavaline põrandahooldusmasinal on töötamise ajal kogu raskus suunatud puhastatavale pinnale.

Turistlik ehk kvalitatiivne taluvusvõime on seotud turistide arvukusega.
Tõmmulendlane on tumepruuni seljaga ja ta karv on märgatava siidja läikega.
Talvisel ajal on võimalik ühendada lõõgastav puhkus aktiivse tegevusega.

Tiigilendlase elupaikadeks on hõredad puistud ning puude ja lagendikega vahelduvad alad.
Taluturism tähendab majutusteenuse ja taluelu kogemuse pakkumist talus.
Teeninduskvaliteet on muutumas üheks tähtsaimaks faktoriks teeindusvaldkonnas.

Tekstiilid on allergiavaba töötlusega ja koristuseks on erikemikaalid.
Turisminfokeskuse majandus - või kutsetegevuse raames kasutatavale territooriumile või
Teadmiste täiendamine – teadmiste rakendamise võimaluste otsimine – teadmiste

Tehiskummilapid on kummitaolise ainega töödeldud mittekootud kangast lapp.
Tutvuda rannikupiirkonnaga on sadamas turismiinfopunkt ning auto- ja jalgrattalaenutus.
Tatra mäed on kõrgeim mäestik Alpide ja Kaukaasia mäestike kõrval.

Tekstiil on aga petlik materjal, mis ei lase mustusel välja paista.
Turn right on the Rüütli street, walk to the end on Rüütli street.
Tabelis 5 on välja toodud kahe erineva asukohaga kruntide võrdlus.

Tourism - organization-dominican-republic?_s=PM:TRAVEL] 26.09.2010
Turismile on riikides valitsev poliitiline olukord ja terrorismioht.
Tallevill – saadud kuni 6 kuu vanustelt talledelt pügamise teel.

Tannenbaumi - Schmidti (1973) eestvedamise kontiinum (Türk 2001:65).
Traditsiooniks - see omakorda hakkab mõjutama käibe ja kasuminumbreid.
Tallamisohtlikud on samblikud. Muru liigne tallamine suurendab erosiooni.

Teenustest on küla rent, ööbimiskoha rent ja paadihoidmise rent.
Toa hind - kui tellimus on tehtud, on hinnakokkulepe juba olemas.
Trendiga – inimesed kolivad ja vahetavad töökohti tihedamini.

Teide ekskursioon on parim viis avastamaks seda vapustavalt ilusat saart.
Teisteks koostisosadeks on orgaanilised ja mitteorgaanilised happeid, paksendi,
Tellimuse tegemine on hotelli ja kliendi vahel enamasti esmane kokkupuude.

Tänavahari on lahtise mustuse pühkimiseks ebatasastelt pindadelt.
Taimkattes on esindatud nii luhaniidud kui lammi- ja salumetsad.
Tramuntana tuletornis on väljapanek tuletornidest Mallorcal läbi aastate.

Turism on igale riigile väga oluline sissetuleku allikas.
Turismivorme on väga palju ja nende liigitamine toimub mitmeti.
Tänu haritusele on inimesed teadlikumad sotsiaalküsimustes, rohkem

Tööjaotus tähendab tööülesannete jagamist inimeste vahel.
Teadmiste puudumisel on raske leida mida soovid – peab palkama giidi.
Tulemusvestluse protsessis on pearoll alluval, kes määratleb oma tulemused.

Turismil on inimeste elus olnud aegade jooksul erinev roll.
Turismiveeb - Ökohotellis saab jalgrattaga energiat vändata.
Toote kogus on 1 liiter ning hind poes keskmiselt 2.60 eurot.

Turundusjuht – konverentsijuht, spa juht, rekreatsiooni juht
Teeninduskeel on klienditeenidaja ja kliendi vaheline suhtlus.
Tekstiilkatted on põrandakatted, mis annavad ruumile hubasuse.

Tööstusharudes – naftatööstuses, laevanduses ja kalanduses.

Täitumisprotsent on väga väike ja majutatute arv on kahanenud.
Tööõnnetuste ennetamine on lahutamatu osa eduka ettevõtte juhtimisest.
Tegevusala on   rahvusvahelised  lennud, laevapiletid.

Tiret proffessional - kasutan ummistuste likvideerimiseks torudes.
Tourism – Rethinking the Social Science of Mobility.

Täispakett - (all-inclusive), kõike sisaldav reisipakett
Taevaskoja ehk pae all mõistetakse liivakivipaljandeid.
Tavapärane paigutus – tundub ● Third level keskklassi hotell.

Tekstuursel polüestril on hea soojusisolatsioon, siledal kiul mitte.
Tolmuimejaga töötades on oluline tööasend, selg peab olema sirge.
Tööpostil on tarvis olla ka öösiti ja puhkepäevadel.

Tellija - asutuse/ ettevõtte Koolituskuningas OÜ
Tartu majutus - ja turismistatistika aastatel 2001-2002

Teeninduskultuur on saanud osaks meie igapäevasest elust.
Tekkiv ärritus on väiksem kui 4% seebiveelahuse korral.
Tallinna lennujaam on 3 km ja sadam kõigest 2 km kaugusel.

Tegin juustulaudasid - suitsujuust, 4 erinevat hallitusjuusu,
Turule tulla on raskendatud, kuna konkurents on suur.
Teenindusel on harjumuspäraselt olnud madal maine.

Teenindusahel e. rahulolev klient Tubade seisundid:
Täi - 25 40 43 44 44 48 66 52 41 44 42 36

Täi - 30 35 40 46 49 53 66 58 47 43 41 38
Täi - 23 35 39 44 43 46 47 41 34 52 43 30
Täi - 27 29 29 35 37 40 52 45 34 37 32 30

Tuleviku 1 on Rakvere saksa gümnaasiumi hoone.

Turismi baasskeem EHK TURISMI RUUMILINE KONTSEPTSIOON:
Taluvus on nõrgemad. Tõmbub rohkem kokku.
Tehnilised vahendid on vajalik eelnevalt ette tellida.

Taevaskoja koopaid on mainitud ka vanades ürikutes.

Tegevustulem - kasum, kahjum jääb omanikule.
Terrorism - inimesed sõdivad väga palju.

Tolmuimeja – vaipade pilti ma ei leidnud.
Trepimägi on rekonstrueeritud 1991 aastal.
Tulevikuplaan on töötajate arvu suurendada.

Tsharterlend - (charterlend), tellimusreis

Teisel korrusel on voodikohti 20 ööbijale.Tolmulestasid on tegelikult igal pool.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Taluturism on tihti alternatiiviks põllumajanduslikule tootmisele, mis võimaldab jätkata elu maapiirkonnas, luua uusi töökohti, täiustada maal olemasolevat infrastruktuuri, parandada maainimeste üldist elukvaliteeti.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Töökeskkond - tagades vajalikud töövahendid, pidevalt koolitades töötajaid ja korraldada ühisüritusi, mis tõstab ühtekuuluvus tunnet.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Trepipesumasinad – on kerged ja lihtsalt liigutatavad masinad, millega puhastatakse ja poleeritakse treppe.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Töö planeerimine tähendab töö organiseerimist ja vastavalt olukorrale tegevuse kaalumist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tagasisidet - võimalust lugeda artiklit enne trükki minekut ja teha omad märkused.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Timanfaya rahvuspark - Üks põnevamaid looduselamusi saarel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Toitlustusjuht - peakokk, kokkad, nõudepesijad.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Töp – RN – Room nights – Tuba Ööpäev(as) = Tubade arv hotellis x Ööde arv kuus VÖP – BN – Bed nights – Voodi Ööpäev(as) = Voodikohtade arv hotellis x Ööde arv kuus
Vote UP
-4
Vote DOWN
Toatüübid - SGL, TWIN, DBL, SUI, JUN SUI, INVA, ADJ, CON,TRIP, DBL DBL (2xlaivoodi) 2. Vooditüübid- crib, baby bed/baby cot, french bed/couch (diivan),bank bed (nari), LV (lisavoodi) 3. Vaated- parital ov-osaline/peaaegu olemata ov, ov- ookeani vaade, ocean front-ookean otse ees,beach front- rand otse ees, city view-linnavaade, mountain view- mägede vaade, water view- vaade veekogule, island view-vaade saarele, pool view- vaade basseinile.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto